ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด บริการวิชาการ จำหน่ายพันธุ์ปลา กบนา ส่งเสริมอาชีพด้านประมงน้ำจืด

เปิดเหมือนปกติ

🔆Podcast 🎧 แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ ช่องทางจำหน่ายพันธุ์ปลาของหน่วยงาน
05/05/2021
ช่วงที่ 2 แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 กับกรมประมง และ- ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายพันธุ์ปลา by ศูนย

🔆Podcast 🎧 แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ ช่องทางจำหน่ายพันธุ์ปลาของหน่วยงาน

ช่วงที่ 2 - แนะนำการขึ้นทะเบียน ทบ.1 กับกรมประมง เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลในฐานระบบของกรม พร้อมรับการพัฒนาศักยภา...

🔆Podcast 🎧 แนะนำหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
05/05/2021
แนะนำหน่วยงาน by ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช กรมประ • A podcast on Ancho

🔆Podcast 🎧 แนะนำหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

ช่วงที่ 1 - แนะนำตัวเอง นางณัฐวดี เบี้ยขาว นักวิชาการประมงชำนาญการ - แนะนำ ผอ. นางนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์.....

05/05/2021

🔆การบริหารจัดการบ่อในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง

🎧  เปิดตัว การนำเสนอสาระน่ารู้ อีกช่องทางของหน่วยงาน พร้อมสาระแบบเบาๆ ในรูปแบบ เสียงแบบ podcast ฟังสบายๆ ทำงานไปฟังไป  ข...
03/05/2021

🎧 เปิดตัว การนำเสนอสาระน่ารู้ อีกช่องทาง
ของหน่วยงาน พร้อมสาระแบบเบาๆ
ในรูปแบบ เสียงแบบ podcast
ฟังสบายๆ ทำงานไปฟังไป ขับรถไป ฟังไป
ติดตาม พวกเรา ทีมงานลมใต้ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้ที่ ช่อง YouTube
ตามลิงค์ที่แปะ ไว้นี้ค่ะ 👇👇👇👇

https://youtube.com/channel/UCH-PSA-e-dVuicL8mirj7jQ

🎧 เปิดตัว การนำเสนอสาระน่ารู้ อีกช่องทาง
ของหน่วยงาน พร้อมสาระแบบเบาๆ
ในรูปแบบ เสียงแบบ podcast
ฟังสบายๆ ทำงานไปฟังไป ขับรถไป ฟังไป
ติดตาม พวกเรา ทีมงานลมใต้ปีก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้ที่ ช่อง YouTube
ตามลิงค์ที่แปะ ไว้นี้ค่ะ 👇👇👇👇

