กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค
(42)

วัฒนธรรมองค์กร

“ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี
มีความพอเพียง
ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”

“ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี 67”🏃🏻🥦🏌🏻🍊🚴🏻🍉🏊🏻🥬⛹🏻🌽🤾🏻🍄🚶🏻🍅🧘🏻  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเ...
23/11/2023

“ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี 67”
🏃🏻🥦🏌🏻🍊🚴🏻🍉🏊🏻🥬⛹🏻🌽🤾🏻🍄🚶🏻🍅🧘🏻

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการ “ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี 67” เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 66 เวลา 1300 - 1500 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ #การดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน” ให้แก่กำลังพล ทอ.ที่มาตรวจสุขภาพประจำปีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในเดือนเกิดกันยายน 66 รวมทั้งสิ้น 240 คน

🎯 วัตถุประสงค์
🟧เพื่อตอบสนองนโยบาย ผบ.ทอ.ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพกำลังพล ทอ.ให้มีสุขภาพดี
🟧เพื่อให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)


#สุขภาพดีถ้วนหน้า
่างไกลโรค
#กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมมือในการขับเคลื่อนการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨พลอากาศโท เพชร เกษต...
22/11/2023

กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมมือในการขับเคลื่อนการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ
✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨🤝👶🏻✨

พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาภาคีเครือข่ายงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ ในการดำเนินงานกำจัดโรคหัด หัดเยอรมัน และการกวาดล้างโรคโปลิโอ อีกทั้งสนับสนุนสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพให้กับภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และรับมอบเกียรติบัตรจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อแสดงความขอบคุณกรมแพทย์ทหารอากาศที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

#กรมควบคุมโรค
#กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันวชิราวุธ หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเ...
22/11/2023

วันวชิราวุธ หรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

#วันวชิราวุธ
#วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
#รัชกาลที่๖

❣️ #เติมความรักด้วยหัวใจ_เติมน้ำใจด้วยโลหิตขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์🙏   🩸ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์ม...
22/11/2023

❣️ #เติมความรักด้วยหัวใจ_เติมน้ำใจด้วยโลหิต

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์🙏
🩸ณ กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

✅ 🅰️ 🆎 🅱️ 🅾️


#บริจาคโลหิต
#กรมแพทย์ทหารอากาศ

📌21 พ.ย.66
ขณะนี้ โลหิตคงคลังกรุ๊ปเลือดพิเศษ B Rh-Negative และ O Rh-Negative ของ ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. อยู่ในภาวะวิกฤต‼

🙏ขอเชิญผู้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยโลหิต

#โลหิตขาดแคลน
#บริจาคเลือด

#หนึ่งคนให้หลายคนรับ
----------------------------------

💪การเตรียมตัวบริจาคโลหิต🩸
🔴 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
🔴 สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
🔴 หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
🔴 ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
🔴 รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
🔴 งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
🔴 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
📌กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง
-----------------------------

📞ติดต่อจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต🩸 2 รูปแบบ

🚑(1)จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตไปยังหน่วยงาน หรือองค์กร ของท่าน
**ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น**

🏥(2)เดินทางมาบริจาคเป็นหมู่คณะ ได้ที่...
🔷กองบริการโลหิต อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้น3 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
🔷เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00น. ปิดรับบัตรเวลา 15.30น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
🔷หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ ติดต่อ 0 2534 7838
🚍จอดรถได้ที่ อาคารศูนย์มะเร็ง ชั้นP3 (17 ที่)

💓 #การปฐมพยาบาลทางใจด้วยหลัก_3ส_หรือ_3L    Look 💓 ส-1 #สอดส่องมองหา : ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้...
19/11/2023

💓 #การปฐมพยาบาลทางใจด้วยหลัก_3ส_หรือ_3L

Look 💓 ส-1 #สอดส่องมองหา : ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เครียด เป็นต้น
Listen 💓 ส-2 #ใส่ใจรับฟัง : ฟังอย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย ให้ผู้สูญเสียคลายความทุกข์ใจ
Link 💓 ส-3 #ส่งต่อเชื่อมโยง : ให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น และเข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตตามสิทธิที่ควรได้รับ

