โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เพจอย่างเป็นทางการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ดำเนินการจ่ายเงินอาหารกลางวันให้นักเรียน กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื...
05/02/2021

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ดำเนินการจ่ายเงินอาหารกลางวันให้นักเรียน กรณีปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
โดยมี นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในครั้งนี้

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิย...
04/02/2021

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำคณะครูและตัวแทนยุวทูตความดี เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี ครูสุธีรา ฉายชูวงษ์ เด็กหญิงพรรวินทร์ จ่าหมื่นไวย์ และเด็กหญิงอรณัฐ เร้าสูงเนิน เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิรุตต์ เข็มเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้มาตรวจเยี่ย...
02/02/2021

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิรุตต์ เข็มเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ในการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียน หลังการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระลอกใหม่ โดยมี นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอขอบคุณสกู๊ปพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ของทางโรงเรียน...
02/02/2021
640131 VCR 08 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ นี้

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอขอบคุณสกู๊ปพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ของทางโรงเรียน จากรายการ สนามข่าวท้องถิ่น ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
https://youtu.be/weDr7GCj-cQ

ช่วงเช้าเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ภาพข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพัน...
02/02/2021

ช่วงเช้าเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ภาพข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปรับตัวการเรียนช่วงโควิด-19 ระลอกใหม่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดสิงห์บุรีนั้นไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19มา ร่วม20วันแล้ว โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ในช่วงเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน มีนักเรียนมาเรียนตามปกติ ใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 เคร่งครัด ทุกเช้าทางโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีจัดให้มีการแบ่งเข้าแถวหน้าเสาธง 1 ชั้นเรียนต่อวัน คือ ทุกๆวันที่เปิดเรียนจะมีนักเรียนแค่1ชั้นเรียนบริเวณหน้าเสาธง ส่วนชั้นเรียนอื่นๆ ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าห้องเรียนตนเอง อย่างเช่นวันนี้เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่ต้องเข้าแถวหน้าเสาเพียงชั้นเรียนเดียว เพื่อลดความแออัด ส่วนนักเรียนชั้นอื่นๆเมื่อมาถึงโรงเรียนแล้ว ใช้มาตรการเดิมคือผ่านการสแกนอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วเข้าห้องเรียนทันที เพื่อรอเข้าแถวหน้าห้องเรียนตนเอง โดยมาตรการนี้ได้ทำกับคุณครูเช่นเดียวกัน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมแบบ new normal

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณ นายยรรยงค์ นาคมา สาธารณสุขอ...
02/02/2021

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเปิดเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณ นายยรรยงค์ นาคมา สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายสถาพร อ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระบือ นำทีมคณะกรรมการควบคุมโรคประจำตำบล เขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี (ศปก.ต.) สุ่มประเมินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีเรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
29/01/2021

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมศึกษาสิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียนอนุบา...
27/01/2021

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชุมศึกษาสิงห์บุรี ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี คณะครูและบุคลากรฯ ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจและมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านของ เด็กชายธงรบ พึ่งพา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อเวลาประมาณ11.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2564 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
ในการนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

!! เตรียมตัวให้พร้อมเปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ใส่แมส พกเจลล้างมือติดตัว ล้างมือบ่อยๆ ครับ""แล้วพบกัน 🎉🎉
26/01/2021

!! เตรียมตัวให้พร้อม
เปิดเรียนตามปกติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ใส่แมส พกเจลล้างมือติดตัว ล้างมือบ่อยๆ ครับ""

แล้วพบกัน 🎉🎉

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อน...
15/01/2021

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู ผู้บริหาร สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19)

15/01/2021
📍📍ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จึงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564และอาจมีการเปล...
02/01/2021

📍📍ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จึงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564

และอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจะแจ้งให้ทราบทางเพจของโรงเรียน

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post
30/12/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (...
29/12/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ.2563

1. เด็กชายธมกร สุทธิวัฒนาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์

2. เด็กหญิงปาณิสรา สีนุชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์

3. เด็กชายณัทธ์ฐภัค กิตติภัค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์

4. เด็กชายปัณณวิชญ์ หอมจำรูญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์

5. เด็กชายพิชญะ เตชะไพศาลทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด วิชาคณิตศาสตร์

6. เด็กหญิงปริชญา สังข์ทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายสิรธีร์ กันโต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ได้รับรางวัล รองแชมป์ประเทศไทยลำดับ 2การแข...
29/12/2020

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายสิรธีร์ กันโต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ที่ได้รับรางวัล รองแชมป์ประเทศไทยลำดับ 2
การแข่งขันจักรยานยนต์เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทย FMSCT Thailand Road Racing 2020 รุ่น Production 125 cc. Stock อายุไม่เกิน 15 ปี ณ สนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิต

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2563 ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ประชาสัมพันธ์...
28/12/2020

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2563

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี

วันที่ 4 ( 24 ธันวาคม 2563)
28/12/2020

วันที่ 4 ( 24 ธันวาคม 2563)

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's cover photo
27/12/2020

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's cover photo

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2563 ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ประชาสัมพันธ์...
25/12/2020

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2563

ขอบคุณภาพบางส่วนจาก ประชาสัมพันธ์ สพป.สิงห์บุรี

กีฬาสี วันที่ 3 ( 23.12.2563)
23/12/2020

กีฬาสี วันที่ 3 ( 23.12.2563)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเร่งด่วน (ฉ...
23/12/2020

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเร่งด่วน (ฉบับที่ 1)

