สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นคร

สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด  จ.นคร สถานีดับเพลิง

เปิดเหมือนปกติ

ว.4 ร่วมกองช่างเป่าดันตะกอนภายในท่อส่งน้ำประปาหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่- หมู่ที่ 1  บ้านพริก
23/11/2021

ว.4 ร่วมกองช่าง
เป่าดันตะกอนภายในท่อส่งน้ำประปา
หาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่

- หมู่ที่ 1 บ้านพริก

ว.4 ล้างพื้นศาลาอเนกประสงค์เตรียมงาน มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอสามพราน- วัดหอมเกร็ด หมู่.4
09/11/2021

ว.4 ล้างพื้นศาลาอเนกประสงค์
เตรียมงาน มอบตราตั้ง
เจ้าคณะอำเภอสามพราน

- วัดหอมเกร็ด หมู่.4

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายประเภท งูเหลือม- ซอยเปี่ยมน้ำใจ หมู่.2
05/11/2021

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้าย
ประเภท งูเหลือม

- ซอยเปี่ยมน้ำใจ หมู่.2

ว.4 ตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์- ประตูระบายน้ำคลองครูมี หมู่.3
03/11/2021

ว.4 ตัดต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

- ประตูระบายน้ำคลองครูมี หมู่.3

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานมีพิษประเภท. งูเขียวหางไหม้ตามใบคำร้องขอของประชาชน- ซอยลุงเพิ่ม หมู่.2  ต.หอมเกร็ด
31/10/2021

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานมีพิษ
ประเภท. งูเขียวหางไหม้
ตามใบคำร้องขอของประชาชน

- ซอยลุงเพิ่ม หมู่.2 ต.หอมเกร็ด

อบต.หอมเกร็ด ร่วมกับ กรมป้องกันฯและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลเพื่อใช้สูบน้ำท่วมขังในพื้นที่...
30/10/2021

อบต.หอมเกร็ด ร่วมกับ กรมป้องกันฯ
และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่
ช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล
เพื่อใช้สูบน้ำท่วมขังในพื้นที่ด้านใน
พร้อมกรอกกระสอบทราย
นำลงไปบล็อกเสริมความแข็งแรง
ของประตูน้ำ ป้องกันประตูน้ำหัก

- ประตูระบายน้ำคลองวัดหอมเกร็ด ม.4

ว.4 ตรวจเช็คเก็บเศษถุงพลาสติกที่มาพันใบพัดมอเตอร์สูบน้ำ~ เครื่องมอเตอร์สูบน้ำประจำประตูระบายน้ำ คลองวัดหอมเกร็ด ม.4
30/10/2021

ว.4 ตรวจเช็คเก็บเศษถุงพลาสติก
ที่มาพันใบพัดมอเตอร์สูบน้ำ

~ เครื่องมอเตอร์สูบน้ำประจำประตูระบายน้ำ คลองวัดหอมเกร็ด ม.4

ว.4 ซ่อมหลุมยุบกลางถนนเบื้องต้นเพื่อป้องกัน เหตุ. ว.40- ถนนวงเวียนกลับรถ ม.2  ต.หอมเกร็ด
29/10/2021

ว.4 ซ่อมหลุมยุบกลางถนน
เบื้องต้นเพื่อป้องกัน เหตุ. ว.40

- ถนนวงเวียนกลับรถ ม.2 ต.หอมเกร็ด

ว.4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่- สุดปากคลองปฐมกัลยา (รอยัล) หมู่.5
29/10/2021

ว.4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่

- สุดปากคลองปฐมกัลยา (รอยัล) หมู่.5

ว.4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่- คลองส่งระบายน้ำ (สาย7) หมู่.5
29/10/2021

ว.4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีเซล
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่

- คลองส่งระบายน้ำ (สาย7) หมู่.5

ว.4 ล้างถนนใต้สะพานชวัลข้ามแม่น้ำท่าจีน ก่อนเปิดใช้งานหลังจากน้ำท่วมขังอาทิตย์กว่า- สะพานชวัลข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่.5  ต....
29/10/2021

ว.4 ล้างถนนใต้สะพานชวัล
ข้ามแม่น้ำท่าจีน ก่อนเปิดใช้งาน
หลังจากน้ำท่วมขังอาทิตย์กว่า

- สะพานชวัลข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่.5 ต.หอมเกร็ด

ท่านปลัดสุวรรณา ภุชชงค์และท่านรองปลัดวรพจน์ เพ็งนาเรนทร์มอบชุด PPE. (นอกอาคาร)และชุดปฏิบัติการ (ชุดหมี)พร้อมทั้งกล่าวให้...
07/10/2021

ท่านปลัดสุวรรณา ภุชชงค์
และท่านรองปลัดวรพจน์ เพ็งนาเรนทร์
มอบชุด PPE. (นอกอาคาร)
และชุดปฏิบัติการ (ชุดหมี)
พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทในการทำงาน
แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ อบต.หอมเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ 2565

ขอบคุณน้องตากล้อง
Chonlatorn Thowirat ❤️

ว.4 เปลี่ยนสายพานเครื่องสูบน้ำที่ขาดชำรุด พร้อมตั้งระดับใหม่ให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม- เครื่องสูบน้ำประจำประตูระบายน...
06/10/2021

ว.4 เปลี่ยนสายพานเครื่องสูบน้ำ
ที่ขาดชำรุด พร้อมตั้งระดับใหม่
ให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม

- เครื่องสูบน้ำประจำประตูระบายน้ำ คลองวัดหอมเกร็ด หมู่.4

ว.4 เปลี่ยนสายพานเครื่องสูบน้ำที่ขาดชำรุด พร้อมตั้งระดับใหม่ให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม- เครื่องสูบน้ำประจำประตูระบายน...
06/10/2021

ว.4 เปลี่ยนสายพานเครื่องสูบน้ำ
ที่ขาดชำรุด พร้อมตั้งระดับใหม่
ให้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม

- เครื่องสูบน้ำประจำประตูระบายน้ำ คลองสุวรรณ (โรงเหล็ก) หมู่.3

ว.4 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พร้อมเคลียพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะ- ถนนทางเข้าซอยวัดหอมเกร็ด
06/10/2021

ว.4 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พร้อมเคลียพื้นที่
เพื่อเตรียมติดตั้งเสาไฟทางสาธารณะ

- ถนนทางเข้าซอยวัดหอมเกร็ด

ว.4 ร่วมกองช่างเป่าดันตะกอนภายในท่อส่งน้ำประปาหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่- หมู่ที่ 6 สะแกทอย
01/10/2021

ว.4 ร่วมกองช่าง
เป่าดันตะกอนภายในท่อส่งน้ำประปา
หาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่

- หมู่ที่ 6 สะแกทอย

ว.4 ล้างคราบตะไคร่น้ำ- วัดหอมเกร็ด  หมู่.4
01/10/2021

ว.4 ล้างคราบตะไคร่น้ำ

- วัดหอมเกร็ด หมู่.4

ว.4 ตัดต้นไม้หักโค่นล้มขวางทางถนนสาธารณะ- ถนนเส้นศาลพ่อแก่สะแกทอย หมู่.6
30/09/2021

ว.4 ตัดต้นไม้หักโค่น
ล้มขวางทางถนนสาธารณะ

- ถนนเส้นศาลพ่อแก่สะแกทอย หมู่.6

กว่า 90% ไม่ได้ตายเพราะน้ำท่วมแต่ตายเพราะโดนไฟดูด ⚡️
27/09/2021

กว่า 90% ไม่ได้ตายเพราะน้ำท่วม
แต่ตายเพราะโดนไฟดูด ⚡️

กว่า 90% ไม่ได้ตายเพราะน้ำท่วม
แต่ตายเพราะโดนไฟดูด ⚡️

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายประเภท งูเหลือมตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่- หมู่ที่ 2  ต.หอมเกร็ด
26/09/2021

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้าย
ประเภท งูเหลือม
ตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่

- หมู่ที่ 2 ต.หอมเกร็ด

ว.4 ติดตั้งตาข่ายกั้นสวะเพื่อสูบน้ำท่วมข่วมขังในเขตพื้นที่และตัดต้นไม้ริมเขื่อนประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันเขื่อนแตกร้าวในอ...
24/09/2021

ว.4 ติดตั้งตาข่ายกั้นสวะ
เพื่อสูบน้ำท่วมข่วมขังในเขตพื้นที่
และตัดต้นไม้ริมเขื่อนประตูระบายน้ำ
เพื่อป้องกันเขื่อนแตกร้าวในอนาคต

- ประตูระบายน้ำ คลองวัดหอมเกร็ด

ว.4 เช็คตรวจสอบ อัดจารบีเครื่องสูบน้ำที่ประจำตามประตูระบายน้ำในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุฝนตกหนักน้ำท่วมชั...
09/09/2021

ว.4 เช็คตรวจสอบ อัดจารบีเครื่องสูบน้ำ
ที่ประจำตามประตูระบายน้ำในพื้นที่
เพื่อเตรียมความพร้อม กรณีเกิดเหตุ
ฝนตกหนักน้ำท่วมชังในเขตพื้นที่

- เครื่องสูบน้ำ คลองวัดหอมเกร็ด
- เครื่องสูบน้ำ คลองนา
- เครื่องสูบน้ำ คลองหมอเก่า
- เครื่องสูบน้ำ คลองสุวรรณ (โรงเหล็ก)
- เครื่องสูบน้ำ คลองครูมี (ยายปัท)

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.เป่าดันตะกอนอุดตันภายในท่อส่งน้ำสาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อน
06/09/2021

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.
เป่าดันตะกอนอุดตันภายในท่อส่งน้ำ
สาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำไหลอ่อน

ว.4 ตรวจสอบท่อธารประปาหัวแดงสำหรับเติมน้ำใส่รถดับเพลิงเวลาฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่* ใช้การไม่ได้ เนื่องจาก...
31/08/2021

ว.4 ตรวจสอบท่อธารประปาหัวแดง
สำหรับเติมน้ำใส่รถดับเพลิง
เวลาฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่

* ใช้การไม่ได้ เนื่องจากที่เปิดอยู่ลึก *

- หน้าโรงเรียนบ้านหอมเกร็ด หมู่.2

ว.4 ล้างทำความสะอาด และจัดสถานที่เพื่อเตรียมเปิดศูนย์พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว)- โรงเรียนวัดห...
31/08/2021

ว.4 ล้างทำความสะอาด และจัดสถานที่
เพื่อเตรียมเปิดศูนย์พักคอยสำหรับ
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ผู้ป่วยสีเขียว)

- โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ม.4

ว.4 ตัดต้นไม้ที่ขึ้นขวางทางน้ำพร้อมตรวจเช็กระบบประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งานเผื่อเกิดเหตุพายุฝนตกหนักในเขต...
31/08/2021

ว.4 ตัดต้นไม้ที่ขึ้นขวางทางน้ำ
พร้อมตรวจเช็กระบบประตูระบายน้ำ
และเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน
เผื่อเกิดเหตุพายุฝนตกหนักในเขตพื้นที่

- ประตูระบายน้ำคลองวัดหอมเกร็ด

ว.4 ว.7  เหตุไฟไหม้โกดังเก็บสี- บริษัท ดีแลบบอราทอรีส์ จำกัดเลขที่ 59,59/1 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
23/08/2021

ว.4 ว.7 เหตุไฟไหม้โกดังเก็บสี

- บริษัท ดีแลบบอราทอรีส์ จำกัด
เลขที่ 59,59/1 หมู่ที่ 10 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.หอมเกร็ดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ออกฉีด พ่น ล้าง ตามชุมชนภายในเขต- ซอยหอยทอด หมู่ที่ 3 (บ้า...
23/08/2021

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.หอมเกร็ด
ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19
ออกฉีด พ่น ล้าง ตามชุมชนภายในเขต

- ซอยหอยทอด หมู่ที่ 3 (บ้านปลา)

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.เป่าดันเศษตะกอนภายในท่อเมนส่งน้ำเพื่อหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อน- ถนนริมคลอง ซอยคุ้มตะวัน ม.4
11/08/2021

ว.4 ร่วม ประปา กองช่าง อบต.
เป่าดันเศษตะกอนภายในท่อเมนส่งน้ำ
เพื่อหาสาเหตุปัญหาน้ำไหลอ่อน

- ถนนริมคลอง ซอยคุ้มตะวัน ม.4

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6
10/08/2021

ว.4 ร่วม กองสาธาฯ อบต.
ใช้รถน้ำ ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ
โรคไวรัสโควิด-19 ออกฉีดพ่น

- ตลาดนัดชุมชน ถ.พุทธมณฑล สาย 6

ว.4 ล้างพื้นอาคาร ศาลาอเนกประสงค์- วัดหอมเกร็ด  หมู่ที่ 4
10/08/2021

ว.4 ล้างพื้นอาคาร ศาลาอเนกประสงค์

- วัดหอมเกร็ด หมู่ที่ 4

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้ายประเภท งูเหลือมตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่- หมู่บ้านมณฑิชา ซอย 6  หมู่ที่ 6
10/08/2021

ว.4 จับสัตว์เลื้อยคลานดุร้าย
ประเภท งูเหลือม
ตามใบคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่

- หมู่บ้านมณฑิชา ซอย 6 หมู่ที่ 6

ว.4 ดับไหม้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล- ริมถนนก่อนถึงซอยคลองยาว
08/08/2021

ว.4 ดับไหม้สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

- ริมถนนก่อนถึงซอยคลองยาว

กรุณา เปิดฟังให้จบคลิปสรุปง่ายๆได้ใจความ ✌️#ไวรัสโควิด_19#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้
06/08/2021
Hashtag: สรุปวิธี #HomeIsolation อันตรายไหม? เตรียมยา หาเตียง Ep.197

กรุณา เปิดฟังให้จบคลิป
สรุปง่ายๆได้ใจความ ✌️

#ไวรัสโควิด_19
#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้

ช่องเรามีเพจแล้วนะ เย้!! อย่าลืมไปตาม (เผื่อวันไหนชาแนลปลิวจะได้หากันเจอ T T)https://www.facebook.com/nailnamehashtagติดต่องาน [email protected]...

HOME ISOLATION แยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว- เยาวชน- วัยรุ่น- วัยทำงาน (คนที่สุขภาพแข็งแรง)#ไวรัสโควิด_19#พ...
30/07/2021

HOME ISOLATION แยกกักตัวที่บ้าน
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว
- เยาวชน
- วัยรุ่น
- วัยทำงาน (คนที่สุขภาพแข็งแรง)

#ไวรัสโควิด_19
#พวกเราต้องรอดถึงวันพรุ่งนี้

ที่อยู่

98 ม.3 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม
Amphoe Sam Phran
73110

เบอร์โทรศัพท์

034-321-989

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีดับเพลิงหอมเกร็ด จ.นคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sam Phran

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครรุ่บ้างไฟทางในซอยคลองหอมเกร็ดทำไมไม่เปิดมืดมาก