https://youtube.com/channel/UCH-PSA-e-dVuicL8mirj7jQ

26/04/2021
การทำฟางหมัก สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลา

🌾🐠การทำฟางหมัก สร้างอาหารธรรมชาติในบ่อปลา

1. ที่มาของการดำเนินการ
การทำฟางหมัก เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยลดปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาได้ และสามารถนำมาใช้ได้ทั้งสำหรับเตรียมบ่ออนุบาลและเลี้ยงปลาใหญ่ เนื่องจากช่วยให้เกิดอาหารธรรมชาติหลายชนิดที่เป็นอาหารปลา ได้แก่ โรติเฟอร์ ไรแดง หนอนแดงและแบคทีเรีย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อลดการใช้อาหารและลดต้นทุนของผู้เลี้ยง
2.2 เพื่อช่วยเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกปลา
3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ส่วนประกอบการทำฟางหมัก
3.1.1 รำ 20 กิโลกรัมต่อไร่
3.1.2 มูลไก่ 30-40 กิโลกรัมต่อไร่
3.1.3 อามิอามิ 2 ลิตรต่อไร่
3.1.4 ปูนขาว 5 กิโลกรัมต่อไร่
3.1.5 3.1.5 ฟาง 4 ก้อนต่อจุด
3.2 วิธีการทำฟางหมัก
3.2.1 สำหรับอนุบาลลูกปลา หลังจากตากบ่อและโรยปูนขาวแล้วนำฟางแห้งใส่ในคอกที่ปักไม้กั้นไว้นำรำและมูลไก่ใส่ลงไปกระจายให้ทั่วกองฟาง จากนั้นนำอามิอามิราดลงไปให้ทั่วกองฟางและนำปูนขาวใส่ลงไปกระจายให้ทั่วฟางแต่ละมุมบ่อ ทำการใส่ฟางแห้งสลับกับมูลสัตว์เป็นชั้นๆ ที่มุมบ่อให้ครบทั้ง 4 มุม และใส่น้ำลึก 20 ซ.ม. ทิ้งไว้ประมาณ 2.3 วัน จึงเพื่อระดับน้ำ 50-60 ซม. หลังจากนี้ประมาณ 3-5 วัน จึงนำลูกปลามาปล่อย
3.2.2 สำหรับปลาวัยรุ่นหรือปลาขุน ในช่วงระหว่างการเลี้ยงปลาให้ใส่ปุ๋ยและฟางหมักเดือนละ ครั้งในปริมาณ 100-120 กก.ต่อไร่ การทำวิธีนี้จะช่วยให้มีอาหารธรรมชาติในบ่อเพียงพอ ดังนั้น การให้อาหารอาจให้สมทบวันเว้นวันได้ ซึ่งเหมาะกับการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลา นิล ปลาจีน ปลาสวาย เป็นต้น
4. ผลการดำเนินงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ได้มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำอาหารจากฟางหมักสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อดิน เพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงปลา ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ให้แก่เยาวชนจำนวน 18 ราย
5. ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ
5.1 มูลวัว ควรใช้ประมาณ 100 กิโลกรัมต่อไร่
5.2 เมื่อครบ 1 เดือน สามารถเติมส่วนผสมลงไป เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำได้อีก

ที่มา : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

👧🏻👦🏼 ในยุควิกฤติโควิด เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์ ปิดเรียนบ่อยกว่ายุคอื่นๆ ทำให้การเรียนแบบปกติไม่ต่อเนื่องสำหรับประ...
26/04/2021

👧🏻👦🏼 ในยุควิกฤติโควิด เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์ ปิดเรียนบ่อยกว่ายุคอื่นๆ ทำให้การเรียนแบบปกติไม่ต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย 2 ปีมานี้ เด็กๆ กลับมาอยู่บ้าน เพื่อเรียนออนไลน์แล้ว 3 รอบ ในช่วงนี้ ถ้ามองในแง่ดี เด็กๆ จะได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ ครอบครัว ได้เห็นความเป็นอยู่ที่บ้าน บางบ้าน พ่อแม่ ออกไปประกอบอาชีพไม่ได้ เช่นอาชีพค้าขาย งานบริการ งานในแหล่งท่องเที่ยว ต้องพักงาน หยุดงานนานหลายเดือน หรือต้องปิดกิจการไปในช่วงวิกฤตโควิด

เด็กๆ บางคน อาจเริ่มเห็นสัญญาณความลำบากของ
ครอบครัว บางครอบครัว รายได้ลดลง ในช่วงเวลานี้เอง ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัว

อาจต้องกลับมานั่งคุยกันว่าเด็กๆ จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อย่างไร ช่วยกันหาอาชีพใหม่ๆ ที่ยังมีโอกาสในยุคนี้ได้มั้ย เช่น พ่อแม่มีผลผลิต ในบ่อ ในไร่ ในสวน มีอะไรบ้าง ที่จะให้ลูกๆ ได้ฝึกทักษะ เช่นทำคลิปวีดีโอ หรือ เรียนรู้การขายออนไลน์ ช่วยพ่อ แม่ ช่วย หาสูตรอาหารหัดแปรรูปผลผลิตให้เก็บได้นาน ส่งขายได้ไกลๆ เด็กๆ ได้ฝึกลงทุนจากเล็กๆ ลองทำของกินออกมาส่งขายร้านค้าในชุมชน หรือ ส่งขายออนไลน์ การฝึกให้เด็กๆ มีทักษะอาชีพ ลองบริหารงาน จัดสรรเงิน บริการลูกค้า เด็กๆ จะมีเวลาฝึกฝน ได้หาความชอบของตัวเอง เด็กบางคน อยู่บ้านทั้งวัน เห็นบ้านรก ข้าวของอยู่ไม่เป็นระเบียบอาจเห็นโอกาส ของอาชีพใหม่ๆ ในยุคนี้ เช่น อาชีพนักจัดระเบียบบ้าน โดยใช้บ้านตัวเอง เป็นสถานที่ตัวอย่างในการฝึกหัดฝีมือ โดยมีผู้ปกครองคอยให้คำชี้แนะ และให้คำปรึกษา ไม่ต้องกลัวผิดพลาด แต่ให้ฝึกจนกลายเป็นประสบการณ์ที่จะพัฒนางานต่อไป ในยุคนี้ เด็กๆ มีโอกาสใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มากกว่ายุค 10 ปีที่แล้ว การฝึกทักษะที่นอกเหนือจากวิชาในห้องเรียน จะช่วยเด็กๆให้มีประสบการณ์ มีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ยิ่งโลกของการลงทุน นายธนาคารไม่เคยขอดูใบเกรด ว่าตอนเด็กๆ ลูกๆ ติด F ติด 0 มากี่ตัว แต่เค้าจะขอดู แผนการลงทุนที่เป็นไปได้ รู้ความเสี่ยงของการลงทุน เข้าใจงบการเงิน งบดุล หรือไม่ มีบัญชีรับจ่าย มีทรัพย์สิน มีเครดิต มีแผนการการจัดสรรเงินใช้ในชีวิตประจำวัน และเงินรายได้จากอาชีพที่เป็นระบบ และประวัติการจ่ายหนี้ เด็กๆ จึงมีเวลาทดลองทำ ทำความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญในโลกความจริง แต่กลับไม่มีสอนอยู่ในห้องเรียน
ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หาได้ ไม่ยาก
เด็กๆ โชคดี ที่อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีให้เลือกเรียนรู้มากมาย แต่ต้องคัดกรองมากเช่นกัน
ผู้ปกครองอาจจะช่วยแนะนำว่า ข้อมูลแบบใหนที่เป็นประโยชน์ และต่อไปในอนาคต เด็กๆจะมีสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้อย่างไร

เด็กๆ อาจต้องค่อยๆ เรียนรู้ ทักษะที่เขาอยากเพิ่มเติม แบบค่อยเป็นค่อยไป ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนชำนาญ ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว จนผู้คนต้องปรับตัวตามตลอดเวลา ในยุคต่อไป งานประจำ อาจไม่ได้เปิดประตูรับลูกๆ เข้าทำงานจำนวนมากแบบยุคอุตสาหกรรมในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด Digital disruption และยังมีวิกฤติโควิดมาเร่งให้โลกหมุนไวมากขึ้นไปอีก

การเรียนรู้ที่จะมีอาชีพของตัวเอง มีเวลาฝึกทำหลายๆอย่าง ตั้งแต่เด็กๆ อีกหลายปีจนกว่าจะเติบโต จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ จนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อเขาเติบโต เรียนจบไปแล้วไม่ว่าจะหางานประจำทำได้หรือไม่แต่เด็กๆ ที่สะสมทักษะชีวิต ได้ลองฝึกฝนจนเข้าใจมาบ้างแล้ว จะช่วยให้เขาอยู่รอดในยามลำบาก ต่อไปอาจจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเอง โดยไม่ต้องสนใจเลยว่าจบแล้ว จะมีงานทำหรือไม่

พี่ๆ ทีมงานลมใต้ปีก ขอให้ น้องๆ เยาวชน สนุก มีความสุข กับการเรียนรู้ หมั่นฝึกทักษะใหม่ๆ ตอนที่ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแบบช่วงนี้กันค่ะ

👧🏻👦🏼 สั่งสมประสบการณ์ชีวิตไว้เยอะๆกันนะคะ
ยุคต่อไป #ประสบการณ์ นี้เองจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังของน้องๆเลยค่ะ

