Clicky

เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง

เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง บรรเทาทุกข์ บำรุงสุขเพื่อปวงประชา

เปิดเหมือนปกติ

งานป้องกันฉีดล้างทรายบนถนน       ************        วันที่ 27 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลยะหริ่ง โ...
27/03/2023

งานป้องกันฉีดล้างทรายบนถนน ************
วันที่ 27 มี.ค.2566 เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยงานป้องกันฯ ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดถนนหน้า เซเว่น และถนนปากทางเข้าสนง. ทต.ยะหริ่ง เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากเศษดินและทรายบริเวณถนนดังกล่าว

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
27/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการฉีดล้างถนน คนเดินตลาดรอมฎอน คืน...
25/03/2023

วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการฉีดล้างถนน คนเดินตลาดรอมฎอน คืนที่3

ประกาศกองการประปาเทศบาลตำบลยะหริ่งขณะนี้กองประปา กำลังดำเนินการซ่อมระบบประปาอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องใช้เวลาซ่อมนานพอสมค...
25/03/2023

ประกาศกองการประปาเทศบาลตำบลยะหริ่ง
ขณะนี้กองประปา กำลังดำเนินการซ่อมระบบประปาอยู่ ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องใช้เวลาซ่อมนานพอสมควร จึงไม่สามารถเปิดใช้น้ำได้อย่างเต็มระบบ ทางเทศบาลต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปัตตานี ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำนักงานการประปา เทศบาลตำบลยะหริ่ง (...
24/03/2023

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาปัตตานี ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่สำนักงานการประปา เทศบาลตำบลยะหริ่ง (ชุมชนนอกค่าย) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะประชาชนในตำบลยามู) ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะ...
24/03/2023

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566
พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็ก 0-5 ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลยะหริ่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง มอบหมายนางกชกร ทิพย์รักษ์ หัวหน้าฝ่า...
23/03/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566
พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง มอบหมายนางกชกร ทิพย์รักษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมศึกษาดูงานและฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของจังหวัดปัตตานี ในการอบรมให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น) วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง พร้อมด้วยนายอุเทศ อิบร...
23/03/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง พร้อมด้วยนายอุเทศ อิบราฮิม รองนายกฯ นางธิดารัตน์ คงบุญ ผอ.กองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหริ่ง ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์เด็กปฐมวัยสวมหมวกนิรภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหริ่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง พร้อมด้วยนายอุเทศ อิบร...
23/03/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง พร้อมด้วยนายอุเทศ อิบราฮิม นายนิเฮง นิแมะ รองนายกฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคในการละศีลอดและมอบปัจจัย สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจตามโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ณ มัสยิดและสุเหร่า ในเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง

ประกาศจุฬาราชมนตรีวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566
22/03/2023

ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566

ประกาศจุฬาราชมนตรี
วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1444
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566

ยินดีต้อนรับสู่ รอมฎอน อันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1444“ขอดูอาร์ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำอีบาดะห์ได้สมบูรณ์มีริ...
22/03/2023

ยินดีต้อนรับสู่ รอมฎอน อันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1444

“ขอดูอาร์ให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำอีบาดะห์ได้สมบูรณ์
มีริสกีที่เพิ่มพูน อัลลอฮตอบรับการงานและดุอาร์ อามีน...”

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลยะหริ่ง

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
22/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
22/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. เทศบาลตำบลยะหริ่ง จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลตำบลยะหริ่ง เพื่อน...
22/03/2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. เทศบาลตำบลยะหริ่ง จัดการประชุมคณะกรรมการการศึกษา เทศบาลตำบลยะหริ่ง เพื่อนำเสนอผลงานด้านการศึกษา และร่วมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยะหริ่งต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหริ่ง (ชั้น 1 )

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
22/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
22/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
21/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง ได้มอบหมายให้ นายอามิน ...
21/03/2023

