ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล

ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
(19)

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ไม่รู้ไปไหน มาหาของอร่อย ในแบบวิถีชาวไทยวน กันได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป ของดีค...
12/09/2021

วันนี้ไม่รู้ไปไหน มาหาของอร่อย
ในแบบวิถีชาวไทยวน กันได้ที่
ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป
ของดีคู่ชุมชนกันนะคะ 🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันนี้ไม่รู้ไปไหน มาหาของอร่อย
ในแบบวิถีชาวไทยวน กันได้ที่
ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป
ของดีคู่ชุมชนกันนะคะ 🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ตลาดเปิดปกติ เวลา 8.00-16.00 น ร้านค้าจำนวนมากขึ้นคะ"ตลาดวิถึไทยวน"โทร 0984474929#ตลาดต้อง...
11/09/2021

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ตลาดเปิดปกติ เวลา 8.00-16.00 น ร้านค้าจำนวนมากขึ้นคะ"ตลาดวิถึไทยวน"
โทร 0984474929
#ตลาดต้องชม

ศิลปะที่ทรงคุณค่า สืบสานอย่างร่วมสมัยตามแบบวิถีไทยวน 👩มาชมสินค้าพื้นเมืองของดีได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลวันอาทิตย์น...
11/09/2021

ศิลปะที่ทรงคุณค่า สืบสานอย่าง
ร่วมสมัยตามแบบวิถีไทยวน 👩
มาชมสินค้าพื้นเมืองของดีได้ที่
ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
วันอาทิตย์นี้ 8.30 - 16.00 น..
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ศิลปะที่ทรงคุณค่า สืบสานอย่าง
ร่วมสมัยตามแบบวิถีไทยวน 👩
มาชมสินค้าพื้นเมืองของดีได้ที่
ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
วันอาทิตย์นี้ 8.30 - 16.00 น..
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวนที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"..------#โครงการวิจัยกา...
10/09/2021

สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
.
.
------
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
.
.
------
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

09/09/2021

วันอาทิตย์นี้เรามีนัดกันนะคะ สัมผัสวิถี
ชุมชนวัฒนธรรมไทยวนที่ตลาดต้าน้ำ
โบราณบ้านต้นตาล "เยือนถิ่นยวน
จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง" 👩🌿✨
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
----
โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรม
ไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้
#ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ไม่รู้จะไปที่ไหน ให้สระบุรีเป็นอีกตัวเลือกที่ดี น่าเที่ยว ลองไปดูกันนะคะ ว่ามีที่ไหนบ้าง และวันอาทิ...
08/09/2021
17 แหล่งท่องเที่ยวสระบุรีแบบอินๆ ที่ได้ฟินไปกับทุกแนว

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ไม่รู้จะไปที่ไหน
ให้สระบุรีเป็นอีกตัวเลือกที่ดี น่าเที่ยว
ลองไปดูกันนะคะ ว่ามีที่ไหนบ้าง และ
วันอาทิตย์ อย่าลืมมาที่ตลาดต้าน้ำ
โบราณบ้านต้นตาลกันนะคะ🥰
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

หลายๆคนเวลาเดินทางไปทางอีสานอาจจะเคยผ่านสระบุรีบ่อยๆ แล้วไม่ค่อยได้แวะกันมากนัก แต่จริงๆเมืองที่มองผ่....

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ตลาดเปิดปกติเวลา 8.00 - 16.00 น#ตลาดวิถีไทยวน#ตลาดต้องชม#โทร 0984474929
04/09/2021

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ตลาดเปิดปกติ
เวลา 8.00 - 16.00 น
#ตลาดวิถีไทยวน
#ตลาดต้องชม
#โทร 0984474929

วันอาทิตย์นี้ไม่รู้ไปไหน มาหาของดี ของอร่อย ในแบบวิถีชาวไทยวนกันได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม...
03/09/2021

วันอาทิตย์นี้ไม่รู้ไปไหน มาหาของดี
ของอร่อย ในแบบวิถีชาวไทยวน
กันได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป
ของดีคู่ชุมชนกันนะคะ 🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันอาทิตย์นี้ไม่รู้ไปไหน มาหาของดี
ของอร่อย ในแบบวิถีชาวไทยวน
กันได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป
ของดีคู่ชุมชนกันนะคะ 🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ของดี ของอร่อย วิถีชาวไทยวนมาพบกันได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลวันอาทิตย์นี้นะคะ เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป ของดีคู...
02/09/2021

ของดี ของอร่อย วิถีชาวไทยวน
มาพบกันได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณ
บ้านต้นตาลวันอาทิตย์นี้นะคะ
เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป
ของดีคู่ชุมชนกันนะคะ 🏞🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ของดี ของอร่อย วิถีชาวไทยวน
มาพบกันได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณ
บ้านต้นตาลวันอาทิตย์นี้นะคะ
เวลา 8.30 - 16.00 น. ชิม ช็อป
ของดีคู่ชุมชนกันนะคะ 🏞🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ปลาเห็ด คือ ปลาอะไร? หาคำตอบได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลวันอาทิตย์นี้ 8.30 - 16.00 น.แล้วมา ชิม ช็อป ของดีคู่ชุมชนกัน...
01/09/2021

ปลาเห็ด คือ ปลาอะไร? หาคำตอบ
ได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
วันอาทิตย์นี้ 8.30 - 16.00 น.
แล้วมา ชิม ช็อป ของดีคู่ชุมชน
กันนะคะ 🏞🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ปลาเห็ด คือ ปลาอะไร? หาคำตอบ
ได้ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
วันอาทิตย์นี้ 8.30 - 16.00 น.
แล้วมา ชิม ช็อป ของดีคู่ชุมชน
กันนะคะ 🏞🏡🍲🍡🍯
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันนี้นำความรู้ดีมาแบ่งปัน พี่ๆทุกท่านที่เริ่มมีอายุต้องหมั่นดูแลตัวเองนะคะวันอาทิตย์นี้ แวะมาพักผ่อนมาที่ตลาดต้าน้ำโบรา...
30/08/2021

วันนี้นำความรู้ดีมาแบ่งปัน พี่ๆทุกท่าน
ที่เริ่มมีอายุต้องหมั่นดูแลตัวเองนะคะ
วันอาทิตย์นี้ แวะมาพักผ่อนมาที่ตลาด
ต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลได้นะคะ
#ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันนี้นำความรู้ดีมาแบ่งปัน พี่ๆทุกท่าน
ที่เริ่มมีอายุต้องหมั่นดูแลตัวเองนะคะ
วันอาทิตย์นี้ แวะมาพักผ่อนมาที่ตลาด
ต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลได้นะคะ
#ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ตลาดเปิดปกติค่ะเวลา 8.00-16.00 น"ตลาดวิถีไทยวน"โทร 0984474929 (ป้าอ้วน)
28/08/2021

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ตลาดเปิดปกติค่ะ
เวลา 8.00-16.00 น
"ตลาดวิถีไทยวน"
โทร 0984474929 (ป้าอ้วน)

28/08/2021

วันนี้มาฟังบทเพลงสบายๆ ในวันหยุด
บรรยากาศดีๆ กันนะคะ 🥰
https://fb.watch/7Fz-mmXXBV/

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของท่าน้ำศักดิ์สิทธิโยนกอุทยาน ลองมารับชมกันเลยคะhttps://youtu.be/AqfBRMEtuI4..----สัมผัสวิถีชุมชน...
27/08/2021
เรื่องนี้มีตำนาน : ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ โยนกอุทยาน (12 ก.พ. 62)

เรื่องราวประวัติศาสตร์ของท่าน้ำศักดิ์สิทธิ
โยนกอุทยาน ลองมารับชมกันเลยคะ
https://youtu.be/AqfBRMEtuI4
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

เรื่องเล่าความสำคัญของท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ริมแม่น้ำป่าสัก ที่อยู่คู่กับชาวบ้านท่าราบ อำเภอเสาไห้ มานับร.....

น้ำท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้เป็นน้ำมหามุรธาภิเษกคือคือน้ำรดพระเศียรพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมีเพียง 9 แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นที่น...
25/08/2021

น้ำท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้เป็น
น้ำมหามุรธาภิเษกคือคือน้ำรด
พระเศียรพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมี
เพียง 9 แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นที่น่า
ภาคภูมิใจของชาวจังหวัด
สระบุรีเป็นอย่างยิ่ง
.
ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมาแต่อดีต
ตั้งแต่เมื่อครั้งต้นราชวงศ์จักรี
ความว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
หัวเมืองปริมณฑลจังหวัดสระบุรี
.
พระองค์ทรงเรือพระที่นั่งมาติด
สันดอนกลางหาดแม่น้ำป่าสัก
ณ บ้านท่าหินลาดตำบลท่าราบ
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
.
ครั้นเมื่อการเป็นเช่นนั้นจึงได้
เกณฑ์ไพร่พล บริเวณริมข้าง
ลำน้ำเพื่อที่จะชักลากเรือให้
พ้นเขตสันดอน เรือได้ชักลาก
.
โดยกรมวังเกณฑ์หญิงสาว
ชาวพายัพ หรือในปัจจุบันคือ
กลุ่มชาวไทยวนได้ชักลาก
เรือจำนวน 217 นางเพื่อให้
พ้นสันดอนจนมาถึงบ้านท่าราบ
หมู่ 6 ตำบลท่าราบ อำเภอเสาไห้
.
ระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ
พระองค์ทรงให้หยุดพักและ
ทรงเสด็จพระราชดำเนินยัง
หาดทรายสีขาวแล้วเสด็จ
พระราชดำเนินเลียบหาดทราย
.
และสรงน้ำจนเป็นที่พอพระราช
หฤทัยจึงได้พระราชทานเงินรางวัล
แด่ผู้ที่ชักลากเรือในคราวนั้น
เป็นเหตุให้ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
สระบุรีได้เป็นท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
ของเบญจสุทธิคงคาเพื่อที่
จะนำน้ำเข้าพิธีบรมราชาภิเษก
ในลำดับรัชกาลถัดไป
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

น้ำท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้เป็น
น้ำมหามุรธาภิเษกคือคือน้ำรด
พระเศียรพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งมี
เพียง 9 แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นที่น่า
ภาคภูมิใจของชาวจังหวัด
สระบุรีเป็นอย่างยิ่ง
.
ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นมีมาแต่อดีต
ตั้งแต่เมื่อครั้งต้นราชวงศ์จักรี
ความว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
หัวเมืองปริมณฑลจังหวัดสระบุรี
.
พระองค์ทรงเรือพระที่นั่งมาติด
สันดอนกลางหาดแม่น้ำป่าสัก
ณ บ้านท่าหินลาดตำบลท่าราบ
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
.
ครั้นเมื่อการเป็นเช่นนั้นจึงได้
เกณฑ์ไพร่พล บริเวณริมข้าง
ลำน้ำเพื่อที่จะชักลากเรือให้
พ้นเขตสันดอน เรือได้ชักลาก
.
โดยกรมวังเกณฑ์หญิงสาว
ชาวพายัพ หรือในปัจจุบันคือ
กลุ่มชาวไทยวนได้ชักลาก
เรือจำนวน 217 นางเพื่อให้
พ้นสันดอนจนมาถึงบ้านท่าราบ
หมู่ 6 ตำบลท่าราบ อำเภอเสาไห้
.
ระยะทาง 1 กิโลเมตรเศษ
พระองค์ทรงให้หยุดพักและ
ทรงเสด็จพระราชดำเนินยัง
หาดทรายสีขาวแล้วเสด็จ
พระราชดำเนินเลียบหาดทราย
.
และสรงน้ำจนเป็นที่พอพระราช
หฤทัยจึงได้พระราชทานเงินรางวัล
แด่ผู้ที่ชักลากเรือในคราวนั้น
เป็นเหตุให้ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
สระบุรีได้เป็นท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์
ของเบญจสุทธิคงคาเพื่อที่
จะนำน้ำเข้าพิธีบรมราชาภิเษก
ในลำดับรัชกาลถัดไป
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

พบบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล นะคะhttps://travel.trueid.net/detail/Dq7Okz5V6Adq..----ส...
22/08/2021
ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพ เที่ยวสระบุรี ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล ริมแม่น้ำป่าสัก

พบบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้ทุกวันอาทิตย์
ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล นะคะ
https://travel.trueid.net/detail/Dq7Okz5V6Adq
.
.
----
สัมผัสวิถีชุมชนวัฒนธรรมไทยวน
- ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาล -
"เยือนถิ่นยวน จวนนุ่งซิ่น กิ๋นอาหารเมือง"
สอบถามทาง LINE : @TontanMarket
https://lin.ee/MjAvKnA
.
.
#โครงการวิจัยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากฐานทุนทางวัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสัก #จังหวัดสระบุรี
.
ดำเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
.
สนับสนุนโดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
====================
#แอ่วลาวเคล้ายวน #เสาไห้ #ท่องเที่ยวสร้างสรรค์
#สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

      วันอาทิตย์นี้ ตามเราไปชิล เดินเล่น ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพ สระบุรี กันที่ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตา.....

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 ตลาดเปิดปกติคะ : 8.00-16.00น"ตลาดวิถีไทยวน"โทร 0984474929
21/08/2021

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
ตลาดเปิดปกติคะ : 8.00-16.00น
"ตลาดวิถีไทยวน"โทร 0984474929

ที่อยู่

ต.ต้นตาล
Amphoe Sao Hai
18160

เวลาทำการ

08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66984474929

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขอพักบริการขายอาหารเหนือสักระยะนะค่ะๆๆๆ..ปะกั๋นโควิดจางหายๆไปๆๆๆเก๋า...
ขออนุญาตค่ะ...พรุ่งนี้ร้านสวนผลไม้คุณแม่มีโปร #ทุเรียน# ราคาย่อมเยาว์...เนื้ออร่อย...เป็นเนื้อดีรับประกัน เริ่มโปร 9.30 น. จนกว่าของหมดคะ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ขออนุญาตแอดมินครับ 🛒 🔥🔥🔥ซื้อผักสลัดสดครบ 10 ถุง 🔥🔥🔥 ✳️ รับฟรี‼️‼️ผักสลัดสด 1 ถุง🔥🔥🔥 🎯 กติกาตามหน้าเพจ : กดลิงค์เลยจ้า 👇👇👇 https://www.facebook.com/115944676990571/posts/197433102175061/?d=n 🥬 #สวนสมจิตร์สลัดออร์แกนิก 🌸🌼🌺 🍀 #OrganicFarm 💯💯💯 🪴#ผักสลัดปลูกดิน 🍁🍂🍁 🌿#รสชาติหวานกรอบไม่มีรสขม 🌞 #เก็บไว้ทานได้หลายวัน ☘️ #ทานสด #ทำสลัด #ทานคู่น้ำพริก #ได้ทุกเมนู ♻️ #แวะมาชม #แวะมาอุดหนุน 💐🌻🌷 💞 #แวะมาให้กำลังใจ 💕💖💕 ⛩ #ครอบครัวเกษตกรน้อยกันเยอะๆจ้า 👨‍🌾👩‍🌾🧑‍🌾 ขอบคุณครับ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ตลาดนี้มีอาหารสวยงามน่าทานทุกร้าน พ่อค้าแม่ค้ายิ้มหวาน ใครมาเที่ยวแล้วจะติดใจ อยากมาอีกค่ะ
อยากไปอะไปกันป่าว
#ช่วยหนูที# หนูสองคนพี่น้องพิการ กำพร้าแม่เป็นใบ้พูดไม่ได้ ขาหักเดินไม่ได้ ไม่มีเงินจะรักษาต่อ ไม่มีบ้านอยู่ #ลำบากมากช่วยหนูที# ธ.ก.ส. 020078586697 เพื่อเด็กชาย วรการ หาญศรี 0650367539//0883543518ผู้ใหญบ้านตอนแม่ยังไม่ตายเคยอาศัยอยู่ที่ 149 หมู่5ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ห้องเช่ากับญาติ พ่อที่ปทุมธานี ขอเศษทานจากผู้ใจทั้งหลาย ร่วมช่วยเหลือบริจาคเอาบุญตามศรัทธาครับ
วันนี้พาแม่มาเดินตลาดต้าน้ำต้นตาล แม่เกิดอาการวูบจะเป็นลม เราประคองให้นั่งทันเลยไม่ล้ม สิ่งที่ประทับใจคือ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็มาช่วยกันประคอง ทั้งยาดม ยาทา ทั้งหลายต่างหยิบยื่นให้ ประคองพาไปนั่ง ช่วยดูแลจนอาการดีขึ้น ขอบคุณในน้ำใจของทุกๆท่านนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ...#คนไทยไม่เคยจนน้ำใจจริงๆค่ะ
ขออนุญาตนำข้อมูลตลาดของคุณ มาลงในเว็บของเรา ซึ่งเป็นเว็บให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท่องเที่ยว หากต้องการระงับการนำเสนอ หรือต้องการเพิ่มเติม แก้ไข แจ้งมาได้ครับ ดูรายละเอียด คลิกลิ้งค์นี้ครับ http://www.mycity.tataya.net/th/placeOne.php?cID=1124 และขอขอบคุณล่วงหน้า ที่กรุณาคลิก Like เพจของเรา https://www.facebook.com/MyCity.tataya/
พรุ่งนี้ 5 ธันวาคม ตลาดเปิดเปล่าค่ะ