สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรี

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรี โรงพักเพื่อประชาชน
(5)

เปิดเหมือนปกติ

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.ท.สุเทพ  บุญบุตร รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ รรท.ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ ...
17/09/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.ท.สุเทพ บุญบุตร รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ รรท.ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สวัสดิ์ ตันทเศรษฐ สว.อก.ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมโครงการเศรษฐกิจจิตอาสา วิถีธรรมชาติ วันเสาร์เข้าวัด เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ร่วมทำบุญตักบาตร
ณ วัดมะขามเรียง อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี
โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์
นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธาน

สภ.บ้านหมอ ภ.จว.สระบุรีสภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายใ...
28/08/2020

สภ.บ้านหมอ ภ.จว.สระบุรี
สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้
พ.ต.ท.สวัสดิ์ ตันทเศรษฐ สว.อก.สภ.บ้านหมอ พร้อมข้าราชการตำรวจ จิตอาสาฯ ร่วมกับอำเภอบ้านหมอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปลูกต้นไม้) ณ วัดจั่นเสือ ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์
นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธาน

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สวัสดิ์ ตั...
02/06/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สวัสดิ์ ตันทเศรษฐ สว.อก.สภ.บ้านหมอ พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาความสะอาดบริเวณสถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ และสวนเด็กเล่นเทศบาลตำบลบ้านหมอ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

สภ บ้านหมอ จว. สระบุรีตามโครงการ " รับอาหารฟรีครับ "สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรื...
18/05/2020

สภ บ้านหมอ จว. สระบุรี
ตามโครงการ " รับอาหารฟรีครับ "

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ. บ้านหมอ คุณเสงี่ยม สมวรรณ์ ดร.บุญส่ง เกิดหลำ. คุณวิเชียร บุญสืบวงษ์ ประธาน กต. ตร. สภ.บ้านหมอ คุณผดุงศักดิ์ ทองสาร์ คุณอาพร สรานันท์ ประธาน อสม.สร่างโศรก ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านหมอ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และตามนโยบาย ตร. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม “รับอาหารฟรี” แจกจ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินกิจกรรมที่ หน้าอู่ สท.อนันต์ พรหมทอง หมู่ 2 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
โดยมี เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ/เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียงร่วมพิธี

โครงการ " รับอาหารฟรีครับ "สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๓ พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผก...
11/05/2020

โครงการ " รับอาหารฟรีครับ "

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๓ พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ ร่วมกับ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภา นายปริญญา วันทา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รวมใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมมอบข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป และน้ำมันพืช ให่กับประชนชนในพื้นที่
- เวลา ๑๓.๐๐ น. หมู่ ๖ ,๑๐ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี ณ แยกสะพานอดิเรกสาร
-เวลา ๑๔.๐๐ น. หมู่ ๘ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี
ณ แยกป้อมสะพานดำ

สภ.บ้านหมอ - ตามโครงการ " เชิญรับอาหารฟรี " เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ ...
08/05/2020

สภ.บ้านหมอ - ตามโครงการ " เชิญรับอาหารฟรี " เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สวัสดิ์. ตันทเศรษฐ. สว.อก.ฯ พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก พร้อมข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ กต.ตร.สภ.บ้านหมอ โดยนายวิเชียร บุญสืบวงษ์ ประธาน กต.ตร.ฯ พ่อค้าประชาชน นำข้าวสาร และอาหาร มอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตำบลบางโขมด และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covic -19 ณ วัดสารภี ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์ นายอำเภอบ้านหมอ นำภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมโครงการ

สภ บ้านหมอ จว.สระบุรี     สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ พร...
07/05/2020

สภ บ้านหมอ จว.สระบุรี
สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๓
เวลา ๑๖.๓๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วย กต.ตร.สภ.บ้านหมอ ร่วมกับจังหวัดสระบุรี อำเภอบ้านหมอ และหน่วยงานอื่นๆ ได้ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของ ตร. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย ผบ.ตร. ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม “รับอาหารฟรี” แจกจ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยดำเนินกิจกรรมที่ เทศบาลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

"ขอบคุณพลเมืองดี นำเด็กสู่อ้อมกอดคนในชุมชน" # พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สภ.บ้านหมอ           ผู...
24/04/2020

"ขอบคุณพลเมืองดี นำเด็กสู่อ้อมกอดคนในชุมชน"
# พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สภ.บ้านหมอ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.บ้านหมอ (ชุมชนหลังสถานีรถไฟบ้านหมอ)

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุเทพ. บุญบุตร...
23/04/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุเทพ. บุญบุตร รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ นำข้าราชการตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผ...
13/04/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอกฯ สวป.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมกับอำเภอบ้านหมอ และศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี พร้อมส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม" Kick of Big Cleaning day " ให้ความรู้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covic - 19 ) โดยร่วมพัฒนาความความสะอาดสถานที่ราชการอำเภอบ้านหมอ สภ.บ้านหมอ ฯลฯ โดยมี
นายรณรงค์ เทพรักษ์
นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธาน
ณ โดมเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ

"นอกจากจับผู้ร้าย ก็ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19 นี้แล่ะครับ" # งานป้องกันปราบปราม สภ.บ้านหมอ #ร่วมด้วยช่วยกันครั...
09/04/2020

"นอกจากจับผู้ร้าย ก็ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด-19 นี้แล่ะครับ"
# งานป้องกันปราบปราม สภ.บ้านหมอ
#ร่วมด้วยช่วยกันครับ

Photos from สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรี's post
08/04/2020

Photos from สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรี's post

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สวัสดิ์. ตันทเศ...
01/04/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สวัสดิ์. ตันทเศรษฐ สว.อก.ฯ ร.ต.อ.ไพฑูรย์ พรมมันทา รอง สว.ธร.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา Covic-19 ฉีดพ่นยา เช็ดทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ จุดที่น่าจะเกิดการแพร่เชื้อฯ ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ สภ.บ้านหมอ

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรี's cover photo
24/03/2020

สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรี's cover photo

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 5 มี.ค.63 - เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ ได้อบรมปล่อยแถว สายตรวจรถยนต์ ร...
05/03/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 5 มี.ค.63
- เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ ได้อบรมปล่อยแถว สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า
สภ.บ้านหมอ โดยมี ร.ต.อ.ชัชวาล บุญบาล
รอง สว.(สอบสวน)ฯ ปฎิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนเวร (30)
ร.ต.อ.ประสงค์ ทองดีโลก รอง สวป.ฯ
ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๓ - เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน...
24/02/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ.๖๓
- เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ. รอง ผกก.ป.ฯ และขัาราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมโครงการจิตอาสา พระราชทาน " ทำความดี ด้วยหัวใจ " พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลหลักเมืองขีดขิน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ โดยมีภาคส่วนราชการอำเภอบ้านหมอ อบต.เมืองขีดขิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี ร่วมกิจกรรม
- เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์. เรืองศรี
ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน " ทำความดี ด้วยหัวใจ "
ของจังหวัดสระบุรี ปรับปรุงพัฒนา ภูมิทัศน์ ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด. ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จว.สระบุรี. โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรีผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วย พ.ต.ต ประยุตน์ ทองดีนอก...
20/02/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 09.30 น.พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรีผกก.สภ.บ้านหมอ พร้อมด้วย พ.ต.ต ประยุตน์ ทองดีนอก. สวปฯ พร้อมชุมชนสัมพันธ์ และ ตร. ร่วมให้การบริการประชาชนตามโครงการโรงพักเคลื่อนที่ ให้บริการรับแจ้งเอกสารหาย ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อำเภอยิ้ม )
ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี
โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์
นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธาน

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 17 ก.พ. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประ...
17/02/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 17 ก.พ. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.เสน่ห์ สีมาพล
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้า ธกส.สาขาบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.สุขสันต์ จันทร
สว.(สอบสวน)ฯ พนักงานสอบสวนเวร (30)
ร.ต.อ.ลิขิต ภูพานทอง รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
- เวลา 16.00 น. ร.ต.อ.ลิขิต ภูพานทอง
รอง สวป.ฯ ปฏบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์
บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี ต.บ้านครัว
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๓เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สวัสดิ์ ตันทเศ...
06/02/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้
พ.ต.ท.สวัสดิ์ ตันทเศรษฐ สว.อก.ฯ และข้าราชการตำรวจจิตอาสาฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบ้านหมอ
ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ วัดมะขามเรียง
ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันมาฆบูชา ๘ ก.พ.๖๓
ซึ่งมีภาคส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำภอบ้านหมอ ร่วมกิจกรรม
โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์
นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธาน

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 4 ก.พ. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประ...
04/02/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 4 ก.พ. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.อิทธิพล บุษบา
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.พัฒนพร พันธุ์ฟัก
รอง สว.(สอบสวน)ฯ เวรพนักงานสอบสวน ร้อยเวร 30 ร.ต.อ.ประสงค์ ทองดีโลก
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 30 ม.ค. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประ...
30/01/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 30 ม.ค. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.เสน่ห์ สีมาพล
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.พัฒนพร พันธุ์ฟัก
รอง สว.(สอบสวน)ฯ เวรพนักงานสอบสวน ร้อยเวร 30 ร.ต.อ.ลิขิต ภูพานทอง
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 24 ม.ค. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประ...
24/01/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 24 ม.ค. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.เสน่ห์ สีมาพล
รอง สวป. ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.สาขาบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.พัฒนพร พันธุ์ฟัก
รอง สว.(สอบสวน)ฯ เวรพนักงานสอบสวน
ร้อยเวร 30 ร.ต.อ.ลิขิต ภูพานทอง รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20 ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์
บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ ภ.จว.สระบุรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม​ 2563เวลา​ 11.00 น.โครงการ "ตำรวจบ้านหมอมาแล้ว" 🔺พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผก...
20/01/2020

สภ.บ้านหมอ ภ.จว.สระบุรี
เมื่อวันที่ 20 มกราคม​ 2563
เวลา​ 11.00 น.
โครงการ "ตำรวจบ้านหมอมาแล้ว"
🔺พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
ผกก.สภ.บ้านหมอ
🔺พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ
รอง​ ผกก.ป.สภ.บ้านหมอ
สั่งการให้
ร.ต.อ.เสน่ห์ สีมาพล
รอง สวป.สภ.บ้านหมอ เวร 60
ดำเนินโครงการ"ตำรวจบ้านหมอมาแล้ว"
ของ​ พล.ต.ท.อำพล​ บัวรับพร​ ผบช.ภ.1
โดยใช้รถยนต์​สายตรวจ​ ติดป้ายประชาสัมพันธ์​การแจ้งเหตุ​ และใช้เครื่อง​ขยายเสียง​ประกาศ​ประชา​สัมพันธ์​ แนะ​นำการป้องกัน​อาชญากรรม​ 🚨การแจ้งเหตุฉุกเฉิน​
โทร 191 สภ.บ้านหมอ โทร 036 201 051
และมาตรการ​กวดขันวินัยจราจร​ สวมหมวกนิรภัย​ 💯 % การจับกุม​ 10​ ข้อหาหลัก​ 3​ ม​.
2 ข.1 ร.​ เพื่อลดอุบัติเหตุ​จราจร มิให้เกิดความสูญเสีย​แก่ชีวิต​ ร่างกายและทรัพย์สิน​ของประชาชน​ และประชาสัมพันธ์​การป้องกัน​การ​แข่งรถในทาง, วัยรุ่นจับกลุ่มสร้างความเดือดร้อน​แก่​ประชาชน​และการข้ามถนนอย่าง​ปลอดภัย​ข้ามถนนโดยใข้ทางม้าลาย
🔹บริเวณเชเว่นตลาดบ้านหมอ
ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 10 ม.ค. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประ...
10/01/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 10 ม.ค. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.ท.สุชาติ น่วมลมัย
รอง สว.(ป.)ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าธนาคารออมสิน สาขาบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. พ.ต.ท.สุขสันต์ จันทร
สว.(สอบสวน)ฯ เวรพนักงานสอบสวน (30)
ร.ต.ต.โอภาส วงษ์ชื่น รอง สว(ป.)ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 8 ม.ค. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประย...
08/01/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 8 ม.ค. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.ท.สุชาติ น่วมลมัย
รอง สว.(ป.)ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.สาขาบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.ประสงค์ ทองดรโลก
รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 7 ม.ค. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประย...
07/01/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 7 ม.ค. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.ท.สุชาติ น่วมลมัย
รอง สว(ป.)ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.สาขาบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. ร.ต.ต.โอภาส วงษ์ชื่น
รอง สว.(ป.)ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 2 ม.ค. 63พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ประ...
02/01/2020

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 2 ม.ค. 63
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อชัชวาล บุญบาลรอง สว.(สอบสวน)ฯ พนักงานสอบสวนเวร ร้อยเวร 30 ร.ต.อ.ประสงค์ ทองดีโลก. รอง สวป.ฯ
ร้อยเวร 20 ปล่อยแถวสายรถยนต์
รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62เวลา14.30 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรีผกก.สภ.บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจรอง ผกก.ป....
26/12/2019

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62
เวลา14.30 น.
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
ผกก.สภ.บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ
รอง ผกก.ป.สภ.บ้านหมอ
มอบหมายให้
ด.ต.ณรงค์ อันยงค์ และ ส.ต.ต.สมศักดิ์ มูลมณี
ประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุระบบ FM ที่สถานีวืทยุพิทักษ์บ้านหมอ ความถี่ FM 99.75MHz ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2563 ดังนี้
- ไม่ควรประมาทในการขับรถ
- ไม่ควรดื่มสุราขณะขับรถ
- ศึกษาเส้นทางขณะเดินทาง
- ขับรถเคารพกฎจราจร
- มีเหตุด่วนเหตุร้ายขอความช่วยเหลือ
โทร 036 - 201 051 หรือ 191
ด้วยความปรารถนาดีจาก
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี
ผกก.สภ.บ้านหมอ

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62 เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บร...
25/12/2019

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.62
เวลา 06.30 น. พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ มอบหมายให้
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพร้อมด้วย ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ และ ตร. ร่วมให้การบริการประชาชนตามโครงการโรงพักเคลื่อนที่ ร่วมทำบุญตกบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) และให้บริการรับแจ้งเอกสารหาย ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย ร่วมกับโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อำเภอยิ้ม )
ณ วัดโคกกุ่ม ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จว.สระบุรี
โดยมีนายรณรงค์ เทพรักษ์
นายอำเภอบ้านหมอ เป็นประธาน

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 23 ธ.ค. 62พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯพ.ต.ต.ปร...
23/12/2019

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 23 ธ.ค. 62
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
พ.ต.ต.ประยุตน์ ทองดีนอก สวป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.อิทธิพล บุษบา
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าโรงพยาบาลบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.พัฒนพร พันธุ์ฟัก
รอง สว.(สอบสวน) พงส.เวร ร้อยเวร 30
ร.ต.ต.โอภาส วงษ์ชื่น รอง สว.(ป.)ฯ
ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 21 ธ.ค. 62พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯมอบหมายให...
21/12/2019

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 21 ธ.ค. 62
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ .บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.ประสงค์ ทองดีโลก
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 20 ร.ต.อ.อิทธิพล บุษบารอง สวป.ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร สายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 18 ธ.ค. 62พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอพ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯมอบหมายให้...
18/12/2019

สภ.บ้านหมอ - เมื่อวันที 18 ธ.ค. 62
พ.ต.อ.นรินทร์ เรืองศรี ผกก.สภ.บ้านหมอ
พ.ต.ท.ธารา พิพัฒน์บรรณกิจ รอง ผกก.ป.ฯ
มอบหมายให้
- เวลา 06.30 น. ร.ต.อ.เสน่ห์ สีมาพล
รอง สวป.ฯ ร้อยเวร 60 ปล่อยแถวสายตรวจจราจร บริเวณหน้าธนาคาร ธกส.สาขาบ้านหมอ
- เวลา 08.00 น. ร.ต.อ.ประสงค์ ทองดีโลก รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร 20
ปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์
บริเวณหน้า สภ.บ้านหมอ
กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตาม
1.โครงการยกระดับการบริการประชาชน
2.โครงการระฆังทอง
3.โครงการธงสายตรวจ
4.โครงการตำรวจมาแล้ว
5.โครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

ที่อยู่

244 หมู่ 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ
Ban Mo
18130

เบอร์โทรศัพท์

036201051

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