องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน อบต.ตลิ่งชัน ปกครอง 2 ตำบล คือ ตำบลตลิ่งชัน มี 6 หมู่บ้าน และตำบลคุ้งลาน มี 5 หมู่บ้าน

ประกาศดับไฟ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกมา ณ โอกาสนี้🙏
25/08/2023

ประกาศดับไฟ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 14.00 น.
ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกมา ณ โอกาสนี้🙏

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา #ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย 1/2566  🗓️นายจิรภัทร ตรีลาภี ประธานสภา...
22/08/2023

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา
#ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัย 1/2566

🗓️นายจิรภัทร ตรีลาภี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน สมัยวิสามัญ สมัย 1/2566
โดยมี นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน นายวิรัช เกตุถาวร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการแและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน

✨คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดย...
19/08/2023

✨คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา✨🙏

⭐️ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน เข้าร่วมถวายการต้อนรับ คณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพปวรเมธี ประธานกรรมการขับเคลื่อน นายธนาคม จงจิระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศิล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2566
โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเดชพระคุณพระราชวชิรสารสุธี เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมถวายการต้อนรับฯ ณ วัดขนอนใต้ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา🍀

#ขออนุญาติภาพบางส่วน 📸 จากเพจ ช่างภาพบ้านนอก

🍶วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน - คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ มอบหมายให้เจ้าหน...
19/08/2023

🍶วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน - คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำนมพาสเจอร์ไรส์ มอบแก่ โรงเรียนราษฎร์บำรุง โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร รพสต.ตลิ่งชัน รพสต.คุ้งลาน ศพด.โรงเรียนราษฎร์บำรุง และ ศพด.โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ในเขตพื้นที่
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน🫶🏻

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.🏥 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.
🏥 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน พร้อมด้วย นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมส่งมอบห้องน้ำให้บ้านผู้ยากไร้ โดยกิ่งกาชาดอำเภอบางปะอินให้การสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน🤟

ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิง...
12/08/2023

ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมชิกสภา ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน

🌱วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต. ตลิ่งชัน-คุ...
11/08/2023

🌱วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต. ตลิ่งชัน-คุ้งลาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณบึงสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน🌳🌴
#ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
#ท้องถิ่นช่วยลดโลกร้อน
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน🫶🏻

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายพะเนียด ผลภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบให้นายวิทยา รื่นนิตย์ เลขานุการน...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายพะเนียด ผลภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบให้นายวิทยา รื่นนิตย์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยนางสาวปริศนา หมู่ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลคุ้งลาน เพื่อมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ภายใต้ “โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายพะเนียด ผลภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบให้นายวิทยา รื่นนิตย์ เลขานุการน...
08/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายพะเนียด ผลภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบให้นายวิทยา รื่นนิตย์ เลขานุการนายกฯ พร้อมด้วยนางสาวปริศนา หมู่ทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลตลิ่งชัน เพื่อมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ภายใต้ “โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

🗳️วันพฤหัสบดี ที่3 สิงหาคม 2566นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ลงพื้นที่เยี่ยมและตรวจดูความ...
03/08/2023

🗳️วันพฤหัสบดี ที่3 สิงหาคม 2566
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ลงพื้นที่เยี่ยมและตรวจดูความเรียบร้อยในการดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำที่ได้รับสนับสนุนจาก
กิ่งกาชาด อำเภอบางปะอิน เพื่อให้การข่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนกับประชาชนในพื้นที่🏠
#คืดไวทำไวใว่ใจทุกชุมชน🤟

🕯️เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น (ช่วงเย็น)องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและ...
29/07/2023

🕯️เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น (ช่วงเย็น)
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่มจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอบางปะอินริมน้ำ หลังเก่า

📃วันที่ 28 กรกฎาคม 2566นายพะเนียด  ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน -คุ้งลาน มอบหมายงานกองช่าง เร่งดำเนินการซ่อม...
28/07/2023

📃วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน -คุ้งลาน มอบหมายงานกองช่าง เร่งดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำประปาที่ชำรุด บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งลาน โดยเร็วที่สุด ซึ่งอาจมีผลทำให้น้ำปะปาไม่ไหล ต้องกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 🙏🙏🚧
#📞 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035-707072

⭐️เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.00 น (ช่วงเช้า)องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาห...
28/07/2023

⭐️เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.00 น (ช่วงเช้า)
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน
เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอบางปะอินริมน้ำ หลังเก่า

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติส...
28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภา ประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน -คุ้งลาน

💌 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566เวลา 08.00 น.🌱องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต.ตลิ่ง...
27/07/2023

💌 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00 น.
🌱องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลานได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา
28 กรกฎาคม 2566
โดยมี นายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุล สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 4 นายณรงค์ชัย กรรณสูตร สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน -คุ้งลาน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน

26/07/2023
ประมวลภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลานจัดโครงการแห่เทียนพรรษา (ทางน้ำ) ประจำปี 2566ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ท...
26/07/2023

ประมวลภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลานจัดโครงการแห่เทียนพรรษา (ทางน้ำ) ประจำปี 2566
ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกฝ่าย ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วย 🙏🙏❤️ #ปีหน้าเจอกันใหม่น่าาา😃
#เครดิตภาพ 📷 เพจ ช่างภาพบ้านนอก🙏

🚧วันที่ 24 กรกฎาคม 2566นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทา...
24/07/2023

🚧วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวบริเวณหมู่บ้านอโยธยา เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน🚌🛵
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน

.          📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣ขอเชิญประชาชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา(ทางน้ำ) ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 2...
24/07/2023

. 📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
ขอเชิญประชาชนร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา(ทางน้ำ) ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 ณ บริเวณท่าน้ำหน้าบ้าน
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ขบวนเรือต้นเทียนพรรษา ออกจากท่าน้ำเดินทางไปถวายเทียน ณ วัดขนอนใต้และวัดขนอนเหนือ
#จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 🙏🙏

📣📣ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน📣📣 #เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องด้วย วันเข้าพรรษาซึ่ง...
22/07/2023

📣📣ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน📣📣
#เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา
เนื่องด้วย วันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน จึงได้จัดทำโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา (ทางน้ำ) ประจำปี 2566 ขึ้น โดยในวันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน -คุ้งลาน สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน จัดแต่งรถพร้อมวิ่งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ออกมาร่วมทำบุญเพื่อนำไปถวาย ณ วัดขนอนใต้ และ วัดขนอนเหนือ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (แห่เทียนทางน้ำ) ต่อไป
#จึงขอประสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และได้ร่วมทำบุญถวายเทียน🙏🙏

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน 📣📣เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์ก...
21/07/2023

📣📣แจ้งประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน 📣📣
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
🩷🩷องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน - คุ้งลาน ได้เปิดช่องทางสำหรับประชาชนในการเสนอข้อร้องเรียนผ่านทา...
20/07/2023

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน - คุ้งลาน ได้เปิดช่องทางสำหรับประชาชนในการเสนอข้อร้องเรียนผ่านทางเว๊ปไซต์ https://www.talingchan-khunglan.go.th/contact4.php
เพื่อรับฟังความเห็น/ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ🙏

07/07/2023
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพร ที่เป็นได้ทั้งอาหารและ...
05/07/2023

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกผักสวนครัวและสวนสมุนไพร ที่เป็นได้ทั้งอาหารและยารักษาโรค เป็นหนึ่งในแนวทางการพึ่งพาตนเองและสร้างความมั่นคงด้านอาหารได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ภายใต้โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร🌱🌱
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน

🙏วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น💛 นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมายให้นางสา...
27/06/2023

🙏วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น💛
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมายให้นางสาวชนิสรา ภาคบรูณ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายธันฐกรณ์ วัตถุทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน นายวีรภัทร หมู่ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมในพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาการเปรียญ มวก. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร โดยมีพระราชวชิรสารสุธี (อเนก มนุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอินเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลบ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 มิถุนายน 2566💊นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าร...
23/06/2023

วันที่ 22 มิถุนายน 2566💊
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ โรงเรียนราษฎร์บำรุง คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณหมู่บ้าน ตำบลตลิ่งชัน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่รู้ถึงความสำคัญของโทษจากสิ่งเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว👊🏻👨‍👩‍👧‍👧
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน🥰

🤝องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน👨‍👩‍👧‍👧ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลตลิ่งชัน ตำบลคุ้งลาน ร่วมกันบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื...
21/06/2023

🤝องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน👨‍👩‍👧‍👧
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลตลิ่งชัน ตำบลคุ้งลาน ร่วมกันบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน และสวมเสื้อสีขาว เพื่อร่วมรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด"
วันที่ 26 มิถุนายน นี้

📣📣ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน เรื่องการ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ***ภาษีที่ดินและสิ่งปลู...
18/06/2023

📣📣ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน เรื่องการ รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
***ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง***
🩷 #ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
❤️ #เบี้ยปรับ 40% ของค่าภาษี กรณีเกินกำหนดชำระ
- 20% ของภาษี กรณีชำระภายในกำหนดหนังสือแจ้งเตือน
10% ของค่าภาษีกรณีชำระเกินกำหนดแต่ก่อนหนังสือ แจ้งเตือน
🧡 #เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำระ
💛 #บทลงโทษ : เบี้ยปรับ, เงินเพิ่ม, อายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด,ระงับการทำนิติกรรมที่ดิน
💚 ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พฤศจิกายน-มกราคม 2566
💜 #ประกาศราคาประเมิน กุมภาพันธ์- มีนาคม 2566
💙 #แจ้งการประเมิน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566
🩵 #ชำระภาษี เมษายน -มิถุนายน 2566

📂15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา🚨นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน และ นายวิทยา รื่นนิตย์ เลขานุก...
16/06/2023

📂15 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา
🚨นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน และ นายวิทยา รื่นนิตย์ เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ ตรวจสอบการขุดลอก พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งลาน บริเวณหมู่บ้าน ศศิธร

👩‍👧‍👧วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ได้รับเกียรติจาก นายพะเนียด...
15/06/2023

👩‍👧‍👧วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน ได้รับเกียรติจาก นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นายไชยยันต์ ชูชัยยะ รองนายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน เข้าเยี่ยมชม สร้างกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2566 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และรำลึกพระคุณของครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน🌼🌸
#คิดไวทำไวใส่ใจทุกชุมชน

🔇ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน 🔇🚧 เรื่อง กรมทางหลวงแจ้งขอปิดซอยข้างโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วันที่ 17...
15/06/2023

🔇ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน 🔇
🚧 เรื่อง กรมทางหลวงแจ้งขอปิดซอยข้างโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2566 ในการวางท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ซึ่งมีผลทำให้น้ำประปาหมู่ 4 และ หมู่ 5 ตำบลคุ้งลาน ไหล่อ่อนถึงไม่ไหล จึงขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว🚧🛣️
#ขออภัยในความไม่สะดวก🙏🙏

แอปพลิเคชัน "ThaiD"Thai Digital Identity หรือ ไทยดีมิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล"สะดวก รวดเ...
15/06/2023

แอปพลิเคชัน "ThaiD"
Thai Digital Identity หรือ ไทยดี

มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล
"สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/

🚧วันที่ 4 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน โดยคณะผู้บริหารและข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ล...
04/06/2023

🚧วันที่ 4 มิถุนายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน โดยคณะผู้บริหารและข้าราชการ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลคุ้งลาน บริเวณริมคลองทับแตง หมู่ที่ 2 คุ้งลาน ถึงบริเวณริมคลองสันสูง หมูที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลคุ้งลาน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งลาน 🛣️

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน...
04/06/2023

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะพลเมืองใช้ประโยชน์รวมกัน พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลตลิ่งชัน เพื่อพัฒนาพื้นที่ดั้งกล่าวเป็นสวนสาธารณะ ที่มีต้นไม้ร่มรื่นบรรยากาศทีเหมาะแก่การทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือกิจกรรมรวมกันในชุมชน☘️🚴🏻‍♀️🚣🏻‍♂️

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ช่วงเย็นนายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมายนายไพรฑูรย์ ตรีลาภี ร...
03/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ช่วงเย็น
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมายนายไพรฑูรย์ ตรีลาภี รองนายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลาน เข้าร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีนายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอินริมน้ำ (หลังเก่า)

03/06/2023
วันที่ 3 มิถุนายน 2566💜 ช่วงเช้านายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมาย นางสาวชนิสรา ภาคบรู...
03/06/2023

วันที่ 3 มิถุนายน 2566💜 ช่วงเช้า
นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน มอบหมาย นางสาวชนิสรา ภาคบรูณ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2566 เวลา 07.00 – 08.00 น. ณ ที่ว่าอำเภอบางปะอินริมน้ำ (หลังเก่า)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ขอพระองค์ทรงพระเจริ...
03/06/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล
และประชาชนชาวตำบลตลิ่งชัน ตำบลคุ้งลาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน พร้อมด้วยนายไชยยันต์ ชูชัยยะ รองน...
02/06/2023

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายพะเนียด ผลภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน พร้อมด้วยนายไชยยันต์ ชูชัยยะ รองนายกฯ นายไพฑูรย์ ตรีลาภี รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลคุ้งลาน ร่วมกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ และบริเวณรอบวัด พร้อมฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในโอกาสวันวิสาฃบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดขนอนใต้ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

ม. 4 ต. ตลิ่งชัน อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา
Bang Pa-in District
13160

เบอร์โทรศัพท์

+6635707090

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Pa-in District บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

แขวงการทางจะทำการขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำริมถนนจอมพล ป.(3056)ปากทางเข้าตำบลตลิ่งชัน(ฝั่งโอ้ว้าว)ผู้สัญจรไปมาโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางไปเข้าออกถนน คสล.ริมบึงตลิ่งชันหน้าศูนย์ป้องกันเป็นการชั่วคราว

ขอบคุณครับ🙏🙏🙏
เราจะสู้ไปด้วยกัน...ขอบคุณครับ
ไม่ทราบว่ารถขยะซ่อมเสร็จหรือยังค่ะ ขยะล้นถังไปหมดแล้วค่ะ
รบกวนสอบถามหน่อย ทำไมน้ำปะปาไหลนิดเดียวคะ สาเหตุเพระาอะไร คือน้ำไหลแบบนี้ปันหาคือเครื่องซักผ้าที่บ้านจะพังนะ เดี๋ยวไหลเดี๋ยวหยุดพังคะ เครื่องซักผ้า พังขึ้นมาไม่มีใครมารับผิดชอบคะ นั่นช่วยรับผิดชอบดูการไหลน้ำให้สม กะที่ประชาชนเสียภาษีด้วยนะคะ เสียภาษีแล้วยังต้องมาเสียเงินซ่อมเครื่องซักผ้า เสียเงินซื้อเครืื่องใหม่ ที่สำคันเลย เวลาเสียค่าน้ำเสียเต้มคะ แต่ที่ได้รับคือห่วยคะ👎👎👎👎👎😈😈😈
โรงเรียนปัณณวิชญ์ ส่งมอบกล่องรับบริจาคมือถือเก่า ให้กับ อบต.ตลิ่งชัน
ฝากทางอบต.และผู้ที่รับผิดชอบโครงการและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ช่วยเร่งดำเนินการเรื่องถนน หมู่ 5 ให้เรียบร้อยเร็วๆสักทีค่ะ ยิ่งฝนตกยิ่งลำบากเป็นทะเลโคลนหมดแล้ว ถ้าฝนไม่ตกก็เหมือนทางวิบากขึ้นไปทุกที
คือถนนก็ไม่ดีไฟก็ไม่มีให้มองเห็นทาง ไฟฟ้าก็ตัดและไม่รีบดำเนินการ
ความเจริญมันหายไปไหน ซึ่งถนนตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับตอนเจาะใหม่ๆ ฝากภาพตอนเจาะถนนไว้ดูเล่นๆ กันนะคะ
หวังว่าคงจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นสักทีค่ะ ไม่ไหวล่ะคะแบบนี้
เป้นกระบอกเสียงให้ชานบ้านหมู่5คะ ชาวบ้านเขาเดือนร้อนคะ มีรูปต่อใต้รูปคะ
ฝาก,แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว หรือ สถานจัดงานสัมนานอกสถานที่ ขอบคุณค่ะ
https://web.facebook.com/longkangchomdaw/
#}