เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบ

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบ 222 ม.1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โทร. 0 3938 7110 โทรสาร. 0 3938 7038 www.tessabanpong.go.th

22/09/2021

แจ้งการเปิดตลาดนัด/ตลาดสด
ตามประกาศของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ที่กำหนดให้เปิดตลาดนัด/ตลาดสดตามปกตินั้น
เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
เทศบาลได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัส(โควิด-19)
จึงไม่สามารถเปิดตลาดนัดวันพฤหัสได้
#ขออภัยสำสำหรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนด้วยนะคะ

เทศบาลโป่งน้ำร้อน”ไม่ทิ้งกัน” ทุกๆวันเรายังคงปฎิบัติหน้าที่อยู่เสมอ!ช้าบ้างเร็วบ้างทราบบ้างไม่ทราบบ้างความเดือดร้อนของทุ...
20/09/2021

เทศบาลโป่งน้ำร้อน”ไม่ทิ้งกัน”
ทุกๆวันเรายังคงปฎิบัติหน้าที่อยู่เสมอ!
ช้าบ้างเร็วบ้าง
ทราบบ้างไม่ทราบบ้าง
ความเดือดร้อนของทุกท่านเรายินดีดูแล❤️
โควิด ให้เว้นระยะห่าง แต่ความห่วงใยใจถึงเสมอ
ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

🙏ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกๆท่านที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน💪🏻ขอบคุณ โรงน้ำดื่มทับไทร บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็คขอบคุณ บ้านผลไม้ โดย...
20/09/2021

🙏ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกๆท่านที่ไม่เคยทอดทิ้งกัน💪🏻
ขอบคุณ โรงน้ำดื่มทับไทร
บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
ขอบคุณ บ้านผลไม้ โดยคุณธานัท ประสิ่งชอบ
บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
ขอบคุณ ท่านนายกไทพิชิต ดวงตา นานก อ.บ.ต.เทพนิมิต บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค
ขอบคุณน้ำทุกขวดที่มอบให้กับศูนย์พักคอยฯเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอบคุณในน้ำใจของทุกท่าน❤️

20/09/2021

แจ้งการลงทะเบียนฉีดวัคซีนและการตรวจโควิด -19
1.ตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR.
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ก.ย. 64 (ไม่เกิน 12.00 น.)

2.ฉีดวัคซีนโควิดในพื้นที่ระบาด
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ก.ย. 64 (ไม่เกิน 12.00 น. )

แจ้งกำหนดการตรวจโควิด -19 และการฉีดวัคซีน
-ตรวจโควิด-19 ในวันที่ 23 ก.ย. 64
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

-ฉีดวัคซีนในวันที่ 24 ก.ย. 64
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
วัคซีนที่ฉีด sinovac ตามด้วย AstraZeneca
ห่างกัน 3 สัปดาห์

18/09/2021
17/09/2021

📣แจ้งการเปิดตลาด📣

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ที่พบมีการแพร่ระบาดในตลาดสดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน และเทศบาลได้ทำการปิดเพื่อทำการฆ่าเชื้อตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ก.ย. 2564 แล้วนั้น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
จะเปิดให้ดำเนินการค้าขายได้ในวันที่ 18 ก.ย. 2564 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
เทศบาลฯได้ตรวจหาเชื้อ”แบบเชิงรุก”
ไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2564 ถ้าผู้ประกอบการท่านใดได้รับการโทรแจ้งผลว่าติดเชื้อ ขอให้ผู้ประกอบการท่านนั้นงดการประกอบกิจการและเข้าสู่กระบวนการการรักษาจนสิ้นสุดกระบวนการ จึงจะสามารถมาดำเนินการต่อไปได้
ผู้ประกอบการที่มีผลการตรวจปกติ เทศบาลฯจะดำเนินการออกใบรับรองการตรวจให้ และมีอายุ 14 วัน
เมื่อพ้น 14 วันผู้ประกอบการจะต้องตรวจหาเชื้อและรับใบรับรองใหม่
ในส่วนของตลาดนัด เทศบาลฯพิจารณาแล้วเห็นควรให้เปิดดำเนินกิจการได้เฉพาะวันพฤหัสบดี ถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป🙏🙏

15/09/2021

📣แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣
ด้วยขณะนี้ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับทางแม่ค้าพ่อค้าตลาดสดและตลาดนัดของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนที่ผ่านมานั้น ทางเราตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก!!
ดังนั้น เทศบาลฯจึงขอปิดตลาดเพิ่มเติมไปอีก 2 วัน
ซึ่งเป็นวันที่ 16 กันยาน - 17 กันยายน 2564
เพื่อที่ทางเทศบาลฯจะดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ให้กับพ่อค้าแม้ค้าตลาดสดทับไทร เวลา 13.00 น. ณ โดมเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วันที่ 10 กันยายน 2564. ตรวจ ATK (โควิด) 2กลุ่ม 1.กลุ่มผู้ประกอบการในโดมตลาดสดเทศบาล 2.กลุ่มผู้ประกอบการตลาดนัดวันจันทร์...
10/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564.
ตรวจ ATK (โควิด) 2กลุ่ม
1.กลุ่มผู้ประกอบการในโดมตลาดสดเทศบาล
2.กลุ่มผู้ประกอบการตลาดนัดวันจันทร์ โดยได้รับความร่วมมือจาก รพ.โป่งฯ สสอ.โป่งฯ รพ.สต.ในเขต อ.โป่งฯ ปศุสัตว์ อ.โป่งฯ มาช่วยตรวจคัดกรอง ร่วมกับเทศบาลโป่งฯ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00น.

- ตรวจ ATK ผู้ประกอบการตลาดสด และตลาดนัด
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณตลาด ทุกจุด
- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่วัดเขาสอยดาวใต้

📣ประกาศ📣 ตามที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด/ตลาดนัดทับไทร วันที่ 8 ...
10/09/2021

📣ประกาศ📣 ตามที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด/ตลาดนัดทับไทร วันที่ 8 กันยายน 2564 และ วันที่ 10 กันยายน 2564 ทั้งหมดจำนวน 597 ราย พบผู้ติด จำนวน 9 ราย ดังนั้นทางเทศบาลจึงขอปิดตลาดสด/ตลาดนัดทับไทร เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด🙏🙏🙏

📣ประกาศ📣 ตามที่เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดสด/ตลาดนัดทับไทร วันที่ 8 กันยายน 2564 และ วันที่ 10 กันยายน 2564 ทั้งหมดจำนวน 597 ราย พบผู้ติด จำนวน 9 ราย ดังนั้นทางเทศบาลจึงขอปิดตลาดสด/ตลาดนัดทับไทร เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยกันปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด🙏🙏🙏

วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดและตลาดนัดทับไทร
10/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดและตลาดนัดทับไทร

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือจากพ่...
08/09/2021

วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้า “ตรวจเข้ม” ตามมาตรการการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดทับไทร
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดตลาดนัด

08/09/2021

📣แจ้งประชาสัมพันธ์📣 ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ทางตลาดนัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจะดำเนินการเปิดตลาดนัด ดังนั้นทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจะทำการล้างตลาดและฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสด จึงขอความร่วมมือจากทางพ่อค้า แม่ค้า ทุกท่านให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลด้วยนะคะ เวลา 13.00 น.

📣ประกาศ แจ้งการเปิดตลาดนัดทับไทรเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจึงขอความร่วมมือ จากพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด และขอให...
07/09/2021

📣ประกาศ แจ้งการเปิดตลาดนัดทับไทร
เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจึงขอความร่วมมือ จากพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าในตลาดนัด และขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนอย่างเคร่งครัด🙏

18 สิงหาคม 2564 นายกพินิจ เพชรน่าชม รองสุรินทร์ แสงสาย และที่ปรึกษา คุณธงชัย แพรงาม นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้กักตัว(จากเ...
18/08/2021

18 สิงหาคม 2564
นายกพินิจ เพชรน่าชม รองสุรินทร์ แสงสาย และที่ปรึกษา คุณธงชัย แพรงาม นำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้กักตัว(จากเชื้อไวรัส โควิด-19) อยู่ที่บ้าน
-ม.2 ต.ทับไทร บ้านวังกระแพร
-ม.2 ต.ทับไทร ซอยลุงสรวง
-ม.1 ต.ทับไทร ซอยสง่า
-ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน บ้านพญากำพุช
ด้วยรักและห่วงใจจากเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ขอให้ทุกๆคนปลอดภัยจากโควิด❤️

ขอบคุณผู้สนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยฯในวันนี้*คุณชานนท์ อยู่เจริญ ประธานชมรมTOBE NUMBER ONE จ.จันทบุรี มอบน้ำดื่ม และเงินส...
06/08/2021

ขอบคุณผู้สนับสนุนให้กับศูนย์พักคอยฯในวันนี้
*คุณชานนท์ อยู่เจริญ ประธานชมรมTOBE NUMBER ONE จ.จันทบุรี มอบน้ำดื่ม และเงินสด5,000บาท
*คุณชรัตน์ เนรัญชร เสปรย์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัย และของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้กักตัว
*ล้งอาฉีมอบน้ำดื่ม

4 สิงหาคม 2564 🙏ขอขอบคุณ 🙏คุณอิสรีย์ แก่นพุทรา ร่วมบริจาคน้ำดื่มโชว่า 2014    50 แพ็ค และคุณชานนท์ อยู่เจริญ ที่ช่...
04/08/2021

4 สิงหาคม 2564
🙏ขอขอบคุณ 🙏

คุณอิสรีย์ แก่นพุทรา ร่วมบริจาคน้ำดื่มโชว่า 2014
50 แพ็ค และคุณชานนท์ อยู่เจริญ ที่ช่วยติดต่อประสานงานให้นะคะ

ชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมบริจาคที่นอนหมอน ผ้าห่ม

🏥 ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในศูนย์เฝ้าคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน🏨

✌🏻เตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ 💪🏻รับ-ส่ง ผู้กักตัว ตรวจหาเชื้อไวรัส “โควิด-19”💉ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ 🦠 สถานที่ รถ 🚑🧑‍⚕️เจ้...
02/08/2021

✌🏻เตรียมพร้อมกับทุกสถานการณ์ 💪🏻
รับ-ส่ง ผู้กักตัว ตรวจหาเชื้อไวรัส “โควิด-19”💉
ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ 🦠 สถานที่ รถ 🚑
🧑‍⚕️เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่🙍‍♂️🙍‍♀️
เตรียมเตียง 🛏 เตรียมที่พักเพิ่มเติม 🏥
ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะผู้ติดเชื้อไวรัส “โควิด-19” และผู้มีความเสี่ยงสูง เพิ่มขึ้นทุกวัน
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

2 สิงหาคม 2564 วันนี้ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนต้องขอขอบคุณทุกๆๆท่านที่นำของอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับศูนย์กักตัวฯลฯ ขอขอบค...
02/08/2021

2 สิงหาคม 2564
วันนี้ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนต้องขอขอบคุณทุกๆๆท่านที่นำของอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับศูนย์กักตัวฯลฯ
ขอขอบคุณ -คุณชานนท์ อยู่เจริญ คุณเพ็ญนภา คำสัตย์
-คุณชรัตน์ เนรัญชร
-สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี (มาตรวจเยี่ยมสถานที่พร้อมนำสิ่งของมามอบให้อีกด้วย🤟🏼)
และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของอื่นๆ ทางเทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณน้ำใจจากทุกๆท่านจริงๆๆ 🙏🙏🙏

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส”โควิด-19”นายกพินิจ เพชรน่าชม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พน...
29/07/2021

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส”โควิด-19”นายกพินิจ เพชรน่าชม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล รวมไปถึงเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลทุกๆท่านตระหนักถึงการควบคุมและการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเข้มงวด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของโรคอย่างสูงสุดของบริเวณเขตเทศบาล
ตำบลโป่งน้ำร้อน

ภาระกิจวันนี้ 29/07/2564
- 09.00 - 10.30 น. เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ออกปฏิบัติหน้าที่ เก็บขยะติดเชื้อที่ LQ.&CI. อส. ส่งผ้าจากศูนย์ LQ.&CI.
- 10.45 - 11.45 น. พ่นฆ่าเชื้อบ้านผู้ติดเชื้อยืนยันที่ ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน
- 14.30 - 15.30 น. ตั้งร่ม ติดเส้นห้ามเข้า ที่ LQ.&CI.

-15.00 น. ปลัดเศกสรรค์ แก้วเชื้อพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจออกสำรวจตลาดเพื่อจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายสินค้าเพื่อมิให้มีพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากต่างพื้นที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในตลาดทับไทร

-15.30 น. นายกพินิจ เพชรน่าชม ติดต่อประสานงานกับค่ายเทวาพิทักษ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและจัดเตรียมเตียง สำหรับรองรับผู้ติดเชื้อที่ศูนย์เฝ้าคอยและศูนย์กักกันเพื่อดูอาการผู้เสี่ยงสูงของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

***ทั้งนี้เพื่อเราทุกคนจะผ่านวิกฤตจากเชื้อไวรัส
“โควิด-19” ไปด้วยกัน ทางเทศบาลฯจึงอยากขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยกันป้องกัน ควบคุม ดูแล ตนเองและคนรอบข้าง
#วิกฤตนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าทุกคนช่วยกัน

📣📣ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19” ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจึงขอความร่วม...
19/07/2021

📣📣ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
“โควิด-19” ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่เข้ามาใช้สถานที่บริเวณเทศบาลฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น 🙏🙏

📣📣ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
“โควิด-19” ที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนจึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่เข้ามาใช้สถานที่บริเวณเทศบาลฯ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น 🙏🙏

แจ้งการเปิดตลาดนัดทับไทร
02/02/2021

แจ้งการเปิดตลาดนัดทับไทร

แจ้งการเปิดตลาดนัดทับไทร

01/02/2021

ประชาสัมพันธ์ การเปิด
“ตลาดนัด”
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพัธ์
เปิดแล้วจ้า

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับ รพ.สต.โป่งน้ำร้อน และ ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน เริ่ม...
06/01/2021

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกับ รพ.สต.โป่งน้ำร้อน และ ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน เริ่มออกพ่นป้องกันและทำลายล้างฆ่าเชื้อโรค “covid-19” บริเวณ ม.6 บ้านมั่นคง #เซฟตัวเอง #เซฟคนที่เรารัก #เซฟสังคม❤️

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ออกพ่นฆ่าเชื้อ “โควิด-19” บริเวณ ซอยบ้านบ่อทอง ม.6 ต.ทับไทร
04/01/2021

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ออกพ่นฆ่าเชื้อ “โควิด-19” บริเวณ ซอยบ้านบ่อทอง ม.6 ต.ทับไทร

04/01/2021

ประกาศจากเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “โควิด-19” ขยายตัวเป็นวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นจึงขอปิดตลาดนัดช่วงวันจันทร์ วันพฤหัสบดี จนกว่าสถานการ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น กินร้อนช้อนกลาง #เซฟตัวเอง #เซฟคนที่เรารัก #เซฟสังคม ด้วยความปารถนาจากเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสถานการณ์ “เชื้อไวรัสโควิด-19” แพร่ระบาดอย่างหนักในหลายๆพื้นที่ ดังนั้นทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงของ...
22/12/2020

ประชาสัมพันธ์ ด้วยสถานการณ์ “เชื้อไวรัสโควิด-19” แพร่ระบาดอย่างหนักในหลายๆพื้นที่ ดังนั้นทางเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จึงของดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 มกราคม 2564

นายพินิจ เพชรน่าชม (นายกหน่อย) ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านวังกระแพร ต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมขับเคลื่อนโคร...
14/12/2020

นายพินิจ เพชรน่าชม (นายกหน่อย) ลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านวังกระแพร ต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลนวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์จากกระวานในระดับชุมชน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนร่วมกันยื่นหนังสือยกเลิกเขต ที่ดินทับซ้อน (ส.ป.ก.)     มอบให้กับ นายนราพัฒน์...
18/11/2020

พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
ร่วมกันยื่นหนังสือยกเลิกเขต ที่ดินทับซ้อน (ส.ป.ก.) มอบให้กับ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ท่านได้นำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.อย่าลืมมาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน (ส.ป.ก.)
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
อย่าลืมมาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน (ส.ป.ก.)

16/11/2020

ขอเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ที่มีปัญหาที่ดินทับซ้อนกับแนวเขต สปก. ร่วมเสนอปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
ต่อนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผช.รมต.ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ โดมเทศบาลครับ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกพินิจ เพชรน่าชม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและคุณชรัตน์ เนรัญชร คณะทำงานรัฐม...
02/11/2020

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกพินิจ เพชรน่าชม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและคุณชรัตน์ เนรัญชร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยื่นเอกสารข้อร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาช้างป่าของชาวบ้านในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน สอยดาว ให้กับส.ส.บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์ จ.ระยอง
เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล

📣 วันที่ 30-31 ตุลาคม นี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานวันลอยกระทง ณ วัดทับไทร ทางเรามีกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกและมาร่...
27/10/2020

📣 วันที่ 30-31 ตุลาคม นี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมงานวันลอยกระทง ณ วัดทับไทร ทางเรามีกิจกรรมมากมายให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกและมาร่วมทำบุญกับทางวัดกันด้วยนะคะ

ร่วมด้วยช่วยกัน น้ำลดแล้ว มาช่วยกันล้างตลาดบ้านแหลมกันสักหน่อย
12/10/2020

ร่วมด้วยช่วยกัน น้ำลดแล้ว มาช่วยกันล้างตลาดบ้านแหลมกันสักหน่อย

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พายุได้เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่โป่งน้ำร้อนอย่างหนัก ฝนตกทั้งวันทั้งค...
11/10/2020

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม และวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พายุได้เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่โป่งน้ำร้อนอย่างหนัก ฝนตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุด เกิดเหตุน้ำท่วมหลายแห่ง บริเวณฝายกักเก็บน้ำมีปริมาณน้ำล้นฝาย โดยท่านนายกพินิจ เพชรน่าชม นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน พร้อมทีมงานฝ่ายงานป้องกันลงพื้นที่กันอย่างหนักเพื่อสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ “ฝนตกหนัก ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง
และ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ/ครับ”
ด้วยความปารถนาดีจากเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน ❤️

📣📣📣 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณตลาดทับไท...
27/09/2020

📣📣📣 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณตลาดทับไทร “พระสงฆ์ 109 รูป🕍 20 วัด” พร้อมด้วยขบวนแห่อีกมากมาย มาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ/นะครับ🙏🏼🙏🏼🙏🏼

ที่อยู่

Amphoe Pong Nam Ron
22140

เบอร์โทรศัพท์

+6639387110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จันทบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Pong Nam Ron

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
ความดีที่โลกลืม
ความดีที่โลกลืม การปิดทองหลังพระ มีจริงไหม การว่ายน้ำไม่เห็นฝั่งอย่างพระมหาชนกในพระราชนิพนธ์ รัชกาลที่9 มีตย.ปฏิบัติจริงดังนี้ 1. นายปรีชา ญานสังวรชัย(ป๋าอิ้ว)และนางบุญสม ญานสังวรชัย(พี่ฤดี) ทำเหมืองพลอยที่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่จ.ตราด ตั้งแต่ประมาณ 2516 เป็นต้นมา เริ่มจากไม่มีเครื่องมือ จนกระทั่งมีเครื่องมือขุดพลอยใช้แย๊กร่อนแร่พลอย และมีคนงานและผู้ร่วมงานมากขึ้น และเป็นพ่อค้าพลอยสมัยยุคดั้งเดิม ยุคแรกๆ ที่นักแสวงโชคทั่วประเทศ มาแสวงโชคกัน บิดามารดา เป็นบุคคลที่มีน้ำใจกว้างขวาง มีชาวบ้านมาขุดพลอย และตั้งรกรากมนที่ดินได้เก็บค่าเช่าตั้วแต่ปี 2525 แค่ 500-800 บาท ต่อปี ถูกกว่าค่าขยะเทศบาล ยาวนานถึงปี 2559 แต่มีบางรายที่ผู้บุกรุก อ้างเป็นเจ้าของทั้งหมด จึงฟ้องขับไล่ตามหลักฐานนส. 3 เดิมของนายปรีชา ญานสังวรชัย และนางบุญสม ญานสังวรชัย และชนะทุกศาลอย่างขาวสะอาด ทั้งศาลชั้นต้น ชั้นอุธร และศาลชั้นฏีกาจนบังคับคดีปี50. แต่ผู้บุกรุกยื้อเวลายาวนานทั้งที่พยายามไกล่เกลี่ย. ระยะเวลายืดเยื้อเพราะผู้บุกรุกไม่มาศาลยื้อไปจนหลายสิบปี จนมีโฉนดครอบครองขึ้นมามากมาย และขายต่อเป็นทอดๆ เพื่อให้ดำเนินการขับไล่ได้ยาก จึงเมตตาให่เช่าราคาถูกแต่ถูกกลุ่มคนบิดเบือนข้อมูล และกลั่นแกล้งจากหลายภาคส่วน เพราะมีหน่วยงานมาสร้างอาคารในพื้นที่และผู้บุกรุกปลูกอาศัยหนาแน่น แต่ วัด, รร, รพ.,อนามัย ถนนหนทางต่างๆ บิดามารดาและครอบครัวญานสังวรชัย ยกให้เป็นสาธารณะให้เป็นสมบัติแผ่นดิน. แต่ที่เป็นอาคารบ้านเรือนสถานที่ราชการ ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า ควรมีเงินชดเชยที่ดิน ตั้งแต่ปี 2515 มาจนถึง 2563 และเป็นไปตามกลไกการตลาดปี 2563 คูณระยะเวลา ค่าเสียโอกาส ทางอาชีพ และเงินที่หายไปจากการขายที่ดินหรือผ่อนชำระจากชาวบ้านที่ทำสัญญาไว้ที่ยังชำระไม่หมด 2..เมื่อปีพศ. 2515 เจ้าของที่ดินเดิม ที่ดินบ่อไร่ จ.ตราด หมู่10 หมู่4 หมู่3 หมู่2 ที่ดินที่นายปรีชา ญานสังวรชัย และนางบุญสม ญานสังวรชัย ได้เสียภาษีกับเทศบาลบ่อพลอยเป็นต้นมาจนถึง ปี62 แต่เทศบาลพิมพ์ผิด เป็นนางสมบุญ ต่อจากชื่อนายปรีชา เป็นเหตุให้มีเหตุการณ์ ต่างๆตามมาตั้งเป็นข้อสังเกตุ ดังนี้ - เกิดความเข้าใจผิดว่า นางสมบุญ คลองธรรม เป็นเจ้าของที่ดิน แต่เป็นชาวบ้านที่อยู่ หมู่4 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด แต่มีประวัติในข่าวในกูลเกิ้ล ในแฟ้มตำรวจบ่อไร่ จับยาบ้าได้เดือน ธค. 61 - ต่อมานางบุญสม ญานสังวรชัย มอบอำนาจให้นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย ไปดำเนินการตามเจตนารมย์ของนายปรีชา ญานสังวรชัย แทนทุกคนในครอบครัวญานสังวรชัย ทำถนนหนทางเข้า-ออก ให้กับชาวบ้าน(ผู้บุกรุก)เดิมตามคำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดีปี 50 และแบ่งแยกขายให้ผู้บุกรุกแทนการไล่ออก โดยได้เขียนหนังสือถึงจนท.ที่ดินเขาสมิง จ.ตราด แนบคำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน(ผู้บุกรุกเดิม) และทำการแบ่งแยกที่ดินดำเนินการปี2559 เป็นต้นมา และขายไปชุดแรก แต่ชาวบ้านไม่ซื้อพร้อมกัน มีไปร้องเรียนหาว่าขับไล่เพราะความรู้น้อย และอ้างในเรื่องราคาทั้งที่ ผู้บุกรุกบ้านเป็นชื่อหนึ่ง ที่ดินเป็นอีกชื่อหนึ่ง ทำธุรกรรมไม่ได้แต่ครอบครัวญานสังวรชัย (เจ้าของที่ดินเดิมตามคำสั่งศาลฏีกาจนบังคับคดีปี50 ) ยอมขายให้แทนการไล่ออก โดยขายแต่ที่ดิน เหมือนแจกบ้านฟรี และเว้นสามปี ตามกฏหมายจัดสรรที่ดิน หลังขายล้อตแรก ล้อตต่อมาผ่อนชำระที่ดิน(เช่าซื้อ) ไม่มีดอกเบี้ยให้ผ่อนชำระที่ดิน ช่วยเหลือให้คนจนเป็นคนรวย เมื่อผ่อนชำระเสร็จเข้าแบงค์ได้หลายเท่าตัวกำไรเศรษฐีทันที แต่ที่ขายให้ชาวย้านนั้นเพราะชาวบ้านไม่จ่ายค่าเช่าครึ่งหนึ่งปีละ 500-800 บาทต่อปีจึงตำเป็นต้องขายแทนไล่ออกตามคำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดี การปิดทองหลังพระ ยังไม่จบ ที่นายปรีชา-นางบุญสมญานสังวรชัยและครอบครัวยกสัดวาอารามถนนรพ. รร. และให้เช่าราคาถูกที่สุดในประเทศไทยยาวนานหลายช่วงอายุคนโดยไม่มีใครมองเห็นหรือกล่าวถึงความดีแต่กลับปลุกระดมเอาฟรี. เพราะอ้างอยู่มานานทั้งที่อยู่ในคำสั่งศาลจนจบคดีไปแล้ว แต่เพราะความเมตตาที่ดีเกินไปเป็นช่องว่างการหาประโยชน์บางคนบางกลุ่ม และความไม่เข้าใจเพราะบิดเบือนข้อมูลจริงแต่เดิมมา ก่อนนางบุญสม ญานสังวรชัย เสียชีวิต มอบเงินทำทางเข้า-ออกให้ผู้บุกรุกแต่เกิดเหตุการณ์สลดใจ ที่นางบุญสม ญานสังวรชัย เสียชีวิตเดือน มค.62 แต่ตอนอยู่รพ.กรุงเทพจันทบุรี มีปั๊มลายมือแม่บุญสม ญานสังวรชัย ทำเอกสารประกันชีวิต.ในกระดาษเปล่า และ นส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย เซ็นกำกับ ว่าเฉพาะประกันเท่านั้นป้องกันทำธุรกรรมอื่นๆ แต่ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า อาจมีคนแสวงประโยชน์บางอย่างเพื่อตัวเอง ในการเขียนแบ่งผลประโยชน์ให้ตัวเองบางอย่าง จนมีการแข่งรถเพื่ออะไรบางอย่าง ซึ่งน่าจะเป็นที่ดินหรือเงิน. จากนั้นเมื่อรักษาแม่บุญสมญานสังวรชัย รพ.เอกชน จนเงินหมด ต้องย้ายมา รพ.รัฐ(รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี) ขณะอยู่ในไอซียู แต่รพ. ติดหัวเตียง ชื่อนางสมบุญ ไม่ใส่นามสกุล แต่เมื่อแย้งบอกกับพยาบาล ก็แค่เอาป้ายชื่อออกแต่ไม่ใส่ชื่อนามสกุลอะไรที้หัวเตียง และมีการเข้าใจผิดอาจเกี่ยวเนื่องจากเป็นเจ้าของที่ดิยเดิมบ่อไร่ที่เทศบาลบ่อพลอยพิมพ์ผิดว่า นางสมบุญ ที่จับได้เดือนธค. 61 และคิดว่า เป็นคนไข้ยาเสพติด ออกจากคุกมา ทั้งที่แม่มีแฟ้มส่งตัวจาก รพ.เอกชน และประวัติบัตรทองผู้สูงอายุตลอดชีพ มารดาแม้จะทรมาน แต่ก่อนมารดาเสียชีวิต ได้กล่าวอโหสิกรรมให้กับทุกคนแบบเดียวกับ นายปรีชา ญานสังวรชัย กระดูกของบิดา-มารดา ขาวบริสุทธิ์ทั้งหมดและเปลี่บนสีเป็นสีเขียวมรกต ฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย(เอก) จันทบุรี กลางวันไปทำถนนให้ชาวบ้านบ่อไร่ กลางคืนมาเเฝ้าแม่และบวชถือศิล8 ให้แม่บุญสม ญานสังวรชัย จนวันสุดท้ายแห่งการลอยอังคารรวม 4 เดือนกว่า ฉันอยู่กับพ่อแม่และดูแลท่านทั้งสองมาทั้งชีวิตจนถึงอายุ 50 ปี แม่ของฉันบอกกับฉันก่อนเสียชีวิตว่าท่านมีเชื้อสายราชนิกูล และ ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า ต่อมามีจนท. ให้นำเลือดแม่ไปตรวจที่ รพ.กรุงเทพจันทบุรี และนำผลมาที่รพ.พระปก้เกล้าจันทบุรี และฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย (เอก) ได้บริจาคเลือดให้กับกาชาดที่ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี และนำผลมาที่ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ด้วนเช่นกัน คุณพ่อปรีชาและคุณแม่บุญสม ญานสังวรชัย สอนให้ทำความดี มีคุณธรรม และจงรักภักดี ต่อสถาบัน ชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ไทย และให้ทำเพื่อแผ่นดินไทย โดยไม่ต้องหวังผล ให้เชื่อว่า ฟ้ามีตา และทำดีต้องได้ดี แม้ท่านทั้งสองจะจากโลกนี้ไปแล้ว ได้ทิ้งผลงานการปิดทองหลังพระ ให้ลูกหลานได้เห็น ตั้งเป็นข้อสังเกตุ อาทิเช่น การยกวัดบ่อพลอย รร.บ่อไร่ ถนน ให้เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน แม้คำสั่งศาลฏีกาจนถึงบังคับคดีปี 50 ที่ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราดในนส.3 เลขที่ 103 จะมีคำสั่งให้สิ่งที่ติดอยู่บนดินคืออาคารบ้านเรือนตกเป็นของเจ้าของทีดินเดิมคือ นายปรีชา ญานสังวรชัย ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่าทำให้อาค่ารของส่วนราชการที่มาสร้างในที่ดิน และเอกชนพลเรือน (ชาวบ้านื่บุกรุกที่ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่จ.ตราด) ที่เข้ามาบุกรุกตกเป็นของเจ้าของที่ดินเดิม ตั้งเป็นข้อสังเกตุว่า ได้อนุเคราะห์ส่วนราชการและชาวบ้าน ที่บุกรุก โดยยกอาคารซึ่งมาสร้างในที่ดินเจ้าของที่ดินเดิมให้ แต่ขายแต่ที่ดินเพื่อให้ชื่อบ้านและที่ดินเป็นชื่อเดียวกัน ได้ทำธุรกรรมได้ แทนการให้ออกจะได้ไม่เดือดร้อน ซึ่งจากพื้นที่ทั้งหมดตามคำสั่งศาลฏีกาจนบังคับคดีปี50 ยังออกโฉนดไม่ครบเกิดการเช่าช่วง และมีการออกโฉนดครอบครอง ขายเป็นทอดๆ ซึ่งอาจเกิดจากช่องว่างทางกฏหมาย ระยะเวลาอยู่ในศาลนานเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานที่แท้จริงและชาวบ้านเดิมขาดความรู้ความเข้าใจ เพื่อไม่ให้เดือดร้อนในทุกภาคส่วนและไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานส่วนที่นังออกโฉนดไม่ครบหรือถือโฉนดครอบครองขายไปแล้วก็ให้จ่ายเป็นำเงินชดเชยที่ดินที่หายไปตามกลไกการตลาดคูณระยะเวลาค่าเสียโอกาสความเสียหายของอาชีพให้กับ ดิฉันนางสาวฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย (เอก)จันทบุรี บ้านเลขที่ 73 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ จ.จันทบุรี เกิดปีพศ. 2512 ที่เคยยื่นเรื่องร้องเรียนเขียนถวายรายงานที่พระองค์ภาก่อนปี61 และทาง คสช. 1111 ปี61 เบอร์โทรที่ร้องเรียนแต่ปิดเบอร์ไปแล้วคือ 065-0919656 ผู้ร้องเรียน จึงได้ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคสช. ให้ดำเนินการทำตามคำสั่งศาลนำเงินเยียวยาและเงินชดเชยที่ดินตามกลไกการตลาด คูณระยะเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียหายทางอาชีพ เนื่องจากถูกกลั่นแกล้งปิดกิจการ มาให้ดิฉันนส.ฤดีกรณ์ญานสังวรชัย ตามข้อร้องเรียนโดยดิฉันจะแบ่งเปร์เซ็นต์ให้ตามกฏหมายพร้อมนำเงินมาแบ่งให้น้องชาย และหลานๆได่เนียนหนังสือและดำรงชีพและจะได้นำเงินมาสร้างกุศลและช่สยเหลือสญานสังวรชัยและครอบครัวต่อไป และดิฉันได้เขียนช่วยเหลือภาครัฐ เอกชนพลเรือน ทุกภาคส่วน ในบทสรุปสุดท้าย ของข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี เดือน กย. 62 เลขที่ 1258 จำนวน9 แผ่น 10 หน้า มีด้านหลังหน้า 9 เขียนช่วยเหลือทุกภาคส่วน คืนคนดีสู่สังคม ทั้งเก่าและใหม่ โดยให้โอกาสในการทำคุณไถ่โทษ ในข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ เรื่องที่ดินบ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งครอบครัวญานสังวรชัย ทำถูกต้องตามจริงตามกฏหมาย โดยไม่บิดเบือนข้อมูลแต่เดิมมาตั้งแต่ปี 2515 โดยมีการเสียภาษีที่ดิน มาโดยตลอด และฟ้องร้องผู้บุกรุก จนชนะทั้งสามศาลอย่างขาวสะอาด และยังเมตตาต่อภาครัฐ เอกชนและพลเรือน โดยให้ความอนุเคราะห์ ให้ชาวบ้าน(ผู้บุกรุกเดิม)เช่าราคาถูกต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีชั่วอายุคน และยังไม่ฟ้องราชการแต่ละภาคส่วน ที่มาปลูกสร้างอาคารในพื้นที่ แต่ให้โอกาสซื้อที่ดินเจ้าของที่ดินเดิม ที่ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด แม้ศาลสั่งให้สิ่งก่อสร้าง และที่ดินตกเป็นของเจ้าของที่ดินเดิม และยังเมตตา ยก ถนน วัด รพ.. รร. ต่างๆ ให้เป็นของแผ่นดิน แม้ครอบครัวจะเดือดร้อนไม่มีเงินทองในการเลี้ยงชีพ บิดามารดา ลำบากและเสียชีวิต ไม่เคยได้รับประโยชน์จากที่ดินและเงินเยียวยา ซึ่งบิดามารดาเสียชีวิตลงก่อน และได้รับความกดดันเรื่องที่ดินบ่อไร่และความสะเทือนใจมาโดยตลอดจนลมหายใจสุดท้ายของท่านทั้งสองคน แต่ท่านสอนให้ลูกหลาน รู้จักความกตัญญู มีคุณธรรม มีเมตตาและรู้จักการอโหสิกรรม ท่านปิดทองหลังพระมาทั้งชีวิต ส่วนฉัน ได้ทำตามเจตนารมย์ บิดามารดา. โดย เขียนบทสรุปสุดท้าย เขียนช่วยเหลือเอาไว้ช่วยเหลือทุกภาคส่วนได้กลับเข้าทำงานให้ได้โอกาสทำคุณไถ่โทษต่อฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัยและทุกคนในครอบครัวญานสังวรชัย ที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ซึ่งเป็นทายาทเจ้าของที่ดินเดิม ที่มีคุณประโยชน์ต่อคนในพื้นที่บ่อไร่ จ.ตราด ทุกภาคส่วนอย่างมากมาย และ ฉันได้เขียนสรุปทุกปัญหา สาเหตุ. ข้อเสนอแนะต่างๆ แนวทางช่วยเหลือทุกภาคส่วนความเป็นไปได้ การเขียนขอเงินเยียวยาจากทุกภาคส่วน โดยให้เขียนถึงอุปสรรคปัญหา. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผลกระทบทางตรงคือเจ้าของที่ดินเดมและทายาทครอบครัวญานสังวรชัย. และผลกระทบทางอ้อมที่มีต่อภาครัฐ เอกชนและพลเรือนในการขอเงินเยียวยาโดยให้แนบเอกสารข้อร้องเรียนและเอกสารประกอบพร้อมหลักฐานทุกชิ้น โดยพิมพ์ในค้นหาของเฟสบุค.ชื่อ Matae Matae แล้วกดดูในโปรไฟร์ด้านใน และได้เขียนทางออกของปัญหาต่างๆ พื้นที่เสี่ยงภัย การตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลป้องกันการสวมบัตรประชาชน โดยตรวจลายนิ้วมือและดีเอ็นเอและที่มาของการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ประวัติระยะเวลาการทำงานเพื่อตรวจสอบจริงปลอม และเล่าวิเคราะห์ที่มาที่ไปของสาเหตุปัญหาต่างๆแและความทุกข์ทรมานของฉันและความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวจากความเข้าใจผิดและไม่นอมเจรจาสอบถามข้อมูลโดยตรงจากฉันถึงสาเหตุขแงปัญหา และข้อมูลต่างๆ. ซึ่งอาจเกิดจากอิทธิพลที่มองไม่เห็น การรับข่าวสารที่ถูกบิดเบือนมาจากหลายภาคส่วน การปิดบังข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีต่อฉันนส.ฤดีกรณ์ ญานสังวรชัย และปัจจุบันที่ฉันเล่าเรื่องนี้ฉัน อายุ 51 ปี จ.จันทบุรี จบป.ตรี มหาวิทยาลัยรังสิต, ป.โทมหิดล และเคยร่วมงานวิจัยรวบรวมข้อมูล กับ ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัช กับคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ที่สำนักงาน กพ. เรื่องการกระจายอำนาจและได้เขียนบทสรุปสุดท้าย ช่วยเหลือทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ เอกชน และพลเรือน ให้ทำคุณไถ่โทษ คืนคนดีสู่สังคม ในข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจันทบุรี เลขที่ 1258 กย.62 เบอร์โทร 087-0665854 และได้ร้องเรียนคสช. 1111 ปี61 ในอิเล็คทรอนิคพร้อมไฟร์แนบเบอร์โทรที่ร้องเรียนและปิดไปแล้วคือ 065-0919656 แต่เบอร์ที่ใช้ปัจจุบันคือ 087-0665854 และได้เขียนทางออกของปัญหา แนวาทางความเป็นไปได้ ข้อเสนอแนะพื้นที่เสี่ยง ภัย การตรวจอัตลักษณ์โดยเน้นการตรวจสอบดีเอ็นเอ และลายนิ้วมือ ป้องกันการสวมบัตรประชาชน หรือปลอมแปลงเอกสาร และวิธีการเขียนช่วยเหลือทุกภาคส่วน ในการเขียนขอเงินเยียวยา ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม. โดยเข้าดูข้อร้องเรียน. วิธีแก้ปัญหาต่างๆ โดยไม่กระทบไม่เดือดร้อนในทุกภาคส่วน และวิธีการขอเงินเยียวยา โดยพิมพ์ในค้นหาของเฟสบุคชื่อ Matae Matae แล้วกดดูในโปรไฟร์อีกครั้งเขียนเดือนเมษายน ปี63 -