Clicky

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" fanpage โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

Timeline Photos
08/02/2017

Timeline Photos

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
07/11/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียน ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ป...
25/08/2016

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศโรงเรียน ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมิตรสัมพันธ์ โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
11/08/2016

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559 ขึ้น

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2559 ขึ้น โด...
11/08/2016

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยภายในงานได้มีกิจกรรมมากมาย

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์..ขณะนี้โดเมนเนมเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" www.tharua.ac.th ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว..สาม...
09/08/2016
หน้าแรก

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์..
ขณะนี้โดเมนเนมเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" www.tharua.ac.th ใช้งานได้เป็นปกติแล้ว..สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้ทางโดเมนเนมดังกล่าว..

Photos from โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"'s post
25/07/2016

Photos from โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"'s post

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องมิตรสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ ...
24/07/2016

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการ ณ ห้องมิตรสัมพันธ์โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดในเขตอำเภอท่าเรือ ได้แก่1.วัดไม้รวก ขบวนสีฟ้า2.วัดกลาง ขบวนส...
15/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดในเขตอำเภอท่าเรือ ได้แก่
1.วัดไม้รวก ขบวนสีฟ้า
2.วัดกลาง ขบวนสีแสด
3.วัดหนองแห้ว ขบวนสีเขียว
4.วัดแค โคกมะนาว ขบวนสีเหลือง

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ และอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ ...
15/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ และอำเภอท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอต้อนรับ พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เยี่ยมชมและพูดคุยความเป็นไปของการลงประชามติ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. 59 ณ หอประชุม 2

โรงเรียนท่าเรือ " นิตยานุกูล" ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต
14/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ " นิตยานุกูล" ได้เตรียมความพร้อมรับการประเมินโครงการโรงเรียนสุจริต

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมหล่...
13/07/2016

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดโครงการอบรมสิ่งเสพติดชีวิตและความหวัง 2559
08/07/2016

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดโครงการอบรมสิ่งเสพติดชีวิตและความหวัง 2559

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
01/07/2016

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้มีการจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม
01/07/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนได้มีการจัดพิธีไหว้ห...
29/06/2016

เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ครบรอบ 80 ปี โรงเรียนได้มีการจัดพิธีไหว้หม่อมเจ้านิตยากรฯ พระภูมิเจ้าที่ พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิเช่น
-กิจกรรมประกวดร้องเพลงชาติ
-กิจกรรมจินตลีลาประกอบเพลง มาร์ชโรงเรียน "นิตยาสถาบัน"
- กิจกรรม Mini concert
-กิจกรรมตอบคำถามอาเซียน
-กิจกรรม Big Cleaning Day

25/06/2016
ลักษณวงศ์

กาารแสดงละคร ลักษณวงศ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

25/06/2016
ระบำอยุธยา

การแสดงชุด ระบำอยุธยา
แสดงโดย
น.ส.พรศิริ ผ่องอำพันธ์ ม.5/1
น.ส.ฐิติชญา พงษ์ภมร ม.5/1
น.ส.สมฤดี ลิ่มเงิน ม.5/3
น.ส.วรรณศร เผือกขวัญนาค ม.5/3
น.ส.ปานชนก เงินพันธ์ ม.5/5
น.ส.มณีรัตน์ โพธิ์ระย้า ม.5/5

ครูผู้ฝึกซ้อม
คุณครูกุลธิดา ศรีสุข
ควบคุมการแสดงโดย คุณครูอาริยา เต๊ะวงศ์
อำนวยการแสดงโดย ผู้อำนวยการวรากร รื่นกมล

การแสดงละคร "ลักษณวงศ์"จากคณะกรรมการนักเรียน ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
24/06/2016

การแสดงละคร "ลักษณวงศ์"
จากคณะกรรมการนักเรียน
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

การประกวดตัวละครในวรรณคดีMiss Newspaper 2016ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
24/06/2016

การประกวดตัวละครในวรรณคดี
Miss Newspaper 2016
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บริเวณสวนวรรณพฤกษ์ โดยกลุ่...
24/06/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บริเวณสวนวรรณพฤกษ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ *กิจกรรมภาคเช้า   - พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บร...
23/06/2016

โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ขอเชิญร่วมงานวันสุนทรภู่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
*กิจกรรมภาคเช้า
- พิธีสดุดีกวีไทย "สุนทรภู่" บริเวณสวนวรรณพฤกษ์
* กิจกรรมภาคบ่าย
- การแสดงละคร "ลักษณวงศ์"
- การประกวดตัวละครในวรรณคดี
ณ หอประชุม 2 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"

และขอเชิญชวนคณะครูทุกท่านแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ม.ศรีปทุม
23/06/2016

ม.ศรีปทุม

ขออนุญาตแอดมินประชาสัมพันธ์นะคะ
สำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 / กศน./ ปวช.

SPU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี60
รับทุนโควตาพิเศษ สูงสุด 20,000 บาท* (รอบ 1)

เมื่อสัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 25 ธันวาคม 2559
(*เงื่อนไขตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)

ไม่ตัดสิทธิ์ADMISSIONS
สมัครได้ทุกวัน 9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
มือถือ: 08 4751 2900-15

line ID:
สมัคร Online ที่ http://goo.gl/lWy08E
หรือคลิก http://goo.gl/zGDquk

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคเอดส...
22/06/2016

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและการป้องกันโรคเอดส์แก่ประชาชน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ni
22/06/2016

Ni

วันที่30ธ.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โด...
30/12/2014

วันที่30ธ.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดกิจกรรมทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะครู นักเรียน และบุคคลากรโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (2)
04/12/2014

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (2)

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เพื่อสำึกในพระมหากรุณาธิคุณแล...
04/12/2014

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา เพื่อสำึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวง คณะครู บุคลากร และนัเรียนโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 4 ธ.ค.2557

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (3)
04/12/2014

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (3)

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (2)
04/12/2014

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่64 (2)

วันที่ 3 ธ.ค.2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนัก...
04/12/2014

วันที่ 3 ธ.ค.2557 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัติการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา แก่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

วันที่ 3 ม.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตรและจัดเลี้ยงสังสรรค์...
06/01/2014

วันที่ 3 ม.ค.2557 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล"
ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร
และจัดเลี้ยงสังสรรค์ มอบของขวัญ

ที่อยู่

โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" เลขที่ 75 ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธย
Ban Rom
13130

เบอร์โทรศัพท์

035341120

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล":

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

โคกกระท้อนกิตติวุฒวิทยา
แบบสับ ❤️‍🔥
✅โปรไฟล์ : นักเรียน
งานดี งานไว สวยถูกใจ ได้รูปเยอะ ราคาถูกมาก ติดต่อสอบถามได้ครับ 📸
____________________________________________
Presented by Aradin Gallery
Photographer : Aradin Deebukkam
Model : Kanokwan Sangpowong
Location : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
____________________________________________
#รับถ่ายภาพ #รับถ่ายภาพทั่วไป #อยากถ่ายรูปให้เรียกอาดิน #หาช่างภาพ #ช่างภาพอยุธยา #ช่างภาพสระบุรี #อย่าปิดกั้นการมองเห็น
Portfolio "Mai Kanokwan"
✅โปรไฟล์ : นักเรียน
งานดี งานไว สวยถูกใจ ได้รูปเยอะ ราคาถูกมาก ติดต่อสอบถามได้ครับ 📸
____________________________________________
Presented by Aradin Gallery
Photographer : Aradin Deebukkam
Model : Kanokwan Sangpowong
Location : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"
____________________________________________
#รับถ่ายภาพ #รับถ่ายภาพทั่วไป #อยากถ่ายรูปให้เรียกอาดิน #หาช่างภาพ #ช่างภาพอยุธยา #ช่างภาพสระบุรี #อย่าปิดกั้นการมองเห็น
ฝากร้านตัดผมชายน้องๆด้วยน่ะครับ รรใก้ลเปิดแล้วมาใช้บริการรุ่นพี่กันหน่อยน่ะครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรค่ะ
ผลิตโดยนางสาวฉวี พงษ์พนัศ เลขที่ 59/4 ม.2 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.อยุธยา จำนวนและวันที่ตาที่ปรากฎ
สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้อวๆและคณะครูอาจารย์ทุกท่านค่ะ
รบกวนฝากร้านหน่อยค่ะ รับทำอาหาร ข้าวกล่อง จัดเบรก ขนม น้ำ ชาไข่มุก อาหารคลีน ฯลฯ มีบริการส่งให้ถึงโรงเรียนค่ะ .. สนใจสั่งได้นะคะ ขอบคุณค่ะ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633967330713898&id=100023019090238
ขออนุญาติแชร์ครับ
ส่าเริงบัวฟัก
พี่เม
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา
สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น
• ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์
• สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School
• เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท
• ฟรี มีอาหารกลางวัน หอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยแนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ PAT 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
x

Ban Rom บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

โรงพยาบาลท่าเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้า ศรีตรังคาร์แคร์ มานพ เฮดเดอร์ บ้านหมอ สระบุร JOKER ONLINE สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ จ.สระบ ศูนย์ดาราศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอ