ภาษี เทศบาลเมืองพิมลราช

ภาษี เทศบาลเมืองพิมลราช สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีอากรท้องถิ่น

📍 ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง E-service เทศบาลเมืองพิมลราช เพียงสแกน QR Code #เทศบาลเมืองพิม...
28/11/2023

📍 ประชาสัมพันธ์
แจ้งเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง E-service
เทศบาลเมืองพิมลราช เพียงสแกน QR Code
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

ประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566ตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่...
15/11/2023

ประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
ตามเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งช้ากว่าปกติประมาณ 4 สัปดาห์ ปีนี้หนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21-22 °ซ. (ปี 2565 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 20.8 °ซ.) ช่วงเวลาที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2566 ถึงปลายเดือนมกราคม 2567 อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 9-10 °ซ. ส่วนมากบริเวณตอนบนของทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ ในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาว ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกเล็กน้อยบางช่วง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป คาดว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567
(cr. กรมอุตุนิยมวิทยา)

💛 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงความเป็นมาของวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนั้น สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...
14/11/2023

💛 14 พฤศจิกายน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ความเป็นมาของวันพระบิดาแห่งฝนหลวงนั้น สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระองค์ทรงพบว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมและฝนแล้ง ทำให้ทรงมีพระราชดำริในการแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนของราษฎรอย่างฉับพลันในขณะนั้นว่า "สมควรที่จะสร้างฝายหรือเขื่อนขนาดเล็ก และอ่างเก็บน้ำจำนวนมากขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงการไหลบ่าของน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งซึ่งเป็นการบรรเทาสภาวะแห้งแล้งได้ทางหนึ่ง" ที่สำคัญทรงเกิดประกายความคิดด้วยความมั่นพระราชหฤทัยว่าน่าจะนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาช่วยให้เกิดฝนได้ และน่าจะมีวิธีการที่จะรวมเมฆที่กระจายอยู่ในท้องฟ้า ไปรวมตัวกันเกิดเป็นฝนตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้ง 🙏🌦

🗓 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

 #ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567   กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท...
10/11/2023

#ประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบ เรื่อง
📍ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567

🌳 สาระสำคัญ
✅ แจ้งประเมิน ภายใน เดือน เมษายน 67
⏩ ชำระภาษี ภายใน เดือน มิถุนายน 67
รายละเอียดตามภาพประกอบนี้
—————————
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🆔 Line OA ID : (ไลน์มี@)
ฝ่ายพัฒนารายได้
📱 095-497-6879
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์✅ เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศ...
07/11/2023

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
✅ เทศบาลเมืองพิมลราช ขอเชิญชวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิมลราช เขตเลือกตั้งที่ ๑(แทนตำแหน่งที่ว่าง)
✅ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
⏰ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
#เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

📣📱 เชิญชวนประชาชนใช้บริการ Application ดีๆ ThaiD มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็...
25/10/2023

📣📱 เชิญชวนประชาชนใช้บริการ Application ดีๆ ThaiD มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน แสดงตัวตนในสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้านได้

📌 ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน ในการทำธุรกรรม-รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก-สบาย ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

📌 สามารถลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนนี้ ดาวน์โหลด-ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้ มาใช้บริการกันเยอะๆ นะคะ
✅ สำหรับ Ios : https://apps.apple.com/th/app/thaid/id1533612248
✅ สำหรับ Android: https://play.google.com/store/apps/details..
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🆔 Line OA ID : (ไลน์มี@)
ฝ่ายพัฒนารายได้
📱 095-497-6879
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

📊 ผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566ข้อมูลจากการบันทึการชำ...
24/10/2023

📊 ผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ข้อมูลจากการบันทึการชำระผ่านระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ของสำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช
ที่มา : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
—————————
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🆔 Line OA ID : (ไลน์มี@)
ฝ่ายพัฒนารายได้
📱 095-497-6879
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

 #เช็กราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเองง่ายๆ แค่ 1 นาที !ตอนนี้กรมที่ดินมีบริการที่จะช่วยเราตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ค้นห...
20/10/2023

