ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Sam Phran

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Sam Phranรวมรายชื่อ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณ, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสาม, ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำร, สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นคร, พาเลทไม้ ลังไม้ Pallet A.K.energy Product และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม . คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 01/13/22
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการส...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 01/13/22
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 01/13/22
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขั...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 01/13/22
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนากวาดล้างพื้นทำความสะอาดเพิ่มเติม เพื่อรั...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 01/13/22
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนาทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอ...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 01/13/22
  วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 01/13/22
  วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เศษไม้ กิ่งไม้ จากการที่มีผู้นำม...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • 01/13/22
  วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัส...
  > กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม