Clicky

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ สักการะครูบาสร้อย ท่องดอยทูเล ลำแม่น้ำเมย

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 22 มีนาคม 2566องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางโดยนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง และฝ่ายบริหา...
23/03/2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
โดยนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง และฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาฯ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดและประชาชนในตำบลท่าสองยาง เข้าร่วมขบวนแห่ของดีอำเภอท่าสองยาง เพื่อส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ของดีของอำเภอท่าสองยางและของดีของเด่นในแต่ละตำบล ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าว (สักการะเจ้าพ่อโมกขละและงานของดีอำเภอท่าสองยาง) เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2566 นี้เป็นต้นไป

ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาในตรีมแต่งกายชุดเมียร์มา (พม่า) และการเต้นของพม่า ด้วยตำบลท่าสองยางมีแนวชายแดนติดกับประเทศพม่า ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความรักการอยู่ร่วมกันในสองวัฒนธรรมอย่างสงบสุขฉันพี่น้อง

ในการประดับรถแห่นั้น ได้จัดของดีของเด่นของตำบลท่าสองย่าง ไม่ว่าจะเป็น สาวงาม ดังคำกล่าวที่ว่า "งามล้ำค่า สมคำร่ำลือ คือคนงามแม่ตะวอ" ปลากรดคัง ซึ่งเป็นปลาแม่น้ำเมยที่มีขนาดใหญ่มาก จิ่งหรีด (จิ่งกุ่ง) ซึ่งจะมีมากในช่วงเดือนตุลาของทุกปีและเป็นอาหารที่มีโปรตินสูงและหารับประทานได้ค่อนข้างยากแต่ยังพอมีในตำบลท่าสองยางเรา วัดมงคลคีรีเขตร์ (วัดครูบาสร้อย) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสัการะกราบไหว้ของชาวตำบลท่าสองยาง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นดอยทูเล ดอยจอวาเล ทีท่านจะได้พบกับทะเลหมอกสองแผ่นดินเมื่ออยู่บนยอดดอน ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวขึ้นชมดอยเป็นจำนวนมาก ล่องเรือแม่น้ำเมยชมน้ำตกนอตะ เป็นต้น

จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ประชาชนได้หาเวลาไปเที่ยวงานของดีอำเภอท่าสองยางกันนะครับ

** ขอขอบคุณทีมงานฝ่ายบริหาร ทีมงานสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทุกๆ ท่านที่ได้ช่วยกันจนทำให้การร่วมขบวนแห่ฯ และกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ท่าสองยางในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีเยี้ยมครับ

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศณียบัตร ผู้สำเร็จการ...
21/03/2023

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศณียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
ขออวยพรให้ผู้ที่จบการศึกษามีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จที่สมควรที่จะได้รับ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคน
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส...
14/03/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ตำบลท่าสองยาง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ณ หน่วยเลือกตั้งในหมู่บ้าน/ชุมชนของท่าน

** คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ดูได้จากแผนพับที่ส่งมาด้วยนี้ **

#ประชาสัมพันธ์ครับ   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเ...
10/03/2023

#ประชาสัมพันธ์ครับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง
***เวรรักษาการณ์ประจำหน่วยกู้ชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2566
ประชาชนตำบลท่าสองยาง ติดต่อหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบตามวันปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

#ประชาสัมพันธ์วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ไ...
07/03/2023

#ประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ได้จัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จึงขอให้ เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลท่าสองยาง ได้ตวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง หากมีรายการผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน 30 วัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางจัดได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

วันพฤหัสที่ 23 ก.พ. 66นายกำธร  สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง สมาชิก อบต.หมู่ที่1 หมู่ที่ 9 และบุคลากรในห...
23/02/2023

วันพฤหัสที่ 23 ก.พ. 66

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง สมาชิก อบต.หมู่ที่1 หมู่ที่ 9 และบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมกับชาวบ้าน ทำบุญฌาปนสถาน ณ ป๊อกบ้านบอลูโค๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสองยาง เพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีความเชื่อถือปฏิบัติและการใช้ประโยชน์สิ่งอันเป็นสาธาณะของชาวบ้านร่วมกันต่อไป

วันที่ 20 ก.พ. 2566 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง, รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขลงพื้น...
20/02/2023

วันที่ 20 ก.พ. 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง, รองปลัด อบต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข

ลงพื้นที่ป๊อกบ้านมาต๊อเก หมู่ที่ 3 บ้านมอกูตู้หลวง เพื่อเยี้ยมเยือนพบประพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สอบถามปัญหาความเดือนร้อนความต้องการของชาวบ้าน พร้อมกันนี้ได้นำสิ่งของจากผู้ใจดีหลายๆ ท่านฝากผ่านมาทาง อบต. เพื่อส่งต่อให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ต่อไป

ในนามของ อบต.ท่าสองยาง ขอขอบคุณผู้ใจดีทุกๆ ท่าน ที่ได้ร่วมแบ่งบันให้กับเด็กๆ น้องๆ ในพื้นที่ครับ

วันที่ 16 ก.พ.2566 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพ ตามคำเชิญ...
20/02/2023

วันที่ 16 ก.พ.2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ และทีมกู้ชีพ ตามคำเชิญจากหน่วยทหารพราน ที่ 3508 เพื่อบรรยายให้ความรู้ พร้อมภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและอุปกรณ์ต่างๆในการช่วยชีวิตการประสบภัยทางน้ำ

วันที่ 15 ก.พ.2566 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้มอบหมายให้นายภานุพล อรรถกิจไพบูลย์ จพง.ปภ.ชง...
20/02/2023

วันที่ 15 ก.พ.2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

ได้มอบหมายให้นายภานุพล อรรถกิจไพบูลย์ จพง.ปภ.ชง.(เป็นวิทยากรหลัก)พร้อมด้วยเจ้าที่ ปภ. 8 นาย บรรยายและลงภาคปฏิบัติ เรื่องอักคีภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรครู ของโรงเรียนบ้านแม่จวาง ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์มา นั้น

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายและลงมือปฏิบัติ ได้รู้วิธีการป้องกันการเกิดอักคีภัย หรือเมื่อเกิดอักคีภัยแล้วจะต้องปฏิบัติอย่างไร เพื่อลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง โดยนายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง ได้มอบหมายให้เจ้...
13/02/2023

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง โดยนายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 9 (โซนตีนดอยน้อย) และหมู่ที่ 1 (โซนบอลูโค๊ะ) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันชีวิต/ทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรไปมาบนถนนของหมู่บ้าน

#ร่วมแรงร่วมใจ-ก้าวไกลการพัฒนา

13/02/2023

#ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ ๗ " ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง(ฝั่งอาคารมัธยม) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมอาชีพที่สนใจ และได้ฝึกทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อไปในภายหน้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทางโรงเรียนและนักเรียน
ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้
#ตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ ๗
#โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 07.00 น นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นายวิทยา คีรีไพสิฐ ร...
10/02/2023

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 07.00 น

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นายวิทยา คีรีไพสิฐ รองนายกฯ นางสุชาดา หล้าหาญ รก.หน. สำนักปลัด นางจันทร์ตนา อิตุพร ผอ.กองคลัง และนายนฤมิต ประสารสืบ นักทรัพย์ ฯ อบต.ท่าสองยาง เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ

ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

**และขอขอบคุณพนักงาน อบต.ทุกๆ ท่าน ได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (ดูแลทำความสะอาดฯ บริเวณถนนเส้นทางผ่าน) สำเร็จลุล่วงได้อย่างดีเยี้ยมครับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบคุณสำนักงานแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) เป็นอย่างสูง ที่ได้ดำเนินการโครงการไฟฟ้าส่อง...
09/02/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

ขอขอบคุณสำนักงานแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) เป็นอย่างสูง ที่ได้ดำเนินการโครงการไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงถนนสาย 105 บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 9 (บ้านสวนอ้อย) จรดทางเข้าหมู่ที่ 1 (บ้านท่าสองยาง)

ซึ่งไฟส่องสว่างทางหลวงนี้ จะช่วยทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถตอนกลางคืนและสามารถช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี

#ประชาสัมพันธ์ครับ   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเ...
06/02/2023

#ประชาสัมพันธ์ครับ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง
***เวรรักษาการณ์ประจำหน่วยกู้ชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประชาชนตำบลท่าสองยาง ติดต่อหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบตามวันปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำท่าสองยาง ร่วมกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 6, 7 ผู้ใหญ่บ้านห...
05/02/2023

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำท่าสองยาง ร่วมกับสมาชิก อบต. หมู่ที่ 6, 7 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในป๊อกบ้านแม่ตะโร หมู่ที่ 6 และป๊อกบ้านแม่โปคี หมู่ที่ 3 ซึ่งทั้งสองป๊อกบ้านนี้ การเดินทางค่อนข้างลำบากมาก ด้วยเป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นเขาสูงชัน (มีเพียงรถมอร์เตอร์ไซด์เข้าถึง แต่หากเข้าฤดูฝนก็ใช้มอร์ไซด์ไม่ได้ ต้องใช้ทางเรือแทน)

ในการลงพื้นครั้งนี้ เพื่อเยี้ยมเยือนชาวบ้านและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก รวมทั้งสำรวจ สอบถามถึงปัญหาความต้องการของชาวบ้าน เพื่อนำมาแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านต่อไป

#รวมแรงร่วมใจ-ก้าวไกลพัฒนา

กองช่าง อบต.ท่าสองยาง ได้รับมอบหมายจากนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ให้ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟ...
31/01/2023

กองช่าง อบต.ท่าสองยาง ได้รับมอบหมายจากนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ให้ดำเนินการโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะรายทาง บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 9 จรดไฟส่องสว่างฯ เส้นดอยน้อย เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรกลางคืนและช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยแสงสว่างไม่เพียงพอนี้ ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ในส่วนไฟส่องสว่างถนนเส้น 105 (บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 9) ตามที่ทางกองช่างได้ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์จากหมวดทางหลวงท่าสองยาง แขวงทาวหลวงตามที่ 2 แม่สอด เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างถนนเส้น 105 นั้น บัดนี้ทางทางหลวงฯ ได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะช่วยทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็น การขับขี่รถบริเวณนี้ดีขึ้นได้ ด้วยบริเวณดังกล่าวนี้เป็นจุดแยกทางเข้า-ออกของหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 1 มีผู้คนใช้สัญจรจำนวนมาก ไฟส่องสว่างนี้ จึงมีความสำคัญและจำเป็นมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบพระคุณมายังหน่วยงานของท่านเป็นอย่างสูงครับ

#ร่วมแรงร่วมใจ-ก้าวไกลพัฒนา

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 25...
30/01/2023

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้

หมายเลข 1 นางดอกรัก ยอดรัตนะ ผลคะแนน 198 ได้ลำดับ 2
หมายเลข 2 นายมนตรี ธรรมขันธ์ ผลคะแนน 261 ได้ลำดับ 1

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งหมด 1,224 คน
ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 501 คน
จำนวนบัตรเสีย 29 บัตร
จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 13 บัตร

หมายเหตุ : การประกาศผลผู้ได้รับการเลือกตั้งฯ อย่างเป็นทางการนั้น ให้เป็นไปตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17 และมาตรา 106 และระเบียบการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 179 ต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 หมู่ 9 บ้านสวนอ้อย อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะค่ะ
28/01/2023

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 หมู่ 9 บ้านสวนอ้อย อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะค่ะ

วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง รณรงค์เชิญชวนประชาชนหมู่ 9  เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่า...
24/01/2023

วันที่ 24 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง รณรงค์เชิญชวนประชาชนหมู่ 9 เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เขตเลือกตั้งที่ 9 (แทนตำแหน่งว่าง) ในวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
***เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส***
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

การแข่งกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าสองยางประจำปี 2566 / ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 / ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส...
24/01/2023

การแข่งกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าสองยาง

ประจำปี 2566 / ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 / ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง (สนามนอก)

ซึ่งนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานใสพิธีเปิด-ปิด โดยมีรองนายกฯ เลขาฯ สมาชิกสภา อบต.ท่าสองยาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด-ปิดนี้

และนางเปรมพร ขันติแก้ว รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการกีฬาฯ และกล่าวรายงานผลการแข่งขันกีฬาในพิธีปิด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต. และนักกีฬาทั้ง 9 หมู่บ้าน

ซึ่งการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าสองยางในครั้งนี้ มีผลสำเร็จและเป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงาน อบต.ท่าสองยาง นักกีฬา กองเชียร์และผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ ทุกๆ คน

และในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอขอบพระคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มาร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มและอื่นๆ ดังนี้

1. ครูบาบุญล้อมพร้อมคณะญาติโยมครูบา... ก้วยเตี๋ยว ผัดหมี่ชมพู เฟรนฟลาย ลูกชิ้นทอด
2. สจ. ประสิทธ์ แสนใจ... น้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง
3. พ่อเลี้ยงภากี... น้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง
4. ร้านกฤษนา... น้ำดื่ม
5. ร้านไอซ์ไอซ์คอฟฟี่... กาแฟสด (กาแฟปั่น) น้ำผลไม้ปั่น
6. เสี่ยบิลลี่และกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร... เครื่องเสียง 1 ชุดใหญ่ (มาร่วมใช้ในงาน)

และขอขอบคุณ...

1. หน่วยทหารพรานที่ 3508 และ สภ.แม่เมย ที่ได้รวมกำลังเจ้าที่ทั้งสองหน่วย ร่วมแข่งขันฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ กับทีม อบต. (ฝ่ายบริหาร+สมาชิก อบต.+ข้าราชการ+พนักงาน)
2. พ่อเลี้ยงศักดิ์... ส่งทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระดับพื้นนี้ในครั้งนี้ด้วยครับ
3. ทีม อสม. ตำบลท่าสองยาง พบกับทีม อบต. (กีฬาแชร์บอล) และ
4. ทีมฟุตบอลหญิงรวมทั้ง 9 หมู่ พบกับทีม น้องๆ พนักงานหญิง อบต.

หมายเหตุ... รูปมีเย่อะครับ จะเอาลิงค์มาแปะไว้ให้เข้าดูต่อไปครับ

*** แล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีงบประมาณ 2567 ***

*** เริ่มแล้ว เริ่มแล้ววววว ***...มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าสองยาง...ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 / ณ ส...
20/01/2023

*** เริ่มแล้ว เริ่มแล้ววววว ***

...มหกรรมกีฬาสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติดตำบลท่าสองยาง...

ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 / ณ สนามกีฬา ศพด.บ้านท่าสองยาง

พบกับกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้านหลากหลายชนิดกีฬา

มาเชียร์มาให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาทั้ง 9 หมู่บ้านในตำบลท่าสองยางเรานะครับ

... กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ...

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายยงยุทธ สุขสิริ นายอำเภอท่าสองยาง ได้เป็นประธานเปิดพิธี ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ พระครูนิมมานการโส...
19/01/2023

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายยงยุทธ สุขสิริ นายอำเภอท่าสองยาง ได้เป็นประธานเปิดพิธี ทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ พระครูนิมมานการโสภณ (ครูบาสร้อย ขนฺติสาโร) ร่วมกับพันตรีสว่าง เตชา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 35 ,พันตำรวจโทจิรวัฒน์ อยู่สนิท สารวัตรสถานีตำรวจภูธรแม่เมย ,ร้อยตรียุทธพงษ์ หวนคำ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3508 ,นายกำธร สุริยวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ,นายสองเมือง สุริยวงษ์ กำนันตำบลท่าสองยาง ,พระครูไพโรนจ์ ศาสนานุกุล เจ้าคณะอำเภอแม่สอด เนื่องในวันครบรอบมรณภาพ 25 ปี ณ วัดมงคลคีรีเขตร์

วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 โดยมีนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกอง...
16/01/2023

วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 โดยมีนายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานเปิดพิธี วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2566 ร่วมกับทหารพรานที่3508, ตำรวจภูธรแม่เมย, บ้านทัศนีย์ ณ ลานสนามเด็กเล็กบ้านท่าสองยาง ม.9

** ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ได้นำของเล่น ของขวัญ ขนม อาหาร น้ำดื่ม มาร่วมส่งความสุขสนุกสนานให้กับเด็กๆ ดังนี้...

1. ร้านเจ้พลอย
2. ร้านศิริการค้า
3. ร้านพี่ชาติอาหารสด
4. สภ.แม่เมย
5. ผู้ปกครองน้องโรซี่
6. ผู้ปกครองน้องซี่ม่อน
7. พี่เดโช
8. คุณพอพอ คุณมี่มี่
9. ผู้ปกครองน้องสกุล
10. ร้านไอซ์ไอซ์คอฟฟี่
11. ร้านบุปผา เอี่ยมสังข์
12. ผู้ปกครองน้องก้องภพ
13. ผู้ปกครอง ศพด.บ้านใหม่ไทยร่มเย็น
14. ผู้ปกครองน้องเดชากุล
15. คุณพัชริน นุธิกุล
16. คุณเพ็ญพัตร มะโนวงศ์
17. คุณมะลิวัลย์ สุริยะวงศ์
18. คุณจิตตรา
19. ช่างเสษ

ขอให้ผู้ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กในครั้งนี้ทุกๆ ท่าน พร้อมทั้งครอบครัวท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญในกิจการหน้าที่การงาน สุขภาพกายใจแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองร้อยเท่าพันทวีต่อๆ ไปครับ

*** หากชื่อท่านใดตกหล่นไป ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

วันที่ 15 มกราคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำป...
16/01/2023

วันที่ 15 มกราคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สถานพักพิงบ้านทัศนีย์(แม่ทัศนีย์) หมู่ที่ 9 บ้านสวนอ้อย ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความอบอุ่น ให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่บริเวรจัดกิจกรรมวันเด็กนี้

หมายเหตุ... ขอขอบคุณทีมผู้ใหญ่ใจดีจากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้นำของขวัญของรางวัล ขนม อาหารน้ำดื่มและอื่นๆ มาสร้างความสุขสนุกสนานให้กับเด็กๆ ในวันนี้ครับ

วันที่ 12 มกราคม 2566นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นางเปรมพร ขันติแก้ว รองปลัดฯ/รก.ปลัด  นางจันจ...
12/01/2023

วันที่ 12 มกราคม 2566

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นางเปรมพร ขันติแก้ว รองปลัดฯ/รก.ปลัด นางจันจิรา พันเกษา จพง.สาธาฯ ชง./รก.ผอ.กองสาธาฯ และนายนฤมิต ประสารสืบ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษญาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านเลโพเค ม.9 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยางขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าสองยาง และพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวงานประจำปี ง...
08/01/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลท่าสองยาง และพื้นที่ใกล้เคียง เที่ยวงานประจำปี งานร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อครูบาสร้อย (ครบรอบ 25 ปีการมรณภาพหลวงพ่อ)

งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-19 มกราคม 2566 ณ วัดมงคลคีรีเขตร์ (วัดหลวงพ่อครูบาสร้อย) ต.ท่าสองยาง (แม่ตะวอ) อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ในงานมีการออกร้านและมหรสพมากมาย อาทิเช่น ละคร (ลิเก) พม่า นักร้องพม่า เป็นต้น

ฝากประแชร์ประชาสัมพันธ์ต่อๆ กันด้วยนะครับ... ขอบคุณครับ

วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าสองยาง และหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมพิธียกฉัตรพระฐา...
06/01/2023

วันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 66

นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าสองยาง และหน่วยงานราชการในพื้นที่

ร่วมพิธียกฉัตรพระฐาตุ ณ สำนักสงฆ์น้ำออกรู ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสืบสานพระพุทธศาสนาเราต่อไป

#ประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจ...
03/01/2023

#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง
***เวรรักษาการณ์ประจำหน่วยกู้ชีพ ประจำเดือน มกราคม 2566
ประชาชนตำบลท่าสองยาง ติดต่อหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบตามวันปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

