Clicky

ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น

ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น ที่อยู่ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ถ? กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

เปิดเหมือนปกติ

28/02/2022
📌📌📌ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง เน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที่ 17...
18/02/2022

📌📌📌ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง เน้นย้ำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

14/02/2022

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับคนไทย **ทุกคน** ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง ตั้งแต่เวลา 08:00-15:00 น.

สำหรับเด็กอายุ 5 – 17 ปี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตอำเภอสองพี่น้อง เปิดให้บริการใน วันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 65 เวลา 08:00-12:00 น.

Photos from นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี's post
11/02/2022

Photos from นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี's post

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายอำเภอสองพี่น้อง พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ...
31/01/2022

วันที่ 28 มกราคม 2565 นายอำเภอสองพี่น้อง พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post
30/01/2022

Photos from กระทรวงมหาดไทย PR's post

30/01/2022

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ขอแจ้งกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง ดังนี้
1. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 แก่ประชาชนคนไทย **ทุกคน** โดยใช้แนวทางที่กระทรวงกำหนด ในทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08:00 - 15:00 น. และในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น.
2. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Moderna ให้แก่ผู้ที่ อบจ.สุพรรณบุรี จัดสรรวัคซีนให้ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 15:00 น.
3. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี (Pfizer ฝาสีส้ม) หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากส่วนกลาง โดยผู้รับบริการกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่กำหนด หลังจากนั้นจึงจะเริ่มให้ในเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงไป ตามลำดับ ***รอประกาศกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้ง**

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
24/01/2022

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
02/12/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
14/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

14/11/2021

**แก้ไขสถานที่จาก อบต.บางเลน เป็นวัดบางซอ**
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ขอแจ้งกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
1. วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เปิดให้บริการที่ อบต.บางเลน และวัดบางซอ สำหรับผู้ที่มีนัดหมายรับวัคซีนเข็ม 2 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564
ช่วงบ่าย 13:00 - 15:00 น. เปิดให้บริการวัคซีนเข็ม 1 (Pfizer) ในโรงพยาบาล
2. วันอังคารที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2564 เปิดให้บริการเฉพาะเวลา 13:00 - 15:00 น. ในโรงพยาบาล สำหรับท่านที่มีนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ตามนัดหมายเดิม และเข็ม 3 ตามเงื่อนไขของการได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (https://www.facebook.com/Somdej17Hospital/posts/4666741160049309) และผู้ที่ฉีดเข็ม 1 จากที่อื่น และมีนัดหมายถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/C19Vaccine2PN ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
** โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับวัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer **

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
10/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
09/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
08/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
07/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
06/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
05/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
04/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
03/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
02/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

02/11/2021

💥💥 เช็คที่นี่! ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต.
ที่ 👉 https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
.
และอย่าลืม! เรามีนัดไปใช้สิทธิเลือกตั้งกัน วันที่ 28 พฤศจิกายนนี้
"ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส"

#NNT #สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #เลือกตั้งอบต

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
01/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
01/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
01/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
01/11/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

01/11/2021

เรียนผู้รับบริการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 ขอแจ้งกำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

1. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 (Sinovac) แบบไม่ต้องจอง (walk in) ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 15:00 น.
2. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 AstraZeneca ในวันอังคารที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 15:00 น. สำหรับ
- ผู้รับบริการที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน และรักษาหายแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
- ผู้รับบริการที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แต่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 1 เข็มก่อนติดเชื้อ และรักษาหายแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
- ผู้ที่มีนัดหมายในช่วงวัน/เวลาดังกล่าว
- ผู้ที่ฉีดเข็ม 1 จากที่อื่น และมีนัดหมายถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/C19Vaccine2PN ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 เป็น Sinovac ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 และจากสถานพยาบาลอื่น ๆ (โดยไม่ต้องจอง)
3. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 (Sinopharm) สำหรับผู้ที่มีนัดหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 15:00 น.
4. วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 (Pfizer) สำหรับนักเรียนที่อายุ 12 - 17 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ไปเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยเปิดให้บริการ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา ตั้งแต่เวลา 08:00 - 15:00 น.

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
31/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
30/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
29/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
28/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
27/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
27/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
26/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post
24/10/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี's post

ที่อยู่

Amphoe Song Phi Nong
72110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635531001

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Song Phi Nong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความเป็นธรรมคะช้วยหนูด้วยคะ
#ช่วยแชร์หน่อยนะคับ ป้าคนนี้แกชื่อป้า มะลิ ไม่ทราบนามสกุลเป็นใบ้พูดไม่ได้ ได้ออกจากบ้านไปทำงานก่อสร้างกับแฟนเมื่อ 10กว่า ปีก่อนแล้วได้เร่ร่อนไปเรื่อย ไปเป็นคนงานตัดอ้อยในเขตอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก อาศัยอยู่ตามแคมป์คนงานตัดอ้อยของเถ้าแก่ไร่อ้อยหลายที่ หลายเถ้าแก่ซึ่งตอนนี้แกได้ป่วยและซูบผอมลงไปมากสอบถามคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะแกเป็นใบ้เขียนหนังสือก็ไม่ได้สื่อสารกันก็ไม่เข้าใจเอกสารสำคัญทางราชการก็ไม่มี แต่ก็พอจะสอบถามสื่อสารพอได้ใจความว่าแกอยากจะกลับบ้านรู้ แต่ว่าบ้านอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี แต่ก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านอะไร ขอวอนเพื่อนๆทุกท่านช่วยแชร์เผื่อจะมีญาติๆของป้ามะลิเห็นจะได้ติดต่อมา หรือไม่ถ้าท่านใดสะดวกจะร่วมบริจาคเป็นปัจจัยเพื่อช่วยค่าน้ำมันไปส่งป้ามะลิที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก็สามารถแจ้งมาที่ผมได้นะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้แต่อยากจะช่วยป้าแกให้แกได้กลับบ้านให้ไปอยู่กับญาติพี่น้องแกช่วยดูแลแกเพราะตอนนี้แก่ไม่สบายพอรู้ข่าวว่าผมจะหาทางให้แกได้กลับบ้านป้าแกดีใจมากๆ แค่แชร์ไปก็ได้บุญ
 **ข่าวประชาสัมพันธ์** พรุ่งนี้พบกับตลาดนัด ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ประชาชน รวม ชม ชิม ช๊อป มหกรรมสินค้าเกษตรอำเภอสองพี่น้อง ณ ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอสองน้อง
แม่บ้าน อบต.ติดต่อหรือปรึกษากฎหมายได้ที่สภาทนายความหรือที่ โทร 1157 อัยการสูงสุดครับ
กรณีข่าวนี้ถ้าเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจกระทำการไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา...ว่าด้วยการจับ,ขัง,จำคุก,ค้น...ซึ่งสุ่ใ มเสี่ยงต่อการปฏิบัติหรือลพเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้ว ผู้เสียหายหรือแม่บ้านของ อบต.ที่ถูกตรวจค้นรถก็ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานปกครองที่ค้นรถได้ครับ เพราะการตรวจค้นรถที่มีเจ้าของก็ควรตามหาเจ้าของให้พบเสียก่อนแล้วให้เจ้าของรถร่วมตรวจค้นโดยต้องแจ้งเหตุผลการขอตรวจค้นรถคันดังกล่าวให้เจ้าของรถทราบด้วยว่ามีเหตุอันควรสงสัยเรื่องอะไรเป็นการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหากเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบก็เป็นความผิดเช่นกันครับ https://www.facebook.com/amarinnews/videos/249307119420276/
นอภ.สองพี่น้องร่วมประชุม บริหารจัดการน้ำเพื่อทำนาปี
แจ้งเพื่อทราบค่ะ วันหยุด ธนาคาร ในเดือนพฤษภาคม 2563 วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ค่ะ วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วัน วิสาขบูชา
สอบถามครับ เมื่อไหร่ตำบลศรีสำราญ และบริเวณโดยรอบ จะมีน้ำประปาใช้ครับ แขกไปใครมาอาบน้ำที ผืนขึ้นครับ ขอเรียนสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องครับผม....ขอบคุณครับ
ขอแชร์นะครับ2ผัวเมียนี้เปิดบ้านแชร์และโกงหนีไป กู้เงินไปทั่ว เสียหายหลายคน บุคคลอันตรายนะครับ