Light and color club

Light and color club ชมรมมาตรวิทยาแสงและสี (Light and Color Club) สังกัดกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิแสง สถาบันมาต ชมรมมาตรวิทยาแสงและสีจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวัด เครื่องมือวัด และมาตรฐานทางด้านแสงและสี ประชาสัมพันธ์การให้บริการสอบเทียบและการวัดต่าง ๆ ของกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาทางเทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิกของชมรมมาตรวิทยาแสงและสี

เปิดเหมือนปกติ

20/05/2021

20 พฤษภาคม 2564 : วันมาตรวิทยาโลก “Measurement for Health : การวัดเพื่อสุขภาพ”... สถาบันมาตรวิทยาทั่วโลกได้ร่วมมือกันพัฒนาวิทยาศาสตร์การวัดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลทุกประเทศต้องมีมาตรการต่างๆ ในการต่อสู้โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ถึงความรุนแรงที่ไวรัสส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี ค.ศ. 2020 นั้น จึงทำให้การวัดมีบทบาทและเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองถึงความจำเป็นในการป้องกันสุขภาพประชากรกับความท้าทายใหม่ๆ ของมาตรวิทยาในการได้ใช้ประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับกันของศาสตร์แห่งการวัด สนใจข่าวสารวันมาตรวิทยาโลกได้ที่ลิงค์...http://www.nimt.or.th/main/?p=36443

เนื่องในวันพรุ่งนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดเป็นวันสากลแห่งแสง แอดมินมีของรางวัลสุดพิเศษมาแจก จำนวน 1 รางวัล ...
15/05/2021

เนื่องในวันพรุ่งนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดเป็นวันสากลแห่งแสง แอดมินมีของรางวัลสุดพิเศษมาแจก จำนวน 1 รางวัล สำหรับท่านที่ตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด

คำถามคือ วันสากลแห่งแสง กำหนดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ใด เพราะแรงจูงใจหรือเหตุผลใดจึงกำหนดเป็นวันที่ 16 พ.ค. และผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า "บิดาแห่งทัศนศาสตร์ยุคใหม่" และ "บิดาแห่งระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่" มีชื่อว่าอะไร?

ปิดรับคำตอบก่อนเวลา 3 ทุ่ม วันที่ 17 พ.ค. 64 นี้

เงื่อนไขกติกาอื่น: จะต้องเป็นผู้ที่กดใจเพจ และกดถูกใจโพสต์นี้
หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานและครอบครัว มว.

เนื่องในวันพรุ่งนี้ วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ถูกกำหนดเป็นวันสากลแห่งแสง แอดมินมีของรางวัลสุดพิเศษมาแจก จำนวน 1 รางวัล สำหรับท่านที่ตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด

คำถามคือ วันสากลแห่งแสง กำหนดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ใด เพราะแรงจูงใจหรือเหตุผลใดจึงกำหนดเป็นวันที่ 16 พ.ค. และผู้ที่ได้รับการขนานนามว่า "บิดาแห่งทัศนศาสตร์ยุคใหม่" และ "บิดาแห่งระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่" มีชื่อว่าอะไร?

ปิดรับคำตอบก่อนเวลา 3 ทุ่ม วันที่ 17 พ.ค. 64 นี้

เงื่อนไขกติกาอื่น: จะต้องเป็นผู้ที่กดใจเพจ และกดถูกใจโพสต์นี้
หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานและครอบครัว มว.

ข้าวของเครื่องใช้สิ่งใดที่ซักล้างทำความสะอาดได้ ก็ซักล้าง นั่นคือวิธีการที่ดีและสะดวกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติ...
04/05/2021

ข้าวของเครื่องใช้สิ่งใดที่ซักล้างทำความสะอาดได้ ก็ซักล้าง นั่นคือวิธีการที่ดีและสะดวกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19

หากซักล้างไม่ได้ การนำข้าวของเครื่อง ใช้ไปแตกแดด สามารถช่วยได้เพราะในแดด ณ พื้นโลกมี UVB ซึ่งสามารถทำลายโคโรนาไวรัสได้เช่นกัน ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ณ บ้านเรือน