จากข่าวการเสียชีวิตของ นทท. (เป็นลมหมดสติ) ที่ขึ้นเที่ยวดอยในเขตตำบลท่าสองยาง ในสื่อต่างๆ ในวันนี้นั้น ทางองค์การบริหารส...
28/12/2022

จากข่าวการเสียชีวิตของ นทท. (เป็นลมหมดสติ) ที่ขึ้นเที่ยวดอยในเขตตำบลท่าสองยาง ในสื่อต่างๆ ในวันนี้นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขออนุญาตไม่ลงข้อมูล/รายละเอียด หรือภาพใดๆ ของผู้เสียชิวิตนะครับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อผู้จากไป และญาติๆ ของผู้จากไปครับ

ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังญาติๆ ของผู้จากไป และขอแสดงความไว้อาลัยต่อผู้จากไปมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ

ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและนำผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่และส่งกลับบ้าน ดังนี้

1. กองร้อยทหารพรานที่ 3508
2. สภ.แม่เมย
3. รพ.สต.บ้านท่าสองยาง
4. กองกำลังนเรศวร (นำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นโดยการใช้เฮลิคอปเตอร์)
5. มูลนิธิเพชรเกษม (แม่ต้าน)
6. ทีมลูกหาบบ้านแม่จวาง
7. งานป้องกันฯ / งานกู้ชีพฉุกเฉินและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

และขอบคุณอย่างสูงต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง (นายกำธร สุริยะวงศ์) ที่ได้ขึ้นร่วมในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและเพื่อนของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วย

หมายเหตุ : ได้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ด้วยเฮลิคอปเตอร์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. เวลา 12.30 น.

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565นายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง นายสวัสดิ์ วงนิล รองนายกฯ และนายพล อาจนารกิจ เลขานายกฯ...
27/12/2022

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565
นายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง นายสวัสดิ์ วงนิล รองนายกฯ และนายพล อาจนารกิจ เลขานายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การชุมชุมรอบกองไฟการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านแม่จวาง

การเข้าค่ายลูกเสือฯ-เนตรนารีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

วันที่ 25 ธันวาคม 2565นายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง ร่วมกับนายประสิทธิ์ แสนใจ สจ.จ.เขต 1 จ.ตาก เป็นประธานในพิธีเ...
25/12/2022

วันที่ 25 ธันวาคม 2565
นายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง ร่วมกับนายประสิทธิ์ แสนใจ สจ.จ.เขต 1 จ.ตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ ศศร. บ้านแม่ลอทะ หมู่ที่ 3 บ้านมอกูตู้หลวง

เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และรู้ห่างไกลยาเสพติด รู้พิษภัยยาเสพติดฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2565นายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การชุมชุมรอบกองไฟการเข้าค่ายลูกเสือ...
23/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565
นายกำธร สุริยะวงศ์ นายก อบต.ท่าสองยาง เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การชุมชุมรอบกองไฟการเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ - เนตรนารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง (ฝั่งมัธยม)

การเข้าค่ายลูกเสือฯ-เนตรนารีฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักเรียน มีระเบียบวินัย มีความอดทน มีความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

#ประชาสัมพันธ์**แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร**มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้...
19/12/2022

#ประชาสัมพันธ์
**แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร**
มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ได้ทำการโทรติดต่อประชาชนเพื่อติดตามการชำระภาษีการแจ้งคืนเงินภาษี หรือการให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการ โดยมีเงื่อนไขให้เพิ่มเพื่อนทาง Line และกดลิ้งค์ปลอมตามที่ส่งให้ รวมทั้งให้แจ้งรหัส OTP เลข 6 หลัก เพื่อช่วยดำเนินการต่างๆทำให้ประชาชนหลงเชื่อและสูญเสียทรัพย์ให้แก่มิจฉาชีพ ซึ่งกรมสรรพากรไม่มีนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ติดตามการชำระภาษี การแจ้งคืนเงินภาษี หรือติดต่อธุรกรรมทางไลน์แต่อย่างใด
***ขอให้ประชาชนบ้านท่าสองยางระวังภัยจากมิจฉาชีพ อย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ***
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายวิทยา คีรีไพสิฐ รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าสองยาง ได้ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริม...
15/12/2022

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายวิทยา คีรีไพสิฐ รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลท่าสองยาง ได้ร่วมเป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนที่ราบสูง ร่วมกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้เข้าร่วมเป็นประธานเปิดพิธีโครงการ ป้องกั...
15/12/2022

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้เข้าร่วมเป็นประธานเปิดพิธีโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ร่วมกับสาธารณสุขประจำตำบลท่าสองยาง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก และเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ จากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ให้เด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการตื่นตัวต่อปัญหา และเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
#สาธารณสุขตำบลท่าสองยาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ด้วยนางจําปี ล่อกา ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองยาง เขตเลือกตั้ง ที...
15/12/2022
ประกาศการเลือกตั้ง-ส.อบต.ท่าสองยาง-เขตเลือกตั้งที่-9-แทนตำแหน่งที่ว่าง.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
ด้วยนางจําปี ล่อกา ตําแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองยาง เขตเลือกตั้ง ที่ ๙ ตําบลท่าสองยาง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงทําให้ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าสองยาง เขตเลือกตั้งที่ ๙ ว่างลงและต้องดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง แทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบ วาระตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
สามารถดาวโหลดไฟล์คุณสมบัติประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้
https://drive.google.com/file/d/1TNJGLLyz1xL4cmBDpkwD5ncrGxwoeoEk/view?usp=share_link
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 / เวลา 10.00 น.นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นายสวัสดิ์ วงศ์นิล รอ...
13/12/2022

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 / เวลา 10.00 น.
นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง นายสวัสดิ์ วงศ์นิล รองนายกฯ ได้รับคำเชิญจากคณะกญอคูโผะเข้าร่วมในโครงการ "ร่วมใจปันให้น้องอิ่มอุ่น ครั้งที่ 5" ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม

โดยทางคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้น้องๆ นักเรียนรักการเรียน การเป็นผู้รู้รักสำนึกบ้านเกิดเมื่อเติบโตขึ้น การแบ่งปั่นเมื่อตนเองมีโอกาส เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ทางคณะฯ ได้มอบผ้าห่ม จำนวน 5 ผืน เพื่อใช้ในงานรถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) ด้วย

ในโอกาสนี้ นายกได้กล่าวขอบคุณประธานคณะฯ และผู้ติดตาม ในการมาแบ่งปัน สร้างรอยยิ้ม และทำกิจกรรมที่สนุกสนานให้กับน้องๆ นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ประกาศ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566ตั้งแต่มกราคม 2566 เป็นต้นไป #องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
07/12/2022

ประกาศ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566
ตั้งแต่มกราคม 2566 เป็นต้นไป
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ,กองร้อยทหารพราน3506 ,ตำรวจภูธรแม่เมย ,อาสาส...
06/12/2022

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายกำธร สุริยะวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ,กองร้อยทหารพราน3506 ,ตำรวจภูธรแม่เมย ,อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ,นักเรียน ,และประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ ณ วัดมงคลคีรีเขตร์
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

#ประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจ...
06/12/2022

#ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ได้จัดตั้งหน่วยกู้ชีพ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ตลอด 24 ชั่วโมง
***เวรรักษาการณ์ประจำหน่วยกู้ชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
ประชาชนตำบลท่าสองยาง ติดต่อหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบตามวันปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
#องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง

ที่อยู่

Amphoe Tha Song Yang
63150

เบอร์โทรศัพท์

+6655030358

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Tha Song Yang

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Tha Song Yang (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักจัดการป่านันทนาการ กรม นักโภชนาการ และนักกำหนดอาหา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ Thannoppakao School สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร กรมทหารราบที่ 25 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า Wildlife Researc สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน Sunnyliachoi สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 สถานีตำรวจภูธรเวียงหนองล่อ RTP Cyber Village สภ.พนัสนิคม