Clicky

กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F

กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air F, หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, Ban Don Muang (1).

เปิดเหมือนปกติ

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565เวลา 16.00-18.00 น.ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิตRangsit Wind Orchestra จัดแสดงคอนเสิร์...
27/10/2022

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

Rangsit Wind Orchestra จัดแสดงคอนเสิร์ต ร่วมเฉลิมฉลอง 20 ปี วิทยาลัยดนตรี ม. รังสิต

เป็นการรวมตัวของเหล่านักดนตรี อาจารย์ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน กว่า 90 ชีวิต ในความพิเศษของบทเพลงที่คัดสรรนำมาบรรเลงในโอกาสพิเศษ

โดยมีข้าราชการกองดุริยางค์ทหารอากาศ ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว(ศิษย์เก่า) และข้าราชการที่กำลังศึกษาต่อ ที่วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต และนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ต ในครั้งนี้ด้วย20thAnniversary
#กองดุริยางค์ทหารอากาศ
#โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ

น.อ.ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการขอ...
27/10/2022

น.อ.ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติราชการของทหารกองประจำการ ประจำปี 2565
วันที่ 27 ต.ค. 65 ณ ห้องประชุมกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

Rangsit Wind Orchestra จัดแสดงคอนเสิร์ต ร่วมเฉลิมฉลอง 20 ปี วิทยาลัยดนตรี ม. รังสิตเป็นการรวมตัวของเหล่านักดนตรี อาจารย์...
26/10/2022

Rangsit Wind Orchestra จัดแสดงคอนเสิร์ต ร่วมเฉลิมฉลอง 20 ปี วิทยาลัยดนตรี ม. รังสิต

เป็นการรวมตัวของเหล่านักดนตรี อาจารย์ ศิษย์เก่าและปัจจุบัน กว่า 90 ชีวิต ในความพิเศษของบทเพลงที่คัดสรรนำมาบรรเลงในโอกาสพิเศษครั้งนี้

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
เวลา 16.00-18.00 น.
(ประตูเปิดเวลา 15.30 น.)
ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ไม่เสียค่าเข้าชม

สำรองที่นั่งล่วงหน้า โดยสแกน QR Code หรือลิงก์

https://forms.gle/UJL7anJJkdXEnArs6

สอบถามโทร. 080 462 497920thAnniversary

24/10/2022
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่ ๒ กรมทหารอากาศโยธินร...
22/10/2022

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่ ๒ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อถวายพระเกียรติแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหมายพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๕
การนี้ พล.อ.ท.ธนัญชัย พึ่งทัศน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้ตรวจเยี่ยม ให้โอวาทและคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่กำลังพลก่อนปฏิบัติภารกิจ

21/10/2022
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่๑ กรมทหารอากาศโยธินรั...
19/10/2022

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่๑ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในหมายพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๕
การนี้ น.อ.ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้ให้โอวาทและคำแนะนำแก่วงโยธวาทิตก่อนปฏิบัติภารกิจ

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่๓ กรมทหารอากาศโยธินรั...
18/10/2022

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงโยธวาทิตประกอบกองทหารเกียรติยศ ร่วมกับ กองพันที่๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในหมายพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๕
การนี้ พล.อ.ท.ธนัญชัย พึ่งทัศน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้ตรวจเยี่ยม ให้โอวาทและคำแนะนำแก่กำลังพลก่อนปฏิบัติภารกิจ

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ เนื่องในโอกาสน้อม...
17/10/2022

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ ที่ได้รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ เนื่องในโอกาสน้อมรำลึกวันแห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

1)ร.ต.หญิง เมนิสา มโนษร ตำแหน่งครูวิชาดนตรี ที่รับรางวัลพระภัทรภักดิ์ สาขา ผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธาน ด้านการดนตรี กีฬา และการถ่ายภาพ

2)จ.ท.หญิง ปริศญา คูหามุข ตำแหน่งนักร้อง สาขาผู้สืบสานตามรอยพระราชปณิธานฯ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙เมื่อเวลา ๑๗.๕๓ น. วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เน...
14/10/2022

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
เมื่อเวลา ๑๗.๕๓ น. วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ

บันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีบวงสรวง พระบรมรูป “ร.9” วันนี้เทียบ พระราชพิธี  เมื่อครั้ง มี พระบรมรูปทรงม้า “ร.5”…. แม้ เ...
13/10/2022

