โรงเรียนสามพรานวิทยา

โรงเรียนสามพรานวิทยา เรียนดี ประพฤติดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

Website : http://www.spw.ac.th
Line : https://lin.ee/mYUgxFv โรงเรียนสามพรานวิทยา เปิดทำการสอน เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2503 โด ยใช้หอประชุม
อำเภอสามพรานเป็นสถานที่เรียน ชั้นที่เปิดเรียนคือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1 ห้องมีนักเรียนทั้งหมด 32 คม นายสุรินทร์ ชวลิตานนท์ เป็นครูใหญ่ โรงเรียนสนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของ นายอำเภอ ศึกษาธิการอำเภอ สัสดีอำเภอ และข้าราชการอีกหลายท่านได้ติดต่อขอที่ดินจาก นายนิเทส นางลำไย สืบเสียง ซึ้งยินดีอุทิศที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการสร้างโรงเรียนเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 16 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใกล้ถนนเพชรเกษมพื้นที่เป็นที่นาลุ่มทางเข้าโรงเรียนแยกจากถนนเข้าตัวอำเภอ เป็นระยะทาง 180 เมตร ที่ดินสร้างถนนนี้นายเจตน์ ผดุงชัย ยังพุ่ม นายหยด รุ่งประชา และนายยอด ยังพุ่ม อุทิศให้เป็นเนื้อที่ทั้งหมด 2 ไร่ 50 ตารงวา
พ.ศ. 2504 โรงเรียนได้งงบปรมาณก่อสร้างอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น 8 ห้องเรียน งบประมาณ 250,000 บาท และย้ายมที่เรียนจากหอประชุมอำเภอ มาเรียนที่อาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2504
พ.ศ. 2506 ได้งบประมาณก่อสร้างหอประชุม โรงอาหาร อาคารคหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 150,000 บาท
พ.ศ. 2507 ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 201,600 บาท
พ.ศ. 2513 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารคหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 120,000 บาท
พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณถมสนามหน้าอาคารเรียน
พ.ศ. 2515 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ป. ครึ่งหลัง เป็นเงิน 1,000,000 บาท โรงฝึกงาน 1 หลัง เป็นเงิน 120,000 บาท
พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 318 ป.

( ต่อเติมจากปี 2515 )
พ.ศ. 2525 นายธรรมนูญ ชินากร อาจารย์ใหญ่ได้ไปพบอธิบดีขออนุญาตเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2525 ได้รับอนุญาตในวันเดียวกัน
พ.ศ. 2527ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 316 ล. จำนวนครึ่งหลังและสร้างสนามบาสเกต บอลด้วยเงิน
บริจาค
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 102/2527 จำนวน 1 หลังเป็น เงิน
778,500 บาท และรับบริจาครถโฟล์สวาเกน รุ่นปี พ.ศ.

( ต่อเติมจากปี 2515 )
พ.ศ. 2525 นายธรรมนูญ ชินากร อาจารย์ใหญ่ได้ไปพบอธิบดีขออนุญาตเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 5 ตุลาคม 2525 ได้รับอนุญาตในวันเดียวกัน
พ.ศ. 2527ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 316 ล. จำนวนครึ่งหลังและสร้างสนามบาสเกต บอลด้วยเงิน
บริจาค
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 102/2527 จำนวน 1 หลังเป็น เงิน
778,500 บาท และรับบริจาครถโฟล์สวาเกน รุ่นปี พ.ศ.

เปิดเหมือนปกติ

📌 มาแล้วจ้า 📌จำนวนรับ รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงค์ https://www.admission.su.ac....
02/06/2021

📌 มาแล้วจ้า 📌จำนวนรับ รอบ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission) รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ลิงค์https://www.admission.su.ac.th/fileupload/new/2106020359.pdf
#sutcas #tcas #tcas64 #Dek64 #silpakorn #ศิลปากร

🙏🏻🙏🏻การรับเอกสารสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนในรูปแบบ On-Hand‼️ 1. นักเรียนหรือผู้ปกครอง (ชั้น ม.1,ม.4) ที่อาศัยอยู่ในจังห...
02/06/2021

🙏🏻🙏🏻การรับเอกสารสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนในรูปแบบ On-Hand

‼️ 1. นักเรียนหรือผู้ปกครอง (ชั้น ม.1,ม.4) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม สามารถติดต่อขอรับเอกสาร On-Hand ได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

✅ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
⚠️ รับได้ตั้งแต่เวลาเวลา 8:30 น. - 16:30 น.