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566
เวลา 10.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง ได้มอบหมายให้ นายอามิน หะยีลาเปะ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานพัฒนาชุมชน ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลยะหริ่ง ร่วมกับ นายอำเภอยะหริ่ง ปกครองอำเภอยะหริ่ง พัฒนาชุมชนอำเภอยะหริ่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านของนางสาวสารีฟะห์ สะมะแห ชาวบ้านชุมชนภูมีน้ำพุ่ง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาด้านความเป็นอยู่ เนื่องจาก สามีเสียชีวิต ทำให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ต้องเลี้ยงลูกจำนวน 3 คน น้องชาย 1 คน โดยเทศบาลตำบลยะหริ่งรับทราบปัญหา และจะนำเรียนท่านนายกฯเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

งานป้องกันฯฉีดล้างทำความสะอาดคูระบายน้ำ    ****************   วันนี้ 21 มี.ค 2566 เวลา 13.30 น. งานปัองกันฯลงพื้น...
21/03/2023

งานป้องกันฯฉีดล้างทำความสะอาดคูระบายน้ำ ****************
วันนี้ 21 มี.ค 2566 เวลา 13.30 น. งานปัองกันฯลงพื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดคูระบายน้ำ บริเวณบ้านผลิตข้าวเกรียบ ชุมชนนอกค่าย ซ.7 เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำและกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ จากการร้องทุกข์ของประชาชนในชุมชนดังกล่าว

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร...
21/03/2023

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566
พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร โดยมีนายไพจิตร บุญทอง ปลัดเทศบาล ข้าราชการในสังกัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า แนะนำระเบียบ ข้อตกลง ในการขายตลาดรอมฎอน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยะหริ่ง

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยกองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง
20/03/2023

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยกองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณเขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2565เวลา 07.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง มอบหมายนายไพจิตร บุญทอง ปล...
20/03/2023

วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2565
เวลา 07.00 น. พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง มอบหมายนายไพจิตร บุญทอง ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกัด ร่วมในพิธีซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยถวาเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน “ ท้องถิ่นไทย “ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลานศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
20/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
19/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
17/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดล้างถนนป...
17/03/2023

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น
เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ทำความสะอาดฉีดล้างถนนป้องกันอุบัติเหตุหน้าเซเว่นจนถึงถนนรามโกมุท (ซอยโรงเรียนอนุบาลยะหริ่ง)

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
17/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
16/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566เทศบาลตำบลยะหริ่ง ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ที่มาลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่...
15/03/2023

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลยะหริ่ง ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล ที่มาลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยะหริ่ง

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
15/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
15/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานและเจ้าหน้...
15/03/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566
พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนภูมี

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดปัตตานี's post
15/03/2023

Photos from สำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดปัตตานี's post

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
14/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยะหริ่ง รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะ...
14/03/2023

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลยะหริ่ง รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เขตเทศบาลตำบลยะหริ่ง (รายละเอียดตามภาพ) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-491100

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยกองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณชุมชนภูมี
13/03/2023

วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลยะหริ่ง โดยกองสาธารณสุขฯ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บริเวณชุมชนภูมี

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานและเจ้าหน้าท...
13/03/2023

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566
พ.ต.ต.ไซด์ยิดอันวา อัลอิดรุส นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พนักงานและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนภูมี

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
12/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

เทศบาลตำบลยะหริ่ง เปิดรับลงทะเบียน จองล็อคขายสินค้าในตลาดรอมฏอน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 - 15...
12/03/2023

เทศบาลตำบลยะหริ่ง เปิดรับลงทะเบียน จองล็อคขายสินค้าในตลาดรอมฏอน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2566 สถานที่รับลงทะเบียน กองสาธารณสุข ชั้น 2 เทศบาลตำบลยะหริ่ง

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post
10/03/2023

Photos from เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี's post

ที่อยู่

Amphoe Yaring
94150

เบอร์โทรศัพท์

+6673491100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Yaring

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Yaring (แสดงผลทั้งหมด)

Oryornoi NST รพ.สต.บ้านเขาราวเทียนทอง อำเ Me Piseth - Cambodia RTP Cyber Villageนาคะนึง กู้ชีพหนองจ๊อมเชียงใหม่ สล็อตวอลเล็ท บาคาร่าวัววัว Nasax อบรม/สัมมนา ขายสินค้าออนไลน์ ครีมขัดรองเท้า Polar Bear Mark Dunn 창문 PDPC Thailand Femfi 44 ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลทองผ 애차 สำนักงาน ปปส. ภาค 1