กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค (เพื่อเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในภูมิภาค) วัฒนธรรมองค์กร

“ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี
มีความพอเพียง
ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”
(33)

เปิดเหมือนปกติ

เรียน ผู้มารับบริการทุกท่าน❇️ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้งดการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ตลอดเดือนมิถุนาย...
16/06/2021

เรียน ผู้มารับบริการทุกท่าน

❇️ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้งดการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ตลอดเดือนมิถุนายนนี้และจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ ๖ ก.ค.๖๔ ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

เรียน ผู้มารับบริการทุกท่าน

❇️ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้งดการให้บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ตลอดเดือนมิถุนายนนี้และจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ ๖ ก.ค.๖๔ ภายใต้การปฎิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

แปรงฟันสูตร ๒-๒-๒ รหัสลับฟันดี   ใครๆ ก็คุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันอย่าง “การแปรงฟัน” เพราะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก...
14/06/2021

แปรงฟันสูตร ๒-๒-๒ รหัสลับฟันดี
ใครๆ ก็คุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันอย่าง “การแปรงฟัน” เพราะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างแรกๆที่ได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็ก และเราก็ใช้วิธีนี้จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่จะมีสักกี่คน ที่รู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและเหมาะสมจริง ๆ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำสูตรการแปรงฟันที่จำได้ง่ายๆ เอาไว้ เรียกว่า“แปรงฟันสูตร ๒-๒-๒”
การแปรงฟันสูตร ๒-๒-๒ รหัสลับฟันดี คือ.....
✅ ๑.แปรงฟัน (อย่างน้อย) วันละ ๒ ครั้ง:
แปรงฟันวันละ ๒ ครั้ง คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ๑ รอบตอนเช้า และอีก ๑ รอบก่อนนอน (แปรงฟันก่อนนอน = แปรงฟันแล้วหลับ ไม่กลับไปกินอีก) เพื่อลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์หรือพลัคในช่องปาก ทั้งนี้ ถ้าใครขยันจะแปรงบ่อยกว่านี้ก็ได้ ไม่ผิดกติกา (แต่ต้องแปรงให้ถูกวิธีด้วยนะ)
✅ ๒.แปรงฟันนานครั้งละ ๒ นาทีขึ้นไป ปกติเราแปรงฟันกันนานแค่ไหน? รู้หรือไหมว่าเราควรแปรงฟันนานครั้งละ ๒ นาทีขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าแปรงฟันได้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ และทุกด้าน
✅ ๓.งดกินหลังแปรง (อย่างน้อย) ๒ ชั่วโมง การกินจุบจิบ โดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล นอกจากจะทำให้อ้วนแล้ว ยังทำให้จุลินทรีย์ในช่องปากร่าเริง และผลิตกรดกัดกร่อนฟันได้ทั้งวันด้วย ดังนั้นเราจึงควรอดใจไม่กินขนม อาหาร หรือเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะที่มีรสหวาน) หลังแปรงฟันอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง เพื่อให้ช่องปากสะอาดได้นานที่สุด รวมถึงลดการเกิดจุลินทรีย์และกรดในช่องปากด้วย

❇️ ที่สำคัญ! เพื่อให้สุขภาพช่องปากและฟันดีแบบครบสูตร นอกจากแปรงฟันแล้ว อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งด้วยนะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก : ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://betterteeththailand.com/

