Clicky

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้
โทร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้

เปิดเหมือนปกติ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
26/10/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

14/10/2021

PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA หรือชำระค่าไฟฟ้าทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ด้วยตนเอง ซึ่งมีฟังก์ชันการให้บริการที่หลากหลาย ดังนี้

- ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
- ชำระค่าไฟฟ้า
- แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
- ขอใช้ไฟฟ้าใหม่
- ขอขยายเขตไฟฟ้า
- ขอติดกลับมิเตอร์
- ชำระเงินค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตและบัญชีธนาคาร
- ค้นหาสถานที่ชำระเงินค่าไฟฟ้า
- สร้าง QR Code และ Barcode เพื่อนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระเงินค่าไฟฟ้า
- แจ้งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
- ติดต่อ PEA ผ่านทาง e-mail PEA Website Facebook Twitter Youtube Instagram
- สมัคร หรือยกเลิก SMS การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นบริการเสริมของ PEA เช่น แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนกำหนดชำระเงินค่าไฟฟ้า 2 วัน สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย แจ้งค่าไฟฟ้าก่อนหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต 2 วัน เป็นต้น
- สมัครหรือดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ได้ที่ App Store (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS) และ Google play (สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ ANDROID)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

21/09/2021

⚠️เตือนระวังภัยจากพายุฤดูฝน 🌪
หากพบพายุฝนลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ล้มทับสายไฟขาด อันตราย ‼️อย่าเข้าใกล้

🔸️โทรแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า
🔸️ ห้ามก้าวเท้าลงจากรถ ใช้วิธีกระโดดตัวลอยลงพื้น
🔸️ เดินออกจากตัวรถโดยเท้าทั้งสองข้างชิดกัน
🔸️ ห้ามส่วนใดของร่างกายโดนตัวรถ

ด้วยความปรารถนาดีจาก

💜การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
🧡การไฟฟ้านครหลวง MEA
💛การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAT

แจ้งข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรียนผู้ใช้ไฟฟ้า ทุกท่าน ตามที่ มติ คณะรัฐมนตรี ได้มีมัติให้   PEA  จัดมาตรการการช่วยเหลือใน...
20/09/2021

แจ้งข่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรียนผู้ใช้ไฟฟ้า ทุกท่าน ตามที่ มติ คณะรัฐมนตรี ได้มีมัติให้ PEA จัดมาตรการการช่วยเหลือในช่วง Covid-19 โดยช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้า ของเดือน กรกฎาคม 2564- สิงหาคม 2564 และยึดตามค่าไฟฟ้าฐาน จากเดือน "กุมภาพันธ์ 2564" มานั้น
ขณะนี้ มาตรการดังกล่าว "คณะรัฐมนตรี" (ไม่ใช่การไฟฟ้ากำหนดเองนะคะ)​ ได้ยุติการช่วยเหลือ ซึ่งผู้ใช้ไฟทุกท่าน คิดว่าค่าไฟฟ้าในเดือน กันยายน "" แพงขึ้นกว่าปกติ ""
จึงขอเรียนว่า การใช้ไฟฟ้าในรอบบิล เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป เป็นการใช้ไฟฟ้าจริงของท่านที่ไม่มีส่วนลด ตามมาตรการ
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม Callcenter 1129
PEA Brightness for Life Quality : สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

29/08/2021

PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 / 1.1.2 และ 1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือนได้ ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus หรือ Counter Service ในร้าน 7-Eleven ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ
1. ให้ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเก่าสุดก่อน และเลือกค่าไฟฟ้าค้างชำระเดือนถัดไปตามลำดับ
2. กรณีมีค่าธรรมเนียมขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ หรือ ค่าต่อกลับมิเตอร์ จะต้องชำระเงินพร้อมกับค่าไฟฟ้าที่เกินกำหนดการแจ้งเตือนทั้งหมด

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระได้ที่แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

07/08/2021

PUPAPLUG เต้ารับสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่มาพร้อม Platform บริหารการชาร์จ การเก็บเงิน สินค้านวัตกรรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

เหมาะติดตั้งสำหรับโรงแรม รีสอร์ต คอนโดมีเนียม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ลอตแรกจะส่งมอบปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม 2564

ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้วในราคาพิเศษจากราคา 13,500 บาท เหลือเพียง 6,500 บาท

รายละเอียดสินค้า
https://www.pupaplus.com/

ติดต่อคุณทางด่วน 08 2292 4667

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post
05/08/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA's post

23/07/2021

เรียน ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้ ประกาศวันหยุดทำการ
ในช่วงเดือน กรกฏาคม 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 5 วัน ดังนี้
🗓วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564
ตรงกับวันอาสาฬหบูชา
🗓วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564
ตรงกับวันเข้าพรรษา
🗓วันจันทร์ที่ 26 กรกฏาคม 2564
ตรงกับวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
🗓วันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564
ตรงกับวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
🗓วันพุธที่ 28 กรกฏาคม 2564
ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี​ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
☎️แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง
📞PEA Call Center : 1129 ตลอด 24 ชั่วโมง
📞โทรศัพท์ : 036-391-015
Facebook : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้

23/07/2021
08/07/2021

ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าฟรีค่าธรรมเนียม บน Shopee ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับ บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลค่าไฟฟ้า บน Shopee ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564

ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี's post
24/05/2021

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี's post

07/05/2021
19/04/2021
12/02/2021
21/01/2021

มาตรการของ PEA เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
มาตรการที่ 1 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย PEA ได้คืนเงินประกันให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องแล้วกว่า 5.85 ล้านราย เป็นเงิน 8,750 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)
มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร
มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 (โดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน) ดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนฐาน (ธันวาคม 2563)

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่​ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12/01/2021
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
07/01/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA ห่วงใยแนะนำชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
2. ศูนย์บริการ PEA Front Office
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)
- รถ Mobile Front Office
- Application PEA Smart Plus
3. ผ่านตัวแทนเก็บเงินที่ได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด)
5. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
6. หักบัญชีบัตรเครดิต
7. ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
8. ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
9. ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
10. ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

21/12/2020
15/12/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

ธันวาคม 2563 เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้
ทุกชีวิตมีความหมาย

PEA พร้อมอยู่เคียงข้างคุณ ดูแลระบบไฟฟ้าและดูแลหัวใจให้ทุกชีวิตได้ไปต่อ

ทุกภารกิจที่ทำ... ทำด้วยหัวใจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
07/11/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

เสาไฟฟ้า​มี​ สายอะไรบ้าง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
07/11/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

📢📢📢ปัจจุบันไฟฟ้าเสาไห้มีแอปไทยชนะแล้วครับผู้ใช้ไฟที่ไปติดต่อที่ไฟฟ้าเสาไห้ขอความกรุณาสแกนคิวอาร์โคร์ทุกคนด้วยนะครับส่วนใ...
25/05/2020

📢📢📢ปัจจุบันไฟฟ้าเสาไห้มีแอปไทยชนะแล้วครับผู้ใช้ไฟที่ไปติดต่อที่ไฟฟ้าเสาไห้ขอความกรุณาสแกนคิวอาร์โคร์ทุกคนด้วยนะครับส่วนใครไม่มีโทรศัพย์หรือโทรศัพย์ไม่สามารถสแกนได้ให้เขียนชื่่อนามสกุลที่ประตูทางเข้าสำนักงานด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

22/05/2020
ติดต่อ สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนคืนเงินประกัน กฟจ.สระบุรี

ติดต่อ สอบถามข้อมูลการลงทะเบียนคืนเงินประกัน กฟจ.สระบุรี

ช่วยเหลือในการลงทะเบียน และ แก้ไขการลงทะเบียนรับเงินประกันค่าไฟฟ้า

⚡️ #หน้าร้อนแล้วทำไมค่าไฟแพง ทำไมเราใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่าไฟกลับแพงขึ้นในช่วงฤดูร้อน??นั่นเป็นเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำ...
19/04/2020

⚡️ #หน้าร้อนแล้วทำไมค่าไฟแพง
ทำไมเราใช้ไฟเท่าเดิม แต่ค่าไฟกลับแพงขึ้นในช่วงฤดูร้อน??

นั่นเป็นเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภททำความเย็นต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อพยายามปรับความอุณหภูมิให้ต่ำลง

กล่าวคือ ในช่วงฤดูปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 25-27 องศา แต่ในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 36-40 องศา หากเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 25 องศา จะพบว่าในช่วงฤดูร้อนเครื่องทำความเย็นจะทำงานหนักมากขึ้นเพื่อปรับลดอุณหภูมิจาก 40 องศาให้ถึงอุณหภูมิ 25 องศา ที่เราตั้งไว้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น

และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ ประชาชนต้องกั้กตัวป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมากขึ้น จึงทำให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ปล.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้อัตราการคิดค่าไฟฟ้าหน่วยเท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มราคาแต่อย่างใด
ราคาบาท/หน่วย ยังเท่าเดิม

13/04/2020

📢📢 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเสาไห้ ขอเลื่อนเวลาการปิดรับเงินค่าไฟ จากเดิม 15.00 น. เป็น เวลา 14.30 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

📌 ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้'s post
04/04/2020

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้'s post

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี
28/03/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

📣ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้งดรับและเลื่อนกำหนดการรับเอกสารลงทะเบียนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19จะ...
23/03/2020

📣ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้งดรับและเลื่อนกำหนดการรับเอกสารลงทะเบียนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19จะดีขึ้น

ผู้ที่จะคืนเงินประกันสามารถตรวจเช็คและดำเนินการตามช่องทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้เป็นต้นไปด้วยตนเอง

😷ในสถานการณ์แบบนี้😷ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้ขอแนะนำผู้ที่จะคืนเงินประกัน ไม่ต้องรีบมารับพร้อมๆกัน เพื่อหลีกเลี่ย...
21/03/2020

😷ในสถานการณ์แบบนี้😷

ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสาไห้ขอแนะนำ

ผู้ที่จะคืนเงินประกัน ไม่ต้องรีบมารับพร้อมๆกัน เพื่อหลีกเลี่ยงกับการสุ่มเสี่ยง การแพร่ระบาดหรือติดเชื้อ ไวรัส Covid-19

เงินประกัน รับได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ ไม่มีหมดเขต

ดังนั้น ค่อยๆตรวจเช็คและดำเนินการตามช่องทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้ก่อนครับ

ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการโอนเงินให้ท่าน ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยที่ท่านไม่มีความจำเป็นต้องมาที่สำนักงาน

⚡️ด้วยความตระหนักถึงสถานการณ์ การแพร่ระบาดในช่วงนี้ จึงอยากเรียนผู้ใช้ไฟฟ้าทุกท่าน⚡️

19/03/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

⚡️ขั้นตอนการลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

⚡️ไม่ต้องเตรียมเอกสารมายื่น
⚡️ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
⚡️ป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส covid-19

ขั้นตอนลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยและประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก

#2

📢📢 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 📌 ช่องทางการลงทะเบียน     - ผ่านเว็บไซต์ และ QR C...
18/03/2020

📢📢 ประกาศจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องขอรับคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า

📌 ช่องทางการลงทะเบียน
- ผ่านเว็บไซต์ และ QR Code

เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

😷😷 ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสำนักงาน และ ลดการสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

#ประกาศเพื่อทราบ⚡️
17/03/2020

#ประกาศเพื่อทราบ⚡️

📢📢📢 แจ้งเพื่อทราบ รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการ   ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณานะจ้ะ
11/03/2020

📢📢📢 แจ้งเพื่อทราบ รอฟังประกาศอย่างเป็นทางการ ตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณานะจ้ะ

ที่อยู่

สถานีไฟฟ้าหนองแค สระบุรี
Amphu Sao-hai
18160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:00
อังคาร 08:30 - 15:00
พุธ 08:30 - 15:00
พฤหัสบดี 08:30 - 15:00
ศุกร์ 08:30 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636391015

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphu Sao-hai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไฟตกมากครับ บ้านเลขที่ 3/2หมู่4 บ้านหนองจิก ตำบลพระยาทด อำเภอเสาให้ เมื่อประมาณ1ปีที่แล้วมีต้นไม้ใหญ่หักมาใส่สายไฟก่อนหม้อไฟ เสาต้นที่มีหม้อไฟปูนที่โคนเสาแตก ตันถัดไปเสาเอนประมาณ30องศา สามไฟไม่ขาด แจ้งไฟฟ้าไปไม่มาทำให้(ทำเองเลย) ตั้งแต่นั้นมาไฟเริ่มตกเป็นระยะ หนักทุกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และอีกหนึ่งเรื่องไฟในหมู่บ้านจะดับบ่อยๆเวลาฝนตกหรือมีลมแรง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเรื่องแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องของท่านแล้ว (รหัสอ้างอิง:C-51791631) ขอบคุณที่ใช้บริการ 1129 PEA Contact Center การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเรื่องแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องของท่านแล้ว (รหัสอ้างอิง:C-51791660) ขอบคุณที่ใช้บริการ 1129 PEA Contact Center
ต.พระยาทด หมู่ 1 มีอาการไฟดับและติดทันทีประมาณสัปดาห์ละ 3-4 วัน ติดต่อกัน โดยครั้งล่าสุดในวันนี้เวลาประมาณ 18.30 น. ก็มีอาการดังกล่าวอีก ซึ่งจะมีผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและแก้ไขอาการที่เกิดขึ้นด้วย
มีเรื่องดีๆมาบอก ขอชื่นชมไฟฟ้าเสาไห้ที่ดูประชาชน มีปัญหา โทรปุ๊บมาปั๊บ 👉ขอขอบคุณหัวหน้าเชน ที่ไม่รีรอต่อความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณจากใจจริงๆ ประทับใจในการทำงานที่รวดเร็วทันใจ ขอบคุณมากค่ะ🙏🙏
สอบถาม การไฟฟ้า จะสามารถย้าย หม้อแปลงไฟฟ้า ได้ไหม รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ใกล้หลังคาบ้านเกินไป บางครั้งมีสะเก็ดไฟเล็กๆ ล่วงลงมา บนถนนด้วย ที่หมู่บ้านเกตุทิพ
การไฟฟ้าเสาไห้ วันๆ คุณทำอะไรกันบ้าง อยากรู้จริงๆ ปล่อยให้ไฟตกได้ยังไงทุกวัน นโยบายเก็บค่าไฟโคตรแพง แต่คุณภาพการใช้ไฟในครัวเรือน โคตรด้อยเลย มีวิศวกรไฟฟ้า ไว้ประดับองค์กรเล่นหรือไง ชาวบ้านไปจ่ายค่าไฟทุกเดือน คุณต้องทำบัญชีทุกเดือน ไม่รู้เลยเหรอว่าการใช้ไฟฟ้ามันมากขึ้นแค่ไหน
การไฟฟ้าเสาไห้ ช่วงนี้ไฟฟ้าตกทุกวัน วันละหลายๆรอบ ตอนนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายไปแล้ว ใครจะรับผิดชอบคะ โทรไปก็บอกว่าจะติดตามแก้ไข แต่แล้วก็หายเงียบ ค่าไฟก็จ่ายตรงเวลา ใครจะรับผิดชอบคะ
รบกวนเช็คด้วยทำไมบิลออกมาแบบนี้
เสาไห้ไฟดับแถววัดท่าช่างเหนือยังงัยคะนานละคะ
ห่วยแตกมาก โทแจ้งไฟฟ้า ก้อไม่รับสาย ไฟดับบ่อยมาก!! ลมพัดก้อดับแร้วจร้า #ออกมารับผิดชอบหน่อยนะ ชาวบ้านก้อเดือดร้อนเหมือนกัน
แจ้งไฟฟ้าสายหลังวัดป๊อกแป๊กดับครับที่วัดกำลังมีงานเผาศพเลยครับช่วยตามไฟให้ทีครับ
โปรดตรวจสอบการใช้ไฟให้ด้วยนะคะ หน้าโรงทอคะ ขอบคุณคะ
มีเพจไว้เพื่ออะไรคับ ทำไมไม่ประกาศว่าจะดับไฟฟ้าวันไหนในเพจ ประกาศในกลุ่มคนที่ไม่ได้อยุ่ในกลุ่มก้อไม่รุ้เรื่อง ประกาศเสียงตามสาย คนที่ทำงานที่อื่นก้อไม่รุ้เรื่อง แล้วจะสร้างเพจมาไว้เพื่ออะไร ตอบหน่อย ??? ข้องใจ บอกตรงๆ ???