บันทึกประวัติศาสตร์
พระราชพิธีบวงสรวง พระบรมรูป “ร.9” วันนี้
เทียบ พระราชพิธี เมื่อครั้ง มี พระบรมรูปทรงม้า “ร.5”…. แม้ เราเกิดไม่ทัน ยุคนั้น แต่เรา ได้เห็น ในยุคนี้
.
เผย เหตุ”ในหลวง ร.10” ทรงขอคืน “สนามม้านางเลิ้ง” เพราะกลายเป็นแหล่ง การพนัน ม้า แตกต่าง จาก สมัย “ร.6”ทรง ตั้งราชตฤณมัยสมาคม สร้างสนามม้า ไว้
เผย ทรงขอคืน เมื่อ สัญญาเช่าหมดลง ก่อนนานแล้ว
เผย ค่าเช่า เดือนละ10,000 บาท แต่คนบางกลุ่ม ได้เงินจากการพนัน หลายร้อยล้าน
ชี้ เมื่อแรก ที่ ทรงให้ปรับปรุงสนามม้า
มีการปล่อยข่าวบิดเบือน ว่า พระองค์จะเอาไปสร้างวัง
แต่ ความจริง ได้ปรากฎแล้ว
.
ณ ที่นี่ จะเป็น ปอดแห่งใหม่ สวนสาธารณะ ที่สวยงาม และ เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9

วันนี้ 13 ตค.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ
.
.
พันเอก วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกลาโหม เปิดเผยว่า “ในหลวง” คิดอย่างไร ที่ปรับปรุงสนามม้านางเลิ้ง พัฒนา เป็นสวนสาธารณะใหญ่ ปอดแห่งใหม่ของคนกรุง เพิ่มที่จอดรถสำหรับ โรงพยาบาลรามาฯ

สนามม้านางเลิ้ง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัย ร.6 ตอนนั้น บริบทสังคมกับการแข่งม้า ถือเป็นเรื่องใหม่ มีพันธุ์ม้าต่างประเทศ เข้ามามาก

ร.6 สร้างสนามม้านี้ เพื่อเป็นการพัฒนาพันธุ์ม้าในประเทศไทย ในภาพรวม อันหมายถึง การแข่งขันที่เป็นกีฬา การค้าขายอาหารเพื่อส่งเสริมธุรกิจชุมชน การพักผ่อน และธุรกิจกีฬา

แต่ เมื่อวันเวลาผ่านไป บริบทสังคมเปลี่ยนวัตถุประสงค์เหล่านี้ ก็เปลี่ยนและลดลง

มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้อง มีผู้มีอิทธิพลในการแข่งขัน สามารถกำหนด ผลแพ้ชนะได้

ที่สำคัญ ในการปรับปรุงครั้งนี้คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เห็นว่า การพนันนี้ มีผลเสียเกิดขึ้นมากในวงกว้าง และตามมาซึ่งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด สุดท้ายก็กระทบกับครอบครัว ครอบครัวแตกแยก นี่ครับคือ เหตุผลที่ปรับปรุงครั้งนี้

ผมมาคิดต่อว่า การขอที่ดินคืนนี้ ก็ได้ขอคืนในขณะที่หมดสัญญาเช่าแล้ว โดยสัญญาเช่าหมดไปก่อนหน้านี้นานแล้ว

ค่าเช่าก็ไม่แพง เพียงเดือนละ10,000 บาท แต่กลับเอามาหากิน กับการพนันมีเงินหมุนเวียนสัปดาห์ละหลายร้อยล้านบาท

ข้อสังกตุคือ การที่สัญญาหมดไปนานแล้ว แต่ไม่มีการต่อสัญญา แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนของสิทธิครอบครองที่ดิน ก็มีความเป็นไปได้ ในเรื่องการฮุบเอาที่ดินทรัพย์สินไปเป็นของกลุ่มคนได้ในอนาคต

