Clicky

โรงเรียนวัดผดุงธรรม

โรงเรียนวัดผดุงธรรม โรงเรียนวัดผดุงธรรม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2480 (เดิมชื่อโรงเรียนบ้านระเขน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

เปิดเหมือนปกติ

🏫20 เมษายน 2565🏫🙏พิธีเปิดห้องประชุมปาสาทิโกและโรงอาหารโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานภาชีว...
20/04/2022

🏫20 เมษายน 2565🏫

🙏พิธีเปิดห้องประชุมปาสาทิโกและโรงอาหารโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานภาชีวิชาการ🙏

👩‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม มอบคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดห้องประชุมปาสาทิโกและโรงอาหารโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและงานภาชีวิชาการพร้อมทั้งมอบคณะครูจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของโรงเรียนวัดผดุงธรรม
(โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพ)

โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมพิธีเปิดห้องประชุมปาสาทิโกและโรงอาหารโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง อำเภอภาชี เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาเนื่องในโอกาส 100 ปี ชาตกาล พระมงคลสิทธาจารย์(หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก

และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมนี้ได้ร่วมเยี่ยมชมบูธ นิทรรศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนวัดผดุงธรรมด้วย👩‍🎓

สงกรานต์นี้ ยึดหลัก 2U ลดเสี่ยงแพร่และรับเชื้อโควิด Universal Prevention• เว้นระยะห่าง  สวมหน้ากาก งดรับประทานอาหารร่วมก...
16/04/2022

สงกรานต์นี้ ยึดหลัก 2U ลดเสี่ยงแพร่และรับเชื้อโควิด

Universal Prevention
• เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก งดรับประทานอาหารร่วมกัน
Universal Vaccination
• ทุกกลุ่มอายุเข้ารับวัคซีนเข็มปกติ/เข็มกระตุ้น

ที่มา กรมควบคุมโรค

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

🤔💦 13 14 15  เมษายน  ทำไม #วันสงกรานต์ จึงมี 3 วัน 💦💦"สงกรานต์" ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดกันมา...
13/04/2022

🤔💦 13 14 15 เมษายน ทำไม #วันสงกรานต์ จึงมี 3 วัน 💦

💦"สงกรานต์" ถือเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คู่กับประเพณีตรุษ หรือที่เรียกกันรวมๆ ว่าประเพณีตรุษสงกรานต์

.
💦วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า มหาสงกรานต์หมายถึง การที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้น
สู่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ผ่านการเข้าสู่ราศีอื่นๆ แล้วครบ 12 เดือน
.
💦วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา หมายถึง การที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าอยู่ราศีเมษประจำที่เรียบร้อยแล้ว
.
💦วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันเถลิงศก หรือวันขึ้นศก คือ วันที่เริ่มเปลี่ยนจุลศักราชใหม่ การที่กำหนดให้อยู่ในวันนี้นั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าดวงอาทิตย์โคจรขาดจากราศีมีนขึ้นอยู่ราศีเมษแน่นอนแล้ว อย่างน้อย 1 องศา

#LearnEducation
#LearningSolutionforAll

สุ ข สั น ต์ วั น ส ง ก ร า น ต์สรงน้ำพระ พักใจ อยู่ในบ้านให้สงกรานต์ ปลอดภัย ไกลโควิดกลางลมร้อน ล้อมตัว อยู่ทั่วทิศขอมิ...
13/04/2022

สุ ข สั น ต์ วั น ส ง ก ร า น ต์

สรงน้ำพระ พักใจ อยู่ในบ้าน
ให้สงกรานต์ ปลอดภัย ไกลโควิด
กลางลมร้อน ล้อมตัว อยู่ทั่วทิศ
ขอมิ่งมิตร เริงรื่น จิตชื่นบาน

ก่อพระ เจดีย์ทราย ในความฝัน
แว่วคนธรรพ์ บรรเลง เพลงพิษฐาน
กราบพ่อแม่ ปู่ย่า ครูอาจารย์
สุขสันต์วัน สงกรานต์ ทุกท่านเทอญ...

อภิชาติ ดำดี
๑๓ เมย. ๒๕๖๕

* วันมหาสงกรานต์ (อันเป็นวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ) ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๔ เมษายน (เวลา ๐๙.๕๓ นาฬิกา)

😷พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์😷
09/04/2022

😷พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์😷

ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยงโควิด‼#กระทรวงสาธารณสุข เปิดผลสำรวจพบ #10พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด ส่วนใหญ่ยังกินข้าวร่วมกัน เบื่อหน่ายข้อห้ามรวมกลุ่ม ไม่กล้าไม่ยอมตรวจ ATK😢
.
คลิกอ่านข่าว : https://news.ch7.com/detail/561775
.
#7HDร้อนออนไลน์
#Ch7HDNews #ข่าว7HD
🔴เกาะติดข่าว news.ch7.com

🏫8 เมษายน 2565🏫👩‍🏫ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน ณ. โรงเรียนวัดอุทการาม👩‍🏫👩‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนว...
08/04/2022

🏫8 เมษายน 2565🏫

👩‍🏫ส่งครูย้ายไปปฏิบัติหน้าที่การสอน
ณ. โรงเรียนวัดอุทการาม👩‍🏫

👩‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม และคณะครูโรงเรียนวัดผดุงธรรมร่วมเดินทางไปส่งคุณครูกัลยาณี ลำดับศรี
(คุณครูแก้ว)คุณครูเอกภาษาอังกฤษ ที่ได้ย้ายไปปฎิบัติหน้าที่การสอน ณ.โรงเรียนวัดอุทการาม ต.ภาชี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีท่านผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดอุทการามให้การต้อนรับ👩‍🎓

ณ โรงเรียนวัดอุทการาม

💉ขอเชิญชวน  Walk In💉
07/04/2022

💉ขอเชิญชวน Walk In💉

📣📣ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลภาชีค่ะ

“วันจักรี ๖ เมษายน”พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก มหาราช ปกป้องชาติ ต้านศัตรู มิรู้สิ้นปฐมกษัตริย์ จักรีวงศ์ องค์ภูมินทร์รัตนโกสิ...
06/04/2022

“วันจักรี ๖ เมษายน”

พระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก มหาราช
ปกป้องชาติ ต้านศัตรู มิรู้สิ้น
ปฐมกษัตริย์ จักรีวงศ์ องค์ภูมินทร์
รัตนโกสินทร์ แผ่นดินนี้

สร้างกรุงเทพ มหานคร อมรรัตน์
สืบแบบวัด เวียงวัง ครั้งกรุงศรี
วางหลักเมือง สถาปนา ราชธานี
วงศ์จักรี สืบงาน สานต่อมา

"ตั้งใจ จะอุป ถัมภก
ยอยก พระพุทธ ศาสนา
จะป้องกัน ขอบขัณฑ สีมา
รักษา ประชาชน แลมนตรี"
(พระราชปณิธาน จากพระราชนิพนธ์ "นิราศท่าดินแดง")

สามปีหลัง สร้างกรุง ผดุงสยาม
เกิดสงคราม เก้าทัพ หมายขยี้
ทั้งเหนือใต้ ตะวันตก ยกเข้าตี
พลแสนสี่ จากพม่า ห้าทิศทาง

ไทยมีชัย ด้วยพล คนเจ็ดหมื่น
สู้หยัดยืน พร้อมเพรียง รบเคียงข้าง
ทุ่งลาดหญ้า เลือดไทย ไม่เคยจาง
เมืองถลาง อมตะ วีรสตรี

โปรดให้ สังคายนา พระไตรปิฎก
อุปถัมภก บวรพุทธ พิสุทธิ์ศรี
ทรงนิพนธ์ รามเกียรติ์ แก้วกวี
สืบวิถี เรืองรุจ อยุธยา

กฎหมายตรา สามดวง เด่นประดุจ
เป็นมงกุฎ ยุติธรรม อันล้ำค่า
ไทยมีบ้าน มีเมือง สืบเนื่องมา
ด้วยราชา ทุกพระองค์ ทรงนำชัย

มีกรุงเทพ มหานคร อมรรัตน์
เป็นกรุงแก้ว เกียรติประวัติ แห่งรัชสมัย
มีประเทศ ให้เห็น ไทยเป็นไท
น้อมเทิดไท้ พระปฐม บรมราชา...

บทกวีในหนังสือ “ท่องไปในวันเวลา” หนังสือรางวัลชมเชยหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นและเยาวชนอายุ ๑๒-๑๘ ปี ประเภทบทร้อยกรอง การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

คำ : อภิชาติ ดำดี

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑
แห่งราชวงศ์จักรี

ภาพ : https://images.app.goo.gl/DbAvWC54omh1BB799

๒ เมษา“รัตนนารี”เพราะเดินด้นพ้นหนามตามรอยพ่อเพราะเพียงพอภูมิภักดิ์ในศักดิ์ศรีเพราะโชติช่วงดวงใจที่ใฝ่ดีเพราะมั่งมีเมตตาป...
02/04/2022

๒ เมษา“รัตนนารี”

เพราะเดินด้นพ้นหนามตามรอยพ่อ
เพราะเพียงพอภูมิภักดิ์ในศักดิ์ศรี
เพราะโชติช่วงดวงใจที่ใฝ่ดี
เพราะมั่งมีเมตตาประชาชน

ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเติมไม่เสริมศักดิ์
ไม่ต้องหาญไม่ต้องหักทุกแห่งหน
ไม่ต้องหวงห่วงสุขไม่ทุกข์ทน
ไม่ต้องหม่นหมองไหม้เพราะไร้รัก

เป็นนางแก้วอยู่ใกล้ดวงใจนี้
เป็น "รัตนนารี" ที่ทรงศักดิ์
เป็นเทพีเดินดินถิ่นพิทักษ์
เป็นร่มหลักเรืองรองผองแผ่นดิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ทุกหมู่เหล่าเชิดชูไม่รู้สิ้น
เฉลิมพระชนม์ถวายชัยในดวงจินต์
เทิดถวิลขอพระองค์ทรงพระเจริญ

นายจำลอง เชยอักษร
๒ เมษายน ๒๕๖๕

🙏ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดผดุงธรรม🙏

🙏โรงเรียนวัดผดุงธรรม ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระคุณเจ้...
31/03/2022

🙏โรงเรียนวัดผดุงธรรม ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยพระคุณเจ้าได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 🙏

🏫25 มีนาคม 2565🏫💖ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี💖🙏โรงเรียนวัดผดุงธรรมต้องขอขอบพระคุณ🙏🛠ห.จ.ก.บีทีวี การช่าง คุณบุญทวี กะสิสิทธิ์ (คุณตู...
25/03/2022

🏫25 มีนาคม 2565🏫

💖ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี💖

🙏โรงเรียนวัดผดุงธรรมต้องขอขอบพระคุณ🙏

🛠ห.จ.ก.บีทีวี การช่าง
คุณบุญทวี กะสิสิทธิ์ (คุณตู่)
และครอบครัวกะสิสิทธิ์🛠

🎤ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องเสียงในการจัดกิจกรรมสานฝันวันแห่งความสำเร็จโรงเรียนวัดผดุงธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6🎤

🙏ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ กิจการรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมหวังดั่งใจปรารถนา ด้วยเทอน🙏

🏫25 มีนาคม 2565🏫👨‍🎓กิจกรรมสานฝันวันแห่งความสำเร็จ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2564👨‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้...
25/03/2022

🏫25 มีนาคม 2565🏫

👨‍🎓กิจกรรมสานฝันวันแห่งความสำเร็จ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2564👨‍🎓

นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม ประธานการจัดกิจกรรมสานฝันวันแห่งความสำเร็จ ประกอบด้วย
-กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-กิจกรรมมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-กิจกรรมผูกแขนสู่ขวัญ
-กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียง
พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกในวันอำลา

โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โรงเรียนกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนทุกคนตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK)
เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ซึ่งผลของผู้เข้าร่วมงานทุกคนเป็นลบ

กิจกรรมสานฝันวันแห่งความสำเร็จ จัดขึ้นเพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

🏫25 มีนาคม 2565🏫👨‍🎓กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2564👨‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม ประธานการ...
25/03/2022

🏫25 มีนาคม 2565🏫

👨‍🎓กิจกรรมบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา 2564👨‍🎓

นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม ประธานการจัดกิจกรรมสานฝันวันแห่งความสำเร็จ (บัณฑิตน้อย)
โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด โรงเรียนกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานและนักเรียนทุกคนตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK)
เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด ซึ่งผลของผู้เข้าร่วมงานทุกคนเป็นลบ

กิจกรรมบัณฑิตน้อยจัดขึ้นเพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่กำลังจะเลื่อนชั้นในระดับประถมศึกษาปีที่ 1

🏫 11 มีนาคม 2565 🏫💉รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1💉 🧑‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรมมอบคุณครูเอมอ...
11/03/2022

🏫 11 มีนาคม 2565 🏫

💉รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1💉

🧑‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดผดุงธรรม
มอบคุณครูเอมอร พูนพิพัฒน์ (คุณครูอร)
คุณครูอรัญญา ศรีวันชัย (คุณครูตั๋น)
และคุณครูลัดดาวัลย์ ธาดาสีห์ (คุณครูโบว์)
ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นำนักเรียนของโรงเรียนวัดผดุงธรรม จำนวน 45 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
ของโรงพยาบาลอำเภอภาชี 🧑‍🎓

ณ.ที่ว่าการอำเภอภาชี

🏫3 มีนาคม 2565🏫📝สอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)📝โรงเรียนวัดผดุงธรรมทำการสอบ(RT)เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Rea...
03/03/2022

🏫3 มีนาคม 2565🏫

📝สอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)📝

โรงเรียนวัดผดุงธรรมทำการสอบ(RT)
เพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน
(Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนวัดผดุงธรรมได้ดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

🏫28 กุมภาพันธ์ 2565🏫😷ตรวจ Antigen Test Kit ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดผดุงธรรม😷ผลเป็นลบ 100 %
28/02/2022

🏫28 กุมภาพันธ์ 2565🏫

😷ตรวจ Antigen Test Kit
ของคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดผดุงธรรม😷

ผลเป็นลบ 100 %

🏫25 กุมภาพันธ์ 2564🏫📃พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอภาชี📃🧑‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอ...
25/02/2022

🏫25 กุมภาพันธ์ 2564🏫

📃พิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอภาชี📃

🧑‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดผดุงธรรม ร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอภาชี

โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ นำผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอภาชี ร่วมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ 🧑‍🎓

ณ. โรงเรียนวัดเจริญธรรม“เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์” อ.ภาชี

🏫 11 กุมภาพันธ์ 2565 🏫💉รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1💉 🧑‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง มอบคุณครูอภัสนันท์ ประสงค์ช่วย(คุณครูวา...
11/02/2022

🏫 11 กุมภาพันธ์ 2565 🏫

💉รับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1💉

🧑‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง
มอบคุณครูอภัสนันท์ ประสงค์ช่วย(คุณครูวาส)
ครูอนามัยโรงเรียน
และคุณครูวิมล ประภาสวัสดิ์(คุณครูวิ)
ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นำนักเรียนของโรงเรียนวัดผดุงธรรม จำนวน 4 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
ของโรงพยาบาลอำเภอภาชี 🧑‍🎓

ณ.ที่ว่าการอำเภอภาชี

📢ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565📢 🏫โรงเรียนวัดผดุงธรรม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา🏫 👨‍🎓เปิดรับสมัครนักเรียน👨‍...
09/02/2022

📢ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565📢

🏫โรงเรียนวัดผดุงธรรม อำเภอภาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา🏫

👨‍🎓เปิดรับสมัครนักเรียน👨‍🎓
📝ชั้นอนุบาล 2
( รับสมัครวันที่ 21-24 ก.พ. 2565 )
📝ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( รับสมัครวันที่ 25-28 ก.พ. 2565 )

📋หลักฐานการสมัคร📋
- สำเนาสูติบัตร (เฉพาะสมัคร อนุบาล/ป.1) 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน/บิดา/มารดา
/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา
/ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
-รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
ใบสมัครจำนวน 1 ชุด

(รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดผดุงธรรม) ห้องอนุบาล

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.086-133-4429 คุณครูอภัสนันท์ (คุณครูวาส)
โทร.085-935-0729 คุณครูลัดดาวัลย์ (คุณครูโบว์)

🏫28 มกราคม 2565🏫🏫ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดผดุงธรรม🏫🙏พระครูโพธิธรรมวินิฐ ดร.เจ้าคณะตำบบระโสม  เลขานุการเจ้า...
29/01/2022

🏫28 มกราคม 2565🏫

🏫ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดผดุงธรรม🏫

🙏พระครูโพธิธรรมวินิฐ ดร.เจ้าคณะตำบบระโสม เลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี เจ้าอาวาสวัดมาบโพธิ์

ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดผดุงธรรม ซึ่งได้รับความอุปถัมภ์จาก พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก เนื่องในโอกาสชาตกาล 100 ปี พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

โดยมี พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว)
เจ้าอาวาสวัดตะโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในนามโรงเรียนวัดผดุงธรรม นำโดยนางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดผดุงธรรมพร้อมคณะครู ขอกราบนมัสการเป็นอย่างสูง🙏

ณ.โรงเรียนวัดผดุงธรรม

🏫28 มกราคม 2565🏫🙏พิธีเจิมและเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดผดุงธรรม🙏🙏พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ทำพิธีเจิมและเปิด...
29/01/2022

🏫28 มกราคม 2565🏫

🙏พิธีเจิมและเปิดอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดผดุงธรรม🙏

🙏พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ทำพิธีเจิมและเปิดอาคารเอนกประสงค์(อาคารอนุบาล)ของโรงเรียนวัดผดุงธรรม เนื่องในโอกาสชาตกาล 100 ปี พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท จากวัดตะโก🙏

📷ขอขอบคุณภาพบางส่วน จาก วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา📷

29/01/2022

🏫28 มกราคม 2565🏫

🙏พิธีเจิมและเปิดอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดผดุงธรรม🙏

🙏พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก ทำพิธีเจิมและเปิดอาคารเอนกประสงค์(อาคารอนุบาล)ของโรงเรียนวัดผดุงธรรม เนื่องในโอกาสชาตกาล 100 ปี พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท จากวัดตะโก🙏

📷ขอขอบคุณภาพบางส่วน จาก วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา📷

🏫28 มกราคม 2565🏫🏫ขอบพระคุณกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดผดุงธรรม ในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์(อาคารอนุบาล)🏫👩‍🎓นางสาวสายทอง จำ...
29/01/2022

🏫28 มกราคม 2565🏫

🏫ขอบพระคุณกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดผดุงธรรม ในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์
(อาคารอนุบาล)🏫

👩‍🎓นางสาวสายทอง จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดผดุงธรรม ในนามโรงเรียนวัดผดุงธรรม ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดผดุงธรรม ที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจ และงบสนับสนุนต่าง ๆ ในการเตรียมและร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดผดุงธรรม อาทิเช่น
- การจัดสถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
- การเตรียมงานพิธีสงฆ์
- เครื่องไฟ
- เครื่องดื่ม
- อาหาร ฯลฯ

ซึ่งอาคารเอนกประสงค์นี้ ได้รับความอุปถัมภ์จาก พระครูสิทธิสรคุณ เจ้าอาวาสวัดตะโก เนื่องในโอกาสชาตกาล 100 ปี พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท

โดยมี พระครูสิทธิสรคุณ (พระอาจารย์แก้ว)
เจ้าอาวาสวัดตะโกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในนามโรงเรียนวัดผดุงธรรมต้องขอขอบพระคุณกรรมการสถานศึกษาทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้👩‍🎓

ที่อยู่

40 ม.2 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
Ban Nong Pling (1)
13140

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดผดุงธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวัดผดุงธรรม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Nong Pling (1) บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด