อนุบาลพิชาดา

อนุบาลพิชาดา โรงเรียนอนุบาลพิชาดา เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 2-6 ปี ติดต่อสอบถาม โทร. 06 1414 5991 / 09 2446 2654 / 02-1509742

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิชาดา เรื่องขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site) ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีและประกาศกระท...
30/06/2021

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิชาดา
เรื่องขอเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site) ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอนุบาลพิชาดาจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียน จากเดิมวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ โรงเรียนยังคงดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานระหว่างรูปแบบ Online และ On Hand อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและข่าวสารของโรงเรียนผ่านทาง page ของทางโรงเรียน และ LINE Group ของแต่ละระดับชั้น

โรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลังนะคะ
________________________________________
สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจสมัครเรียน เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพิชาดายังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี) พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติม จินตคณิต ภาษาอังกฤษ ดนตรีนาฏศิลป์ และเทควันโด
สามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 061-4145991, 092-4462654, 02-150974

คิดถึงเพื่อน ๆ และคุณครูกันหรือยังคะเด็ก ๆช่วงนี้ตั้งใจเรียนผ่านรูปแบบ Online และ On Hand กันก่อนนะคะไว้เรียน On Site ได...
19/06/2021

คิดถึงเพื่อน ๆ และคุณครูกันหรือยังคะเด็ก ๆ
ช่วงนี้ตั้งใจเรียนผ่านรูปแบบ Online และ On Hand กันก่อนนะคะ
ไว้เรียน On Site ได้ เรามาพบกับกิจกรรมสนุก ๆ ในห้องเรียนกันค่ะ

สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนได้เพิ่มหลักสูตร STEM และ Coding เข้ามาเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมทักษะการคิดอย่างมีระบบและสอดแทรกพื้นฐานความรู้ การคิดเชิงคำนวณในระดับปฐมวัย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมสนุก ๆ และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายกันค่ะ

ภาพ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ !! โค้งสุดท้ายสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลพิชาดายังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล...
17/06/2021

ประกาศ !! โค้งสุดท้ายสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพิชาดายังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี) อยู่นะคะ 📚✏️🏫
• ชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
• ชั้นเตรียมอนุบาลเปิดรับสมัครตลอดทั้งช่วงปีการศึกษา
พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติมด้วย จินตคณิต นาฏศิลป์ เทควันโด และภาษาอังกฤษ
มาร่วมเป็นครอบครัวอนุบาลพิชาดาให้พวกเราดูแลนะคะ 👦🏻👧🏻🎓💕
_________________________________
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ 📨
• โรงเรียนอนุบาลพิชาดา
(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลาราชการ และวันเสาร์ 08:30 - 12:00 น.)
• โทร. 06 1414 5991, 09 2446 2654, 0 2150 9742
• Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/pichadaschool

ประกาศ !! โค้งสุดท้ายสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพิชาดายังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี) อยู่นะคะ 📚✏️🏫
• ชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 3 เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2564
• ชั้นเตรียมอนุบาลเปิดรับสมัครตลอดทั้งช่วงปีการศึกษา
พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติมด้วย จินตคณิต นาฏศิลป์ เทควันโด และภาษาอังกฤษ
มาร่วมเป็นครอบครัวอนุบาลพิชาดาให้พวกเราดูแลนะคะ 👦🏻👧🏻🎓💕
_________________________________
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ 📨
• โรงเรียนอนุบาลพิชาดา
(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลาราชการ และวันเสาร์ 08:30 - 12:00 น.)
• โทร. 06 1414 5991, 09 2446 2654, 0 2150 9742
• Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/pichadaschool

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิชาดา เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและเลื่อนการเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษ...
13/06/2021

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิชาดา เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและเลื่อนการเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และให้โรงเรียนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand และ On Hand) เท่านั้น

โรงเรียนอนุบาลพิชาดาจึงขอประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และขอแจ้งเลื่อนการเปิดให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน จากเดิมวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผสมผสานระหว่างรูปแบบ Online และ On Hand อย่างต่อเนื่อง ขอให้ท่านผู้ปกครองติดตามแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและข่าวสารของโรงเรียนผ่านทาง page ของทางโรงเรียน และ LINE Group ของแต่ละระดับชั้น

โรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลังนะคะ
________________________________________
สำหรับท่านผู้ปกครองที่สนใจสมัครเรียน เยี่ยมชมโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพิชาดายังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี)
พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติม จินตคณิต ภาษาอังกฤษ ดนตรีนาฏศิลป์ และเทควันโด
สามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 061-4145991, 092-4462654, 02-150974

Happy Birthday นะคะน้องไพร์ม มีความสุขมาก ๆ นะคะ 🤗❤️🎁🎂
11/04/2021

Happy Birthday นะคะน้องไพร์ม มีความสุขมาก ๆ นะคะ 🤗❤️🎁🎂

HAPPY BIRTHDAY นะคะ น้อง DIAWA 🎂🎁🎉Photo by: คุณครูมด ชั้นอนุบาลปีที่ 1
26/03/2021

HAPPY BIRTHDAY นะคะ น้อง DIAWA 🎂🎁🎉

Photo by: คุณครูมด ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ย้อนชมภาพบรรยากาศกิจกรรมจับสลากของขวัญประจำปีการศึกษา 2563 งานนี้เลยขอรวมธีมทั้งเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ ตรุษจีน และวาเลนไ...
09/03/2021

ย้อนชมภาพบรรยากาศกิจกรรมจับสลากของขวัญประจำปีการศึกษา 2563 งานนี้เลยขอรวมธีมทั้งเทศกาลคริสต์มาส ปีใหม่ ตรุษจีน และวาเลนไทน์ไว้ให้เด็ก ๆ ได้จัดเต็มกัน ไปชมภาพกันเลยค่า

Happy Birthday นะคะน้องดรีม 🎂🎊🤗
19/02/2021

Happy Birthday นะคะน้องดรีม 🎂🎊🤗

ประกาศ !! สำหรับปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลพิชาดาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 2 -...
09/02/2021

ประกาศ !! สำหรับปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพิชาดาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี) แล้วค่าา 📚✏️🏫
พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติมด้วย จินตคณิต นาฏศิลป์ เทควันโด และภาษาอังกฤษ

"เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

มาร่วมเป็นครอบครัวอนุบาลพิชาดาให้พวกเราดูแลนะคะ 👦🏻👧🏻🎓💕
(สำหรับน้องเตรียมอนุบาล เปิดรับสมัครตลอดทั้งช่วงปีการศึกษาค่ะ)
_________________________________
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ 📨
• โรงเรียนอนุบาลพิชาดา
(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลาราชการ และวันเสาร์ 08:30 - 12:00 น.)
• โทร. 06 1414 5991, 09 2446 2654, 0 2150 9742
• Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/pichadaschool

ประกาศ !! สำหรับปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอนุบาลพิชาดาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี) แล้วค่าา 📚✏️🏫
พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติมด้วย จินตคณิต นาฏศิลป์ เทควันโด และภาษาอังกฤษ

"เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป"

มาร่วมเป็นครอบครัวอนุบาลพิชาดาให้พวกเราดูแลนะคะ 👦🏻👧🏻🎓💕
(สำหรับน้องเตรียมอนุบาล เปิดรับสมัครตลอดทั้งช่วงปีการศึกษาค่ะ)
_________________________________
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ 📨
• โรงเรียนอนุบาลพิชาดา
(ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ในเวลาราชการ และวันเสาร์ 08:30 - 12:00 น.)
• โทร. 06 1414 5991, 09 2446 2654, 0 2150 9742
• Inbox: https://www.facebook.com/messages/t/pichadaschool

การเตรียมความพร้อม และรายละเอียดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 256...
31/01/2021

การเตรียมความพร้อม และรายละเอียดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

แล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะเด็ก ๆ
________________________________________

โรงเรียนอนุบาลพิชาดาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี)
พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติม จินตคณิต ภาษาอังกฤษ ดนตรีนาฏศิลป์ และเทควันโด
หากท่านผู้ปกครองสนใจสมัครเรียน หรือเยี่ยมชมโรงเรียน
สามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 061-4145991, 092-4462654, 02-1509742

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิชาดา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพ...
28/01/2021

ประกาศโรงเรียนอนุบาลพิชาดา เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

โดยโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ โรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
________________________________________

โรงเรียนอนุบาลพิชาดาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 (อายุตั้งแต่ 2 - 6 ปี)
พร้อมเสริมทักษะเพิ่มเติม จินตคณิต ภาษาอังกฤษ ดนตรีนาฏศิลป์ และเทควันโด
หากท่านผู้ปกครองสนใจสมัครเรียน หรือเยี่ยมชมโรงเรียน
สามารถติดต่อได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 061-4145991, 092-4462654, 02-1509742

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...
03/01/2021

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนอนุบาลพิชาดาขอแจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร จากการแพร่ระบาดดังกล่าว และจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบกึ่งออนไลน์ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะแจ้งรายละเอียดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ท่านผู้ปกครองทราบในลำดับต่อไป

โรงเรียนขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลังนะคะ
----------------------------------------
สำหรับท่านผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อ สนใจสมัครเรียน เยี่ยมชมโรงเรียน
ห้องธุรการเปิดทำการตามปกติทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ในเวลา 9.00 - 15.30 น. หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 061-4145991

สวัสดีปีใหม่ 2564 🎊เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลพิชาดาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ...
02/01/2021

สวัสดีปีใหม่ 2564 🎊

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โรงเรียนอนุบาลพิชาดาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จทุกประการ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป

Merry Christmas ย้อนหลังนะคะเด็ก ๆ มีความสุขมาก ๆ นะคะเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนได้ตามปกติ ไว้มาจับสลากของขวัญปีใหม่ย้อนหลัง...
27/12/2020

Merry Christmas ย้อนหลังนะคะเด็ก ๆ มีความสุขมาก ๆ นะคะ

เมื่อโรงเรียนเปิดเรียนได้ตามปกติ ไว้มาจับสลากของขวัญปีใหม่ย้อนหลังกันนะคะ ช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกล COVID-19 กันก่อนนะคะ แล้วพบกันค่ะเด็ก ๆ

ตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลพิชาดาขอแจ้งกา...
22/12/2020

ตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดอยู่ ณ ขณะนี้ ทางโรงเรียนอนุบาลพิชาดาขอแจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบภายหลังนะคะ

เช้าวันปรับสนามหญ้าใหม่ อากาศดีดี เด็ก ๆ แฮปปี้ 🤗🌱🌥——————————————————สัปดาห์นี้โรงเรียนหยุด 4 วัน 10-13 ธ.ค. 2563เนื่องใ...
09/12/2020

เช้าวันปรับสนามหญ้าใหม่ อากาศดีดี เด็ก ๆ แฮปปี้ 🤗🌱🌥
——————————————————
สัปดาห์นี้โรงเรียนหยุด 4 วัน 10-13 ธ.ค. 2563
เนื่องในวันรัฐธรรมนูญและหยุดชดเชยตามมติครม.
แล้วพบกันใหม่วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 2563 นะคะเด็ก ๆ

08/12/2020
Instructional media (Science - Math - Arts)

มาเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนกับเด็ก ๆ กันค่ะ

โดยสื่อการสอนนี้ นอกจากเด็ก ๆ จะได้สนุกสนานกับการฝึกทักษะการแก้ปัญหา ได้แข่งขันกันสะสมแต้มกัับเพื่อน ๆ และฝึกสมาธิแล้ว

ยังได้ฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ในหลักการคำนวณแรง ระยะทาง และการเคลื่อนที่ ได้ฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ ฝึกการคำนวณบวกลบเลข คิดเลขเร็ว นอกจากนี้ยังปรับกติกาให้ดีดไปให้ตรงกับช่องสีต่าง ๆ เป็นการบูรณาการกับทักษะด้านศิลปะในเด็กปฐมวัยได้อีกด้วย

HAPPY BIRTHDAY พี่อัยย์ย้อนหลังเมื่อวันศุกร์อีกคนนะคะ 🎁🎂🥰
06/12/2020

HAPPY BIRTHDAY พี่อัยย์ย้อนหลังเมื่อวันศุกร์อีกคนนะคะ 🎁🎂🥰

Happy Birthday น้องออกัสย้อนหลังนะคะ 🎂🤗🎁🥰
06/12/2020

Happy Birthday น้องออกัสย้อนหลังนะคะ 🎂🤗🎁🥰

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิชาดา ร่วมพิธีถวายสดุดีและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยช...
05/12/2020

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิชาดา ร่วมพิธีถวายสดุดีและจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมให้กับนักเรียน

Back to School !! 1 ธันวาคม 2563 พรุ่งนี้ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะเด็ก ๆ มาเจอเพื่อน ๆ มาเจอคุณครูที่โ...
30/11/2020

Back to School !! 1 ธันวาคม 2563
พรุ่งนี้ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 แล้วนะคะเด็ก ๆ
มาเจอเพื่อน ๆ มาเจอคุณครูที่โรงเรียนกันน้า
วันอังคารใส่ชุดนักเรียนนะคะ ^^

---------------------------------------
สำหรับผู้ปกครองที่สนใจเข้ามาเป็นครอบครัวอนุบาลพิชาดา
สนใจสมัครเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2563
ยินดีต้อนรับนะคะ ยังเปิดรับสมัครนักเรียนค่ะ
ติดต่อสอบถาม โทร. 0614145991 / 0924462654 / 021509742

ปิดเทอม 1/2563 กันแล้วนะคะ 🎊📚✏️เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เด็ก ๆ เลยจัดปาร์ตี้ขนมกันสักมื้อก่อนปิดเทอม 😊ในภาคเรียนที่ 2 ปีกา...
15/11/2020

ปิดเทอม 1/2563 กันแล้วนะคะ 🎊📚✏️
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เด็ก ๆ เลยจัดปาร์ตี้ขนมกันสักมื้อก่อนปิดเทอม 😊

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จะเปิดเรียนในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วพบกันนะคะเด็ก ๆ

ส่วนเด็ก ๆ ที่เรียนช่วงปิดภาคเรียน พรุ่งนี้พบกันนะคะ 🤗
คุณครูเตรียมกิจกรรมสนุก ๆ ไว้ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะ

สำหรับผู้ปกครองท่านใดสนใจพาน้อง ๆ มาสมัครเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 ในภาคเรียนที่ 2/2563 สามารถมาสมัครได้ที่โรงเรียนเลยนะคะ ทางโรงเรียนเปิดรับนักเรียนใหม่ค่ะ

ทางโรงเรียนอนุบาลพิชาดายินดีต้อนรับและพร้อมดูแล มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ : )

มาฟังนิทานจากพี่กัล อ.3 พร้อมชมภาพเด็ก ๆ ร่วมกันตอบคำถามกันค่ะ 👏🏻👏🏻
12/11/2020

มาฟังนิทานจากพี่กัล อ.3 พร้อมชมภาพเด็ก ๆ ร่วมกันตอบคำถามกันค่ะ 👏🏻👏🏻

10/11/2020

เรียนเก่ง..เรียนดี..เรียนมีความสุข..ต้องเรียนที่อนุบาลพิชาดา #มาเรียนด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะ

10/11/2020

เรียนเก่ง..เรียนดี..เรียนมีความสุข..ต้องเรียนที่อนุบาลพิชาดา #มาเรียนด้วยกันมาเป็นเพื่อนกันนะคะ

เด็ก ๆ คนเก่ง ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลพิชาดาร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงในการแสดงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พร้อมรับเกียรติบัตรข...
05/11/2020

เด็ก ๆ คนเก่ง ตัวแทนโรงเรียนอนุบาลพิชาดาร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงในการแสดงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา พร้อมรับเกียรติบัตรของทางเทศบาลพิมลราชค่ะ

เก็บตกภาพสัปดาห์วันลอยกระทงค่ะ มาชมเบื้องหลังกระทงน่ารัก ๆ ฝีมือเด็ก ๆ กันค่ะ ..ขอขอบคุณผู้ปกครองน้องออกัส อ.1 ที่สนับสน...
04/11/2020

เก็บตกภาพสัปดาห์วันลอยกระทงค่ะ มาชมเบื้องหลังกระทงน่ารัก ๆ ฝีมือเด็ก ๆ กันค่ะ
.
.
ขอขอบคุณผู้ปกครองน้องออกัส อ.1 ที่สนับสนุนอาหารกลางวันในวันกิจกรรมลอยกระทงด้วยนะคะ

31/10/2020

น่ารักสุดๆไปเลย ลูกๆ พิชาดา..ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย...❤❤
#งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลพิมลราช

HAPPY BIRTHDAY นะคะน้องกานต์ 🎁🎂🤗
27/10/2020

HAPPY BIRTHDAY นะคะน้องกานต์ 🎁🎂🤗

Happy Birthday น้องเอยและน้องแอนฟิลด์ ย้อนหลังนะคะ 🎂🎁😁
22/10/2020

Happy Birthday น้องเอยและน้องแอนฟิลด์ ย้อนหลังนะคะ 🎂🎁😁

Happy Birthday น้องแอนฟิลด์ย้อนหลังนะคะ 🎁🎂🤗credit : ขอบคุณภาพจากชั้น อ.1 ค่ะ
16/10/2020

Happy Birthday น้องแอนฟิลด์ย้อนหลังนะคะ 🎁🎂🤗

credit : ขอบคุณภาพจากชั้น อ.1 ค่ะ

13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...
13/10/2020

13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิชาดา

ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลพิชาดาขอแจ้งประกาศหยุดเรียนและปิดทำการ 1 วัน
ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 และจะเปิดเรียนตามปกติในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563

Happy Birthday นะคะน้องหวานหวาน อ.1 และน้องอันดามัน ต.อ. 🎂🎁🥰
27/09/2020

Happy Birthday นะคะน้องหวานหวาน อ.1 และน้องอันดามัน ต.อ. 🎂🎁🥰

Happy Birthday ย้อนหลังนะคะน้องลาเต้ 🤗🎁🎂
22/09/2020

Happy Birthday ย้อนหลังนะคะน้องลาเต้ 🤗🎁🎂

ที่อยู่

164/708 ม.พิชาดา ถ.บ้านกล้วย-ไทรน้อย ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
Bang Bua Thong
11110

เบอร์โทรศัพท์

+66614145991

เว็บไซต์

https://www.facebook.com/pichadaschool

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อนุบาลพิชาดาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อนุบาลพิชาดา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Bua Thong บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบค่าเทอมเตรียมอนุบาลค่ะเเละรับตั้งเเต่2ขวบ+เท่าไร่
Thx... For techer Every Body Takecare “Anpan” and Happy go to School
การร้อยเชือกสำหรับผู้ใหญ่อย่างพวกเรามันดูเหมือนง่ายๆสบายๆแต่สำหลับเด็กมันไม่หมูๆสำหรับพวกหนูเลย#วันนี้เรียนรู้ทำสมาธิร้อยเชือกถึงหนูเป็นน้องเตรียมอนุบาลหนูก็ทำได้นะครับ#
พิธีไหว้ครูอนุบาลพิชาดาเรียบร้อยไปด้วยดีคุณครูทุกท่านและเด็กๆก็หน้ารักทุกคน
วันนี้พิธีไหว้ครูอนุบาลพิชาดาผ่านไปด้วยดีคุณครูก็หน้ารักเด็กๆก็หน้ารักทุกคน
หนูเก่งมัยค่ะน้องเตรียมอนุบาลพิชาดาเรียนรู้เรื่องการฉีกปะรูปดาว
ลูกๆอนุบาลพิชาดากำลังฝึกกล้ามเนื้อมือกันค่ะ