รับจดทะเบียน รับทำบัญชี และปรึกษาปัญหาภาษีอากร

รับจดทะเบียน รับทำบัญชี และปรึกษาปัญหาภาษีอากร รับจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี ปิดงบการเงินและปรึกษาภาษี

เปิดเหมือนปกติ

บัญชีคลับ
30/10/2020

บัญชีคลับ

## กรรมการให้บริษัทยืมเงิน มีภาษีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง ##
.
หลายบริษัทเมื่อมีปัญหาขาดสภาพคล่อง แหล่งเงินกู้ที่สำคัญก็หนีไม่พ้นกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เรามาดูกันครับว่าเมื่อกรรมการให้บริษัทกู้ยืมเงินจะมีภาษีอะไรมาเกี่ยวข้องบ้าง
.
ปล. สำหรับในกรณีที่กรรมการกู้ยืมเงินส่วนตัว เพื่อนำใช้หมุนเวียนภายในบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถกู้ยืมเงินเองได้ สามารถนำรายจ่ายดอกเบี้ยมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีได้ และไม่ถือเป็นเงินได้กรรมการ ถ้ามีการดำเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้
.
- บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมให้ที่ประชุมอนุมัติให้กรรมการกู้ยืมเงินแทนบริษัท
- มีหลักฐานการนำเงินกู้ยืมดังกล่าวมาในกิจการ
- มีหลักฐานว่าบริษัทเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยไปจริง

.
อบรมบัญชีออนไลน์ >> www.cpdtutor.com
อบรมบัญชีสด >> www.iliketax.com/couse

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
20/10/2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

เปลี่ยนจากการทำสัญญาเงินกู้ยืม เป็นการทำตั๋วสัญญาใช้เงินช่วยประหยัดอากรแสตมป์ได้
.
หลายบริษัทจะมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และทุกสิ้นปีก็มักจะได้รับการร้องขอจากนักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ช่วยจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
.
เมื่อบริษัทจัดทำสัญญากู้ยืมเงินจะมีภาระที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ โดยมูลค่าเงินกู้ 2,000 บาท ปิดอากรแสตมป์ 1 บาท และติดสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
.
วันนี้แอดมินมาเสนอวิธีการประหยัดภาษีอากรแสตมป์โดยการเปลี่ยนจากการทำสัญญาเงินกู้ยืมเป็นการทำตั๋วสัญญาใช้เงินแทน ซึ่งจะช่วยประหยัดภาษีได้มากกว่าเพราะตั๋วสัญญาใช้เงินจะปิดอากรแสตมป์เพียงฉบับละ 3 บาทเท่านั้น
.
ปล. ถ้าไม่ทำสัญญาเงินกู้ยืมเงินก็ไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ เป็นวิธีการประหยัดภาษีที่สุด 😄

บัญชีคลับ
19/10/2020

บัญชีคลับ

ขายสินค้าใน Website ต่างประเทศต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยหรือไม่
.
Tax point ของการขายสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือได้รับชำระเงิน แล้วแต่อะไรจะเกิดก่อนกัน ในกรณีบริษัทไม่ได้จัดทำใบขนสินค้าขาออก เมื่อบริษัทได้ส่งสินค้าผ่าน Express company บริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตรา 7% แต่ในกรณีบริษัทได้จัดทำใบขนสินค้าขาออก เมื่อได้ดำเนินพิธีการทางศุลกากร บริษัทจะได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0%
.
เรามาลองทายกันดูครับว่าถ้าเราทำธุรกิจแต่โกอินเตอร์ไปเปิดร้านค้าใน Website ต่างประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนต่างประเทศเกือบทั้งหมด เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเราก็ส่งจากประเทศไทย หรืออาจจะสั่งผู้ขายต่างประเทศส่งให้กับลูกค้าต่างประเทศโดยไม่ผ่านประเทศไทย
.
กรณีแบบนี้ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยหรือไม่ และถ้าเสียจะเสียภาษีอะไรบ้าง

