กศน.เขตบางกอกใหญ่

กศน.เขตบางกอกใหญ่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ Bangkok Yai District Non-Formal and Informal Education Centre นายวรวุฒิ หุนมาตรา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่
(1)

เปิดเหมือนปกติ

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพ...
05/06/2020

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากผลกระทบจากไวรัสโควิค-19 โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประธานชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ครั้งที่ 3 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากผลกระทบจากไวรัสโควิค-19 โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประธานชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวช แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพ...
05/06/2020

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากผลกระทบจากไวรัสโควิค-19 โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประธานชุมชน และผอ.โรงเรียนวัดนาคกลาง ณ ชุมชนวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จากผลกระทบจากไวรัสโควิค-19 โดยได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประธานชุมชน และผอ.โรงเรียนวัดนาคกลาง ณ ชุมชนวัดนาคกลาง แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 เมื่อวันที่ 23 พ...
05/06/2020

กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ่ นำคณะครู กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมช่...
05/06/2020

นางสาวจิราภรณ์ ตันติถาวร ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกใหญ่ นำคณะครู กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครัวปันสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.(ด้านกา...
22/04/2020

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์ ข่าวสำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.(ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค) จำนวน 3 เรื่องได้แก่ 1. คำภีร์สำหรับมือใหม่ในการตรวจรับคอนโด 2. ซื้อสินค้าออนไลน์ของก็ไม่ได้ บางที่ก็ชำรุดทำยังไงดี 3. ดูใบเสร็จค่าซ่อม ก่อนขับรถออกจากอู่ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code อ่านรายละเอียดได้ตามนี้

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เพิ่มเติม ...
17/04/2020

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563 เพิ่มเติม สามารถ สแกน QR Code สมัครเรียนได้เลยครับ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษาย...
04/04/2020

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 27 เมษายน 2563 เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-8911610-5 ต่อ 407 (สนใจสมัครสามารถดาน์วโหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดเอกสารให้ครบถ้วน สำหร้บสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา ให้ผู้สมัครรับรองเอกสารสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชือ-สกุล ให้ถูกต้อง ถ่ายรูปเอกสารส่งมาในอินบ็อก กศน.เขตบางกอกใหญ่ ส่วนเอกสารตัวจริงให้ผู้สมัครเก็บเอกสารส่งครูผู้สอน)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาค...
13/10/2019

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-8911610-5 ต่อ 407

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษาย...
05/04/2019

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-8911610-5 ต่อ 407

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุล...
04/10/2018

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 เปิดรับสมัครทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สนใจสมัครด้วยตัวเอง หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-8911610-5 ต่อ 407

03/08/2018

กศน.แขวงวัดอรุณ กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 2 หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ื ในระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

Untitled Album
03/08/2018

Untitled Album

03/08/2018

กศน.แขวงวัดอรุณ กศน.เขตบางกอกใหญ่ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Litaracy ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโมลีโลกยาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ ใ

Untitled Album
03/08/2018

Untitled Album

คนกรุ๊ปเลือดหายาก
04/07/2018

คนกรุ๊ปเลือดหายาก

#ปิดเคส 9 กค 2561
ด.ญ. ธัญญพัทธ์ แซ่ตั้ง (น้องนท) กรุ๊ป B- HN542-86-91
รพ.รามาธิบดี
ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าได้เลือดครบแล้วค่ะพร้อมผ่าตัด 12 กรกฎาคม 2018 นี้ ขอบคุณมากๆค่ะ

น.ส.ธันย์วรัชญ์ สรอินไกรทร (แม่)
https://www.facebook.com/133114863439197/posts/1785174948233172/
****
#ผู้ป่วยเด็ก #บริจาคเลือดกรุ๊ปB- เพื่อ ด.ญ. ธัญญพัทธ์ แซ่ตั้ง HN : 542-86-91
รพ.รามาธิบดี ผ่าตัด 12 กรกฎาคม 2018 นี้
ติดต่อ น.ส.ธันย์วรัชญ์ สรอินไกรทร (แม่) โทร. 062-963-9156

#บริจาคเลือดทุก3เดือน #บริจาคครบ4ครั้งต่อปี ช่วยให้มีเลือดพอเพียงในการช่วยเหลือ ผู้ป่วย และ ผู้ประสบเหตุได้ตลอดเวลา

URL
Instagram
https://instagram.com/p/Bkz2GImn_34/

Twitter
https://twitter.com/thblooddonors/status/1014489798973648897?s=21

Facebook
https://www.facebook.com/133114863439197/posts/1785174948233172/

ข้อมูลผู้ป่วย
4 กค 2561

ด.ญ. ธัญญพัทธ์ แซ่ตั้ง
กรุ๊ปเลือด : B Rh-
HN : 542-86-91
รพ.ที่รักษาตัว : รพ.รามาธิบดี

รพ.ที่ต้องไปบริจาคเลือด : รพ.รามาธิบดี

รายละเอียด : น้องเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งได้รับการผ่าตัดตับเมื่อ 2 ปีก่อน คุณหมอ รพ.เด็ก มีการนัดตรวจทุก 3 เดือน จนล่าสุดค่าตับสูงขึ้น จึงทำการ MRI เมื่อ 2 พ.ค.61 คุณหมอแจ้งท่อน้ำดีตีบ จึงส่งตัวมาที่ รพ.รามา คุณหมอจึงตรวจ CT Scan ในวันที่ 2 ก.ค.61ที่ผ่านมา และนัดผ่าตัดในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61 นี้ จึงต้องการเลือดสำรองเพื่อการผ่าตัดค่ะ

ญาติผู้แจ้ง&อนุญาตประกาศ
น.ส.ธันย์วรัชญ์ สรอินไกรทร (แม่) โทร. 062-963-9156

****

#เคสขอรับบริจาคเลือดหรือเกล็ดเลือด เมื่อพอเพียงต้อง #แจ้งปิดเคส เพื่อไม่ให้บริจาคล้นเกินความจำเป็นจนหมดอายุ และขาดแคลนในเดือนถัดไป (เลือดอายุ 35-40 วัน คนที่บริจาคเลือดแล้วต้องเว้นไป 90 วัน ส่วน เกล็ดเลือดอายุ 5-7 วัน คนที่บริจาคเกล็ดเลือดแล้วต้องเว้นไป 30 วัน)

#เลือดบริจาคใหม่ไม่สามารถนำไปให้ผู้ป่วยทันที ต้องตรวจสอบในแล้ป 3 วัน ส่วนใหญ่เป็นการบริจาคทดแทน เคสด่วนหรือเลือดในคลังของโรงพยาบาลขาดแคลนจึงควรขอเลือดจาก #ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ หรือ #ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ #สภากาชาด

#ไม่ควรแคปหน้าจอ #ไม่ควรแชร์ต่อๆกัน โดยไม่ได้ตรวจสอบกับคนโพสท์ คนที่แชร์ หรือ ญาติผู้ป่วยก่อน เพราะเคสที่ปิดแล้วอาจจะยังส่งต่อๆกัน สร้างความสับสน

#ช่วยเหลือผู้ป่วย #ช่วยแชร์เคสได้อย่างไรดี?

#แจ้งให้ญาติผู้ป่วยหรือโพสท์ต้นเรื่องแอด #ไลน์ทีมแอดมิน @จิตอาสาบริจาคโลหิต ติดต่อส่งข้อมูลผู้ป่วยไป

สมาชิกที่ต้องการแจ้งเคส สามารถให้ญาติผู้ป่วย หรือ ให้โพสท์ต้นทาง แอด "ไลน์ทีมแอดมิน" @จิตอาสาบริจาคโลหิต (แทนไลน์ส่วนตัวของแอดมินแต่ละท่าน)
ส่งข้อมูลไปขอให้ช่วยทำประกาศ

เพิ่มเพื่อนไลน์ @จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยไอดีไลน์ @xsz2576t (รวม @) เป็นช่องทางแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือ สมัครสมาชิก หรือขอเข้ากลุ่ม

หรือกรุณากดลิงก์ด้านล่าง http://line.me/ti/p/%40xsz2576t

แอดไลน์แล้วส่งสติ๊กเกอร์ และ ข้อความเพื่อเริ่มติดต่อกับแอดมินส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อทำประกาศได้ครับ

ทีมแอดมิน เพจคนกรุ๊ปเลือดหายาก และ กลุ่มไลน์จิตอาสาตามกรุ๊ปเลือด & ตามเขต
https://m.facebook.com/THBloodDonors

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เ...
25/03/2018

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561 (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์) สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-28911610-5 ต่อ 407 **หมายเหตุ** สมัครเรียนได้ด้วยตนเอง

สาระน่ารู้                                     🤔🤔 เรื่อง โคมลอยและบั้งไฟ มีผลกระทบต...
12/02/2018
มาตรการป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและปล่อยโคมลอย

สาระน่ารู้
🤔🤔 เรื่อง โคมลอยและบั้งไฟ มีผลกระทบต่อเครื่องบินจริงหรือ?
https://www.gotoknow.org/posts/579846

"ห้ามจุดบั้งไฟมีระยะความสูงเกิน 5,000 ฟิต และห้ามจุดบริเวณโดยรอบสนามบินรัศมี 8 กม."

ด้วนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่จะดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/25...
13/12/2017

ด้วนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่จะดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างพิมหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 จึงขอเชิญท่านที่สนใจส่งเอกสารและใบเสนอราคา เพื่อจัดซื้อหรือจัดจ้างหนังสือเรียนได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-8911610-5 ต่อ 407

07/11/2017

ตามที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ ได้เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2560 ตั้งแต่วันที 1-31 ตุลาคม 2560 บัดนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ จะเปิดพบกลุ่มในวันอาทิตย์ที่ 12 พศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยให้นักศึกษาที่สมัครเรียนที่ศูนย์การเรียนชุมชนใดให้ไปพบกลุ่มที่ศูนย์การเรียนชุมชนนั้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาค...
01/10/2017

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-28911610-5 ต่อ 407 **หมายเหตุ** สมัครเรียนได้ด้วยตนเอง

ตามหนังสือสำนักงาน กศน.กทม. ที่ ศธ 0210.123/2453 เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกา...
24/08/2017

ตามหนังสือสำนักงาน กศน.กทม. ที่ ศธ 0210.123/2453 เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร กศน.เขตบางการใหญ่ จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศดังแนบ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2866-2830-33 ต่อ 112

กศน.เขตบางกอกใหญ่
03/04/2017

กศน.เขตบางกอกใหญ่

Timeline Photos
24/03/2017

Timeline Photos

Timeline Photos
31/12/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
31/12/2016

Timeline Photos

Timeline Photos
31/12/2016

Timeline Photos

ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
04/12/2016

ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

มีข่าวดีข่าวด่วนมาประชาสัมพันธ์นะคะ ตอนนี้ทาง กศน.เขตบางกอกใหญ่ ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประถม ม.ต้น และ...
05/11/2016

มีข่าวดีข่าวด่วนมาประชาสัมพันธ์นะคะ ตอนนี้ทาง กศน.เขตบางกอกใหญ่ ได้ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ถึงวันที่ 15พฤศจิกายน 2559 (สมัครได้ทุกวันไม่มีวันหยุด) สนใจรีบสมัครเรียนได้ที่ กศน.เขตบางกอกใหญ่ ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน

โครงการรักเข้าใจชายรักชาย กศน.เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์คนตาบอดแห่งชาติ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
01/11/2016

โครงการรักเข้าใจชายรักชาย กศน.เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์คนตาบอดแห่งชาติ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โครงการรักเข้าใจชายรักชาย กศน.เขตบางกอกใหญ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์คนตาบอดแห่งชาติ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุ...
01/11/2016

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม. รุ่นที่ 2
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม. รุ่นที่ 2
วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบ...
01/11/2016

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบ...
01/11/2016

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนปรกอรุณ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กร...
01/11/2016

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนปรกอรุณ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ชุมชนปรกอรุณ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ข้างประทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร
01/11/2016

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ข้างประทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมย้อมผ้า วันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ข้างประทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

378 ซอยอิสรภาพ 42 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
Bangkok Yai
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 891 1610

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.เขตบางกอกใหญ่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok Yai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

💋รับด่วนๆๆ💋 😍ไม่จำกัดวุฒิ/อายุุ/เพศ📣📣📣 🤗พิเศษสำหรับผู้เรียนกศน.💯🤗
เปิดรับสมัครอีกทีเมื่อไหร่คับ ตุลามาไม่ทัน
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 ปวช.ปวส.ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ
จากโรงเรียนบ้านหนองสานแตร ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ขอส่งเรื่องการตรวจสอบวุฒิการศึกษาครับ
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ จบม. 3หรือ ม.6 อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 1เดือน (4 สัปดาห์) รวม 160 ชั่วโมง ภาคทฤษฏี120 ชม.ภาคปฏิบัติ 40 ชม. • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 12000-20000 บาท • ค่าเรียน 9,900 บาท มีอาหารกลางวัน รวมค่าที่พักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