โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร 034-119990 ,034-470750

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ (28 กันยายน 2563) เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลกระทุ่มแบนได้เข้าร่วม โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไ...
28/09/2020

วันจันทร์ที่ (28 กันยายน 2563) เวลา 08.00 น. โรงพยาบาลกระทุ่มแบนได้เข้าร่วม โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรม โครงการรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 25...
24/09/2020

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการ รพ.กระทุ่มแบน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันมหิดล (วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) โดยร่วมพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณจิตอาสา”เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ร่วมเช็ดกระจก กวาด และเก็บขยะ ภายในอาคารและบริเวณรอบอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น รวมทั้งล้างถนนภายในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

24/09/2020
24 กันยายน วันมหิดล

24 กันยายน #วัมหิดล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย "
https://www.youtube.com/watch?v=xD62tbtquKE

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรร...

24 กันยายน วันมหิดล ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพท...
24/09/2020

24 กันยายน วันมหิดล ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันมหิดล” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ทรงวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิริราชให้เจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน ทรงเมตตาแก่ผู้ป่วย โดยไม่เลือกยากดีมีจน ให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดำเนินตามรอยพระราชปณิธานตลอดมา

โครงการเรือกาชาด จังหวัดสมุทรสาคร(รักษนาวา) เฉลิมพระเกียรติ สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เ...
23/09/2020

โครงการเรือกาชาด จังหวัดสมุทรสาคร(รักษนาวา) เฉลิมพระเกียรติ สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ณ ริมน้ำหน้าวัดท่ากระบือ ในโครงการเรือกาชาด จังหวัดสมุทรสาคร(รักษนาวา) เฉลิมพระเกียรติ สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 โดย เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำเรือกาชาด ลอยลำให้บริการประชาชน ซึ่งเรือลำนี้เป็นเรือลำที่ 2 ของสภากาชาดไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “รักษนาวา” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

23/09/2020
กระทรวงสาธารณสุข

Live สด !!
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศนโยบาย สู่วิถีใหม่ แห่งอนาคตสาธารณสุข
วันที่ 23 ก.ย. 63 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 279 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ หากเดินป่าหรือขึ้นเขาขอให้ระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุง...
21/09/2020

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 279 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ หากเดินป่าหรือขึ้นเขาขอให้ระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด อาจป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียได้" ..... https://is.gd/vCliHu

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 279 "เตือนประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้ หากเดินป่าหรือขึ้นเขาขอให้ระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด อาจป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียได้" ..... https://is.gd/vCliHu

ขอเชิญชวนจิตอาสาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในวันมหิดล วันพฤหัสบดีที่ 24...
21/09/2020

ขอเชิญชวนจิตอาสาและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในวันมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.กระทุ่มแบน
โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธี

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับมอบประกาศนียบัตรสำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย2P Safety  ประจำปี2563 ร่วมแสดงความยินดีกับรพ. 2P S...
19/09/2020

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับมอบประกาศนียบัตร
สำหรับโรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย
2P Safety ประจำปี2563 ร่วมแสดงความยินดีกับรพ. 2P Safety Hospital ปี 2563
แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน รับมอบประกาศนียบัตร
"โรงพยาบาลที่ประกาศนโยบาย 2P Safety 2563 " ผ่านระบบ Virtual Conference
จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ในการประชุม "วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 2 และวันแห่งความปลอดภัย
ของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 4" ประจำปี 2563
จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน ถ่ายทอดสดจาก
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

16/09/2020

ปฏิบัติการตีกรอบล้อมไวรัส ยกระดับมาตรการทางสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค
1. ป้องกัน
2. ค้นหา
3. รักษา
4. ควบคุม

ต้องป้องกันตนเอง เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรค
14/09/2020

ต้องป้องกันตนเอง เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อโรค

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดย พลเรือเอกธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ ประธานฯ พร้อมด้ว...
10/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. มูลนิธิโรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดย พลเรือเอกธีระพงศ์ ศรีสุวรรณ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ มอบเงินบริจาค 1 ล้านบาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผู้ป่วยพิเศษVIP ห้องที่ 9 ชั้น 8 และเตียงผู้ป่วย อาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น รับมอบโดย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

Photos from โรงพยาบาลกระทุ่มแบน's post
10/09/2020

Photos from โรงพยาบาลกระทุ่มแบน's post

01/09/2020

สธ. ย้ำจุดยืนแบน 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทย

กระทรวงสาธารณสุข
01/09/2020

กระทรวงสาธารณสุข

สธ. ย้ำจุดยืนแบน 3 สารเคมีอันตรายทางการเกษตร เพื่อปกป้องสุขภาพคนไทย https://bit.ly/3hL3ALc

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ขอร่วมสนับสนุนให้ยกเลิกใช้สารเคมีเกษตรอันตราย แบน พาราควอต , คลอร์ไฟริฟอส  และไกลโฟเซต
31/08/2020

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ขอร่วมสนับสนุนให้ยกเลิกใช้สารเคมีเกษตรอันตราย
แบน พาราควอต , คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 16.00 น. ประชุมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.สมบุญ - ...
28/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 - 16.00 น.
ประชุมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมพล.อ.อ.สมบุญ - คุณหญิงนงเยาว์ ระหวษ์

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ทำพิธีอัญเชิญแป๊ะกง (หนวดแดง) เข้าศาลหลังใหม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก...
28/08/2020

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ทำพิธีอัญเชิญแป๊ะกง (หนวดแดง) เข้าศาลหลังใหม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนและประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ซึ่งอาคารหลังเดิมมีความชำรุดทรุดโทรม จึงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ในการร่วมกันสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระชัยมงคลเจ้าที่ โดยย้ายที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระพุท...
27/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระชัยมงคลเจ้าที่ โดยย้ายที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระพุทธสมปรารถนาเทวานฤมิตร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต รวมทั้งย้ายศาลพระภูมิ ศาลตายาย เข้าหอพระหลังใหม่

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสามารถช่วยลดอาการข้ออักเสบท...
25/08/2020

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคทรวงอก แนะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มสามารถช่วยลดอาการข้ออักเสบที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ อ่านต่อที่ https://bit.ly/3jfeVDF

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.15 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อัญเชิญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต และ ...
21/08/2020

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14.15 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อัญเชิญสมเด็จพระพุฒาจารย์โต และ สมเด็จพระพุทธสมปรารถนาเทวานฤมิตร
ไปประดิษฐาน ณ อาคารหลังใหม่

การบริการความเสี่ยงในโรงพยาบาล
21/08/2020

การบริการความเสี่ยงในโรงพยาบาล

How to ใส่หน้ากากผ้าอย่างไรให้ปลอดภัย
17/08/2020

How to ใส่หน้ากากผ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห...
12/08/2020

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
ผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และ อำเภอกระทุ่มแบน ณ.โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ณ เสาธงใหญ่ตำบลท่าเสา และเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

#ทรงพระเจริญ  12 สิงหาคม 2563เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...
12/08/2020

#ทรงพระเจริญ 12 สิงหาคม 2563
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
#วันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิ...
28/07/2020

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และ อำเภอกระทุ่มแบนณ.โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ณ วัดบางยาง และเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
#ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563ทำบุญวันเกิด ครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
23/07/2020

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ทำบุญวันเกิด ครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ทำบุญวันเกิด ครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลกระทุ่มแบนภาคประชาชนครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องปร...
20/07/2020

วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลกระทุ่มแบนภาคประชาชนครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลกระทุ่มแบนภาคประชาชนครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.สมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ขอเชิญ...เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี โรง...
15/07/2020

ขอเชิญ...เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป
เนื่องในวันครบรอบ 41 ปี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

วันที่ 15 กรกฎษคม 2563แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เดินทา...
15/07/2020

วันที่ 15 กรกฎษคม 2563
แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เดินทางไปถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดดอนไก่ดี

กรมอนามัย
25/06/2020

กรมอนามัย

25 มิถุนายน วันไอโอดีนแห่งชาติ

วันที่18 มิถุนายน 2563นพ.กิตติ กรรภิรมย์ (สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5) ได้เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกร...
18/06/2020

วันที่18 มิถุนายน 2563
นพ.กิตติ กรรภิรมย์ (สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5) ได้เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง จังหวัดสมุทรสาคร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่18 มิถุนายน 2563
นพ.กิตติ กรรภิรมย์ (สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5) ได้เข้าตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง จังหวัดสมุทรสาคร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุม Cupboard เดือนมิถุนายน 2563
15/06/2020

ประชุม Cupboard เดือนมิถุนายน 2563

ช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ กรมควบคุมโรค แนะ รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค
11/06/2020

ช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ กรมควบคุมโรค แนะ รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค

ที่อยู่

450/4 ตำบลตลาด
Bangkok
74110

เบอร์โทรศัพท์

034119990

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลกระทุ่มแบนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เราเป็นคนไข้ของ..รพ.กระทุ่มแบนมา4ปีแล้ว.ได้รับการดูแลจากคุณหมอธัญลักษณ์ เชาว์นิธิมาตลอด.ผ่าตัด2ครั้ง.ทุกครั้งได้รับการดูแลที่ดีจากคุณหมอและพยาบาลเป็นอย่างดีมาตลอด..ครั้งล่าสุดได้รับการผ่าตัดที่หลังเมื่อวันที่4สิงหาที่ผ่านมาโดยคุณหมอธัญญลักษณ์อีกครั้ง..ทุกอย่างผ่านได้ด้วยดี.ขอขอบคุณ..คุณหมอและพยาบาลที่ตึกศัลยกรรมชั้น2ที่ดูแลเป็นอย่างดี...
มีฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนไหนคะ
รพ.ห่วยมาก โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ทั้ง x-ray เจาะเลือด อายุรกรรมหน้าห้องเบอร์ 14 ถามจริง อยากมาทำงานกันไหม หรือเต็มใจรักษาแต่คนเสียเงิน ก็ย้ายไปทำงานรพ.เอกชนดีๆสิ ไม่ใช่ทำหน้าตาอย่างกับทะเลาะกับผัวมา คุยกับคนไข้ ญาติคนไข้เหมือนจะตีกับเขา แต่พอหันไปคุยด้วยกันเอง ยิ้มร่า หัวเราะได้
เนื่องมีโครระบาดไม่ทราบว่าแผนกทันตกรรมปิดให้บริการไหมคะ
ขอให้ทางโรงพยาบาลวัดไข้กอ่นเข้ารักษากอ่น
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน บริการดีมากๆเลย ขอชมค่ะ 💐💐💐💐💐💐
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 62มาโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเนื่องจากขาขวามีอาการบวมเมื่อพบคุณหมอแล้วคุณหมอสั่งยาโดยไปรับที่ห้องจ่ายยา เสร็จแล้วกลับบ้านเอายามากินที่บ้านหมอนัดดูอาการอีกทีวันที่ 27 ธันวาคม 62 แต่ไม่ได้ไปเนื่องจากลูกไม่สบายไม่มีใครดูแต่ยาที่คุณหมอสั่งจ่ายยังอยู่อีกหลายเม็ดจึงกินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้ 4 มกราคม 63กำลังจะเอายามากินเห็นตัวเลขหลังซองยาระบุว่าวันบรรจุ 18 ธันวาคม 61 วันหมดอายุ 18 ธันวาคม 62แสดงว่าวันที่ 16 กับวันที่ 17 ธันวาคม 62 เรากินยายังไม่หมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคมถึงวันนี้เรากินยาหมดอายุ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
เป็น ร.พ. ที่ไม่มีการเซอร์วิสใด ๆ ที่แรกที่เคยเจอ ลงจากรถ ไม่มีเจ้าหน้าที่เอาเปย์ หรือรถเข็นอะไรมาให้ แฟนท้องต้องไปหารถเข็นนั่งมาให้ผมก็ต้องยืนรอรถเข็นกว่าแฟนจะไปจอดรถ กว่าจะไปเอารถเข็น นี่ปวดขาเดินไม่ไหวยืนไม่ได้ต้องกระเผกๆไปกดบัตรคิว อะ ไม่เป็นไร...พอถึงคิวเราสักประวัติ(ทำบัตรผู้ป่วยใหม่) เจ้าหน้าที่พูดจาได้เง่ามาก คือนะ....เข้าใจนะว่ามีทั้งคนพม่า ไทย มอญอะ แต่อยากให้คิดนิดนึง มีจรรยาบรรณกับการทำหน้าที่หน่อย สุดท้ายยอมขับรถกลับไป ร.พ. อื่นครับ มาเสียเงินนะคับ ไม่ได้ให้มารักษาฟรีจรรยาบรรณหายไปไหนกันหมด อบรมกันหน่อยนะ
ขอแสดงความยินดีกับท่าน นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม ผลงานของท่านมากมายที่ทำไว้ให้กับโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เราจะขอสานงานเก่า ก่องานใหม่ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลฯต่อๆไป
คนป่ายยื่นรอเยอะมาก แต่พนักงานมายื่นคุยกันแบบนี้หรอค่ะ
กิจกรรม big Cleaning day ทำความสะอาดรอบโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยทีมงาน5 สและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ร่วมมือ ร่วมใจ งานเสร็จฉับไว สะอาดสดใสกว่าเดิม
ทำไมเอาคนชุ้ยมาทำงานคนออกใบนัดเอามาไม่ดูผมพาเเม่มาหาหมอเเต่ออกใบนัดผู้ชายมา