.
อบรมบัญชีออนไลน์ >> www.cpdtutor.com
อบรมบัญชีสด >> www.iliketax.com/couse

บัญชีคลับ
12/10/2020

บัญชีคลับ

กรรมการให้บริษัทเช่ารถยนต์มีภาษีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง
.
รถยนต์เป็นชื่อของกรรมการ และกรรมการก็นำรถยนต์ดังกล่าวมาใช้ในการทำงานของบริษัท อยากจะคิดค่าเช่าแต่ไม่รู้ว่าจะมีภาษีอะไรบ้างมาเกี่ยวข้อง โพสนี้มีคำตอบให้นะครับ
.
อบรมบัญชีออนไลน์ >> www.cpdtutor.com
อบรมบัญชีสด >> www.iliketax.com/couse

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
06/10/2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

โครงการการจ้างเด็กจบใหม่ รัฐบาลช่วยจ่าย 50%
.
หนึ่งในโครงการของรัฐบาลที่แอดมินว่าน่าสนใจมากๆ โครงการนี้เป็นโครงการที่ทางรัฐบาลออกมาเพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ โดยรัฐบาลนั้นช่วยสนับสนุนการจ่ายค่าจ้างถึง 50% เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม
.
วันนี้แอดมินจึงทำหน้าที่อัพเดทความคืบหน้าของโครงการ เพราะมีคนถามกันมาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะจ้างได้ แล้วทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธินี้
.
ข่าวดีคือตอนนี้ทางรัฐบาลเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
.
รัฐบาลโดยกรมการจัดหางานให้การสนับสนุนเงินค่าจ้างจำนวนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือนต่อคน (ตามวุฒิการศึกษา) ตลอดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) กรณีจ้างหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จะได้รับการสนับสนุนตามระยะเวลาที่จ้างแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564
.
เงื่อนไขสำหรับลูกจ้างและนายจ้าง
1.สำหรับนักศึกษาจบใหม่
▶️ สัญชาติไทย
▶️ อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562 - 2563
▶️ รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
▶️ วุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
.
2. สำหรับผู้ประกอบการ
▶️ ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม
▶️ มีเงื่อนไขเลิกจ้างพนักงานเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีลูกจ้างเดิมลาออกระหว่างโครงการ สามารถจ้างงานใหม่ทดแทนได้)
▶️ เงินเดือนจะได้รับการสนับสนุนตามวุฒิดังนี้
วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐสนับสนุน 4,335 บาท
วุฒิ ปวช. ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐสนับสนุน 4,700 บาท
วุฒิ ปวส. ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐสนับสนุน 5,750 บาท
วุฒิ ปริญญา ฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐสนับสนุน 7,500 บาท
.
แอดมินได้โทรไปสอบถามกรมการจัดหางานให้แล้วสำหรับคำถามที่หลายคนสนใจ
1. บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่เคยมีพนักงานมาก่อนก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ (ขอแค่มีเลขที่นิติบุคคลก็พอ) เมื่อจ้างลูกจ้างใหม่ก็แค่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม
.
2. เงื่อนไขเลิกจ้างพนักงานไม่เกิน 15% ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
.
ปล. แอดมินได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจบใหม่มาสมัครกันได้นะครับ ^__^

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
24/09/2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

จ่ายเงินประมัดจำ/เงินประกันการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
.
โดยปกติแล้วเงินมัดจำค่าเช่า เมื่อผู้เช่าจ่ายเงินมัดจำการเช่าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย เว้นแต่กรณีเงินมัดจำค่าเช่าที่เป็นไปตามข้อ 3(2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 73/2541
.
การประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง
(ก) โดยขนบธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจได้มีการเรียกเก็บเงินประกันหรือเงินมัดจำ
.
(ข) ต้องมีการคืนเงินประกัน หรือเงินมัดจำให้แก่ผู้เช่าทันทีที่สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเงื่อนไข แต่กรณีเกิดความเสียหาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิหักกลบลบหนี้ได้
.
(ค) เงินประกัน หรือเงินมัดจำที่เรียกเก็บต้องไม่เกิน 3-6 เท่าของค่าเช่ารายเดือน และ
.
(ง) สัญญาให้เช่าทรัพย์สินมีอายุสัญญาไม่เกิน 3 ปี”
.
ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการจ่ายเงินมัดจำหรือเงินประกันการเช่าจะต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่เข้าเงื่อนไข ไม่งั้นอาจจะโดยภาษีย้อนหลังได้เนื่องจากลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
22/09/2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

