สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล "สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมวิชาการ เพื่อการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" พันธกิจของ สำนักงานส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท

กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัมนาทางหลวงท้องถิ่น
สร้างมาตรฐานเพื่อสนับสนุน อปท. ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเอกภาพและมาตรฐานสากล
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการในการก่อสร้าง บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทางหลวงท้องถิ่นรวมถึงการกำกับดูแล ตามพรบ.ทางหลวง
สนับสนุนด้านวิชาการในการจัดทำแผนแม่บทและผังโครงข่ายทางเพื่อการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

เปิดเหมือนปกติ

✅ เช็กอาการ ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง รุนแรงระดับไหน❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื...
12/07/2021

✅ เช็กอาการ ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง รุนแรงระดับไหน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

✅ เช็กอาการ ติดเชื้อโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตนเอง รุนแรงระดับไหน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

✅ กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื...
12/07/2021

✅ กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

✅ กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

😷สวมหน้ากาก 2 ชั้น ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% โดยสวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้า❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กร...
12/07/2021

😷สวมหน้ากาก 2 ชั้น ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% โดยสวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้า

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

😷สวมหน้ากาก 2 ชั้น ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อได้สูงถึง 90% โดยสวมหน้ากากอนามัยทับด้วยหน้ากากผ้า

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

✅ หากกำลังจะไป​ฉีดวัคซีน​โควิด​ แต่ถูกสุนัข​หรือแมวกัด​ ควรทำอย่างไร..?❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทา...
05/07/2021

✅ หากกำลังจะไป​ฉีดวัคซีน​โควิด​ แต่ถูกสุนัข​หรือแมวกัด​ ควรทำอย่างไร..?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

✅ หากกำลังจะไป​ฉีดวัคซีน​โควิด​ แต่ถูกสุนัข​หรือแมวกัด​ ควรทำอย่างไร..?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

🛵 คำแนะนำในการป้องกันโควิด สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง...
05/07/2021

🛵 คำแนะนำในการป้องกันโควิด สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

🛵 คำแนะนำในการป้องกันโควิด สำหรับ ผู้จัดส่ง ผู้รับสินค้า

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

😷 หน้ากาก สวมถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19✅❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อ...
05/07/2021

😷 หน้ากาก สวมถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19✅

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

😷 หน้ากาก สวมถูกวิธี ลดเสี่ยง COVID-19✅

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post
02/07/2021

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post

4 มาตราการ เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ 🏨❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​...
28/06/2021

4 มาตราการ เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ 🏨

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

4 มาตราการ เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของสถานประกอบการ 🏨

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🚫แนวทางการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​...
28/06/2021

🚫แนวทางการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

🚫แนวทางการป้องกันโควิด-19 ในสถานที่ทำงาน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ประชาชนควรฉีดวัคซีน​ไข้หวัด​ใหญ่​โดยเฉพาะ​กลุ่ม​เสี่ยง​ต่อไปนี้เพื่อป้องกัน​การป่วยรุนแรง​จากการติดเชื้อร่วมกับโควิด❤️ด...
28/06/2021

✅ประชาชนควรฉีดวัคซีน​ไข้หวัด​ใหญ่​โดยเฉพาะ​กลุ่ม​เสี่ยง​ต่อไปนี้

เพื่อป้องกัน​การป่วยรุนแรง​จากการติดเชื้อร่วมกับโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ประชาชนควรฉีดวัคซีน​ไข้หวัด​ใหญ่​โดยเฉพาะ​กลุ่ม​เสี่ยง​ต่อไปนี้

เพื่อป้องกัน​การป่วยรุนแรง​จากการติดเชื้อร่วมกับโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

Photos from สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ทช.'s post
25/06/2021

Photos from สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ทช.'s post

💙 ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่มีผล 21 มิถุนายน 256❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ ...
21/06/2021

💙 ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่
มีผล 21 มิถุนายน 256

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💙 ปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่
มีผล 21 มิถุนายน 256

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่าประมาท​ การ์ดตก​ หลังฉีดแล้วยังต้องหมั่น…ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก❤️ด้ว...
21/06/2021

✅ ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่าประมาท​ การ์ดตก​ หลังฉีดแล้วยังต้องหมั่น…ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ ฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อโควิด 19 ได้อย่าประมาท​ การ์ดตก​ หลังฉีดแล้วยังต้องหมั่น…ล้างมือ รักษาระยะห่าง ใส่หน้ากาก

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉ภาวะ ISRR วัคซีนโควิด-19❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ท...
21/06/2021

💉ภาวะ ISRR วัคซีนโควิด-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉ภาวะ ISRR วัคซีนโควิด-19

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ แนวปฏิบัติของสถานศึกษา กรณีการเปิดภาคเรียนที่ 1ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด❤️ด้วย​คว...
14/06/2021

✅ แนวปฏิบัติของสถานศึกษา กรณีการเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ แนวปฏิบัติของสถานศึกษา กรณีการเปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2564 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด19❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื...
14/06/2021

💉 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

💉 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

💉 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​...
14/06/2021

💉 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

💉 อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

✅ ข้อแนะนำการฉีควัคซีนโควิค 19​ ในผู้ใช้ยาคุมกำเนิคชนิคฮอร์โมน❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบ...
07/06/2021

✅ ข้อแนะนำการฉีควัคซีน
โควิค 19​ ในผู้ใช้ยาคุมกำเนิคชนิคฮอร์โมน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

✅ ข้อแนะนำการฉีควัคซีน
โควิค 19​ ในผู้ใช้ยาคุมกำเนิคชนิคฮอร์โมน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

💉ฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ?❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​...
07/06/2021

💉ฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ?

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

💉ฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ?

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

✅ ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการในตลาด❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไ...
07/06/2021

✅ ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการในตลาด

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

✅ ข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการในตลาด

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

🙏🏻ขอขอบคุณ อาสาสมัครจิตอาสาทุกด้านทุกกลุ่มเขต 366 คน❤ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​...
31/05/2021

🙏🏻ขอขอบคุณ อาสาสมัครจิตอาสาทุกด้านทุกกลุ่มเขต 366 คน

❤ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

🙏🏻ขอขอบคุณ อาสาสมัครจิตอาสาทุกด้านทุกกลุ่มเขต 366 คน

❤ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

💉คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื...
31/05/2021

💉คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจคน​ทั้งชาติ​💛💙

💉คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจคน​ทั้งชาติ​💛💙

👷 หายจากโควิดแล้ว กลับไปทำงานได้แลยไหม?❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ...
31/05/2021

👷 หายจากโควิดแล้ว กลับไปทำงานได้แลยไหม?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจคน​ทั้งชาติ​💛💙

👷 หายจากโควิดแล้ว กลับไปทำงานได้แลยไหม?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ ​เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจคน​ทั้งชาติ​💛💙

ข้อปฏิบัติ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด19❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​...
24/05/2021

ข้อปฏิบัติ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ข้อปฏิบัติ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ข้อปฏิบัติ วันที่เข้ารับการฉีดฉีดวัคซีนโควิด19❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​...
24/05/2021

ข้อปฏิบัติ วันที่เข้ารับการฉีดฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ข้อปฏิบัติ วันที่เข้ารับการฉีดฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ข้อปฏิบัติ หลังรับการฉีดฉีดวัคซีนโควิด19❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่...
24/05/2021

ข้อปฏิบัติ หลังรับการฉีดฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ข้อปฏิบัติ หลังรับการฉีดฉีดวัคซีนโควิด19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

💪ตั้งการ์ดสูงระวัง​ โควิด-19​สายพันธุ์​อินเดีย❤️ด้วยความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว...
24/05/2021

💪ตั้งการ์ดสูงระวัง​ โควิด-19​
สายพันธุ์​อินเดีย

❤️ด้วยความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💪ตั้งการ์ดสูงระวัง​ โควิด-19​
สายพันธุ์​อินเดีย

❤️ด้วยความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

💉3 ช่องทางกระจายวัคซีน โควิด-19❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​...
24/05/2021

💉3 ช่องทางกระจายวัคซีน โควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

💉3 ช่องทางกระจายวัคซีน โควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💙💛

✅ ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เ...
17/05/2021

✅ ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

✅ ข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

💉ฉีดวัคซีนแล้ว“ไม่ได้แปลว่า ไม่ติดเชื้อ”แต่ป้องกันการเสียชีวิต และป่วยรุนแรงได้❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"...
17/05/2021

💉ฉีดวัคซีนแล้ว
“ไม่ได้แปลว่า ไม่ติดเชื้อ”
แต่ป้องกันการเสียชีวิต และป่วยรุนแรงได้

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

💉ฉีดวัคซีนแล้ว
“ไม่ได้แปลว่า ไม่ติดเชื้อ”
แต่ป้องกันการเสียชีวิต และป่วยรุนแรงได้

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

✅ ขั้นตอนการเข้ารับ​ วัคซีน​แบบ​Walk​ in❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ...
17/05/2021

✅ ขั้นตอนการเข้ารับ​ วัคซีน​แบบ​Walk​ in

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅ ขั้นตอนการเข้ารับ​ วัคซีน​แบบ​Walk​ in

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก.. กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

✅มาเตรียมตัว​ก่อนฉีด​วัคซีน​กัน​เถอะ❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื...
11/05/2021

✅มาเตรียมตัว​ก่อนฉีด​วัคซีน​กัน​เถอะ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

✅มาเตรียมตัว​ก่อนฉีด​วัคซีน​กัน​เถอะ

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💙💛ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💛💙

กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือ..ร่วมใจ..ต้านภัย COVID-19❤ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤💛💙"ทาง...
11/05/2021

กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือ..ร่วมใจ..ต้านภัย COVID-19

❤ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

กรมทางหลวงชนบท และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ร่วมมือ..ร่วมใจ..ต้านภัย COVID-19

❤ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"💛💙

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่...
11/05/2021

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​" 🚜

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post
07/05/2021

Photos from กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม's post

ที่อยู่

กรมทางหลวงชนบท สสท. 9 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กทม.
Bang Khen
10220

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา การกระจายอำนาจแก่ อปท.โดยที่ภารกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ทั่วประเทศมีระยะทางประมาณ 338,250 กิโลเมตร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. ในการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625515970

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bang Khen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าจากทุกสถาบันการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ปวส.ภาคสมทบ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 7 สาขาวิชา #อาชีวะสร้างงานสร้างอาชีพ เริ่มรับสมัครตั้งวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น สสท. ครับ