แปรงฟันสูตร ๒-๒-๒ รหัสลับฟันดี
ใครๆ ก็คุ้นเคยกับกิจวัตรประจำวันอย่าง “การแปรงฟัน” เพราะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างแรกๆที่ได้รับการสอนมาตั้งแต่เด็ก และเราก็ใช้วิธีนี้จนโตเป็นผู้ใหญ่ แต่จะมีสักกี่คน ที่รู้จักวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและเหมาะสมจริง ๆ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำสูตรการแปรงฟันที่จำได้ง่ายๆ เอาไว้ เรียกว่า“แปรงฟันสูตร ๒-๒-๒”
การแปรงฟันสูตร ๒-๒-๒ รหัสลับฟันดี คือ.....
✅ ๑.แปรงฟัน (อย่างน้อย) วันละ ๒ ครั้ง:
แปรงฟันวันละ ๒ ครั้ง คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ ๑ รอบตอนเช้า และอีก ๑ รอบก่อนนอน (แปรงฟันก่อนนอน = แปรงฟันแล้วหลับ ไม่กลับไปกินอีก) เพื่อลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์หรือพลัคในช่องปาก ทั้งนี้ ถ้าใครขยันจะแปรงบ่อยกว่านี้ก็ได้ ไม่ผิดกติกา (แต่ต้องแปรงให้ถูกวิธีด้วยนะ)
✅ ๒.แปรงฟันนานครั้งละ ๒ นาทีขึ้นไป ปกติเราแปรงฟันกันนานแค่ไหน? รู้หรือไหมว่าเราควรแปรงฟันนานครั้งละ ๒ นาทีขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่าแปรงฟันได้สะอาดทั่วทั้งปาก ทุกซี่ และทุกด้าน
✅ ๓.งดกินหลังแปรง (อย่างน้อย) ๒ ชั่วโมง การกินจุบจิบ โดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งและน้ำตาล นอกจากจะทำให้อ้วนแล้ว ยังทำให้จุลินทรีย์ในช่องปากร่าเริง และผลิตกรดกัดกร่อนฟันได้ทั้งวันด้วย ดังนั้นเราจึงควรอดใจไม่กินขนม อาหาร หรือเครื่องดื่ม (โดยเฉพาะที่มีรสหวาน) หลังแปรงฟันอย่างน้อย ๒ ชั่วโมง เพื่อให้ช่องปากสะอาดได้นานที่สุด รวมถึงลดการเกิดจุลินทรีย์และกรดในช่องปากด้วย

❇️ ที่สำคัญ! เพื่อให้สุขภาพช่องปากและฟันดีแบบครบสูตร นอกจากแปรงฟันแล้ว อย่าลืมใช้ไหมขัดฟันทุกวัน อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้งด้วยนะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก : ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://betterteeththailand.com/

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค และผู้สูงอายุกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถรับวัคซีนโควิด-...
14/06/2021

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค และผู้สูงอายุ

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถรับวัคซีนโควิด-๑๙ ได้
✅ กรณีมีอาการหัวใจกำเริบ อาการยังไม่คงที่ หรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ควรรอจนกว่าอาการดีขึ้นและคงที่
✅ กรณีมีความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงที่คุมไม่ได้ ควรควบคุมความดันโลหิตให้ดีก่อนรับวัคซีน
✅ หากรับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรแจ้งเจ้าหน้าที่
❇️ ควรดื่มน้ำในปริมาณที่พอดี ไม่มากจนเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะน้ำเกิน หรือภาวะน้ำท่วมปอด
❇️ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ประจำตัวอย่างเคร่งครัด

ข้อพึงระวัง : แพ้ยา และความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้
ข้อห้าม : มีไข้ มากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ๗ โรค และผู้สูงอายุ

กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด สามารถรับวัคซีนโควิด-๑๙ ได้
✅ กรณีมีอาการหัวใจกำเริบ อาการยังไม่คงที่ หรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ควรรอจนกว่าอาการดีขึ้นและคงที่
✅ กรณีมีความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงที่คุมไม่ได้ ควรควบคุมความดันโลหิตให้ดีก่อนรับวัคซีน
✅ หากรับประทานยาละลายลิ่มเลือดควรแจ้งเจ้าหน้าที่
❇️ ควรดื่มน้ำในปริมาณที่พอดี ไม่มากจนเกินไป เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะน้ำเกิน หรือภาวะน้ำท่วมปอด
❇️ เน้นย้ำให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ประจำตัวอย่างเคร่งครัด

ข้อพึงระวัง : แพ้ยา และความดันโลหิตสูงที่คุมไม่ได้
ข้อห้าม : มีไข้ มากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส
หากมีข้อสงสัย ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนฉีดวัคซีน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ กทม.ควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้าง ( ๒๒ พ.ค.๖๔)นายจ้างผู้ประกอบการ     มาตราการหลัก     - คัดกรอง เจอเบื้องต้...
11/06/2021

