สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด เป็นสถาบันการเงินของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด
(5)

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/50-29-05-63-14
29/05/2020
29-05-63 ประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายประดิษฐ์ กลุ่ม 14 บ้านขามป้อม

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/50-29-05-63-14

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/49-18-05-2563
19/05/2020
18-05-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/49-18-05-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ช่วยเหลือสมาชิกประสบพายุโซนร้อนhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/48-15-05-2563
15/05/2020
15-05-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน

ช่วยเหลือสมาชิกประสบพายุโซนร้อน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/48-15-05-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/47-1...
14/05/2020
14-05-2563 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/47-14-05-2563

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

12/05/2020

ช่วงนี้โทรศัพท์ขัดข้องบ่อยครับ รบกวนติดต่อทางเฟสบุ๊คหรือช่องทางอื่นๆได้
Line แอด 043272935

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก การแพร่ระบาดโควิด-19http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/46-27-04-63-2019-covid-19
27/04/2020
27-04-63 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 (COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือสมาชิก การแพร่ระบาดโควิด-19
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/46-27-04-63-2019-covid-19

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

20/04/2020

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่COVIT-19สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ดังนี้

1.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ8.25บาทต่อปี ลดลงคงเหลือ 8 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่1พฤกษาคม 2563 เป็นต้นไป

2.ขยายระยะเวลาการชำระหนี้(เฉพาะต้นเงิน)ของสมาชิกเฉพาะสัญญาที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระออกไปเป็นเวลา1ปี เงื่อนไข สมาชิกต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองพร้อมกับเจ้าของที่ดิน ตั้งแต่ 1พฤษภาคม 2563-31มีนาคม 2564และต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ

16-04-63 สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อนhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/45-allact25630416
16/04/2020
16-04-63 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน

16-04-63 สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/45-allact25630416

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

26-03-63 มาตรการป้องกัน COVID-19http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/44-allact25630326
26/03/2020
26-03-63 มาตรการป้องกันการแพร่ ไวรัส COVID-19 สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

26-03-63 มาตรการป้องกัน COVID-19
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/44-allact25630326

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

สหกรณ์มอบเงินสินไหมมรณกรรมผู้เสียชีวิต จำนวน 100,000 บาทhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/43-allact25630...
03/03/2020
03-03-2563 สหกรณ์มอบสินไหมมรณกรรมผู้เสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท

สหกรณ์มอบเงินสินไหมมรณกรรมผู้เสียชีวิต จำนวน 100,000 บาท
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/43-allact25630303

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

สหกรณ์ออกรับซื้อข้าวเปลือก นอกสถานที่http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/39-20-12-2562
20/12/2019
20-12-2562 สหกรณ์ออกรับซื้อข้าวเปลือก นอกสถานที่ ด้วยเครื่องชั่งมาตราฐาน ราคายุติธรรม

สหกรณ์ออกรับซื้อข้าวเปลือก นอกสถานที่
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/39-20-12-2562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/38-allact25621219
19/12/2019
19-12-2562 สหกรณ์ฯช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/38-allact25621219

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/37-06-12-2562
06/12/2019
06-12-2562 คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ร่วมกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/37-06-12-2562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

รับซื้อข้าวเปลือก ด้วยเครื่องชั่งมาตราฐาน ราคายุติธรรมhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/36-allcact256211...
25/11/2019
25-11-2562 รับซื้อข้าวเปลือก ด้วยเครื่องชั่งมาตราฐาน ราคายุติธรรม

รับซื้อข้าวเปลือก ด้วยเครื่องชั่งมาตราฐาน ราคายุติธรรม
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/36-allcact25621125

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

21-11-2562 สหกรณ์ฯเข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/35...
21/11/2019
21-11-2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมพิธีเปิดพระบิดาสหกรณ์

21-11-2562 สหกรณ์ฯเข้าร่วมพิธีเปิดอนุสาวรีย์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/35-21-11-2562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

18-11-2562 มอบเงินสินไหม มรณกรรม จำนวน 100,000 บาทhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/34-allcact25621118
18/11/2019
18-11-2562 มอบเงินสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท

18-11-2562 มอบเงินสินไหม มรณกรรม จำนวน 100,000 บาท
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/34-allcact25621118

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 300,000 บาทhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/33-allact25621101
01/11/2019
01-11-2562 มอบเงินสินไหมมรณกรรม จำนวน 300,000 บาท

มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 300,000 บาท
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/33-allact25621101

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

เก็บตกงานกฐินสามัคคี ณ สกก.ชุมแพhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/32-allact25621021
21/10/2019
21-10-2562 ข่าวเก็บตกงานกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์ (สกก.ชุมแพ)

เก็บตกงานกฐินสามัคคี ณ สกก.ชุมแพ
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/32-allact25621021

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบสินไหมมรณกรรมผู้เสียชีวิต จำนวน 300,000 บาทhttp://www.thaicoops.com...
18/10/2019
18-10-2562มอบสินไหมมรณกรรมสมาชิกเสียชีวิต จำนวน 300,000 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบสินไหมมรณกรรมผู้เสียชีวิต จำนวน 300,000 บาท
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/31-18-10-2562-300-000

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโพดุล ต.โนนแดงและใกล้เคียงhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/30-allact25620926
26/09/2019
26-09-2562 " ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โพดุล "

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโพดุล ต.โนนแดงและใกล้เคียง
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/30-allact25620926

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พายุโซนร้อน "โพดุล"http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/29-05-09-2562
05/09/2019
05-09-2562 โครงการช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยอำเภอบ้านไผ่

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พายุโซนร้อน "โพดุล"
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/29-05-09-2562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมบริจาคโรงทาน แก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่http://www.thaicoops.com/banphai...
30/08/2019
30-08-2562 ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมบริจาคโรงทาน แก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/28-allact25620830

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดใหม่ ชุดที่ 49http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/about/committee
30/08/2019
คณะกรรมการ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดใหม่ ชุดที่ 49
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/about/committee

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/27-allact16082562
16/08/2019
16-08-62 ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/27-allact16082562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ตัวแทนฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด  มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกบ้านโคกก่องและบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือผู้เ...
25/07/2019
25-7-2562 ช่วยเหลือสมาชิกผู้เสียหายจากลมพายุ

ตัวแทนฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกบ้านโคกก่องและบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือผู้เสียหายจากลมพายุ
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/26-act25620724

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

คุณสมบัติการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/about/registor
18/07/2019
วิธีสมัครสมาชิก

คุณสมบัติการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/about/registor

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

โครงการอบรมประธาน/เลขานุการhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/25-act12072562
12/07/2019
12-07-2562 โครงการอบรมประธาน/เลขานุการกลุ่ม

โครงการอบรมประธาน/เลขานุการ
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/25-act12072562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ลุ้นทอง...เติมน้ำมันสหกรณ์ฯhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/24-act10072562
10/07/2019
10-07-2562 ลุ้นโชค.ทองมหามงคล ปั๊มสหกรณ์

ลุ้นทอง...เติมน้ำมันสหกรณ์ฯ
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/24-act10072562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

อีกช่องทางการชำระเงินhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/23-act05072562
05/07/2019
5-7-62 ประชาสัมพันธ์การชำระเงิน

อีกช่องทางการชำระเงิน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/23-act05072562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบริการรวบรวมผลผล....

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานhttp://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/22-act01072562
02/07/2019
01-07-62 ประชาสัมพันธ์งานทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/allact/22-act01072562

ยินดีต้อนรับเข้าสู่,,,เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการข่าวสาร บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบร.....

ช่องทางติดต่อสหกรณ์http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/contract-us
30/06/2019
ติดต่อสหกรณ์

ช่องทางติดต่อสหกรณ์
http://www.thaicoops.com/banphai/index.php/contract-us

ยินดีต้อนรับเข้าสู่,,,เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการข่าวสาร บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบร.....

http://www.thaicoops.com/banphai/แนะนำเวปไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเข้าไปหน้าเวปตามลิ้งด้านบนด้วยนะครับ เพื่อก...
27/06/2019
Home:หน้าแรก

http://www.thaicoops.com/banphai/
แนะนำเวปไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ช่วยเข้าไปหน้าเวปตามลิ้งด้านบนด้วยนะครับ เพื่อการค้นหาในกูเกื้ลจะได้เจอง่ายๆครับ ยังเป็นหน้าเวปรอการแก้ไขอยู่นะครับจะอัพเดทเรื่อยๆ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่,,,เวบไซต์สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ให้บริการข่าวสาร บริการสินเชื่อ รับฝากเงินและบร.....

ที่อยู่

84/3 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่
Ban Phai
40110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

043272935

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ทำไมติดต่อไปไม่มี จนท รับสายเลยค่ะ