สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล "สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมวิชาการ เพื่อการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" พันธกิจของ สำนักงานส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัมนาทางหลวงท้องถิ่น
สร้างมาตรฐานเพื่อสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเอกภาพและมาตรฐานสากล
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการในการก่อสร้าง บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทางหลวงท้องถิ่นรวมถึงการกำกับดูแล ตามพรบ.ทางหลวง
สนับสนุนด้านวิชาการในการจัดทำแผนแม่บทและผังโครงข่ายทางเพื่อการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เปิดเหมือนปกติ

👃🏻ตรวจโควิดด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไ...
13/09/2021

👃🏻ตรวจโควิดด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

👃🏻ตรวจโควิดด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

🏠การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฟื้นที่บ้าน❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​...
13/09/2021

🏠การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฟื้นที่บ้าน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

🏠การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฟื้นที่บ้าน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

⛱จุดสังเกต ตลาดสด ปลอดภัย “โรคโควิด 19”❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อ...
13/09/2021

⛱จุดสังเกต ตลาดสด ปลอดภัย “โรคโควิด 19”

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

⛱จุดสังเกต ตลาดสด ปลอดภัย “โรคโควิด 19”

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

💉ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​...
13/09/2021

💉ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

💉ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

⚠️ 💉ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรงดเหล้า❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่...
13/09/2021

⚠️ 💉ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรงดเหล้า

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อมใจคน​ทั้งชาติ​💛💙

⚠️ 💉ก่อนและหลังฉีดวัคซีน ควรงดเหล้า

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อมใจคน​ทั้งชาติ​💛💙

🧒เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ฉีดวัคซีน​ ใช้บริการร้านอาหารร่วมกับผู้ปกครองได้หรือไม่ ?❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหล...
13/09/2021

🧒เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ฉีดวัคซีน​ ใช้บริการร้านอาหารร่วมกับผู้ปกครองได้หรือไม่ ?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🧒เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่ฉีดวัคซีน​ ใช้บริการร้านอาหารร่วมกับผู้ปกครองได้หรือไม่ ?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🧹 อุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้าน ช่วง สถานการณ์ โควิด-19 🏠❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​...
13/09/2021

🧹 อุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้าน ช่วง สถานการณ์ โควิด-19 🏠

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🧹 อุปกรณ์ที่ควรมีติดบ้าน ช่วง สถานการณ์ โควิด-19 🏠

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🛵 บริการอาหารเดลิเวอรี อย่างปลอดภัย🍜❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใ...
13/09/2021

🛵 บริการอาหารเดลิเวอรี อย่างปลอดภัย🍜

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🛵 บริการอาหารเดลิเวอรี อย่างปลอดภัย🍜

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

😷 ออกจากบ้าน ใส่หน้ากากกี่ชั้น 👍❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน...
13/09/2021

😷 ออกจากบ้าน ใส่หน้ากากกี่ชั้น 👍

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

😷 ออกจากบ้าน ใส่หน้ากากกี่ชั้น 👍

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🏠🧹เทคนิคการทำความสะอาดบ้าน covid ตามสถานการณ์✅ในบ้านไม่มี​คนติดเชื้อ​ ใช้สบู่เชื้อโควิชห่อหุ้มด้วยชั้นไขมัน น้ำกับสบู่นอ...
06/09/2021

🏠🧹เทคนิคการทำความสะอาดบ้าน covid ตามสถานการณ์

✅ในบ้านไม่มี​คนติดเชื้อ​ ใช้สบู่
เชื้อโควิชห่อหุ้มด้วยชั้นไขมัน น้ำกับสบู่นอกจากใช้ล้างมือแล้วยังสามารถนำมาใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆได้ดี

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🏠🧹เทคนิคการทำความสะอาดบ้าน covid ตามสถานการณ์

✅ในบ้านไม่มี​คนติดเชื้อ​ ใช้สบู่
เชื้อโควิชห่อหุ้มด้วยชั้นไขมัน น้ำกับสบู่นอกจากใช้ล้างมือแล้วยังสามารถนำมาใช้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆได้ดี

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🏠🧹เทคนิคการทำความสะอาดบ้าน covid ตามสถานการณ์✅ ในบ้านมีคนติดเชื้อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช่นน้ำยาฟอกขาว​ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์​ แ...
06/09/2021

🏠🧹เทคนิคการทำความสะอาดบ้าน covid ตามสถานการณ์

✅ ในบ้านมีคนติดเชื้อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

เช่นน้ำยาฟอกขาว​ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์​ แอลกอฮอล์​ 70%
คนเป็นโรคหืดอาจมีอาการกำเริบเพราะไอระเหยจากสารเคมี​
ควรหลีกเลี่ยง​บริเวณ​ที่ทำความสะอาด​ ดูวิธี​ใช้บนสลาก​ ใช้ผิดอาจไม่ได้​ผล​หรือเป็นอันตราย

⚠️ระหว่าง​ทำควรสวม​ถุงมือ​ สวมหน้ากาก​ และเปิดหน้าต่าง​ระบาย​อากาศ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🏠🧹เทคนิคการทำความสะอาดบ้าน covid ตามสถานการณ์

✅ ในบ้านมีคนติดเชื้อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

เช่นน้ำยาฟอกขาว​ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์​ แอลกอฮอล์​ 70%
คนเป็นโรคหืดอาจมีอาการกำเริบเพราะไอระเหยจากสารเคมี​
ควรหลีกเลี่ยง​บริเวณ​ที่ทำความสะอาด​ ดูวิธี​ใช้บนสลาก​ ใช้ผิดอาจไม่ได้​ผล​หรือเป็นอันตราย

⚠️ระหว่าง​ทำควรสวม​ถุงมือ​ สวมหน้ากาก​ และเปิดหน้าต่าง​ระบาย​อากาศ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ 3​ วิธี​ล้างผักผลไม้​ ​ไม่​ให้มีทั้งสารเคมีและโควิด❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโ...
06/09/2021

✅ 3​ วิธี​ล้างผักผลไม้​ ​ไม่​ให้มีทั้งสารเคมีและโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ 3​ วิธี​ล้างผักผลไม้​ ​ไม่​ให้มีทั้งสารเคมีและโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ติดโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เ...
06/09/2021

💉 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ติดโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

💉 ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว ติดโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

👍 การป้องกันการติดเชื้อโควิ 19 ดแบบครอบจักรวาล 🌎❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไท...
06/09/2021

👍 การป้องกันการติดเชื้อโควิ 19 ดแบบครอบจักรวาล 🌎

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

👍 การป้องกันการติดเชื้อโควิ 19 ดแบบครอบจักรวาล 🌎

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🏥 โรงพยาบาลสนาม "ห้ามสูบบุหรี่" ❌❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​ค...
06/09/2021

🏥 โรงพยาบาลสนาม "ห้ามสูบบุหรี่" ❌

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🏥 โรงพยาบาลสนาม "ห้ามสูบบุหรี่" ❌

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🏠 3​ ขั้นตอนการใช้ออกซิเจน ที่บ้านให้ปลอดภัย❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไ...
06/09/2021

🏠 3​ ขั้นตอนการใช้ออกซิเจน ที่บ้านให้ปลอดภัย

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🏠 3​ ขั้นตอนการใช้ออกซิเจน ที่บ้านให้ปลอดภัย

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🚫มาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับพื้นที่ต่างๆ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไท...
06/09/2021

🚫มาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับพื้นที่ต่างๆ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🚫มาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับพื้นที่ต่างๆ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🌡 ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสำนักงาน อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 C❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อ...
06/09/2021

🌡 ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสำนักงาน อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 C

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🌡 ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสำนักงาน อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37.5 C

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

ปรับล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามมติ ศบค. วันที่ 27 สิงหาคม 64 มีผล 1 กันยายน 64❤️ ด้วยความห่วงใย จาก...
30/08/2021

ปรับล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
ตามมติ ศบค. วันที่ 27 สิงหาคม 64 มีผล 1 กันยายน 64

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ปรับล็อกดาวน์-เคอร์ฟิว 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
ตามมติ ศบค. วันที่ 27 สิงหาคม 64 มีผล 1 กันยายน 64

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🐘 "ร้องเพลงช้าง" ล้างมือด้วยสบู่ สู้ โควิด-19 🖐️❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไท...
30/08/2021

🐘 "ร้องเพลงช้าง" ล้างมือด้วยสบู่ สู้ โควิด-19 🖐️

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🐘 "ร้องเพลงช้าง" ล้างมือด้วยสบู่ สู้ โควิด-19 🖐️

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

💉 ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางเข้าไทยต้องกักตัว 14 วัน เหมือนเดิม 🇹🇭❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท...
30/08/2021

💉 ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางเข้าไทย
ต้องกักตัว 14 วัน เหมือนเดิม 🇹🇭

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

💉 ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดินทางเข้าไทย
ต้องกักตัว 14 วัน เหมือนเดิม 🇹🇭

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

โรคเบาหวานกับโรคcovid-19❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​...
30/08/2021

โรคเบาหวานกับโรคcovid-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

โรคเบาหวานกับโรคcovid-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

🔎เช็คอีกทีถูกวิธีหรือไม่ ? สวมหน้ากาก 2 ชั้น❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว...
30/08/2021

🔎เช็คอีกทีถูกวิธีหรือไม่ ? สวมหน้ากาก 2 ชั้น

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

🔎เช็คอีกทีถูกวิธีหรือไม่ ? สวมหน้ากาก 2 ชั้น

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

❤️ SAVE ตัวเองยังไง ? เมื่อต้องใช้บริการรถสาธารณะในช่วงวิกฤต Covid-19❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางห...
30/08/2021

❤️ SAVE ตัวเองยังไง ? เมื่อต้องใช้บริการรถสาธารณะในช่วงวิกฤต Covid-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

❤️ SAVE ตัวเองยังไง ? เมื่อต้องใช้บริการรถสาธารณะในช่วงวิกฤต Covid-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💙💛

💉 การประเมิน​ประสิทธิภาพ​วัคซีน​ AstraZeneca❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว...
30/08/2021

💉 การประเมิน​ประสิทธิภาพ​วัคซีน​ AstraZeneca

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉 การประเมิน​ประสิทธิภาพ​วัคซีน​ AstraZeneca

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉 การประเมิน​ประสิทธิภาพ​วัคซีน​ Sinovac❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย...
30/08/2021

💉 การประเมิน​ประสิทธิภาพ​วัคซีน​ Sinovac

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉 การประเมิน​ประสิทธิภาพ​วัคซีน​ Sinovac

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🏘️ ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น​ ไม่ควรไปในที่แออัด​ หรือจุดเสี่ยง"เพราะการออกจาก​บ้าน​ทุกครั้งคือการเพิ่มโอกาส​ได้รับเชื้อ​"...
30/08/2021

🏘️ ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น​ ไม่ควรไปในที่แออัด​ หรือจุดเสี่ยง

"เพราะการออกจาก​บ้าน​ทุกครั้งคือการเพิ่มโอกาส​ได้รับเชื้อ​"

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🏘️ ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น​ ไม่ควรไปในที่แออัด​ หรือจุดเสี่ยง

"เพราะการออกจาก​บ้าน​ทุกครั้งคือการเพิ่มโอกาส​ได้รับเชื้อ​"

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🏠คนดื่มชา กาแฟ เป็นประจำก่อนฉีดวัคซีนโควิดไม่จำเป็นต้องงด แต่ถ้าปกติไม่ค่อยดื่ม ควรเลี่ยง​ เพราะคาเฟอีนในชา กาแฟ มีฤทธิ์...
23/08/2021

🏠คนดื่มชา กาแฟ เป็นประจำ
ก่อนฉีดวัคซีนโควิดไม่จำเป็นต้องงด แต่ถ้าปกติไม่ค่อยดื่ม ควรเลี่ยง​ เพราะคาเฟอีนในชา กาแฟ มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🏠คนดื่มชา กาแฟ เป็นประจำ
ก่อนฉีดวัคซีนโควิดไม่จำเป็นต้องงด แต่ถ้าปกติไม่ค่อยดื่ม ควรเลี่ยง​ เพราะคาเฟอีนในชา กาแฟ มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

เลี่ยงได้เลี่ยง........สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​...
23/08/2021

เลี่ยงได้เลี่ยง........สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

เลี่ยงได้เลี่ยง........สถานที่เสี่ยงติดเชื้อ

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

✅ วิธีป้องกัน การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด ?❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไท...
23/08/2021

✅ วิธีป้องกัน การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด ?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

✅ วิธีป้องกัน การติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด ?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

📦 รับ-ส่งของออนไลน์ จัดให้มีจุดรับ-ส่ง 🏠❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่...
16/08/2021

📦 รับ-ส่งของออนไลน์ จัดให้มีจุดรับ-ส่ง 🏠

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

📦 รับ-ส่งของออนไลน์ จัดให้มีจุดรับ-ส่ง 🏠

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

✅คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไท...
16/08/2021

✅คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💛💙

✅คำแนะนำ สำหรับผู้ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ💛💙

🏠 HOME ISOLATION ข้อปฏิบัติ​ของ​ "ผู้ดูแลผู้​ป่วย" ที่แยกกักตัว​ที่บ้าน❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทาง...
16/08/2021

🏠 HOME ISOLATION ข้อปฏิบัติ​ของ​ "ผู้ดูแลผู้​ป่วย" ที่แยกกักตัว​ที่บ้าน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

🏠 HOME ISOLATION ข้อปฏิบัติ​ของ​ "ผู้ดูแลผู้​ป่วย" ที่แยกกักตัว​ที่บ้าน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

การนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล 🏥❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่...
09/08/2021

การนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล 🏥
❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️
💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

การนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล 🏥
❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️
💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

การนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล 🏥❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่...
09/08/2021

การนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล 🏥
❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️
💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

การนำผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล 🏥
❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️
💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ที่อยู่

กรมทางหลวงชนบท สสท. 9 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม.
Bang Khen
10220

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา การกระจายอำนาจแก่ อปท.โดยที่ภารกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ทั่วประเทศมีระยะทางประมาณ 338,250 กิโลเมตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. ในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625515970

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bang Khen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าจากทุกสถาบันการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 7 สาขาวิชา #อาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพ เริ่มรับสมัครตั้งวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น สสท. ครับ