ประกาศ กทม.ควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้าง ( ๒๒ พ.ค.๖๔)
นายจ้างผู้ประกอบการ
มาตราการหลัก
- คัดกรอง เจอเบื้องต้น พบหมอทันที
- จัด Mask - จุดล้างมือให้เพียงพอ
- นั่งกินข้าวห่าง ๑ – ๒ เมตร
- รถขนส่งไม่แออัด ไม่หันหน้าหากัน
- มีสื่อโรคโควิด - ๑๙ ภาษาที่คนงานเข้าใจได้
- จัด Safety talk ก่อนเข้างานทุกวัน
มาตราการย่อย กรณีเจอผู้ติดเชื้อ ๕ มาตรการ
๑. แยกคนปกติป้องกันติดเชื้อเพิ่ม
๒. จัดของกิน - ของใช้ให้ผู้ป่วย
๓. จำกัดการเข้า - ออกแคมป์
๔. ปิดแคมป์ ทำ รพ.สนาม
๕. แจ้งข้อมูลหน่วยงานรัฐทันที
คนงาน/ครอบครัว
- ทำความสะอาดห้องพัก/ส่วนกลาง
- ที่อาบน้ำรวม ไม่รวมกลุ่ม ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว
- สวม Mask ตลอดเวลา ไม่สัมผัสหน้า-ตา-จมูก-ปาก
- ล้างมือก่อนทำอาหาร ไม่กินรวมกลุ่ม
- ไม่ไปในที่แออัด - คนเยอะ เช่น ตลาด ร้านค้า
- งดสังสรรค์กิน - ดื่มหลังเลิกงาน/วันหยุด
ย้ายข้ามเขต “ใน กทม.”
- แจ้งสำนักงานเขตต้นทาง - ปลายทางก่อน ๗ วัน
- ย้ายแรงงานให้เสร็จภายใน ๑ วัน
- กรอกเอกสาร ๖ ข้อ
- หนังสือเดินทาง/หนังสือรับรองแรงงาน
- ใบอนุญาตทำงาน
- สัญญาจ้างโครงการ
ย้ายข้ามจังหวัด
- เพิ่มการแจ้งจังหวัดต้นทาง-ปลายทาง (แล้วแต่กรณี)
- เพิ่มการแจ้งหลักฐานตามมาตรการจังหวัด (แล้วแต่กรณี)
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓
ที่มา : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ กทม.ควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้าง ( ๒๒ พ.ค.๖๔)
นายจ้างผู้ประกอบการ
มาตราการหลัก
- คัดกรอง เจอเบื้องต้น พบหมอทันที
- จัด Mask - จุดล้างมือให้เพียงพอ
- นั่งกินข้าวห่าง ๑ – ๒ เมตร
- รถขนส่งไม่แออัด ไม่หันหน้าหากัน
- มีสื่อโรคโควิด - ๑๙ ภาษาที่คนงานเข้าใจได้
- จัด Safety talk ก่อนเข้างานทุกวัน
มาตราการย่อย กรณีเจอผู้ติดเชื้อ ๕ มาตรการ
๑. แยกคนปกติป้องกันติดเชื้อเพิ่ม
๒. จัดของกิน - ของใช้ให้ผู้ป่วย
๓. จำกัดการเข้า - ออกแคมป์
๔. ปิดแคมป์ ทำ รพ.สนาม
๕. แจ้งข้อมูลหน่วยงานรัฐทันที
คนงาน/ครอบครัว
- ทำความสะอาดห้องพัก/ส่วนกลาง
- ที่อาบน้ำรวม ไม่รวมกลุ่ม ใช้อุปกรณ์ส่วนตัว
- สวม Mask ตลอดเวลา ไม่สัมผัสหน้า-ตา-จมูก-ปาก
- ล้างมือก่อนทำอาหาร ไม่กินรวมกลุ่ม
- ไม่ไปในที่แออัด - คนเยอะ เช่น ตลาด ร้านค้า
- งดสังสรรค์กิน - ดื่มหลังเลิกงาน/วันหยุด
ย้ายข้ามเขต “ใน กทม.”
- แจ้งสำนักงานเขตต้นทาง - ปลายทางก่อน ๗ วัน
- ย้ายแรงงานให้เสร็จภายใน ๑ วัน
- กรอกเอกสาร ๖ ข้อ
- หนังสือเดินทาง/หนังสือรับรองแรงงาน
- ใบอนุญาตทำงาน
- สัญญาจ้างโครงการ
ย้ายข้ามจังหวัด
- เพิ่มการแจ้งจังหวัดต้นทาง-ปลายทาง (แล้วแต่กรณี)
- เพิ่มการแจ้งหลักฐานตามมาตรการจังหวัด (แล้วแต่กรณี)
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓
ที่มา : กรุงเทพมหานคร

