Green Office สำนักการประชุม สผ.

Green Office สำนักการประชุม สผ. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร Green Office สำนักการประชุม (สผ.)

ปริมาณขยะประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของสำนักการประชุม โดยเทียบข้อมูลฐานปี 2565 พบว่า มีปริมาณขยะสะสมลดลงบรรลุตามเป้าหมาย คณ...
18/07/2023

ปริมาณขยะประจำเดือนมิถุนายน 2566 ของสำนักการประชุม โดยเทียบข้อมูลฐานปี 2565 พบว่า มีปริมาณขยะสะสมลดลงบรรลุตามเป้าหมาย


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ข้อมูลปริมาณของเสียของสำนักการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 และกราฟแสดงปริมาณของเสียทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2...
13/07/2023

ข้อมูลปริมาณของเสียของสำนักการประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 และกราฟแสดงปริมาณของเสียทั้งหมดตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ทุกคนได้เห็นแนวโน้มภาพรวมการทิ้งขยะของสำนักเราค่ะ

นอกจากนี้ คณะทำงานหมวดที่ 2 ขอร่วมรณรงค์สนับสนุนการร่วมกันใช้แก้วน้ำส่วนตัว แทนการใช้แก้วพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้ครั้งเดียว อันจะส่งผลให้ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง และยังเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นที่จะเกิดขึ้น ตามคลิปรณรงค์ของคณะทำงานหมวดที่ 4 ด้วยค่ะ

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำนักการประชุมได้ใช้จริงภายในสำนัก พร้อมฉลากสิ่งแวดล้อมกำกับ ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะทำงา...
06/07/2023

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำนักการประชุมได้ใช้จริงภายในสำนัก พร้อมฉลากสิ่งแวดล้อมกำกับ
ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะทำงานหมวดที่ 6


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของสำนักการประชุมนอกจากนี้ เพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากย...
05/07/2023

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของสำนักการประชุม

นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกคนได้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คณะทำงานจึงจัดทำกราฟแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยเปรียบเทียบระหว่างปี 2565 ถึง 2566 จะเห็นได้ว่า
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นหากลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะน้อยลงตามไปด้วย
- 5 เดือนที่ผ่านมา สำนักการประชุมปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าปี 65 ถึง 3 เดือนด้วยกัน
- เมื่อคำนวณภาพรวมแล้ว สำนักการประชุมปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

✋🏻5 วิธีการง่ายๆ เพื่อการประชุมแบบรักษ์โลก♻️📲ส่งเอกสารการประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์👨‍👩‍👧‍👧เลือกห้องประชุมให้เหมาะกั...
30/06/2023

✋🏻5 วิธีการง่ายๆ เพื่อการประชุมแบบรักษ์โลก♻️
📲ส่งเอกสารการประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
👨‍👩‍👧‍👧เลือกห้องประชุมให้เหมาะกับจำนวนคน
☕️ใช้แก้วน้ำตัวเอง
📜กำหนดวาระและดำเนินการประชุมให้กระชับ
🍀ตกแต่งสถานที่ด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

❤️จากใจคณะทำงานหมวดที่3❤️
🙏🏻ขอบคุณค่ะ🙏🏻

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร/พลังงาน ของสำนักการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566ปริมาณการใช้กระดาษของสำนักการประชุมถือว่าบรรลุตามเป...
30/06/2023

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร/พลังงาน ของสำนักการประชุม ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
ปริมาณการใช้กระดาษของสำนักการประชุมถือว่าบรรลุตามเป้าหมาย
ส่วนปริมาณการใช้น้ำ, ไฟฟ้า และน้ำมัน ไม่บรรุเป้าหมาบ

ทั้งนี้ คณะทำงานหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ได้สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับปริมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละเดือนไว้ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่บอร์ดสื่อสารสีเขียว ซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องประชุม 1 สำนักการประชุม


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

‼️ใกล้เวลากลับบ้านแล้ว🚗คณะทำงานหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอเชิญชวนพวกเราชาวสำนักการประชุมมาร่วมมือกันประหยัดน้ำ...
30/06/2023

