โรงเรียนจำรัสวิทยา

โรงเรียนจำรัสวิทยา โรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี
(42)

เปิดเหมือนปกติ

Welcome to JAC 🎉Jumrus Academy Camp 🌤สวัสดีช่วงปิดภาคเรียนค่ะวันนี้เป็นวันเปิดค่ายวันแรกสำหรับค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเร...
24/11/2020

Welcome to JAC 🎉
Jumrus Academy Camp
🌤สวัสดีช่วงปิดภาคเรียนค่ะ
วันนี้เป็นวันเปิดค่ายวันแรกสำหรับค่ายภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน ที่เด็กๆ สนุกสนาน และตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนและครูต่างชาติจัดเตรียมไว้ให้มากมาย เช่น
🔶Planting sun-flower seeds🌻
🔶English Library/Phonics Game
🔶Science: Acids and Bases experiment 🔬
🔶Kitchen Science:Fizzy lemonade🍋
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กๆได้ใช้ทักษะ หลายด้านทั้งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกมากมายค่ะ
ผู้ปกครองสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของน้องๆได้ทุกวัน ในไลน์ JAC และ Facebook ของโรงเรียนนะคะ
#JAC Camp Day1
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

😊สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน📢วันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ของ...
24/11/2020

😊สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน
📢วันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชน ของเด็กๆ ที่อายุครบ 7 ปี บริบูรณ์ค่ะ
ผู้ปกครองสามารถพาน้องๆ ไปยื่นเอกสารติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านได้เลยนะคะ โดยเตรียมเอกสารประกอบดังนี้นะคะ😊
✅ สูติบัตร(ตัวจริงหรือสำเนา)
✅ สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีชื่อเด็กอยู่
✅ สำเนาบัตร ประชาชน ของผู้ปกครอง
✅ ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อของเด็กหรือ ผู้ปกครองให้นำเอกสารไปแสดงด้วย

หวังว่าเด็กๆ คงจะตื่นเต้นที่ได้มีบัตรประชาชนเป็นครั้งเเรกกันทุกคนนะคะ 😆
ที่มาข้อมูล จากสำนักงานกิจการยุติธรรม

#บัตรประชาชนแรกของเด็กๆ

#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

"แรงบันดาลใจ"❤️ เป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ และยังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ในการผลักดันให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ดี และยั่งยื...
23/11/2020

"แรงบันดาลใจ"❤️ เป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ และยังเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ในการผลักดันให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ดี และยั่งยืน
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนของเราจึงได้พาเด็กๆ วงโยธวาทิตของเราไปสร้างแรงบันดาลใจ โดยการเข้าร่วมชมการแข่งขันวงโยธวาทิต ระดับประเทศ ณ ห้างเซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา🎷🎻 ซึ่งเด็กๆตื่นเต้น และยังได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเด็กๆวงโยธวาทิตของเราด้วยค่ะ
#แรงบันดาลใจวงโยธวาทิต
#โรงเรียนจำรัสวิทยา
#การเรียนรู้คู่ความสุข

📢ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรม JAC (กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ)นะคะ   🧚‍♀️นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภ...
19/11/2020

📢ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรม JAC (กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ)นะคะ
🧚‍♀️นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาษาอังกฤษอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันวันจันทร์ที่ 23 -27 พ.ย. 63
🧚‍♂️กิจกรรมจะเริ่มเวลา 8.30 น. น้องๆอนุบาลพบกันที่บริเวณลานโดมกิจกรรม ส่วนพี่ๆประถม เจอกันที่บริเวณลานใต้ต้นจามจุรี บริเวณเสาธง นะคะ
📋รายละเอียดการเตรียมตัวตามเอกสารด้านล่างนี้เลยนะคะ 👇🏻👇🏻

🤴แล้วพบกันค่ะ👸

#JACenglishcamp
#ค่ายภาษาอังกฤษปิดเทอม
#โรงเรียนจำรัสวิทยา
#การเรียนรู้คู่ความสุข

กิจกรรมดีๆ 🤩🤩 ส่งท้ายปิดเทอม เด็กๆของเราได้ไปร่วมทำกิจกรรมธรรมชาติวิทยา เรียนรู้ชีววิทยาของเต่านา 🐢🐢เก็บข้อมูลประวัติและ...
15/11/2020

กิจกรรมดีๆ 🤩🤩 ส่งท้ายปิดเทอม เด็กๆของเราได้ไปร่วมทำกิจกรรมธรรมชาติวิทยา เรียนรู้ชีววิทยาของเต่านา 🐢🐢เก็บข้อมูลประวัติและปล่อยเต่านาสู่พื้นที่สงวนรักษาพันธุกรรมเต่านา และร่วมกันปลูกต้นไม้ 🌳🌴☘️ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้สมดุล ใน ”โครงการกุมานุรักษ์ ปลูกรักษาพันธุกรรมเต่านา” ณ ศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

🙏🏻🙏🏻 ขอขอบคุณศูนย์เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดกิจกรรมดีๆ 👍🏻👍🏻 และสนุกๆให้เด็กๆของเรานะคะ 😍😆😄

#Activelearning
#กิจกรรมนอกห้องเรียน
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

วันนี้มีภาพน่ารักๆ ของการนำเสนอโครงการ (Project) ของนักเรียนชั้น ป.1/1 😊 ที่เด็กๆ ได้นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า เกี่ย...
13/11/2020

วันนี้มีภาพน่ารักๆ ของการนำเสนอโครงการ (Project) ของนักเรียนชั้น ป.1/1 😊 ที่เด็กๆ ได้นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ที่สนใจ🐁🐈🐸 โดยเด็กๆ ได้ลงมือค้นคว้าความรู้ รวบรวมสรุปข้อมูล และนำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ฟัง ซึ่งการเรียนรู้เช่นนี้ จะส่งเสริมทักษะหลายๆ ด้าน ของเค้าเอง เพิ่มความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก และที่สำคัญ ยังทำให้เด็กภูมิใจและสนุกกับการเรียนรู้อีกด้วยค่ะ
#Projectbaselearning
#Activelearning
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

กิจกรรมนอกห้องเรียน🏫 ที่ทำให้คุณครูและนักเรียนมีรอยยิ้มไปตามๆกัน เป็นภาพของนักเรียนระดับชั้น ม.1/2 ที่ได้เรียนวิชาภาษาไท...
12/11/2020

กิจกรรมนอกห้องเรียน🏫 ที่ทำให้คุณครูและนักเรียนมีรอยยิ้มไปตามๆกัน เป็นภาพของนักเรียนระดับชั้น ม.1/2 ที่ได้เรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม เรื่อง “การละคร” โดยครูจิรายุ มอบหมายให้นักเรียนจัดทำการแสดงละครเวทีเรื่องใดก็ได้ตามความสนใจ 🎬 นักเรียนได้คิด และวางแผนการแสดงกันเองทั้งหมด โดยมีผู้กำกับ มีผู้เขียนบท มีทีมงานต่างๆ ซึ่งทุกคนมีบทบาทในการทำละครกันทุกๆ คน บทเรียนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก และรู้จักบทบาทหน้าที่ต่างๆ ในการจัดทำละครเวที ค่ะ😊😊
#การแสดงละคร
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

สัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณ “คุณแม่น้อง” คุณแม่ของน้องโนริ ที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ ห้อง flower k2/2 เกี่ยวกับการทำวุ้นกะทิจา...
07/11/2020

สัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณ “คุณแม่น้อง” คุณแม่ของน้องโนริ ที่มาให้ความรู้กับเด็กๆ ห้อง flower k2/2 เกี่ยวกับการทำวุ้นกะทิจากดอกอันชัน 🌼 เด็กๆได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการได้ลงมือทำเอง ชิมเอง😋 มีทั้งรอยยิ้มและ เสียงหัวเราะ😄เด็กๆบอกว่าเป็นวุ้นอร่อยที่สุดเลยค่ะ
พร้อมกับมีคำถามขึ้นมาว่า “ทำไมวุ้นแข็งเองโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นคะ” 🤔 และ คุณแม่น้อง ก็ได้ตอบคำถามเด็กๆ ทำให้เด็กๆ หายสงสัยไปเลยค่ะต้องขอขอบคุณ คุณแม่น้อง คุณแม่ของน้องโนริมากๆนะคะ🙏🙏 และโอกาสหน้ามาร่วมสนุกกับเด็กๆ อีกนะคะ

#วุ้นกะทิจากดอกอัญชัน
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

📣เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ JAC (Jumrus Academy Camp) ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 เข...
07/11/2020

📣เปิดรับสมัครแล้ว กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ JAC (Jumrus Academy Camp) ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563🎯 เรียนรู้และสนุกกับการท่องเที่ยว🐄🐑 ผ่านประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น โดยผ่านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
🌟สมัครได้ทั้งนักเรียนโรงเรียนจำรัสวิทยาและนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ...แล้วพบกันนะคะเด็กๆ😊😊

Hello Halloween🌃🎃 วันนี้มี action น่ารักๆ ของเด็กๆ อ.3 กับผลงานผีน้อยแคสเปอร์ 👻ที่ออกมาน่ารักมากกว่าน่ากลัวอีกนะคะเด็กๆ...
31/10/2020

Hello Halloween🌃🎃 วันนี้มี action น่ารักๆ ของเด็กๆ อ.3 กับผลงานผีน้อยแคสเปอร์ 👻ที่ออกมาน่ารักมากกว่าน่ากลัวอีกนะคะเด็กๆ😄
#HelloHalloween
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

เมื่อเรื่องในห้องเรียนไม่ใช่แค่เรื่องของครู 👩🏻‍🏫😄😄มีความสุขและสนุกทุกครั้งที่มีผู้ปกครองมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องใน...
23/10/2020

เมื่อเรื่องในห้องเรียนไม่ใช่แค่เรื่องของครู 👩🏻‍🏫

😄😄มีความสุขและสนุกทุกครั้งที่มีผู้ปกครองมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องในห้องเรียน ร่วมแชร์ไอเดีย ร่วมแชร์พลัง เพื่อสร้างเด็กๆยุคใหม่ให้เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจ 🥰🥰

มากกว่าครูผู้สอน คือทีมผู้สอน ที่มีทั้ง ครู เพื่อนครู ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปกครอง

เราสร้าง “ทีม” เพื่อให้ทีมสร้าง “คน”

เก่งคนเดียวไปได้เร็ว แต่เก่งด้วยกันไปได้ไกลกว่า 👍🏻👍🏻

#Openclass #ชุมชนแห่งการเรียนรู้
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหากษัตริ...
23/10/2020

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจำรัสวิทยา

วันนี้มีภาพความสนุกของเด็กๆ ชั้น ป1/2 ที่กำลังเรียนรู้เรื่อง “รากของพืช” 🌱 ที่คุณครูฉวีได้จัดให้เด็กๆ ได้ลองศึกษารากขอ...
20/10/2020

วันนี้มีภาพความสนุกของเด็กๆ ชั้น ป1/2 ที่กำลังเรียนรู้เรื่อง “รากของพืช” 🌱 ที่คุณครูฉวีได้จัดให้เด็กๆ ได้ลองศึกษารากของพืช จากพืชชนิดต่างๆ ทำให้เด็กเพลิดเพลินและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง🕵 ได้พูดคุย สนทนากัน จนได้เป็นความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น ทำให้ห้องเรียนสนุกสนานกันเต็มที่เลยค่ะ😊😊
#เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจำรัสวิทยา นำโดยนายธนวัฒน์ หมวกเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมก...
15/10/2020

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โรงเรียนจำรัสวิทยา นำโดยนายธนวัฒน์ หมวกเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีร่วมจุดเทียนพร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรน้อมสำนึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ...
13/10/2020

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนจำรัสวิทยา

#Open class “เปิดชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน”🏫📚   วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Op...
10/10/2020

#Open class “เปิดชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน”🏫📚
วันที่ 29-30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Open class ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมชั้นเรียน สังเกตการเรียนการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ทั้งห้องเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา👦👧 และยังเป็นโอกาสดีๆ ที่ทำให้ ทุกคนได้พบปะพูดคุยร่วมกัน เพื่อนำไปพัฒนานักเรียนที่เรารักทุกคนด้วยค่ะ 😊
...ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะ🙏

#openclass
#เรียนรู้ร่วมกัน
#ศึกษาชั้นเรียน
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

#ฟังด้วยหัวใจ❤️ลูกชายวัย 13 ปี พูดกับแม่ของเขาว่า “ขี้เกียจจะอ่านหนังสือละเนี่ย อ่านไปก็ไม่รู้เรื่อง” .....................
05/10/2020

#ฟังด้วยหัวใจ❤️

ลูกชายวัย 13 ปี พูดกับแม่ของเขาว่า

“ขี้เกียจจะอ่านหนังสือละเนี่ย อ่านไปก็ไม่รู้เรื่อง”
.........................

👂🏼แม่คนที่ 1: ฟังผ่านหู (แค่ตอบสนอง)

“สู้ๆ ลูก”

🧠 แม่คนที่ 2: ฟังผ่านหัว (ตัดสิน สั่งสอน)

“ขนาดแค่อ่านหนังสือแค่นี้ยังขี้เกียจ โตขึ้นไปจะไปทำอะไรกิน”

❤️ แม่คนที่ 3: ฟังผ่านใจ (ฟังเพื่อเข้าใจถึงความรู้สึก)

“หนูเหนื่อยหรือเปล่าลูก”
“มีอะไรอยากให้แม่ช่วยมั้ย”

👩‍👦 แม่คนที่ 4: ฟังผ่านเข้าไปถึงระดับความต้องการ

”ลูกคงต้องการกำลังใจ” (คิดในใจ แล้วเดินเข้าไปกอด)
........................

