Clicky

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค วัฒนธรรมองค์กร

“ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี
มีความพอเพียง
ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”

เปิดเหมือนปกติ

🚩ขอเชิญชวน กำลังพล ทอ.เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี โดยสามารถ...🟧 ตรวจเอชไอวี พร้อมการตรวจสุขภาพประจำปี🟦 ตรวจเฉพาะเอชไอวี...
22/04/2022

🚩ขอเชิญชวน กำลังพล ทอ.เข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี

โดยสามารถ...

🟧 ตรวจเอชไอวี พร้อมการตรวจสุขภาพประจำปี
🟦 ตรวจเฉพาะเอชไอวีได้ ฟรี!!

⭕ ผลการตรวจเอชไอวี ถือเป็นความลับ ไม่มีการบันทึกลงประวัติ

📌 พร้อมรับฟรี...ถุงยางอนามัย จำนวน ๑๐ ชิ้น/ท่าน

เข้ารับบริการได้ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ในเวลา ๐๘๐๐ – ๑๑๐๐ ทุกวันราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

📌เช็คให้ชัวร์ 7 วันหลังสงกรานต์ ปลอดภัยจากโควิด🚩 สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 🗣️ สังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการผิดปกติ ให้ต...
19/04/2022

📌เช็คให้ชัวร์ 7 วันหลังสงกรานต์ ปลอดภัยจากโควิด

🚩 สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
🗣️ สังเกตอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการผิดปกติ ให้ตรวจ ATK ทันที
🔰 ปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention

🚩เน้นย้ำ!!
✅ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
✅ ล้างมือบ่อย ๆ
✅ เว้นระยะห่าง
✅ ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
แผนกควบคุมโรคติดต่อ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

สงกรานต์ เดินทางกลับบ้าน🚙💨 ▶️ ดื่มไม่ขับ ▶️ ขับไม่ดื่ม ✅ ผู้ขับปลอดภัย ✅ ผู้โดยสารอุ่นใจ        ❌ No Alcohol ❌ ด้วยความป...
11/04/2022

สงกรานต์ เดินทางกลับบ้าน🚙💨

▶️ ดื่มไม่ขับ
▶️ ขับไม่ดื่ม
✅ ผู้ขับปลอดภัย
✅ ผู้โดยสารอุ่นใจ
❌ No Alcohol ❌

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

สงกรานต์ กราบผู้สูงอายุ ไม่นำโควิดไปฝากท่าน⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️🙏ห่วงใย... 🧡ใส่ Mask ตลอดเวลา 💜หมั่นล้างมือ ❤️เว้นระยะห่า...
11/04/2022

สงกรานต์ กราบผู้สูงอายุ ไม่นำโควิดไปฝากท่าน
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
🙏ห่วงใย...

🧡ใส่ Mask ตลอดเวลา
💜หมั่นล้างมือ
❤️เว้นระยะห่าง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

"๗ วิธีเตรียมพร้อมเล่นสงกรานต์ปี ๖๕"⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในการจ...
11/04/2022

"๗ วิธีเตรียมพร้อมเล่นสงกรานต์ปี ๖๕"
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในการจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม” ดังนี้
๑.เลือกสถานที่โล่ง โปร่ง ระบายอากาศ ถ่ายเทได้ดี
๒.ตรวจสอบเส้นทางเดินรถก่อนเดินทาง
๓.ปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
๔.รับประทานอาหารถูกสุขอนามัย และอาหารปรุงสุก
๕.ยืดอก ไม่พกเหล้า งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖.น้ำที่สรงน้ำพระ ห้ามนำไปใช้ต่อ
๗.เล่นสงกรานต์ให้ปลอดภัยแบบ New normal
- นำน้ำอบไทยไปเองของแต่ละบุคคล
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการสรงน้ำพระ และทุกกิจกรรม
- ตรวจ ATK ก่อนร่วมกิจกรรม ๗๒ ชั่วโมง
- หลีกเลี่ยงบริเวณคนหนาแน่น เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
- งดโอบกอด สัมผัสใกล้ชิดกัน
- ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล-สเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆ
ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ (ศปก.ศบค.)
ด้วยความปรารถนาดีจาก : แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗

06/04/2022
จำเป็นต้อง ขูดหินน้ำลาย บ่อยแค่ไหน ?ทันตแพทย์แนะนำให้ขูดหินน้ำลาย เพื่อสุขภาพที่ดีต่ออวัยวะปริทันต์ (อวัยวะที่อยู่รอบฟัน...
06/04/2022

จำเป็นต้อง ขูดหินน้ำลาย บ่อยแค่ไหน ?

ทันตแพทย์แนะนำให้ขูดหินน้ำลาย เพื่อสุขภาพที่ดีต่ออวัยวะปริทันต์ (อวัยวะที่อยู่รอบฟัน)

✳️ ข้อควรรู้ดังนี้
๑. หินน้ำลายเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคปริทันต์
๒. ผู้ที่เป็นโรคเหงือกอักเสบ ควรขูดหินน้ำลายทุก ๖ เดือน
๓. หากคุณเป็นโรคปริทันต์อักเสบทันตแพทย์จะแนะนำให้ขูดหินน้ำลาย ร่วมกับการเกลารากฟัน และนัดมารักษาซ้ำทุก ๓-๖ เดือน

❇️ ถ้าไม่อยากเป็นโรคปริทันต์ ควรปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องแปรงฟันเบา ๆ ให้ทั่ว ทุกซี่ ทุกด้าน
๒. ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันที่เหมาะสม เช่น ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน เป็นต้น
๓. พบทันตแพทย์ตามที่นัดหรืออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

แหล่งที่มาของข้อมูล : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน
กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑

"สงกรานต์ สาดความห่วงใย ไม่สาดน้ำ"✳️ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ -  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา -  ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ - ...
06/04/2022

"สงกรานต์ สาดความห่วงใย ไม่สาดน้ำ"

✳️ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์
- เว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร
- ผล ATK เป็นลบ ๗๒ ชม.
- ฉีดวัคซีนโควิด ๓ เข็ม

✅ กิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้
- รดน้ำดำหัว
- ทำบุญตักบาตร
- สรงน้ำพระ

🚫 กิจกรรมที่ไม่สามารถปฏิบัติได้
- ห้ามสาดน้ำ ปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม
- ห้ามจำหน่าย และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่งาน
- งดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

🔹ประชาสัมพันธ์ภัยหน้าร้อนของสัตว์เลี้ยง “ฮีทสโตรก”🔹ฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดดในสัตว์เลี้ยง คือ ภาวะที่สัตว์มีอุณหภูมิร่างกาย...
06/04/2022

🔹ประชาสัมพันธ์
ภัยหน้าร้อนของสัตว์เลี้ยง “ฮีทสโตรก”
🔹ฮีทสโตรก หรือ โรคลมแดดในสัตว์เลี้ยง คือ ภาวะที่สัตว์มีอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากปกติ โดยไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทัน ซึ่งอุณหภูมิร่างกายมักสูงมากกว่า ๑๐๕.๘ องศาฟาเรนไฮต์ ถือว่าเป็นภาวะที่อันตรายและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตสัตว์ มักพบภาวะนี้มากในช่วงหน้าร้อน
ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไปเรื่องฮีทสโตรก การสังเกตอาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการป้องกันภาวะฮีทสโตรกในสัตว์
🔹ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ฝสพ.กวป.พอ. โทร.๒-๕๐๗๙, ๐ ๒๕๓๔ ๕

ตามมติ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบในการวางแผนรองรับการปรับโรคโควิด-๑๙ เป็นโรคประจำถิ่น เริ่ม ๑ ก.ค.๖๕ โดยมีแนวทาง...
01/04/2022

ตามมติ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบในการวางแผนรองรับการปรับโรคโควิด-๑๙ เป็นโรคประจำถิ่น เริ่ม ๑ ก.ค.๖๕ โดยมีแนวทาง คงระดับ และลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จึงขอเน้นย้ำให้กำลังพล ทอ.และครอบครัว ร่วมมือในมาตรการ V-U-C-A และ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด
กวป.พอ.จึงได้จัดทำ แบบประเมินการคัดกรองความเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด-19) ในหน่วยงาน ทอ.(Self Assessment for Covid-19) เรียกย่อว่า “SAC-19” โดยสแกน QR Code หรือกดลิงค์ https://forms.gle/pboZembLSevCmMiP7

เพื่อให้กำลังพล ทอ.ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยตนเองและแจ้งผลการประเมินความเสี่ยง ให้หัวหน้าหน่วยรับทราบ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

💙 ห่างกันสักพัก แต่รักจริง⏳ พักเที่ยง แยกทานข้าว เหลื่อมเวลากัน💯 ป้องกันโควิด-๑๙ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่...
31/03/2022

💙 ห่างกันสักพัก แต่รักจริง
⏳ พักเที่ยง แยกทานข้าว เหลื่อมเวลากัน
💯 ป้องกันโควิด-๑๙

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

ฮีทสโตรก (HEAT STROKE)"แดด"อันตรายกว่าที่คุณคิด   ❇️ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke) คือภาวะที่อุณหภูมิในร่างกายสูง...
31/03/2022

ฮีทสโตรก (HEAT STROKE)"แดด"อันตรายกว่าที่คุณคิด
❇️ โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke) คือภาวะที่อุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน ๔๐ องศาเซลเซียส เกิดจากการที่อยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิร้อนมาก และร่างกายไม่สามารถปรับตัวลดอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่งผลต่อระบบประสาท หัวใจ และ ไต เป็นเหตุให้เสียชีวิตได้ โดยจะมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียน ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ ชีพจรเต้นเร็ว ความดันโลหิตลดลง และอาจทำให้เสียชีวิตได้ทันที
✳️กลุ่มที่มีความเสี่ยงจะเกิดโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke)
- ผู้ที่ทำงาน หรือกิจกรรมกลางแดด
- คนอ้วน
- เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี และผู้สูงอายุ
- ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
- ผู้ที่มีโรคประจำตัว
- ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
✳️ การป้องกันโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke)
- สวมเสื้อผ้าสีอ่อน ไม่หนา ระบายอากาศได้ดี
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในวันที่มีอากาศร้อน
- หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ - ดื่มน้ำให้เพียงพอมากกว่า ๒ ลิตร หรือเกิน ๘ แก้วต่อวัน
หากจำเป็นต้องอยู่กลางแดดร้อนจัด ให้กางร่ม หรือสวมหมวก ดื่มน้ำเปล่ามากๆตลอดทั้งวันโดยไม่ต้องรอให้หิวน้ำ
❇️ การช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก (Heat stroke)
๑.นำผู้ป่วยเข้าร่ม นอนราบ ยกเท้าสูง
๒.ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตัว หรือใช้ถุงน้ำแข็งวางบริเวณรักแร้ ขาหนีบ
๓.นำผู้ป่วยส่ง รพ.ให้เร็วที่สุด หรือโทร ๑๖๖๙
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗
ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

📌 ไม่นัดทานข้าวร่วมกัน▶️ ไม่เสี่ยงติดโควิดในที่ทำงาน ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพท...
23/03/2022

📌 ไม่นัดทานข้าวร่วมกัน
▶️ ไม่เสี่ยงติดโควิดในที่ทำงาน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

23/03/2022
แยกทานข้าว คนละโต๊ะ คนละเวลา✅ ไม่เสี่ยงติดโควิดในที่ทำงาน ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน ก...
17/03/2022

แยกทานข้าว คนละโต๊ะ คนละเวลา
✅ ไม่เสี่ยงติดโควิดในที่ทำงาน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

รักจริง ไม่ถอด Mask นะ❤️ ไม่เสี่ยงติดโควิดในที่ทำงานด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย...
17/03/2022

รักจริง ไม่ถอด Mask นะ
❤️ ไม่เสี่ยงติดโควิดในที่ทำงาน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

✳️ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา✅ไม่เสี่ยงติดโควิด❇️ไม่ต้องกักตัว
16/03/2022

✳️ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

✅ไม่เสี่ยงติดโควิด
❇️ไม่ต้องกักตัว

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้หัดแมว หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว ✳️ เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หัดแ...
14/03/2022

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้หัดแมว หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว

✳️ เนื่องจากการเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หัดแมวเป็นระยะ ทำให้แมวเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก มีการติดต่อกันในสัตว์ตระกูลแมว ได้แก่ แมว แรคคูน และมิ้งค์ โดยเฉพาะลูกแมวอายุ ๓-๕ เดือน โดยโรคนี้ไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้
ทั้งนี้ ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ และโรคที่สัตว์นำมาสู่คน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพอากาศ จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้หัดแมว หรือโรคลำไส้อักเสบติดต่อในแมว ตามเอกสารที่ได้แนบ
ด้วย ความปรารถนาดีจากฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๐๗๙

13/03/2022
นวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อทราบผลตรวจ ATKผลตรวจ ATK เป็นบวก แสดงว่า มีการติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องตรวจยืนยันด...
12/03/2022

นวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อทราบผลตรวจ ATK

ผลตรวจ ATK เป็นบวก แสดงว่า มีการติดเชื้อ ไม่จำเป็นต้องตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ซ้ำ
✳️ หากเป็นกำลังพล ทอ.และครอบครัว ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ติดต่อ Line ID : @hirtaf เพื่อเข้า Home isolation ทอ.
✳️ หากเป็นกำลังพล ทอ.และครอบครัว ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถประสาน รพ.กองบิน เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาตามแนวทางของแต่ละจังหวัด
✳️ หากไม่ใช่กำลังพล ทอ.และครอบครัว ให้ติดต่อ สปสช.โทร.๑๓๓๐ เพื่อรับการดูแล และแยกกักตัวที่บ้าน (Home isolation)

ผลตรวจ ATK เป็นลบ แสดงว่า ยังไม่พบการติดเชื้อ ให้กักตัวต่อจนครบ ๗ วัน และสังเกตอาการต่อ ๓ วัน รวมเป็นเวลา ๑๐ วัน
❇️ หากไม่มีความจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ให้กักตัวที่บ้าน สังเกตอาการต่อ ๓ วันจนครบ ๑๐ วัน และให้ตรวจ ATK ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
❇️ หากมีความจำเป็นต้องไปทำงาน ให้แยกพื้นที่กับผู้อื่น แยกรับประทานอาหาร งดไปสถานที่สาธารณะ งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal prevention อย่างเคร่งครัด และให้ตรวจ ATK ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ
❇️ หากมีอาการผิดปกติให้ตรวจ ATK ทันที หากผลเป็นลบให้ตรวจซ้ำอีกครั้งใน ๒ - ๓ วัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

171 ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

เบอร์โทรศัพท์

+6625346083

เว็บไซต์

http://pt.rtaf.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เดือนนี้ ห้องตรวจโรคประจำปีข้าราชการทอ.เปิดทำการหรือเปล่าครัับผม
ห้องเวชระเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน ทำงานได้ช้ามาก เห็นเจ้าหน้าที่ในห้องบัตรมีมากมาย แต่กลับทำงานล่าช้า วันนี้คนมารอรับบริการไม่เยอะ แต่รอบัตร นานกว่า 20 นาที บางคนมาที่หลังได้บัตรก่อน ควรปรับปรุงการให้บริการด้วย!!!!! แปลกมากที่แผนกอื่นกลับไม่มีปัญหา ขอชื่นชมแผนกอื่นๆทุกแผนก ว่าทำงานได้รวดเร็วเป็นระบบมาก ประทับใจ ยกเว้น!!!ห้องเวชระเบียน