สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ติดตามข่าวสาร ข้อมูล http://www.bbt.go.th สำนักงาน 02-157-5620-4
ป้องกัน 02-5714037
กู้ชีพ 02-5714036

17/11/2023

เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

⭐️ชมการประกวดนางนพมาศ ชิงเงินรางวัล (รวม 90,000 บาท )
⭐️การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
⭐️การแสดงพลุ แสง สี เสียง
⭐️การแสดงจากศิลปินชื่อดัง

🏆รับสมัคร
นางนพมาศ อายุ 18 - 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โทร 0-2157-5620 ต่อ 401

#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

17/11/2023
16/11/2023

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#สูบน้ำระบาย
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง ได้มอบหมาย นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และนางภารดี พลซัย รองปลัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภา และ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรสาธารณภัย เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นสูบระบายน้ำ เพื่อ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง ณ หมู่ที่ 7 ต.บางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

16/11/2023

#กองสาธารณสุขร่วมกับกองสวัสดิการ
#มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และนางภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็น ในพื้นที่ ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

16/11/2023

#กองช่าง
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำขัง และให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการทันทีเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่หมู่ 7 และ หมู่ 8 ต.บางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสาธารณสุขร่วมกับกองสวัสดิการ #มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเ...
16/11/2023

#กองสาธารณสุขร่วมกับกองสวัสดิการ
#มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และนางภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็น ในพื้นที่ ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองช่างวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายว...
16/11/2023

#กองช่าง
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่น้ำขัง และสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการทันที เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรในพื้นที่หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #สูบน้ำระบายวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเ...
16/11/2023

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
#สูบน้ำระบาย
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง นางภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรสาธารณภัย เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นสูบระบายน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 7 ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองสวัสดิการสังคม #มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญน...
15/11/2023

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองสวัสดิการสังคม
#มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ และ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และนางภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็น ในพื้นที่ ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนต...
15/11/2023

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ มู่บ้านศิริวรรณชวนชม หมู่ที่ 11 ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย #ติดตั้งเครื่องสูบน้ำวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตร...
15/11/2023

#งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
#ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมสมาชิกสภาฯ ลงพื้นที่ดำเนินการตั้งเครื่องสูบน้ำออกซอยจัดสรรวัดหมู่ ที่ 7 ตำบลบางบัวทอง ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงแล้ว
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

14/11/2023

#กองสวัสดิการสังคม
#มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และนางภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็น ในพื้นที่ ตำบลบางบัวทอง

#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรี...
14/11/2023

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายสิทธินนท์ แก้วอบเชย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็น ในพื้นที่ ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสวัสดิการสังคม #มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่...
14/11/2023

#กองสวัสดิการสังคม
#มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง และนางภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้ดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและของใช้ที่จำเป็น ในพื้นที่ ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองส่งเสริมการเกษตรวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมา...
14/11/2023

#กองส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บขยะและตัดแต่งต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ถนนเส้นบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้นายกรภัทร์ ศิริสุนทโร...
14/11/2023

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้นายกรภัทร์ ศิริสุนทโรทัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง...
14/11/2023

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ นายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการมอบสเปรย์กําจัดยุง ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่ 5 และหมู่ที่ 12 ในตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสวัสดิการสังคม    ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาแจ้งให้จังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความอนุเคราะห์กรณี นายฐานธิษณ์ ทวีสุข ขอรับ...
14/11/2023

#กองสวัสดิการสังคม

ด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาแจ้งให้จังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความอนุเคราะห์กรณี นายฐานธิษณ์ ทวีสุข ขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์วิชาชีพเฉพาะในการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว เนื่องจากมีความยากลำบากเดือดร้อนในการดำรงชีพและไม่มีต้นทุนทางสังคม ซึ่งการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพบว่านายฐานธิษณ์ฯ มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดเครื่องมือช่างเหล็ในการทำจักรยานขายและให้เช่า
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์นายกเทศมนตรี มอบหมายนายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาลฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางบัวทอง และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
การดำเนินการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของ
หน่วยงาน
- สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ช่วยเหลือสนับสนุนถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพในชีวิต
ประจำวัน จำนวน 3,000 บาท
- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ช่วยเหลือถุงยังชีพและให้คำปรึกษาเรื่องเงินกองทุนกู้ยืมผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาความร้อนด้านอาชีพ
- ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางบัวทอง และเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือด้านอาชีพร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการประยุกต์ต่อยอดผลิตภัณฑ์
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองการศึกษา📣แจ้งเปลี่ยนวันเต้นแอโรบิค📣เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เต้นแอโรบิค" ทุกวันอังคาร และ...
25/08/2023

#กองการศึกษา
📣แจ้งเปลี่ยนวันเต้นแอโรบิค📣
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เต้นแอโรบิค" ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โดยเริ่ม วันอังคาร 29 ส.ค. 2566 / เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป

#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองส่งเสริมการเกษตรวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมา...
24/08/2023

#กองส่งเสริมการเกษตร
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้ารกร้างบริเวณริมถนน ในซอย พรบ. 2 เพื่อให้ผู้ใช้ถนนเกิดความปลอดภัยและเกิดความสะอาดสวยงาม
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบนายวิศรุต เจ...
24/08/2023

#กองสวัสดิการสังคม
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบนายวิศรุต เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ ที่ยากไร้ และด้อยโอกาส สนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ในพื้นที่ตำบลบางบัวทอง

#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #อาหารปลอดภัย 🥬🍅🥩🐷🐟🐓วันที่พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมตร...
24/08/2023

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
#อาหารปลอดภัย 🥬🍅🥩🐷🐟🐓
วันที่พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมตรวจตลาดนัดกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และศูนย์อนามัยที่4 สระบุรีในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ได้แก่ ตลาดนัดมนรดา ตลาดหลังหมู่บ้านบัวทองธานี และตลาดนัดหมู่บ้านบัวทองธานี โดยเก็บตัวอย่างอาหารทะเล เนื้อสัตว์ น้ำมันที่ใช้ทอด ผักและผลไม้ ไปตรวจผลทางวิทยาศาสตร์เพื่อเฝ้าระวังเรื่องอาหารปลอดภัย

#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

24/08/2023
 #กองสวัสดิการสังคมวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองให...
23/08/2023

#กองสวัสดิการสังคม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คุณยาย ที่อาศัยอยูกับลูกชายที่ป่วยจิตเวช มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อม เงินทำบุญ และดำเนินการช่วยประสานงานทำบัตรประชาชนลูกชายที่หมดอายุ
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองส่งเสริมการเกษตรวันอังคารที่ 23สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให...
23/08/2023

#กองส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 23สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนแสงประเสริฐ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากกิ่งไม้และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตร...
23/08/2023

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ดำเนินการรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต บริเวณ
หมู่บ้านบัวทองธานีซอย19 ตำบลบางบัวทอง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากและมีประชาชนนำขยะมาเป็นจำนวนมาก
#รับซื้อขยะ
#ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองส่งเสริมการเกษตรวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้เ...
23/08/2023

#กองส่งเสริมการเกษตร
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการตัดหญ้าเพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในซอยวิริยะไกรกุล ซอยมุดและ หมู่ที่ 4 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียนเรียบร้อยสวยงาม
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

 #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนต...
23/08/2023

#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดยนายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้ทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ มู่บ้านแลนด์วิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลบางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองช่างวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 กองช่าง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่...
23/08/2023

#กองช่าง
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 กองช่าง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ดำเนินการทำคันชะลอความเร็ว เลียบคลองโรงสวด หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาบนท้องถนนอย่างปลอดภัย
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองสวัสดิการสังคมวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมาย ดร.วิ...
22/08/2023

#กองสวัสดิการสังคม
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมาย ดร.วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ รองนายกฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการครอบครัวอุ่นรักอุ่นใจ ณ โรงประชารัฐบำรุง และ โรงเรียนแสงประเสริฐ พร้อมคณะผู้บริหารและกองสวัสดิการสังคม ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรัก สร้างภูมิคุ้มกันให้สถาบันครอบครัวเกิดความเข้มแข็ง และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง ได้...
22/08/2023

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง ได้มอบหมายนางภารดี พลชัย รองปลัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม หาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีซอยบ้านมั่นคง หมู่ที่ 8 ตำบลบางบัวทอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองส่งเสริมการเกษตรวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายใ...
22/08/2023

#กองส่งเสริมการเกษตร
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 โดย นายวีระชาติ เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ลงพื้นที่ดำเนินการ ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนแสงประเสริฐ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียนเรียบร้อย
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th
🔵ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ : https://www.bbt.go.th/contact4.php

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอ...
22/08/2023

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
95.31 คะแนน (ผ่าน)

-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

 #กองการศึกษาเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เต้นแอโบิค"ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ณ ศูนย์กีฬาแล...
22/08/2023

#กองการศึกษา
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "เต้นแอโบิค"ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนทบุรี
โดยเริ่ม วันจันทร์ที่ 21 ส.ค. 2566 / เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป
#งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง
-----------------------------------------------------------------
ℹ️ สามารถติดต่อได้ที่ ⬇️
📍 111 ม.4 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
☎️ โทร. 02-157-5620-24
🖨 โทรสาร. 02-157-5625
📞 สายด่วนฝ่ายป้องกันฯ 02-571-4037
🔵 E-mail : [email protected]
🌐 Website : https://www.bbt.go.th/home
🔵 Facebook : https://www.facebook.com/www.bbt.go.th

ที่อยู่

111 ม. 4 ต. บางบัวทอง
Bang Bua Thong
11110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621575620

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด
#}