ซื้อของได้รับบิลเป็นบิลเงินสด ไม่มีชื่อผู้ขายจะไม่เอารายการดังกล่าวมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่ เพราะบันทึกบัญชีไปก็ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษีได้
.
ผู้ทำบัญชี (นักบัญชี) ไม่จัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
บทลงโทษ : ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
.
ปกติแม้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่ได้ในการคำนวนภาษี ผมก็จะแนะนำให้บันทึกบัญชีให้ครบเพราะเราจะได้รู้ผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ นอกจากนี้แม้่ค่าใช้จ่ายจะไม่สามารถใช้ในการคำนวนภาษีได้ แต่ก็ช่วยทำให้กำไรสะสมทางบัญชีลดลง ทำให้เราประหยัดภาษีจากการจ่ายเงินปันผลได้นิดหน่อยครับ

บัญชีภาษีง่ายนิดเดียว
16/09/2020

บัญชีภาษีง่ายนิดเดียว

👉รู้หรือไม่🚚 รถยนต์ Pick up Double Cab 4 🚚ประตู ภาษีซื้อก็สามารถนำมาใช้ได้ แต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
🙏ขอบคุณ อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์ 🙏
#TaxAdvisor
#รับทำบัญชียื่นภาษีประกันสังคมรายเดือน
#รับปิดงบการเงินประจำปี
#รับวางระบบบัญชี
#ที่ปรึกษาภาษีบัญชี
#เรื่องเล่าจากห้องเรียนTaxAdvisor

บัญชีคลับ
07/09/2020

บัญชีคลับ

ซื้อรถในนามบริษัทดีหรือไม่
.
สำหรับท่านผู้ประกอบการที่มีแผนจะซื้อรถยนต์คันใหม่ แต่ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะซื้อรถยนต์ในนามบริษัทหรือบุคคลดีแบบไหนจะประหยัดภาษีมากกว่ากัน
.
จริงๆแล้วซื้อรถยนต์ในนามบริษัทมีทั้งช่วยประหยัดภาษีและทำให้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการใช้งานรถยนต์ถ้าซื้อมาแป๊ปเดียวขายไม่คุ้มแน่นอนครับ

.
อบรมบัญชีออนไลน์ >> www.cpdtutor.com
อบรมบัญชีสด >> www.iliketax.com/couse

บัญชีคลับ
21/08/2020

บัญชีคลับ

จดทะเบียนยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
.
มีลูกเพจมาปรึกษาว่าเดิมประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดาตอนนั้นได้จดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าเอาไว้ ต่อมากิจการเติบโตจึงเปลี่ยนเป็นบริษัท ตอนนั้นปรึกษาคนทำบัญชีบอกว่าปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ไม่ต้องไปจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาสอบถามเกี่ยวกับการประกอบกิจการของทะเบียนพาณิชย์ทำไงดี
.
ตามกฏหมายเราจะต้องแจ้งยกเลิกภายใน 30 วันนับจากวันที่เลิกประกอยพาณิชยกิจ ผมแนะนำจดทะเบียนยกเลิกให้ถูกต้องจะได้ไม่วุ่นวายภายหลังนะครับ
.
ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิก : https://goo.gl/z8x3Rt

.
ชวนเพื่อนๆ มาเข้ากลุ่ม "บัญชีและภาษี" กัน : http://bit.ly/2XZ1GNR

บัญชีคลับ
12/08/2020

บัญชีคลับ

รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบันทึกบัญชีอย่างไร
.
มีเพื่อนๆนักบัญชีสอบถามมาว่าที่ร้านมีการรับชำระด้วยบัตรเครดิตไม่รู้ว่าจะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
.
เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันแล้วก็จะมีกิจการที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ารับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเยอะมากขึ้น เราดูกันครับว่าวิธีการบันทึกบัญชีเป็นอย่างไร

.
ชวนเพื่อนๆ มาเข้ากลุ่ม "บัญชีและภาษี" กัน : http://bit.ly/2XZ1GNR

บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม
05/08/2020

บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม

#ขายของออนไลน์
#จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่าง ขายของออนไลน์ ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์..
.
ขายสินค้า และบริการ
ผ่านเว็บไซต์ WEBSITE
.
ขายสินค้า และบริการ
ผ่านร้านค้าออนไลน์
.
ขายสินค้า และบริการ
ผ่าน Facebook
.
ตัวอย่าง
ขายของออนไลน์
ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
.
ขายสินค้า และบริการ
ผ่าน Lazada ไม่ต้องจด
.
วิธีการจดทะเบียนพาณิชย์
1. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน เซ็นรับรองเอกสาร
2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
3. แผนที่ตั้งร้านค้า
4. นิติบุคคล (ใช้หนังสือรับรองบริษัท)
5. ค่าธรรมเนียมราชการ 50 บาท
.
#แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.)
https://www.dbd.go.th/download/downloads/01_tp/form_tp.pdf
.
#ตัวอย่างเอกสารจดทะเบียนพาณิชย์
https://www.trustmarkthai.com/index.php/component/dbd/main?layout=download_form
.
กรณี ขายของออนไลน์ เพิ่มเอกสาร
1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ทพ.)
2. รูปถ่ายหน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่ง
.
#เอกสารประกอบจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000094/Doc/1/com/form_tp_website01.pdf
.
กรณี เจ้าของกิจการ ไม่ใช่เจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน
1. หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่ หรือสัญญาเช่า
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าบ้าน เซ็นรับรองเอกสาร
.
#หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
https://www.saophao.go.th/datacenter/doc_download/a_190216_101715.pdf
.
#สัญญาเช่า
http://www.reo2.moe.go.th/web/images/download/reo1rentagreement.pdf
.
สถานที่จดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ :
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945
หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/finance
ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ : เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา
.
ค่าปรับ
ไม่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่เกิน 2,000 บาท และวันละ 100 บาท จนกว่าจะจดถูกต้อง

..
"ภาษีไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียน"
==========
ปรึกษาทาง Inbox เพจได้เลยครับ
https://m.facebook.com/1011418445677083
หรือ
YOUTUBE: https://youtu.be/wJNSIycDoAY
.
#แล้วพบกันใหม่
ด้วยรักและปรารถนาดี
ครูออม
เพจ บัญชีภาษีเชิงรุก by ครูออม
#บัญชีภาษีเชิงรุก
#taxtube

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
31/07/2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบันทึกบัญชีอย่างไร
.
วันนี้แอดมินทำสรุปการบันทึกบัญชีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาให้ครับ หลักสำคัญคือเราจะต้องหาให้ได้ว่าเงื่อนไขการค้าคืออะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 2 เงื่อนไขการค้าที่ฮิตๆกันคือ CIF กับ FOB ซึ่งความโชคดีคือทั้ง 2 เงื่อนไขการค้านั้นจุดรับผิดของผู้ขายอยู่จุดเดียวกันคือ "ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า" ดังนั้นทำให้การบันทึกบัญชีทั้ง 2 เงื่อนไขการค้าจะเหมือนกัน

จดทะเบียนหจก./บจก.ให้ลูกค้า จ.หนองคาย วันเดียว2รายเลยจ้าา
21/07/2020

จดทะเบียนหจก./บจก.ให้ลูกค้า จ.หนองคาย วันเดียว2รายเลยจ้าา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
20/07/2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

สรุปภาษีกับการจองที่พัก Agoda Booking
.
มีผู้ประกอบการโรงแรมท่านนึง Inbox เข้ามาอยากให้ช่วยสรุปภาษีเกี่ยวกับ Agoda Booking ให้หน่อยตอนนี้ปวดหัวมากไม่รู้ว่าจะจัดการภาษีในเรื่องดังกล่าวอย่างไร
.
😓 แอดมินไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมเลยครับ เลยต้องไปหาข้อมูลใน Google เอาข้อมูลจากหลายแหล่งมาผสมกันเหมือนต่อจิ๊กซอเลย รวมทั้งโทรหา 1161 (สายด่วนกรมสรรพากร) เพื่อ Confirm ประเด็นภาษีบางเรื่อง จะบอกว่าทางกรมสรรพากรให้บริการดีมากๆ หลังจากวางสายไปแล้ว ทางกรมโทรเข้ามาหาอีกรอบเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ตอนรับสายตกใจมาก ปลายสายพูดว่า "จากรมสรรพากร" ตอนนั้นหัวใจหยุดเต้นนึกว่าโดนภาษีย้อนหลัง 😭
.
ท่านใดมีอะไรเสริมจากบทความนี้โพสได้เลยนะครับ

#จดทะเบียน หจก.ลูกค้าสมุทรปราการ   มาหกโมงได้คิวที่8
09/07/2020

#จดทะเบียน หจก.ลูกค้าสมุทรปราการ
มาหกโมงได้คิวที่8

CPA Solution
08/07/2020

CPA Solution

เราจะจัดประเภท ลิง ผลมะพร้าว และต้นมะพร้าว ตาม TFRS อย่างไร?

จากการที่ฝรั่งทำคลิปวีดีโอแบนไทยโดยกล่าวหาว่าเราทารุณสัตว์ ! เลยมีประเด็นที่เรามาทำความเข้าใจกันก็คือ มาดูกันว่า TFRS จะจัดประเภทสินทรัพย์เหล่านี้อย่างไรกันบ้าง?

+++ ลิงเก็บมะพร้าว +++ ถึงมันจะมีชีวิตแต่เราเลี้ยงเพื่อใช้งานเพื่อเอามาเก็บมะพร้าว ไม่ได้เลี้ยงเพื่อกินเนื้อกินนมหรือเลี้ยงเพาะลูกลิง ดังนั้น เราต้องจัดประเภทลิงเก็บมะพร้าวเป็น “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ตาม TAS 16 ซึ่งต้องตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุใช้งานนะจ๊ะ

+++ ผลมะพร้าว +++ อันนี้เราจะถือเป็น “ผลิตผลทางการเกษตร” ตาม TAS 40 เรื่องเกษตรกรรม ซึ่งกิจการต้องวัดมูลค่า ณ จุดเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วย มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการขาย (Fair Value Less Cost To Sell – FVLTCS) แต่ถ้าเอาเข้ากระบวนการผลิต เช่นคั้นกะทิ ก็จะถือว่าเราใส่ DM, DL, OH เข้าไป ซึ่งจะถือเป็นสินค้าคงเหลือตาม TAS 2 แทนจ๊ะ

+++ ต้นมะพร้าว+++ ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้นานกว่า 1 ปี อันนี้เราจะถือเป็น “พืชเพื่อให้ผลผลิต (bearer plant) ซึ่งจะจัดประเภทเป็น เป็น “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” ตาม TAS 16 ซึ่งต้องตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุใช้งาน หรือตลอดช่วงเวลาให้ผลผลิตนั่นเอง

+++ แล้วถ้าขายผลผลิตไม่ได้ราคา +++ เนื่องจากฝรั่งบ้าจี้ไม่นำเข้าผลผลิตจากมะพร้าว ก็อาจทำให้ราคาผลิตผลตกต่ำ อันนี้ก็จะก่อให้เกิดข้อบ่งชี้เกี่ยวกับ “การด้อยค่าของสินทรัพย์” ตาม TAS 36 ต่อลิง และต้นมะพร้าว ซึ่งเราต้องทดสอบด้อยค่า และตั้งสำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าอย่างเหมาะสม ส่วนผลมะพร้าวที่เก็บได้ก็จะทำให้ FVLTCS ลดลง ก็อาจทำให้รับรู้รายได้น้อยลงนั่นเอง

ประมาณนี้นะจ๊ะ เผื่อจะออกข้อสอบปรนัยสักข้อหรือสองข้อนะจ๊ะ สู้ๆครับพี่น้อง

แล้วถ้าจะติวสดหรือออนไลน์ AC1 - AC2 ก็ inbox หรือ line ID: @cpasolution ได้เลยจ๊ะ

เครดิตภาพ https://hilight.kapook.com/view/203993

บัญชีคลับ
06/07/2020

บัญชีคลับ

เปิดบิลขายวันละ 100 ใบ ทำอย่างไรให้ประหยัดค่าทำบัญชี
.
ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิขขายปลีกให้กับลูกค้าขายย่อยเป็นจำนวนมาก มักจะโอดครวญกับค่าทำบัญชีที่สำนักงานบัญชีเรียกเก็บ เพราะสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่คิดค่าบริการจัดทำบัญชีตามปริมาณเอกสาร
.
ถ้าคุณไม่อยากให้กำไรที่คุณหามาได้หมดไปกับค่าทำบัญชี ควรจะต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงระบบการเปิดบิลใหม่ โดยหาโปรแกรมเปิดบิลที่ช่วยในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ ลูกค้า รวมไปถึงสามารถเรียก "รายงานสรุปยอดขายประจำวัน"
.
นักบัญชีจะนำรายงานสรุปยอดขายประจำวันนี้มาบันทึกบัญชีรวมกันเพียง 1 รายการต่อวันเท่านั้น ลองจินตนาการดูจากเดิมที่ต้องมานั่งบันทึกบิลขายทั้ง 100 ใบ งานลดลงเหลือแค่ 1 รายการเท่านั้น ดังนั้นค่าบริการจัดทำบัญชีก็จะถูกลงตาม และกิจการของคุณก็จะมีระบบบริหารจัดการที่ดีอีกด้วยครับ

.
ชวนเพื่อนๆ มาเข้ากลุ่ม "บัญชีและภาษี" กัน : http://bit.ly/2XZ1GNR

บัญชีคลับ
03/07/2020

บัญชีคลับ

ประเด็นภาษีจากการก่อสร้างอาคารบนที่ดินของกรรมการ (อยากให้ทุกคนได้อ่านจะได้ไม่พลาด)
.
วันนี้ผมมีเรื่องสุดแสนจะน่ากลัวมาฝาก เชื่อว่ามีหลายกิจการได้มีการเช่าที่ดินจากกรรมการหรือกรรมการยินยอมให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าเช่า มาสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
.
เมื่อไม่นานมาดีมีลูกค้าที่ทำธุรกิจหอพักให้เช่า เค้ามาปรึกษาผมว่าเค้าทำสัญญาเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง และเมื่อสัญญาเช่าครบกำหนด 20 ปี ตัวอาคารหอพักจะตกเป็นของผู้ให้เช่าทันที
.
เมื่อครบสัญญา ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรได้ประเมินว่าผู้ให้เช่ามีรายได้จากการได้รับตัวหอพัก ซึ่งจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจำนวนมหาศาล
.
ผมจึงไปค้นข้อหารือก็ได้เจอสิ่งที่สุดแสนจะน่ากลัว อยากให้ทุกคนได้อ่านและทำความเข้าใจครับ
.
ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/609748

.
ชวนเพื่อนๆ มาเข้ากลุ่ม "บัญชีและภาษี" กัน : http://bit.ly/2XZ1GNR

จดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยหนึ่งรายค่ะ👍#รับจดทะเบียน บจก./หจก.#รับทำบัญชี/ปิดงบการเงินสนใจติดต่อ https://lin.ee/utnTJEH
24/06/2020

จดจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยหนึ่งรายค่ะ👍
#รับจดทะเบียน บจก./หจก.
#รับทำบัญชี/ปิดงบการเงิน
สนใจติดต่อ https://lin.ee/utnTJEH

จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม
20/06/2020

จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม

#ถามมาตอบไป
พนง.จ่ายค่า host โปรแกรม zoom

---

👍 จอมโว ภาษีง่ายๆสไตล์อาจารย์จอม

#อาจารย์จอม #จอมโว #บัญชี #ภาษี

ซื้อ 1ได้ถึง 13เครื่องมือการตลาดออนไลน์
19/06/2020
ซื้อ 1ได้ถึง 13เครื่องมือการตลาดออนไลน์

ซื้อ 1ได้ถึง 13เครื่องมือการตลาดออนไลน์

รู้จักกับภาพรวมทางการตลาดออนไลน์ ,Customer Journey และคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการตลาด รวมถึงเจาะลึกเครื่องมือด้านการต....

คอร์สเดียวจบ ครบเครื่องเรื่อง Digital Marketing
17/06/2020
คอร์สเดียวจบ ครบเครื่องเรื่อง Digital Marketing

คอร์สเดียวจบ ครบเครื่องเรื่อง Digital Marketing

รู้จักกับภาพรวมทางการตลาดออนไลน์ ,Customer Journey และคำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการตลาด รวมถึงเจาะลึกเครื่องมือด้านการต....

บัญชีคลับ
12/06/2020

บัญชีคลับ

ค่าโฆษณา facebook ขอคืนภาษีซื้อได้ไหม?
.

ค่าใช้จ่ายนั้นต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการ หรือบริษัทเท่านั้น เพราะการใช้จ่ายส่วนตัวไม่สามารถนำมาขอคืนภาษี ได้การใช้จ่ายควรถูกสั่งจ่ายจากบัญชี หรือบัตรเครดิตของบริษัทเพื่อให้สะดวกต่อการขอคืนภาษี
.

หลังจากจ่ายชำระค่าโฆษณา หรือค่าบริการ (Facebook, Google) ควรขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำมาเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน ที่ต้องนำไปใช้ในการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นขอคืนภาษีจะต้องใช้เอกสาร ภ.พ.36 เพื่อขอใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร และนำไปขอคืนภาษีซื้อ

.
ชวนเพื่อนๆ มาเข้ากลุ่ม "บัญชีและภาษี" กัน : http://bit.ly/2XZ1GNR

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี
09/06/2020

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีและภาษี

ขายของผ่าน Market Place เปิดใบกำกับภาษีอย่างไร
.
ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายผ่าน Market place เป็นปัญหาที่ทำให้ผู้ประกอบการเหนื่อยใจมาก เพราะในแต่ละวันขายหลาย Order มาก บางคนขายเป็นหลักร้อยหลักพัน Order
.
คำถามที่ผมมักจะเจอก็ถือรวบยอดทั้งวันแล้วมาเปิดใบกำกับภาษีขาย 1 ใบได้มั้ย จากการที่ไปค้นๆๆ ข้อมูลก็พบว่ากรมสรรพากรก็เปิดช่องให้สามารถออกใบกำกับภาษีขายวันละ 1 ใบได้แต่ต้องเป็นกิจการขนาดเล็กๆ ที่มียอดขายไม่เจอ
.
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 154)
.
ได้มีการอนุญาตให้ผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่เคยมีมูลค่าของฐานภาษีในเดือนใดถึง 300,000 บาท ไม่จำต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการจะเรียกร้องใบกำกับภาษี
.
สำหรับกิจการที่มียอดขายเกินเดือนละ 300,000 บาทก็อดใช้สิทธินี้กันไป ทำให้ทุกครั้งที่ขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้าทุกครั้ง ไม่สามารถรวมยอดมาออกใบกำกับภาษีขายวันละ 1 ใบได้
.
แต่เอาจริงๆ ผมว่าการรวมข้อมูลทั้งวันเพื่อมาออกใบกำกับภาษีขาย 1 ใบมันยากมากเลย เพราะเราต้องรวบรวมว่าวันนี้ขายสินค้าอะไรไปบ้าง ในราคากี่บาทบ้าง และเรื่องของการตัดสต็อกอีก ผมว่าออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งที่ขายจะง่ายกว่าเยอะครับ
.
นอกจากนี้สิ่งที่ผมเห็นแล้วเป็นห่วงมากๆ คือผู้ประกอบการบางรายจะไม่ได้ออกใบกำกับภาษีขายให้กับลูกค้าเลย โดยจะบันทึกยอดขายสินค้าตามเงินที่ทาง Market Place โอนมาให้ ใช้ Report สรุปยอดเงินโอนมาบันทึกบัญชีครั้งเดียว ซึ่งถ้าโดนเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเรียกตรวจจะไปทำใบกำกับภาษีขายย้อนหลังก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน

ที่อยู่

87/77 ม.บัวทองแลนด์ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง
Bang Bua Thong
111110

เบอร์โทรศัพท์

+66962924440

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รับจดทะเบียน รับทำบัญชี และปรึกษาปัญหาภาษีอากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง รับจดทะเบียน รับทำบัญชี และปรึกษาปัญหาภาษีอากร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