❣️เชิญตรวจสุขภาพใจด้วยตนเอง และรับคำแนะนำการดูแลที่เหมาะสมเบื้องต้น โดยสแกน QR Code ใน Comment ได้เลยค่ะ#ปฐมพยาบาลทางใจ
#สุขภาพจิต

แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง🌟❤️🌟❤️🌟❤️🌟❤️🌟❤️นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ท...
17/11/2023

แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
🌟❤️🌟❤️🌟❤️🌟❤️🌟❤️

นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กวป.พอ. ร่วมมอบสิ่งของบริจาคแก่มูลนิธิกระจกเงา (The Mirror Foundation) ในวันวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ มูลนิธิกระจกเงา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้
#มูลนิธิกระจกเงา
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

16/11/2023

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

🏥 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 🩷    💉เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 🩷    👶🏻 สำหรับเด็ก 6 เดือน - 18 ปี 🩵 #ว...
15/11/2023

🏥 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 🩷
💉เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 🩷
👶🏻 สำหรับเด็ก 6 เดือน - 18 ปี 🩵

#วัคซีนโควิด

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 💉

📍 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 18 ปี
📌 วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.
📌 วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น
(งดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
👉 ณ คลินิกเด็กสุขภาพดี ชั้น 3 อาคารสยามราชกุมารี

สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ติดต่อ 1415 ต่อ 2317 วันเวลาราชการ เวลา 14.00 - 16.00 น.

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์บ...
15/11/2023

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการป้องกันโรค และการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในทหารกองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัด 2 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.66 เวลา 1300 - 1500 ณ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ทั้งนี้ได้สนับสนุน หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิว และโปสเตอร์ให้คำแนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่หน่วยอีกด้วย

#น้องเล็กของกองทัพอากาศ
#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

14/11/2023

#จะเกิดอะไรขึ้น_เมื่อหลอดเลือดขนาดเล็กพังจากโรคเบาหวาน
👀❓🫁❓🧠❓🫀❓🦶🏻❓🖐🏻❓🦵🏻❓👄

✅ เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน
📌 Diabetes: Know your risk, Know your response.

#เบาหวาน
#กรมแพทย์ทหารอากาศ

กิจกรรมรณรงค์ “วันเบาหวานโลก ปี 66” กวป.พอ.✨🍄✨🥬✨🍊✨🍌✨🥦✨🍅✨🥝✨💦กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จ...
14/11/2023

กิจกรรมรณรงค์ “วันเบาหวานโลก ปี 66” กวป.พอ.
✨🍄✨🥬✨🍊✨🍌✨🥦✨🍅✨🥝✨💦

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันเบาหวานโลก ปี 66” ในวันอังคารที่ 14 พ.ย.66 เวลา 0730 – 0800 ณ บริเวณหน้าห้องเวชระเบียน อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.ให้แก่ กำลังพล ทอ.ที่มารอรับการตรวจสุขภาพ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพล ทอ.มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และมีความรู้ในการบริโภคน้ำตาลตามหลักโภชนาการอย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานในอนาคต

ภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงนิทรรศการ และการบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การอ่านฉลากโภชนาการอย่างไรให้ถูกวิธี การคำนวณปริมาณน้ำตาลในตัวอย่างอาหาร ตลอดจนการให้คำแนะนำการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานแก่กำลังพล ทอ.ที่มารับบริการ

#เบาหวาน
#กรมแพทย์ทหารอากาศ

🎗๑๔ พฤศจิกายน “วันเบาหวานโลก World Diabetes Day”🍄🥬🍊🥦🍉🥑🍅🫛🍌🥒🍓🍆🥝🍎🧄✨๙ เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดเบาหวาน ดังนี้✨  ☕️ ๑. สั่งหวานน...
14/11/2023

🎗๑๔ พฤศจิกายน “วันเบาหวานโลก World Diabetes Day”
🍄🥬🍊🥦🍉🥑🍅🫛🍌🥒🍓🍆🥝🍎🧄

✨๙ เคล็ดลับ ลดน้ำตาล ลดเบาหวาน ดังนี้✨

☕️ ๑. สั่งหวานน้อยให้ชิน
💦 ๒. ดื่มน้ำ ๖ – ๘ แก้วต่อวัน
🍭 ๓. รับประทานของหวานเดือนละ ๒ – ๓ ครั้ง
🍉 ๔. กินผลไม้แทนของหวาน
🧾 ๕. ก่อนซื้ออ่านฉลากดูปริมาณน้ำตาล
🌾 ๖. กินข้าวกล้องดีกว่าข้าวขาว
🏃‍♂️ ๗. ออกกำลังกายหรือขยับร่างกายบ้าง
🥬 ๘. กินผักให้มากกว่าข้าว
🙅🏻 ๙. ไม่กินขนมหน้าจอทีวี

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร : ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒ - ๖๐๗๗

Let Communities Lead #ทุกภาคส่วน_ร่วมกัน_ยุติเอดส์ 💜🤝❤️🤝💚🤝💙🤝💕🤝🧡พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธ...
13/11/2023

Let Communities Lead
#ทุกภาคส่วน_ร่วมกัน_ยุติเอดส์
💜🤝❤️🤝💚🤝💙🤝💕🤝🧡

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ทอ.ประจำปี ๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย.๖๖ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุม พอ.(๑) ชั้น ๓ อาคาร บก.พอ.

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ/ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.พร้อมทั้งคณะทำงานจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ทอ.ประจำปี ๖๖

โดยกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ทอ.ประจำปี ๖๖ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑ ธ.ค.๖๖ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "Let Communities Lead" เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชนให้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักในการป้องกัน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี ๗๓

#ทุกภาคส่วน_ร่วมกัน_ยุติเอดส์

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

 #ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง รองเสนาธิการท...
13/11/2023

#ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.
✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️💡🖊️✈️

พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง รองเสนาธิการทหารอากาศ/ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของกองทัพอากาศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.และผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุม พอ.(๑) ชั้น ๓ อาคาร บก.พอ.

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลอากาศตรี ชวลิต ดังโกสินทร์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ/ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.พร้อมทั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.

โดยมี แพทย์หญิง มณฑินี วสันติอุปโภคากร ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ และสถานการณ์ปัจจุบันของโรคเอดส์

#ทุกภาคส่วน_ร่วมกัน_ยุติเอดส์

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

✅ เพราะ...มะเร็งปากมดลูก พบเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 15 - 44 ปี   🩷 วัคซีน HPV ฉีดเร็ว ฉีดครบ   🩷 ป้องกันมะเ...
12/11/2023

✅ เพราะ...มะเร็งปากมดลูก พบเป็นอันดับ 2 ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 15 - 44 ปี

🩷 วัคซีน HPV ฉีดเร็ว ฉีดครบ
🩷 ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
🩷 มีความปลอดภัยสูงมาก

#ผู้หญิงทุกคนเสี่ยง_แต่ป้องกันได้🩷🩷

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องยา กวป.พอ.โทร.02-534-5087 (ในวันและเวลาราชการ)

#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

ทำไม..❓ ต้องฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) 💉💉

กดดู รู้โรค

⏬ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์ สื่อต้นแบบโรคและภัยสุขภาพ สำนักสื่อสารคความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
Home / สื่อมัลติมีเดีย / อินโฟกราฟิก
👉https://shorturl-ddc.moph.go.th/AwhOH
👉https://shorturl-ddc.moph.go.th/WsCFf

#วัคซีนHPV
#มะเร็งปากมดลูก
#สคร8อุดรธานี
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
#กรมควบคุมโรค
#แชร์บอกต่อ

11/11/2023
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙ ที่ทรงคิดค้น “เทคโนโลยีฝนหลวง” เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทยโครงการพระราชดำ...
10/11/2023

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๙ ที่ทรงคิดค้น “เทคโนโลยีฝนหลวง” เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย

โครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นโครงการที่ก่อกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง ที่มีสาเหตุจากความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาลตามธรรมชาติ พระองค์ทรงมีพระราชดำริโครงการฝนหลวง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ นับตั้งแต่นั้นพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝนหลวงจนประสบความสำเร็จ และช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นวิกฤตภัยแล้งมาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยจึงมีมติให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

#วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
#ฝนหลวง

08/11/2023

📢 ข่าวดี!!...สำหรับชาวจังหวัดนครปฐม และบริเวณใกล้เคียง

💛 รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
เปิดให้บริการ...ศูนย์สุขภาพและห้องตรวจโรคเฉพาะทาง
⭐ บริการแบบเอกชน
⭐ ราคารัฐบาล
⭐ คุณหมอใจดีมาก

#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

🎥 สื่อวีดีทัศน์เรื่อง #คำแนะนำการวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและดัชนีความร้อน🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️✅เพื่อป้องกันอันตรายจ...
08/11/2023

🎥 สื่อวีดีทัศน์เรื่อง #คำแนะนำการวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและดัชนีความร้อน
🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️🥵🌤️🌡️

✅เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อนในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และฝึกภาคสนามของกำลังพล ทอ.

https://www.youtube.com/watch?v=wBipURd_BaU

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร : ๒ - ๖๐๗๗, ๒ - ๒๗๗๙

พบกับข้อมูลสาระสุขภาพและคำแนะนำดีๆ ที่Fanpage : www.facebook.com/medicalKVP2513

🎥 สื่อวีดีทัศน์เรื่อง #วิธีที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ.🌟🏃🏻‍♀️🌟🏃🏼🌟🏃🏽‍♂️🌟🚶🏼‍♀️🌟🧎🏻‍♂️🌟🏃🏾🌟🤸🏾🌟..🏃...
07/11/2023

🎥 สื่อวีดีทัศน์เรื่อง #วิธีที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ.
🌟🏃🏻‍♀️🌟🏃🏼🌟🏃🏽‍♂️🌟🚶🏼‍♀️🌟🧎🏻‍♂️🌟🏃🏾🌟🤸🏾🌟
..🏃‍♀️🏃‍♂️การทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมี ๓ วิธี

🤸🏾 การดันพื้น
🧎🏻‍♂️ การลุกนั่ง
🏃🏻‍♀️ การวิ่ง หรือการเดินในบุคลากรที่มีข้อจำกัด

https://youtu.be/uKPTslkosUo
☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร : ๒ - ๖๐๗๗, ๒ - ๒๗๗๙

ภารกิจหลักของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ อีกภารกิจหนึ่ง คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ.....

 #หมายกำหนดการ พระราชกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระ...
06/11/2023

#หมายกำหนดการ พระราชกิจ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๖ – วันอังคารที่ ๗ – วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ดังนี้

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กําหนดดังรายการต่อไปนี้......................................................................................................................
วันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
❖ เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑
❖ เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒......................................................................................................................
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
❖ เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑
❖ เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒......................................................................................................................
วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
❖ เวลา ๑๖ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๑
❖ เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถ ถวายผ้าพระกฐินเป็นวัดที่ ๒
......................................................................................................................

🌟ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ บริเวณตลอดทางเสด็จพระราชดำเนิน โดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา และกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

💪🏻💪🏻การเตรียมร่างกายก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.🏃🏻‍♀️🏃🏽‍♂️🏃🏼                          ...
06/11/2023

💪🏻💪🏻การเตรียมร่างกายก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.🏃🏻‍♀️🏃🏽‍♂️🏃🏼
✅เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.เกิดความปลอดภัย และมีความสามารถสูงสุดในการทดสอบสมรรถภาพ ผสส.กวป.พอ.จึงขอแนะนำการเตรียมร่างกายก่อนการทดสอบสมรรถภาพ อย่างน้อย ๖ สัปดาห์ ดังนี้

💪🏻 ๑. ฝึกร่างกายให้พร้อม
💊 ๒. งดการรับประทานยาที่เป็นสารกระตุ้นอย่างน้อย ๗ วัน
🏋️ ๓. งดออกกำลังกายอย่างหนักอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง
🍽 ๔. รับประทานอาหารประจำวันตามปกติ
🍺 ๕. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
😴๖. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย ๘ ชั่วโมง

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร : ๒ - ๖๐๗๗, ๒ - ๒๗๗๙

6 วิธีรับมือ PM 2.5🌀🌪️🌀🌪️🌀🌪️🌀เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพา...
03/11/2023

6 วิธีรับมือ PM 2.5
🌀🌪️🌀🌪️🌀🌪️🌀

เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เริ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ระบบประสาท หลอดเลือดสมอง และโรคไต

✅ จึงควรดูแลสุขภาพของตัวเองในช่วงที่ฝุ่นมีปริมาณสูง ดังนี้

😷 1. ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หรือหน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเมื่ออยู่ในที่แจ้ง
😴 2. ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
🚙 3. หมั่นตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้สร้างควันดำหรือปริมาณฝุ่นที่มากขึ้น
🏃🏻‍♀️ 4. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ในวันที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน
😵‍💫 5. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ควรพบแพทย์
📈 6. ติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่นจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ อาทิ กรมควบคุมมลพิษ

🏥 ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกสุขาภิบาล กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.2-2601 หรือ 02-534-3947

#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินของจุฬาลง...
03/11/2023

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๖

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรมหาวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเวลาดังกล่าว

02/11/2023

กองทัพอากาศ คืนคนดีสู่สังคม
✈️💙✈️💙✈️💙✈️💙✈️💙

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในทหารกองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2
💙 แก้ไขปัญหายาเสพติด
💙 สร้างความสงบสุขให้สังคม
💙 เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

#น้องเล็กของกองทัพอากาศ
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ในการทอดพระเนตรโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่อง...
02/11/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ในการทอดพระเนตรโขนรอบปฐมทัศน์ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "กุมภกรรณทดน้ำ"

ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 66 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กทม.

ขอเชิญประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี" ในวันเวลาดังกล่าว

#โขนไทย
#สืบสานรักษาต่อยอด

ยินดีต้อนรับน้องเล็ก ผลัดที่ 2/66 ของกองทัพอากาศ✈️💙✈️🎉✈️💙✈️🎉✈️💙✈️🎉✈️💙✈️พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ...
01/11/2023

ยินดีต้อนรับน้องเล็ก ผลัดที่ 2/66 ของกองทัพอากาศ
✈️💙✈️🎉✈️💙✈️🎉✈️💙✈️🎉✈️💙✈️

พลอากาศโท เพชร เกษตรสุวรรณ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารอากาศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2566 ผลัดที่ 2 จำนวน 1,514 คน

ในภารกิจตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นำโดย นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 - 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ

#น้องเล็กของกองทัพอากาศ
#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

 #ร่างกายป่วยเป็นไข้_กำลังหาคนที่ใช่มาดูแล🤒🌡️🤒🦟🤒⛈️🤒🦠🤒🌡️🤒💦🤒🦟🤒🦟 #ไข้เลือดออก    🔵ไข้สูงลอยเกิน ๒ วัน   🔵 มีจุดผื่นแ...
01/11/2023

#ร่างกายป่วยเป็นไข้_กำลังหาคนที่ใช่มาดูแล
🤒🌡️🤒🦟🤒⛈️🤒🦠🤒🌡️🤒💦🤒🦟🤒

🦟 #ไข้เลือดออก
🔵ไข้สูงลอยเกิน ๒ วัน
🔵 มีจุดผื่นแดงตามตัว
🔵 คลื่นไส้อาเจียน
🔵 ปวดศีรษะ
🔵 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
การป้องกัน💨
🦟 ป้องกันอย่าให้ยุงกัด
🦟 กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

🦠 #ไข้หวัดใหญ่
🟠ไข้สูง
🟠 ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
🟠 มีน้ำมูก คัดจมูก
🟠 ปวดศีรษะ
🟠 ไอแห้ง
การป้องกัน☔
🙌 ล้างมือบ่อย ๆ
😷 สวมหน้ากากอนามัย
💉 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง
👥 หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด

🏥 ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

🟡 โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ #เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก #กรมแพทย์ท...
01/11/2023

🟡 โปรแกรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

🔵 ประกาศจากห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ (ARI CLINIC) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ #เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึ...
31/10/2023

🔵 ประกาศจากห้องตรวจระบบทางเดินหายใจ
(ARI CLINIC) รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

#เมื่อเจ็บป่วยให้นึกถึงเราเป็นอันดับแรก

#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

เที่ยวบิน RTAF 230 (Fujairah 2) ของกองทัพอากาศออกเดินทางรับคนไทยในอิสราเอล✈️🇹🇭ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สามาร...
29/10/2023

เที่ยวบิน RTAF 230 (Fujairah 2) ของกองทัพอากาศออกเดินทางรับคนไทยในอิสราเอล✈️

🇹🇭ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่:

รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501
โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094
โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150

#ภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอล
#ใจถึงใจไปทันที
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กรมแพทย์ทหารอากาศ
ร่วมส่งกำลังใจให้♥️...
" ชุดปฏิบัติการแพทย์ กองทัพอากาศ "
ในภารกิจการอพยพคนไทยในอิสราเอล


#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน

ภาพ : ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

28/10/2023

กองทัพอากาศมีความห่วงใยในสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอล-กาซา

ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือเดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่:

รร. David InterContinental, Kaufmann Street 12, Tel Aviv- Yafo, 61501
โทรศัพท์ศูนย์พักพิง : 050-443 8094
โทรศัพท์สถานทูตฯ : 055-271 2201, 053-245 2826, 054-636 8150

 #ลดเค็ม_ลดโรค🥬💪🥕💪🍉💪พฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อร่างกาย คือการรับประทานอาหารที่มี #รสเค็มหรือมีปริมาณ...
27/10/2023

#ลดเค็ม_ลดโรค
🥬💪🥕💪🍉💪

พฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อร่างกาย คือ

การรับประทานอาหารที่มี #รสเค็มหรือมีปริมาณเกลือโซเดียมมากจนเกินไป ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต และหลอดเลือดสมอง
✅ซึ่งองค์การอนามัยโลก แนะนำว่าการบริโภคอาหารควรมีโซเดียมไม่เกิน ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม หรือกินเกลือประมาณ ๑ ช้อนชา

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จึงขอแนะนำวิธีการ #ลดเค็มลดโรค ดังนี้

👍 #๔เลือก
🍊กินผัก ผลไม้ มีวิตามินและเส้นใยอาหารเสริมสร้างภูมิต้านทาน
💧ไม่ใส่ผงชูรส ใช้เครื่องปรุงสูตรลดโซเดียม
❌ไม่ปรุงเพิ่ม เพราะมีความเค็มแฝงจากซีอิ๊ว ซอสปรุงรส
🫶สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ อาหารที่แสดงปริมาณหวาน มัน เค็มที่เหมาะสม

👎 #๔เลิก
🍜ซดน้ำแกง ซุปจนหมด เนื่องจากมีโซเดียมจากเครื่องปรุงละลายอยู่ในน้ำซุปปริมาณมาก
🍕อาหารแปรรูป มีสารปรุงแต่งที่มีโซเดียมสูง
🙅อาหารหมักดอง ทั้งแช่อิ่ม หมักดอง โซเดียมสูง
🍟ขนมกรุบกรอบ ทั้งที่มีรสเค็มและไม่เค็ม

ด้วยความปรารถนาดีจาก: แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร : ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

“ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กรมแพทย์ทหารอากาศ ”📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌 กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย แผนกส่งเสริมสุขภาพ บ...
26/10/2023

“ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย กรมแพทย์ทหารอากาศ ”
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย แผนกส่งเสริมสุขภาพ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และสอนสาธิตการปฏิบัติท่าที่ถูกต้องในการทดสอบ ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทดสอบ ฯและปฎิบัติท่าที่ใช้ในการทดสอบได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังพล กรมแพทย์ทหารอากาศจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน

เส้นทางใหม่ เพื่อคนไทยเหมือนเดิม ภารกิจ “Fujairah” เริ่มปฏิบัติการ🇹🇭    ✈️กองทัพอากาศจะยังคงปฏิบัติภารกิจรับคนไทยอย่...
26/10/2023

เส้นทางใหม่ เพื่อคนไทยเหมือนเดิม ภารกิจ “Fujairah” เริ่มปฏิบัติการ🇹🇭

✈️กองทัพอากาศจะยังคงปฏิบัติภารกิจรับคนไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป จนกว่าภารกิจทั้งหมดจะสำเร็จลุล่วง

💕ขอให้ทุกคนโชคดี​ ปลอดภัย ส่งแรงใจให้ทุกครั้งเหมือนเดิม

#ภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอล
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กรมแพทย์ทหารอากาศ
ร่วมส่งกำลังใจให้♥️...
" ชุดปฏิบัติการแพทย์
กรมแพทย์ทหารอากาศ "
ในภารกิจการอพยพคนไทยในอิสราเอล


#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน

ภาพ : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ลักษณะของฟัน ที่ต้องรักษารากฟัน 🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷📌ส่วนใหญ่เป็นฟันที่ผุลึก จนทะลุโพรงประสาทฟัน 📌ฟันที่ร้าว แตกหัก หรือสึก จนท...
25/10/2023

ลักษณะของฟัน ที่ต้องรักษารากฟัน
🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷
📌ส่วนใหญ่เป็นฟันที่ผุลึก จนทะลุโพรงประสาทฟัน
📌ฟันที่ร้าว แตกหัก หรือสึก จนทะลุโพรงประสาทฟัน
📌อาจเป็นฟันที่เคยได้รับอุบัติเหตุ
*** ทั้งหมดนี้ล้วนแต่ทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟัน และทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑
แหล่งที่มาข้อมูล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันปิยมหาราช๒๓ ตุลาคม ของทุกปี   เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ #วันปิยมหาร...
23/10/2023

วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ของทุกปี
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

#วันปิยมหาราช
#รัชกาลที่5

Mission Tel Aviv 3 ปรับแผนเส้นทางบินตรงสู่อิสราเอล "เริ่มปฏิบัติการ" ✈️🇮🇱 💕🇹🇭 ขอส่งแรงใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และพี่น้องช...
21/10/2023

Mission Tel Aviv 3 ปรับแผนเส้นทางบินตรงสู่อิสราเอล "เริ่มปฏิบัติการ" ✈️🇮🇱

💕🇹🇭 ขอส่งแรงใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และพี่น้องชาวไทยที่รอการอพยพอีกครั้ง แม้จะเป็นช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์ ทุกคนก็พร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างสุดความสามารถด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น

#ภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอล
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

กรมแพทย์ทหารอากาศ
ร่วมส่งกำลังใจให้♥️...
" ชุดปฏิบัติการแพทย์
กรมแพทย์ทหารอากาศ "
ในภารกิจการอพยพคนไทยในอิสราเอล


#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#กรมแพทย์ทหารอากาศ
#องค์กรแพทย์ทหารที่มีคุณภาพเป็นที่ไว้วางใจของกองทัพและประชาชน

ภาพ : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

🙏น้อมรำลึกถึง “สมเด็จย่าของแผ่นดิน”๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี #สมเด็จย่า #แม่ฟ้าหลวง
21/10/2023

🙏น้อมรำลึกถึง “สมเด็จย่าของแผ่นดิน”

๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

#สมเด็จย่า
#แม่ฟ้าหลวง

“ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี ๖๗”💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัด...
20/10/2023

“ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี ๖๗”
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการ “ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี ๖๗” เมื่อวันพุธ ที่ ๑๘ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบาย ผบ.ทอ.ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพกำลังพล ทอ.ให้มีสุขภาพดี และเพื่อให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังพลที่มาตรวจสุขภาพประจำปีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs)ในเดือนเกิดสิงหาคม ๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๐๒ คน

ที่อยู่

171 ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625346083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด