Clicky

โครงการชลประทานพระนครศรีอย

โครงการชลประทานพระนครศรีอย สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 78 หมู่ 2 ต. หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เปิดเหมือนปกติ

26/05/2022

😷😷 สธ. แจงข้อแนะนำการสวมหน้ากากอนามัย 3 กลุ่ม เตรียมทำในพื้นที่ที่มีความพร้อมเข้าเกณฑ์เป็นโรคประจำถิ่น
.
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงประเด็นเตรียมปรับมาตรการเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ว่า ยังไม่ได้มีข้อเสนอให้ถอดหน้ากากอนามัยทั้งหมด แต่จะดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ คือ มีสถานการณ์ระบาดในระดับต่ำ มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเกณฑ์ และระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยของสถานพยาบาลในพื้นที่มีความพร้อม
.
โดยจะออกคำแนะนำให้มีการสวมหน้ากากอนามัยใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยง 608 2.ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และ 3.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยในการเข้าสู่โรคประจำถิ่น
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #หน้ากากอนามัย #โรคประจำถิ่น

ข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายฉัต...
26/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อากาศโสภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ และ นายอนวรรษ ขัดวิลาศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม Workshop เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับน้ำต่อเนื่องระหว่างพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ และสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวิ...
26/05/2022

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวิเชษฎฐ์ พุกยม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อจัดทำแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปี พ.ศ.2565โดยมีนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายฉัตรชัย...
25/05/2022

วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อากาศโสภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายประยูร กลีบเมฆ หัวหน้าฝ่ายช่างกล และนายอนวรรษ ขัดวิลาศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานรําลึกเสด็จพระราชดำเนินแปลงนาทุ่งมะขามหย่องพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีการผลิตและการเพิ่มมูลค่าข้าว โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ณ แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวิเชษฐ์ พุ...
25/05/2022

วันพุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นายวิเชษฐ์ พุกยม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยพร้อมทั้งมอบนโยบายและประสานการปฏิบัติงาน โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมงคลบพิตร 2 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางประภา สุคัน...
25/05/2022

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางประภา สุคันธพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นายฉัตรชัย อากาศโสภา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายประยูร กลีบเมฆ หัวหน้าฝ่ายช่างกล นางสาวสิรพร ปิยะวงศ์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี นางสาวนนธนันธ์ พัดทอง หัวหน้างานพัสดุ นายอนวรรษ ขัดวิลาศ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานรักครบรอบปี เสด็จพระราชาเนินทุ่งมะขามหย่อง" พิธีถวายราชสักการะน้อมรําลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมย้อนรำลึก วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 09.00 น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางปวีณ...
24/05/2022

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา 09.00 น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางปวีณา ทองสกุลพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การต้อนรับ พ.อ.อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ สถานะรองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๕ รักษาพระองค์ และพ.อ.(พ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตก ก่อนเข้ากฝนปี ๒๕๖๕ โดยมีนายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รายงานข้อมูลสถานการณ์น้า ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕
22/05/2022

แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา
22/05/2022

เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา

Photos from กรมชลประทาน's post
22/05/2022

Photos from กรมชลประทาน's post

รายงานสถานการณ์น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
22/05/2022

รายงานสถานการณ์น้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
22/05/2022

แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕
21/05/2022

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับนายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร...
17/05/2022

ขอแสดงความยินดี กับนายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งประถมาภรณ์มงกุฎไทย ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

11/05/2022
10/05/2022

💥💥 นายกฯ แนะทุกจังหวัด ทำแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น หลัง สธ. ลดระดับเตือนภัย จากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ
.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แนะทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมพร้อมเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น ภายหลัง ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 เห็นชอบประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิดจากระดับ 4 เหลือระดับ 3 ทั่วประเทศ สอดคล้องสถานการณ์โลก รวมถึงสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อปอดอักเสบ ใส่เครื่องหายใจ และผู้เสียชีวิตในประเทศ มีแนวโน้มที่ลดลง ทำให้ขณะนี้มีจังหวัดที่เข้าสู่ระยะทรงตัว (Plateau) แล้ว 23 จังหวัด จังหวัดที่สถานการณ์ดีขึ้นอยู่ในระยะขาลง (Declining) 54 จังหวัด
.
เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ให้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดำเนินต่อไปได้ โดยให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตาม มาตรการ 2U คือ Universal Prevention ป้องกันตนเองครอบจักรวาล ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ Universal Vaccination อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยกันเดินหน้าเข้าสู่โรคประจำถิ่นต่อไป
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #โควิด19 #โรคประจำถิ่น

ข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/

Photos from ประชาไทนิวส์ออนไลน์'s post
15/04/2022

Photos from ประชาไทนิวส์ออนไลน์'s post

10/04/2022

💦💦ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย ปกป้องตัวเองและครอบครัวจากโควิด-19 อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีน
ที่มา : World Health Organization Thailand องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #โควิด19 #เทศกาลสงกรานต์

ข้อมูลจาก : https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD/

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  30 มีนาคม 2565
30/03/2022

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่  29 มีนาคม 2565
29/03/2022

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565
28/03/2022

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565
25/03/2022

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565

24/03/2022

💦สงกรานต์ 2565💦
❤️มอบความห่วงใย❤️
เพื่อคนที่รักปลอดภัย...
ร่วมใจฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนในครอบครัว
🔹สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด - 19 ก่อนกลับบ้านหรือท่องเที่ยว
เทศกาลสงกรานต์ (ได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน)🔹
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565
24/03/2022

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post
23/03/2022

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา's post

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565
23/03/2022

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565

22/03/2022

#บุญใหญ่ ให้ชีวิตใหม่
ขอเชิญร่วมบุญไถ่แม่โค(ท้อง) 5 ตัว ชีวิต ครั้งที่ 3
ให้ทาน = ให้ชีวิต
ร่วมบุญคนละเล็กคนละน้อย
10 บาท 20 บาท ตามกำลัง
________________________________
โคตัวละ 28,000 บาท (โดยประมาณ )
ไถ่ 5 ชีวิต รวมเป็นเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการไถ่ทั้งสิ้น
จำนวน 146,900 บาท (รวมค่าขนส่ง)

#ท่านใดที่ร่วมบุญไถ่ชีวิตแม่โคท้อง5ชีวิต

____________________________
🚩#ร่วมบุญได้ที่
🔹ธ.กรุงไทย
🔹เลขบช.113-144-525-2
🔹ชื่อบช. วัดท่าหลวง
พระครูประโชติธรรมทัต
เจ้าอาวาส วัดท่าหลวง โทร.092-941-9845

ไถ่วันที่ 26 มีนาคม นี้
ทำพิธีที่วัดท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
เมื่อทำการไถ่แล้วอาจารย์จะนำมอบให้กับ
ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ยากจน จ.ลพบุรี

นำไปดูแล เกษตกรยากจน ผู้ที่จะเลี้ยง
โดยจะใช้ประโยชน์ แต่เพียง มูลของเขา
มีการทำสัญญาเลี้ยงดู
❌ห้ามฆ่า ❌ห้ามขาย

#พิธีรับขวัญโค วันที่26มีนาคม เวลา 09.09น.

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565
22/03/2022

รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565

สถานการณ์น้ำ
27/09/2021

สถานการณ์น้ำ

ที่อยู่

78 ม. 2 ถ. สายเอเชีย ต. หันตรา อ. พร
Ayutthaya
13000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635345515

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการชลประทานพระนครศรีอยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการชลประทานพระนครศรีอย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Ayutthaya (แสดงผลทั้งหมด)

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศา สถานพินิจฯจังหวัดพระนครศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศร Ayutthaya Tourism and Sports กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาแล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาช ปปช อยุธยา แฟนเพจ กศน.ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศร ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนค สำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระน สถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุ จังหวัดอยุธยา