สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด เป็นสถาบันการเงินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

เปิดเหมือนปกติ

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/75-12-10-2564
15/10/2021
12-10-2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/75-12-10-2564

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/72-24-08-2564-100-000
24/08/2021
24-08-2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรมให้แก่ทายาท จำนวน 100,000 บาท

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/72-24-08-2564-100-000

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/71-15-07-2564
15/07/2021
15-07-2564 ประชาสัมพันธ์รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/71-15-07-2564

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/69-12-05-2564-30
13/05/2021
12-05-2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัย(ลมพายุ) กลุ่ม 30

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/69-12-05-2564-30

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/68-28-04-2564-100-000
30/04/2021
28-04-2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรมให้แก่ทายาท จำนวน 100,000 บาท

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/68-28-04-2564-100-000

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/65-26-03-65
26/03/2021
26-03-64 โค้งสุดท้ายมาตรการผ่อนผันชำระหนี้ถึงกำหนดเดือนมีนาคม

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/65-26-03-65

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/64-26-03-64
26/03/2021
26-03-64 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม จำนวน 300,000 บาท

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/64-26-03-64

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/63-15-03-64-20-000
16/03/2021
15-03-64 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย จำนวน 20 ,000 บาท

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/63-15-03-64-20-000

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/62-10-03-64-100-000
11/03/2021
10-03-64 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/62-10-03-64-100-000

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/60-26-02-64-105
02/03/2021
26-02-64 เก็บตกประมวลภาพครบรอบ 105 ปี วันสหกรณ์แห่งชาติ

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/60-26-02-64-105

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

26/02/2021
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/59-22-02-2564-9
22/02/2021
22-02-2564 เก็บตกสหกรณ์ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี กลุ่ม ก9

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/59-22-02-2564-9

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/57-22-02-64
22/02/2021
22-02-64 ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมาชิกใหม่ระหว่างปี

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/57-22-02-64

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/58-22-02-65-2
22/02/2021
22-02-64 ข่าวประชาสัมพันธ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้รับเงินชดเชยโครงการรัฐบาล

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/58-22-02-65-2

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/56-25-11-2563-2563-2564
25/11/2020
25-11-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด เปิดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี 2563/2564 ด้วยเครื่องชั่งมาตรฐาน รา

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/56-25-11-2563-2563-2564

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/55-03-11-63
03/11/2020
03-11-63 เก็บตกสหกรณ์ร่วมกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/55-03-11-63

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/54-22-10-2563
22/10/2020
22-10-2563 เก็บตก"โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/54-22-10-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

06/10/2020

แจ้งให้ทราบ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ปั๊มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด เปิดขายน้ำมันเวลา 07.00 น. - 17.30 น.

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/53-18-09-2563
18/09/2020
18-09-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่จำกัด มอบเงินสมทบกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/53-18-09-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ประกาศ ขายรถ อีซุซุ ปี2542รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง สนใจติดต่อสอบถาม043-272935
26/08/2020

ประกาศ ขายรถ อีซุซุ ปี2542
รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง
สนใจติดต่อสอบถาม
043-272935

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/52-13-08-2563
13/08/2020
13-08-2563 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/52-13-08-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/51-14-07-63
15/07/2020
14-07-63 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/51-14-07-63

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/50-29-05-63-14
29/05/2020
29-05-63 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายประดิษฐ์ กลุ่ม 14 บ้านขามป้อม

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/50-29-05-63-14

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/49-18-05-2563
19/05/2020
18-05-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/49-18-05-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ช่วยเหลือสมาชิกประสบพายุโซนร้อนhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/48-15-05-2563
15/05/2020
15-05-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน

ช่วยเหลือสมาชิกประสบพายุโซนร้อน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/48-15-05-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/47-1...
14/05/2020
14-05-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/47-14-05-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

12/05/2020

ช่วงนี้โทรศัพท์ขัดข้องบ่อยครับ รบกวนติดต่อทางเฟสบุ๊คหรือช่องทางอื่นๆได้
Line แอด 043272935

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก การแพร่ระบาดโควิด-19http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/46-27-04-63-2019-covid-19
27/04/2020
27-04-63 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก การแพร่ระบาดโควิด-19
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/46-27-04-63-2019-covid-19

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

20/04/2020

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่COVIT-19สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้

1.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ8.25บาทต่อปี ลดลงคงเหลือ 8 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่1พฤกษาคม 2563 เป็นต้นไป

2.ขยายระยะเวลาการชำระหนี้(เฉพาะต้นเงิน)ของสมาชิกเฉพาะสัญญาที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระออกไปเป็นเวลา1ปี เงื่อนไข สมาชิกต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองพร้อมกับเจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ 1พฤษภาคม 2563-31มีนาคม 2564และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ

16-04-63 สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/45-allact25630416
16/04/2020
16-04-63 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน

16-04-63 สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/45-allact25630416

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ที่อยู่

84/3 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่
Ban Phai
40110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043272935

เว็บไซต์

http://www.thaicoops.com/banphai

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Ban Phai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🤩😍🥰 | ขอฝากร้าน 1992 มิลค์ที ฉลองเปิดร้านใหม่ บริการส่งฟรีขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป ฝากกดติดตาม/กดไลค์/กดแชร์/กดกระดิ่งแล้ว(แจ้งเตือนทั้งหมด)ให้ด้วยนะครับ รายการเมนูและเบอร์โทรศัพท์ 0895255137 อยู่ที่ใต้คอมเม้นต์นะครับ ลูกค้าสามารถสั่งได้เลยจร้า ขอบคุณมากๆเลยครับ
ทำไมติดต่อไปไม่มี จนท รับสายเลยค่ะ