กรมที่ดิน

กรมที่ดิน เพจฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมที่ดินใช้สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของกรมที่ดิน ใช้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ กรมที่ดิน

เปิดเหมือนปกติ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
04/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

SMARTLANDS แอปพลิเคชั่น : ครบเครื่องเรื่องที่ดิน

ผมขอเรียนว่าในช่วงปีที่ผ่านมา กรมที่ดิน มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีประชาชนเข้ามาติดต่องานเป็นจำนวนมากถึง 13 ล้านครั้ง มีการรังวัดที่ดินประมาณ 600,000 ครั้ง ประกอบกับช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 ที่ต้องการสร้างระยะห่างทางสังคม ครับ กรมที่ดินจึงปรับปรุงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือนำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของกรมที่ดิน ล่าสุดเราได้พัฒนา Moblile Application ภายใต้ชื่อ “SmartLands” ที่รวบรวมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว (Department of Lands Portal : DOL Portal) โดยการรวบรวมการให้บริการด้านที่ดินต่าง ๆ ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal ครับ

ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ให้บริการแล้ว 15 ด้าน ดังนี้
1. สารานุกรมที่ดิน ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านที่ดินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับประชาชน
2. การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า ในการทำธุรกรรมด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มบริการในช่วงเดือนธันวาคม 2563
3. LandsMaps การค้นหารูปแปลงที่ดิน ที่มีรายละเอียดโฉนดที่ดิน 33 ล้านแปลง ซึ่งมีผู้ใช้บริการในปี 2563 ถึง 17 ล้านครั้ง
4. การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินประจำปีของกรมธนารักษ์
5. การค้นหาที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ทั้ง 463 แห่งทั่วประเทศ
6. การคำนวณภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ดินประเภทต่างๆ เพื่อเตรียมการ
7. ขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ดิน
8. การค้นหาข้อมูลนิติบุคคลจัดสรรที่ดินอาคารชุด
9. การค้นหาประกาศที่ดิน (e-LandsAnnouncement) เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การเข้าถึงเว็บไซต์กรมที่ดิน
11. การร้องทุกข์-ร้องเรียน ผ่านระบบ e-Contact DC
12. การติดต่อกรมที่ดินผ่าน LINE : @teedin ของแต่ละสำนักงานที่ดินเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามงานที่ยังไม่แล่วเสร็จในวันเดียว
13. ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมที่ดิน
14. ระบบถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับที่ดิน
15. การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรังวัดทั่วประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละจังหวัดครับ

เพื่อนๆ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” มาใช้งานได้แล้ววันนี้ ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และระบบปฏิบัติการ iOS

📲 ระบบปฏิบัติการ Android คลิกดาวน์โหลด : https://bit.ly/2HBvjkd

📲 ระบบปฏิบัติการ iOS คลิกดาวน์โหลด : https://apple.co/35W2Uht

นี่คือบริการดี ๆ ของกรมที่ดินเพื่อให้บริการประชาชน และจะยังคงพัฒนายกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
04/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
(Digital Signage) @ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นิสิต จันทร์สมวงศ์
03/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
(Digital Signage) @ สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต

นิสิต จันทร์สมวงศ์
03/11/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

มาเยี่ยมให้กำลังใจน้องๆชาวดินที่เกาะยาวน้อย และดูพื้นที่ที่จะสร้างสำนักงานที่ดินเกาะยาว ซึ่งขณะนี้เช่าอาคารพานิชย์เป็นสำนักงานอยู่ครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
29/10/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง ทุกความคิดเห็น คือ คุณค่าเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

ตามที่กระผมได้เปิดตัวสารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาชน นำเสนอข้อมูลที่ดินเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยจัดทำในรูปแบบคลิปวิดีโอ เป็นตอน ๆ ความยาวตอนละไม่เกิน 5 นาที รายละเอียดที่นำเสนอจะเป็นรูปแบบง่าย ๆ มุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันครับ

วันนี้ กระผมอยากรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับที่ดินจากทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงสารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ให้สมบูรณ์และตรงกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด “ท่านอยากรู้อะไรเกี่ยวกับที่ดิน สารานุกรมที่ดินเพื่อประชาชน จะค้นหาคำตอบมาให้ท่านครับ”

ทั้งนี้ ทุกท่าน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือส่งเรื่องที่ต้องการทราบ มาในคอมเม้นท์ใต้โพสต์นี้ได้เลยครับ นอกจากนำไปจัดทำเป็นสารานุกรมแล้ว กระผมจะได้นำทุกความคิดเห็น ไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากรมที่ดินให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ภายใต้แนวคิด “กรมที่ดินยุคใหม่ ใส่ใจบริการ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ” ครับ

กรมที่ดิน's cover photo
26/10/2020

กรมที่ดิน's cover photo

กรมที่ดิน's cover photo
26/10/2020

กรมที่ดิน's cover photo

23/10/2020
22/10/2020
21/10/2020
กรมที่ดิน
19/10/2020

กรมที่ดิน

ใหม่...! "เสื้อแจ็คเก็ตกรมที่ดิน
สั่งจองได้แล้ววันนี้"

นิสิต จันทร์สมวงศ์
19/10/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

กระผมมาเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมที่ดิน ประจำปี 2563 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานชมรมแม่บ้านกรมที่ดิน คณะผู้บริหารกรมที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์/กอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ข้าราชการในสังกัดกรมที่ดิน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่ โรงเรียนชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ และมอบเงินเงินบำรุงแก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขออนุโมทนาบุญแก่เพื่อน FB ทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
16/10/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินยกระดับการชำระค่าธรรมเนียมอีเล็กทรอนิกค์ทุกสำนักงานทั่วประเทศ

กรมที่ดินมุ่งมั่นและยกระดับการบริการตามนโยบาย National e-Payment เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้วยการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการลดใช้เงินสด มุ่งสู่ “สังคม ไร้เงินสด (Cashless Society)” เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ

Cashless Society เป็นแนวคิดสังคมไม่ใช้เงินสด โดยในอนาคตความสำคัญของเงินสดจะลดน้อยลง และจะถูกแทนที่โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมในการทำธุรกรรมทางการเงินแทน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ หรือแม้กระทั่งการบริจาคก็มีการวาง QR Code ไว้ รวมไปถึงการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าเงินออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Mobile Banking บัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วย ซึ่งนโยบายสังคมไร้เงินสด จะส่งผลดีหลายด้าน อาทิ ช่วยให้ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายมากขึ้น ผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของเศรษฐกิจในการแข่งขันระหว่างประเทศ ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินสด ลดภาระด้านเอกสารในการทำธุรกรรมทางการเงิน ลดต้นทุนจากการพิมพ์เงินปั๊มเหรียญ และทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบัน กรมที่ดินได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำการติดตั้งเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ณ สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา และส่วนแยก ครบแล้วทั้ง 461 สำนักงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ต้องชำระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค มาเป็นการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และที่สำคัญสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร ซึ่งทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากมาสำนักงานที่ดินฯ และสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ “New Normal” เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตร ลดการแพร่กระจายของเชื้อได้อีกด้วยครับ

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านเครื่อง EDC เป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ลดภาระของประชาชน ลดความยุ่งยากในการชำระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินจากระบบของธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ สามารถใช้บริการได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ เชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะสร้างทางเลือกให้ประชาชนให้สะดวก สบาย มากขึ้นครับ

#การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม #ตามประมวลกฎหมายที่ดิน #สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย
15/10/2020

#การได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอาราม #ตามประมวลกฎหมายที่ดิน #สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน #กรมที่ดิน #กระทรวงมหาดไทย

13/10/2020
#การขอได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร #ตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน#สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน #กรมที่...
12/10/2020

#การขอได้มาซึ่งที่ดินของมูลนิธิเกี่ยวกับคริสตจักร #ตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
#สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน #กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน's cover photo
12/10/2020

กรมที่ดิน's cover photo

09/10/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

"กรมที่ดิน ยุคใหม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจประชาชน"

กรมที่ดินยุคใหม่ บริการประชาชนด้วยหัวใจ พัฒนาการบริการเพื่อความเป็นเลิศให้กับประชาชน เราใส่ใจการบริการด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ อย่างดี สร้างบรรยากาศการติดต่อราชการในยุคใหม่ให้มีบริการอย่างรวดเร็ว ชัดเจน ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินให้บริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม ต้อนรับขับสู้ ทักทาย สอบถาม ให้ข้อมูลกับประชาชน มีสถานที่พักคอยให้กับประชาชนเย็นสบาย และมีห้องน้ำสะอาดไว้บริการ

ลองชมสำนักงานที่ดินตัวอย่างกันดูครับ "สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร"

03/10/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในการบริการประชาชน

กรมที่ดินมอบนโยบายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดคัดเลือกสำนักงานที่ดินสาขา เข้ารับการพัฒนาเป็นศูนย์ราชการสะดวกครับ วันนี้เดินทางมาเป็นกำลังใจสำนักงานที่ดินที่ผ่านการประเมินผลอย่างเข้มข้นของรัฐบาล จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ สำนักงานที่ดินชลบุรี สระบุรี กาฬสินธ์ เชียงใหม่ น่าน พะเยา สุรินทร์ สันกำแพง สันทราย หล่มสัก วังเหนือ เดินทางมาให้กำลังใจสำนักงานที่ดินที่ผ่านการประเมินและเข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เก็บบรรยากาศในงานมาฝากแฟนเพจทุกท่านครับ

ปีหน้ากรมที่ดินมีนโยบายเช่นเดิมส่งเสริมให้สำนักงานที่ดินทุกจังหวัดสมัครเข้ารับการพัฒนาปรับปรุงเหมือนเดิมโดยคาดหวังว่าสำนักงานที่ดินที่ไม่ผ่านการปรับปรุงตัวชี้วัดไม่กี่ตัวจะผ่านการประเมินคราวหน้าอีกประมาณ 26 สำนักงานครับ

สู้ สู้ นะครับสำนักงานทุกแห่งเพื่อคุณภาพการบริการประชาชนที่ดีกว่าเดิมครับ

ใหม่...! "เสื้อแจ็คเก็ตกรมที่ดินสั่งจองได้แล้ววันนี้"
02/10/2020

ใหม่...! "เสื้อแจ็คเก็ตกรมที่ดิน
สั่งจองได้แล้ววันนี้"

02/10/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์
30/09/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน “ปลื้มใจ” เสียงตอบรับจาก e-LandsAnnoucement 6 เดือน ประชาชนใช้บริการกว่า 82,765 ครั้ง

จากวิถีชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กรมที่ดิน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชนและตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล จึงเปิดให้บริการตรวจสอบประกาศสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เพื่อการรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnoucement) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นมา เพิ่มเติมจากการประกาศในรูปแบบเดิม ตามระเบียบกรมที่ดินที่กำหนดให้ปิดประกาศในรูปแบบกระดาษ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ เพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ โดยปัจจุบันมีการปิดประกาศทั่วประเทศกว่า 600,000 เรื่องต่อปีครับ

ปัจจุบันผลการดำเนินงาน e-LandsAnnouncement ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้

#จำนวนการใช้บริการ 82,765 ครั้ง
#จำนวนประกาศทั้งหมด 75,217 ฉบับ
#ครบระยะเวลาประกาศ 64,714 ฉบับ
#อยู่ระหว่างประกาศ 10,503 ฉบับ

กรมที่ดิน คาดหวังว่าระบบ e-LandsAnnoucement จะช่วยให้ประชาชนเกิดความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบประกาศในต่างพื้นที่ ตลอดจนสามารถรักษาสิทธิในที่ดินของตนเองได้ และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั้งนี้ สามารถค้นหาและตรวจสอบประกาศจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศทั้ง 461 แห่ง เพื่อตรวจสอบประกาศประเภทต่าง ๆ เช่น มรดก ใบแทน ออกโฉนด รังวัดข้างเคียง อาคารโรงเรือน แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และจดทะเบียนอาคารชุด เป็นต้น ได้ทันทีจากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ได้ที่ http://announce.dol.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมที่ดิน ยังคงมุ่งมั่นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย “ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง บริการ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน” ครับ

25/09/2020
นิสิต จันทร์สมวงศ์
24/09/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดิน “คว้า 11 รางวัลศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563”

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศให้สำนักงานที่ดิน ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐาน จำนวน 11 ศูนย์ ประกอบด้วย
#ระดับก้าวหน้า จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
#ระดับพื้นฐาน จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ และสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์

“ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐาน
ระบบงาน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการ
ของภาครัฐ”

ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เกิดขึ้นจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มี "ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)" เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

กรมที่ดิน ได้ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งยกระดับบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปี 2560-2562 สำนักงานที่ดินจังหวัด ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระดับพื้นฐานแล้ว จำนวน 26 ศูนย์ สำหรับในปี 2563 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “1 จังหวัด 1 สำนักงานที่ดิน 1 ศูนย์ราชการสะดวก” โดยขอความร่วมมือทุกสำนักงานที่ดินที่มีความพร้อม ทำการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อให้ประชาชนที่เข้ามารับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการของภาครัฐ ภายใต้ 3 หลักการ คือ
#หลักการแรก สถานที่ : เข้าถึงง่ายและสะดวกในการติดต่อ ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน
#หลักการที่สอง บุคลากร : มีจิตบริการ (Service Mind) การบริการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
#หลักการที่สาม งานที่ให้บริการ : ตอบสนองความต้องการ ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความง่าย และมีมาตรฐานในการบริการประชาชนครับ

จากการประกาศผลของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และสำนักงานจังหวัดสระบุรี ผ่านการรับรองในระดับก้าวหน้า นั่นคือมีการเพิ่มเติมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการประชาชน และอีก 9 ศูนย์ ผ่านการรับรองในระดับพื้นฐานที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายครับ

นี่คือความภาคภูมิใจของชาวดิน ที่ทุกสำนักงานที่ดินได้สมัครเข้ารับการประเมิน ได้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น แม้จะยังไม่ผ่านการรับรองในปีนี้ครบทุกแห่ง แต่ผมก็เชื่อมั่นว่า นี่คือก้าวสำคัญของสำนักงานที่ดินในการพัฒนาการบริการให้เข้าสู่มาตรฐานของ GECC ได้ครบทุกจังหวัดในอนาคต

สำหรับพิธีมอบโล่และตรา GECC ประจำปี พ.ศ. 2563 จะจัดในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 นี้ และผมจะได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากแฟนเพจทุกท่านครับ

นิสิต จันทร์สมวงศ์
18/09/2020

นิสิต จันทร์สมวงศ์

เรื่อง กรมที่ดินคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐดีเด่น ประจำปี 2563

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ประกาศให้กรมที่ดิน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงานระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

กรมที่ดิน ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนาระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางระบบอินเทอร์เน็ต (DOLWMS : Department of Lands Web Map Service) หรือ LandsMaps” เริ่มต้นจากการแก้ไขปัญหาการไม่ทราบตำแหน่งที่ดิน ด้วยการบูรณาการข้อมูลด้านทะเบียนที่ดินและรูปแปลงที่ดินจากฐานข้อมูลดิจิทัลที่กรมที่ดินมีอยู่นำมาใช้ประโยชน์ร่วมกับเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) และ Google Maps ได้แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม ตำแหน่งสถานที่สำคัญ เส้นทาง และสภาพพื้นที่ของแปลงที่ดินในมุมมองจากถนน (Street View) ทำให้ประชาชนสามารถทราบตำแหน่งที่ดิน เส้นทางการเดินทาง สภาพพื้นที่ที่เห็นได้จากภาพถ่ายดาวเทียม และเส้นทางจากแปลงที่ดินไปยังสำนักงานที่ดินที่รับผิดชอบ และได้นำไปสู่แนวความคิดริเริ่มในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการของกรมที่ดิน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร นักศึกษา นักวิจัย และนักธุรกิจ เป็นต้น

กรมที่ดิน จึงได้การบูรณาการความร่วมกับ กรมธนารักษ์ กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ทำการพัฒนา “LandsMaps” บน Web Application ให้บริการทางเว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th และบูรณาการข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งให้บริการ Service รูปแปลงที่ดินดิจิทัลแก่ สพร. เพื่อพัฒนาระบบบน Mobile Application ทั้งระบบ iOS และ Android ภายใต้โครงการพัฒนา “ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channel: GovChannel)” สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ปัจจุบัน กรมที่ดินได้พัฒนาต่อยอดระบบโดยการบูรณาการข้อมูลที่ดินดิจิทัล ราคาประเมินที่ดินรายแปลง ขยายผลรวมถึงการเชื่อมโยงไปยังระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากรของกรมที่ดินเพื่อให้ประชาชนทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมภาษีอากรที่จะต้องชำระในวันจดทะเบียน และผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน (Zoning) ช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลที่ดินและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในคราวเดียวกัน ทำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าคำขอ ค่าพยาน ค่าพิมพ์เอกสาร ลดระยะเวลารอคอยในการรับบริการ ซึ่งผู้ขอรับบริการสามารถค้นหาข้อมูลด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีความสะดวก รวดเร็ว และการออกแบบระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐเพื่อสนับสนุนการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน Ease of Doing Business ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (Registering Property) ของประเทศไทย

ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน ได้มีการนำเข้าข้อมูลรูปแปลงที่ดินได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 33 ล้านแปลง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ (ระยะที่ 2) และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแปลงที่ดินอีก 4 รายการ ประกอบด้วย ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัด ระยะเวลารอคิวรังวัด การคำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากร และพื้นที่ใช้ประโยชน์ (Zoning) ขณะนี้ กรมที่ดินได้ซ้อนทับผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว โดยข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 มีจำนวนผู้เข้าไปใช้บริการ LandsMaps ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 64,338,978 ราย แบ่งเป็น ใช้งานผ่านเว็บไซต์ จำนวน 49,928,631 ราย และใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ จำนวน 14,410,347 ราย เฉลี่ยวันละ 49,000-50,000 ราย

กรมที่ดิน ตอบสนองตามนโยบายของ
รัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนอย่างทั่วถึง และมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สามารถเข้าไปใช้งาน LandsMaps ได้ที่ http://dolwms.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMaps บนมือถือได้ทั้งระบบ iOS และ Android โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

ที่อยู่

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
Amphoe Takuatung
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621415555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

กรมที่ดิน Department of Lands

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ไปโอนห้องชุดที่สำนักงานที่ดิน ผู้ขายครอบครองไม่ครบ 5 ปี ต้องเสียภาษีธุรกิจจำเพราะ 2% หรือไม่
เมื่อไหร่รางวัดจะออกมาตรวจสักทียื่นเรื่องปีกว่าเเล้ว
สมุดเหลือง ที่ดินนี้คือแบบไหนครับ
เรียนถามท่านสมาชิกในเพจ หรือ ท่านผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง.... ...อยากทราบว่า ในกรณีที่มีการซื้อขายบ้านมือสอง ในส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองที่รัฐมีมาตรการกระตุ้นเศรษกิจ ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ให้เหลือ 0.01% เราจะมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการตัวนี้หรือไม่ครับ
ช่วงนี้เว็ปกรมที่ดิน (เว็ประบบค้นหารูปแปลงที่ดิน) ล่ม และใช้งานติดขัดบ่อยมาก ไม่ทราบว่าการปิดระบบซ่อมแซมในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา(15 สิงหาคม) คืบหน้าไปถึงระดับใดแล้วครับ ? เนื่องจากช่วงนี้ มีหน่วยงานที่ต้องใช้งานเว็ปไซต์ค้นหารูปแปลงที่ดิน แต่การเปิดใช้งานเว็ป เป็นไปอย่างไม่สะดวกนัก ล่มบ้าง , ใช้งานไป ก็ล่ม , เป็นๆ หายๆ บ่อยมาก (ในช่วงหลังๆ มานี่) ทำให้การทำงาน ไม่สามารถเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่องได้ จึงขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบการทำงานของเว็ปไซต์ ช่วยดำเนินการเพื่อให้เว็ประบบค้นหาแปลงที่ดิน กลับมาใช้งานได้ดีตามปกติด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
ระบบค้นรูปแปลงที่ดิน http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เวปล่มบ่อยมากครับ ฝากพิจารณาแก้ไขด้วยนะครับ
ทำไมเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่โคราชบริการได้แย่มากพูดจาไม่ดีเลย
ทำไมสำนักงานที่ดิน จังหวัดเลย สาขาวังสะพุง ถึงไม่ให้บริการช่วงพักเที่ยงที่ประชาชนมาใช้บริการเต็มสำนักงาน แต่ไม่ขยายเวลา เจ้าหน้าที่แจ้งว่าพักเที่ยง งง มาก เห็นกระทรวงมหาดไทย ออกนโยบายให้บริการประชาชน โดยไม่พักเที่ยงคือจัดคนเข้าเวรรอรับบริการประชาชน. แต่กรมที่ดิน ไม่ทำตามนโยบายนี้ งง กระทรวงเดียวกันไหมครับ
สรุปว่าที่ตรงผาหัวสิงห์เป็นที่ใครกันแน่ครับ
URL: http://dolwms.dol.go.th/tvwebp/ เว็ปล่มนานแล้วครับ ปรับปรุ่งด่วน
ยืนเรื่องขอรังวัดที่ดินแบ่งแยกวันที่ 20 ธค 62 มาสอบเขตแบ่งแยก วันที่ 4 ก พ. 63 พบหมุดทั้ง สี่ด้าน แต่ข้างเคียงไม่มาชี้เขต 2 ราย กลางเดือนเมษายน ลองตามได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่รังวัดบอกว่า รอข้างเคียงมาเซนต์รับทราบ ผมจะตามถามทุกวันอังคาร เจ้าหน้าที่รางวัดบอกข้างเคียงส่งลูกน้องมาเขาทำหนังสือยืนยัน รอหนังสือจากอำเภอแจ้งกลับมาที่ติดประกาศ เสมียนได้รับหนังสือแล้วเก็บไม่แจ้งรังวัดจะรีบดำเนินการให้ งานผมเยอะยังไม่เสนอจะรีบเสนอนาย ผมตามต่อบอกได้ส่งลงมางานธุรการวันที่ 5 พค. 63 วันที่ 18 พ ค. 63 เรียกลงทะเบียนเก็บโฉนดใบเก่า รอรับโฉนด วันนี้วันที่ 8 มิ ย. 63 ยังรอ แบบนี้นานไปหรือปล่าว
อยากทราบเรื่องทรัพอิงสิทธิ ? 1 มีความหมายอย่างไร 2ใช้กับสินทรัพย์ใดได้บ้าง -ที่ดิน บ้าน คอนโด 3 สิทธิ ประโยชน์ 4ความแตกต่างจากสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิการเช่า เซ้ง ฯ ขอความเข้าใจเข้าถึงในกรณี เช่น มีทีดินก่อสร้างอาคาร ให้เช่าเป็นสำนักงาน1-3ฃั้น และชั้น4-6 ด้านบน เป็นห้องเช่า อาพารต์เมนต์ แต่มีคนสนใจซื้อสิทธิ ห้องเช่านั้น30ปี สามารถขายออกแบบขายคอนโดให้ผู้สนใจได้หรือไม่ สามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ สามารถติดต่อขอความรู้นี้ได้ที่ฝ่าย/หน่วยงานไหน