กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธา...
13/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ ทาวน์เฮาส์ ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธ...
13/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ ซอยเทศบาล 9 , ริมคลองผู้ใหญ่ปราโมทย์ และซอยล้อแม็กซ์

#หากท่านใดมีความประสงค์จะให้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือต้องการทรายอะเบท สามารถเขียนคำร้องขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการ 🙏

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสา...
13/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1 ซอย 3

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุ...
13/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนากวาดล้างพื้นทำความสะอาดเพิ่มเติม เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วัดอ้อมใหญ่

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุ...
13/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนาทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ วัดคลองอ้อมใหญ่

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณส...
13/01/2022

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1 ซอย 3

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธา...
13/01/2022

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายให้งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เศษไม้ กิ่งไม้ จากการที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ เพื่อนำไปแยกส่วนกำจัดให้ถูกตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

📌 ขอความร่วมมือประชาชนงดทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับ 2,000 บาท
หากต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ สามารถโทรประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เก็บขยะชิ้นใหญ่ได้ที่ 02-429-7006 ถึง 10 ต่อ 206-208

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข...
13/01/2022

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ หมู่บ้านพฤกษา 48

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุ...
13/01/2022

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ ซอยเทศบาล 5 , ซอยเทศบาล 7 , ซอยรอดรัตนาทูล และสนามชนไก่ ซอยเทศบาล 1/4

#หากท่านใดมีความประสงค์จะให้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือต้องการทรายอะเบท สามารถเขียนคำร้องขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการ 🙏

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและส...
13/01/2022

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนาทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ซอยนที อพาร์ทเมนท์ , ซอยผู้ใหญ่ปราโมทย์ , ซอยโรงไฟฟ้า , ซอยโตรักษา , ซอยรอดรัตนาทูล และซอยเลิศอนันต์

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันพุธที่ 10 มกราคม 2565 นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย , นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้า...
13/01/2022

วันพุธที่ 10 มกราคม 2565 นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย , นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ตำบลอ้อมใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ณ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด , บริษัท บางกอกอินเตอร์ฟูด จำกัด , บริษัท ไทยยูเนียนไวร์ จำกัด , บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด และ บริษัท แกมม่าเท็กซ์ไทล์แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย , นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เ...
12/01/2022

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายสมนึก สกุลรัตนกุลชัย , นายเกรียงศักดิ์ พริ้งรักษา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่รพ.สต.ตำบลอ้อมใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ณ บริษัท เส้นหมี่เหรียญทอง จำกัด , บริษัท เส้นหมี่เหรียญไทย จำกัด และบริษัท พีเอชฟู้ดส์ จำกัด

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณ...
12/01/2022

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ ห้องเช่าซอยล้อแมกซ์ หมู่ 2 ต.อ้อมใหญ่

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธาร...
11/01/2022

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ ทาวน์เฮาส์ , โรงถ่าน และร้อยห้อง

#หากท่านใดมีความประสงค์จะให้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือต้องการทรายอะเบท สามารถเขียนคำร้องขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการ 🙏

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธา...
11/01/2022

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1 ซอย 3

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขแ...
11/01/2022

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนาทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ซอยเทศบาล 1 , ซอยเทศบาล 1/4 จนถึงในวัดสิรินธรเทพรัตนาราม

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขแ...
10/01/2022

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนาทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ร้อยห้อง , เลียบคลองเจ็กจนถึงหน้าหมู่บ้านภูมิสุวรรณวิลล่า

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธา...
10/01/2022

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1 ซอย 3

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธาร...
10/01/2022

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ ซอยหัวป่า และหมู่บ้านภูมิสุวรรณวิลเลจ

#หากท่านใดมีความประสงค์จะให้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือต้องการทรายอะเบท สามารถเขียนคำร้องขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการ 🙏

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาดและงานซ่อมแซมฝาท...
10/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาดและงานซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากฝาท่อที่ชำรุด ณ ซอยเทศบาล 15 บริเวณหน้าร้านขายยาบ้านใหม่โอสถ

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณ...
10/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่ออุดตัน ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ ชุมชนดอนทรายก้าวหน้า 1

#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

10/01/2022

จังหวัดนครปฐม ยกระดับ ควบคุมโควิด-19 หลังปรับเป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) (พื้นที่ควบคุม : 69 จังหวัด)