ล่าสุดมีงานวิจัยรายงานว่า ประเทศในแถบละติจูด +/- 20 นั้น แดดในช่วงเที่ยงสามารถทำลายเชื้อได้ที่ร้อยละ 90 ที่ระยะเวลาประมาณ 40 นาที

แดดบ้านเราดี ตากสัก 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะป้องกันไปได้มาก โดยเฉพาะกล่องที่พวกเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กัน

#แนะนำให้แตกแดดเพราะแดดไทยดี

ข้าวของเครื่องใช้สิ่งใดที่ซักล้างทำความสะอาดได้ ก็ซักล้าง นั่นคือวิธีการที่ดีและสะดวกในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด19

หากซักล้างไม่ได้ การนำข้าวของเครื่อง ใช้ไปแตกแดด สามารถช่วยได้เพราะในแดด ณ พื้นโลกมี UVB ซึ่งสามารถทำลายโคโรนาไวรัสได้เช่นกัน ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ณ บ้านเรือน

ล่าสุดมีงานวิจัยรายงานว่า ประเทศในแถบละติจูด +/- 20 นั้น แดดในช่วงเที่ยงสามารถทำลายเชื้อได้ที่ร้อยละ 90 ที่ระยะเวลาประมาณ 40 นาที

แดดบ้านเราดี ตากสัก 3-4 ชั่วโมงก็น่าจะป้องกันไปได้มาก โดยเฉพาะกล่องที่พวกเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กัน

#แนะนำให้แตกแดดเพราะแดดไทยดี

เรียน ผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจทุกท่าน        ตามที่ สคบ. ประกาศห้ามจำหน่ายอุปกรณ์ที่เปล่งรังสี UVC เมื่อ 11 ม.ค. 64 นั้น ...
27/04/2021

เรียน ผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจทุกท่าน

ตามที่ สคบ. ประกาศห้ามจำหน่ายอุปกรณ์ที่เปล่งรังสี UVC เมื่อ 11 ม.ค. 64 นั้น ผู้ใดขายหรือผลิต จะต้องขอขึ้นทะเบียนจาก สคบ. เป็นการชั่วคราว ซึ่ง สคบ. ได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นรายกรณี
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน หากต้องการจะตรวจวัด/ทดสอบ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของไทยและเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อ สคบ. ตามรายละเอียดในรูปด้านล่าง
ทั้งนี้ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ไม่ได้รับให้บริการตรวจวัดในเครื่องมือกลุ่มดังกล่าวนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง
แอดมินเพจ Light and color club
#UVC #UVGI #NIMT #มว #ลดการทำงานซ้ำซ้อนของภาครัฐ

เรียน ผู้ประกอบการ/ผู้ที่สนใจทุกท่าน

ตามที่ สคบ. ประกาศห้ามจำหน่ายอุปกรณ์ที่เปล่งรังสี UVC เมื่อ 11 ม.ค. 64 นั้น ผู้ใดขายหรือผลิต จะต้องขอขึ้นทะเบียนจาก สคบ. เป็นการชั่วคราว ซึ่ง สคบ. ได้มอบหมายให้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่น่าเชื่อถือเป็นผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นรายกรณี
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน หากต้องการจะตรวจวัด/ทดสอบ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายของไทยและเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ขอความกรุณาติดต่อ สคบ. ตามรายละเอียดในรูปด้านล่าง
ทั้งนี้ กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ไม่ได้รับให้บริการตรวจวัดในเครื่องมือกลุ่มดังกล่าวนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง
แอดมินเพจ Light and color club
#UVC #UVGI #NIMT #มว #ลดการทำงานซ้ำซ้อนของภาครัฐ

http://mx.nimt.or.th/?p=10433
27/04/2021
หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

http://mx.nimt.or.th/?p=10433

หุ่นยนต์ทำลายเชื้อโรคด้วยรังสียูวีซี เป็นการประยุกต์หลักการ UVGI เพื่อสร้างเครื่องฉายรังสียูวีซี ชนิดไม่ม....

http://mx.nimt.or.th/?p=10422
27/04/2021
การทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสียูวีซี – การประยุกต์ใช้งาน การมาตรฐาน และวิธีการวัด

http://mx.nimt.or.th/?p=10422

การฉายรังสียูวีซีเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ (UVC Air Disinfection) ใช้หลักการ Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) มาประยุกต์ใช้กับงา.....

Photos from Light and color club's post
27/04/2021

Photos from Light and color club's post

Photos from Light and color club's post
27/04/2021

Photos from Light and color club's post

ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมแอดมินเพจกลุ่มงานแสงและสีฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสงสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงการอุด...
02/04/2021

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
แอดมินเพจกลุ่มงานแสงและสี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
แอดมินเพจกลุ่มงานแสงและสี
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผ่านไปแล้วสำหรับวันแรกของการ Workshop เกี่ยวกับ UV Disinfection ซึ่งจัดโดย IUVA และ Tsinghua University วันนี้แอดมินนำ H...
18/02/2021

ผ่านไปแล้วสำหรับวันแรกของการ Workshop เกี่ยวกับ UV Disinfection ซึ่งจัดโดย IUVA และ Tsinghua University

วันนี้แอดมินนำ Highlights ดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง ---> ตามไปดูรายละเอียดในแต่ละรูปได้เล้ยย

https://www.posttoday.com/pr/645136
11/02/2021
มว. - รพ.จุฬาฯ - ม.ศิลปากร เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมรักษาโรคผิวหนังด้วยรังสียูวีจากแสงอาทิตย์

https://www.posttoday.com/pr/645136

- พุ่งเป้าการรักษาให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการรักษาด้วยยา และลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยที่มารับ.....

เมื่อผิวขาดน้ำ ความเรียบเงาหรือความเงา (Glossy) ของผิวหน้าจะลดลงเพราะสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (Scattering coefficient) ...
10/02/2021

เมื่อผิวขาดน้ำ ความเรียบเงาหรือความเงา (Glossy) ของผิวหน้าจะลดลงเพราะสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (Scattering coefficient) เพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีด้านเครื่องสำอางใหม่ๆ จึงพยายามทำให้เกิดการยึดเกาะผิวหน้าแบบฟิล์มบาง เพื่อสร้างการสะท้อนแสงแบบปกติ (Regular reflectance) ซึ่งจะช่วยทำให้ผิวดูเรียบเงามากขึ้น

https://www.facebook.com/506996079338831/posts/3965927950112276/?sfnsn=mo

🚩 บ่อยครั้งที่คุณเที่ยวโต้รุ่ง ทำงานข้ามคืน อดหลับอดนอนจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม แต่พอเช้ามาคุณมักจะเห็นความหมองคล้ำ รอยยับเมื่อมองผ่านกระจกเงา แล้วก็จัดการทาครีมบำรุง ครีมกันแดด และโบกแป้งหนากว่าปกติ จนคนเดินสวนผ่านมาสร้างคำถามในใจว่า "เอ่อ!! ขอโทษนะคะ นี่คือ คุณแต่งหน้าเพื่อกันแดด หรือ เพื่อกันกระสุน กันแน่คะ??"

🚩 อาการที่ว่านี้เป็นผลมาจาก "ผิวหนังขาดน้ำ" (dehydrated skin) ที่เซลล์ผิวหนังนั้นฝ่อเนื่องจากสูญเสียความเต่งตึง จนทิศทางการสะท้อนแสงที่ส่องมาไม่เป็นระเบียบ ทำให้ทิศทางของแสงที่สะท้อนเข้าตาน้อยลง ส่งผลทำให้สมองวิเคราะห์ความผ่องใสได้ค่าน้อยกว่าในช่วงที่ผิวหนังเป็นปกติ

👉 อ้าว!! แล้ว คำว่า"ผิวขาดน้ำ" นั้น มีความแตกต่างจากคำว่า "ผิวแห้ง" อย่างไรล่ะเนี่ย??

🚩 เมื่อ ผิวแห้ง คือ เกิดจากต่อมไขมันในผิวหนังนั้นผลิตน้ำมันออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการ และร่างกายไม่ได้รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งผิดปกติสักหน่อย ในขณะที่ผิวขาดน้ำ คือ อาการที่ร่างกายบอกว่าผิดปกติ อันเนื่องมาจากการใช้ร่างกายอย่างสิ้นเปลืองแต่ขาดการบำรุง ทั้งกินอาหารที่ไม่เหมาะสม ดื่มน้ำน้อย พักผ่อนน้อย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ความเครียดสะสม ฯลฯ

🚩 ผิวหน้าหมองคล้ำอันเนื่องจากความเหี่ยวในระดับเซลล์ นั้นเป็นสิ่งแรกที่สายตาคนรอบข้างรับรู้ได้ เนื่องจากเมื่อแสงจากแหล่งกำเนิดแสง (Light source) นั้นตกกระทบที่ผิวหนัง ก็จะมีแสงบางส่วนถูกดูดซับไป (Absorption : K coeffcient) และบางส่วนที่กระเจิงออกมา (Scattering : S coefficient)

🚩 เมื่อค่า K นั้นสัมพันธ์กับปริมาณของเม็ดสี (Pigment content) โดยตรง ในขณะที่ค่า S นั้นสัมพันธ์กับความเรียบเงา (Glossy) ของพื้นผิวเป็นหลัก ประกอบกันเป็นค่าความเข้มสี (ในที่นี้คือ ความหมองคล้ำของผิวหนัง) ที่เรียกว่า ค่า K/S (อ่านว่า K over S)

👉 Note :
1️⃣ ค่า K สูง หมายถึง มีปริมาณเม็ดสีเยอะ ค่า K ต่ำ หมายถึง มีปริมาณเม็ดสีต่ำ
2️⃣ ค่า S สูง หมายถึง ผิววัสดุเรียบเงามาก ค่า S ต่ำหมายถึง ผิววัสดุหยาบด้านมาก
3️⃣ ค่า K/S สูง หมายถึง สีเข้ม และค่า K/S ต่ำ หมายถึง สีอ่อน อีกนัยหนึ่ง ค่า K/S มาจากสัดส่วนของแสงที่สะท้อนเข้าสายตาผู้รับรู้ ตามสมการของ Kubelka-Munk equation ดัง K/S = (1 - R)²︎ / 2R ด้วย (เมื่อ R = ความเข้มของแสงที่สะท้อนออกมาในมุมมองของผู้มอง / ความเข้มแสงที่กระทบผิวหนัง)

🚩 ดังนั้นแม้ว่าค่า K ของผิวหนังเรายังคงเดิม (แหม ท่องราตรี หรือ ร่างกายหักโหมแค่คืนเดียว ผิวหนังคงไม่สร้างเมลานินมาแบบกระทันหันสักหน่อย) แต่ค่า S ของผิวหนังเราลดลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากความเหี่ยวระดับเซลล์จากเซลล์ผิวที่ฝ่อน้ำ พอเอามารวมกันก็ส่งผลทำให้ค่า K/S มีค่าสูงปรี๊ดดดด ที่แปลเป็นภาษาปากว่า "หน้าหมองช้ำคล้ำอิดโรย" นั่นเอง

🚩 สรุปได้ว่าความหมองคล้ำอันเนื่องมากจากผิวขาดน้ำนั้นไม่ใช่เรื่องมโนของคนรอบข้าง แต่สามารถอ้างจากสมการเชิงคณิตศาสตร์ได้แบบเถียงไม่ได้จริงๆ

🚩 การโบกแป้งหนาๆนั้นเป็นเพียงแค่การบัง K ของเม็ดสีผิวไม่ให้ออกฤทธิ์เดช และเพิ่ม R อันเนื่องมาจากพิกเมนต์สีขาว แต่ค่า S จากความยับของเซลล์ผิวยังคงออกหน้าออกตาอย่างเดิม แถมบางทียังเป็นการระบุตำแหน่งร่องลึกของผิวหนังให้ชัดเจนขึ้นไปอีก

🚩 การป้องกันที่ต้นเหตุที่ได้ผลในระยะยาว ก็ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวที่ทำร้ายผิวหนัง ดื่มน้ำเปล่ามากขึ้น ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ที่บังคับให้ร่างกายต้องขับน้ำออกด้วยการ pervaporation หรือลดความเข้มข้นของโซเดียมอันเนื่องมากจากเกลือและวัตถุปรุงรสทั้งหลาย