👧🏻👦🏼 ในยุควิกฤติโควิด เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านเรียนออนไลน์ ปิดเรียนบ่อยกว่ายุคอื่นๆ ทำให้การเรียนแบบปกติไม่ต่อเนื่อง

สำหรับประเทศไทย 2 ปีมานี้ เด็กๆ กลับมาอยู่บ้าน เพื่อเรียนออนไลน์แล้ว 3 รอบ ในช่วงนี้ ถ้ามองในแง่ดี เด็กๆ จะได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ ครอบครัว ได้เห็นความเป็นอยู่ที่บ้าน บางบ้าน พ่อแม่ ออกไปประกอบอาชีพไม่ได้ เช่นอาชีพค้าขาย งานบริการ งานในแหล่งท่องเที่ยว ต้องพักงาน หยุดงานนานหลายเดือน หรือต้องปิดกิจการไปในช่วงวิกฤตโควิด

เด็กๆ บางคน อาจเริ่มเห็นสัญญาณความลำบากของ
ครอบครัว บางครอบครัว รายได้ลดลง ในช่วงเวลานี้เอง ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ร่วมกับครอบครัว

อาจต้องกลับมานั่งคุยกันว่าเด็กๆ จะช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้อย่างไร ช่วยกันหาอาชีพใหม่ๆ ที่ยังมีโอกาสในยุคนี้ได้มั้ย เช่น พ่อแม่มีผลผลิต ในบ่อ ในไร่ ในสวน มีอะไรบ้าง ที่จะให้ลูกๆ ได้ฝึกทักษะ เช่นทำคลิปวีดีโอ หรือ เรียนรู้การขายออนไลน์ ช่วยพ่อ แม่ ช่วย หาสูตรอาหารหัดแปรรูปผลผลิตให้เก็บได้นาน ส่งขายได้ไกลๆ เด็กๆ ได้ฝึกลงทุนจากเล็กๆ ลองทำของกินออกมาส่งขายร้านค้าในชุมชน หรือ ส่งขายออนไลน์ การฝึกให้เด็กๆ มีทักษะอาชีพ ลองบริหารงาน จัดสรรเงิน บริการลูกค้า เด็กๆ จะมีเวลาฝึกฝน ได้หาความชอบของตัวเอง เด็กบางคน อยู่บ้านทั้งวัน เห็นบ้านรก ข้าวของอยู่ไม่เป็นระเบียบอาจเห็นโอกาส ของอาชีพใหม่ๆ ในยุคนี้ เช่น อาชีพนักจัดระเบียบบ้าน โดยใช้บ้านตัวเอง เป็นสถานที่ตัวอย่างในการฝึกหัดฝีมือ โดยมีผู้ปกครองคอยให้คำชี้แนะ และให้คำปรึกษา ไม่ต้องกลัวผิดพลาด แต่ให้ฝึกจนกลายเป็นประสบการณ์ที่จะพัฒนางานต่อไป ในยุคนี้ เด็กๆ มีโอกาสใหม่ๆ อาชีพใหม่ๆ มากกว่ายุค 10 ปีที่แล้ว การฝึกทักษะที่นอกเหนือจากวิชาในห้องเรียน จะช่วยเด็กๆให้มีประสบการณ์ มีความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ยิ่งโลกของการลงทุน นายธนาคารไม่เคยขอดูใบเกรด ว่าตอนเด็กๆ ลูกๆ ติด F ติด 0 มากี่ตัว แต่เค้าจะขอดู แผนการลงทุนที่เป็นไปได้ รู้ความเสี่ยงของการลงทุน เข้าใจงบการเงิน งบดุล หรือไม่ มีบัญชีรับจ่าย มีทรัพย์สิน มีเครดิต มีแผนการการจัดสรรเงินใช้ในชีวิตประจำวัน และเงินรายได้จากอาชีพที่เป็นระบบ และประวัติการจ่ายหนี้ เด็กๆ จึงมีเวลาทดลองทำ ทำความเข้าใจในสิ่งที่สำคัญในโลกความจริง แต่กลับไม่มีสอนอยู่ในห้องเรียน
ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หาได้ ไม่ยาก
เด็กๆ โชคดี ที่อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีให้เลือกเรียนรู้มากมาย แต่ต้องคัดกรองมากเช่นกัน
ผู้ปกครองอาจจะช่วยแนะนำว่า ข้อมูลแบบใหนที่เป็นประโยชน์ และต่อไปในอนาคต เด็กๆจะมีสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้อย่างไร