‼️ใกล้เวลากลับบ้านแล้ว🚗
คณะทำงานหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ขอเชิญชวนพวกเราชาวสำนัก
การประชุมมาร่วมมือกันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการหันมาใช้
✅ขนส่งสาธารณะ🚌🚂⛴️ หรือ
✅Car Pool🤜🏻🤛🏻
ก็ช่วยประหยัดได้เยอะแล้ว

❤️จากใจคณะทำงานหมวดที่3❤️
🙏🏻ขอบคุณค่ะ🙏🏻

28/06/2023

คณะทำงานหมวดที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโออธิบายข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในสำนักการประชุม ตามคู่มือป้องกันระงับอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ โดยคณะทำงานหมวดที่ 5 ซึ่งได้แจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻คณะทำงานGreen Office หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอประชาสัมพันธ์ 🔥’มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า’🔥❤️จาก...
27/06/2023

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻
คณะทำงานGreen Office หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ขอประชาสัมพันธ์
🔥’มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า’🔥

❤️จากใจคณะทำงานหมวดที่ 3❤️
🙏🏻ขอบคุณค่ะ🙏🏻

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻 วันนี้คณะทำงานหมวดที่3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอนำเสนอแนวทางการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด🖨️การใช้หมึ...
20/06/2023

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻
วันนี้คณะทำงานหมวดที่3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอนำเสนอแนวทางการใช้อุปกรณ์สำนักงานอย่างประหยัด
🖨️การใช้หมึกพิมพ์
✏️อุปกรณ์เครื่องเขียน และ
📎อุปกรณ์สำนักงาน
💚เพื่อขับเคลื่อนสำนักการประชุมไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

❤️จากใจคณะทำงานหมวดที่3❤️

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻 วันนี้คณะทำงานหมวดที่3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอนำเสนอการรณรงค์การใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างรู้ค่า 💚เพื่อขับ...
19/06/2023

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻
วันนี้คณะทำงานหมวดที่3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอนำเสนอการรณรงค์การใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างรู้ค่า
💚เพื่อขับเคลื่อนสำนักการประชุมไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
🌴เพื่อลดจำนวนการทำลายต้นไม้
🌬️และเพื่ออากาศที่สดใสของพวกเรา

❤️จากใจคณะทำงานหมวดที่3❤️

แนวทางสำหรับการจัดการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของสำนักกา...
16/06/2023

แนวทางสำหรับการจัดการประชุม อบรม สัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และการคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของสำนักการประชุม


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร/พลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2566 - การใช้ทรัพยากร/พลั...
13/06/2023

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร/พลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2566
- การใช้ทรัพยากร/พลังงาน ของเดือนเมษายน ปริมาณการใช้น้ำมันและกระดาษถือว่าบรรลุเป้าหมาย ส่วนปริมาณการใช้น้ำ เกินค่าเป้าหมาย 19.97 ลบ.ม. และการใช้ไฟฟ้า เกินค่าเป้าหมาย 347.57 kWh ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมาย
- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีการใช้กระดาษ (A4,A3) และ การใช้น้ำมัน ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้น้ำประปา ไม่บรรลุเป้าหมาย
ทั้งนี้ คณะทำงานหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ได้สรุปสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับปริมาณการใช้ทรัพยากรของแต่ละเดือนไว้ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่บอร์ดสื่อสารสีเขียว ซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องประชุม 1 สำนักการประชุม


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง 102 - 104 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นางสินี  ส้มมี ผู้อำ...
12/06/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง 102 - 104 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมทั้งข้าราชการสำนักการประชุมและแม่บ้านประจำสำนักการประชุม ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

สำนักการประชุมได้เปลี่ยนแปลงฐานเทียบค่าเป้าหมายการจัดการพลังงานด้าน น้ำมันเชื้อเพลิง จากเดิมลดลง 1% โดยเทียบฐานเดือนมีนา...
08/06/2023

สำนักการประชุมได้เปลี่ยนแปลงฐานเทียบค่าเป้าหมายการจัดการพลังงานด้าน น้ำมันเชื้อเพลิง จากเดิมลดลง 1% โดยเทียบฐานเดือนมีนาคม 2566 เปลี่ยนเป็นลดลง 1% โดยเทียบปีฐาน พ.ศ.2565 เพื่อให้การเปรียบเทียบการใช้พลังงานสอดคล้องกับข้อเท็จจริง


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ขอเชิญข้าราชการสำนักการประชุมทุกท่านเข้าร่วมรอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล...
07/06/2023

