โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) http://www.ds.ru.ac.th/ https://twitter.com/DSRUofficial โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา คติพจน์ : ความรู้คู่คุณธรรม คำขวัญ : ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม ตราประจำโรงเรียน : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พฤกษาสัญลักษณ์ : ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ) (พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒) สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สีทอง หมายถึง ยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร อักษรย่อภาคปรกติ : สธ.มร. / D.S.R.U. อักษรย่อภาคภาษาอังกฤษ : DSRU English Program

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)เรื่อง งดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2)เพื่อเป็นก...
30/12/2020

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
เรื่อง งดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2)

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนฯ จึงงดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม ระหว่างวันจันทร์ที่ 4 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564

ในระหว่างที่งดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Classroom, Microsoft Team, Zoom ฯลฯ ตามวันและเวลาสอนตามตารางสอนปกติ

โรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองดูแลสุขภาพของตัวนักเรียน และตัวท่านเอง งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางราชการอย่างเคร่งครัด และให้บุคลากรมาปฏิบัติงานราชการตามปกติ

นายจิรายุ เส็​น​ฤทธิ์ ม.4/3​ (1)​ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต​ราม​คําแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นนักเตะทีมมหาวิทยาลัย​ราม​คำ​แหง​เอ...
29/12/2020

นายจิรายุ เส็​น​ฤทธิ์ ม.4/3​ (1)​ นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต​ราม​คําแหง (ฝ่ายมัธยม) เป็นนักเตะทีมมหาวิทยาลัย​ราม​คำ​แหง​เอ​ฟซี​ ร่วมคว้าแชมป์​ฟุตบอล​ BPL​ 2020​ เป็นทางการเป็นครั้งแรก โดยมีสถิติไร้พ่ายในการแข่งขันลีก BPL​2020

22/12/2020

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

http://ds.ru.ac.th/doc/2563/calendar001.pdf

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)เรื่อง งดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการป้องกัน แ...
22/12/2020

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
เรื่อง งดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อเป็นการป้องกัน และเฝ้าระวังต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จึงประกาศงดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564) และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

โดยในระหว่างงดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom

โรงเรียนฯ ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองดูแลสุขภาพของนักเรียนและตัวท่านเอง งดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของทางราชการอย่างเคร่งครัด

20/12/2020

ประกาศจากทางโรงเรียน
เนื่องด้วยขณะนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนมีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง
จึงขอความร่วมมือดังนี้
1. ขอความร่วมมือให้นักเรียน และ ผปค ติดตามตรวจสอบอาการนักเรียนของท่าน หากนักเรียนมีอาการไข้สูง(เกิน 37.5 องศา) ไอ จาม ประสาทลิ้นไม่รับรส หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ
กรุณาแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง ไลน์ หรือทางโทรศัพท์โดยทันที เพื่อที่จะแจ้งทางโรงเรียน และขอให้นักเรียนที่มีไข้สูงหยุดอยู่บ้านสังเกตอาการและปรึกษาแพทย์ต่อไป
2. ขอความร่วมมือให้นักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียน สวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลา
3. ล้างมือด้วยเจอแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อน และหลังสัมผัสของส่วนรวม
4. หากนักเรียนคนใดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง ขอให้ทำสรุปเส้นทางการเดินทางส่งอาจารย์ที่ปรึกษาต่อไป
5. กรณีนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่เคยเดินทางไปตลาดค้าขายอาหารทะเลและเป็นพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังอยู่ในที่พักตนเองและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้โรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือบุคลากร ผูํ้ปกครองและนักเรียนให้ระมัดระวังและปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุม ที่มีประชาชนแออัดหนาแน่น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

🎉🎉Congratulation🎉🎉🏆ถ้วยพระราชทาน​ 2​ ถ้วย​ และถ้วยเหรียญทองอีก​ 1​ ถ้วย🏆การประกวดวงดนตรี​ "3rd​ Valaya​ Alongkorn​ Music...
19/12/2020

🎉🎉Congratulation🎉🎉
🏆ถ้วยพระราชทาน​ 2​ ถ้วย​ และถ้วยเหรียญทองอีก​ 1​ ถ้วย🏆
การประกวดวงดนตรี​ "3rd​ Valaya​ Alongkorn​ Music​ Competition"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

🎉ชนะเลิศ​🎉 ประเภทสตริงคอมโบ​ รุ่นอายุไม่เกิน​ 18​ ปี​ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🏆

🎉ชนะเลิศ🎉 ประเภทสตริงคอมโบ​ รุ่นอายุไม่เกิน​ 25 ปี​ รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี🏆

🎉เหรียญทอง​🎉 ประเภท​ Concert​ Band​ D1🏅
โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดดังนี้
๑. เด็กชายชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์ ม.๒/๒
๒. เด็กหญิงณญาดา ชมพู ม.๒/๖
๓. เด็กหญิงสุภัสสร อินทมะโน ม.๒/๗
๔. นางสาวพิชชาอร คณะเจริญ ม.๓/EP
๕. เด็กชายธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ ม.๓/๑
๖. เด็กหญิงชนันญกาญจ์ ดุสิดา ม.๓/๒
๗. เด็กชายสรัล วรรณพงษ์ ม.๓/๓
๘. เด็กหญิงอักษิพร ชอบชื่น ม.๓/๔
๙. เด็กชายนิรัฐภูมิ มนตรีวสุวัฒน์ ม.๓/๔
๑๐. นายอัครวิทย์ ประทุมวัน ม.๓/๘
๑๑. นางสาวปัณณสา เทียนสว่าง ม.๓/๘
๑๒. เด็กชายฐิติพงศ์ รุจิรพิสิฐ ม.๓/๘
๑๓. เด็กหญิงแก้วกัลยา อร่ามวานิชย์ ม.๓/๘
๑๔. นายวิพุธ มาแก้ว ม.๔/๑(๒)
๑๕. นางสาวสิธาสินี จันทร์มุข ม.๔/๓(๓)
๑๖. นางสาวจลิตา โพธิ์ศรีชัย ม.๔/๓(๔)
๑๗. นายพงศกร บัวสำโรง ม.๔/๔(๗)
๑๘. นางสาวสุทธิวรรณ วรรณสมบัติศิริ ม.๕/๒
๑๙. นางสาวทิพวรรณ สันธิศิริ ม.๕/๓(๒)
๒๐. นางสาวนันทิยา คุ้มกระโทก ม.๕/๓(๒)
๒๑. นายนครา เมฆาสุวรรณรัตน์ ม.๕/๓(๓)
๒๒. นายสรวิชญ์ สุราษฎร์ ม.๕/๓(๓)
๒๓. นายชลันธร เตียวตระกูล ม.๕/๔(๒)
๒๔. นางสาวศรัณย์รัตน์ ศรัณย์สมบัติ ม.๕/๔(๒)
๒๕. นางสาวฉัตรพร พวงมาลัย ม.๕/๓(๔-๑)
๒๖. นางสาวกอร์ปปุณภัทร บุญเศษ ม.๕/๑(๒)
๒๗. นางสาวอัจฉรียา หงส์วริทธิ์ธร ม.๖/๑(๓)
๒๘. นายสขภณ อิศรภักดี ม.๖/๓(๑)
๒๙. นายกรินทร์ ศุขกสิกร ม.๖/๓(๒)
๓๐. นายมานิต มนตรีวสุวัฒน์ ม.๖/๓(๓)
๓๑. นายตรีเทพ บำรุงศิลป์ ม.๖/๓(๔)
๓๒. นายอานีส มิตรยิ้ม ม.๖/๓(๔)
๓๓. นายชนัญชิต ทวีชัยวุฒิกุล ม.๖/๓(๔)
๓๔. นางสาวอนันทินี ต๊ะมาฟู ม.๖/๓(๔)
๓๕. นางสาวธีมาพร คุ้มกระโทก ม.๖/๓(๔)
๓๖. เด็กชายอชิระ นัดพบสุข ม.๒/๖
๓๗. เด็กชายธนภัทร ภาษิตานนท์ ม.๓/๒
๓๘. เด็กชายปวีณ์กร แทน ม.๓/๕
๓๙. นายพาทิศ โอชะกลิ่น ม.๓/๕
๔๐. เด็กชายมหาสมุทร ศรีแก้วประพันธ์ ม.๓/๕
๔๑. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สนนุกิจ ม.๓/๕
๔๒. เด็กหญิงกวิสรา ทองสุข ม.๓/๖
๔๓. นายวรภพ อิงคนันท์ ม.๔/๔(๒)
๔๔. นายปริตต์ ปรีดายันต์ ม.๕/๔(๒)
๔๕. นางสาวสุภัสสรา สีสุด ม.๕/๓(๔-๑)
ฝึกซ้อมโดยคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง​ (ฝ่ายมัธยม)

17/12/2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองไม่ให้นำรถยนต์เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น. เนื่องจากมีนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ ภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ซ้อมกีฬา, ซ้อมวงโยธวาทิต เป็นต้น

เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศรแผลง ม.2/5 และเด็กหญิงปุณยนุช คุ้มดี ม.2/6 ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื...
15/12/2020

เด็กหญิงกมลนัทธ์ ศรแผลง ม.2/5 และเด็กหญิงปุณยนุช คุ้มดี ม.2/6 ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564 และจะทำการเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

เด็กชายชยกรม จันทร์เพ็ญ นักเรียนระดับชั้นม.1/8 ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล (YTMF2020) โ...
13/12/2020

เด็กชายชยกรม จันทร์เพ็ญ นักเรียนระดับชั้นม.1/8 ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล (YTMF2020) โดยรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันดนตรียามาฮ่า สำนักงานใหญ่ ผลการแข่งขันปรากฏว่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภทอิเลคโทน ทีมทาเลนต์ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

กรวิชญ์  มูมะหะหมัดซอและ ได้สิทธิเข้าร่วมแคมป์ฝึกฟุตบอลระดับสากล ในโครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Acad...
11/12/2020

กรวิชญ์ มูมะหะหมัดซอและ ได้สิทธิเข้าร่วมแคมป์ฝึกฟุตบอลระดับสากล ในโครงการ "KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy" โดย บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการคัดเลือกเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมแคมป์ฝึกฟุตบอลระดับสากลกับโค้ช AFC-A-Licene ที่ทรู อารีน่า หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรับทุนการศึกษาคนละ5,000 บาท มีทั้งหมด 6 คน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เราจะร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เส...
10/12/2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เราจะร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 "หลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง และป้องกัน" โดยสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ และสแกนไทยชนะ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการ...
08/12/2020

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- รับสมัครทดสอบ (เฉพาะนักเรียน ป.6) : วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564 (รับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ : www.ds.ru.ac.th)
- สอบวัดระดับความรู้ และสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 31 มกราคม 2564
- ประกาศผลสอบ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564- รับสมัครทด...
07/12/2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

- รับสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) : วันที่ 7 ธันวาคม 2563 - 29 มกราคม 2564 (รับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ : www.ds.ru.ac.th)
- ทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564)

นางสาว ธัญรดี พิมลเกตุกุล นักเรียนชั้น ม.4/4(6)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวั...
04/12/2020

นางสาว ธัญรดี พิมลเกตุกุล นักเรียนชั้น ม.4/4(6)
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่23 -27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ในกลุ่ม 2 (16-18 ปี หญิง)
ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง จากประเภทบุคคล
ท่าผีเสื้อ 100 เมตร ด้วยเวลา 1.10.69 วินาที

นายวสุ พันธุรักษา  นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่23...
04/12/2020

นายวสุ พันธุรักษา นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่23 -27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ในกลุ่ม 2 (14-15 ปี ชาย) ได้รับรางวัล 2 เหรียญทองแดง จาก ประเภทฟรีสไตส์ 200 เมตร และประเภทฟรีสไตส์ 400 เมตร

นายต้นน้ำ กันตีมูล  นักเรียนชั้น ม.4/3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่23 -...
04/12/2020

นายต้นน้ำ กันตีมูล นักเรียนชั้น ม.4/3 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่23 -27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ในกลุ่ม 2 (14-15 ปี ชาย) มีผลการแข่งขันดังนี้

1.ประเภทฟรีสไตส์ 400 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติใหม่ด้วยเวลา 4.06.56 (สถิติเดิม 4.16.78)

2.ประเภทกรรเชียง 100 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติใหม่ ด้วยเวลา 1.00.55 (สถิติเดิม 1.00.89)

3.ประเภทเดี่ยวผสม 200 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติขึ้นใหม่ ด้วยเวลา 2.09.38 (สถิติเดิม 2.14.69)

4.ประเภทฟรีสไตส์ 200 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติขึ้นมาใหม่ด้วยเวลา 1.56.70 (สถิติเดิม 2.00.95)

5.ประเภทกรรเชียง 200 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติขึ้นมาใหม่ด้วยเวลา 2.10.55 (สถิติเดิม 2.13.51)

6.ประเภทเดี่ยวผสม 400 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติขึ้นมาใหม่ด้วยเวลา 4.41.68 (สถิติเดิม 4.51.85)

7.ประเภทฟรีสไตส์ 1500 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติขึ้นมาใหม่ด้วยเวลา 16.29.40 (สถิติเดิม 17.18.44)

8.ประเภทฟรีสไตส์ 100 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติขึ้นมาใหม่ด้วยเวลา 52.61 (สถิติเดิม 55.36)

9.ประเภทผีเสื้อ 200 เมตร เหรียญทอง ทำสถิติขึ้นมาใหม่ด้วยเวลา 2.06.98 (สถิติเดิม 2.13.44)
#ลงแข่งขัน 9 ท่าแข่งขัน
#ผลการแข่งขัน 9 ทอง 9 New Championship Record

เด็กชายวัษษา พันธุรักษา นักเรียนระดับชั้น ม.2/7  (ชมรมว่ายน้ำสิงห์) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปี...
03/12/2020

เด็กชายวัษษา พันธุรักษา นักเรียนระดับชั้น ม.2/7 (ชมรมว่ายน้ำสิงห์) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา2563 เมื่อวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา มีผลการแข่งขันดังนี้
- รางวัลเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 200 เมตร (ทำลายสถิติการแข่งขันด้วยเวลา 2.22.87 นาที)
- รางวัลเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 100 เมตร ด้วยเวลา 1.04.86 นาที
- รางวัลเหรียญเงิน ประเภทฟรีสไตล์ ด้วยเวลา 26.68 วินาที
- รางวัลเหรียญเงิน ประเภทผีเสื้อ ด้วยเวลา 28.89 วินาที

เด็กหญิงปุณยนุ คุ้มดี นักเรียนระดับชั้นม.2/7 (นักกีฬายิมนาสติกลีลา รุ่นเยาวชน) ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ออมสิน ยิมนาส...
03/12/2020

เด็กหญิงปุณยนุ คุ้มดี นักเรียนระดับชั้นม.2/7 (นักกีฬายิมนาสติกลีลา รุ่นเยาวชน) ที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการ ออมสิน ยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสติกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 40 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-22 พฤจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย มีผลการแข่งขันดังนี้
ประเภทรายการบุคคลเฉพาะอุปกรณ์
- รางวัลเหรียญทอง ประเภท เชือก
- รางวัลเหรียญเงิน ประเภท ริบบิ้น
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภท คฑา
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 7 ประเภทบอล
- รองชนะเลิศ อันดับที่ 5 ประเภทรวมอุปกรณ์
ประเภทรายการ รุ่นประชาชน
- รางวัลเหรียญเงิน กรุ๊ป 3 ประเภท ห่วง 4 คฑา
- รางวัลเหรียญเงิน กรุ๊ป 5 ประเภท บอล
- รางวัลเหรียญเงิน กรุ๊ป กรุ๊ปรวมอุปกรณ์

03/12/2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญผู้ปกครองร่วมจัดซุ้มอาหารให้กับนักเรียนในกิจกรรม Thank you party เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็ก ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ อาคาร DS 3 ชั้น 1 ภายในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

http://ds.ru.ac.th/doc/2563/63_Thank_you_party.pdf

02/12/2020

ประกาศจากฝ่ายสวัสดิการ
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. นำใบตอบรับมายื่น
2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน /
บัตรประจำตัวนักเรียน
โดยสามารถมารับทุนได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 ธ.ค. 63

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม Drop of rain with my mind จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลรองชน...
01/12/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม Drop of rain with my mind จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในโครงการวันวิชาการ ๑๐๐ ปี เซนต์คาเบรียล ประเภทการประกวดภาพยนต์สั้นระดับมัธยมศึกษา "พรั่งพรู ฤดูรัก" รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้
๑.นาย​ อานีส​ มิตรยิ้ม ม.๖/๓(๔)
๒.นาย​ เนติพัฒน์ ลักษณวิศิษฎ์ ม.๖/๓(๔)
๓.นางสาว​ อัยธยาน์ กรยุทธพิพัฒน์ ม.๖/๓(๔)
๔.นางสาว​ พิมพ์ลภัส แก่นจันทร์ดี ม.๖/๓(๔)
๕.นางสาว​ ศิวาพัชร์ วามนาวตาร ม.๖/๓(๔)
๖.นางสาว​ ธีมาพร​ คุ้มกระโทก ม.๖/๓(๔)
๗.นายจิรบดี สีหะไตร ม.๖/๔(๖)

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแข่ง...
27/11/2020

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตนายกสมาคมฯ ในวันอังคารที่15ธันวาคม2563 ณ สนามกอล์ฟ วินด์เซอร์ปาร์ค&กอล์ฟคลับ Short Gun:12.00 น. เพื่อหารายได้สมทบทุนในการบูรณะอาคา DS2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่
นายมงคล เรี่ยวเดชะ 089-330-7588
นางวราภัสร์ กำเหนิดงาม 081-819-5868
นางสาวสุฐิตา มาศมัณฑนะ 061-384-6673

ขอแสดงความยินดีกับวง​ DS.RU.BAND​ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง​ (ฝ่ายมัธยม)​ กับรางวัล"ชนะเลิศ"งาน​ RSU​ Music​ C...
26/11/2020

ขอแสดงความยินดีกับวง​ DS.RU.BAND​ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง​ (ฝ่ายมัธยม)​ กับรางวัล"ชนะเลิศ"งาน​ RSU​ Music​ Competition​ จากทั้งหมด​ 114 วงทั่วประเทศ
รับถ้วยรางวัล​ และเกียรติบัตรจาก​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.​เด่น​ อยู่ประเสริฐ​ คณบดีวิทยาลัยดนตรี​ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดยมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมดังต่อไปนี้
1.เด็กชายธนภัทร​ ภาษิตานนท์​ ม.3/2
2.ด.ช.พาทิศ​ โอชะกลิ่น​ ม.3/5
3.ด.ช.ปวีกรณ์ แทน​ ม.3/5
4.ด.ช.นิรัฐภูมิ​ มนตรีวสุวัฒน์​ ม.3/4
5.นายวรภพ​ อิงค์นันท์​ ม.4/4(2)
6.นางสาวฉัตรพร​ พวงมาลัย​ ม.5/3(4-1)
7.นางสาวสุภัสสรา​ สีสุด​ ม.5/3(4-1)
8.นางสาวกอร์ปปุณภัทร​ บุญเศษ​ ม.5/1(2)​
9.นายตรีเทพ​ บำรุงศิลป์​ ม.6/3(4)
นอกจากนี้​ นางสาวฉัตรพร​พวงมาลัย​ มือทรัมเป็ตของวง ยังได้รับรางวัลพิเศษ​ "RSU's God​ Talent" ได้รับทุนการศึกษา​เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ดุริยางคศาสตรบัณฑิต​ วิทยาลัยดนตรี​ มหาวิทยาลัยรังสิต​ มูลค่า​ 554,500 บาท
ฝึกซ้อมโดยคณาอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง​ (ฝ่ายมัธยม)

ด.ญ เกิดเก้า รัตนพันธ์ ชั้นม.1/5 เป็นนักกีฬาขี่ม้าสังกัดสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมทำการแข่งขันขี่ม้ารายการHorse...
23/11/2020

ด.ญ เกิดเก้า รัตนพันธ์ ชั้นม.1/5 เป็นนักกีฬาขี่ม้าสังกัดสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมทำการแข่งขันขี่ม้ารายการHorse Guard Cup 2020ณ.สนามRoyal Horse Guard MaxWin Riding Arena ในวันที่20-22พ.ย2563

ผลการแข่งขันขี่ม้า
-ประเภทDressage Preliminary Test2(ศิลปบังคับม้า)ด.ญ เกิดเก้า รัตนพันธ์ สามารถคว้า3รางวัลจากทั้งหมด6รางวัลคือ
ชนะเลิศอันดับที่1
รองชนะเลิศอันดับที่4
รองชนะเลิศอันดับที่6(HC)
จากผู้เข้าร่วมทำการแข่งขัน48คน

-ประเภทShow Jumping70cm.(ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง)ด.ญ เกิดเก้า รัตนพันธ์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4 จากผู้เข้าร่วมทำการแข่งขัน22คน
...........

ฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมพร้อมรับสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยได้มีการเป...
20/11/2020

ฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการปรับปรุงสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเตรียมพร้อมรับสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยได้มีการเปลี่ยนตู้น้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงอาหาร

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น...
19/11/2020

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (สายปฏิบัติการ)

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น...
19/11/2020

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือก

18/11/2020
ลุยขอบสนามกับพี่เชาว์ 18 พ.ย.2563 ช่องTสปอร์ต ร.ร.สาธิตรามคำแหง เตรียมแข้งสู้ศึกฟุตบอลกรมพลศึก

"สาธิตรามคำแหง" เปิดตัวนักเตะสู้ศึกลูกหนังหลายรายหลายการ

รายการ ลุยขอบสนามกับพี่เชาว์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ช่อง Tสปอร์ต ได้เข้าสัมภาษณ์ทีมนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คึกฤทธิ์ ศิลาลาย รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม (ผู้อำนวยการ), อาจารย์สำรวย หาญห้าว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายเหมราช ถึงเจริญ ผู้ฝึกสอน รวมทั้งนักกีฬา ผู้ปกครอง ถึงการฝึกซ้อม และเตรียมความพร้อมนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อเข้าแข่งขันรายการต่างๆ

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารดีเอส7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแห...
17/11/2020

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารดีเอส7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

การประกวด Northeastern Wind Festival & Competition วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่าย...
16/11/2020

การประกวด Northeastern Wind Festival & Competition วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กลุ่มสาระฯศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดในประเภทวง Concert Band Division 1 ณ โคราช ฮอลล์เซ็นทรัล จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ประพันธ์พงศ์ มณีวงษ์ และอาจารย์กิติภัทร ภูวะปัจฉิม
ผลปรากฎว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้รับรางวัลเหรียญทอง​
โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดดังนี้

ด.ช.ชุติเชษฐ์ ศุภณรงค์พงศ์ ม.2/2
ด.ญ.ณญาดา​ ช​มภู​ ม.2/6
ด.ญ.สุภัสสร อินทมะโน ม.2/7

ด.ช.ธรรศพงศ์ จิตติวราโรจน์ ม.3/1
ด.ญ. ชนัญกาญจ์ ดุสิตา ม.3/2
ด.ช.สรัล วรรณพงษ์ ม.3/3
ด.ญ.อักษิพร ชอบชื่น ม.3/4
นายนิรัฐภูมิ มนตรีสุวรรณ ม.3/4
นายอัครวิทย์ ประทุมวัน 3/8
นาย ฐิติ​พงศ์​ รุจิ​ร​พิสิฐ​ ห้อง3/8
น.ส.ปัณณสา เทียนสว่าง ม.3/8
น.ส.พิชชาอร คณะเจริญ ม.3/EP

น.ส. สิธาสินี จันทร์มุข ม.4/3(3)
น.ส. จลิตา โพธิ์ศรีชัย ม.4/3(4)
นาย วิพุธ มาแก้ว ม.4/1(2)
นาย อนันดา สนธินรากุล ม.4/4(6)
นายพงศกร บัวสำโรง

นาย นครา เมฆาสุวรรณรัตน์ ม.5/3(3)
น.ส. นันทิยา คุ้มกระโทก ม.5/3(2)
น.ส. ฉัตรพร พวงมาลัย ม.5/3(4-1)
น.ส. สุทธิวรรณ วรรณสมบัติศิริ 5/2
น.ส. ศรัณย์รัตน์ ศรัณย์สมบัติ ม5/4(2)
น.ส. ทิพวรรณ สันธิศิริ ม.5/3(2)
นาย ชลันธร เตียวตระกูล ม.5/4(2)
นางสาวกอร์ปปุณภัทร บุญเศษ
นาย สรวิชญ์ สุราษฎร์

น.ส.อัจฉรียา หงส์วริทธิ์ธร ม.6/1(3)
นาย สขภณ อิศรภักดี ม.6/3(1)
นาย มานิต มนตรีวสุวัฒน์ ม.6/3(3)
นายตรีเทพ บำรุงศิลป์ ม.6\3(4)
น.ส.อนันทินี ต๊ะมาฟู ม.6/3(4)
นาย ชนัญชิต ทวีชัยวุฒิกุล ม.6/3(4)
นางสาว ธีมาพร คุ้มกระโทก ม.6/3(4)
นาย​ อานีส​ มิตรยิ้ม​ ห้อง​ 6/3(4)
นายกรินทร์ สุขกสิกร

ทั้งนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนสาธิตรามคำแหง ยังเหลือโปรแกรมการประกวดอีกสองรายการคือ รายการวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทาน (TWMC2020) และ Valaya Alongkorn Music Competition ในเดือนธันวาคมนี้อีกด้วย

ที่อยู่

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
Bang Kapi
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108356

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Kapi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด