Clicky

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บริการวิชาการ ?

เปิดเหมือนปกติ

🔰การอบรมออนไลน์ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นทั่วไป" (แบบออนไลน์) วันที่ 5-6, 10-11, 17-18 พฤษภาคม  2565 นางสาวนิภา ...
18/05/2022

🔰การอบรมออนไลน์ หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นทั่วไป" (แบบออนไลน์)

วันที่ 5-6, 10-11, 17-18 พฤษภาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นทั่วไป" (แบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรมซูม จำนวน 3 รุ่นๆละ 40 รายโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี จำนวน 120 ราย และ ผู้ร่วมสังเกตการณ์ 5 ราย

🔰เนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีการบรรยาย และภาคสาธิต โดยภาคสาธิต เช่นการแปรรูป และการ ขยายหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1 มีเกษตรกรบางส่วน สามารถปฏิบัติการที่บ้าน ไปพร้อมกับการสาธิตของวิทยากร จากการนัดหมายล่วงหน้าให้เกษตรกรเตรียมวัสดุอุปกรณ์

โดยเนื้อหาการอบรมมีดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

3. การเพาะพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 แปลงเพศ

4. การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุย/บิ๊กอุย

5. ภาคทฤษฎีการจัดการบ่อ โรคสัตว์น้ำ การป้องกัน

6. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่ดี มกษ 7436-2563

7. ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว ปลาดุกอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาหมอชุมพร 1 ปลาช่อน หอยน้ำจืด และกบนา

8. ปฏิบัติการการทำอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น

9 . สาธิตการ การขยายหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1

10. สาธิตการแปรรูป ปลาดุกแดดเดียว

11. สาธิตการ ทำน้ำพริกปลาดุก น้ำพริกปลานิลแบบแห้ง

12. สาธิตการ จัดสตูดิโอเพื่อไลฟ์สด จำหน่ายสินค้าออนไลน์

13 . การตลาดออนไลน์ และความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการเงินรายได้จากอาชีพให้ธุรกิจเติบโต มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจ มีเงินออม "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

14. ชมวิดิโอ การเพาะเลี้ยงกบ ปลานิล และปลาหมอ ของกรมประมง

15. ดูงาน ผ่านซูม ที่ อินดี้ ฟาร์ม ของคุณจีรศักดิ์ ทองรัดแก้ว ณ อำเภอชะอวด นครศรีธรรมราช
ในด้านการทำอาหารลดต้นทุน แบบเม็ดลอยน้ำ ด้วยเครื่อง Extruder

16. ตอบปัญหา ข้อซักถาม และสรุปบทเรียน ของการอบรม

17. พิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์ โดย นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

17/05/2022

📍ไลฟ์ เฉพาะกิจ สาธิตการทำสตูดิโอไลฟ์สด ให้แก่เกษตรกร✌️🇹🇭☺️

17/05/2022

ไลฟ์สด สาธิตการขายสินค้าออนไลน์

ขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความสนใจ และสั่งซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด 😍❤️ กับทาง ศพจ.นครศรีธรรมราช คะ>> มา Update ปริมาณสัตว์น้ำที...
25/04/2022

ขอบคุณเกษตรกรที่ให้ความสนใจ และสั่งซื้อลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด 😍❤️ กับทาง ศพจ.นครศรีธรรมราช คะ
>> มา Update ปริมาณสัตว์น้ำที่พร้อมจำหน่ายจร้า
>>ต้องขออภั​ยที่บางชนิดหมดแล้วนะคะ 😆

ต้องการลูกพันธุ์สัตว์น้ำสุขภาพดี โตไว อัตรารอดสูง โทรเข้ามาจองก่อนได้นะคะ 😍❤️📣

07/04/2022

"1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา
"1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน"

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา

"1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน" ณ คลองชะอวด - ปากพนัง บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมมีการปล่อยลูกพันธุ์ปลาน้ำจืดรวมทั้งสิ้น 150,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัว และปลาบ้า จำนวน 50,000 ตัว และจากศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุนปลาตะเพียน จำนวน 50,000 ตัว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมด้วยประมงจังหวัด​นครศรีธรรมราช

นายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช

จิตอาสา 904 และพี่น้องจิตอาสา ผู้นำชุมชนในพื้นที่ และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย #ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

🔊 💦🌦   ฝนตก ฟ้าปิดติดต่อหลายวัน ปลาจะเป็นไงบ้างนะ?            ช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง บางครั้งเป็นครึ่งวัน ฟ้าปิ...
05/04/2022

🔊 💦🌦 ฝนตก ฟ้าปิดติดต่อหลายวัน ปลาจะเป็นไงบ้างนะ?

ช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายชั่วโมง บางครั้งเป็นครึ่งวัน ฟ้าปิดเป็นเวลานาน อาจมีผลกระทบทำให้คุณภาพน้ำบ่อปลาขาดความสมดุล เช่น ออกซิเจนไม่เพียงพอ ปลาลอยหัวตอนเช้า ต่อเนื่องมาถึงตอนสาย ๆ หรืออาจจะทั้งวัน ของเสียในบ่อจึงย่อยสลายช้ากว่าปกติ เกิดการหมักหมมในบ่อ ด้วยหลายๆ ปัจจัยที่เกี่ยวโยงกันนี้อาจส่งผลทำให้ปลามีอาการผิดปกติ เช่นเครียด ไม่กินอาหาร สุขภาพอ่อนแอ

🏁 แก้ไขได้โดย

1. หากมีบ่อพักน้ำ หรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาด ควรมีการผ่านน้ำใหม่เข้าบ่อ

2. ปรับสภาพน้ำในบ่อโดยใช้
คาร์บอเนตเช่น ปูนมาร์ล /โดโลไมด์ อัตราส่วน 25-30 กิโลกรัม ต่อไร่ ละลายน้ำ รอ 15 นาที แล้ว เดินสาดรอบๆ บ่อ ในช่วงเวลา ตะวันตกดินไปแล้ว เช่นหลัง 18.00 น. เพราะปูนจะทำปฏิกริยาดีในช่วงเวลากลางคืน (ถ้าน้ำเขียวจัด ควรใช้ปูนมาร์ล ไม่ควรใช้โดโลไมด์ เพราะแพลงก์ตอนจะบลูมแล้วตายกระทันหันเสี่ยงน้ำล้มค่ะ /ถ้าน้ำสีอ่อนไม่ค่อยมีแพลงก์ตอนสามารถ ใช้ได้ทั้งสองชนิดค่ะ )

3. ควรลดปริมาณอาหารลง
หรืองด ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ และสภาพอากาศ หากฟ้าปิดนานควรงดอาหารบางมื้อ เพราะปลาจะกินอาหารน้อยลง ความสามารถในการจัดการของเสียในบ่อลดลง จึงต้องจัดการการให้อาหารควบคู่ไปด้วย

4. หมั่นสังเกตอาการปลา
โดยเฉพาะช่วงเวลา ตี 5 ถึง 6 โมงเช้า ว่าปลาเกาะกลุ่มกันลอยหัวฮุบอากาศ อ้าปากกว้างๆ และเปิด-ปิด แผ่นปิดเหงือกแถวกระพุ้งแก้ม
กว้างๆ บ่อย ๆ หรือไม่เพื่อจะได้จัดการ ข้อ 1-3 ได้ทันท่วงทีตามลำดับความเร่งด่วน หากมีอาการข้างต้น ควรรีบดำเนินการเพิ่มอากาศในน้ำ เช่นใช้เครื่องให้อากาศประเภทต่างๆ ที่เตรียมไว้

🔉 หากไม่มีเครื่องให้อากาศ

✔ อาจใช้วิธีการเอาน้ำใหม่ผ่านเข้าบ่อ ตามข้อ 1.
และควรวางแผนการปล่อยปลาด้วยความหนาแน่นให้เหมาะสม
ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงปลา

↪ ตัวอย่าง; เช่นการเลี้ยงปลากินพืชทั่วๆ ไป หากมีเครื่องให้อากาศเพียงพอ การจัดการที่ดี มีน้ำหมุนเวียนถ่ายเทสะดวก
อาจปล่อยได้ถึง 4,000-6,000 ตัวต่อไร่

✔ แต่ถ้าไม่มีเครื่องให้อากาศ เราควรลดความหนาแน่นปลา
ลงมาเหลือประมาณ 1,500-2,000 ตัว ต่อไร่ เป็นต้น
เพราะจะเหมาะสมกับศักยภาพของบ่อ และเมื่อเกิดวิกฤตจาก
สภาพอากาศเจ้าของบ่อยังสามารถจัดการได้ทัน
จึงช่วยลดการสูญเสียได้อีกทางหนึ่ง

ขอให้เกษตรกรทุกท่านประสบความสำเร็จ
ในการเลี้ยงสัตว์น้ำของท่านค่ะ

ด้วยความห่วงใยจาก 》》》 ทีมงาน ศพจ.นครศรีธรรมราช กรมประมง

☺☺☺☺☺☺🙂🙂🙂🙂🙂

Photos from เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์'s post
02/04/2022