เรื่องนี้เคยเกิดมาแล้วในช่วง 2475
และปัจจุบัน ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ ที่ไม่ชัดเจนและมีกลุ่มคนเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทรัพย์สินหาประโยชน์เข้าตัวเองอยู่ แค่ปล่อยเช่าช่วงต่อก็ได้กำไรหลายแล้ว ส่วนการทำความชัดเจนนี้ก็เพื่อให้มีเจ้าของที่ดินถูกต้องและเสียภาษีถูกต้องไม่คลุมเครือ

และแน่นอนว่า เมื่อแรกที่ พระองค์ปรับปรุงสนามม้า ก็มีข่าวบิดเบือนออกมาทันทีว่า พระองค์จะเอาไปสร้างวัง

จนมาถึงวันนี้ ความจริงเริ่มปรากฏ ว่าไม่จริงพวกที่บิดเบือน ก็ไม่ได้ออกมายอมรับ ที่สำคัญคือ บิดเบือนปล่อยข่าวปลอมเป็นประจำจากคนเดิมๆ แต่ก็ยังมีคนเชื่อ และมีคนเอาไปขยายผลต่อสร้างความเข้าใจที่ผิดต่อสถาบัน

ทำให้ผมนึกถึงการบิดเบือน เรื่องภาวะเรือนกระจก ไม่มีอยู่จริง แต่ก็ยังมีคนเชื่อและเชียร์อยู่ คนบิดเบือนเหล่านี้ หวังผลทางการเมืองและอำนาจเงินทอง เข้ามาสู่ตนเองทั้งนั้น

การบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ ในหลวง ร.9 วันนี้ 13 ตุลาคม2565 ถือเป็น ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่ต้องบันทึกไว้ของชาติไทย

และ มีการจดหมายเหตุไว้ เช่นเดียวกับ ตอนสร้าง พระบรมรูปทรงม้า ตอนนั้นผมเกิดไม่ทัน แต่พระราชพิธีในครั้งนี้ ก็จะเหมือนกัน

ดังนั้น พวกเราคนไทยในปัจจุบัน แม้จะเกิดไม่ทันในสมัยนั้น แต่ในสมัยนี้ เราก็ได้เห็นพระราชพิธี เหมือนกัน

นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณ เป็นล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทย ที่สถาบันฯ ไม่เคยละทิ้งหรือแบ่งแยกประชาชนเลย พระองค์ให้ความสำคัญ กับเรื่องเล็กน้อย ที่ส่งผลกว้างใหญ่ เช่น สิ่งแวดล้อม การกระจายอำนาจจากส่วนกลาง สถาบันครอบครัว การศึกษา การสาธารณสุข

วันนี้ เราได้เห็นหลายสิ่งพัฒนาขึ้นจากการเติมเต็มของสถาบันฯ ต่อไปภายภาคหน้าแน่นอนว่า เราจะยังได้เห็นอีกหลายสิ่งที่พัฒนาสถาพร ต่อไป

: พันเอก วันชนะ สวัสดี

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำ...
13/10/2022

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๔๐ ปี...
08/10/2022

๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชันษา ๔๐ ปี

“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระภาคิไนยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

เกล้ากระหม่อม กำลังพล กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขอประทานถวายพระพรแด่ฝ่าพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม

(๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมครอบครัวผู้เสีย...
07/10/2022

(๗ ตุลาคม ๒๕๖๕) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในช่วงเวลาแห่งการสูญเสีย โดยมีประชาชนร่วมรับเสด็จฯ ณ ตึกศัลยกรรม โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสถึงเหตุโศกนาฏกรรมในจังหวัดหนองบัวลำภู และพระราชทานกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ความว่า

“...รู้สึกเสียใจเศร้าสลดใจมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ช่วงเวลาแห่งความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจก็ไม่ทราบจะอธิบายอย่างไรให้เข้าใจ ก็เป็นความรู้สึกร่วม เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นถ้าเกิดมีอะไรเดือดร้อนลำบากให้ช่วยเหลือให้ดูแล ขอแสดงความเสียใจและคงไม่มีคำไหนมาแทนความเสียใจได้ ก็ขอให้กำลังใจพวกเราเข้มแข็งเพื่อให้วิญญาณน้อง ๆ เขาสบายใจ เราก็จะทำพิธีการทำบุญสวดมนต์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้กับผู้ที่จากไปแล้วก็เป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคน เราก็เสียใจด้วยมาก เราจะต้องทำยังไงตอนนี้ เราต้องทำอะไรให้ดีที่สุด เป็นกำลังใจให้ทุกคน...”

โดยก่อนหน้านี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อม ๓ องคมนตรี พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ดร.อำพน กิตติอำพน ไปเยี่ยมครอบครัวผู้บาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมในจังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณารับผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมด

🎸พบ​กับพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ และวงดุริยางค์ทหารอากาศ 🗓️ใน​วันที่ 8​ ต.ค.นี้​ เวลา 2205 🎬ในรายการนักผจญเพลง 🎼 https://w...
07/10/2022

🎸พบ​กับพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ และวงดุริยางค์ทหารอากาศ 🗓️ใน​วันที่ 8​ ต.ค.นี้​ เวลา 2205 🎬ในรายการนักผจญเพลง 🎼

https://www.facebook.com/209493309423977/posts/1761895030850456/?sfnsn=mo

07/10/2022
สำหรับปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีงบประมาณใหม่ พวกเราขอมอบเพลงนี้ ให้ทุกท่าน🎼🎶ปั้บๆๆๆๆ 🎺🎸💜🗓️เห็นเราว่างวันไหนให้เอาปากกามาวง...
03/10/2022

สำหรับปีงบประมาณที่ผ่านมาและปีงบประมาณใหม่ พวกเราขอมอบเพลงนี้ ให้ทุกท่าน🎼🎶ปั้บๆๆๆๆ 🎺🎸

💜🗓️เห็นเราว่างวันไหนให้เอาปากกามาวง🖊️🖍️พอเราเห็นวันว่าง พวกเราก็จะยืนงง🤔😎พวกเรานั้นเต็มที่ตลอด งานที่ไหนก็ขอให้บอก🚗🚎และถ้าให้เลือกว่างสักเดือนคงเลือกไม่ลง🤴👸ขอมงลงทั้งปีแล้วกัน🥰💙

พิสุทธิพงศ์ ร่วมสร้าง งานศิลป์เด่นดีดสีตี เป่าร้องเต้น ร่วมรังสรรค์ศรีชูรส ประพันธ์ต่อ เพื่อสานงาน ดนตรียัง ดังก้อง ดั่ง...
30/09/2022

พิสุทธิพงศ์ ร่วมสร้าง งานศิลป์เด่น
ดีดสีตี เป่าร้องเต้น ร่วมรังสรรค์
ศรีชูรส ประพันธ์ต่อ เพื่อสานงาน
ดนตรียัง ดังก้อง ดั่งต้องมนต์

ให้ก้าวหน้า งานเด่น ด้วยยิ่งศักดิ์
ให้ไพเราะ ขานขับ เสนาะหู
ให้เรืองฉาย สร้างขวัญ ให้เชิดชู
ให้ดุริยางค์ เคียงคู่ ทัพฟ้าไทย

น.อ.พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส ส่งมอบหน้าที่ และการบังคับบัญชา ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ให้แก่
น.อ.ยิ่งศักดิ์ เรืองฉาย ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ท่านใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

"๒๔ กันยายนวันมหิดล"
30/09/2022

"๒๔ กันยายน
วันมหิดล"

❄️SNOWY ไม่ใช่ SNOW WHITE❄️SNOWY Always ไม่ใช่ SNOWY Airways 💙⭐️รักไม่ใช่ดวงดาวที่พราวแสง
29/09/2022

❄️SNOWY ไม่ใช่ SNOW WHITE
❄️SNOWY Always ไม่ใช่ SNOWY Airways
💙⭐️รักไม่ใช่ดวงดาวที่พราวแสง

ดั่งเสียงเพลง มีเริ่ม ต้องมีจบครบกำหนด ตามวาระ ตามวิถีมีทั้งทุกข์ สุขเคล้า ชื่นชีวีบรรเลงดี ตามตัวโน้ต บทประพันธ์  ถึงเว...
28/09/2022

ดั่งเสียงเพลง มีเริ่ม ต้องมีจบ
ครบกำหนด ตามวาระ ตามวิถี
มีทั้งทุกข์ สุขเคล้า ชื่นชีวี
บรรเลงดี ตามตัวโน้ต บทประพันธ์

ถึงเวลา เพลงจบ ให้ท่านพัก
จบด้วยรัก จากด้วยใจ ถวิลหา
ครบวาระ เกษียณ ตามเวลา
ดุริยางค์ มุทิตา ตราจิตตรึง

“ความเป็นครู-เป็นศิษย์ เป็นพี่-เป็นน้อง เป็นชาวดุริยางค์ และความเป็นทหารอากาศ จะคงอยู่กับทุกท่านตลอดไป” พิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญาการอากาศโยธิน ประจำปีงบประมาณ 65 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

RTAF-MAG-T Night “PONGNAPA”งานเลี้ยงรับรองผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ / ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จัสแมกไทย วันที่ 21 กันยายน...
22/09/2022

RTAF-MAG-T Night “PONGNAPA”
งานเลี้ยงรับรองผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ / ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่จัสแมกไทย วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงดนตรีบรรเลงในงานเลี้ยงสังสรรค์สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ทอ.ประจำปี 65...
16/09/2022

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงดนตรีบรรเลงในงานเลี้ยงสังสรรค์สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตร ทอ.ประจำปี 65 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 14 กย.65

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงดนตรีบรรเลงในงานเลึ้ยงรับรอง Gala Diner การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง...
16/09/2022

กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จัดวงดนตรีบรรเลงในงานเลึ้ยงรับรอง Gala Diner การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งของเอเปค ครั้งที่ 52 (the 52nd APEC Transportation Working Group: TPTWG52) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565

🎸พบ​กับพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ และวงดุริยางค์ทหารอากาศ 🗓️ใน​วันที่ 8​ ต.ค.นี้​ เวลา 2205 🎬ในรายการนักผจญเพลง 🎼รายการเพลง...
14/09/2022

🎸พบ​กับพี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ และวงดุริยางค์ทหารอากาศ 🗓️ใน​วันที่ 8​ ต.ค.นี้​ เวลา 2205 🎬ในรายการนักผจญเพลง 🎼รายการเพลงที่มากกว่าเรื่องราวของเพลง แต่บอกเล่าเรื่องราวของดนตรีในมุมที่แตกต่าง 💜สร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันได้📺ชมรายการนักผจญเพลง ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 🥰

💙💜 ร่วมส่งกำลังใจให้ จ.ท.หญิง ปุณยนุช เดชะบุญ 🦌🎙นักร้องฝ่ายขับร้อง กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ...
12/09/2022

💙💜 ร่วมส่งกำลังใจให้ จ.ท.หญิง ปุณยนุช เดชะบุญ 🦌🎙นักร้องฝ่ายขับร้อง กองดนตรี กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 🎬ในการประกวดร้องเพลงรายการดวลเพลงดังพลังอาชีพ 💂‍♂️ซึ่งจะออกอากาศในวันอังคาร ที่ 27 กันยายน 65 เวลา 1300 📺ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD🌈

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกพลแตรประจำกองรักษาการณ์ ของ พัน อ...
09/09/2022

พลอากาศโท วิญญา โพธิ์คานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกพลแตรประจำกองรักษาการณ์ ของ พัน อย.บน.ต่างจังหวัด และพัน อย.รร.การบิน วันที่ 9 กันยายน 2565
ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

31/08/2022

เพลง Dahil Sayo ขับร้องโดย Flor Oriente นักร้องรับเชิญชาวฟิลิปปินส์ ในฉากหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องโรงแรมนรก ปี 2500 กำกับโดย รัตน์ เปสตันยี

ภาพยนตร์เรื่องนี้ บรรเลงดนตรีประกอบโดยวงลูกฟ้า ของ ดย.ทอ. ในการควบคุมวงของครูปรีชา เมตไตรย์ และที่น่าประทับใจมากคือมีนักร้องนักดนตรีของวงได้เข้าฉากร่วมแสดงด้วย

ในฉากนี้สังเกตดีๆจะได้เห็นครูมนัส ปิติสานต์ ในวัยหนุ่มฟ้อ ยืนเขย่าลูกแซ็ก และสุภาพบุรุษที่เล่นดับเบิ้ลเบสคือครูไฉน ไลยะเกษ ร่วมบรรเลงด้วย

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ Contemporary dance เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องการแสดงดนตร...
24/08/2022

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ Contemporary dance เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องการแสดงดนตรี อาคารโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 🎬💃🏻🕺🏻

วงโยธวาธิต กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ซ้อมการปฏิบัติในที่ตั้ง สำหรับภารกิจตรวจสอบร่วมกองทหารเกียรติยศ...
23/08/2022

วงโยธวาธิต กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ซ้อมการปฏิบัติในที่ตั้ง สำหรับภารกิจตรวจสอบร่วมกองทหารเกียรติยศรักษาพระองค์

ภาพบรรยากาศในการแสดงคอนเสิร์ต ❤️“ด้วยรักและผูกพัน” The Bonded Love❤️เพื่อฉลองความสำเร็จและขอบคุณผู้สนับสนุนกิจการโทรทัศน...
22/08/2022

ภาพบรรยากาศในการแสดงคอนเสิร์ต
❤️“ด้วยรักและผูกพัน” The Bonded Love❤️
เพื่อฉลองความสำเร็จและขอบคุณผู้สนับสนุนกิจการโทรทัศน์และสถานีวิทยุ กองทัพอากาศ โดยกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 🎼🎸🎹

17/08/2022

วันนี้ในอดีต
16 สิงหาคม 2511
‘สุรพล สมบัติเจริญ’ ถูกยิงเสียชีวิต
.
วันนี้เมื่อ 54 ปีที่แล้ว สุรพล สมบัติเจริญ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เจ้าของสมญานามราชาลูกทุ่ง ถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดนครปฐม
.
สุรพล สมบัติเจริญ เกิดและเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแรกเริ่มเขาเป็นคนชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเรียน จนกระทั่งเขาไปเป็นทหารในกองทัพอากาศ โดยประจำกองดุริยางค์ทหารอากาศ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการได้รับความรู้ด้านดนตรีและการร้องเพลง และเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตทำให้เขาถูกจารึกว่าเป็น “ราชาลูกทุ่ง”
.
พ.ศ. 2496 เขาได้บันทึกเพลงแรก “น้ำตาลาวเวียง” แต่เพลงที่ทำให้คนรู้จักเขาทั่วไปคือเพลง “16 ปีแห่งความหลัง” เมื่อเวลาผ่านไปผู้คนแฟนเพลงก็ติดตามสุรพลมากขึ้น ส่งผลให้มีงานร้องเพลงเข้ามาบ่อยๆ
.
เพลงของสุรพล สมบัติเจริญ ถูกนำไปเปิดในสถานีวิทยุวรจักรครั้งแรก ทำให้เพลงลูกทุ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และมีการพัฒนาจนถึงในปัจจุบัน หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเพลงลูกทุ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่เคยถูกเปิดในสถานีวิทยุมาก่อน
.
สุรพล สมบัติเจริญ ถูกยกย่องว่าเป็นราชาลูกทุ่งเพราะความอัจฉริยะของเขาที่สามารถทั้งแต่งเพลงเองและร้องเองได้ รวมถึงเทคนิคการดึงความสนใจผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการเล่นตลก สร้างความบันเทิง
.
คอลัมน์คมเคียวคมปากกา โดยบรรณวัชร เผยแพร่ในเว็บไซต์คมชัดลึก ยกย่องสุรพล สมบัติเจริญว่า ไม่ต่างจากสตาร์ทอัพลูกทุ่งคนแรก จากการเช่าเวลาวิทยุจัดรายการเพลง ซึ่งต้องถือว่าวิทยุยังเป็นสื่อใหม่ในสมัยนั้น ขณะเดียวกันยังมีการทำเพลงมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และทำธุรกิจอื่นต่อยอดด้วย
.
ดังนั้น สุรพล สมบัติเจริญ จึงไม่ใช่แค่นักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง หากแต่ยังเป็นนักธุรกิจที่ช่ำชองในการมองตลาดเพลง และเป็นนักบริหารจัดการที่ดี จึงทำให้วงสุรพลอยู่แถวหน้าของวงการลูกทุ่งสมัยนั้น
.
กลางดึกในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2511 หลังจากสุรพล สมบัติเจริญแสดงบนเวทีวิกแสงจันทร์ ริมถนนมาลัยแมน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เขาถูกลอบยิงเสียชีวิตในวัย 37 ปี
.
ที่มา https://www.thairath.co.th/content/680852
https://taichinhkinhdoanh.info/th/16-สิงหาคม-สุรพล-สมบัติเจร/
http://www.suphan.biz/surapol.htm
https://www.komchadluek.net/entertainment/thai-entertainment/383873
.

#สาระความรู้เพื่อวันนี้

วันผ้าไทยแห่งชาติ ( National Thai Textile Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด...
15/08/2022

วันผ้าไทยแห่งชาติ ( National Thai Textile Day) ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่อง "ผ้าไทย" เป็นที่ประจักษ์มาอย่างยาวนาน จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไป ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทางกระทรวงวัฒนธรรมที่นำโดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจึงเสนอให้วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็น "วันผ้าไทยแห่งชาติ" เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ

ต้นรวงผึ้ง ที่มีดอกสีเหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอม เป็นพรรณไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่า เพราะเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้า...
15/08/2022

ต้นรวงผึ้ง ที่มีดอกสีเหลืองโดดเด่นและส่งกลิ่นหอม เป็นพรรณไม้ไทยแท้อันทรงคุณค่า เพราะเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
ต้นรวงผึ้ง ถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องจากดอกรวงผึ้งจะออกดอกในช่วงเดือนพระบรมราชสมภพพอดี ส่วนสีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพอีกด้วย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่พระองค์เสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อพระราชทานไว้ให้เป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวไทย

#รวงผึ้งรวมใจ
#จอมทัพไทย
#สืบสานรักษาต่อยอด

วานนี้(๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็...
13/08/2022

วานนี้(๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกในการนี้ด้วย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ✨🙏🏼💙🙏🏼✨

ขอบคุณข้อความและรูปจากเพจ โบราณนานมา

12/08/2022

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ขอมอบบทเพลง คือหัตถาครองพิภพ ขับร้องโดยคุณ ขวัญ Golden song บรรเลงโดยวง Bigband โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ให้ทุกท่านได้รับชม และรับฟังครับ 🎹🎼

วันแม่แห่งชาติ "๑๒ สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง#เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิ...
11/08/2022

วันแม่แห่งชาติ "๑๒ สิงหา
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

คำขวัญพระราชทานวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ
จะหาใครมาเทียบยากจักหา
ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา
ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

#จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง จอมพลอากาศหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

; เสด็จพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ทรงเสด็จพระราชสมภพ ที่
บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระรามหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร
เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระราชทานนามว่า “สิริกิติ์” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้เป็นศรี แห่งกิติยากร”

เป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน #พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย ใน ราชวงศ์จักรี เป็นพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และ โดยพระชนมายุจึงนับเป็นพระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบันใน พระบรมราชจักรีวงศ์
(พระกุลเชษฐ์ โดยพระอิสริยยศ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงสุด) ซึ่งจะหมายถึงพระมหากษัตริย์เสมอ โดยพระชนมายุ คือพระบรมวงศ์ที่มีพระชนมายุสูงสุด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้
______
“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”
#ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
___________

นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรดุ...
10/08/2022

นาวาอากาศเอก พิสุทธิพงศ์ ศรีชูรส ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรดุริยางค์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5
วันที่ 10 ส.ค. 65 ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะครู และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติกับผู้สำเร็จการศึกษา

10/08/2022
แกรนด์เอ็กซ์บริบูรณ์ 🎹🎼🎸
04/08/2022

แกรนด์เอ็กซ์บริบูรณ์ 🎹🎼🎸

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
Ban Don Muang (1)
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Fผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Don Muang (1) บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Two killed in Thai Ministry of Agriculture and Cooperatives (KASET) crash

An instructor pilot and his student were killed during a crash of a KASET Cessna Caravan. Ce208 serial 1917 of the Bureau of Royal Rainmaking & Agricultural Aviation dived into the ground during a flight on 24 September 2019.

The aircraft started its training flight in the early morning from the Surasi military camp, in Muang district (9th Infantry Division). Thirty minutes later, the aircraft was lost in Sai Yok district.

Authorities are trying to determine the cause of the crash, which could be an engine problem.

The Ce208 was based at Nakhon Sawon air base (Thailand). The Bureau of Royal Rainmaking & Agricultural Aviation is operating Beech B350B, CNN235M, NC212C-100/200, C212-300/400, Ce208/Ce208B and PC-6/B2-H aircraft. The unit operated thirteen Ce208, Ce208Bs and Ce208EX. This is the first crash of a Ce208 of the KASET since the mid-ninetees.

Photo credit: Bankok Post, the National and RTAF

Aircrash Investigation AirCrash Investigations (Mayday) Full Episodes Thailand กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division Royal Thai Air Force Royal Thai Air Force (RTAF) | กองทัพอากาศ
ร่วมรำลึก ๗๙ ปี กองดุริยางค์ทหารอากาศ
วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗๐๐
เราจะกลับมาเจอกัน ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division
🇮🇱🎉

'ฮาวา นากิลา' เพลงพื้นบ้านอิสราเอลที่มักร้องในงานรื่นเริงของชาวยิว ขับร้องโดย สมาชิกหกคนของวง BNK48 ร่วมกับนักร้องชาวอิสราเอล และบรรเลงโดย กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division ในงานฉลองวันชาติอิสราเอล ครบรอบปีที่ 71 เมื่อคืนที่ผ่านมา
.

, Israeli folk song traditionally sung at Jewish celebrations, performed by six members of the famous band together with an Israeli singer last night at the 71st Independence Day of the State of Israel Reception.

Music by the
🇮🇱🎉

ขอขอบคุณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division สำหรับดนตรีอันไพเราะตลอดงานฉลองวันชาติอิสราเอล ครบรอบปีที่ 71 เมื่อคืนที่ผ่านมา หากขาดพวกเขา เราคงจะไม่ได้สนุกกันขนาดนี้! 🥳🎻
.

We would like to thank the amazing for the beautiful performance last night at the 71st Independence Day of the State of Israel reception. Without them, our party would not have been this joyful! 🥳🎻
Thank you for a great concert U.S. III Marine Expeditionary Force Band and กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division. Until next time!
More from the U.S. III Marine Expeditionary Force Band and กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division at Central World Beacon zone, right now until 6:30pm!
We’re live from Central World with III Marine Expeditionary Force Band and กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division! Come join us!
วงดุริยางค์กองพลนาวิกโยธินที่ 3 และกองดุริยางค์ทหารอากาศ พร้อมมอบความสนุกสนานให้กับทุกคนแล้ว พบกันที่คอนเสิร์ต “Sounds of Friendship” วันเสาร์นี้ 17.00 เป็นต้นไป ที่ CentralWorld Beacon 3, ชั้น 1 คอนเสิร์ตนี้เข้าชมฟรีนะคะ

The III Marine Expeditionary Force Band and กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division are ready for Sounds of Friendship concert. See you at Beacon 3, 1st floor, CentralWorld this Saturday, June 30 5:00 - 6:30 p.m!
#พริบตา

พี่แสตมป์ กับพี่ๆทหารอากาศ เค้าเตรียมการใหญ่อะไรกัน?

อย่ากระพริบตา...เร็วๆนี้!

#คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่11
กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division
กองดุริยางค์ทหารอากาศ👮🏼
Drumzeed brass band🎺
แสดงงานวันคล้ายวันสถาปนาฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ และ ครบรอบ ๕๐ ปี เครื่องบินฝึกหัส แบบ Cessna T-41D
กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division
Live from Siam Square! Sound of Friendship Concert with III Marine Expeditionary Force Band and กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division @ Bangkok Art Festival
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตร่วมกันระหว่าง #วงดุริยางค์นาวิกโยธินสหรัฐและ กองดุริยางค์ทหารอากาศ Royal Thai Air Force Music Division ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ งานนี้ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีผ่านเสียงดนตรีระหว่างวงดุริยางค์ทหารจากสหรัฐฯ และไทย เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 200 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย

Come on over to the Large Hall, the Royal Thai Air Force Band on Friday March 2, 2018 at 1:00pm. III Marine Expeditionary Force Band and the Royal Thai Air Force Band will be performing LIVE. Performances are FREE!

This concert brings military bands from the United States and Thailand together to bond through music in celebration of the 200 years of Thai – U.S. Relations.
x

Ban Don Muang (1) บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ สโมสรทหารอากาศ ทุ่งสีกัน ทอ. ทุ่งสีกัน ดอนเมือง โดยกลุ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึก สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอา โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและกา ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทห