สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบ คำขวัญประจำกรมสรรพากร
เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
(11)

เปิดเหมือนปกติ

09/09/2021
07/09/2021

⭐⭐เดือนกันยายนนี้ ชวนยื่นแบบฯ และชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต กรมสรรพากรขยายเวลาให้ทุกแบบฯ ยืดเวลายาวๆ ไปไดัอีก แบบไหนต้องยื่นวันไหนบ้าง มาดูกัน save เก็บไว้เลย
⭐⭐ใช้บริการe-Filing กรมสรรพากร สะดวก อยู่ที่ไหนก็ยื่นแบบได้😆😆

#ภาษีเดือนกันยา #ขยายเวลา #ยื่นefiling #กรมสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/announce-pak4-03082564.pdfรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสร...
06/09/2021

ประกาศกรมสรรพากรhttps://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/announce-pak4-03082564.pdf
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรีhttps://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/listname10-pak4-03082564.pdf

ประกาศกรมสรรพากรhttps://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/announce-pak4-03082564.pdf
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรีhttps://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/listname10-pak4-03082564.pdf

03/09/2021

กรมสรรพากรพัฒนาระบบการรับชำระภาษีด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษี เป็นการส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงแจ้งงดรับชำระบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษ ซึ่งจะรับชำระบัตรภาษีในรูปแบบกระดาษวันสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น. ติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่

#สรรพากร106ปี #ร่วมใจทำดี #ต้านภัยโควิด #บัตรภาษี #บัตรอิเล็กทรอนิกส์ #บัตรรูปแบบกระดาษ #eFiling #กรมสรรพากร

02/09/2021

2 กันยายน 2564 วันสถาปนากรมสรรพากร 106 ปี กรมสรรพากร ร่วมใจ ทำดี ต้านภัยโควิด

#สรรพากร106ปี #ร่วมใจทำดีต้านภัยโควิค

01/09/2021

👨💼สำหรับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศ
ทำธุรกรรมภาษี e-Service ผ่านระบบ 𝗩𝗘S หรือ
VAT for Electronic Service

3 Step ง่ายผ่านระบบ VES 🙋‍♀️
☑ Step 1 จดทะเบียน
จดทะเบียนผ่านระบบ VES คลิก https://bit.ly/VESregistrations
โดยผู้ประกอบการ ต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการจดทะเบียน
◾ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ระบุปีที่ก่อตั้ง และประเทศที่ก่อตั้ง

☑ Step 2 ยื่นแบบ
เมื่อจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (P.P. 30.9) ทุกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ของเดือนถัดไป บนระบบ VES ผ่าน
👉 www.rd.go.th

☑ Step 3 ชำระภาษี
ชำระภาษีภายในวันที่ 1 - 23 ของเดือนที่ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (P.P. 30.9) สามารถชำระภาษีได้ 2 ช่อง
◾ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของกรมสรรพากรโดยตรง
◾ บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

‎#eservice #tax #VATforElectronicService #eservice #onlineservices #nonresidentplatform #easytax #RD

31/08/2021

วารสารสรรพากรเดือนสิงหาคม 2564
>>https://bit.ly/3mGVzvZ

#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
31/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
27/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
05/08/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

04/08/2021

ต้องยื่นภาษีเมื่อไหร่
ต้องใช้แบบฯอะไร
แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร
หาคำตอบได้ที่ www.taxliteracy.academy

#taxliteracyacademy
#ลองเล่นรู้เข้าใจ
#SMEToday
#SMEEcosystem

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี
02/08/2021

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ประกาศปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี

ด่วน!!! ประกาศปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (1 วัน) เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำย...
02/08/2021

ด่วน!!! ประกาศปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (1 วัน) เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ส่วนกลาง

ด่วน!!! ประกาศปิดพื้นที่ทำการของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 (1 วัน) เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ส่วนกลาง

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)https://www.rd.go.th/fileadmin/downlo...
31/07/2021

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
https://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/listname4-10.pdf
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
https://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/date4-10.pdf

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์)
https://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/listname4-10.pdf
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
https://www.rd.go.th/fileadmin/download/jortor/62857/date4-10.pdf

29/07/2021

วารสารสรรพากรเดือนกรกฎาคม 2564
>>https://bit.ly/3f7hdoO

#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร

28/07/2021

บริการ “Krungthai e-Withholding Tax Plus ฟรีค่าธรรมเนียม! 😍👍
>> ขยายระยะเวลาการสมัคร บริการจัดการข้อมูลและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ธ.ค. 65

ธนาคารกรุงไทยช่วยเป็นตัวแทนในการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรแทนผู้ประกอบการ

สะดวก ลดต้นทุน มั่นใจ ตรวจสอบได้
ช่วยจัดการเอกสารเรื่องภาษี อาทิเช่น
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบแสดงภาษีแยก ภ.ง.ด. พร้อมใบแนบ
รายงานข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบรายวัน

รายะเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/629

#Krungthai #กรุงไทย #eWHTPlus #RD #Tax

24/07/2021

👉สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ ณ หน่วยบริการตามคู่มือประชาชนของกรมสรรพากร ตาม QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้
#กรมสรรพากร #กพร #คู่มือประชาชน

10/07/2021

ยุคดิจิทัล ติดต่อราชการกรมสรรพากร รับ-ส่ง หนังสือราชการผ่าน
e-mail : [email protected]
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19

07/07/2021

วารสารสรรพากรเดือนมิถุนายน 2564
>>https://bit.ly/3jKx5Rc

#วารสารออนไลน์ #มุมสรรพากร #กรมสรรพากร

กรมสรรพากรเปิดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากรจำนวนรวมทั้งประเทศ 595 อัตราเงินเดือน 18,000 บาท/เด...
01/07/2021

กรมสรรพากรเปิดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
จำนวนรวมทั้งประเทศ 595 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
https://www.rd.go.th/62852.html

กรมสรรพากรเปิดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
จำนวนรวมทั้งประเทศ 595 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน ระยะเวลาจ้าง 1 ปี
https://www.rd.go.th/62852.html

01/07/2021

📣บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อแก้ปัญหา COVID-19 ให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
✅หักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด เมื่อบริจาคผ่านระบบ e-Donation
📌ชื่อบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
เลขที่บัญชี067 – 0 - 13829 – 0 ธนาคารกรุงไทย สาขา ทำเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2565
👉อ่านเพิ่มเติมได้ที่>>https://bit.ly/3w6V1R2
#กรมสรรพากร #edonation #บริจาคCovid19 #สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

30/06/2021

🛐 สายบุญมีเฮ!
ใครบริจาคผ่านหน่วยบริจาคที่ลงทะเบียนกับระบบ e-Donation ไม่จำเป็นต้องเก็บใบเสร็จอีกต่อไป สามารถยื่นแบบภาษีพร้อมลดหย่อนภาษีได้เลย

✅ ลดหย่อนภาษี
✅ สะดวกสบาย ไม่ต้องเก็บใบเสร็จบริจาค
✅ ได้คืนภาษีเร็วขึ้น

สำคัญ! ยื่นแบบภาษีปี 2563 ภายใน 30 มิถุนายน 2564* ผ่านระบบออนไลน์ e-Filing เท่านั้น!!
‎‎
เช็คสถานะเงินบริจาคของตนเอง ⏩ https://bit.ly/3vwQ4Rm
‎‎
"สะดวกทั้งผู้บริจาค และผู้รับบริจาค"
‎‎
*การชำระภาษี ผ่าน Internet Banking มีเวลาทำการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการให้บริการแต่ละธนาคาร แนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อวางแผนชำระภาษี

#ยื่นภาษี #ยื่นภาษีออนไลน์ #ชำระภาษี #taxfromhome

29/06/2021

สรรพากรเร่งคืนภาษีแล้วกว่า 91%
คุณสมบัติผู้ที่ได้รับภาษีคืน (บุคคลธรรมดา)
✅ เป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต*
✅ ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง ครบถ้วน
✅ ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
‎‎
👉 ติดตามสถานะขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ https://bit.ly/3wBNSJJ
(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161
‎‎
อ่านเพิ่มเติม>>https://bit.ly/3A801rW
‼อย่าลืม! ยื่นแบบภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้นะคะ

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
28/06/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

28/06/2021

โค้งสุดท้ายขยายเวลายื่นแบบบุคคลธรรมดา
กรมสรรพากรเข้าใจในสถานการณ์ covid จึงได้มีมาตรการ ลด เลื่อน เร่ง
✅ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
✅เลื่อนการยื่นแบบ
✅เร่งคืนภาษี
อยากให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดTax from Home อำนวยความสะดวกตั้งแต่ การลงทะเบียน ยื่นแบบ ขอคืน และชำระภาษี ปัจจุบันผู้เสียภาษีกว่า 92% ยื่นแบบทางออนไลน์
แนะนำมนุษย์เงินเดือนสำหรับคนโสด ที่มีเงินได้ทั้งปี ตั้งแต่120,001 บาท ขึ้นไป
ผู้มีรายได้วิชาชีพอิสระ ขายสินค้าหรือให้บริการอื่นๆ สำหรับคนโสด ที่มีเงินได้ทั้งปีตั้งแต่ 60,001 บาท ขึ้นไป
ยื่นแบบฯ ภายใน 30 มิถุนายน 2564 ทางออนไลน์ ไม่มีเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม
เพิ่มเติมที่นี่>> https://youtu.be/UhuCzSjm__s

มาตรการเร่ง เลื่อน ลด ของกรมสรรพากร เพื่อช่วยประชาชน และผู้ประกอบการช่วงโควิด
26/06/2021
มาตรการเร่ง เลื่อน ลด ของกรมสรรพากร เพื่อช่วยประชาชน และผู้ประกอบการช่วงโควิด

มาตรการเร่ง เลื่อน ลด ของกรมสรรพากร เพื่อช่วยประชาชน และผู้ประกอบการช่วงโควิด

มาตรการเร่ง เลื่อน ลด ของกรมสรรพากร เพื่อช่วยประชาชน และผู้ประกอบการ ช่วงโควิด

25/06/2021

สรรพากร เร่งคืน ภาษีให้คนไทย (ปีภาษี 2563)
‎‎
คืนแล้วทั้งสิ้น 53,333 ล้านบาท
‎‎
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คืนแล้ว 29,633 ล้านบาท
ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืนแล้ว 23,700 ล้านบาท
‎‎*หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้ที่ได้รับภาษีคืน (บุคคลธรรมดา)
✅ เป็นผู้ที่ยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต*
✅ ยื่นเอกสารประกอบการขอคืนถูกต้อง ครบถ้วน
✅ ผูกบัญชีธนาคารที่ขอคืนกับระบบพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน
‎‎
👉 ติดตามสถานะขอคืนภาษีได้ด้วยตนเองที่ https://bit.ly/3wBNSJJ
(ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ RD Intelligence Center โทร. 1161
‎‎
🤔 อย่าลืม! ยื่นแบบภาษี ภายใน 30 มิถุนายน 2564 นี้นะคะ

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
24/06/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post
21/06/2021

Photos from กรมสรรพากร : The Revenue Department's post

08/06/2021

Intelligence Center 1161
เพิ่มเวลาให้บริการเดือนมิถุนายน 2564
สอบถามปัญหาทางโทรศัพท์ จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 18.00 น. วันเสาร์ 08.30 - 16.00 น.

04/06/2021

📢📢📌เชิญทางนี้ค่ะ ✨ มาเช็ครายการ👉ลดหย่อนภาษี ปี 2563 👈ได้ที่นี่ครบถ้วนทุกรายการ🥳🤩

#ลดหย่อนภาษี_ปี2563 #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา #ยื่นแบบออนไลน์ #TAX_from_Home

02/06/2021

📌พร้อมแล้วยื่นแบบก่อนได้เลย ไม่ต้องรอให้ถึงวันสุดท้าย
✅ แบบฯ ภ.ง.ด.50 /ภ.ง.ด.55
✅ Disclosure form เข้าหลักเกณฑ์ต้องยื่นด้วยหรือไม่
✅ ยื่นทาง e-Filing ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

สมัครสมาชิก e-Filing ได้ที่นี่ >>https://bit.ly/3fI9QoW
ส่งเอกสารการสมัครทางเมล์

#ขยายเวลา #ภงด50 #ภงด55 #Disclosureform #ยื่นefiling #อยู่บ้านก็ยื่นแบบได้ #กรมสรรพากร

02/06/2021

วารสารสรรพากรเดือนพฤษภาคม 2564
>>https://bit.ly/34uU1Lg

01/06/2021

พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
ได้ถึง 30 มิ.ย.64 📌มีตัวอย่างมาให้
รายได้เท่าไหร่..ต้องเสียภาษีแค่ไหน🧐
ลองเช็คดูกันนะจ้ะ✅
#ขายของออนไลน์ #ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

31/05/2021

31 พ.ค.2564 วันสุดท้าย ของการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยกระดาษ
เดี๋ยวก่อน ไม่ต้องกังวลไป สรรพากรขยายเวลาให้
สำหรับแบบ ภงด.50 / ภงด.55 / Disclosure form
ยื่นได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 ทาง e-Filing เท่านั้น
#ขยายเวลา #ภงด50 #ภงด55 #Disclosureform #efiling #กรมสรรพากร

ที่อยู่

เลขที่ 60 หมู่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
Amphu Sao-hai
18160

เบอร์โทรศัพท์

036340577

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphu Sao-hai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หน่วยงานราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี http://www.rd.go.th/saraburi/ โทร 036-340577
อยากระบายซักหน่อย เพราะรู้สึกเกมือนโดนเอาเปรียบเรื่องการจ่ายภาษี เรื่องมีอยู่ว่า ทำไมเราค้าขายในเวลากลางวัน บางวันรายได้ 500 ยังหาไม่ได้ แต่บางคนข้าขายในตอนกลางคืนมีรายได้วันเป็นหมื่น กลับไม่เสียภาษี โดยเขาอ้างว่าไปติดต่อแล้วแต่ทางสรรพากรบอกว่าเขาอายุ 60 แล้ว ไม่ต้องจ่ายภาษีรายได้ ถ้าอย่างนั้นเราให้สามีเราไปจดทะเบียนใหม่ดีไหมเพราะเขาอายุ 60 แล้วจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกันแล้วไม่พอเทน้ำก๋วยเตี๋ยวลงท่อจนฝาท่อผุกร่อน ทางเทศบาลก็ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆ และการที่เปลี่ยนบ่อยๆนั่นหมายถึงว่าเป็นภาษีของตัวเองด้วยเหมือนกัน รู้สึกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบ มันไม่ยุติธรรมเลย
สอบถามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของหน่วยงานได้ไหมครับ
ติดต่อเรื่องภาษี ภ.ง.ด 90,91 ติดต่อเบอร์ 036214415 แล้วครับ ไม่มีคนรับเลย มีเลขอื่นหรือช่องทางอื่นให้ติดต่อด่วนไหมครับ ขอบคุณครับ