ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(17)

เปิดเหมือนปกติ

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
30/12/2020

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดกิจกรรมการท...
29/12/2020

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดกิจกรรมการทำ "Big Cleaning Day" เน้นทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัวและบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิด กลอนประตู และโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้มาติดต่อ

18/12/2020
18/12/2020
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee...
18/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee) ครั้งที่ 11/2563 นำโดยนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะ อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ระหว่างรอเข้าที่ประ- ชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สร้างระยะห่างของสังคม (Social Distancing)

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภ...
18/12/2020

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ" รุ่นที่ 5 (กรุงเทพปริมณฑล) เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจแรงานภาคอิสระ โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 นำโดยนางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธสาธิตการทำขนมโค และการร้อยลูกปัด ในการนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติร่วมสาธิตการทำขนมโค และมีผู้ร่วมงานสนใจการร้อยลูกปัดเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นัก...
16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวลัดดาวัลย์ จอมใจ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ เกิดทะโสม ...
16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอดุลย์ เกิดทะโสม ผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงาน ร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง แบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัด และปกครองจังหวัด ดำเนินการตรวจ 3 สถานประกอบการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไม่พบความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้รับมอบขนมเลเยอร์เค้กและโรลเ...
15/12/2020

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้รับมอบขนมเลเยอร์เค้กและโรลเค้ก จำนวน 96 กล่อง จากนางสุนทรี เพ่งภูมิพนิช เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันปีใหม่ 2564 ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นผู้แทนมอบใบประกาศนียบัตร แ...
15/12/2020

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นผู้แทนมอบใบประกาศนียบัตร แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ที่จบการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาเพื่อพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพ หลักสูตรภาษาพม่า หลักสูตร 30 ชั่วโมง จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภ...
04/12/2020

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ให้การต้อนรับ Mr. Kawase JUNICHI ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาความร่วมมือกับเอกชน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (JICA) ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาว่าด้วยอุปกรณ์ช่วยขับรถยนต์สำหรับผู้พิการอัมพาตท่อนล่างแบบถอดได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายการเข้าถึงของคนพิการ โดยมีด้วยนายวุฒิกร อินทรปาณ นิติกรชำนาญการ จากกองกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื...
03/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (นายประนอม หงษ์โต) ในกิจกรรมฝากฝึกในสถานประกอบการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ บริษัทสมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอคลองสอง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื...
01/12/2020

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม เดินทางไปประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ให้ความรู้เรื่องการให้บริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน เพื่อรับเข้าบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ในโอกาสต่อไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
01/12/2020

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบหมาย...
30/11/2020

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายความรู้เรื่อง “งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน”และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาวิทยาการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายความรู้เรื่อง “งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน”และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาวิทยาการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (หลักสูตรภาคพิเศษ)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 -12.00 น.นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบหมาย...
30/11/2020

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 -12.00 น.นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายความรู้เรื่อง“งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน”และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3/2563 ของสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัดโดยกองฝึกอบรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 -12.00 น.นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายความรู้เรื่อง“งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน”และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 3/2563 ของสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จัดโดยกองฝึกอบรม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงา...
30/11/2020

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยม นายสุชาติ วาทิรอยรัมย์ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นจริงที่บ้าน รับทราบปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามผลการใช้รถเข็นไฟฟ้าด้วย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยม นายสุชาติ วาทิรอยรัมย์ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจสอบสภาพความเป็นจริงที่บ้าน รับทราบปัญหาอุปสรรค ให้คำแนะนำช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามผลการใช้รถเข็นไฟฟ้าด้วย

นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการ...
27/11/2020

นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ร่วมกับสมาคมเงินทดแทนของลูกจ้างแห่งเอเชีย (Asian Workers’Compensation Association: AWCA) และองค์กรประเทศสมาชิก ประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเกาหลีใต้ ผ่านระบบทางไกลจอภาพ​ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแรงงาน ร่วมกับสมาคมเงินทดแทนของลูกจ้างแห่งเอเชีย (Asian Workers’Compensation Association: AWCA) และองค์กรประเทศสมาชิก ประกอบไปด้วย ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศเกาหลีใต้ ผ่านระบบทางไกลจอภาพ​ วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committ...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee) ครั้งที่ 10/2563 นำโดยนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะ อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาค 1 พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านจิตใจและสังคม กลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์ และกลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านอาชีพ ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ระหว่างรอเข้าที่ประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล พร้อมกับสร้างระยะห่างของสังคม (Social Distancing)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee) ครั้งที่ 10/2563 นำโดยนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะ อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาค 1 พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านจิตใจและสังคม กลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์ และกลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านอาชีพ ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ระหว่างรอเข้าที่ประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล พร้อมกับสร้างระยะห่างของสังคม (Social Distancing)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐ...
26/11/2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิด "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่ แรงงานภาคอิสระ" รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธแสดงผลงานของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว จำหน่ายภายในงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (RS.Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิด "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่ แรงงานภาคอิสระ" รุ่นที่ 4 (ส่วนภูมิภาค) เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 โดยมีร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธแสดงผลงานของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว จำหน่ายภายในงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (RS.Hotel) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ น...
26/11/2020

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวลัดดาวัลย์ จอมใจ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวลัดดาวัลย์ จอมใจ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคม และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่อยู่

97 หมู่ 3, ถนนรังสิต-ปทุมธานี, ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 12000
Bang Phun
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-5670847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ทัศนศึกษาลพบุรีจร้า
มาให้กำลังใจคนป่วย
มีความสุขทุกครั้งที่มาเยือน เรายังดีมีแขนขาครบ สู้ต่อไปค่ะ....อุดหนุนฝีมืออันงดงามของผู้พิการ
งานสถาปนา 0ปีนี้จัดไหมครับ
ยุนี่นะคะ
Field Trips for student exchange program at The industrial rehabilitation centre,Pathumthani.