สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นคร

สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด  จ.นคร สถานีดับเพลิง

เปิดเหมือนปกติ

กว่า 90% ไม่ได้ตายเพราะน้ำท่วมแต่ตายเพราะโดนไฟดูด ⚡️
27/09/2021

กว่า 90% ไม่ได้ตายเพราะน้ำท่วม
แต่ตายเพราะโดนไฟดูด ⚡️

กว่า 90% ไม่ได้ตายเพราะน้ำท่วม
แต่ตายเพราะโดนไฟดูด ⚡️

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายประเภท งูเหลือมตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่- หมู่ที่ 2  ต.หอมเกร็ด
26/09/2021

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้าย
ประเภท งูเหลือม
ตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่

- หมู่ที่ 2 ต.หอมเกร็ด

ว.4 ติดตั้งตาข่ายกั้นสวะเพื่อสูบน้ำท่วมข่วมขังในเขตพื้นที่และตัดต้นไม้ริมเขื่อนประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันเขื่อนแตกร้าวในอ...
24/09/2021

ว.4 ติดตั้งตาข่ายกั้นสวะ
เพื่อสูบน้ำท่วมข่วมขังในเขตพื้นที่
และตัดต้นไม้ริมเขื่อนประตูระบายน้ำ
เพื่อป้องกันเขื่อนแตกร้าวในอนาคต

- ประตูระบายน้ำ คลองวัดหอมเกร็ด

ว.4 เช็คตรวจสอบ อัดจารบีเครื่องสูบน้ำที่ประจำตามประตูระบายน้ำในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมชั...
09/09/2021

ว.4 เช็คตรวจสอบ อัดจารบีเครื่องสูบน้ำ
ที่ประจำตามประตูระบายน้ำในพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุ
ฝนตกหนักน้ำท่วมชังในเขตพื้นที่

- เครื่องสูบน้ำ คลองวัดหอมเกร็ด
- เครื่องสูบน้ำ คลองนา
- เครื่องสูบน้ำ คลองหมอเก่า
- เครื่องสูบน้ำ คลองสุวรรณ (โรงเหล็ก)
- เครื่องสูบน้ำ คลองครูมี (ยายปัท)

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.เป่าดันตะกอนอุดตันภายในท่อส่งน้ำสาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อน
06/09/2021

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.
เป่าดันตะกอนอุดตันภายในท่อส่งน้ำ
สาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อน

ว.4 ตรวจสอบท่อธารประปาหัวแดงสำหรับเติมน้ำใส่รถดับเพลิงเวลาฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่* ใช้การไม่ได้ เนื่องจาก...
31/08/2021

ว.4 ตรวจสอบท่อธารประปาหัวแดง
สำหรับเติมน้ำใส่รถดับเพลิง
เวลาฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่

* ใช้การไม่ได้ เนื่องจากที่เปิดอยู่ลึก *

- หน้าโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หมู่.2

ว.4 ล้างทำความสะอาด และจัดสถานที่เพื่อเตรียมเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว)- โรงเรียนวัดห...
31/08/2021

ว.4 ล้างทำความสะอาด และจัดสถานที่
เพื่อเตรียมเปิดศูนย์พักคอยสำหรับ
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว)

- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ม.4

ว.4 ตัดต้นไม้ที่ขึ้นขวางทางน้ำพร้อมตรวจเช็กระบบประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานเผื่อเกิดเหตุพายุฝนตกหนักในเขต...
31/08/2021

ว.4 ตัดต้นไม้ที่ขึ้นขวางทางน้ำ
พร้อมตรวจเช็กระบบประตูระบายน้ำ
และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน
เผื่อเกิดเหตุพายุฝนตกหนักในเขตพื้นที่

- ประตูระบายน้ำคลองวัดหอมเกร็ด

ว.4 ว.7  เหตุไฟไหม้โกดังเก็บสี- บริษัท ดีแลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขที่ 59,59/1 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
23/08/2021

ว.4 ว.7 เหตุไฟไหม้โกดังเก็บสี

- บริษัท ดีแลบบอราทอรีส์ จำกัด
เลขที่ 59,59/1 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.หอมเกร็ดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ออกฉีด พ่น ล้าง ตามชุมชนภายในเขต- ซอยหอยทอด หมู่ที่ 3 (บ้า...
23/08/2021

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.หอมเกร็ด
ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19
ออกฉีด พ่น ล้าง ตามชุมชนภายในเขต

- ซอยหอยทอด หมู่ที่ 3 (บ้านปลา)

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.เป่าดันเศษตะกอนภายในท่อเมนส่งน้ำเพื่อหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อน- ถนนริมคลอง ซอยคุ้มตะวัน ม.4
11/08/2021

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.
เป่าดันเศษตะกอนภายในท่อเมนส่งน้ำ
เพื่อหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อน

- ถนนริมคลอง ซอยคุ้มตะวัน ม.4

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6
10/08/2021

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.
ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6

ว.4 ล้างพื้นอาคาร ศาลาอเนกประสงค์- วัดหอมเกร็ด  หมู่ที่ 4
10/08/2021

ว.4 ล้างพื้นอาคาร ศาลาอเนกประสงค์

- วัดหอมเกร็ด หมู่ที่ 4

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายประเภท งูเหลือมตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่- หมู่บ้านมณฑิชา ซอย 6  หมู่ที่ 6
10/08/2021

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้าย
ประเภท งูเหลือม
ตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่

- หมู่บ้านมณฑิชา ซอย 6 หมู่ที่ 6

ว.4 ดับไหม้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล- ริมถนนก่อนถึงซอยคลองยาว
08/08/2021

ว.4 ดับไหม้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

- ริมถนนก่อนถึงซอยคลองยาว

กรุณา เปิดฟังให้จบคลิปสรุปง่ายๆได้ใจความ ✌️#ไวรัสโควิด_19#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้
06/08/2021
Hashtag: สรุปวิธี #HomeIsolation อันตรายไหม? เตรียมยา หาเตียง Ep.197

กรุณา เปิดฟังให้จบคลิป
สรุปง่ายๆได้ใจความ ✌️

#ไวรัสโควิด_19
#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้

ช่องเรามีเพจแล้วนะ เย้!! อย่าลืมไปตาม (เผื่อวันไหนชาแนลปลิวจะได้หากันเจอ T T)https://www.facebook.com/nailnamehashtagติดต่องาน [email protected]...

HOME ISOLATION แยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว- เยาวชน- วัยรุ่น- วัยทำงาน (คนที่สุขภาพแข็งแรง)#ไวรัสโควิด_19#พ...
30/07/2021

HOME ISOLATION แยกกักตัวที่บ้าน
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว
- เยาวชน
- วัยรุ่น
- วัยทำงาน (คนที่สุขภาพแข็งแรง)

#ไวรัสโควิด_19
#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้

ว.4 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างทางที่ขึ้นรุกล้ำบนถนนสาธารณะบดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่- ถนนริมเขื่อนคลองประชาอุทิศ
27/07/2021

ว.4 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างทาง
ที่ขึ้นรุกล้ำบนถนนสาธารณะ
บดบังวิสัยทัศน์ในการขับขี่

- ถนนริมเขื่อนคลองประชาอุทิศ

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายประเภท งูเหลือมนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
27/07/2021

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้าย
ประเภท งูเหลือม
นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

รู้ไว้ใช่ว่า … !#ไวรัสโควิด_19#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้
23/07/2021

รู้ไว้ใช่ว่า … !

#ไวรัสโควิด_19
#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้

เพราะเรื่องกิน … คือเรื่องใหญ่ !!!#ไวรัสโควิด_19#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้
21/07/2021

เพราะเรื่องกิน … คือเรื่องใหญ่ !!!

#ไวรัสโควิด_19
#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้

เพราะเรื่องกิน … คือเรื่องใหญ่ !!!

#ไวรัสโควิด_19
#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้

ว.4 กำจัดสัตว์ปีกแมลงมีพิษประเภท ตัวต่อหัวเสือตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่
15/07/2021

ว.4 กำจัดสัตว์ปีกแมลงมีพิษ
ประเภท ตัวต่อหัวเสือ
ตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6
15/07/2021

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- วัดหอมเกร็ด- ตลาดนัดชุมชนวัดหอมเกร็ด
15/07/2021

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- วัดหอมเกร็ด
- ตลาดนัดชุมชนวัดหอมเกร็ด

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.เป่าดันเศษตะกอนภายในท่อเมนส่งน้ำเพื่อหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อนในเขตพื้นที่ หมู่.1 และ หมู่.2
01/07/2021

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.
เป่าดันเศษตะกอนภายในท่อเมนส่งน้ำ
เพื่อหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อน
ในเขตพื้นที่ หมู่.1 และ หมู่.2

ว.4 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างถนนสาธารณะที่ขึ้นบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ตามคำร้องเรียนทาง ว.13ของประชาชนที่สัญจรในเขตพื้นที่-...
29/06/2021

ว.4 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างถนนสาธารณะ
ที่ขึ้นบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่
ตามคำร้องเรียนทาง ว.13
ของประชาชนที่สัญจรในเขตพื้นที่

- ถนนโค้งประตูระบายน้ำครูมี (ยายปัด) หมู่.3

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6
28/06/2021

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- ตลาดนัดชุมชนวัดหอมเกร็ด
28/06/2021

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- ตลาดนัดชุมชนวัดหอมเกร็ด

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- หมู่บ้านมณฑิชา หมู่.6- ซอยแก้วทิพย์-คาสเดย์- หมู่บ้านเมืองยิ้ม
24/06/2021

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- หมู่บ้านมณฑิชา หมู่.6
- ซอยแก้วทิพย์-คาสเดย์
- หมู่บ้านเมืองยิ้ม

ว.4 ดับไฟไหม้สายเคเบิ้ล และสายไฟ- ปากซอยโรงเหล้า (ถนนปิ่นเกล้า) หมู่.5
22/06/2021

ว.4 ดับไฟไหม้สายเคเบิ้ล และสายไฟ

- ปากซอยโรงเหล้า (ถนนปิ่นเกล้า) หมู่.5

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- หมู่บ้านเมืองยิ้ม หมู่.4
22/06/2021

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- หมู่บ้านเมืองยิ้ม หมู่.4

ว.4 ดับไฟไหม้สายเคเบิ้ล และสายไฟ- หมู่บ้านเมืองยิ้ม  ม.4
20/06/2021

ว.4 ดับไฟไหม้สายเคเบิ้ล และสายไฟ

- หมู่บ้านเมืองยิ้ม ม.4

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดล้าง- วัดหอมเกร็ด  หมู่.4
18/06/2021

ว.4 ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดล้าง

- วัดหอมเกร็ด หมู่.4

ว.4  ล้างพื้น- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หมู่.4
18/06/2021

ว.4 ล้างพื้น

- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด หมู่.4

#ถึงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับ
16/06/2021

#ถึงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับ

#ถึงไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับ

ที่อยู่

98 ม.3 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม
Amphoe Sam Phran
73110

เบอร์โทรศัพท์

034-321-989

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sam Phran

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครรุ่บ้างไฟทางในซอยคลองหอมเกร็ดทำไมไม่เปิดมืดมาก