โรงเรียนบ้านน้ำริน

โรงเรียนบ้านน้ำริน สำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2

เปิดเหมือนปกติ

📍ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำรินการรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เมื่อวันที่...
27/10/2021

📍ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

การรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

โดยวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 นักเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ให้ครูประจำชั้นแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนว่าให้นักเรียนที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาขึ้นรถที่โรงเรียนบ้านน้ำรินเวลา 07.30น.

โดยนำเอกสารดังนี้
1.แบบบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน (ใบนัด/แบบประเมินอาการ)
2.บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน(ตัวจริง)

📌หมายเหตุเพิ่มเติม
ผู้ปกครองสามารถไปรอรับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมได้
หรือนักเรียนคนใดไปกับผู้ปกครองรบกวนคุณครูประจำชั้นแจ้งให้งานอนามัยทราบด้วยค่ะ

📍ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

การรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

โดยวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 นักเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ให้ครูประจำชั้นแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนว่าให้นักเรียนที่รับวัคซีนเข็มที่ 2 มาขึ้นรถที่โรงเรียนบ้านน้ำรินเวลา 07.30น.

โดยนำเอกสารดังนี้
1.แบบบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน (ใบนัด/แบบประเมินอาการ)
2.บัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน(ตัวจริง)

📌หมายเหตุเพิ่มเติม
ผู้ปกครองสามารถไปรอรับนักเรียนที่โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมได้
หรือนักเรียนคนใดไปกับผู้ปกครองรบกวนคุณครูประจำชั้นแจ้งให้งานอนามัยทราบด้วยค่ะ

26/10/2021
📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน    ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564- 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้...
13/10/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564- 31 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านน้ำริน จะเปิดการเรียนการสอนแบบ On Hand และ Online เท่านั้น โดยตอนนี้ยังไม่มีข้อสั่งการให้มาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนจึงดำเนินการแจกเงินรายหัวค่าอาหารกลางวันนักเรียชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
โดยในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. ให้นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มารับเงินค่าอาหารกลางวัน จำนวน 10 วัน รวมเป็นเงิน 200 บาท และนม จำนวน 19 กล่อง รายละเอียดตามที่แนบ

🥛นม จำนวน 19 กล่อง
🍲เงินอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 คนละ 200 บาท
📍***หมายเหตุ ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน มาเพื่อรับเงินอาหารกลางวันด้วยค่ะ

😷 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
❤️ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

12/10/2021
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านน้ำรินกำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำรินในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 ...
11/10/2021

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านน้ำริน

กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำริน
ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น.

นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีน
แต่งชุดพละโรงเรียนบ้านน้ำริน

เอกสารที่ต้องเตรียม :
1. ชุดเอกสารรับวัคซีน 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง)

ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านน้ำริน

กำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำริน
ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น.

นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีน
แต่งชุดพละโรงเรียนบ้านน้ำริน

เอกสารที่ต้องเตรียม :
1. ชุดเอกสารรับวัคซีน 1 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ตัวจริง)

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน  🌻 เนื่องจากมีมติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก ขยายระยะเวลาปิดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาออกไปถึง...
30/09/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

🌻 เนื่องจากมีมติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก
ขยายระยะเวลาปิดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาออกไป
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
(ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือรูปแบบอื่นต่อไป)

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

🌻 เนื่องจากมีมติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก
ขยายระยะเวลาปิดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาออกไป
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
(ใช้การเรียนการสอนในรูปแบบ Online หรือรูปแบบอื่นต่อไป)

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน    ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564- 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบ...
29/09/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

ในช่วงที่มีการปิดสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2564- 30 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านน้ำริน จะเปิดการเรียนการสอนแบบ On Hand และ Online เท่านั้น โดยตอนนี้ยังไม่มีข้อสั่งการให้มาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนจึงดำเนินการแจกเงินรายหัวค่าอาหารกลางวันนักเรียชั้นอนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
โดยในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ให้นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มารับเงินค่าอาหารกลางวัน จำนวน 26 วัน รวมเป็นเงิน 520 บาท รายละเอียดตามที่แนบ

🍲เงินอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 คนละ 520 บาท
📍***หมายเหตุ ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน มาเพื่อรับเงินอาหารกลางวันด้วยค่ะ

😷 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
❤️ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

20/09/2021
📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน 💉   เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรวัคซีน pfizer (ไฟเซอร์) ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด...
18/09/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน 💉

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรวัคซีน pfizer (ไฟเซอร์) ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ให้กับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป
ดังนั้น นักเรียนชั้นป.6 และชั้น ม.1-3 ที่มีอายุครบ 12 ปี ณ 18 กันยายน 2564 ถ้ามีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ให้นักเรียนและผู้ปกครองมาเซ็นเอกสารยืนยันการรับวัคซีนไฟเซอร์ ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำริน

(ในการรับวัคซีนในครั้งนี้ เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะรับหรือไม่รับการฉีดวัคซีน ซึ่งทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมข้อมูล เพื่อรายงานต้นสังกัดเท่านั้น..)

📍รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.1-3 ที่อายุครบ 12 ปี ณ วันที่18 กันยายน 64 ตามรายชื่อที่แนบ

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน🌼เนื่องจาก มติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลกขยายเวลาเปิดการเรียนการสอน On Siteในสถานศึกษาต่อไปอีกถึง ว...
17/09/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน🌼

เนื่องจาก มติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก
ขยายเวลาเปิดการเรียนการสอน On Site
ในสถานศึกษาต่อไปอีกถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

📍🌻 วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงมีการแจกใบงานและใบความรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Online และ On Hand พร้อมมอบเงินอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำริน

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน🌼

เนื่องจาก มติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก
ขยายเวลาเปิดการเรียนการสอน On Site
ในสถานศึกษาต่อไปอีกถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

📍🌻 วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนจึงมีการแจกใบงานและใบความรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้แบบ Online และ On Hand พร้อมมอบเงินอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำริน

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน🌼เนื่องจาก มติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลกขยายเวลาเปิดการเรียนการสอน On Siteในสถานศึกษาต่อไปอีกถึง ว...
15/09/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน🌼

เนื่องจาก มติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก
ขยายเวลาเปิดการเรียนการสอน On Site
ในสถานศึกษาต่อไปอีกถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน🌼

เนื่องจาก มติ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก
ขยายเวลาเปิดการเรียนการสอน On Site
ในสถานศึกษาต่อไปอีกถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

14/09/2021
📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำรินในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ให้นักเรียนมารับใบงานและใบความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบ...
13/09/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 ให้นักเรียนมารับใบงานและใบความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand รายละเอียดดังนี้
📍ชั้น อนุบาล 2- ป.4 เวลา 8.30 - 9.30 น.
📍ชั้น ป.5 - ม.3 เวลา 9.40 - 10.30 น.

🍲เงินอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 จำนวน 13 วัน ทำการของเดือนสิงหาคม คนละ 260 บาท
***หมายเหตุ ให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประชาชน(พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง) เพื่อรับเงินอาหารกลางวันด้วยค่ะ

❤️😷 ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยในการรับใบงาน เว้นระยะห่าง ล้างมือ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

13/09/2021
11/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
10/09/2021
ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำริน การรับเงิน 2,000 บาทให้ผู้ปกครองมารับเงินพร้อมนำนักเรียนมาด้วยและรับนมโรงเรียนด้วยค่ะ
03/09/2021

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำริน การรับเงิน 2,000 บาท
ให้ผู้ปกครองมารับเงินพร้อมนำนักเรียนมาด้วย
และรับนมโรงเรียนด้วยค่ะ

ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำริน การรับเงิน 2,000 บาท
ให้ผู้ปกครองมารับเงินพร้อมนำนักเรียนมาด้วย
และรับนมโรงเรียนด้วยค่ะ

📌ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำริน 🌻ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการตอบคำถามกิจกรรมออนไลน์ “รักษ์ภาษาไทย สู้ภัยโควิด”เนื่องในวันภาษ...
19/08/2021

📌ประกาศโรงเรียนบ้านน้ำริน 🌻

ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันการตอบคำถามกิจกรรมออนไลน์ “รักษ์ภาษาไทย สู้ภัยโควิด”

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านน้ำริน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคนค่ะ 😊🎉

14/08/2021
14/08/2021
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ “ประวัติความเป็นมาและความสำคัญวันวิทย...
13/08/2021

