สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

เปิดเหมือนปกติ

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
19/08/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

ราคาประเมินทรัพย์สิน : 481,600฿
รหัสทรัพย์สิน : 02641900266
ราคาเปิดประมูล : 415,000฿
1. อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น โฉนดที่ดิน 45302 เนื้อที่ 20 ตร.ว. ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด : อายุอาคาร 34 ปี ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสาบหน้าพระลาน-บ้านครัว อาคารไม่มีผนังด้านที่เชื่อมกับคูหาข้างเคียง ไม่มีบันไดทางขึ้น-ลง ชั้น 1-3 ไม่มีผู้พักอาศัย มีการใช้ประโยชน์ร่วมกับ คูหาข้างเคียงข้าง สบ.665

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
19/08/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

ราคาประเมินทรัพย์สิน : 481,600฿
รหัสทรัพย์สิน : 02641900266
ราคาเปิดประมูล : 415,000฿
1. อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น โฉนดที่ดิน 45301 เนื้อที่ 20 ตร.ว. ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด : อายุอาคาร 34 ปี ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสาบหน้าพระลาน-บ้านครัว อาคารไม่มีผนังด้านที่เชื่อมกับคูหาข้างเคียง มีบันไดทางขึ้น-ลง ชั้น 1-3 ไม่มีผู้พักอาศัย มีการใช้ประโยชน์ร่วมกับ คูหาข้างเคียงข้าง สบ.666

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
19/08/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

ราคาประเมินทรัพย์สิน : 481,600฿
รหัสทรัพย์สิน : 02641900265
ราคาเปิดประมูล : 415,000฿
1. อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น โฉนดที่ดิน 45299 เนื้อที่ 20 ตร.ว. ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
รายละเอียด : อายุอาคาร 34 ปี ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินสาบหน้าพระลาน-บ้านครัว อาคารไม่มีผนังด้านที่เชื่อมกับคูหาข้างเคียง ไม่มีบันไดทางขึ้น-ลง ชั้น 1-3 ไม่มีผู้พักอาศัย

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
19/08/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

รายละเอียดทรัพย์ : ตึกแถว (2 ชั้นครึ่ง) จำนวน 1 หลัง
ราคาประเมินทรัพย์สิน : 946,880฿
รหัสทรัพย์สิน : 01641900154
ราคาเปิดประมูล : 675,000฿
สภาพทรัพย์สิน : สภาพอาคารพร้อมเข้าอยู่อาศัย ไม่มีผู้อยู่อาศัย / ก่อสร้างมาแล้ว 12 ปี 140 ตร.ม.
สถานที่ใกล้เคียง : ตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบท สบ.3004 (ถนนอดิเรกสาร)
รายละเอียด : โฉนดที่ดิน 9774 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
19/08/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

รายละเอียดทรัพย์ : ที่ดินใช้ประโยชน์เป็น ที่ว่าง
ราคาประเมินทรัพย์สิน : 101,475฿
รหัสทรัพย์สิน : 02641900239
ราคาเปิดประมูล : 100,000฿
1. ที่ดินว่างเปล่า โฉนดที่ดิน 39657 เนื้อที่ 1 งาน 35.5 ตร.ว. ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564
19/08/2021

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564
19/08/2021

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564

การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
29/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

📣 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรีได้กำหนดจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจ...
21/07/2021

📣 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรีได้กำหนดจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) และดำเนินโครงการ
"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
🔴 ทางระบบ วิดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings
พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ผักปลอดสารพิษ และอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แบบ New Normal โดยเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบ Zoom
และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้สนใจสั่งซื้ออีกทางหนึ่งด้วย

📣 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรีได้กำหนดจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) และดำเนินโครงการ
"เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ครั้งที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี
🔴 ทางระบบ วิดีทัศน์ทางไกล ผ่าน Application Zoom Cloud Meetings
พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรของชุมชน ผักปลอดสารพิษ และอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน แบบ New Normal โดยเลือกซื้อสินค้าผ่านทางระบบ Zoom
และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับผู้สนใจสั่งซื้ออีกทางหนึ่งด้วย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15/07/2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
06/07/2021

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี

ผู้ที่สั่่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ประเภทขัดเงา และประสงค์รับ ณ จุดสั่งจอง ...
01/07/2021

ผู้ที่สั่่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ประเภทขัดเงา และประสงค์รับ ณ จุดสั่งจอง เริ่มมารับได้ตั้งแต่วันที่ 1 กค 2564 เป็นต้นไป

โดยขอให้ดูว่าในใบเสร็จกำหนดรับวันไหนด้วยนะคะจะมี 2 ช่วง คือ 1 ก.ค. กับ 19 ก.ค. เป็นต้นไปค่ะ

ผู้ที่สั่่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ประเภทขัดเงา และประสงค์รับ ณ จุดสั่งจอง เริ่มมารับได้ตั้งแต่วันที่ 1 กค 2564 เป็นต้นไป

โดยขอให้ดูว่าในใบเสร็จกำหนดรับวันไหนด้วยนะคะจะมี 2 ช่วง คือ 1 ก.ค. กับ 19 ก.ค. เป็นต้นไปค่ะ

🙏ไม่ต้องเดินทาง ห่างไกลโควิด 19🙏เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านที่ราชพัสดุ📱TRD SMART PAY 📱 👉 ตรวจสอบข้อมูลการเช่าที่ราชพัส...
17/06/2021

🙏ไม่ต้องเดินทาง ห่างไกลโควิด 19🙏
เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้านที่ราชพัสดุ
📱TRD SMART PAY 📱

👉 ตรวจสอบข้อมูลการเช่าที่ราชพัสดุ
👉 ชำระเงินออนไลน์
👉 ยื่นคำร้องขอดำเนินการต่าง ๆ

แอปเดียว...ครบทุกเรื่อง...

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้แล้วนะคะ

📕ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน 👉 👉https://drive.google.com/file/d/1CadygdIjUpKfXdFCjjJv6gu_nIQvBADR/view?usp=drivesdk

09/06/2021
ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
09/06/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

รายละเอียดทรัพย์ : ที่ดินใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรรม
ราคาประเมินทรัพย์สิน : 543,750฿
รหัสทรัพย์สิน : 01641900153
ราคาเปิดประมูล : 560,000฿
1. ที่ดินว่างเปล่า 29125 โฉนดที่ดิน 9 ไร่ 25.0 ตร.ว.

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
09/06/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

รายละเอียดทรัพย์ : ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง
ราคาประเมินทรัพย์สิน : 312,600฿
รหัสทรัพย์สิน : 01641900155
ราคาเปิดประมูล : 280,000฿
พื้นที่ใช้สอย : 60 ตร.ม.
1. ทาวน์เฮ้าส์ น.ส.3 ก. เลขที่ 108 เนื้อที่ 30.0 ตร.ว หมู่บ้านราชพฤกษ์พิเศษ

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
09/06/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

รายละเอียดทรัพย์ : ที่ดินใช้ประโยชน์การเกษตรกรรม
ราคาประเมินทรัพย์สิน : 1,822,800฿
ที่ดินใช้ประโยชน์การเกษตรกรรม
รหัสทรัพย์สิน : 01641900150
ราคาเปิดประมูล : 1,710,000฿
สภาพทรัพย์สิน : ไม่มีทางเข้า-ออก
1. ที่ดินว่างเปล่า 42017 โฉนดที่ดิน 3 ไร่ 1 งาน 60.0 ตร.วา
2. ที่ดินว่างเปล่า 42018 โฉนดที่ดิน 19 ไร่ 1 งาน 54.0 ตร.วา

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
09/06/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

รายละเอียดทรัพย์ : ตึกแถว (2 ชั้นครึ่ง) จำนวน 1 หลัง
ราคาประเมินทรัพย์สิน : 946,880฿
รหัสทรัพย์สิน : 01641900154
ราคาเปิดประมูล : 1,050,000฿
สภาพทรัพย์สิน : สภาพอาคารพร้อมเข้าอยู่อาศัย ไม่มีผู้อยู่อาศัย / ก่อสร้างมาแล้ว 12 ปี 140 ตร.ม.
สถานที่ใกล้เคียง : ตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบท สบ.3004 (ถนนอดิเรกสาร)

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th

รายละเอียดทรัพย์ : ตึกแถว (2 ชั้นครึ่ง) จำนวน 1 หลัง
ราคาประเมินทรัพย์สิน : 946,880฿
รหัสทรัพย์สิน : 01641900154
ราคาเปิดประมูล : 1,050,000฿
สภาพทรัพย์สิน : สภาพอาคารพร้อมเข้าอยู่อาศัย ไม่มีผู้อยู่อาศัย / ก่อสร้างมาแล้ว 12 ปี 140 ตร.ม.
สถานที่ใกล้เคียง : ตั้งอยู่ติดทางหลวงชนบท สบ.3004 (ถนนอดิเรกสาร)

เปิดจ่ายแลกเหรียญตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน2564 เป็นต้นไป
01/06/2021

เปิดจ่ายแลกเหรียญตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน2564 เป็นต้นไป

แนะนำระบบประมูลออนไลน์กรมธนารักษ์และวิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกhttps://www.youtube.com/watch?v=CcUDlyp47Mw
31/05/2021
แนะนำระบบประมูลออนไลน์กรมธนารักษ์และวิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

แนะนำระบบประมูลออนไลน์กรมธนารักษ์และวิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

https://www.youtube.com/watch?v=CcUDlyp47Mw

สามารถคลิกลิ้งค์ เพื่อเข้าเว็บไซต์ Treasury e-Auction ได้ที่นี่https://auction.treasury.go.th/

กรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จับมือประมูลทรัพย์ออนไลน์ ครั้งแรก รายการนาทีลงทุน MCOT HD วันที่ 28 พ.ค.64 https://youtu.be/6...
31/05/2021
กรมธนารักษ์ ธ กรงไทย จับมือประมูลทรัพย์ออนไลน์ครั้งแรก รายการนาทีลงทุน วันที่ 28 พ ค 64

กรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จับมือประมูลทรัพย์ออนไลน์ ครั้งแรก รายการนาทีลงทุน MCOT HD วันที่ 28 พ.ค.64 https://youtu.be/6OK942-l3qE

23/05/2021

#เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า
23 พฤษภาคม 2476
วันสถาปนา #กรมธนารักษ์ ซึ่งปีนี้ (พ.ศ. 2564) นับได้เป็นปีที่ 88 แล้ว ที่กรมธนารักษ์ได้ดำเนินภารกิจสำคัญของประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. ด้านเหรียญกษาปณ์และการบริหารเงินตรา
2. ด้านที่ราชพัสดุ
3. ด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน
4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้ของกรมธนารักษ์ หนึ่งในนั้นก็คือ #พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ของเรานั่นเอง
#TheCoinMuseumThailand

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
21/05/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th
หรือสแกน QR code

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th
หรือสแกน QR code

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทางhtt...
13/05/2021

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th
หรือสแกน QR code

ด้วย กรมธนารักษ์ เปิดประมูลขายทรัพย์สิน ตามคำพิพากษาของศาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถติดตามดูทรัพย์สินได้ทาง
https://auction.treasury.go.th
หรือสแกน QR code

😀ลิงค์สำหรับการสั่งชื้อเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ทาง E-catalog 😀 ตอนนี้มีเฉพาะบุรุษจร้าhttp://ecatalog.treasury.go.t...
05/05/2021

😀ลิงค์สำหรับการสั่งชื้อเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ทาง E-catalog 😀 ตอนนี้มีเฉพาะบุรุษจร้า
http://ecatalog.treasury.go.th/public/shop3.do?cmd=goView&id=11449

😀ลิงค์สำหรับการสั่งชื้อเหรียญเฉลิมพระเกียรติฯ ออนไลน์ทาง E-catalog 😀 ตอนนี้มีเฉพาะบุรุษจร้า
http://ecatalog.treasury.go.th/public/shop3.do?cmd=goView&id=11449

ธนารักษ์งดจองเหรียญฯ ที่สำนักงานธนารักษ์เน้นจองผ่านออนไลน์สู้โควิดฯ – AEC10NEWShttps://aec10news.com/contents/news/natio...
01/05/2021
ธนารักษ์งดจองเหรียญฯ Walk-in เน้นผ่านออนไลน์สู้โควิดฯ

ธนารักษ์งดจองเหรียญฯ ที่สำนักงานธนารักษ์เน้นจองผ่านออนไลน์สู้โควิดฯ – AEC10NEWS
https://aec10news.com/contents/news/national/116455/

กรมธนารักษ์ งดการจองและจ่ายแลกเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 ด้วยตนเอง ณ สถานที...

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาป...
28/04/2021

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

กำหนดการจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
- จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
- รับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกประเภทขัดเงา ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2564
กำหนดรับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
- ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง

สถานที่จ่ายแลกและรับจอง
- กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร 0 2278 5439
- กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2565 7944
- พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร 0 2282 0820
- สำนักงานธานรักษ์พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
- Online www.treasury.go.th

กำหนดเปิดจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
สถานที่จำหน่าย
- กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร 0 2278 5439
- พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร 0 2282 0820
- พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ โทร 0 2281 9812
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5322 4237-8
- พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์จังหวัดสงขลา โทร 0 7430 7071
- สำนักงานธานรักษ์พื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2059 4999
#PR_TRD

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) และจัดตลาด ภายใต...
20/04/2021

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) และจัดตลาด ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ออกไปก่อน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยจะได้แจ้งกำหนดวันให้ทราบอีกครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
ขอเลื่อนการจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) และจัดตลาด ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ออกไปก่อน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยจะได้แจ้งกำหนดวันให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
16/04/2021

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

📣 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนผักปลอดสารพิษและอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษ...
16/04/2021

📣 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนผักปลอดสารพิษและอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร พร้อมจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

📍ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แล้วพร้อมกัน ในทีม คาวบอย นะครับ 🤠🐮🤠🐮🤠🐮

📣 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
เชิญชวนชมและเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตร ของชุมชนผักปลอดสารพิษและอาหารประจำท้องถิ่นจากเกษตรกร พร้อมจัดประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสระบุรี (คบจ.สระบุรี) ภายใต้โครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

📍ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สบ.355 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

แล้วพร้อมกัน ในทีม คาวบอย นะครับ 🤠🐮🤠🐮🤠🐮

วันที่ 6 เมษายน 2564 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูลธนารักษ์พื้นที่สระบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่หอป...
06/04/2021

วันที่ 6 เมษายน 2564 นางสาวศุลีพร เพิ่มพูลธนารักษ์พื้นที่สระบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน วางพานพุ่มดอกไม้สดพร้อมจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี โดยมี รอง ผวจ.สระบุรี หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด และส่วนราชการเข้าร่วมงาน

#เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า
02/04/2021

#เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า

#เหรียญวันนี้มีเรื่องเล่า
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในปี พ.ศ. 2528 กรมศิลปากรได้เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดให้มีวันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รำลึกถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ
และในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เมื่อ พ.ศ. 2534 ได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
#TheCoinMuseumThailand

รถบริการรับแลกเหรียญ มาให้บริการวันที่ 19-21 เมษายน2564 นะคะ
31/03/2021

รถบริการรับแลกเหรียญ มาให้บริการวันที่ 19-21 เมษายน2564 นะคะ

แผนการออกรถให้บริการเคลื่อนที่รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ เมษายน 2564

เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 9:30 - 15:00 น.

รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทุกชนิดราคา ไม่มีค่าบริการ

สอบถามเพิ่มเติม 02 565 7961-62

ที่อยู่

3041
Amphoe Sao Hai
18160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036391471

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Sao Hai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เหรียญ ที่ชำรุดจากเครื่องซักผ้า กับเหรียญ 25-50 สตางค์เอาไปแลกได้มั้ยค่ะ