ขอเชิญข้าราชการสำนักการประชุมทุกท่านเข้าร่วมรอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

มาตรการใช้ทรัพยากร การลดใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
06/06/2023

มาตรการใช้ทรัพยากร การลดใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻คณะทำงานGreen Office หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอประชาสัมพันธ์ คลิป ’มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า’🔥(...
02/06/2023

🙏🏻สวัสดีค่ะ🙏🏻
คณะทำงานGreen Office หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอประชาสัมพันธ์ คลิป ’มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า’🔥(อ้างอิงจากประกาศสำนักการประชุม) ผ่านทางช่อง Youtube ของหมวดที่ 3 สามารถกดติดตาม กดไลค์👍🏻 กดแชร์กันได้นะค้าา

สำหรับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรต่างๆ ทางคณะทำงานฯ หวังว่าทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้แล้วจะนำไปปฏิบัติเพื่อสำนักงานสีเขียวของเรากันนะคะ จากใจคณะทำงานหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ขอบคุณค่ะ

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ตามประกาศของสำนักการประชุม สผ. จัดทำโดย คณะทำงานGreen Office หมวดที่3 การใช้ทรัพยากรแล....

มาตรการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับกระดาษ  หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
02/06/2023

มาตรการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับกระดาษ


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ตามประกาศของสำนักการประชุม หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
01/06/2023

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ตามประกาศของสำนักการประชุม


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 5 ด้าน ได้แก่1. เครื่องปรับอากาศ2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง3. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์...
31/05/2023

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 5 ด้าน ได้แก่
1. เครื่องปรับอากาศ
2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
3. เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
4. เครื่องถ่ายเอกสาร
5. โทรศัพท์สำนักงาน


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ำ ตามประกาศของสำนักการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
24/05/2023

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดน้ำ
ตามประกาศของสำนักการประชุมด้านสิ่งแวดล้อม


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

วิธีการป้องกันสัตว์พาหะนำโรค หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
23/05/2023

วิธีการป้องกันสัตว์พาหะนำโรค


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ข้าราชการสำนักการประชุม และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในสำนักก...
19/05/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ข้าราชการสำนักการประชุม และผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาดภายในสำนักการประชุม (แม่บ้าน) ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงคลองเตยเป็นวิทยากร


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

รู้หรือไม่ พลาสติกมีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร และสามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือไม่ ? หมวดที่ 2 การสื่อสารและการส...
16/05/2023

รู้หรือไม่ พลาสติกมีกี่ประเภท แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร และสามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือไม่ ?


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ขอเชิญชวนข้าราชการสำนักการประชุมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัยและฝึกปฏิ...
16/05/2023

ขอเชิญชวนข้าราชการสำนักการประชุมทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

มาคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ !การคัดแยกขยะ ตามประกาศสำนักการประชุม เรื่อง มาตรการการจัดการของเสียภายในสำนักการประชุม หมวดท...
15/05/2023

มาคัดแยกขยะก่อนทิ้งกันเถอะ !

การคัดแยกขยะ ตามประกาศสำนักการประชุม เรื่อง มาตรการการจัดการของเสียภายในสำนักการประชุม


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ข้อมูลการใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสำนักการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2566 และข้อมูลปริมาณของเสีย ของสำน...
12/05/2023

ข้อมูลการใช้พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสำนักการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2566 และข้อมูลปริมาณของเสีย ของสำนักการประชุม ประจำเดือนเมษายน 2566


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลบคำผิดที่ได้รับการรับรองจากฉลากเขียว และตัวอย่างบริการทำความสะอาดที่ได้รับรองจากฉลากเขียว คณะทำงานหมวด...
11/05/2023

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ลบคำผิดที่ได้รับการรับรองจากฉลากเขียว และตัวอย่างบริการทำความสะอาดที่ได้รับรองจากฉลากเขียว


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก ขอมายกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชามที่ได้ก...
10/05/2023

คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก ขอมายกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสำหรับถ้วยชามที่ได้การรับรองฉลากเขียว ให้ทุกคนได้ทราบ


หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน ขนาด A4 ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
09/05/2023

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์กระดาษพิมพ์และเขียน ขนาด A4 ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

รู้หรือไม่ ฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มีกี่ประเภท ? คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก
08/05/2023

รู้หรือไม่ ฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มีกี่ประเภท ?


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสำนักการประชุม ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566เดือนมกราคม - เรื่องการใช้ไฟฟ้า ไม่บรรล...
08/05/2023

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของสำนักการประชุม ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

เดือนมกราคม
- เรื่องการใช้ไฟฟ้า ไม่บรรลุเป้าหมาย (เกินค่าเป้าหมาย 234.11 KgCO2e)
- เรื่องการใช้กระดาษ ไม่บรรลุเป้าหมาย (เกินค่าเป้าหมาย 81.67 KgCO2e)
- เรื่องการใช้น้ำประปา บรรลุเป้าหมาย

เดือนกุมภาพันธ์
- เรื่องการใช้ไฟฟ้า ไม่บรรลุเป้าหมาย (เกินค่าเป้าหมาย 7.34 KgCO2e)
- เรื่องการใช้กระดาษ บรรลุเป้าหมาย
- เรื่องการใช้น้ำประปา ไม่บรรลุเป้าหมาย (เกินค่าเป้าหมาย 3.87 KgCO2e)


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

"กิจกรรม ผอ พบปะพี่น้องสำนักการประชุม" วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางสินี  ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมกับคณะทำงา...
26/04/2023

"กิจกรรม ผอ พบปะพี่น้องสำนักการประชุม"
วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมกับคณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก ได้สื่อสารและทำความเข้าใจพร้อมขับเคลื่อน Green Office (ครั้งที่ 3) ให้กับข้าราชการกลุ่มงานกระทู้ถามและกลุ่มงานระเบียบวาระ ณ ห้องประชุม N 403


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นประเภทเดียวก...
26/04/2023

ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์/บริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็นประเภทเดียวกัน และเป็นฉลากที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

"กิจกรรม ผอ พบปะพี่น้องสำนักการประชุม"วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางสินี  ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมกับคณะทำ...
25/04/2023

"กิจกรรม ผอ พบปะพี่น้องสำนักการประชุม"
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมกับคณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก ได้สื่อสารและทำความเข้าใจพร้อมขับเคลื่อน Green Office (ครั้งที่ 2) ให้กับข้าราชการกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย, กลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 1 และแม่บ้านประจำสำนักการประชุม ณ ห้องประชุม N 401


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

"กิจกรรม ผอ พบปะพี่น้องสำนักการประชุม"เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นางสินี  ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมกับค...
24/04/2023

"กิจกรรม ผอ พบปะพี่น้องสำนักการประชุม"
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมกับคณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก ได้สื่อสารและทำความเข้าใจพร้อมขับเคลื่อน Green Office (ครั้งที่ 1) ให้กับข้าราชการกลุ่มงานบริหารทั่วไปและกลุ่มงานพระราชบัญญัติและญัตติ 2 ณ ห้องประชุม N 401


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ปริมาณของเสียของสำนักการประชุม ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566ปริมาณขยะทั่วไปของสำนักการประชุมได้ลดลง 1% ตามเป้าหมายการจั...
24/04/2023

ปริมาณของเสียของสำนักการประชุม ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2566
ปริมาณขยะทั่วไปของสำนักการประชุมได้ลดลง 1% ตามเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 ปริมาณขยะน้อยกว่าค่าเป้าหมาย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย

ส่วนสาเหตุที่เดือนมกราคม 2566 ไม่บรรลุเป้าหมาย เป็นเพราะได้กำหนดค่าเป้าหมายโดยเทียบกับเดือนมกราคม 2566 เป็นปีฐาน


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

รวมกฏหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เช่น เรื่องน้ำเสีย, พลังงาน, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สิ่งปฏิกูล และอากาศศึ...
19/04/2023

รวมกฏหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว เช่น เรื่องน้ำเสีย, พลังงาน, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สิ่งปฏิกูล และอากาศ

ศึกษาเพิ่มเติม (คลิกลิงค์ด้านล่างและคลิกชื่อกฏหมายที่สนใจ)
https://drive.google.com/file/d/1D2DFhqhPqblBo9VFIqp_ZWo0kcKb7JlM/view?usp=sharing


คณะทำงานหมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก

ที่อยู่

Bangkok
10300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Green Office สำนักการประชุม สผ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}