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ “ประวัติความเป็นมาและความสำคัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” แล้วตอบคำถามกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#ลุ้นรับเกียรติบัตร
ระหว่างวันที่ 14 ส.ค. - 18 ส.ค. 64

ชมนิทรรศการออนไลน์
https://docs.google.com/presentation/d/1qqyKGO_EKOThmmcNP9pGlf-WXFUgAUin57MZLKJBBw8/mobilepresent?slide=id.p1


ร่วมตอบคำถาม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgfn1nLcVET3XpItS4piNFZRhuemeO3YDrVA3zVcA4s3wlRg/viewform

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ของโรงเรียนบ้านน้ำริน โดยชมนิทรรศการออนไลน์ https://docs.google.com/presentation/d/1ynoC0_1...
12/08/2021
นิทรรศการออนไลน์

ขอเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ของโรงเรียนบ้านน้ำริน โดยชมนิทรรศการออนไลน์ https://docs.google.com/presentation/d/1ynoC0_1fSqa3KGgd8qgTytr_U6bkgB1iXjC5sByCzXo/edit?usp=sharing และตอบคำถามเพื่อรับเกียรติบัตรค่ะ https://forms.gle/kQxvrzRAM1yW92Es8

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำรินในวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00- 10.30 น.ให้นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่...
12/08/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

ในวันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00- 10.30 น.ให้นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มารับเงินค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 วัน รายละเอียดตามที่แนบ

😷 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน

🍲เงินอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 คนละ 400 บาท

📍***หมายเหตุ ให้นำสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน มาเพื่อรับเงินอาหารกลางวันด้วยค่ะ

❤️ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

10/08/2021
วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564    นางสาวปวีณา ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำรินร่วมกัน...
10/08/2021

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564
นางสาวปวีณา ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำรินร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการเยาวชนรักษ์พงไพร และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ปลูกต้นไม้ป้ายหน้าโรงเรียน จัดทำสวนไม้ป่ากินได้ในท้องถิ่น ปรับปรุงเตาเผาชยะ ปรับพื้นที่สำหรับการปลูกผัก และปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารชวนชม เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ และทำให้ทัศนียภาพภายในโรงเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน มากยิ่งขึ้น

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโรงเรียน...
10/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนบ้านน้ำริน ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์
📌ลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ผ่านระบบออนไลน์)

https://forms.gle/g2sN4fnLsfQAN2eMA
-------------------------
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำริน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โรงเรียนบ้านน้ำริน ขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ผ่านระบบออนไลน์
📌ลงนามถวายพระพรชัยมงคล (ผ่านระบบออนไลน์)

https://forms.gle/g2sN4fnLsfQAN2eMA
-------------------------
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำริน

📌โรงเรียนบ้านน้ำริน ได้รับรางวัลชนะเลิศ🎉การประกวดคลิปวิดีโอ เยาวชนไทย ห่างไกล เหล้า บุหรี่ จาก สพป.พิษณุโลก เขต 2 🎉🎉รับช...
10/08/2021

📌โรงเรียนบ้านน้ำริน ได้รับรางวัลชนะเลิศ🎉

การประกวดคลิปวิดีโอ เยาวชนไทย ห่างไกล เหล้า บุหรี่ จาก สพป.พิษณุโลก เขต 2 🎉🎉

รับชมคลิปได้ที่...
https://youtu.be/PDiGhNvWu0s

🌟✨✨

📌โรงเรียนบ้านน้ำริน ได้รับรางวัลชนะเลิศ🎉

การประกวดคลิปวิดีโอ เยาวชนไทย ห่างไกล เหล้า บุหรี่ จาก สพป.พิษณุโลก เขต 2 🎉🎉

รับชมคลิปได้ที่...
https://youtu.be/PDiGhNvWu0s

🌟✨✨

09/08/2021

📌เนื่องจากโรงเรียนบ้านน้ำริน มีการเรียนการสอน Online และ On Hand ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งช่องทางการติดต่อครูประจำชั้น ครูประจำวิชา สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำริน ดังนี้

1️⃣ นางสาวปวีณา ศรีเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำริน เบอร์โทร 065-8800985

2️⃣ ครูประจำชั้นอนุบาล 2,3 📍นางสาวเสาวลักษณ์ ทุมแก้ว เบอร์โทร 0812636574
3️⃣ ครูประจำชั้น ป.1 📍นายฐาปกรณ์ ชูรา เบอร์โทร 080-789-7009
4️⃣ ครูประจำชั้น ป.2 📍นายธีรวัฒน์ สุขเอม เบอร์โทร 0870301370
5️⃣ ครูประจำชั้น ป.3 📍นางสาวสินาภรณ์ บุญเลิศฤทธิ์ เบอร์โทร 086-9299055

6️⃣ ครูประจำชั้น ป.4 📍นายอภิชาติ เอี่ยมสงคราม (สอนคณิตศาสตร์ ป.4-6) เบอร์โทร 0946019899
7️⃣ ครูประจำชั้น ป.5 📍นายเดชณรงค์ มั่นคง เบอร์โทร (สอนภาษาไทย ป.4-6) 084-5769900, 📍นางสมศรี ชูรา เบอร์โทร 0987464629
8️⃣ ครูประจำชั้น ป.6 📍นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์ (สอนวิทยาการคำนวณ ป.4-6) เบอร์โทร 087-1770060 ,📍นางสาวอัจฉราภรณ์ วิไลสมสกุล (นาฎศิลป์ศิลปะ ป.4-ม.3) เบอร์โทร 092-795-4539

9️⃣ ครูประจำชั้น ม.1 📍นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสวัสดิ์ (วิทยาการคำนวณ ม.1-3) เบอร์โทร 088-2945255, 📍นางสาวกรรณาภรณ์ เครื่องคำ (สอนภาษาไทย ม.1-3) เบอร์โทร 093-1326203
🔟 ครูประจำชั้น ม.2 📍นางสาวสุนันทา ส่งนุ่น (สอนวิทยาศาสตร์ ป.4-6, ม.1-3) เบอร์โทร 089-7034341, 📍นางสาวปทุมมา อยู่สอน (สอนคณิตศาสตร์ ม.1-3) เบอร์โทร 082-4801172
1️⃣1️⃣ ครูประจำชั้น ม.3 📍นางสาวกัญญากานต์ รักสัจจา (สอนภาษาอังกฤษ ป.4-6, ม.1-3) โทร 095-3288811, 📍นายเฉลิมฤทธิ์ ศรีสุรินทร์ (สอนประวัติศาสตร์ ป.4-ม.3, สังคม ม.1-3) เบอร์โทร 087-3075976

❤️ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ 😊❤️

05/08/2021
05/08/2021
📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำรินในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนมารับใบงานและใบความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On H...
03/08/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนมารับใบงานและใบความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ในเดือนสิงหาคม รายละเอียดด้งนี้
📍ชั้น อนุบาล 2- ป.4 เวลา 8.30 - 9.30 น.
📍ชั้น ป.5 - ม.3 เวลา 10.00 -11.00 น.
😷 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
🥛ทางโรงเรียนจะแจกนมให้นักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 จำนวนคนละ 20 กล่อง
🍲เงินอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 คนละ 400 บาท
***หมายเหตุ ให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับเงินอาหารกลางวันด้วยค่ะ

❤️ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยในการรับใบงาน เว้นระยะห่าง ล้างมือ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน

ในวันพุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564 ให้นักเรียนมารับใบงานและใบความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ในเดือนสิงหาคม รายละเอียดด้งนี้
📍ชั้น อนุบาล 2- ป.4 เวลา 8.30 - 9.30 น.
📍ชั้น ป.5 - ม.3 เวลา 10.00 -11.00 น.
😷 ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
🥛ทางโรงเรียนจะแจกนมให้นักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 จำนวนคนละ 20 กล่อง
🍲เงินอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 - ชั้นป.6 คนละ 400 บาท
***หมายเหตุ ให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับเงินอาหารกลางวันด้วยค่ะ

❤️ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยในการรับใบงาน เว้นระยะห่าง ล้างมือ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน📌แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 กันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค...
02/08/2021

📌ประกาศจากโรงเรียนบ้านน้ำริน📌

แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 กันยายน 2564
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

❤️ ด้วยความห่วงใย ขอให้ทุกท่านเว้นระยะห่าง ล้างมือ และรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ที่อยู่

บ้านกลาง
Ban Klang
65220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6655989280

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนบ้านน้ำรินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Klang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โรงเรียนบ้านน้ำริน ประกาศรับสมัครคุณครูธุรการโรงเรียน
😭😭😭😭😭😭
"ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com"