“ขี้เกียจจะอ่านหนังสือละเนี่ย อ่านไปก็ไม่รู้เรื่อง”

ประโยคสั้นๆ ...

แต่มีความรู้สึก และความต้องการ ซ่อนอยู่ในนั้นอย่างท่วมท้น

พ่อแม่ที่ฟังด้วยระดับความลึกที่ต่างกัน จะตอบสนองต่างกัน

พ่อแม่ที่ฟังด้วยหัวใจ... ฟังในระดับที่ลึกพอ

จะสื่อสารเข้าไปถึงใจและเข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่

น่าเสียดาย...

ที่ส่วนใหญ่เราฟังลูกผ่านแค่ในระดับความคิด

สิ่งที่บอกพ่อแม่เสมอ...

“ฟังเพื่อเข้าใจ ไม่ได้ฟังเพื่อสั่งสอน”

“ตั้งคำถาม เผื่อให้ลูกหาคำตอบ โดยไม่ต้องคอยสอน”

#หมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ผู้เชื่อว่าการฟังอย่างลึกซึ้งทำให้เราเชื่อมถึงกันอย่างลึกซึ้ง

ใครสนใจที่คุณหมอไปคุยเรื่องนี้ในpodcast หมอผิง ลองฟังได้ที่
https://youtu.be/ww5IdNqyd2I

Cr.เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน

😊🥰❤️ เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองทุกท่านในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปด้วยพลังบวกค่ะ

#ฟังด้วยหัวใจ
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

🤗ร่องรอยแห่งความสุข จากการเรียนในห้องเรียนของเด็กๆ อนุบาล🏫จนเกิดผลงานน่ารักๆ มากมาย ทำให้ห้องเรียนของเด็กๆ มีสีสัน🖍🖌 ดูส...
03/10/2020

🤗ร่องรอยแห่งความสุข จากการเรียนในห้องเรียนของเด็กๆ อนุบาล🏫จนเกิดผลงานน่ารักๆ มากมาย ทำให้ห้องเรียนของเด็กๆ มีสีสัน🖍🖌 ดูสวยงาม และยังสร้างความภูมิใจให้พวกเค้า มากๆ เลยค่ะ 😊

#ห้องเรียนของหนู
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

ทุกๆ รอยยิ้ม😊 มีความหมาย สำหรับทุกๆ วันของพวกเราที่เป็นคุณครูของพวกเค้า   เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้ม ก็ทำให้มีพลัง พร้อม...
02/10/2020

ทุกๆ รอยยิ้ม😊 มีความหมาย สำหรับทุกๆ วันของพวกเราที่เป็นคุณครูของพวกเค้า
เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้ม ก็ทำให้มีพลัง พร้อมที่จะส่งมอบความรัก ความห่วงใย และยิ่งได้ยินที่เด็กๆ หลายคน บอกว่า “ชอบมาโรงเรียน ทุกวัน” ยิ่งทำให้หัวใจคนเป็นครูนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้น ❤️😊
ดังนั้นไม่มีเหตุผลใดๆ เลยที่ครูคนนึงจะต้องทำร้ายเด็กให้เจ็บช้ำ ไม่ว่าด้วยทั้ง ร่างกายหรือคำพูดที่ทำให้รู้สึกเสียใจ เพราะเรารู้ว่าทุกรอยยิ้มในการมาโรงเรียนมีความหมายต่อพวกเราที่เป็นคุณครูของเค้าทุกคนค่ะ🌟🤟

#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

❤️❤️“Jumrus Remembrance Day” วันที่ 28 กันยายน ของทุกๆปี โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมรำลึก “วันจำรัสรำลึก”  เพื่อรำลึ...
01/10/2020

❤️❤️“Jumrus Remembrance Day” วันที่ 28 กันยายน ของทุกๆปี โรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมรำลึก “วันจำรัสรำลึก” เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียน และผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียน โดยคุณครูและนักเรียนได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม แบบ New normal เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว พร้อมทั้งช่วงกลางวันทางโรงเรียนได้จัดทั้งขนมและไอศครีม🍦🍨🧁🧁🍰 แจกให้นักเรียนได้รับประทานกัน อิ่มอร่อยและมีความสุขกันทุกคนค่ะ 😆😆ขอให้ผลบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ ส่งผลไปยังผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียนทุกๆ ด้วยนะคะ😊😊

#จำรัสรำลึก
#JumrusRemembranceDay
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

👧🏻👦🏻 น้องๆอนุบาลฝึกการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ 🚗🚌 ซึ่งเด็กๆ อนุบาลของเราทุกระดับชั้นจะต้องฝึกกันเป็นประจำทุกปีค่ะ เพราะ...
29/09/2020

👧🏻👦🏻 น้องๆอนุบาลฝึกการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ 🚗🚌 ซึ่งเด็กๆ อนุบาลของเราทุกระดับชั้นจะต้องฝึกกันเป็นประจำทุกปีค่ะ เพราะทักษะจะเกิดจากการฝึกฝนและทำบ่อยๆ ฝากผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ 👩‍👧‍👦👨‍👧‍👦 ช่วยกันฝึกฝนเด็กๆอยู่สม่ำเสมอนะคะ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะ 🥰🥰

#เตรียมความพร้อมเพื่อความปลอดภัย
#การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

28/09/2020
การเรียน Phonics ของเด็กๆ K1 😊🙋🌟

ความสุขของเด็กๆ ห้อง Ladybird กับการเรียน Phonics ที่สนุกสนานค่ะ 😊🙋🌟

#phonics
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

“R I C H Learning School”  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนของเรา ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนจำรัสวิท...
25/09/2020

“R I C H Learning School”
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนของเรา ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรียนจำรัสวิทยา และ สถาบัน HIGH10 ในการเป็นโรงเรียน RICH Learning School แห่งแรกในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับเด็กๆ คุณครู และผู้ปกครอง
ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามุ่งมั่นและตั้งใจร่วมกันเพื่อพัฒนาเด็กๆ ให้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเติบโตอย่างมั่นคงทั้งกายและใจในอนาคตนั่นเองค่ะ
ต้องขอขอบคุณทางสถาบัน HIGH 10 ที่นำโดย ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และ ดร.ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์ ที่ให้โอกาสพวกเราได้รับโอกาสในครั้งนี้ด้วยค่ะ

#RICHLearning
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

🌟🌟สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆ ม.2 ของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม ”ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ โดยว...
23/09/2020

🌟🌟สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กๆ ม.2 ของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม ”ค่ายผู้นำเยาวชนวิถีใหม่ห่างไกลยาเสพติด” 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♀️ โดยวิทยากรระดับประเทศ ต้นฉบับทฤษฎีการเรียนรู้คู่ความสุข ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมงาม 🤩🤩 ซึ่งเด็กๆได้ทำกิจกรรมมากมาย และยังได้เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนเองเชิงบวก การคิดเชิงบวกและขจัดอารมณ์เชิงลบ รวมถึงกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิพากษ์ นำไปสู่การคิดออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม 👍🏻👍🏻โดยตลอด 3 วันในการอบรมครั้งนี้เด็กๆสะท้อนให้ฟังว่า รู้สึกสนุก และได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากมาย และยังบอกว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสอบรมครั้งนี้ค่ะ 😄😄🥰🥰

#เยาวชนวิถีใหม่
#ค่ายคิดบวก
#Passion
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

เมื่อโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 คุณครูก็จึงเปรียบเสมือนพ่อและเเม่อีกคนที่คอยช่วยเหลือดูแลเด็กๆ 👨‍👩‍👦‍👦❤️ วันนี้...
21/09/2020

เมื่อโรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 คุณครูก็จึงเปรียบเสมือนพ่อและเเม่อีกคนที่คอยช่วยเหลือดูแลเด็กๆ 👨‍👩‍👦‍👦❤️ วันนี้มีเรื่องราวน่ารักๆ และความเอาใจใส่ดูแลเด็กๆ ของ “คุณครูอ้อม และคุณครูนิตย์” ที่ได้ทำสมุดบันทึก ที่ชื่อว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ไว้สำหรับช่วยบันทึก เพื่อต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันระหว่างเพื่อนๆ และสร้างวินัย ความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆให้กับเด็กๆ เพียงเพราะว่าอยากให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และพัฒนาไปด้วยกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพียงลำพัง 🙋🙋‍♀️
ขอขอบคุณเรื่องราวดีๆ ของคุณครูทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ😁😆
#การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#การเรียนรู้คู่ความสุข
#โรงเรียนจำรัสวิทยา

Q: จะสอนอย่างไรให้เด็กๆ มีความสุข สนุกและเข้าใจได้ง่ายๆ??A: ก็ต้องได้เห็นจริง ลงมือทำจริง และได้เล่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน...
12/09/2020

Q: จะสอนอย่างไรให้เด็กๆ มีความสุข สนุกและเข้าใจได้ง่ายๆ??
A: ก็ต้องได้เห็นจริง ลงมือทำจริง และได้เล่นไปด้วยในเวลาเดียวกัน✌🏻✌🏻

🤩🤩 สัปดาห์นี้เด็กๆห้อง Labybird 🐞 ชั้น MEP K1/1 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝน ⛈🌧 ซึ่งครูแก้วได้พาเด็กๆ มาเรียนรู้จากของจริง ตั้งแต่การเกิดฝน อุปกรณ์ป้องกันฝน การใช้อุปกรณ์ การดูแลตัวเองในฤดูฝน ฯลฯ และเพื่อการเรียนรู้ที่สมจริง เมื่อไม่มีฝน คุณครูเลยทำฝนเทียมโดยช่วยกันฉีดน้ำทำให้เหมือนสถานการณ์ฝนตกจริงๆ ☔️🌧 เด็กๆดูตื่นเต้นและสนุกไปกับการเรียนอย่างมาก 😄😄 อาทิตย์นี้เลยมีแต่เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม เด็กๆมีความสุขเลยทำให้คุณครูก็ได้สนุกไปกับเด็กๆด้วยค่ะ😊😊
#การเรียนรู้อุปกรณ์ป้องกันฝน
#โรงเรียนจำรัสสิทยา
#การเรียนรู้คู่ความสุข

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานจากสำนักงานศึกษาธ...
10/09/2020

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนของเราได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระบุรีนำโดย
❇️คุณพิมรดา สุขธนวณิช นิติกรชำนาญพิเศษ
❇️คุณมณีรัตน์ รถกล นักวิชาการศึกษา
ในการเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานการต่างๆของโรงเรียน ซึ่งผลการตรวจติดตามและประเมินของโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยดีค่ะ👏👍

#โรงเรียนจำรัสวิทยา
#การเรียนรู้คู่ความสุข

โรงเรียนจำรัสวิทยา ขอแจ้งวัดหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ตามประกาศของรัฐบาล โดยจะปิดทำการ 4 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน...
03/09/2020

โรงเรียนจำรัสวิทยา ขอแจ้งวัดหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ตามประกาศของรัฐบาล โดยจะปิดทำการ 4 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน ถึงวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563 ค่ะ

👦👧หนูน้อยจิตอาสาสัปดาห์นี้คุณครูเก็บภาพน่ารักๆของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 มาฝากค่ะ คุณครูได้จัดกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา โ...
29/08/2020

👦👧หนูน้อยจิตอาสา
สัปดาห์นี้คุณครูเก็บภาพน่ารักๆของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4 มาฝากค่ะ คุณครูได้จัดกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา โดยให้เด็กๆเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนแล้วรู้จักแยกขยะให้ถูกประเภท ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะเด็กๆได้มีการเรียนรู้และมีความสนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้วยังบอกกับคุณครูว่า
“ โตขึ้นหนูอยากเป็นจิตอาสาค่ะ”😍😍
#หนูน้อยจิตอาสา
#โรงเรียนจำรัสวิทยา
#การเรียนรู้คู่ความสุข

#อย่าเอาปัญหาลูกมาเป็นปัญหาเราวันนี้โรงเรียนมีบทความดีๆ มาฝากค่ะ ยาวหน่อยแต่รับรองว่าอ่านจบแล้วคุณพ่อคุณแม่จะถึงบางอ้อว่...
29/08/2020

#อย่าเอาปัญหาลูกมาเป็นปัญหาเรา

วันนี้โรงเรียนมีบทความดีๆ มาฝากค่ะ ยาวหน่อยแต่รับรองว่าอ่านจบแล้วคุณพ่อคุณแม่จะถึงบางอ้อว่าต้องจัดการดูแลเด็กๆแบบไหนที่ได้ผลและสร้างความสุขแน่นอนค่ะ

ที่คลินิกวัยรุ่น มักมีพ่อแม่พาลูกมาด้วยปัญหาคลาสสิค

พ่อแม่ : พูดอะไรก็ไม่ฟัง สอนอะไรก็ไม่ทำ แม่พูดอะไรก็สะบัดหน้า เบะปากใส่ วันๆเอาแต่อยู่ในห้อง"

ลูก : "พ่อแม่น่าเบื่อ บ่นทั้งวัน ไม่รู้หาเรื่องอะไรมาว่าได้ตลอด"

พ่อแม่ : "ก็ต้องให้บ่นตลอด ถอดเสื้อผ้าก็ไม่ใส่ตะกร้า จะกินข้าวก็ต้องคอยให้เรียก การบ้านก็ต้องคอยให้ตาม"

..............................

หมอพบว่าปัญหาอย่างหนึ่งของพ่อแม่ ที่ทำให้การเลี้ยงดูลูกเป็นปัญหา คือ

"การนำปัญหาลูก มาเป็นปัญหาเรา"

การไม่เอาเสื้อใส่ตะกร้า ไม่กินข้าว ไม่ทำการบ้าน "เป็นปัญหาของลูก"

แทนการบ่นว่า คอยตำหนิ พ่อแม่ควรมอง “หาทางช่วย” ให้ลูกทำได้

“แม่สังเกตว่าเสื้อผ้าลูกกองอยู่นอกตะกร้า 3 ครั้ง เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ทำให้แม่รู้สึกเหนื่อยเพิ่มขึ้น ลูกจะช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้าง”

“แม่สังเกตว่าการบ้านลูกส่งไม่ตรงเวลาที่ครูกำหนด ลูกมีปัญหาอะไรในการทำการบ้านรึเปล่า มีอะไรอยากให้แม่ช่วยมั้ย”

แต่ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ รับปากแล้วไม่ทำ หรือไม่ใส่ใจ สิ่งที่จะช่วยลูกได้ อาจไม่ใช่การบ่นซ้ำๆ แต่คือ

การ "ปล่อยให้เรียนรู้จากผลลัพธ์" ที่จะเกิดขึ้น

การสร้างวินัย... ที่ไม่ต้องใช้ปาก

"แม่จะซักผ้าที่อยู่ในตะกร้าผ้าเท่านั้นนะจ๊ะ ถ้าใครไม่ใส่ลงตะกร้า หนูรับผิดชอบซักเองนะ"
หยุดบ่น... แต่ทำจริง

"กับข้าวมันจะเย็นหมดแล้ว แม่จะเก็บข้าวในอีกครึ่งชั่วโมง ถ้าไม่กินตอนนี้ ก็มาหากินเองนะลูก"
หยุดบ่น... แต่เก็บจริง

"การบ้านมีอะไรให้แม่ช่วยมั้ย ถ้าไม่รีบทำ พรุ่งนี้ไม่มีการบ้านส่งครู เป็นความรับผิดชอบของหนูเองนะลูก"
หยุดบ่น... แต่ปล่อยจริง

หลายครั้งการเรียนรู้ที่ดีของลูก ไม่ได้เกิดจากการถูกบ่นว่า แต่เกิดจากการปล่อยให้ลูกต้องเผชิญผลลัพธ์ของปัญหา "ด้วยตัวเอง"

การเผชิญปัญหา... เพื่อนำมาซึ่งการปรับตัว

รักลูก... อย่าคอยเอาปัญหาลูก มาเป็นปัญหาเรา แล้วเอาแต่บ่นทั้งวันนะคะ เพราะสิ่งที่จะสอนลูกได้ดีไม่ใช่น้ำลาย แต่เป็นการเข้าใจถึงเหตุผล และการรับผิดชอบชีวิต "ของตนเอง"

หมอพบว่าหลายครั้งเมื่อพ่อแม่ปรับตัว ลูกก็จะปรับพฤติกรรม ไม่ต้องพร่ำบ่นกันบ่อยๆ “kind but firm”

Cr.หมอโอ๋เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน
ขอบคุณบทความดีๆจากคุณหมอโอ๋ เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน ผู้ปกครองสามารถติดตามเพจคุณหมอได้เลยนะคะ มีข้อมูลดีๆเยอะมากค่ะ 😊😊

#โรงเรียนจำรัสวิทยา
#การเรียนรู้คู่ความสุข

Congratulations 🎊🎉 🤩🤩 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คนเก่งของเรา ที่ได้สอบเข้าศึกษาต่...
28/08/2020

Congratulations 🎊🎉
🤩🤩 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คนเก่งของเรา ที่ได้สอบเข้าศึกษาต่อได้ตามเป้าหมายที่เด็กๆ ตั้งใจไว้ 👍👍
ขอให้เด็กๆตั้งใจศึกษา มุ่งมั่นทำความดี เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้านะคะ คุณครูทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ
#Congratulations
#โรงเรียนจำรัสวิทยา
#การเรียนรู้คู่ความสุข

ที่อยู่

วังม่วง
Ban Wang Muang
18220

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 17:00
อังคาร 07:00 - 17:00
พุธ 07:00 - 17:00
พฤหัสบดี 07:00 - 17:00
ศุกร์ 07:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

036359030

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนจำรัสวิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนจำรัสวิทยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

#คอร์สเปิดเทอม2เริ่มสมัครได้แล้วครับ - ป2-3-4-5 เทอม2/62 สสวท - ป.6 ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 ชุดที่ 4/4,4/5 ข้อสอบใหม่ เนื้อหาใหม่. - ม.1-2-3 เทอม2/62 สสวท 📍KDC สาขาสระบุรี-สุขอนันต์ปาร์ค ชั้น3 เปิดทุกวันครับ 064-0351622 089-2009489 http://www.schoolkdc.com/คอร์สเปิดเทอม2-62.html
ทำไมให้เด็กสะพายกระเป๋าหนักจังครับ โปรดแก้ปัญหานี้ด้วยครับ
วัยเด็ก...มักมีสิ่งที่น่าจดจำเสมอ 😍😘😉 #จำรัสวิทยา
🚩สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ "ปิดเทอมแล้ว เพื่อนทำอะไรกันบ้างค่ะ" ร่วม #ไลค์ #เม้น #แชร์ ประสบการณ์ของคุณใต้โพสได้เลยค่ะ #กิจกรรมดีดีทำได้ทุกคน [เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิกยาเสพติด] #อาชีวะโชว์พราว #อาชีวะโชว์พราวจุดเปลี่ยนความคิด #สสส #kodindy #srbshowpow #วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1823995534303215&id=1716629968373106
ฝากคุณครู เตือนลูก ๆ ด้วยครับ ภายในเสาไฟฟ้า มีเหล็กเส้น ที่ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของคอนกรีตของเสา เมื่อเสาคอนกรีตเปียกน้ำ และเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว เส้นเหล็กภายในเสา จะเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า ด้วย ลองชมภาพ เมื่อน้ำท่วม เราต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นครับ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
https://www.facebook.com/events/176484753097269/ ประกวด Little Best Model Thailand โดย คลับลิตเติ้ลคิดส์ ไทยแลนด์ วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 รางวัลขวัญใจSocial รับรางวัล Like & Share ช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้น้องปิ่น MEP. P1/1ด้วยนะค่ะ
Waritsara Yooto MEP.1/1 (PIN)
https://www.facebook.com/events/176484753097269/ ประกวด Little Best Model Thailand โดย คลับลิตเติ้ลคิดส์ ไทยแลนด์ วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 รางวัลขัวญใจSocial รับรางวัล Like & Share ช่วยโหวตเป็นกำลังใจให้น้องปิ่น MEP.P1/1 ด้วยนะค่ะ
ขออนุญาติฝากข่าวนะคะ นายศิริวัฒน์ ภู่ระหงษ์ #ศิษย์เก่า 3/1 วงโยธวาธิตรุ่น 4#สอบเข้าเรียนที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกได้ในปีการศึกษา 2561 จึงมากราบลาท่าน ผอ.โรงเรียนจำรัสวิทยา เมื่อ 6/5/2561
ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องปิ่น อ.3/1 มีสน้ำ&มีสแคร์ เวลาไลค&แชร์รูป ไลค์&แชร์จากเพจ Mister & Missteen Thailand เท่านั้นนะคับ ถึงจะนำมานับคะแนนนะจ๊ะ https://m.facebook.com/MisterAndMissteenThailand/ **ค้นหาน้องปิ่นได้สะดวกอยู่ในคลังภาพนะค่ะ
ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องปิ่น อ.3/1 มีสน้ำ&มีสแคร์ ร่วมกดไลค์และแชร์ให้คะแนนผู้เข้าประกวด Mister and Missteen Thailand 2018 ที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นตำแหน่งขวัญใจโซเชียล 1 ไลค์ = 1 คะแนน , 1 แชร์ = 10 คะแนน นับคะแนนจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกัน สำหรับตำแหน่งนี้ ทางกองประกวดให้ความเป็นอิสระของผู้เข้าประกวดทุกคน สามารถโหวตได้ทุกช่องทาง ไม่จำกัดว่าจะได้ยอดไลค์และยอดแชร์มาจากแหล่งใด โดยไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้น ตำแหน่งนี้จะนับจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันสูงสุดเท่านั้น *** ปิดโหวต วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 24.00 น. *** ต้องกดในเพจ Mister and Missteen เท่านั้นนะค่ะ