กีฬาสีวันที่ 2 ( 22.12.2563 )
22/12/2020

กีฬาสีวันที่ 2 ( 22.12.2563 )

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post
21/12/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีเปิด-ปิด กีฬาภายในโรงเรียนงด!! ขบวนพาเหรด และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณโรงเร...
07/12/2020

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีเปิด-ปิด กีฬาภายในโรงเรียน
งด!! ขบวนพาเหรด และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือ...
07/12/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2563 ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและมอบตัวในที่ 7-8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมเอกสารในการมอบตัว ติดต่อสอบถาม 036-511040

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post
05/12/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post
05/12/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post
05/12/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post
05/12/2020

Photos from โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี's post

05/12/2020
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าสมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (เพิ่...
04/12/2020

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
เข้าสมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563
ให้มารับการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

✅ประกาศ จากโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี .........................................................................ทางโรงเรียนอ...
04/12/2020

✅ประกาศ จากโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
.........................................................................
ทางโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ***ยังคงดำเนินการเปิดเรียนตามปกติ***
(ยังไม่มีการประกาศปิดเรียนแต่อย่างใด)

เนื่องจากทางโรงเรียน ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน ในสถานที่ ตามแนวทางการพิจารณาดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ดังรูป) หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอขอบคุณ พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็นอย่างส...
04/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอขอบคุณ พล.ต.ต.วีรวิชญ์ บัวประเสริฐยิ่ง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็นอย่างสูง สำหรับการตรวจเยี่ยม และร่วมประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน เพื่อให้การจราจรคล่องตัว และเกิดความปลอดภัยกับบุตรหลานของผู้ปกครอง ที่มารับ - ส่ง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2563
02/12/2020

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 14 - 25 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เรื่อง การรับนักเรียน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4
02/12/2020

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เรื่อง การรับนักเรียน (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4

ที่อยู่

สิงห์บุรี
Bang Phutsa
16000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6636511040

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bang Phutsa

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้องข้าวหอม สวยงามสง่า โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ส่งผลงาน"รักเมืองสิงห์"
โตโยต้าสิงห์บุรี ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ นะคะ กับกิจกรรม "ประกวดหนูน้อยคาวบอย" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดย #คุณแม่ หรือ #ผู้ปกครอง สามารถส่งน้องๆ สมัครได้ที่เฟสบุค #โตโยต้าสิงห์บุรี https://www.facebook.com/toyotasingburi.tts/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ #โตโยต้าสิงห์บุรี 036-699399 ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ค่ะ
#คอร์สปิดเทอมตุลาคม60 โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย สาขาสระบุรี ชั้น3 โซนการศึกษา ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค "สอนสด โดยอาจารย์จริง จบวุฒิสายตรง ไม่มีนิสิตไม่มีนักศึกษา ไม่เทปไม่ซีดี มีสอบวัดผลทุกวิชา" ‼️ ตารางสอนคอร์ส ปิดเทอม ตุลาคม60 ออกเรียบร้อยแล้วนะครับ ✅ ป2 ถึง ป5 เทอม2/60 5วิชาหลัก ✅ ป6 สอบเข้า ม1 ชุด3/4, 3/5 เล่มใหม่ โจทย์ใหม่ ไม่ซ้ำเดิม ✅ ม1,ม2,ม3 เทอม2/60 5วิชาหลัก ตำรา5เล่ม คณิต วิทย์ อังกฤษ ภาษาไทย สังคม. สามารถสมัครได้ที่สาขาหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่ง KDC สาขาสระบุรี เปิดทุกวัน โทร.064-035-1622 คลิกลิ้งค์: 👇🏻👇🏻👇🏻 http://www.schoolkdc.com/ปิดเทอมตุลาคม2560.html ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ โรงเรียนกวดวิชา KDC อาจารย์อรภัย 1.สาขาหลักสี่ บางเขน เปิดทุกวัน ถึง 17.30น ☎️ 02-551-2851 2.สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้นB โซนการศึกษา เปิดทุกวัน ถึง19.00น ☎️ 02-947-6137 3.สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น7 โซนการศึกษา เปิดทุกวัน ถึง19.00น ☎️ 02-550-1092 4.สาขาสระบุรี (ห้างสรรพสินค้าสุขอนันต์ปาร์ค) ชั้น3 โซนการศึกษา ติดกับ KPN music ☎️ 064-035-1622 ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ Website: http://www.schoolkdc.com FB: https://www.facebook.com/schoolKDC/
ขออนุญาตแนะนำตัวเองค่ะ
ขอบคุณช่างภาพฝีมือสุดยอดจ๊ะ
📣📣ข่าวดี ข่าวด่วน‼️ ขอเชิญอาจารย์ สังกัด สพฐ ระดับประถมศึกษา เข้าร่วมโครงการ มศว อบรม O-NET 5 กลุ่มสาระ และปฐมวัย เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ☑☑📚📖 เปิดรับจำนวนจำกัด✅✅ รีบส่งใบสมัคร เพื่อสำรองที่นั่ง สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน‼️ 📝📝ได้วุฒิบัตรและสื่อการสอนทุกท่าน ✳️✳️สะสมหน่วยกิตการอบรม สามารถสะท้อนการพัฒนาตนเอง นำไปประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ และต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ✳️✳️ ✅✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 📱 064-1454514,082-6262926 https://www.facebook.com/onetswutraining/ E-mail : [email protected] 📌📌 ผู้เข้าอบรมท่านใดที่ประสงค์จะขอไฟล์ใบสมัคร และหนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม กรุณาแจ้งได้ทาง INBOX ระบบจะจัดส่งให้ ขอบคุณค่ะ👍👍