เด็กๆ อาจต้องค่อยๆ เรียนรู้ ทักษะที่เขาอยากเพิ่มเติม แบบค่อยเป็นค่อยไป ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจนชำนาญ ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว จนผู้คนต้องปรับตัวตามตลอดเวลา ในยุคต่อไป งานประจำ อาจไม่ได้เปิดประตูรับลูกๆ เข้าทำงานจำนวนมากแบบยุคอุตสาหกรรมในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา โลกเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่พัฒนาแบบก้าวกระโดด Digital disruption และยังมีวิกฤติโควิดมาเร่งให้โลกหมุนไวมากขึ้นไปอีก

การเรียนรู้ที่จะมีอาชีพของตัวเอง มีเวลาฝึกทำหลายๆอย่าง ตั้งแต่เด็กๆ อีกหลายปีจนกว่าจะเติบโต จะช่วยให้เด็กมีประสบการณ์ จนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อเขาเติบโต เรียนจบไปแล้วไม่ว่าจะหางานประจำทำได้หรือไม่แต่เด็กๆ ที่สะสมทักษะชีวิต ได้ลองฝึกฝนจนเข้าใจมาบ้างแล้ว จะช่วยให้เขาอยู่รอดในยามลำบาก ต่อไปอาจจะกลายเป็นเจ้าของธุรกิจเอง โดยไม่ต้องสนใจเลยว่าจบแล้ว จะมีงานทำหรือไม่

พี่ๆ ทีมงานลมใต้ปีก ขอให้ น้องๆ เยาวชน สนุก มีความสุข กับการเรียนรู้ หมั่นฝึกทักษะใหม่ๆ ตอนที่ต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแบบช่วงนี้กันค่ะ

👧🏻👦🏼 สั่งสมประสบการณ์ชีวิตไว้เยอะๆกันนะคะ
ยุคต่อไป #ประสบการณ์ นี้เองจะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังของน้องๆเลยค่ะ

✍️ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน เมษายน 2564
26/04/2021

✍️ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
ประจำเดือน เมษายน 2564

✍️ ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
ประจำเดือน เมษายน 2564

24/04/2021

🛎 ฟังธรรมะ ในยุคโควิด
ปรับตัว ปรับใจ ปรับ mindset
กราบ สาธุ สาธุ สาธุ

👧🏻🧒🏻👦🏼 การฝึกอบรมหลักสูตร 👦🏼🧒🏻👧🏻"เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" นครศรีธรรมราชวันที่ 20-22 เมษายน 2564 นางสาวนิภา กาลศรี...
23/04/2021

👧🏻🧒🏻👦🏼 การฝึกอบรมหลักสูตร 👦🏼🧒🏻👧🏻

"เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" นครศรีธรรมราช

วันที่ 20-22 เมษายน 2564 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดการอบรมเยาวชน โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนยงนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยง" กลุ่มเป้าหมายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 18 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

โดยการอบรมครั้งนี้ เยาวชนได้รับการอบรมเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหัวข้อดังต่อไปนี้

วันที่ 20 เมษายน 2564

1. ความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. มาตรฐาน จีเอพี
3. การผลิตปลานิลแปลงเพศ
4. การลดต้นทุน การจัดการบ่อ และโรคสัตว์น้ำ
--------------------------------------------

วันที่ 21 เมษายน 2564

5. วิธีการผสมฮอร์โมน เพื่อเพาะขยายพันธุ์ปลา
6. วิธีการขยายพันธุ์ไรแดง
7. ภาคปฏิบัติการฉีดฮอร์โมน ขยายพันธุ์ปลายี่สก
8. ภาคปฎิบัติ การฉีดฮอร์โมนขยายพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1
9. ภาคปฎิบัติการฉีดฮอร์โมน ขยายพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ป
10. การทำอาหารสัตว์น้ำสูตรลดต้นทุนด้วยวัสดุในท้องถิ่น
11. การผสมอาหารปลานิลแปลงเพศ
12. การผสมอาหารลูกปลาวัยอ่อน
13.ฝึกปฏิบัติการเคาะปากขยายพันธุ์ปลานิล
และกระบวนการผลิตปลานิลแปลงเพศ
14. การขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 และการนำจุลินทรีย์ ปม.1 ไปใช้ในบ่อดิน
15. การทำฟางหมักสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อดิน
-----------------------------------------

วันที่ 22 เมษายน 2564

16. การเรียนรู้การทำธุรกิจตลาดออนไลน์
17. การจัดทำบัญชีธุรกิจ และการบริหารเงินรายได้
18. ปฏิบัติการ ไลฟ์สด จำหน่ายสินค้าออนไลน์
19. การศึกษาดูงานที่ฟาร์มที่ประสบความสำเร็จ ในชุมชน จำนวน 2 ฟาร์ม
20. ร่วมกันสรุปบทเรียน

ปลาเม็ง : ภัตตาคารบ้านทุ่ง (10 เม.ย. 64)
10/04/2021
ปลาเม็ง : ภัตตาคารบ้านทุ่ง (10 เม.ย. 64)

ปลาเม็ง : ภัตตาคารบ้านทุ่ง (10 เม.ย. 64)

พี่สตังค์พาลงใต้ ไปตามหาปลาพื้นบ้านใกล้สูญพันธุ์ นั่นก็คือ “ปลาเม็ง” ที่ ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ.....

09/04/2021

เฉลยคำตอบ ไม่ใช่ปลาดุก แต่คือ "ปลาเม็ง" หรือปลาจีดนั่นเอง ใครทายถูกบ้าง แสดงตัวหน่อยจ้า😁😁

📺 รายการ #ภัตตาคารบ้านทุ่ง ตอน #ปลาเม็ง
📅 ออกอากาศ วันเสาร์ ที่ 10 เม.ย 2564
⏰ 16.05 นาฬิกา ทาง สถานี #ThaiPBS (ช่องหมายเลข 3)

🙏📌 ****เต็มแล้วค่ะ ****ทีมงาน ศพจ. นครศรีธรรมราช กรมประมง 🙏กราบ ขอบพระคุณ ทุกท่านที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ จนได้สมาชิกมาคร...
08/04/2021

🙏📌 ****เต็มแล้วค่ะ ****
ทีมงาน ศพจ. นครศรีธรรมราช กรมประมง
🙏กราบ ขอบพระคุณ ทุกท่านที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ จนได้สมาชิกมาครบ และมีสำรองอีกสวนหนึ่ง ค่ะ

🙏📌 ****เต็มแล้วค่ะ ****
ทีมงาน ศพจ. นครศรีธรรมราช กรมประมง
🙏กราบ ขอบพระคุณ ทุกท่านที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ จนได้สมาชิกมาครบ และมีสำรองอีกสวนหนึ่ง ค่ะ

📌 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว 🐊🐊🐊🐊🐊วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.) คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนา...
07/04/2021

📌 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว 🐊🐊🐊🐊🐊
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.) คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช จะเดินทางเข้าไปให้ความรู้ ทางกฏหมายสัตว์น้ำควบคุมกับกลุ่มผู้เลี้ยงจระเข้ ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ท่านผู้ประกอบการที่เลี้ยงจระเข้

ซึ่งปัจจุบัน มีพระราชกำหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จะมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังประกาศ

จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ เข้าร่วมรับฟัง รับทราบ ข้อกฎหมาย ได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

📌 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าว 🐊🐊🐊🐊🐊
วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.) คณะเจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช จะเดินทางเข้าไปให้ความรู้ ทางกฏหมายสัตว์น้ำควบคุมกับกลุ่มผู้เลี้ยงจระเข้ ที่ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช แก่ท่านผู้ประกอบการที่เลี้ยงจระเข้

ซึ่งปัจจุบัน มีพระราชกำหนดกรมประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จะมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังประกาศ

จึงขอเรียนเชิญ ท่านที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ เข้าร่วมรับฟัง รับทราบ ข้อกฎหมาย ได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่ะ

🔴ยังว่างอีก 40 ที่นั่ง🔴📌รับสมัคร เกษตรกรโครงการ ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นที่นครศรีธรรมราช  รุ่นทั่วไป📌คุณสมบัติ "รุ่นทั่วไป...
03/04/2021

🔴ยังว่างอีก 40 ที่นั่ง🔴

📌รับสมัคร เกษตรกรโครงการ ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นที่นครศรีธรรมราช รุ่นทั่วไป

📌คุณสมบัติ "รุ่นทั่วไป"

1. มี ทบ.1
2. มีบ่อ เลี้ยง
3. มาร่วมอบรม 2 วัน ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราชได้
4. สมัครใจ ร่วมโครงการ

👏ผู้สนใจ เข้ากลุ่มไลน์โครงการ นี้ค่ะ👇🏼👇🏼

http://line.me/ti/g/fynevNtzre

หรือ แอดไลน์ไอดี: 0867494953888

👏ทักเจ้าหน้าที่ในไลน์กลุ่มได้เลยค่ะ

🔴เนื้อหาหลักสูตร🔴

💎 อบรมเกษตรกรโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นทั่วไป

ภาคบรรยาย และปฏิบัติการ ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

3. การเพาะพันธุ์ปลาหมอแปลงเพศ

4. การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ

5. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่ดี GAP

6. ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลากระแห ตะเพียน หรือปลาบ้า

7. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ป

8. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 แปลงเพศ

9. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์กบนา

10. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

7. การผสมอาหาร อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

8. การทำอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น

9. การขยายหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1
และ แจกจุลินทรีย์ ปม.1 รายละ 10 ซอง พร้อม สนับสนุนชุดอาหารขยายหัวเชื้อ และกากน้ำตาล ให้แก่เกษตรกรนำกลับบ้าน

10. การเพาะพันธุ์ไรแดง

11. การทำฟางหมักในบ่อดินเพื่อลดต้นทุน

12. ภาคทฤษฎีการจัดการบ่อ

13. การจัดการโรคและสุขภาพสัตว์น้ำ

14. การแปรรูป ปลาดุกแดดเดียว

15. การแปรรูปปลาดุกร้า

16. การแปรรูปน้ำพริกปลาดุก

17. ทฤษฎีและ ปฏิบัติการ การตลาดออนไลน์ การไลฟ์สดขายสินค้า
(ขายจริง โพสต์จริง ไลฟ์จริง ส่งสินค้าจริง)

18. การทำบัญชีธุรกิจ กำไร ต้นทุน

19. ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการเงินรายได้จากอาชีพให้ธุรกิจเติบโต มีเงินหมุนเวียน เงินออม "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

20. การศึกษาดูงานฟาร์มจำหน่ายพันธุ์ปลาในชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จำนวน 2 ฟาร์ม
วังเกษตรพัฒนาฟาร์ม และจุฬาภรณ์พัฒนาฟาร์ม

🔴ยังว่างอีก 40 ที่นั่ง🔴

📌รับสมัคร เกษตรกรโครงการ ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นที่นครศรีธรรมราช รุ่นทั่วไป

📌คุณสมบัติ "รุ่นทั่วไป"

1. มี ทบ.1
2. มีบ่อ เลี้ยง
3. มาร่วมอบรม 2 วัน ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราชได้
4. สมัครใจ ร่วมโครงการ

👏ผู้สนใจ เข้ากลุ่มไลน์โครงการ นี้ค่ะ👇🏼👇🏼

http://line.me/ti/g/fynevNtzre

หรือ แอดไลน์ไอดี: 0867494953888

👏ทักเจ้าหน้าที่ในไลน์กลุ่มได้เลยค่ะ

🔴เนื้อหาหลักสูตร🔴

💎 อบรมเกษตรกรโครงการ โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นทั่วไป

ภาคบรรยาย และปฏิบัติการ ได้แก่

1. ความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. การเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

3. การเพาะพันธุ์ปลาหมอแปลงเพศ

4. การเพาะพันธุ์ปลาดุกอุยเทศ

5. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์น้ำที่ดี GAP

6. ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลากระแห ตะเพียน หรือปลาบ้า

7. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลาแฟนซีคาร์ป

8. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลาหมอชุมพร 1 แปลงเพศ

9. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์กบนา

10. ปฏิบัติการการเพาะขยายพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

7. การผสมอาหาร อนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน

8. การทำอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น

9. การขยายหัวเชื้อ จุลินทรีย์ ปม.1
และ แจกจุลินทรีย์ ปม.1 รายละ 10 ซอง พร้อม สนับสนุนชุดอาหารขยายหัวเชื้อ และกากน้ำตาล ให้แก่เกษตรกรนำกลับบ้าน

10. การเพาะพันธุ์ไรแดง

11. การทำฟางหมักในบ่อดินเพื่อลดต้นทุน

12. ภาคทฤษฎีการจัดการบ่อ

13. การจัดการโรคและสุขภาพสัตว์น้ำ

14. การแปรรูป ปลาดุกแดดเดียว

15. การแปรรูปปลาดุกร้า

16. การแปรรูปน้ำพริกปลาดุก

17. ทฤษฎีและ ปฏิบัติการ การตลาดออนไลน์ การไลฟ์สดขายสินค้า
(ขายจริง โพสต์จริง ไลฟ์จริง ส่งสินค้าจริง)

18. การทำบัญชีธุรกิจ กำไร ต้นทุน

19. ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการเงินรายได้จากอาชีพให้ธุรกิจเติบโต มีเงินหมุนเวียน เงินออม "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"

20. การศึกษาดูงานฟาร์มจำหน่ายพันธุ์ปลาในชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จำนวน 2 ฟาร์ม
วังเกษตรพัฒนาฟาร์ม และจุฬาภรณ์พัฒนาฟาร์ม

ที่อยู่

ทุ่งใหญ่ - ลำทับ
Amphoe Thung Yai
80240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6675809705

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Thung Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาค่ะๆๆทุกคน📣📣 🎧🎧🎧ขอเชิญรับฟังรายการ “เกษตรสร้างสุขยุค 4.0” ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 📌ทาง FM 93.5 MHz หรือรับชมผ่านการถ่ายทอดสด ทางเพจเฟสบุ๊คของสวท. นครศรีธรรมราช หรือเพจเฟสบุ๊คของ สนง. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 👉https://web.facebook.com/paconrt2563 ☘️☘️🍁🍁มาติดตามสาระน่ารู้ต่างๆ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช
ใครรู้บ้างคับ ว่านีคือตัวอะไรคับ มายังไง เกิดจากอะไร คือ สวนตัวเป็นคนชอบปลาสวยงามคับ คือผมได้จับปลาหม้อสี หรือที่เค้าเรียกปลากัด ขึนมาจากอ้าง ใสขวด ผ่านไปสัก2ชัวโมง ก็สังเกตุเห็นปลาผิดปกติ พอดูก็เห็นว่ามีบาดแผลที่ใหญ่ มาก ที่เหงือก และชวงห้าง เหมือนถูกอะไรกินไป ผมก็เลยเท่ ใสลงในกะละมัง เพือว่าดูว่าเป็นอะไร ก็เจอกับสิ่งที่ยุในคลิบ คับ คอยๆชอนชัยออกมาตาม ซอกเกล็ดคับ ออกมาจากบาดแผล จนแผลโตขึนเรือยๆ และมันก็มาเรือยจนแผลเวอะวะทังตัวเลยคับ ใครรู้บอกหน้อยคับ พึงเจอครังแรก