1.การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคน
* ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 500 คน
* จัดไม่เกิน 200 คน ขออนุญาต ศปก.อำเภอ
* จัดเกิน 200 คน แจ้ง ศปก.อำเภอ เสนอขออนุญาตคณะกรรมโรคติดต่อ จ.นครปฐม

2.ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มปกติทั่วไป เปิดได้ถึง 23.00 น. ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน งดการแสดงดนตรี ในห้องปรับอากาศหรือพื้นที่ปิดอากาศไม่สามารถถ่ายเทได้สะดวก

3.การปฏิบัติงานนอกสถานที่ work from home เต็มความสามารถ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มค. 65

4.มาตรการป้องกัน
* ประชาชน : ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล universal prevention for covid-19
* ร้านค้า สถานประกอบการ : มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร( COVID free setting)

5.วัคซีน ฉีดครบ ลดป่วยหนัก
* กลุ่ม 608 walk in ได้
* ฉีดเข็ม 2 แล้ว รอ 3 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้น เลือกได้ระหว่าง แอสตร้าเซนเนกา หรือไฟเซอร์

6.ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง สอบสวนโรคโดยเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ติดต่อขอตรวจ ATK ได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อรู้เร็ว รักษาเร็ว

7.ศปก.อำเภอ พิจารณาจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เตรียมสถานกักกัน LQ และ โรงพยาบาลสนาม CI

8.ประชาชนสอบถามข้อมูล ได้ที่ call center 034 - 340183
........................

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุ...
08/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรคเพื่อป้องกันและควบคุมโรค ณ ห้องเช่าซอยข้างโรงงานเม่งเซ้ง หมู่ 1 ต.บ้านใหม่

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณส...
08/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดยนางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมาย งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ ห้องเช่าป้ากวย , ซอยตองห้า , ระแวกบางกอกพีวีซี และซอยโรงปี๊ป

#หากท่านใดมีความประสงค์จะให้พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายหรือต้องการทรายอะเบท สามารถเขียนคำร้องขอรับบริการได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ได้ในวันและเวลาราชการ 🙏

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและ...
08/01/2022

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดย นางสาวสมใจรัก คุ้มถนอม นายกเทศมนตรีตำบลอ้อมใหญ่ มอบหมายงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ พัฒนาทำความสะอาดตามแผนพัฒนา เพื่อรักษาความสะอาดในที่สาธารณะของพื้นที่เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ ณ เส้นศาลตา-ยาย และซอยเทศบาลฯ

#ทีมงานแม่มดเสื้อส้ม
#อ้อมใหญ่เมืองสะอาด

📍เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-429-7006 ถึง 10
📍Facebook: สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍Facebook: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
📍เว็บไซต์ : www.omyai.go.th

ที่อยู่

19/1 หมู่1 ตำบลอ้อมใหญ่
Amphoe Sam Phran
73110

ข้อมูลทั่วไป

เปิดให้บริการเรื่องขอใบอนุญาตต่างๆ คำร้องทั่วไป

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-4297253

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sam Phran

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ยื้นคำร้องแล้วแต่ยังไม่ได้แก้ไขเนื่องจากไม่มีไครอยากได้กองขยะ
ขอขอบคุณทีมงานสาธารณสุขอ้อมใหญ่ที่มาดำเนินการช่วยเหลือครับ
เบอร์สายด่วนตามนี้เลยนะคะ 😘😘
มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนมาทางเพจเทศบาลครับhttps://www.facebook.com/100072275870052/videos/225649289611236/
เมื่อไรจะเก็บล่ะคับรอไรคับ ช่วงนี้เชื้อโรคมันเยอะนะ นี่มันซอยของเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่เลยนะเนี้ย เทศบาลตั้งอยู่ในซอยนี้เลย พิกัดซอยเทศบาล15/1(กาเพ็ชร)เหม็นมากคับผม ฝากให้สาธารณสุขช้วยด้วยคับผม
บริเวณหน้าบริษัทนำถ้วมตลอดไม่รถเลยลำบากมากทั้งๆที่จ่ายเงินลอกท่อไปแล้วมีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้างครับ
ช่วยหน่อยครับ
ขอบคุณ​สำหรับการจัดระเบียบ.ดูสะอาดมากๆครับ
คลองรางเตยฝั่งชอย BM อยากให้กองสาธารณสุขเข้าไปช่วยจ้ดการด้วยคะ
ยินดีครับ
ขอขอบคุณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล ต.อ้อมใหญ่ มากค่ะ ที่ให้ยืมเตียงให้คุณแม่