🚩 ส่วนการแก้ไขที่ปลายเหตุที่ได้ผลในระยะสั้น ก็ควรใช้ Primer ที่เป็น Silicone base โดยใช้เทคนิคเชิงแสงช่วยด้วยการเพิ่ม S ก่อนที่จะลงรองพื้น ดังที่แอดเคยเล่าในลิงก์นี้

https://web.facebook.com/textile.phys.and.chem/posts/1819848781386881

🚩 หรือในสมัยนี้ก็มีพวก Instantly Ageless ที่เคลมกันว่า ageless in a minute (ที่แปลตรงตัวว่า ผ่องใสได้ภายในนาทีเดียว) ด้วยเทคโนโลยีกาวที่เกาะผิวหนังด้วย acrylate adhesive ร่วมกับการพราง S ด้วย silicone film-formers นั่นเอง

#ฟิสิกส์เชิงแสงความหมองคล้ำของใบหน้า
#ความหมองคล้ำไม่ได้มาจากความมโน
#แต่รับรู้ได้จากแสงที่กระเจิงหนีไป
#หักโหมเราแต่เร้าสายตาคนรอบข้าง
#แสงสีเปลี่ยนผีให้เป็นคน
#แต่ทนอดนอนนั้นเปลี่ยนคนให้เป็นผี
#คนทักเพราะเป็นห่วง
#แต่บางทีก็เพราะความอยากมีส่วนร่วมติดตัวมาแต่กำเนิด 😂😂

#แหล่งข้อมูล
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:814222/FULLTEXT01.pdf
https://vision.ist.i.kyoto-u.ac.jp/pubs/TIgarashi_CUTR05.pdf
https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/sjdv/2/4/article-p131.xml

โค้งสุดท้าย สัมมนาดี ๆ ฟรีจากกลุ่มงานแสงและสี ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/temp-photo-club/?fbclid=IwAR...
08/02/2021

โค้งสุดท้าย สัมมนาดี ๆ ฟรีจากกลุ่มงานแสงและสี ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/temp-photo-club/?fbclid=IwAR0o6dMfAIxqa8M713n9Sri9mF26X2nsnLCg2t1W9kblZ9d__Zf5aMDwoKo

โค้งสุดท้าย สัมมนาดี ๆ ฟรีจากกลุ่มงานแสงและสี ลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/temp-photo-club/?fbclid=IwAR0o6dMfAIxqa8M713n9Sri9mF26X2nsnLCg2t1W9kblZ9d__Zf5aMDwoKo

สัมมนาฟรี งานดีๆจาก IUVA หัวข้อบรรยายน่าสนใจและติดเทรนด์ลิ้ง=> https://iuva.org/event-4125437
03/02/2021

สัมมนาฟรี งานดีๆจาก IUVA หัวข้อบรรยายน่าสนใจและติดเทรนด์
ลิ้ง
=> https://iuva.org/event-4125437

เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์        ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน...
27/01/2021
หน้าแรก

เรียน ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จะดำเนินการจัดสัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ภายใต้กิจกรรมของ ชมรมมาตรวิทยาอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity Club) และชมรมมาตรวิทยาแสงและสี (Light and Color Club) ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. เพื่อเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการด้านการสอบเทียบ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวบรวมความต้องการของผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคตต่อไป
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ดูรายละเอียดการจัดสัมมนา กำหนดการสัมมนา และลงทะเบียนร่วมสัมมนาได้ที่ https://sites.google.com/view/temp-photo-club/ และท่านสามารถดูลิ้งค์ในการจัดสัมมนาได้ในเว็บไซต์ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่ นายชยุตม์ เจริญกิจ โทร 02-5775100 ต่อ 2322 หรือ อีเมล [email protected]

ขอขอบพระคุณ
ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

หัวหน้ากลุ่มงานถ่ายทอดค่ามาตรฐานและความชื้น

21/01/2021
Training NIMT

Training NIMT

ทะเลเรียกว่า Sea แต่ถ้าอยากได้ความรู้ดีๆต้องเรียกเรา😍
ไลฟ์สดบรรยากาศการอบรมออนไลน์และจัดกิจกรรมร่วมสนุกกับการตอบคำถามเพื่อลุ้นของรางวัล
📌เตรียมตัวรอไว้เลย วันที่ 25 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.45 น.เป็นต้นไป
❌อย่าลืม!!! กดไลค์กดแชร์ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะ
#อบรม #สัมมนา #สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ #กิจกรรมร่วมสนุก #ชิงรางวัล #ไลฟ์สด #ISO #training #มว #สัมมนามว #อบรมมว #ประชุมมว #NIMT

เมื่อ PCR มีข้อจำกัด การพัฒนาจึงบังเกิด!!!🪙อนุภาคทองนาโน โชว์ศักยภาพที่เหนือกว่าอย่างไร ?ชีวะ🔄ฟิสิกส์สัมพันธ์กันแบบไหน ?...
15/01/2021
การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

เมื่อ PCR มีข้อจำกัด การพัฒนาจึงบังเกิด!!!

🪙อนุภาคทองนาโน โชว์ศักยภาพที่เหนือกว่าอย่างไร ?

ชีวะ🔄ฟิสิกส์สัมพันธ์กันแบบไหน ?

แล้วอะไรคือ Localized Surface Plasmon Resonance ?

ตามโหลดไปอ่านกันได้ที่

http://mx.nimt.or.th/?p=10676

การตรวจสอบดีเอ็นเอเป้าหมายโดยใช้อนุภาคทองนาโน

Light and color club's cover photo
30/12/2020

Light and color club's cover photo

มว. พัฒนา Novel Food Processing เพื่อรองรับการผลิตน้ำผักผลไม้ high nutrition โดยสร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่อง UVC Pasteuriz...
18/12/2020

มว. พัฒนา Novel Food Processing เพื่อรองรับการผลิตน้ำผักผลไม้ high nutrition
โดยสร้างนวัตกรรมต้นแบบเครื่อง UVC Pasteurization System ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษให้กะทัดรัด เหมาะกับน้ำผักผลไม้ที่มีความขุ่นไม่สูง ทั้งนี้ผลการตรวจวัดสมรรถนะเบื้องต้นเข้าข่ายเกณฑ์มาตรฐาน US FDA , หลัก GMP และ อย. ไทย

ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ร่วมกับฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ร่วมผลิตวิจัยฯ Novel food โดยใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอม 100 % จากอ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เป็นตัวอย่างในการทดลอง ผลการตรวจเชื้อ 4 ชนิดพบว่า

1) ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด ลดลง 99.9983 % (LRV = 4.76)
2) ปริมาณเชื้อยีสต์และรา ลดลง 99.9972 % (LRV = 4.56)
3) ปริมาณเชื้อ Coliform ลดลง 99.9997 % (LRV = 5.54)
4) ปริมาณเชื้อ E.coli ลดลงมากกว่า 99.999 % (LRV > 5.0)

* ตรวจวิเคราะห์โดย Third-party Lab. ที่เป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานตาม AOAC

ทั้งนี้มีผลการทดลองทางกายภาพและทางเคมีเบื้องต้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกำลังดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและโภชนาการทางเคมี ด้วยวิธีการขั้นสูงซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศต่อไป

IUVA&NIST workshop "UV Use in Healthcare"
27/11/2020

IUVA&NIST workshop "UV Use in Healthcare"

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
25/11/2020

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

มว. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ รร. จปร. 2563

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานของที่ระลึกให้แก่หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ โดยมี เรืออากาศโท อุทัย นรนิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผู้บริหารและพนักงาน ถวายรายงานและเฝ้ารับเสด็จ

รายละเอียด อ่านต่อได้ที่ http://www.nimt.or.th/main/?p=34346

กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน "วันนิทรรศการวิชาการ รร.นายร้อย จปร." ระหว่างวันท...
23/11/2020

กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ร่วมออกบูธให้ความรู้ในงาน "วันนิทรรศการวิชาการ รร.นายร้อย จปร." ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. นี้
ทั้งนี้ น.ส.จรวยรัตน์ เหย่ากุลบดี หัวหน้าฝ่ายฯ ให้เกียรติร่วมนิทรรศการในงานดังกล่าว พร้อมกับนักมาตรวิทยาของกลุ่มงานฯ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
19/11/2020

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าชมงาน "นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563" ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารโรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ในปีนี้ มว. จะนำเสนอผลงานวิชาการใน Theme: “NIMT Fight COVID-19: ส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบ New Normal ด้วยมาตรวิทยา” โดยในงานนอกจากจะมีการจัดแสดง ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการทวนสอบเครื่องวัดอุณหภูมิทางการแพทย์, UVC Robot, อุโมงลมจำลอง และหน้ากาก PAPR แล้ว ยังมีทีมนักมาตรวิทยา คอยอธิบาย ให้ความรู้กับทุกท่าน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เลย

สามารถ Download โปสเตอร์วิชาการ พร้อมบทคัดย่อ ไปอ่านก่อนได้ โดย Click ที่ Link http://mx.nimt.or.th/?page_id=1598

หมายเหตุ ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะ
สาระดีๆ รอทุกท่านอยู่ แค่มีใจ ไปให้ถึงก็พอค่ะ

"UV technology 143 Years and Counting" Credited by IUVA and NISTIUVA & NIST Workshop
18/11/2020

"UV technology 143 Years and Counting"
Credited by IUVA and NIST
IUVA & NIST Workshop

อีกไม่ถึง 24 ชม. ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว สำหรับมหกรรมวิทย์ 63 #NIMT #METrologyEXplorer #METEX"สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ"ออกบูธนิ...
12/11/2020

อีกไม่ถึง 24 ชม. ก็จะเริ่มขึ้นแล้ว สำหรับมหกรรมวิทย์ 63 #NIMT #METrologyEXplorer #METEX

"สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ"ออกบูธนิทรรศการสุดเจ๋ง เล็งส่งเสริมความรู้วิทยาศาตร์และเทคโยโลยีการวัดด้านการแพทย์และสาธารณสุข สู้โควิดให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

งานมีระหว่างวันที่ 13-22 พ.ย. นี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีบูธจากหน่วยงานต่าง ๆ ของอว. มหาวิทยาลัยฯ และภาคเอกชนมากกว่า 50 บูธ พร้อมเกมสนุก ๆ และของรางวัลอีกมากมาย

ที่อยู่

3/4-5 อาคารผดุงมาตร ตึก 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Ban Khlong Ha (2)
12120

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายมาตรวิทยาแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2547 เป็นฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นล่าสุดของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โครงสร้างประกอบด้วย 4 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการแสง ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการย่อย ได้แก่ 1.1 ห้องปฏิบัติการความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity Lab.) 1.2 ห้องปฏิบัติการฟลักซ์ความส่องสว่างรวม (Total Luminous Flux Lab.) 2. ห้องปฏิบัติการสี (Colorimetry Lab.) 3. ห้องปฏิบัติการการกระจายคลื่นแสง (Radiometry Lab.) 4. ห้องปฏิบัติการใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Lab.) ต่อมา ในปี 2560 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น "กลุ่มงานแสงและสี" สังกัดฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง ตามการจัดแผนผังโครงสร้างองค์กรใหม่ ประกอบด้วย 3 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 1. ห้องปฏิบัติการแสง ประกอบด้วย 2 ห้องปฏิบัติการย่อย ได้แก่ 1.1 ห้องปฏิบัติการความเข้มแสง (Luminous Intensity Lab.) 1.2 ห้องปฏิบัติการฟลักซ์แสง (Total Luminous Flux Lab.) 2. ห้องปฏิบัติการสี (Spectrophotometry Lab.) 3. ห้องปฏิบัติการการกระจายคลื่นแสง (Radiometry Lab.)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 577 5100

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแสงและสี สอบเทียบหัววัดแสง แผ่นสีมาตรฐาน และทดสอบสมบัติทางแสงของวัสดุต่าง ๆ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Light and color clubผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Light and color club:

วิดีโอทั้งหมด

วัตถุประสงค์การจัดตั้งเพจ

ชมรมมาตรวิทยาแสงและสีจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวัด เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ และมาตรฐานทางด้านแสงและสี ประชาสัมพันธ์การให้บริการสอบเทียบและการวัดต่าง ๆ ของกลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง อีกทั้งเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาทางเทคนิคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิกของชมรมมาตรวิทยาแสงและสี และประชาชนทั่วไป

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Khlong Ha (2) บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

sineax series hi precision power quality various interfaces
sineax series hi precision power quality various interfaces