#เช็กราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเองง่ายๆ แค่ 1 นาที !
ตอนนี้กรมที่ดินมีบริการที่จะช่วยเราตรวจสอบโฉนดที่ดิน ชื่อเจ้าของ ค้นหาแปลงที่ดินและระวางที่ดินด้วยตัวเองได้แล้ว
ซึ่งก็คือ บริการ LandsMaps นั่นเอง บริการนี้จะอยู่บนแอป SmartLands นะ
🗺️LandsMaps เป็นบริการที่เราสามารถค้นหาราคาประเมินที่ดิน แปลงที่ดิน เนื้อที่ดิน สถานที่ตั้ง ค่าพิกัดแปลง ผังเมือง ข้อมูลในโฉนดที่ดิน สภาพแปลงที่ดินจากภาพดาวเทียม ไปจนถึง street view เลย✨
ก่อนอื่นเราจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนผ่าน ThaiD, OpenID หรือใช้ระบบผ่านแอปพลิเคชันของทางรัฐก่อนใช้บริการ LandsMaps นะ
หลังจากทุกคนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถดูวิธีการใช้งาน LandsMaps และทำตามนี้ได้เลย
📌1. โหลดแอป SmartLands
📌2. พอโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก LandsMaps บนหน้าเมนู
📌3. กด 3 จุดด้านล่าง จากนั้นเลือก ค้นหาแปลงที่ดิน
แล้วกรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ และเลขที่โฉนดให้เรียบร้อย
เท่านี้ LandsMaps ก็จะแสดงเลขที่โฉนด หน้าสำรวจ เลขที่ดิน ระวาง ที่ตั้งของที่ดิน เนื้อที่ ราคาประเมินที่ดิน ค่าพิกัดแปลง ข้อมูลสำนักงานที่ดิน ไปจนถึงข้อมูลการเดินทางให้เราได้ดูกันในทันที ! 💪🏻
ข้อมูลจาก เพจ Properlist

✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🆔 Line OA ID : (ไลน์มี@)
ฝ่ายพัฒนารายได้
📱 095-497-6879
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

 #สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างความแตกต่างระหว่างเจ้าของบ้าน Vs เจ้าบ้าน ต่างกันอย่างไร ?💬 หลายคนแยกระ...
18/10/2023

#สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ความแตกต่างระหว่างเจ้าของบ้าน Vs เจ้าบ้าน ต่างกันอย่างไร ?
💬 หลายคนแยกระหว่าง เจ้าของบ้าน Vs เจ้าบ้าน ไม่ได้ เพราะคิดว่ามีความเหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้วในการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับบ้านนั้น 2 คำนี้จะมีความหมายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ๆ ไปดูกันว่า 2 คำนี้มีความหมายต่างกันอย่างไร
🙋‍♀️ เจ้าของบ้าน – คนที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดและมีกรรมสิทธิ์สามารถซื้อขาย โอน จำนองได้ และเป็นคนที่แต่งตั้งเจ้าบ้านเพื่อให้มาดูแลรับผิดชอบภายในบ้านหลังนั้น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้มากกว่า 1 หลังอีกด้วย
🙋 เจ้าบ้าน – คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวของบ้านและมีชื่อในทะเบียนบ้านอันดับที่หนึ่ง ในที่นี้จะเป็นคนเดียวกันกับคนที่มีชื่อหลังโฉนด (เจ้าของบ้าน) ก็ได้ หรือในฐานะอื่น ๆ เช่น ผู้เช่า (โดยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของบ้าน/ผู้ที่มีชื่อหลังโฉนด) จะมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบภายในบ้านหลังนั้นแทนเจ้าของบ้าน เช่น ทำการแจ้งต่อนายทะเบียนเมื่อมีคนเกิด-เสียชีวิต ย้ายเข้า-ออก มีสิ่งปลูกสร้างใหม่-รื้อถอน รวมถึงการขอเลขที่บ้านด้วย แต่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรรมสิทธิ์ของบ้านทั้งสิ้น ไม่สามารถซื้อขาย โอน จำนอง ได้ ยกเว้นที่เจ้าบ้านนั้นเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบ้าน และเจ้าบ้านสามารถเป็นได้เพียงคนละหลังหลังเท่านั้น *บุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็นเจ้าบ้านหลายหลังได้ แต่สามารถเป็นเจ้าของบ้านหลาย ๆ หลังได้
ข้อมูลจากเพจ Homezoomer

✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🆔 Line OA ID : (ไลน์มี@)
ฝ่ายพัฒนารายได้
📱 095-497-6879
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช" วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในหลวงแห่...
12/10/2023

13 ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช"
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในหลวงแห่งรัชกาลที่ 9 ราชวงศ์จักรี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ปวงพสกนิกรของเทศบาลเมืองพิมลราช

ประกาศวันหยุดราชการประจำเดือน ตุลาคม 2566-----------------------------------------------------------------✨ สามารถติดต่อ...
12/10/2023

ประกาศวันหยุดราชการ
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

 #วิดิทัศน์ แนะนำจาก ศาลภาษีอากรกลาง"ขั้นตอนกรณีไม่เห็นด้วยคำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่นหรือ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภา...
09/10/2023

#วิดิทัศน์ แนะนำจาก ศาลภาษีอากรกลาง
"ขั้นตอนกรณีไม่เห็นด้วยคำวินิจฉัยของผู้บริหารท้องถิ่น
หรือ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีฯ ประจำจังหวัด
ตามลิงค์ 👇👇
https://www.youtube.com/watch?v=HwhRxAQcMTQ&t=505s
✅ ปฏิบัติทุกขั้นตอนตามกฎหมายกำหนด
✅ ตรวจสอบ ใส่ใจ ไม่เพิกเฉยเมื่อได้รับแจ้งประเมิน
✅ ดำเนินการทุกขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้อมูลจาก : ศาลภาษีอาการกลาง
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร : 02-142-7332
อีเมลล์ : [email protected].
ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 5-6 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช
ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่
🏢 สำนักงาน ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนารายได้
☎️ 02-592-6040 ต่อ 106
📱 095-497-6879
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

💥 ราคาประเมิน สูง เกิ๊นนนนนนน !!!!!❎ไม่เห็นด้วย ❎ไม่พอใจ ราคาประเมินมีสิทธิ์ยื่นคำคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน ของจังหวั...
03/10/2023

💥 ราคาประเมิน สูง เกิ๊นนนนนนน !!!!!
❎ไม่เห็นด้วย ❎ไม่พอใจ ราคาประเมิน
มีสิทธิ์ยื่นคำคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน ของจังหวัดนนทบุรี
ยื่นได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
หลักเกณฑ์
1. ยื่นแบบคำคัดค้านตามแบบที่กำหนด
2. เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานในการพิจารณาเหตุแห่งการคัดค้าน
คณะกรรมการรับคำคัดค้านและพิจารณา พิจารณาภายใน 90 วัน หากไม่เห็นด้วยสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
#อ้างอิงจาก ระเบียบคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐว่าด้วยการคัดค้านราคาประเมินทรัพย์สิน พ.ศ.2565 และ
พรบ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562
ติดต่อ-สอบถาม : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
โทร : 0 2580 0729 , โทรสาร : 0 2591 7876
เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ติดต่อ-สอบถามได้ที่
🏢 สำนักงาน ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนารายได้
☎️ 02-592-6040 ต่อ 106
📱 095-497-6879
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🔷️ การเก็บขยะมูลฝอย หมู่บ้านบัวทอง 4เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 0...
02/10/2023

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
🔷️ การเก็บขยะมูลฝอย หมู่บ้านบัวทอง 4
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 03.00 น. ถึง เวลา 11.00 น.
ขอให้ประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย โดยจอดรถฝั่งเดียวตลอดแนวเพื่อให้รถขยะสามารถเข้าจัดเก็บขยะในซอยได้และลดปัญหารถขยะเฉี่ยวชน

