Clicky

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ร่วมกับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดดำเนินโครงการทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีน ฟรี ❗️  (เฉ...
18/09/2022

มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog Foundation) ร่วมกับเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่จัดดำเนินโครงการทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีน ฟรี ❗️ (เฉพาะสุนัขเท่านั้น)

ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 กันยายน 2565 (ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)
สถานที่ ณ บริเวณศาลาโตรักษา วัดคลองอ้อมใหญ่

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 06-3024-7814

06/09/2022

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
01/09/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
25/08/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
24/08/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

31/07/2022

แนวทางการจัดการน้ำเสียบ้านเรือน🏠🏠

แนวทางที่ 1 ชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
แนวทางที่ 2 ชุมชนที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร

#แนวทางการจัดการน้ำเสียชุมชน #น้ำเสียชุมชน

20/07/2022

3 โรคอันตราย เกิดขึ้นได้จาก ยุงลาย
มีโรคอะไรบ้าง แล้วมีอาการอย่างไร ไปติดตามชมกัน
ส่วนวิธีป้องกันที่ดีที่สุด ที่จะทำให้บ้านของคุณปลอดจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
1.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงมีที่เกาะพัก
2.เก็บขยะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง ให้ยุงลายวางไข่ได้
3.เก็บน้ำให้มิดชิด ด้วยการปิดฝาภาชนะ หากปิดไม่ได้ให้เทน้ำทิ้ง ทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อไม่ให้ยุงลายวางไข่
#ด้วยรักและห่วงใย
#โรคติดต่อโดยยุงลาย
#กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
#กรมควบคุมโรค

Photos from มนุษย์ลูก's post
12/07/2022

Photos from มนุษย์ลูก's post

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
07/07/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
07/07/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
07/07/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
07/07/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post
15/06/2022

Photos from สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่'s post

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยการนำของนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อ...
30/05/2022

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ โดยการนำของนายกสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ ร่วมกับรพ.สต.บ้านเทียนดัด และอสม.ตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ของจังหวัดนครปฐม โดย วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนหน้าวัดเทียนดัด และวัดเทียนดัด

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดย...
30/05/2022

งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ดำเนินการตามแผนการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ของจังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 10 - 18 พ.ค. 2565 ดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในวัดก่อนมีกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดอ้อมใหญ่ , วัดสิรินธรเทพรัตนาราม , วัดคลองอ้อมใหญ่ และวัดเทียนดัด

สัปดาห์ของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 17 พ.ค. 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป...
30/05/2022

สัปดาห์ของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
วันที่ 17 พ.ค. 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่

12/04/2022

ประกาศเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เรื่อง งดจัดโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

12/04/2022
29/03/2022

📌ไข้เลือดออกต่างกับโควิด 19 อย่างไร ?

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งอากาศร้อนและมีพายุส่งผลให้ฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในหลายจังหวัดพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในการดูแลและเฝ้าสังเกตอาการของโรคไข้เลือกออกกับโรคโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กควรดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กเล็กจะป่วยง่าย และเด็กในกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 5 ปี ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หากพบว่าไม่สบาย มีไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย ท้องเสียตรวจ ATK แล้วผลเป็นลบ ให้ระวังไข้เลือดออกร่วมด้วย

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุของโรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ มี 4 สายพันธุ์ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่วนโรค โควิด 19 เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 (SARS-CoV-2) สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ทางละอองฝอย เสมหะน้ำลาย ผ่านการสัมผัสเยื่อบุตา จมูก ปาก แต่ในกรณีถ้าเกิดการระบาดพร้อมๆ กัน ก็จะมีโอกาสพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 และเป็นไข้เลือดออกได้ ผู้ป่วยไข้เลือดออกในระยะวิกฤต จะมีน้ำเหลืองรั่วออกนอกเส้นเลือด ทำให้เกิดภาวะช็อก ซึ่งถ้าไม่ได้รับสารน้ำทดแทนอย่างทันท่วงที จะทำให้เกิดภาวะช็อกนาน จนเกิดตับวาย ไตวาย และอวัยวะอื่นๆ ทำงานล้มเหลว จนเสียชีวิตได้ สำหรับโควิด 19 “โอไมครอน” ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะอาจมีไข้สูง อาเจียน หรือท้องเสียได้ ประวัติการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิดในระยะ 7 - 10 วัน และการทำ ATK ด้วยตนเอง จะช่วยคัดกรองแยกโรคได้ ในกรณีที่แยกไม่ได้ การตรวจเลือด เช่น การหาค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (complete blood count) และการตรวจหาโปรตีนเอ็น เอส-หนึ่ง ของไวรัสไข้เลือดออก โดยเฉพาะในช่วง 3 วันแรกของไข้จะช่วยวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก สัญญาณอันตรายที่น่าสงสัยว่า เป็นไข้เลือดออกในระยะวิกฤต และมีโอกาสเข้าสู่ภาวะช็อก ได้แก่ ปวดท้องรุนแรง กระสับกระส่าย หรือร้องงอแงผิดปกติในทารก มือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อยลง ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที ในรายที่มีไข้สูง 2-3 วัน โดยไม่มีอาการไอ น้ำมูกที่ชัดเจน ควรพาไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย หรือส่งตรวจเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ก่อนจะเข้าสู่ระยะวิกฤตได้ ด้านการรักษาไข้เลือดออกปัจจุบันยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัส

สำหรับโรคไข้เลือดออก การรักษาจึงเป็นไปตามอาการ มีไข้ให้เช็ดตัวและรับประทานยาพาราเซตามอลลดไข้เท่านั้น ห้ามใช้แอสไพรินไอบูโพรเฟน ถ้าผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อย อาจให้ดื่มนม น้ำผลไม้ หรือน้ำเกลือแร่ร่วมด้วย โควิด 19
หากอาการไม่รุนแรง จะรักษาแบบประคับประคองตามอาการ เมื่อมีไข้หรือปวดศีรษะ ให้ทานยาลดไข้ ส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ไม่เกิน 2 - 3 วัน จะค่อยๆ ดีขึ้น หากมีน้ำมูก ให้ทานยาลดน้ำมูกเท่าที่จำเป็น หรือถ้าน้ำมูกข้นเขียว ในเด็กโตสามารถล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ หากมีอาการไอให้รับประทานยาแก้ไอตามอาการ และจิบน้ำอุ่นบ่อยๆ หากไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ หน้าอกบุ๋ม ปีกจมูกบาน ตอนหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94% ซึมลง งอแง ไม่ดูดนม ไม่กินอาหาร ถ่ายเหลว หรืออาเจียนมากต่อเนื่องกัน ควรรีบนำเด็กไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #กรมการแพทย์ #สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี #ไข้เลือดออก #โควิด19

20/03/2022

หากโดนสุนัข กัด ข่วน เลีย

#กรมควบคุมโรค

19/03/2022

โรคไข้เลือดออก
เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค

#โรคไข้เลือดออก
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post
16/03/2022

Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข's post

16/03/2022
Photos from กรรมกร สีกากี's post
08/03/2022

Photos from กรรมกร สีกากี's post

08/03/2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดเก็บขยะล่าช้า

03/03/2022

เทียบเกณฑ์รักษาโควิด-19 แบบ “OPD – HI”
เจอ แจก จบ! แนวทางใหม่ นับถอยหลังสู่การเป็นโรคประจำถิ่น
.
.
สำหรับความแตกต่างระหว่าง ผู้ป่วยนอก กับ HI คือ ผู้ป่วยนอกจะมีแพทย์ติดตามอาการหลังตรวจคัดกรองภายใน 48 ชั่วโมง แต่หากมีอาการเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อกลับได้ทุกเวลา ไม่มีอุปกรณ์ตรวจประเมิน เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และไม่มีอาหารให้เหมือนกับผู้ป่วยที่อยู่ในระบบ HI และ CI (Community Isolation)
.
ทั้งสองแนวทางถือเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยได้ตัดสินใจเข้ารักษา แต่การตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาก็อาจขึ้นอยู่กับระบบสาธารณสุขในขณะนั้นที่จะรองรับ เพราะต้องยอมรับว่าขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานล้นมือ ไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การรักษาแบบผู้ป่วยนอก ก็จะมาช่วยบรรเทาปัญหาคอขวดส่วนนี้ได้
.
ส่วน “ยาฟาวิพิราเวียร์” เดิม ใช้สำหรับรักษาอาการไข้หวัดใหญ่ ก่อนถูกนำมาใช้กับโควิด-19 กลไกในการออกฤทธิ์ เมื่อกินฟาวิพิราเวียร์เข้าไป สารในยาฟาวิพิราเวียร์ จะเข้าไปทำลายโครงสร้างของไวรัสที่เข้าสู่ร่างกาย
.
ช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลตา เราจำเป็นต้องกินยาฟาวิพิราเวียร์ในช่วงที่เชื้อยังอยู่ในร่างกายไม่มาก และยังไม่ลงปอด เพราะจะช่วยทำให้โครงสร้างของเชื้อที่จะไปเกาะตัวในร่างกายอยู่ในสภาพไม่แข็งแรง ค่อย ๆ ฝ่อ และตายไป เมื่อใช้กับผู้ที่อาการไม่มาก จึงมีโอกาสหายได้
.
แต่ยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการไอ ไม่ช่วยลดการอักเสบ หากเชื้อลงปอด ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สูงขึ้น คือ ต้องใช้ออกซิเจน ท่อช่วยหายใจ และต้องใช้ยาลดอักเสบ
.
.
เปิดเกณฑ์ใหม่ จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป ยาฟาร์วิพิราเวียร์จะไม่จ่ายให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกคน ตามแนวทางการรักษาแบบ “เจอ แจก จบ” ซึ่งนำมาสู่ความกังวลของผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนไม่น้อย
.
กระทรวงสาธารณสุข อธิบายว่า การระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน ส่วนใหญ่เชื้อไม่ลงปอดและอยู่บริเวณลำคอ แพทย์จึงปรับเปลี่ยนวิธีการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยจะให้เฉพาะกลุ่มอาการที่จำเป็นเท่านั้น
.
'รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์' ประธานคณะทำงานด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล กรมการแพทย์ ชี้แจงว่า การจ่ายยาจะแยกตาม 4 กลุ่มอาการ
.
1) ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อยมาก ๆ กลุ่มนี้จะหายเองได้ ให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก โดยแยกกักตัวที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อลดความเสี่ยงผลข้างเคียงจากยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน และกระทบต่อตัวอ่อนในครรภ์

2) ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง/ไม่มีโรคร่วมสำคัญ แพทย์จะพิจารณาว่าจะให้ยาฟาวิพิราเวียร์หรือไม่ หากกำลังใช้ฟ้าทะลายโจรจะต้องหยุดฟ้าทะลายโจรก่อน

3) ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรง เช่น ภาวะอ้วน ผู้ป่วยโรคปอด โรคไต เบาหวาน ความดัน อาจพิจารณาใช้ยาฟาวิพิราเวียร์

4) ผู้ป่วยอาการรุนแรง ต้องอยู่ใน รพ. อยู่แล้ว แพทย์จะพิจารณาการรักษาที่เหมาะสม
.
รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี ชี้แจงว่า หากผู้ป่วยโควิด-19 ไม่มีอาการ ไม่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ ส่วนมากอาการจะค่อย ๆ หายเอง ไม่ได้แย่ลง อีกทั้ง ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์วันละ 2 ล้านเม็ด เดือนละ 60 ล้านเม็ด นับว่าเป็นการใช้ยาต้านไวรัสในปริมาณมาก
.
“การใช้ยาต้านไวรัสในปริมาณที่มาก กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกำลังกังวลในประเด็นเรื่องของเชื้อดื้อยา ซึ่งตามทฤษฎีย่อมเกิดขึ้นได้ ถ้าเชื้อสัมผัสกับยาบ่อย ๆ ดังนั้น แนวทางรักษาใหม่จึงกำหนดให้ใช้ยาตามอาการและใช้อย่างสมเหตุสมผล หากไม่มีอาการ ก็ไม่จำเป็นต้องได้รับยาฟาวิพิราเวียร์”
.
ทั้งนี้ การปรับหลักเกณฑ์การจ่ายยาฟาร์วิพิราเวียร์ใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า ไม่ได้มาจากปัญหาขาดแคลนยา เพราะขณะนี้ ได้สำรองยาฟาวิพิราเวียร์ไว้ทั่วประเทศ 16.9 ล้านเม็ด ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน องค์การเภสัชกรรม สามารถผลิตได้อีก 63.8 ล้านเม็ด และสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกรวมทั้งสิ้น 87.6 ล้านเม็ด จัดส่งไปพื้นที่แล้ว 5 ล้านเม็ด และวันที่ 1 มีนาคม จะส่งเพิ่มอีก 15 ล้านเม็ด
.
.
📌 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://theactive.net/data/outpatient-service-covid19/
.
.
#เจอแจกจบ

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม's post
25/02/2022

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม's post

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธ...
18/02/2022

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ บ้านสวน ซอยเทศบาล 13/1 , หมู่บ้านนิศาชล และบ้านเช่าระแวกบ้านสท.ประกิจ

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณส...
18/02/2022

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนากวาดพื้นทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ซอยนที อพาร์ทเมนท์ , ซอยอุไร และซอยเลิศอนันต์

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานศูนย์บริการสาธารณสุ...
18/02/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรถพยาบาลดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วยในพื้นที่เพื่อเข้ารับบริการทางด้านการตรวจและรักษาพยาบาล โดย นำส่งตรวจรักษาตามนัดรพ.เกษมราษฎร์ 1 ราย และส่งตรวจรพ.สามพราน 1 ราย

📌 หากประชาชนท่านใดต้องการใช้บริการรถพยาบาล เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สามารถโทรประสานแจ้งได้ที่ 02-429-7006 ถึง 10 ต่อ 218

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กอง...
18/02/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ ทาวน์เฮาส์ ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ก...
18/02/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกคลองและกำจัดวัชพืช เพื่อลดปัญหาน้ำระบายช้า ท่วมขังในพื้นที่ ณ คลองบ้านป้าทรัพย์

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธา...
18/02/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนากวาดพื้นทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ เส้นบ้านใหม่-เทียนดัด สิ้นสุดที่วัดเทียนดัด

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธาร...
18/02/2022

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมใหญ่

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธา...
18/02/2022

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ และศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่

#หากท่านใดมีความประสงค์จะให้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือต้องการทรายอะเบท สามารถเขียนคำร้องขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการ 🙏

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสา...
18/02/2022

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ หมู่บ้านจอยโฮม , หมู่บ้านบ้านใหม่การ์เดนท์ และหมู่บ้านอยู่สุข

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองส...
18/02/2022

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านคุ้มพญาไม้ 3 , บ้านริมถนนบ้านใหม่-เทียนดัด และระแวกบ้านกำนันสมบูรณ์

#หากท่านใดมีความประสงค์จะให้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือต้องการทรายอะเบท สามารถเขียนคำร้องขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการ 🙏

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข ...
18/02/2022

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรถพยาบาลดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วยในพื้นที่เพื่อเข้ารับบริการทางด้านการตรวจและรักษาพยาบาล โดย นำส่งรักษารพ.นครปฐม 1 ราย

📌 หากประชาชนท่านใดต้องการใช้บริการรถพยาบาล เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สามารถโทรประสานแจ้งได้ที่ 02-429-7006 ถึง 10 ต่อ 218

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กอง...
18/02/2022

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกคลองและกำจัดวัชพืช เพื่อลดปัญหาน้ำระบายช้า ท่วมขังในพื้นที่ ณ คลองสะพาน 1 ซอยเทศบาล 13 (อ้อมใหญ่)

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณ...
18/02/2022

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนากวาดพื้นทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วัดอ้อมใหญ่

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ...
18/02/2022

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เศษไม้ จากการที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อนำไปแยกส่วนกำจัดให้ถูกตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

📌 ขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับ 2,000 บาท
หากต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สามารถโทรประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เก็บขยะชิ้นใหญ่ได้ที่ 02-429-7006 ถึง 10 ต่อ 206-208

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

ที่อยู่

19/1 หมู่1 ตำบลอ้อมใหญ่
Amphoe Sam Phran
73110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624297006

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sam Phran

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยื้นคำร้องแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขเนื่องจากไม่มีไครอยากได้กองขยะ
ขอขอบคุณทีมงานสาธารณสุขอ้อมใหญ่ที่มาดำเนินการช่วยเหลือครับ
เบอร์สายด่วนตามนี้เลยนะคะ 😘😘
มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาทางเพจเทศบาลครับhttps://www.facebook.com/100072275870052/videos/225649289611236/
เมื่อไรจะเก็บล่ะคับรอไรคับ ช่วงนี้เชื้อโรคมันเยอะนะ นี่มันซอยของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เลยนะเนี้ย เทศบาลตั้งอยู่ในซอยนี้เลย พิกัดซอยเทศบาล15/1(กาเพ็ชร)เหม็นมากคับผม ฝากให้สาธารณสุขช้วยด้วยคับผม
บริเวณหน้าบริษัทนำถ้วมตลอดไม่รถเลยลำบากมากทั้งๆที่จ่ายเงินลอกท่อไปแล้วมีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้างครับ
ช่วยหน่อยครับ
ขอบคุณ​สำหรับการจัดระเบียบ.ดูสะอาดมากๆครับ
คลองรางเตยฝั่งชอย BM อยากให้กองสาธารณสุขเข้าไปช่วยจ้ดการด้วยคะ
ยินดีครับ
ขอขอบคุณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล ต.อ้อมใหญ่ มากค่ะ

ที่ให้ยืมเตียงให้คุณแม่
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sam Phran (แสดงผลทั้งหมด)

RPCA: International Relations ฝ่ายวิเทศสัมพันธ เทศบาลเมืองสามพราน RTP Cyber Village สภ.สามพราน นครปฐม สถานีตำรวจภูธรสามพราน ภ.จว.น ห้องสมุดโรงเรียนนายร้อยตำร โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุม สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด  จ.นคร บริษัท ล็อคเทค เอ็นจิเนียริ่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครป สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่