Photos from เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์'s post

🙏🥰 สนใจลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลาสวยงามที่สุขภาพแข็งแรง เลี้ยงง่าย โตไว ราคาเป็นกันเอง สอบถามที่ ศพจ.นครศรีธรรมราชได้นะคะ...
01/04/2022

🙏🥰 สนใจลูกพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลาสวยงามที่สุขภาพแข็งแรง เลี้ยงง่าย โตไว ราคาเป็นกันเอง สอบถามที่ ศพจ.นครศรีธรรมราชได้นะคะ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

01/04/2022
31/03/2022

#การแก้ไขปัญหาน้ำขุ่น

31/03/2022
28/03/2022
🔆Podcast 🎧 แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ ช่องทางจำหน่ายพันธุ์ปลาของหน่วยงาน
05/05/2021
ช่วงที่ 2 แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 กับกรมประมง และ- ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพันธุ์ปลา by ศูนย

🔆Podcast 🎧 แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ ช่องทางจำหน่ายพันธุ์ปลาของหน่วยงาน

ช่วงที่ 2 - แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 กับกรมประมง เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลในฐานระบบของกรม พร้อมรับการพัฒนาศักยภา...

🔆Podcast 🎧 แนะนำหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
05/05/2021
แนะนำหน่วยงาน by ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช กรมประ • A podcast on Ancho

🔆Podcast 🎧 แนะนำหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ช่วงที่ 1 - แนะนำตัวเอง นางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ - แนะนำ ผอ. นางนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์.....

05/05/2021

🔆การบริหารจัดการบ่อในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง

🎧  เปิดตัว การนำเสนอสาระน่ารู้ อีกช่องทางของหน่วยงาน พร้อมสาระแบบเบาๆ ในรูปแบบ เสียงแบบ podcast ฟังสบายๆ ทำงานไปฟังไป  ข...
03/05/2021

🎧 เปิดตัว การนำเสนอสาระน่ารู้ อีกช่องทาง
ของหน่วยงาน พร้อมสาระแบบเบาๆ
ในรูปแบบ เสียงแบบ podcast
ฟังสบายๆ ทำงานไปฟังไป ขับรถไป ฟังไป
ติดตาม พวกเรา ทีมงานลมใต้ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้ที่ ช่อง YouTube
ตามลิงค์ที่แปะ ไว้นี้ค่ะ 👇👇👇👇

https://youtube.com/channel/UCH-PSA-e-dVuicL8mirj7jQ

26/04/2021
การทำฟางหมัก สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลา

🌾🐠การทำฟางหมัก สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลา

1. ที่มาของการดำเนินการ
การทำฟางหมัก เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาได้ และสามารถนำมาใช้ได้ทั้งสำหรับเตรียมบ่ออนุบาลและเลี้ยงปลาใหญ่ เนื่องจากช่วยให้เกิดอาหารธรรมชาติหลายชนิดที่เป็นอาหารปลา ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดง หนอนแดงและแบคทีเรีย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดการใช้อาหารและลดต้นทุนของผู้เลี้ยง
2.2 เพื่อช่วยเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ส่วนประกอบการทำฟางหมัก
3.1.1 รำ 20 กิโลกรัมต่อไร่
3.1.2 มูลไก่ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่
3.1.3 อามิอามิ 2 ลิตรต่อไร่
3.1.4 ปูนขาว 5 กิโลกรัมต่อไร่
3.1.5 3.1.5 ฟาง 4 ก้อนต่อจุด
3.2 วิธีการทำฟางหมัก
3.2.1 สำหรับอนุบาลลูกปลา หลังจากตากบ่อและโรยปูนขาวแล้วนำฟางแห้งใส่ในคอกที่ปักไม้กั้นไว้นำรำและมูลไก่ใส่ลงไปกระจายให้ทั่วกองฟาง จากนั้นนำอามิอามิราดลงไปให้ทั่วกองฟางและนำปูนขาวใส่ลงไปกระจายให้ทั่วฟางแต่ละมุมบ่อ ทำการใส่ฟางแห้งสลับกับมูลสัตว์เป็นชั้นๆ ที่มุมบ่อให้ครบทั้ง 4 มุม และใส่น้ำลึก 20 ซ.ม. ทิ้งไว้ประมาณ 2.3 วัน จึงเพื่อระดับน้ำ 50-60 ซม. หลังจากนี้ประมาณ 3-5 วัน จึงนำลูกปลามาปล่อย
3.2.2 สำหรับปลาวัยรุ่นหรือปลาขุน ในช่วงระหว่างการเลี้ยงปลาให้ใส่ปุ๋ยและฟางหมักเดือนละ ครั้งในปริมาณ 100-120 กก.ต่อไร่ การทำวิธีนี้จะช่วยให้มีอาหารธรรมชาติในบ่อเพียงพอ ดังนั้น การให้อาหารอาจให้สมทบวันเว้นวันได้ ซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลา นิล ปลาจีน ปลาสวาย เป็นต้น
4. ผลการดำเนินงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำอาหารจากฟางหมักสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อดิน เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ให้แก่เยาวชนจำนวน 18 ราย
5. ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
5.1 มูลวัว ควรใช้ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่
5.2 เมื่อครบ 1 เดือน สามารถเติมส่วนผสมลงไป เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำได้อีก

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

👧🏻👦🏼 ในยุควิกฤติโควิด เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์ ปิดเรียนบ่อยกว่ายุคอื่นๆ ทำให้การเรียนแบบปกติไม่ต่อเนื่องสำหรับประ...
26/04/2021

👧🏻👦🏼 ในยุควิกฤติโควิด เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์ ปิดเรียนบ่อยกว่ายุคอื่นๆ ทำให้การเรียนแบบปกติไม่ต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย 2 ปีมานี้ เด็กๆ กลับมาอยู่บ้าน เพื่อเรียนออนไลน์แล้ว 3 รอบ ในช่วงนี้ ถ้ามองในแง่ดี เด็กๆ จะได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ ครอบครัว ได้เห็นความเป็นอยู่ที่บ้าน บางบ้าน พ่อแม่ ออกไปประกอบอาชีพไม่ได้ เช่นอาชีพค้าขาย งานบริการ งานในแหล่งท่องเที่ยว ต้องพักงาน หยุดงานนานหลายเดือน หรือต้องปิดกิจการไปในช่วงวิกฤตโควิด

เด็กๆ บางคน อาจเริ่มเห็นสัญญาณความลำบากของ
ครอบครัว บางครอบครัว รายได้ลดลง ในช่วงเวลานี้เอง ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัว

อาจต้องกลับมานั่งคุยกันว่าเด็กๆ จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อย่างไร ช่วยกันหาอาชีพใหม่ๆ ที่ยังมีโอกาสในยุคนี้ได้มั้ย เช่น พ่อแม่มีผลผลิต ในบ่อ ในไร่ ในสวน มีอะไรบ้าง ที่จะให้ลูกๆ ได้ฝึกทักษะ เช่นทำคลิปวีดีโอ หรือ เรียนรู้การขายออนไลน์ ช่วยพ่อ แม่ ช่วย หาสูตรอาหารหัดแปรรูปผลผลิตให้เก็บได้นาน ส่งขายได้ไกลๆ เด็กๆ ได้ฝึกลงทุนจากเล็กๆ ลองทำของกินออกมาส่งขายร้านค้าในชุมชน หรือ ส่งขายออนไลน์ การฝึกให้เด็กๆ มีทักษะอาชีพ ลองบริหารงาน จัดสรรเงิน บริการลูกค้า เด็กๆ จะมีเวลาฝึกฝน ได้หาความชอบของตัวเอง เด็กบางคน อยู่บ้านทั้งวัน เห็นบ้านรก ข้าวของอยู่ไม่เป็นระเบียบอาจเห็นโอกาส ของอาชีพใหม่ๆ ในยุคนี้ เช่น อาชีพนักจัดระเบียบบ้าน โดยใช้บ้านตัวเอง เป็นสถานที่ตัวอย่างในการฝึกหัดฝีมือ โดยมีผู้ปกครองคอยให้คำชี้แนะ และให้คำปรึกษา ไม่ต้องกลัวผิดพลาด แต่ให้ฝึกจนกลายเป็นประสบการณ์ที่จะพัฒนางานต่อไป ในยุคนี้ เด็กๆ มีโอกาสใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มากกว่ายุค 10 ปีที่แล้ว การฝึกทักษะที่นอกเหนือจากวิชาในห้องเรียน จะช่วยเด็กๆให้มีประสบการณ์ มีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ยิ่งโลกของการลงทุน นายธนาคารไม่เคยขอดูใบเกรด ว่าตอนเด็กๆ ลูกๆ ติด F ติด 0 มากี่ตัว แต่เค้าจะขอดู แผนการลงทุนที่เป็นไปได้ รู้ความเสี่ยงของการลงทุน เข้าใจงบการเงิน งบดุล หรือไม่ มีบัญชีรับจ่าย มีทรัพย์สิน มีเครดิต มีแผนการการจัดสรรเงินใช้ในชีวิตประจำวัน และเงินรายได้จากอาชีพที่เป็นระบบ และประวัติการจ่ายหนี้ เด็กๆ จึงมีเวลาทดลองทำ ทำความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญในโลกความจริง แต่กลับไม่มีสอนอยู่ในห้องเรียน
ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หาได้ ไม่ยาก
เด็กๆ โชคดี ที่อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีให้เลือกเรียนรู้มากมาย แต่ต้องคัดกรองมากเช่นกัน
ผู้ปกครองอาจจะช่วยแนะนำว่า ข้อมูลแบบใหนที่เป็นประโยชน์ และต่อไปในอนาคต เด็กๆจะมีสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้อย่างไร

เด็กๆ อาจต้องค่อยๆ เรียนรู้ ทักษะที่เขาอยากเพิ่มเติม แบบค่อยเป็นค่อยไป ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนชำนาญ ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว จนผู้คนต้องปรับตัวตามตลอดเวลา ในยุคต่อไป งานประจำ อาจไม่ได้เปิดประตูรับลูกๆ เข้าทำงานจำนวนมากแบบยุคอุตสาหกรรมในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด Digital disruption และยังมีวิกฤติโควิดมาเร่งให้โลกหมุนไวมากขึ้นไปอีก

การเรียนรู้ที่จะมีอาชีพของตัวเอง มีเวลาฝึกทำหลายๆอย่าง ตั้งแต่เด็กๆ อีกหลายปีจนกว่าจะเติบโต จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ จนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อเขาเติบโต เรียนจบไปแล้วไม่ว่าจะหางานประจำทำได้หรือไม่แต่เด็กๆ ที่สะสมทักษะชีวิต ได้ลองฝึกฝนจนเข้าใจมาบ้างแล้ว จะช่วยให้เขาอยู่รอดในยามลำบาก ต่อไปอาจจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเอง โดยไม่ต้องสนใจเลยว่าจบแล้ว จะมีงานทำหรือไม่

พี่ๆ ทีมงานลมใต้ปีก ขอให้ น้องๆ เยาวชน สนุก มีความสุข กับการเรียนรู้ หมั่นฝึกทักษะใหม่ๆ ตอนที่ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแบบช่วงนี้กันค่ะ

👧🏻👦🏼 สั่งสมประสบการณ์ชีวิตไว้เยอะๆกันนะคะ
ยุคต่อไป #ประสบการณ์ นี้เองจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังของน้องๆเลยค่ะ

ที่อยู่

Amphoe Thung Yai
80240

เบอร์โทรศัพท์

+6675809705

เว็บไซต์

https://line.me/R/ti/g/dPrTTpSWos

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

⚠️⛈🏡 แจ้งเตือนเกษตรกร พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่า กั้นล้อมป้องกันบ่อปลา /สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูง เตรียมเสบียง ให้เพียงพอค่ะ🌧⛈
สวัสดีครับไมทราบว่าศูนย์ตั้งอยู่ที่ไหนครับ แล้วก็ไม่ทราบมีพันปลาสลิดและปลาขี้ขมมั้ยครับขอบคุณครับ
มาค่ะๆๆทุกคน📣📣 🎧🎧🎧ขอเชิญรับฟังรายการ “เกษตรสร้างสุขยุค 4.0” ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 📌ทาง FM 93.5 MHz หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสด ทางเพจเฟสบุ๊คของสวท. นครศรีธรรมราช หรือเพจเฟสบุ๊คของ สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 👉https://web.facebook.com/paconrt2563 ☘️☘️🍁🍁มาติดตามสาระน่ารู้ต่างๆ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
ใครรู้บ้างคับ ว่านีคือตัวอะไรคับ มายังไง เกิดจากอะไร คือ สวนตัวเป็นคนชอบปลาสวยงามคับ คือผมได้จับปลาหม้อสี หรือที่เค้าเรียกปลากัด ขึนมาจากอ้าง ใสขวด ผ่านไปสัก2ชัวโมง ก็สังเกตุเห็นปลาผิดปกติ พอดูก็เห็นว่ามีบาดแผลที่ใหญ่ มาก ที่เหงือก และชวงห้าง เหมือนถูกอะไรกินไป ผมก็เลยเท่ ใสลงในกะละมัง เพือว่าดูว่าเป็นอะไร ก็เจอกับสิ่งที่ยุในคลิบ คับ คอยๆชอนชัยออกมาตาม ซอกเกล็ดคับ ออกมาจากบาดแผล จนแผลโตขึนเรือยๆ และมันก็มาเรือยจนแผลเวอะวะทังตัวเลยคับ ใครรู้บอกหน้อยคับ พึงเจอครังแรก