📢📢 ข่าวประชาสัมพันธ์
🔷️ การเก็บขยะมูลฝอย หมู่บ้านบัวทอง 4
เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
ตั้งแต่เวลา 03.00 น. ถึง เวลา 11.00 น.
ขอให้ประชาชนในพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอย โดยจอดรถฝั่งเดียวตลอดแนวเพื่อให้รถขยะสามารถเข้าจัดเก็บขยะในซอยได้และลดปัญหารถขยะเฉี่ยวชน

#เทศบาลเมืองพิมลราช
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

🔥 เตือน! ไม่ชำระ "ภาษีที่ดิน" โฉนด ถูกระงับโอนเมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ด.ส.6) และไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหน...
29/09/2023

🔥 เตือน! ไม่ชำระ "ภาษีที่ดิน" โฉนด ถูกระงับโอน

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ด.ส.6) และไม่ชำระภาษี
ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น
#อาจถูก "ระงับกรรมสิทธิ์" ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 59,60 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
🔥"ระงับกรรมสิทธิ์" หมายถึง โอน,ขาย,แบ่งแยกแปลง ไม่ได้ 🔥
📌 สิทธิเมื่อได้รับการแจ้งประเมิน 📌
- หากข้อมูลที่ประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้าน/อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน
- การอุทธรณ์/คัดค้านไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษี ยกเว้นผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษีต่อผู้บริหารท้องถิ่น
🚫 เสียภาษีช้า // เกินกำหนด ⛔️
⛔️ เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน 🚫
มีบริการ 📍 ชำระผ่าน Internet Banking ได้
- สะดวก - รวดเร็ว - ง่าย
ชำระแล้วโปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ผ่าน Line OA ID : (ไลน์มี@)
ฝ่ายพัฒนารายได้
ติดต่อ-สอบถามได้ที่
🏢 สำนักงาน ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนารายได้
☎️ 02-592-6040 ต่อ 106
📱 095-497-6879
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ด.ส.6) และไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น #อาจถูก "ระงับกรรมสิทธิ์" ในที่ดินและสิ...
12/09/2023

เมื่อได้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภ.ด.ส.6) และไม่ชำระภาษี
ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น
#อาจถูก "ระงับกรรมสิทธิ์" ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
มาตรา 59,60 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

🔥"ระงับกรรมสิทธิ์" หมายถึง โอน,ขาย,แบ่งแยกแปลง ไม่ได้ 🔥
📌 สิทธิเมื่อได้รับการแจ้งประเมิน 📌
- หากข้อมูลที่ประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้าน/อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน
- การอุทธรณ์/คัดค้านไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษี ยกเว้นผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษีต่อผู้บริหารท้องถิ่น
🚫 เสียภาษีช้า // เกินกำหนด ⛔️
⛔️ เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน 🚫
มีบริการ 📍 ชำระผ่าน Internet Banking ได้
- สะดวก - รวดเร็ว - ง่าย
ชำระแล้วโปรดแจ้งหลักฐานการโอนเงิน
ผ่าน Line OA ID : (ไลน์มี@)
ฝ่ายพัฒนารายได้
ติดต่อ-สอบถามได้ที่
🏢 สำนักงาน ชั้น 1 ฝ่ายพัฒนารายได้
☎️ 02-592-6040 ต่อ 106
📱 095-497-6879
//เทศบาลเมืองพิมลราช นนทบุรี
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย

 #สาระน่ารู้ สอนวิธีคำนวณพื้นที่จากภาพบนโฉนดที่ดินหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าภาพที่ดินบนโฉนดสามารถนำมาคำนวณหาพื้นที่ได้จริง โด...
11/09/2023

#สาระน่ารู้ สอนวิธีคำนวณพื้นที่จากภาพบนโฉนดที่ดิน
หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าภาพที่ดินบนโฉนดสามารถนำมาคำนวณหาพื้นที่ได้จริง โดยการนำขนาดบนโฉนดที่ดินมาเปรียบเทียบกับมาตราส่วนที่ระบุไว้ ก็จะสามารถหาขนาดของที่ดินจริงได้
🔎 วิธีคำนวณ
หากสังเกตดีดีนอกจากภาพที่ดิน จะเห็นข้อความกำหนดมาตราส่วนไว้ ยกตัวอย่างเช่น 1 : 4,000 จากนั้นให้เอาไม้บรรทัดมาวัดภาพที่ดินบนแผนที่จากหมุดถึงหมุดโดยจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหน่วยมิลลิเมตร เช่น วัดด้านใดด้านหนึ่งจากหมุดถึงหมุดได้ 2 มิลลิเมตร ให้นำ 2 X 4,000 = 8,000 มิลิเมตร หรือที่ดินของจริงจะมีขนาด 8 เมตรนั่นเอง
🚩 สูตรเปรียบเทียบมาตราส่วนแบบง่าย
💬 มาตราส่วน 1 ต่อ 4000 ในโฉนด
คือการวัดในโฉนดได้ 1 มิลลิเมตร = ของที่ดินจริง 4 เมตร
💬 มาตราส่วน 1 ต่อ 2000 ในโฉนด
คือการวัดในโฉนดได้ 1 มิลลิเมตร = ของที่ดินจริง 2 เมตร
💬 มาตราส่วน 1 ต่อ 500 ในโฉนด
คือการวัดในโฉนดได้ 1 มิลลิเมตร = ของที่ดินจริง 0.5 เมตร หรือครึ่งเมตร
-------------------------------
ข้อมูลจาก เพจ Homezoomer
-------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

📌 สิทธิ์เมื่อได้รับการแจ้งประเมิน 📌- หากข้อมูลที่ประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้าน/อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้...
25/08/2023

📌 สิทธิ์เมื่อได้รับการแจ้งประเมิน 📌
- หากข้อมูลที่ประเมินไม่ถูกต้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้าน/อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งประเมิน
- การอุทธรณ์/คัดค้านไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษี ยกเว้นผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษีต่อผู้บริหารท้องถิ่น
🚫 เสียภาษีช้า // เกินกำหนด ⛔️
⛔️ เบี้ยปรับสูง // เงินเพิ่มทุกเดือน 🚫

✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

 #สาระความรู้เกี่ยวกับที่ดิน📌หลักหมุดที่ดินคืออะไร หลักหมุดหาย ถูกเคลื่อนย้าย แก้ปัญหาอย่างไร?เมื่อทำการรังวัดที่ดิน แล้...
18/08/2023

#สาระความรู้เกี่ยวกับที่ดิน

📌หลักหมุดที่ดินคืออะไร หลักหมุดหาย ถูกเคลื่อนย้าย แก้ปัญหาอย่างไร?

เมื่อทำการรังวัดที่ดิน แล้วพบว่าหลักหมุดหายหรือถูกเคลื่อนย้าย หลักหมุดไม่ตรงกันกับแนวเขตที่ระบุบนโฉนดที่ดิน กรณีนี้อาจเป็นไปได้ว่าเกิดจากที่ดินแปลงข้างเคียงทำการขอรังวัดไปก่อนหน้านี้ แต่ว่าทางเราไม่ได้ระวางแนวเขต ในขณะเดียวกันก็ไม่ทราบ ไม่ได้รับจดหมายแจ้ง จึงไม่ได้คัดค้านอะไร ทำให้เสียพื้นที่ส่วนนั้นไปให้ที่ดินข้างเคียง แล้วแบบนี้ต้องแจ้งใคร ดำเนินการอย่างไร

หลักหมุดที่ดิน คือ หลักหมายเขตที่ดิน เป็นลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกระบอก ปักลงไปบนดิน เพื่อการทำแผนที่และรังวัดที่ดินบอกพิกัดให้ตรงข้อมูลบนโฉนดที่ดิน

📍หลักหมุดหายต้องทำอย่างไร?
เมื่อทราบว่าหลักหมุดที่ดินหาย วิธีแก้ปัญหา คือ การเดินทางไปแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อทำการขอรังวัดที่ดินใหม่ โดยให้เหตุผลว่าหลักหมุดหาย (ต้องการลงหมุดใหม่) เจ้าหน้าที่จะทำการส่งจดหมายให้เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงภายใน 2 สัปดาห์ ทำการรังวัดภายใน 30 วันพร้อมกัน หากเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มา เจ้าหน้าที่จะทำการปักหมุดใหม่ และทำการปิดประกาศ ณ กรมที่ดิน 30 วัน กรณีไม่มีใครคัดค้านสามารถใช้โฉนดลงหลักหมุดใหม่ได้ พร้อมหนังสือรับรองแนวเขต กำกับหลักเขตใหม่ให้

ข้อมูลจาก เพจ Happy Zone

10/08/2023
07/08/2023

📣 สะดวกมากขึ้น! 📑 รวม 6 #เอกสารเหล่านี้หาย สามารถทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องมาแจ้งความ ! ไม่ต้องไปสถานนี้ตำรวจความให้เสียเวลา สามารถไปยื่นเรื่องขอทำใหม่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย ใครรู้ว่าทำหายแล้วจัดการดำเนินเรื่องเองได้เลยน้าา

#เซลเฮียร์

ร่วมงานวันนี้-28 ก.ค. นี้
27/07/2023

ร่วมงานวันนี้-28 ก.ค. นี้

 #รอบรู้เรื่องกฎหมายที่ดิน  สีของตราครุฑ เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน  แต่ละประเภทมีความหมายว่าอย่างไร ???✨ สามารถติดต่อได้ที...
18/07/2023

#รอบรู้เรื่องกฎหมายที่ดิน
สีของตราครุฑ เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
แต่ละประเภทมีความหมายว่าอย่างไร ???

✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

❗️ #กลลวงมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์  #หลอกลวงให้ชำระภาษีที่ดินฯ ❗️❎โทรหา หรือส่งข้อความ SMS📲หาผู้เสียภาษี❎หลอกให้แอดไลน์...
07/07/2023

❗️ #กลลวงมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์
#หลอกลวงให้ชำระภาษีที่ดินฯ ❗️
❎โทรหา หรือส่งข้อความ SMS📲หาผู้เสียภาษี
❎หลอกให้แอดไลน์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นอื่นๆ
❎ส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษี💢ปลอม💢หรือส่งลิ้งก์
❎ใช้คำพูดให้กลัว เพื่อเกิดความรีบเร่งให้ชำระภาษี หรือให้บอกข้อมูลส่วนบุคคล
❎ให้โอนเงินชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคาร💢ปลอม💢หรือหากเลวร้ายอาจควบคุมโทรศัพท์มือถือเพื่อดูดเงินจากบัญชีธนาคารจนหมด
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

หมายเลขติดต่อ เทศบาลเมืองพิมลราชในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. #เทศบาลเมืองพิมลราช #งานประชาสัมพันธ์---...
29/06/2023

หมายเลขติดต่อ เทศบาลเมืองพิมลราช
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
#เทศบาลเมืองพิมลราช
#งานประชาสัมพันธ์
-----------------------------------------------------------------
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

 #ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566💵 ชำระภาษี   ภายใน สิงหาคม 66และขั้นตอนอื่น ๆ รายละ...
23/06/2023

#ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี พ.ศ. 2566
💵 ชำระภาษี
ภายใน สิงหาคม 66
และขั้นตอนอื่น ๆ รายละเอียดตามที่ประกาศ สามารถดูได้ที่
เว็ปไซค์ https://phimonrat.go.th/..............................................
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

ภาษีที่ดินฯ ชำระได้ถึง สิงหาคม 66
13/06/2023

ภาษีที่ดินฯ ชำระได้ถึง สิงหาคม 66

#ขยายเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
📩 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี
ภายใน มิถุนายน 66
💵 ชำระภาษี
ภายใน สิงหาคม 66
และขั้นตอนอื่น ๆ รายละเอียดตามที่ประกาศ สามารถดูได้ที่
เว็ปไซค์ https://phimonrat.go.th/..............................................
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (ลิ้งค์)
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2566สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
03/06/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2566
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราช

🚫 ระวัง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 🚫หลอกให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 🔥 ไม่โทรหา 🔥 ไม่ส่งลิงค์ 🔥แจ้งถึงผู้เป็นเจ้าของที่ดินและ...
02/06/2023

🚫 ระวัง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 🚫
หลอกให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
🔥 ไม่โทรหา 🔥 ไม่ส่งลิงค์ 🔥
แจ้งถึงผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การเสียภาษีที่ดินฯ ต้องได้รับเอกสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
โดยเอกสารจะมีช่องทางติดต่อทั้งเบอร์โทรศัพท์และไอดีไลน์ เพื่อให้ทำการสื่อสาร และผู้เสียภาษีชำระผ่านแอพธนาคารบัญชีธนาคารของหน่วยงานเท่านั้น
#การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประจำปี พ.ศ. 2566
📩 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี
ภายใน มิถุนายน 66
💵 ชำระภาษี
ภายใน สิงหาคม 66
และขั้นตอนอื่น ๆ รายละเอียดตามที่ประกาศ สามารถดูได้ที่
เว็ปไซค์ https://phimonrat.go.th/..............................................
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาทแบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ช...
13/05/2023

14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท
แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯ เลือกพรรคที่ชอบ
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
ได้ที่ https://www.thaivote.info
#ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

 #ขยายเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566📩 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี   ภายใน มิถุนายน 66💵 ...
09/05/2023

#ขยายเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
📩 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี
ภายใน มิถุนายน 66
💵 ชำระภาษี
ภายใน สิงหาคม 66
และขั้นตอนอื่น ๆ รายละเอียดตามที่ประกาศ สามารถดูได้ที่
เว็ปไซค์ https://phimonrat.go.th/..............................................
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (ลิ้งค์)
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช #ขยายเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566โดยกำหนดเวลาใหม่ ดังนี้📩 จัดส่ง...
21/04/2023

ประกาศเทศบาลเมืองพิมลราช
#ขยายเวลา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยกำหนดเวลาใหม่ ดังนี้
📩 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี
ภายใน มิถุนายน 66
💵 ชำระภาษี
ภายใน สิงหาคม 66
และขั้นตอนอื่น ๆ รายละเอียดตามที่ประกาศ สามารถดูได้ที่
เว็ปไซค์ https://phimonrat.go.th/..............................................
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (ลิ้งค์)
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวนนทบุรีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เวลา 08.00 น ถึง 17.00 น. ณ...
18/04/2023

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวนนทบุรีไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566
เวลา 08.00 น ถึง 17.00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แล้วตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566
—————————
กรณีไม่พบชื่อหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือบุคคลอื่นปรากฏในบัญชีรายชื่อให้ยื่นแบบคำร้องเพิ่มชื่อ- ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 3 พ.ค. 2566
—————————
ตรวจสอบรายชื่อ และ หน่วยเลือกตั้งของท่านได้ที่
เว็ปไซต์
https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection

ประชาสัมพันธ์"วันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566"✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 1111...
10/04/2023

ประชาสัมพันธ์
"วันหยุดราชการ ประจำเดือน เมษายน 2566"
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (ลิ้งค์)
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

 #ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566กำหนดเวลา ดังนี้📩 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี   ภายใน เมษาย...
05/04/2023

#ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566
กำหนดเวลา ดังนี้
📩 จัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษี
ภายใน เมษายน 66
💵 ชำระภาษี
ภายใน มิถุนายน 66..............................................
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (ลิ้งค์)
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เนื่องในวาระโอกาส2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🙏🏻🙏...
02/04/2023

เนื่องในวาระโอกาส
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪🟪
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองพิมลราช

 #ภาษีป้าย🔥🔥 ใกล้หมดระยะเวลาแล้ว 🔥🔥🖼 "ป้าย" ที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย หรือ สื่อในการประกอบการค...
28/03/2023

#ภาษีป้าย
🔥🔥 ใกล้หมดระยะเวลาแล้ว 🔥🔥

🖼 "ป้าย" ที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย หรือ สื่อในการประกอบการค้า หารายได้ โฆษณาการค้า หรือกิจการหารายได้
📍 เจ้าของป้าย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภายใน มีนาคม ทุกปี
📍 หากยื่นแบบล่าช้า ต้องเสียเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) ร้อยละ 10
✅ ชำระภาษีแล้ว ต้องติดหลักฐานการชำระภาษี
(ใบเสร็จภาษีป้าย) ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการ
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (มี@)
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

🎉ประชาสัมพันธ์ #ลดภาษีที่ดินฯ ร้อยละ 15 ปี 2566ได้มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3...
20/03/2023

🎉ประชาสัมพันธ์
#ลดภาษีที่ดินฯ ร้อยละ 15 ปี 2566

ได้มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566
✨✨ ✨✨ ✨✨
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
💢การลดภาษีตามมาตรา 55 (พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ) ลดไม่เกินร้อยละ 90
👉สำหรับ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3)
- ปี พ.ศ.2566 ลดร้อยละ 15 ทุกประเภทการใช้ประโยชน์
- หากทรัพย์สินใดเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับการลดร้อยละ 50 ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 2563 (บ้านได้รับมรดก,โรงผลิตไฟฟ้า,เขื่อนผลิตไฟฟ้า) กลุ่มทรัพย์สินพวกนี้ยังลดได้อีกร้อยละ 15
- ทรัพย์สินใดเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับการลดร้อยละ 90 ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 2563 (สถานที่เล่นกีฬา,โรงเรียนเอกชน ฯลฯ) กลุ่มทรัพย์สินประเภทนี้ได้ลดสูงสุดตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ได้ลดอีก
ลิงค์พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา👉🏻👉🏻https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140A020N0000000009700.pdf
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ด้านฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
☎️ ติดต่อ ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
โทร. 02-592-6040 ต่อ 318
- ด้านประเมินภาษี
☎️ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 02-592-6040 ต่อ 106
📌 เพื่อความสะดวก / รวดเร็ว / ไม่ต้องมา
💵 ชำระภาษีผ่าน Mobile Banking 💵
สามารถติดต่อได้ที่
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (แอดเพิ่มเพื่อน) id:
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
//เทศบาลเมืองพิมลราช
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี

 #ภาษีป้าย🖼 "ป้าย" ที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย หรือ สื่อในการประกอบการค้า หารายได้ โฆษณาการค้า ห...
20/03/2023

#ภาษีป้าย
🖼 "ป้าย" ที่ต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมาย หรือ สื่อในการประกอบการค้า หารายได้ โฆษณาการค้า หรือกิจการหารายได้
📍 เจ้าของป้าย มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ภายใน มีนาคม ทุกปี
📍 หากยื่นแบบล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ (เงินเพิ่ม) ร้อยละ 10
✅ ชำระภาษีแล้ว ต้องติดหลักฐานการชำระภาษี
(ใบเสร็จภาษีป้าย) ณ ที่เปิดเผยในสถานประกอบการ
✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (ลิ้งค์) https://lin.ee/3EhRTTQ
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช

เทศบาลเมืองพิมลราช  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นใ...
10/03/2023

เทศบาลเมืองพิมลราช
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ละปี ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ด้านฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
☎️ ติดต่อ ฝ่ายแผนที่ภาษีฯ
โทร. 02-592-6040 ต่อ 318
- ด้านประเมินภาษี
☎️ ติดต่อ ฝ่ายพัฒนารายได้
โทร. 02-592-6040 ต่อ 106
📌 เพื่อความสะดวก / รวดเร็ว / ไม่ต้องมา
💵 ชำระภาษีผ่าน Mobile Banking 💵

✨ สามารถติดต่อได้ที่ ✨
📍 88/8 ม.4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎ โทร. 02-592-6040 ต่อ 106 ฝ่ายพัฒนารายได้
🖨 โทรสาร. 02-592-6041
🟢ไลน์ได้ที่ (ลิ้งค์) https://lin.ee/3EhRTTQ
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 02-592-6120
🎯 Website : https://phimonrat.go.th/
🎯 Facebook : เทศบาลเมืองพิมลราช
//เทศบาลเมืองพิมลราช
//ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย นนทบุรี

ที่อยู่

บ้านกล้วย-ไทรน้อย
Bang Bua Thaung
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625926040

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาษี เทศบาลเมืองพิมลราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาษี เทศบาลเมืองพิมลราช:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