‼️ 2. กรณีนักเรียนอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ครูที่ปรึกษาจะทำการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้นักเรียนศึกษาและดำเนินการให้เรียบร้อย ภายใน 1 สัปดาห์ และส่งกลับโรงเรียน

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

🙏🏻🙏🏻การรับเอกสารสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนในรูปแบบ On-Hand

‼️ 1. นักเรียนหรือผู้ปกครอง (ชั้น ม.1,ม.4) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม สามารถติดต่อขอรับเอกสาร On-Hand ได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

✅ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
⚠️ รับได้ตั้งแต่เวลาเวลา 8:30 น. - 16:30 น.

‼️ 2. กรณีนักเรียนอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ครูที่ปรึกษาจะทำการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้นักเรียนศึกษาและดำเนินการให้เรียบร้อย ภายใน 1 สัปดาห์ และส่งกลับโรงเรียน

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

✅ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 🙏🏻 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ✨วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔🙏🏻ขอพระองค์ทรงพระเ...
02/06/2021

✅ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
🙏🏻 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
✨วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
🙏🏻ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🏻

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

✅ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
🙏🏻 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
✨วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
🙏🏻ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🏻

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

🙏🏻🙏🏻การรับเอกสารสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนในรูปแบบ On-Hand‼️ 1. นักเรียนหรือผู้ปกครอง  (เฉพาะชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6)  ที่...
01/06/2021

🙏🏻🙏🏻การรับเอกสารสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนในรูปแบบ On-Hand

‼️ 1. นักเรียนหรือผู้ปกครอง (เฉพาะชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม สามารถติดต่อขอรับเอกสาร On-Hand ได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

✅ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
⚠️ รับได้ตั้งแต่เวลาเวลา 8:30 น. - 16:30 น.

‼️ 2. กรณีนักเรียนอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ครูที่ปรึกษาจะทำการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้นักเรียนศึกษาและดำเนินการให้เรียบร้อย ภายใน 1 สัปดาห์ และส่งกลับโรงเรียน

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

🙏🏻🙏🏻การรับเอกสารสำหรับนักเรียนที่เลือกเรียนในรูปแบบ On-Hand

‼️ 1. นักเรียนหรือผู้ปกครอง (เฉพาะชั้น ม.2,ม.3,ม.5,ม.6) ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม สามารถติดต่อขอรับเอกสาร On-Hand ได้ที่ฝ่ายบริหารวิชาการ

✅ วันที่ 2 มิถุนายน 2564
⚠️ รับได้ตั้งแต่เวลาเวลา 8:30 น. - 16:30 น.

‼️ 2. กรณีนักเรียนอาศัยอยู่ต่างจังหวัด ครูที่ปรึกษาจะทำการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้ เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้นักเรียนศึกษาและดำเนินการให้เรียบร้อย ภายใน 1 สัปดาห์ และส่งกลับโรงเรียน

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

🙏 การเข้าสู่ระบบ G-Mail องค์กร และใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา📚📚 https://youtu.be/NYTwQdr3...
01/06/2021
การเข้าสู่ระบบ G-Mail องค์กร และใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยร

🙏 การเข้าสู่ระบบ G-Mail องค์กร และใช้งาน Google Classroom
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา

📚📚 https://youtu.be/NYTwQdr3PCA

🌈 คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียน

https://drive.google.com/file/d/1xrlz39cWN-WOgn6WXm23OryHhWDJ36PT/view?usp=drivesdk

💜 ➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

การเข้าสู่ระบบ G-Mail องค์กร และใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนสามพรานวิทยา

📌ประกาศ📌✅ เรื่อง แจ้งผลการจัดห้องเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1📚 ปีการศึกษา 2564➡️ ————💜❤️💜—————🔊🔔 ท่านสามา...
31/05/2021

📌ประกาศ📌

✅ เรื่อง แจ้งผลการจัดห้องเรียน ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📚 ปีการศึกษา 2564

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul
📚ข้อมูลโดย : รองฯ จารุณี สอนใจ

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post
31/05/2021

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post
30/05/2021

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post

📌ประกาศ📌✅ เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน 📚 ปีการศึกษา 2564☘️ ระดับชั้นมัธยม...
29/05/2021

📌ประกาศ📌

✅ เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน

📚 ปีการศึกษา 2564

☘️ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

💜 ให้นักเรียนมามอบตัว วันที่ 30 พ.ค. 2564

💜 เวลา 9.00-16.30 น. ณ บริเวณอาคาร 3

ณ โรงเรียนที่ยื่นความจำนงไว้

📚📚ดังรายชื่อประกาศ✨✨

✅ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารต้นฉบับ : https://drive.google.com/file/d/1DBUFyfQ2_-h-bQ6JbQSmv9y2xrXkjJIw/view?usp=sharing

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul
📚ข้อมูลโดย : รองฯ จารุณี สอนใจ

🙏🏻🙏🏻 ในการมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 ให้เตรียมเอกสาร/หลักฐานและค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. สำเนา ปพ.1 (ฉบับจริง) 2. รูปถ่าย 1.5” ...
28/05/2021

🙏🏻🙏🏻 ในการมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 ให้เตรียมเอกสาร/หลักฐานและค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. สำเนา ปพ.1 (ฉบับจริง)
2. รูปถ่าย 1.5” (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) ของนักเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) ของบิดา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) ของมารดา
6. สำเนาสูติบัตร
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. เงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 2,100 บาท/ภาคเรียน
9. ค่าประกันชีวิต จำนวน 200 บาท/ปีการศึกษา
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul
ที่มา : รองฯ จารุณี สอนใจ

🙏🏻🙏🏻 ในการมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 ให้เตรียมเอกสาร/หลักฐานและค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. สำเนา ปพ.1 (ฉบับจริง)
2. รูปถ่าย 1.5” (หนึ่งนิ้วครึ่ง) จำนวน 1 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) ของนักเรียน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) ของบิดา
5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) ของมารดา
6. สำเนาสูติบัตร
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
8. เงินค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 2,100 บาท/ภาคเรียน
9. ค่าประกันชีวิต จำนวน 200 บาท/ปีการศึกษา
🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul
ที่มา : รองฯ จารุณี สอนใจ

🎉🎉แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🦠🦠🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈➡️...
28/05/2021

🎉🎉แนวปฏิบัติของนักเรียนและผู้ปกครอง
ในการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 🦠🦠
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

➡️ โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนใน 2 รูปแบบ

✅ รวมห้องเรียนออนไลน์และตารางสอนของนักเรียนทุกระดับชั้น https://bit.ly/3hMhXl2

➡️ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 นี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง
📌ไลน์กลุ่มครูที่ปรึกษา
📌เว็บไซต์ www.spw.ac.th
📌 https://www.facebook.com/sampranwitaya
📌 โทรศัพท์ 034222888

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post
27/05/2021

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post
25/05/2021

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post

🙏🙏ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4🙏🙏โรงเรียนสามพรานวิทยา ➡️ ————💜❤️💜—————🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊✔️ https://www.fa...
24/05/2021

🙏🙏ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4🙏🙏

โรงเรียนสามพรานวิทยา

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

📚 ผลการทดสอบทางการศึกษา 📌ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ❤️ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดน...
23/05/2021

📚 ผลการทดสอบทางการศึกษา
📌ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
❤️ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

📚📚แนวปฏิบัติในการจัดห้องสอบคัดเลือกของโรงเรียนสามพรานวิทยา 🦠😷ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid - 19 😷😷🔖 ...
22/05/2021

📚📚แนวปฏิบัติในการจัดห้องสอบคัดเลือกของโรงเรียนสามพรานวิทยา

🦠😷ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid - 19 😷😷

🔖 รายชื่อสอบคัดเลือก ม.4 : https://drive.google.com/drive/folders/1H0hAItBCDpCfgL1M7O0xNsBTPjM8vFxk

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

21/05/2021
19/05/2021
Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post
18/05/2021

Photos from โรงเรียนสามพรานวิทยา's post

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามพรานวิทยา ขอเเสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสรย...
18/05/2021

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามพรานวิทยา

ขอเเสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องอิสรยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเเละเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันมีเกียรติยศมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2563

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563

💜💜เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมความปลอดภัย จากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือ ด...
13/05/2021

💜💜เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมความปลอดภัย จากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือ ดังนี้

💜1. การสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 23 พ.ค. 2564 ผู้ปกครองสามารถติดตามได้เพียงคนเดียว

💜2. การมอบตัวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 พ.ค.2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 30 พ.ค.2564
ให้ผู้ปกครองมา 1 คน ต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้นตามเวลาที่กำหนด

💜3. การสอบจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 31 พ.ค. 2564 ให้ผู้ปกครองเดินทางมาส่งและรับกลับเท่านั้น

⚠️⚠️‼️‼️อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร ขณะอยู่ในสถานศึกษาด้วยนะคะ ^^⚠️⚠️‼️🙏

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

💜💜เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมความปลอดภัย จากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือ ดังนี้

💜1. การสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 23 พ.ค. 2564 ผู้ปกครองสามารถติดตามได้เพียงคนเดียว

💜2. การมอบตัวของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 29 พ.ค.2564
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 30 พ.ค.2564
ให้ผู้ปกครองมา 1 คน ต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้นตามเวลาที่กำหนด

💜3. การสอบจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 31 พ.ค. 2564 ให้ผู้ปกครองเดินทางมาส่งและรับกลับเท่านั้น

⚠️⚠️‼️‼️อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและเว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร ขณะอยู่ในสถานศึกษาด้วยนะคะ ^^⚠️⚠️‼️🙏

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564รวม 4,887 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 2,052 รายติดเชื้อในเรือนจ...
13/05/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
รวม 4,887 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,052 ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,835 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 1,572 ราย
ผู้ป่วยสะสม 64,891 ราย
เสียชีวิต 32 ราย
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ เว้นระยะห่างด้วยนะคะ อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยและป้องกันตนเองนะคะ

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
รวม 4,887 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,052 ราย
ติดเชื้อในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 2,835 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 1,572 ราย
ผู้ป่วยสะสม 64,931 ราย
เสียชีวิต 32 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

🌀🌀ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฟุตซอล ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยนะคะ ^^ ♥️♥️
10/05/2021

🌀🌀ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฟุตซอล ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยนะคะ ^^ ♥️♥️

🌀🌀ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนฟุตซอล ที่สอบผ่านการคัดเลือกด้วยนะคะ ^^ ♥️♥️

🌈🌈 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ^^อย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ 💜💜➡️ ————💜❤️💜—————🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊...
06/05/2021

🌈🌈 ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ^^

อย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ 💜💜

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564
ติดเชื้อใหม่ 1,911 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 2,435 ราย
ผู้ป่วยสะสม 47,948 ราย
เสียชีวิต 18 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ทรงพระเจริญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻✨✨วันฉัตรมงคล || ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ||ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ✨✨ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู แล...
04/05/2021

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ทรงพระเจริญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

✨✨วันฉัตรมงคล || ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ||
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

✨✨ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยา✨✨

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ทรงพระเจริญ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

✨✨วันฉัตรมงคล || ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ||
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

✨✨ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยา✨✨

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนกีฬาฟุตบอลและนักเรียนกีฬาฟุตซอลรับสมัครและคัดเลือก 9 พ.ค.64⚽️ฟุตบอล สงสัยสอบถาม⚽️🥅🥅โค้ชนุ 097-...
04/05/2021

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนกีฬาฟุตบอลและนักเรียนกีฬาฟุตซอล
รับสมัครและคัดเลือก 9 พ.ค.64

⚽️ฟุตบอล สงสัยสอบถาม⚽️
🥅🥅โค้ชนุ 097-154-8289
🥅🥅โค้ชอุ้ม 085-366-2961

✅ฟุตซอล สงสัยสอบถามที่📌📌
📱📱โค้ชวี 094-898-4252

✨✨ เรื่องแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ✨✨🌀1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บางห้อง) ไม่มีการสอบ...
30/04/2021

✨✨ เรื่องแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ✨✨
🌀1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บางห้อง) ไม่มีการสอบคัดเลือก เนื่องจากนักเรียนมาสมัครไม่ครบตามจำนวน

🌀2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มามอบตัว ในวันที่ 29 พ.ค.64 ตามเวลาที่กำหนด ดังรายชื่อ

🙏🏻🙏🏻รายชื่อมอบตัว☘️☘️

➡️ ตรวจสอบรายชื่อมอบตัวได้ที่ ม.1 : https://drive.google.com/drive/folders/1xOZ6CQ8aFPHigEmgCvPSXDJVojD4dhAU?usp=sharing

🌀3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มามอบตัวในวันที่ 30 พ.ค.64 ตามเวลาที่กำหนด

🙏🏻🙏🏻รายชื่อมอบตัว☘️☘️
➡️ ตรวจสอบรายชื่อมอบตัวที่ ม.4 : https://drive.google.com/drive/folders/1QObVr5opKHO9UxSn2oUuTf-yKjz5cOu3?usp=sharing

🌀4.สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ –คณิตศาสตร์ ให้มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พ.ค.64
เวลา 08:30น. -12:00น.
ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา
ให้ตรวจสอบรายชื่อจาก www.spw.ac.th

📚📚รายชื่อสอบคัดเลือก : https://drive.google.com/drive/folders/1H0hAItBCDpCfgL1M7O0xNsBTPjM8vFxk?usp=sharing
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

✨✨ เรื่องแจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง ✨✨
🌀1.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บางห้อง) ไม่มีการสอบคัดเลือก เนื่องจากนักเรียนมาสมัครไม่ครบตามจำนวน

🌀2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มามอบตัว ในวันที่ 29 พ.ค.64 ตามเวลาที่กำหนด ดังรายชื่อ

🙏🏻🙏🏻รายชื่อมอบตัว☘️☘️

➡️ ตรวจสอบรายชื่อมอบตัวได้ที่ ม.1 : https://drive.google.com/drive/folders/1xOZ6CQ8aFPHigEmgCvPSXDJVojD4dhAU?usp=sharing

🌀3.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มามอบตัวในวันที่ 30 พ.ค.64 ตามเวลาที่กำหนด

🙏🏻🙏🏻รายชื่อมอบตัว☘️☘️
➡️ ตรวจสอบรายชื่อมอบตัวที่ ม.4 : https://drive.google.com/drive/folders/1QObVr5opKHO9UxSn2oUuTf-yKjz5cOu3?usp=sharing

🌀4.สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ –คณิตศาสตร์ ให้มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พ.ค.64
เวลา 08:30น. -12:00น.
ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา
ให้ตรวจสอบรายชื่อจาก www.spw.ac.th

📚📚รายชื่อสอบคัดเลือก : https://drive.google.com/drive/folders/1H0hAItBCDpCfgL1M7O0xNsBTPjM8vFxk?usp=sharing
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————
By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

📌📌เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร🙏🙏🙏ขอ...
29/04/2021

📌📌เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

🙏🙏🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

🔅ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยา
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————

By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

📌📌เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

🙏🙏🙏ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

🔅ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนสามพรานวิทยา
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
➡️ ————💜❤️💜—————
🔊🔔 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ :🔔🔊
✔️ https://www.facebook.com/sampranwitaya
✔️ http://www.spw.ac.th
✔️ line id : @red9223r นะคะ
————💜❤️💜—————

By Admin: Natchaya Wiriyakeattikul

ถ้าคุณพอมีเวลาว่าง อ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ผู้ป่วยรายนี้กันค่ะ ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านนะคะ 💪#เราจะสู้โควิดไปด้วยกั...
29/04/2021
COVID Diary

ถ้าคุณพอมีเวลาว่าง อ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ผู้ป่วยรายนี้กันค่ะ

ขอให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านนะคะ 💪
#เราจะสู้โควิดไปด้วยกัน

COVID Diary

ที่อยู่

40 หมู่ 5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Amphoe Sam Phran
73110

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034222888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสามพรานวิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนสามพรานวิทยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Sam Phran บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎓เรียน ต่อ ม.3 ม.6 ฟรีค่าสมัคร #จบได้ภายในเงื่อนไขศูนย์การเรียน 8 เดือน ✅สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบโรงเรียนปกติได้ 📌 ออกกลางคันจากโรงเรียนเดิม 📌ผู้ที่ทำงานแล้ว ไม่มีเวลาเรียนต่อ 📌อยากมีวุฒิ ไว้สมัครเรียน สมัครงาน #กระทรวงศึกษารับรอง ✅ค่าเทอมผ่อนจ่าย ✅มีทุนการศึกษาสำหรับคนมีรายได้น้อยขาดแคลนทุนทรัพย์ ❤️มีกองทุนกู้ยืมเรียน ศูนย์การเรียนพัลลัส อธีน่า สนใจสมัครเรียน โทร. 086-6959675 #รบกวนทีค่ะเผื่อมีเพื่อนเรียนไม่จบ
อดีตนักเรียนสามพรานวิทยเด็กข้างรั้ว
ทำอะรัยยู่คุยดว้ยได้ไหมคับ
รบกวนขอข้อมูลคุณครู..ปีการศึกษา 2526 รูปภาพ..ชื่อ..สกุล..เบอร์ติดต่อ..เท่าที่สามารถให้ข้อมูลที่มีได้..ขอบคุณครับ..
วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนม.6 ปีการศึกษา 2562 ค่ะ
ผมนายจักรพันธุ์ เอี่ยมพินัย ศิษย์เก่า ส.ว.ห้องม.3/1 จบมาประมาณ36 ปีละครับ คดถึงเพื่อนๆถ้าใครอ่านเจอทักผมด้วยนะครับ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
มีภ
ฝากประชาสัมพันธ์ครับ.😁 เผื่อรุ่นน้องสนใจ 😊😊
สสสสั้
สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาเกม ผู้บริหารเครือข่าย แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS **รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) รับสมัคร 17 – 29 เมษายน 2562 **รอบที่ 4 (Admission) รับสมัคร 9 – 19 พฤษภาคม 2562 https://www.facebook.com/dusit.ac.th/videos/2060981380648453/?t=69