กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F

กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F, ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง, Ban Don Muang (1).
(25)

เปิดเหมือนปกติ

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง
12/08/2021

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post
09/08/2021

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post

https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/royal-news/682187/
05/08/2021
'ในหลวง' พระราชทานทรัพย์ 99.9 ล้านบาท ตั้ง 'รพ.สนาม-ศูนย์พักคอย-สถานที่กักตัว' - The Bangkok Insight

https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/royal-news/682187/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทา.....

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #ทรงพระเจริญ
27/07/2021

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

https://www.facebook.com/213878568641741/posts/4652898738073013/?sfnsn=mo
25/07/2021

https://www.facebook.com/213878568641741/posts/4652898738073013/?sfnsn=mo

#วันเข้าพรรษา2564
ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
----
>>> สำหรับวันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง อีกทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา และเพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
...............
>>> นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ อาทิ ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาอีกด้วย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นาวาอากาศเอกสุราษฎร์ แช่มวงษ์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธา...
21/07/2021

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
นาวาอากาศเอกสุราษฎร์ แช่มวงษ์ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตร “ทหารดุริยางค์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 4” (หลักสูตรออนไลน์)

#4rtafmusicinitialcourse
#กองดุริยางค์ทหารอากาศ
#rtafmusicdivision

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000065879
13/07/2021
ในหลวง พระราชทานยาฟ้าทะลายโจรให้กทม. เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยโควิด-19

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000065879

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ฯ ส่งมอบยาฟ้าท.....

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรม...
13/07/2021

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

วันที่ 13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อม
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

06/07/2021

TODAY IN HISTORY
6 กรกฎาคม 2475
พระเจนดุริยางค์ แต่งทำนอง “เพลงชาติ”ขึ้นใหม่
.
ปฏิวัติสยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ได้สร้างสิ่งใหม่ๆ กับประเทศ รวมถึง “เพลงชาติ”ที่ร้องกันจนถึงทุกวันนี้
.
เพลง “ชาติไทย” ที่คนไทยคุ้นเคยได้ยินเช้าเย็น เป็นผลงานการประพันธ์ทำนองโดย พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ซึ่งได้รับการยอมรับว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีสากล หลังจากที่คณะราษฎรยึดอำนาจในวันที่ 24 มิถุนายนแล้ว
.
ท่านได้รับการติดต่อจากเพื่อนที่เป็นสมาชิกคณะราษฎร ให้ท่านไปคิดเพลง”ชาติไทย” ขึ้นมาใหม่ ซึ่งทางคณะราษฎรให้เวลาเพียง 7วันเท่านั้น จนครบกำหนดวันที่ 7 ท่านถึงคิดทำนองเพลงนี้ขึ้นมาได้ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2475 ท่านนึกทำนองเพลง “ชาติไทย”ได้อย่างบังเอิญระหว่างโดยสารรถรางจากถนนสุริยวงศ์มาเปลี่ยนรถที่สี่แยกเอส.เอ.บี มีอยู่ในบันทึก ชีวประวัติ โดย พระเจนดุริยางค์ ดังตอนหนึ่งว่า
.
“...ในขณะที่ข้าพจ้ากำลังเดินทางอยู่ในรถรางสายนี้ ทำนองเพลงก็บังเอิญปรากฏขึ้นมาในสมองของข้าพเจ้าอย่างครบถ้วน ข้าพเจ้าลงจากรถรางตรงไปยังที่ทำการที่สวนมิสกวัน ก็เริ่มจดบันทึกทำนองเพลง ที่จำได้ลงบนแผ่นกระดาษโน้ตเพลงทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ลืม
.
ข้าพเจ้าตรงไปที่ Piano ทดลองการประสานเสียงก็พอดีเพื่อนของข้าพเจ้าเดินเข้ามาตามกำหนด ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ดีด Piano ให้ฟังแล้วท่านก็พอใจเป็นอย่างยิ่ง เลยร้องขอให้ข้าพเจ้าแยกแนวและปรับเพลงนี้เข้าวงดุริยางค์ทหารเรือ ให้ทันการบรรเลงประจำสัปดาห์ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม...”
.
เพลง “ชาติไทย” มีนักวิชาการทางด้านดนตรีกล่าวว่า “เพลงชาติไทยเป็นผลิตผลทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิวัติ 2475 และเป็นสัญลักษณ์ของ ‘อำนาจ’ ชนิดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาตีเสมอกับอำนาจเก่าในขณะนั้น”
.
แม้แต่ดนตรีก็ยังสะท้อนถึงอุดมการณ์ทางการเมือง
.
หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ใน “เสียงเพลง วัฒนธรรม อำนาจ” ของ อติภพ ภัทรเดชไพศาล สามารถ DOWNLOAD E-BOOK ได้ที่ : https://bit.ly/Ebook-66667
.
ติดตามประเด็นสำคัญในอดีตได้จาก Facebook : Matichon Information Center
.
#เพลงชาติไทย #24มิถุนา #คณะราษฎร #TODAYINHISTORY #MATICHONINFORMATIONCENTER #ศูนย์ข้อมูลมติชน #INFORMATIONISPOWER #เพราะข้อมูลคือพลัง

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรา...
04/07/2021

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

12/06/2021
การแสดงคอนเสิร์ต “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” Krung Si Ayutthaya Mai Sin Kon Dee Concert (Brave and good person stay with Krung Si Ayutthaya forever concert)

การแสดงคอนเสิร์ต “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกองทัพอากาศ ณ ลานหญ้าด้านข้างวัดพระราม ถนนป่าโทน
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562
ดำเนินงานโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Krung Si Ayutthaya Mai Sin Kon Dee Concert
(Brave and good person stay with Krung Si Ayutthaya forever concert)
Performed by Royal Thai Air Force Wind Orchestra for King Naresuan the Great Memorial Festival.
At the lawn beside Wat Phra Ram, Paton Road, Ayutthaya Historical Park.
Sunday 20th January 2019.
Organized by Phra NaKhon Si Ayutthaya Office of Tourism and Sports.
การแสดงแบ่งเป็น 6 องก์ ดังนี้
โหมโรงมีชัยสวัสดี ดนตรีบันเทิงหรรษา พระมหากษัตริย์บรรพชนเทิดบูชา เราล้วนกล้าหาญและสามัคคี
องค์ภูมิพลสดุดี ทัพฟ้าเทิดจักรีพระจอมไท
6 Acts of Performance
- Overture of Victory
- Joyful Music
- Glorifying the Monarchs and Ancestors
- We are All Brave and Harmonized
- Praising His Majesty King Bhumibol Adulyadej
- Royal Thai Air force’s Tribute to Chakri Monarchs

นักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์: เรือตรี สันติ ลุนเผ่
Guest Vocalist: Sub Lt Santi Lunpae
ศิลปินรับเชิญเดี่ยวแซกโซโฟน: เศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิสเตอร์แซกแมน)
Alto Saxphone Guest Soloist: Sekpol Unsamran (Koh Mr.Saxman)
นักร้องรับเชิญ: ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ (พินต้า)
Guest Vocalist: Nattanich Rattanasaereekiat (Pinta)
ศิลปินรับเชิญเดี่ยวฆ้องวงใหญ่: เด็กชายพศวีร์ ภักดี
Khong Wong Yai Guest Soloist: Possawee Pakdee
อำนวยเพลง: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
Conductor: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
ระบบเสียงและแสง: ตะวัน ไลท์แอนด์ซาวด์
Sound& Lighting System: Tawan Light & Sound
ควบคุมระบบเสียง: เดช ไตรวัฒนาภรณ์
Sound Engineer: Dej Triwatanapon
ออกแบบระบบเสียง: อำพล สุวรรณารันย์
Sound design: Amphol sowannarun
ออกแบบและควบคุมระบบแสง: สันติชัย บุญประกอบ
Lighting Design& Control: Santichai Boonpargrob
บันทึกเทปโทรทัศน์: บุญเอื้อ ทัพสัพ
Pre-recorded: Boonaue tupsup
ผู้อำนวยการด้านดนตรี: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
Music Director: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
พิธีกร: รสสุคนธ์ จอมพล และ พันจ่าอากาศเอกสุระชาติ บริบูรณ์ทรัพย์
Moderator: Rossukon Jompol& FS1 Surachart Boriboonsub
ดำเนินการผลิต: กฤษฎา บัวรังษี
Producer: Krissada Buarungsee
ผู้ช่วยผู้ดำเนินการผลิต: วีรศักดิ์ ดีทรง
Co-Producer: Weerasak Deesong
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการผลิต: ศานติ อรรถวรรธน
Director of Ayutthaya Provincial Office of Tourism and Sports/Executive Producers: Santi Attawat

Photos from เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"'s post
12/06/2021

Photos from เรารักราชวงศ์จักรี "We love Chakri Dynasty"'s post

13 มิ.ย.วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ นริศราชมหามกุฎวงศ์จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินวรางกูร สมบูรณพิสุทธ...
12/06/2021

13 มิ.ย.วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ นริศราชมหามกุฎวงศ์จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาสอุภัยปักษ์อรรควรรัตน์ ขัตติยราชกุมาร ผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย "พระบิดากองแห่งกองทัพอากาศไทย"

13 มิ.ย.วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ นริศราชมหามกุฎวงศ์จุฬาลงกรณนรินทร์ สยามพิชิตินวรางกูร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาสอุภัยปักษ์อรรควรรัตน์ ขัตติยราชกุมาร ผู้วางรากฐานการบินในเมืองไทย "พระบิดากองแห่งกองทัพอากาศไทย"

ขอเชิญรับชมบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต "กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี" Rerun ทางช่องทาง Facebook Live ในหน้า Royal Thai Air Forc...
11/06/2021

ขอเชิญรับชมบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต "กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี" Rerun ทางช่องทาง Facebook Live ในหน้า Royal Thai Air Force Music Division page วันเสาร์ที่ 12 มิ.ย.64 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

ขอเชิญรับชมบันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต "กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี" Rerun ทางช่องทาง Facebook Live ในหน้า Royal Thai Air Force Music Division page วันเสาร์ที่ 12 มิ.ย.64 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

09/06/2021

เพลง: เราสู้+ไทยรวมกำลัง
Title: Rau Soo+ Thai Raum Kam Lang

การแสดงคอนเสิร์ต “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกองทัพอากาศ ณ ลานหญ้าด้านข้างวัดพระราม ถนนป่าโทน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ดำเนินงานโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพลง: เราสู้
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
คำร้อง: นายสมภพ จันทรประภา
เรียบเรียงเสียงประสาน : วิจิตร์ จิตรรังสรรค์
เพลง: ไทยรวมกำลัง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทำนอง: เอื้อ สุนทรสนาน
เรียบเรียงเสียงประสาน: ร้อยเอก ชุติวัตร์ ทึกงาม
ขับร้อง: คณะนักร้องกองดุริยางค์ทหารอากาศ
อำนวยเพลง: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ระบบเสียงและแสง: ตะวัน ไลท์แอนด์ซาวด์
ควบคุมระบบเสียง: เดช ไตรวัฒนาภรณ์
ออกแบบระบบเสียง: อำพล สุวรรณารันย์
ออกแบบและควบคุมระบบแสง: สันติชัย บุญประกอบ
บันทึกเทปโทรทัศน์: บุญเอื้อ ทัพสัพ
ผู้อำนวยการด้านดนตรี: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ดำเนินการผลิต: กฤษฎา บัวรังษี
ผู้ช่วยผู้ดำเนินการผลิต: วีรศักดิ์ ดีทรง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการผลิต: ศานติ อรรถวรรธน

Krung Si Ayutthaya Mai Sin Kon Dee Concert
(Brave and good person stay with Krung Si Ayutthaya forever concert)
Performed by Royal Thai Air Force Wind Orchestra for King Naresuan the Great Memorial Festival. At the lawn beside Wat Phra Ram, Paton Road, Ayutthaya Historical Park.
Sunday 20th January 2019.Organized by Phra NaKhon Si Ayutthaya Office of Tourism and Sports.
Title: Rau Soo
Composer: His Majesty King Bhumibol Adulyadej
Lyrics: Mr. Sompop Chantaraprapa
Arranged: Wijit Jitrangsan
Title: Thai Raum Kam Lang
Composer: His Majesty King Vajiravudh
Music: Euah Suntornsanan
Arranged: Capt Chutiwat Thugngam
Vocalists: The Royal Thai Air Force Music Division Vocalists
Conductor: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Sound& Lighting System: Tawan Light & Sound
Sound Engineer: Dej Triwatanapon
Sound design: Amphol sowannarun
Lighting Design& Control: Santichai Boonpargrob
Pre-recorded: Boonaue tupsup
Music Director: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Producer: Krissada Buarungsee
Co-Producer: Weerasak Deesong
Director of Ayutthaya Provincial Office of Tourism and Sports/Executive Producers: Santi Attawat

09/06/2021

เพลง: เจ้าตาก+พระนเรศวรมหาราช+บางระจันวันเพ็ญ/
Title: Jao Dtak (Prince Dtak)+King Naresuan the Great+Bangrajan Wan Pen (Bangrajan, Day of the Full Moon)

การแสดงคอนเสิร์ต “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกองทัพอากาศ ณ ลานหญ้าด้านข้างวัดพระราม ถนนป่าโทน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ดำเนินงานโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพลง: เจ้าตาก
ขับร้อง: พันจ่าอากาศเอก เชิงชาย เพ็งศิลา
ศิลปิน: คาราบาว
เพลง: พระนเรศวรมหาราช
ขับร้อง: จ่าอากาศเอก สุรารักษ์ รักษาศิลป์
เพลง: บางระจันวันเพ็ญ
ขับร้อง: เรืออากาศเอก จินตวิช บัวทอง
เรียบเรียงเสียงประสาน: เรืออากาศตรี ศักดิ์สิทธิ์ พุทธิดิลก
อำนวยเพลง: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ระบบเสียงและแสง: ตะวัน ไลท์แอนด์ซาวด์
ควบคุมระบบเสียง: เดช ไตรวัฒนาภรณ์
ออกแบบระบบเสียง: อำพล สุวรรณารันย์
ออกแบบและควบคุมระบบแสง: สันติชัย บุญประกอบ
บันทึกเทปโทรทัศน์: บุญเอื้อ ทัพสัพ
ผู้อำนวยการด้านดนตรี: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ดำเนินการผลิต: กฤษฎา บัวรังษี
ผู้ช่วยผู้ดำเนินการผลิต: วีรศักดิ์ ดีทรง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการผลิต: ศานติ อรรถวรรธน

Krung Si Ayutthaya Mai Sin Kon Dee Concert
(Brave and good person stay with Krung Si Ayutthaya forever concert)
Performed by Royal Thai Air Force Wind Orchestra for King Naresuan the Great Memorial Festival. At the lawn beside Wat Phra Ram, Paton Road, Ayutthaya Historical Park.
Sunday 20th January 2019.Organized by Phra NaKhon Si Ayutthaya Office of Tourism and Sports.
Title: Jao Dtak (Prince Dtak)
Vocalist: FS1 Cherngchai Pengsila
Title: King Naresuan the Great
Vocalist: Sgt Surarak Raksasin
Title: Bangrajan Wan Pen (Bangrajan, Day of the Full Moon)
Vocalists: Flt Lt Jintawit Buathong
Artist: Carabao
Arranged: Plt Off Saksit Puttidilok
Conductor: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Sound& Lighting System: Tawan Light & Sound
Sound Engineer: Dej Triwatanapon
Sound design: Amphol sowannarun
Lighting Design& Control: Santichai Boonpargrob
Pre-recorded: Boonaue tupsup
Music Director: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Producer: Krissada Buarungsee
Co-Producer: Weerasak Deesong
Director of Ayutthaya Provincial Office of Tourism and Sports/Executive Producers: Santi Attawat

09/06/2021

เพลง: ในหลวงของแผ่นดิน
Title: Their Majesties of the Kingdom

การแสดงคอนเสิร์ต “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกองทัพอากาศ ณ ลานหญ้าด้านข้างวัดพระราม ถนนป่าโทน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ดำเนินงานโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพลง: ในหลวงของแผ่นดิน
ขับร้อง : ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ (พินต้า) และ คณะนักร้องกองดุริยางค์ทหารอากาศ
ทำนอง: สราวุธ เลิศปัญญานุช
คำร้อง: วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
เรียบเรียงเสียงประสาน: เรืออากาศโทวิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
อำนวยเพลง: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ระบบเสียงและแสง: ตะวัน ไลท์แอนด์ซาวด์
ควบคุมระบบเสียง: เดช ไตรวัฒนาภรณ์
ออกแบบระบบเสียง: อำพล สุวรรณารันย์
ออกแบบและควบคุมระบบแสง: สันติชัย บุญประกอบ
บันทึกเทปโทรทัศน์: บุญเอื้อ ทัพสัพ
ผู้อำนวยการด้านดนตรี: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ดำเนินการผลิต: กฤษฎา บัวรังษี
ผู้ช่วยผู้ดำเนินการผลิต: วีรศักดิ์ ดีทรง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการผลิต: ศานติ อรรถวรรธน

Krung Si Ayutthaya Mai Sin Kon Dee Concert
(Brave and good person stay with Krung Si Ayutthaya forever concert)
Performed by Royal Thai Air Force Wind Orchestra for King Naresuan the Great Memorial Festival. At the lawn beside Wat Phra Ram, Paton Road, Ayutthaya Historical Park.
Sunday 20th January 2019.Organized by Phra NaKhon Si Ayutthaya Office of Tourism and Sports.
Title: Their Majesties of the Kingdom

Vocalist: Nattanich Rattanasaereekiat (Pinta)& The Royal Thai Air Force Music Division Vocalsits
Music: Sarawut Lertpanyanut
Lyrics: Wichian Tantipimonpan
Arranged: Flg Off Wisit Phawapanyakun
Conductor: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Sound& Lighting System: Tawan Light & Sound
Sound Engineer: Dej Triwatanapon
Sound design: Amphol sowannarun
Lighting Design& Control: Santichai Boonpargrob
Pre-recorded: Boonaue tupsup
Music Director: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Producer: Krissada Buarungsee
Co-Producer: Weerasak Deesong
Director of Ayutthaya Provincial Office of Tourism and Sports/Executive Producers: Santi Attawat

09/06/2021

เพลง: สรรเสริญพระบารมี
Title: The Thai Royal Anthem

การแสดงคอนเสิร์ต “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี” งานรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยวงดุริยางค์เครื่องลมกองทัพอากาศ ณ ลานหญ้าด้านข้างวัดพระราม ถนนป่าโทน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ดำเนินงานโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพลง: สรรเสริญพระบารมี
ทำนอง: ปโยตร์ ชูรอฟสกี
คำร้อง: สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
เรียบเรียงเสียงประสาน: ศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์
ขับร้อง: คณะนักร้องกองดุริยางค์ทหารอากาศ
อำนวยเพลง: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ระบบเสียงและแสง: ตะวัน ไลท์แอนด์ซาวด์
ควบคุมระบบเสียง: เดช ไตรวัฒนาภรณ์
ออกแบบระบบเสียง: อำพล สุวรรณารันย์
ออกแบบและควบคุมระบบแสง: สันติชัย บุญประกอบ
บันทึกเทปโทรทัศน์: บุญเอื้อ ทัพสัพ
ผู้อำนวยการด้านดนตรี: นาวาอากาศตรี วิศิษฎ์ ภวปัญญากุล
ดำเนินการผลิต: กฤษฎา บัวรังษี
ผู้ช่วยผู้ดำเนินการผลิต: วีรศักดิ์ ดีทรง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ผู้อำนวยการผลิต: ศานติ อรรถวรรธน

Krung Si Ayutthaya Mai Sin Kon Dee Concert
(Brave and good person stay with Krung Si Ayutthaya forever concert)
Performed by Royal Thai Air Force Wind Orchestra for King Naresuan the Great Memorial Festival. At the lawn beside Wat Phra Ram, Paton Road, Ayutthaya Historical Park.
Sunday 20th January 2019.Organized by Phra NaKhon Si Ayutthaya Office of Tourism and Sports.
Title: The Thai Royal Anthem
Music: Pyotr Schurovsky
Lyrics: Prince Narisara Nuwattiwong
Arranged: Prof. Phra Chen Duriyang
Vocalists: The Royal Thai Air Force Music Division Vocalists
Conductor: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Sound& Lighting System: Tawan Light & Sound
Sound Engineer: Dej Triwatanapon
Sound design: Amphol sowannarun
Lighting Design& Control: Santichai Boonpargrob
Pre-recorded: Boonaue tupsup
Music Director: Sqn Ldr Wisit Phawapanyakun
Producer: Krissada Buarungsee
Co-Producer: Weerasak Deesong
Director of Ayutthaya Provincial Office of Tourism and Sports/Executive Producers: Santi Attawat

ที่อยู่

ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
Ban Don Muang (1)
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Fผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Don Muang (1) บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วงดุริยางค์กองทัพอากาศ บรรเลงได้ยอดเยี่ยมมากครับ สำหรับมหรสพคืนนี้ ที่ท้องสนามหลวง ขอขอบคุณวงฯ และกองทัพอากาศ สำหรับฝีมือและรสนิยมยอดเยี่ยมครับ
ขอแสดงความยินดีกับหมวดใหม่ทุกท่านครับ
ขอบคุณท่าน ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ ที่ให้ร้าน บะหมี่ซังเล้ง (มังกรคู่) ซอยนาวงประชาพัฒนาซอย 8 บริการอาหารมือกลางวันที่โรงอาหารครับ — ที่ ซังเล้ง(มังกรคู่)บะหมี่เกี้ยว
ขอบคุณท่าน ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ ที่ให้ร้าน บะหมี่ซังเล้ง (มังกรคู่) ซอยนาวงประชาพัฒนาซอย 8 บริการอาหารมือกลางวันที่โรงอาหารครับ
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/