✅ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชนด้วยการ"ฉีดวัคซีน" เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การระบาดลดลงหรือหยุดการระบาดได้    ด้วยความปร...
11/06/2021

✅ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชนด้วยการ"ฉีดวัคซีน" เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การระบาดลดลงหรือหยุดการระบาดได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

✅ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชนด้วยการ"ฉีดวัคซีน" เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การระบาดลดลงหรือหยุดการระบาดได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

"ตรวจสุขภาพประจำปีเริ่มแล้วนะคะ ตามรายละเอียดเลยค่ะ""ส่วนเด็กๆ เริ่ม ๖ กรกฎาคม ๖๔ ค่ะ"
11/06/2021

"ตรวจสุขภาพประจำปีเริ่มแล้วนะคะ ตามรายละเอียดเลยค่ะ"

"ส่วนเด็กๆ เริ่ม ๖ กรกฎาคม ๖๔ ค่ะ"

มาตรการสำหรับบริษัทก่อสร้าง และแคมป์คนงาน❇️ ๑. ที่พักอาศัย   - ทำความสะอาดห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง เปิดประตู หน้าต...
11/06/2021

มาตรการสำหรับบริษัทก่อสร้าง และแคมป์คนงาน

❇️ ๑. ที่พักอาศัย
- ทำความสะอาดห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
- หากอยู่ร่วมกันหลายคนให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ยกเว้นตอนนอน และรับประทานอาหาร
- ดูแลความสะอาดห้องน้ำหลังการใช้ทุกครั้ง

❇️ ๒. สถานที่ทำงาน
- มีการคัดกรองไข้ หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ควรให้หยุดปฏิบัติงาน
- จัดให้มีที่ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ
- จัดให้มีที่รับประทานอาหาร ไม่ทานรวมกันเป็นกลุ่ม เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร

❇️ ๓. การเดินทางระหว่างที่พัก และที่ทำงาน
- จัดรถรับส่งโดยจำกัดจำนวนคน และระบายอากาศได้ดี
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไม่จัดที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน
- ทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ไม่แวะระหว่างทางโดยไม่จำเป็น

📢 ๔. การประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสื่อสารมาตรการให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และปฏิบัติตาม
- ผู้ประกอบการต้องสื่อสารมาตรการให้แรงงานเข้าใจ และปฏิบัติตาม
- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทำการกำกับติดตามเป็นประจำ
- ผู้ประกอบการต้องกำกับติดตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการสำหรับบริษัทก่อสร้าง และแคมป์คนงาน

❇️ ๑. ที่พักอาศัย
- ทำความสะอาดห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลาง เปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
- หากอยู่ร่วมกันหลายคนให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ยกเว้นตอนนอน และรับประทานอาหาร
- ดูแลความสะอาดห้องน้ำหลังการใช้ทุกครั้ง

❇️ ๒. สถานที่ทำงาน
- มีการคัดกรองไข้ หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ ควรให้หยุดปฏิบัติงาน
- จัดให้มีที่ล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้เพียงพอ
- จัดให้มีที่รับประทานอาหาร ไม่ทานรวมกันเป็นกลุ่ม เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร

❇️ ๓. การเดินทางระหว่างที่พัก และที่ทำงาน
- จัดรถรับส่งโดยจำกัดจำนวนคน และระบายอากาศได้ดี
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไม่จัดที่นั่งหันหน้าเข้าหากัน
- ทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ไม่แวะระหว่างทางโดยไม่จำเป็น

📢 ๔. การประชาสัมพันธ์
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องสื่อสารมาตรการให้ผู้ประกอบการเข้าใจ และปฏิบัติตาม
- ผู้ประกอบการต้องสื่อสารมาตรการให้แรงงานเข้าใจ และปฏิบัติตาม
- กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทำการกำกับติดตามเป็นประจำ
- ผู้ประกอบการต้องกำกับติดตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การปฏิบัติตัวในการตรวจ รักษาทางทันตกรรม ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID -19    ในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ เราต่างก็ไม่อ...
10/06/2021

การปฏิบัติตัวในการตรวจ รักษาทางทันตกรรม ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID -19
ในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ เราต่างก็ไม่อยากออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น เพราะไม่อยากเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ เนื่องจากเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก การทำฟันซึ่งส่วนใหญ่มักมีการฟุ้งกระจายของน้ำลาย จึงอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการกระจายของโรคได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ หลายๆ คนก็อาจมีคำถามว่า แล้วที่นัดหมอฟันไว้ล่ะ ควรไปไหม?.............
✅ ขอสรุปมาให้ว่า ในช่วงนี้ แบบไหน ที่อาจยังไม่จำเป็นต้องไปหาหมอฟัน และแบบไหนที่ควรไป
✅ กรณีเลื่อนก่อน : ได้แก่ การทำฟันที่ก่อให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจาย เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูนด้วยเครื่องขูดหินปูน เป็นต้น
✅ กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ที่ต้องไป!
ได้แก่ - ปวดฟัน
- เหงือกบวม
- เป็นหนอง
- เลือดไหลในช่องปากไม่หยุด
- อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปาก เช่น ฟันหัก ฟันหลุดจากเบ้าฟัน กระดูกกรามแตก เป็นต้น
โดยในช่วงนี้ เราควรดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดีด้วยการแปรงฟันที่สะอาด และถูกวิธีร่วมกับใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น จึงค่อยกลับไปหาหมอฟัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก : ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://betterteeththailand.com/

การปฏิบัติตัวในการตรวจ รักษาทางทันตกรรม ช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID -19
ในช่วงวิกฤต COVID-19 นี้ เราต่างก็ไม่อยากออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น เพราะไม่อยากเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ เนื่องจากเชื้อนี้สามารถแพร่กระจายผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก การทำฟันซึ่งส่วนใหญ่มักมีการฟุ้งกระจายของน้ำลาย จึงอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ก่อให้เกิดการกระจายของโรคได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ หลายๆ คนก็อาจมีคำถามว่า แล้วที่นัดหมอฟันไว้ล่ะ ควรไปไหม?.............
✅ ขอสรุปมาให้ว่า ในช่วงนี้ แบบไหน ที่อาจยังไม่จำเป็นต้องไปหาหมอฟัน และแบบไหนที่ควรไป
✅ กรณีเลื่อนก่อน : ได้แก่ การทำฟันที่ก่อให้เกิดละอองฝอยฟุ้งกระจาย เช่น การอุดฟัน การขูดหินปูนด้วยเครื่องขูดหินปูน เป็นต้น
✅ กรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉิน ที่ต้องไป!
ได้แก่ - ปวดฟัน
- เหงือกบวม
- เป็นหนอง
- เลือดไหลในช่องปากไม่หยุด
- อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับช่องปาก เช่น ฟันหัก ฟันหลุดจากเบ้าฟัน กระดูกกรามแตก เป็นต้น
โดยในช่วงนี้ เราควรดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากให้ดีด้วยการแปรงฟันที่สะอาด และถูกวิธีร่วมกับใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 ครั้งไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จะดีขึ้น จึงค่อยกลับไปหาหมอฟัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก : ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑
แหล่งที่มาของข้อมูล : http://betterteeththailand.com/

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) แบบกลุ่มก้อน ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งในเ...
10/06/2021

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) แบบกลุ่มก้อน ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งในเขตพื้นที่ ทอ.ได้มีกลุ่มคนงานก่อสร้างหลายแห่ง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างหรือผู้รับผิดชอบและคนงาน ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-๑๙) แบบกลุ่มก้อน ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งในเขตพื้นที่ ทอ.ได้มีกลุ่มคนงานก่อสร้างหลายแห่ง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนายจ้างหรือผู้รับผิดชอบและคนงาน ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สถานการณ์การระบาด และ...
10/06/2021

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกควบคุมโรคติดต่อ ได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “สถานการณ์การระบาด และภารกิจของ ทอ.ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙” ให้แก่ผู้รับผิดชอบนักเรียนทหาร และทหารกองประจำการของกำลังพล ทอ.จำนวน ๒๐ คน ในวันพุธที่ ๙ มิ.ย.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจและสามารถตอบข้อซักถามเรื่องวัคซีนโควิด-๑๙ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้ โดยได้รับเกียรติ น.อ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้

"๘ มิ.ย.นี้ เริ่มตรวจสุขภาพประจำปีแล้วค่ะ""คลินิกเด็ก เริ่ม ๖ ก.ค.๖๔ นะคะ"การดำเนินการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นและผ...
09/06/2021

"๘ มิ.ย.นี้ เริ่มตรวจสุขภาพประจำปีแล้วค่ะ"
"คลินิกเด็ก เริ่ม ๖ ก.ค.๖๔ นะคะ"

การดำเนินการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นและผู้มารับบริการวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี

๑. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ในช่วงที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ พอ.ระงับการให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น และบริการวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี ณ กวป.พอ.ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดได้มีการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
๒. พอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้นขต.ทอ.แจ้งกำลังพลภายในหน่วยดำเนินการ ดังนี้
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดตั้งแต่ ม.ค. - พ.ค.๖๔ ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพดำเนินการ ดังนี้
๒.๑.๑ ผู้ที่เกิดเดือน ม.ค.ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๘ - ๓๐ มิ.ย.๖๔
๒.๑.๒ ผู้ที่เกิดเดือน ก.พ. - มี.ค.ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๔
๒.๑.๓ ผู้ที่เกิดเดือน เม.ย.ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑ - ๓๑ ส.ค.๖๔
๒.๑.๔ ผู้ที่เกิดเดือน พ.ค.ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑ - ๓๐ ก.ย.๖๔
๒.๑.๕ ผู้ที่เกิดเดือน มิ.ย. - ก.ย.ให้เข้ารับการตรวจ ภายในเดือนเกิด
๒.๒ ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยสามารถดำเนินการนัดหมายวันและเวลาที่จะเข้ารับการตรวจตาม QR CODE ที่แนบ โดยจำกัดจำนวนวันละ ๑๒๐ คน ตั้งแต่ ๘ มิ.ย.๖๔
๒.๓ การตรวจตามภารกิจอื่น ๆ สามารถมารับการตรวจได้ตามปกติ และคลินิกไร้เชื้อ เปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๒.๔ การบริการวัคซีนในคลินิกสุขภาพเด็กดี จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการวันละ ๑๒๐ คน เริ่มให้บริการตั้งแต่ ๖ ก.ค.๖๔ เป็นต้นไป

ที่อยู่

171 ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

รถเมล์สาย 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543, 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543.

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ 9 พ.ย. 2491 กองเสนารักษ์ทหารอากาศได้เลื่อนฐานะเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศ มีนายแพทย์ใหญ่ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน่วยขึ้นตรง 6 หน่วย และก่อกำเนิดกองการแพทย์สุขาภิบาลขึ้นในแผนกที่ 1 ต่อมาเมื่อ 24 ธ.ค. 2495 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงอัตรากำลังพล และ ส่วนราชการ ออกเป็นสามหน่วย ซึ่งในปีนี้มี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และงานบริการแพทย์ทหารอากาศเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 1 ม.ค. 2498 มีการปรับปรุงส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ กรมแพทย์ทหารอากาศได้เปลี่ยนชื่อ กองสุขาภิบาลและอนามัย เป็นกองการสุขศาสตร์ มีหัวหน้ากองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 มีการปรับปรุงและยกฐานะหัวหน้ากองขึ้นเป็นผู้อำนวยการกอง และกองสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นกองเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมทั้งได้ย้ายมาอาคารหลังปัจจุบันตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นไป

เบอร์โทรศัพท์

025346083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ห้องเวชระเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน ทำงานได้ช้ามาก เห็นเจ้าหน้าที่ในห้องบัตรมีมากมาย แต่กลับทำงานล่าช้า วันนี้คนมารอรับบริการไม่เยอะ แต่รอบัตร นานกว่า 20 นาที บางคนมาที่หลังได้บัตรก่อน ควรปรับปรุงการให้บริการด้วย!!!!! แปลกมากที่แผนกอื่นกลับไม่มีปัญหา ขอชื่นชมแผนกอื่นๆทุกแผนก ว่าทำงานได้รวดเร็วเป็นระบบมาก ประทับใจ ยกเว้น!!!ห้องเวชระเบียน