กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ

กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ Serve for Safety at Sea

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ  เปลี่ยนตั๋วแผ่นเรือลำเลียงให้เป็น Smart Card ‼️‼️ยื่นความประสงค์ผ่าน สแกน QR หรือ ลิงก์ด้านล่างก่อน 15 ธ.ค. 64 เ...
17/11/2021

ประกาศ เปลี่ยนตั๋วแผ่นเรือลำเลียงให้เป็น Smart Card ‼️‼️
ยื่นความประสงค์ผ่าน สแกน QR หรือ ลิงก์ด้านล่าง
ก่อน 15 ธ.ค. 64 เท่านั้น!!!!
---------------------------------
Link : https://tinyurl.com/Barge-63
---------------------------------

ประกาศ เปลี่ยนตั๋วแผ่นเรือลำเลียงให้เป็น Smart Card ‼️‼️
ยื่นความประสงค์ผ่าน สแกน QR หรือ ลิงก์ด้านล่าง
ก่อน 15 ธ.ค. 64 เท่านั้น!!!!
---------------------------------
Link : https://tinyurl.com/Barge-63
---------------------------------

ประกาศ ‼️เรื่อง ปิดระบบการสอบความรู้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปี พ.ศ.2564ปิดการจัดสอบความรู้ ก...
16/11/2021

ประกาศ ‼️
เรื่อง ปิดระบบการสอบความรู้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปี พ.ศ.2564
ปิดการจัดสอบความรู้
การสอบทฤษฎี - การสัมภาษณ์ ตามข้อบังคับ 2557
27 ธ.ค. 2564 - 7 มกราคม 2565

ประกาศ ‼️
เรื่อง ปิดระบบการสอบความรู้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปี พ.ศ.2564
ปิดการจัดสอบความรู้
การสอบทฤษฎี - การสัมภาษณ์ ตามข้อบังคับ 2557
27 ธ.ค. 2564 - 7 มกราคม 2565

สแกน qr ผ่านแอปธนาคาร หรือ บัตร เดบิต แทนการชำระค่าบริการด้วยเงินสด
11/11/2021

สแกน qr ผ่านแอปธนาคาร หรือ บัตร เดบิต
แทนการชำระค่าบริการด้วยเงินสด

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
งดรับชำระค่าบริการเป็นเงินสดทุกกรณี

ประกาศผลสอบประกาศนียบัตร (ภาคทฤษฎี) ฝ่าย ช่างกล รอบสอบ 5/2564 วันที่ 18-25 ตุ.ล. 2564 นายช่างกลเรือชั้นสาม(ชนง.)
10/11/2021

ประกาศผลสอบประกาศนียบัตร (ภาคทฤษฎี) ฝ่าย ช่างกล รอบสอบ 5/2564 วันที่ 18-25 ตุ.ล. 2564
นายช่างกลเรือชั้นสาม(ชนง.)

ประกาศผลสอบประกาศนียบัตร (ภาคทฤษฎี) ฝ่าย ช่างกล รอบสอบ 5/2564 วันที่ 18-25 ตุ.ล. 2564
นายช่างกลเรือชั้นสาม(ชนง.)

02/11/2021

ติดต่องานที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ ไม่ต้องใช้ บัตรประชาชนตัวจริง แลก ที่ประชาสัมพันธ์นะครับ ใช้อย่างอื่นแลกบัตรแทน
แล้วพกบัตรประชาชนตัวจริงมาติดต่องาน ที่ กองมาตรฐานคนประจำเรือได้เลย

29/10/2021

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลกรมเจ้าท่า
(กรณียื่นขอทำ cop/coe online ไม่ผ่านเรื่องไม่มีข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมในระบบ)

การยื่นขอ (อนุมัติ) นับระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ หลังวันที่ 31 พ.ค 64สอบถามเพิ่มเติม 02-2331311 ต่อ 320ระบบจองคิวhttps://...
12/10/2021

การยื่นขอ (อนุมัติ) นับระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ
หลังวันที่ 31 พ.ค 64
สอบถามเพิ่มเติม 02-2331311 ต่อ 320
ระบบจองคิว
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=511vtfbi

การยื่นขอ (อนุมัติ) นับระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ
หลังวันที่ 31 พ.ค 64
สอบถามเพิ่มเติม 02-2331311 ต่อ 320
ระบบจองคิว
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=511vtfbi

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กองมาตรฐานคนประจำเรืองดรับชำระค่าบริการเป็นเงินสดทุกกรณี
30/09/2021

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
งดรับชำระค่าบริการเป็นเงินสดทุกกรณี

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
งดรับชำระค่าบริการเป็นเงินสดทุกกรณี

10/09/2021

🚩กิจกรรมดีๆกำลังจะเกิดขึ้น
30 กันยายนนี้ มาร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ หัวข้อ "คนประจำเรือหัวใจแห่งอนาคตการขนส่งสินค้าทางน้ำ"

🙎‍♂️ผู้ดำเนินการเสวนา นายเศกสิษฏ์ ประทุมศรี
🙇‍♂️ผู้ร่วมเสวนา จากกรมเจ้าท่า และภาคเอกชน
ประกอบด้วย
1.ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า
2.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพาณิชย์นาวี
3.นักเดินเรือชำนาญการพิเศษ
4.ผู้แทนจากสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย
5.ผู้แทนจากสมาคมเจ้าของเรือไทย

ลงทะเบียน คลิ๊ก link 🔽 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7zFOBijjpIADkGOp8SggLR6m395aHrzDUTkXXrFMXTgr_sw/viewform

แล้วเรามาพบกัน...ผ่านหน้าจอของท่านทุกคน 🤗👨‍💻

จากที่พบเห็น แอด พบว่าแต่ละท่าน ถ่ายรูปไฟล์เอกสาร ยังไม่ดีพอและไม่ชัดเจนในการยื่นทำเอกสารต่างๆผ่านระบบออนไลน์ สำหรับคนที...
09/09/2021

จากที่พบเห็น แอด พบว่าแต่ละท่าน ถ่ายรูปไฟล์เอกสาร ยังไม่ดีพอและไม่ชัดเจนในการยื่นทำเอกสารต่างๆผ่านระบบออนไลน์ สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องสแกนเอกสาร
มาแนะนำ/วิธีใช้ แอปพลิเคชัน Cam Scanner มีทั้งระบบ iOS และ Android
iOS https://apps.apple.com/th/app/camscanner-pdf-scanner-app/id388627783
-------------------------------------------
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=th&gl=US

--------------------------------------------

จากที่พบเห็น แอด พบว่าแต่ละท่าน ถ่ายรูปไฟล์เอกสาร ยังไม่ดีพอและไม่ชัดเจนในการยื่นทำเอกสารต่างๆผ่านระบบออนไลน์ สำหรับคนที่ไม่มีเครื่องสแกนเอกสาร
มาแนะนำ/วิธีใช้ แอปพลิเคชัน Cam Scanner มีทั้งระบบ iOS และ Android
iOS https://apps.apple.com/th/app/camscanner-pdf-scanner-app/id388627783
-------------------------------------------
Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner&hl=th&gl=US

--------------------------------------------

ผลการสอบประกาศนียบัตร (ภาคทฤษฎี) ปก.2532 ฝ่ายช่างกลรอบสอบที่ 4/2564 วันที่ 16-19 ส.ค. 2564
09/09/2021

ผลการสอบประกาศนียบัตร (ภาคทฤษฎี) ปก.2532 ฝ่ายช่างกล
รอบสอบที่ 4/2564 วันที่ 16-19 ส.ค. 2564

ผลการสอบประกาศนียบัตร (ภาคทฤษฎี) ปก.2532 ฝ่ายช่างกล
รอบสอบที่ 4/2564 วันที่ 16-19 ส.ค. 2564

25/08/2021

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลกรมเจ้าท่า
(กรณียื่นขอทำ cop/coe online ไม่ผ่านเรื่องไม่มีข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมในระบบ)

การยกเลิกระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือเนื่องจากขึ้นการทำงานในเรือแล้วไม่แจ้งภายใน 60วัน--------------------------------------...
23/08/2021

การยกเลิกระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือเนื่องจากขึ้นการทำงานในเรือแล้วไม่แจ้งภายใน 60วัน
--------------------------------------
คำร้อง
https://drive.google.com/drive/folders/1v6t-EtaRNyBW3KdsaFZrWtswPJyw9V2r?usp=sharing
--------------------------------------
ประกาศ 217/2562
https://drive.google.com/file/d/1-nnhfeUQ2Nf-Gd_PAIYSg42IIYR8zBzU/view?usp=sharing
--------------------------------------

การยกเลิกระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือเนื่องจากขึ้นการทำงานในเรือแล้วไม่แจ้งภายใน 60วัน
--------------------------------------
คำร้อง
https://drive.google.com/drive/folders/1v6t-EtaRNyBW3KdsaFZrWtswPJyw9V2r?usp=sharing
--------------------------------------
ประกาศ 217/2562
https://drive.google.com/file/d/1-nnhfeUQ2Nf-Gd_PAIYSg42IIYR8zBzU/view?usp=sharing
--------------------------------------

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-2331311 ต่อ 230กองมาตรฐานคนประจำเรือขอปรับปรุง QR Code หรือ Link ในการยื่นขอรับ CoE/CoP การต่อป...
23/08/2021

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-2331311 ต่อ 230
กองมาตรฐานคนประจำเรือขอปรับปรุง QR Code หรือ Link ในการยื่นขอรับ CoE/CoP การต่อประกาศนียบัตร และการขอใบแทน โดยใช้ Link หรือ QR Code ตามนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXXgbEub805oAo9wwmN2sdKQLuMB3vTfAsUYzkfTnS3-fzjQ/viewform

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-2331311 ต่อ 230
กองมาตรฐานคนประจำเรือขอปรับปรุง QR Code หรือ Link ในการยื่นขอรับ CoE/CoP การต่อประกาศนียบัตร และการขอใบแทน โดยใช้ Link หรือ QR Code ตามนี้ค่ะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXXgbEub805oAo9wwmN2sdKQLuMB3vTfAsUYzkfTnS3-fzjQ/viewform

20/08/2021
20/08/2021
15/08/2021

ท่านใดเข้าเว็บ http://www.md.go.th/central/ssd/ แล้วเจอรูปแปลกๆ
กรุณากด Ctrl+F5 ด้วยครับ แก้ไขให้เรียบร้อย

13/08/2021

ตามที่กรมเจ้าท่ามีประกาศผ่อนผันเกณฑ์การสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ในช่วงสถานการณ์การระบาด (COVID-19) เป็นการชั่วคราว ตามเอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/1-ygfEjXRWqn580t8qe9tzM4RDxIT76t5/view?usp=sharing
ผู้สมัครสอบฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะใช้สิทธิ์เพื่อขอรับประกาศนียบัตรฯ
ในชั้นที่ตนสอบประเมินผ่านแล้ว ท่านสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์ได้ทาง e-mail [email protected]
โดยระบุข้อมูล ดังนี้
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. รหัสประจำตัวสอบ
3. ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ (สำหรับการส่งไปรษณีย์) (งดเข้ามารับเองด้วยตนเอง)
4. ชำระเงินค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จำนวนเงิน 100 บาท ผ่าน ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0618853039 ชื่อบัญชี นายอำนวย จันดางาม พร้อมแนบสลิปการโอนเงินค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ส่งประกาศนียบัตรตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัย ติดต่อ โทรศัพท์หมายเลข 084-2275732
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กองมาตรฐานคนประจำเรือ 13 ส.ค. 64

04/08/2021
ขั้นตอนการยื่นคำร้อง cop/coe /ต่อปก. ผ่านระบบ online (ช่วงทดลอง)
31/07/2021

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง cop/coe /ต่อปก. ผ่านระบบ online (ช่วงทดลอง)

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง cop/coe /ต่อปก. ผ่านระบบ online (ช่วงทดลอง)

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลกรมเจ้าท่า (กรณียื่นขอทำ cop/coe  online ไม่ผ่านเรื่องไม...
30/07/2021

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลกรมเจ้าท่า
(กรณียื่นขอทำ cop/coe online ไม่ผ่านเรื่องไม่มีข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมในระบบ)

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ไม่มีข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลกรมเจ้าท่า
(กรณียื่นขอทำ cop/coe online ไม่ผ่านเรื่องไม่มีข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมในระบบ)

30/07/2021

สแกนเลย ‼️
📣 รู้หรือไม่ กองมาตรฐานคนประจำเรือ มี Line ด้วยนะ
สามารถ Add Line สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย ✅
ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง
1️⃣ หนังสือคนประจำเรือ
2️⃣ สอบประกาศนียบัตร
3️⃣ ทำ COP COE
4️⃣ ต่ออายุประกาศนียบัตร
5️⃣ ขอแจ้งขึ้น - ลง ทำการในเรือ
6️⃣ ขออนุญาตใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือ
7️⃣ ขอตรวจสอบระยะเวลาขึ้นลงเรือ
8️⃣ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับกองมาตรฐานคนประจำเรือ
สอบถามข้อมูล ✅
เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนมากันนะ~
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
⛵️🚤🛥🛳⛴🚢⚓️
#คนเรือ #คนประจำเรือ #Seafarer #seafarersstandarddivision #กองมาตรฐานคนประจำเรือ #กรมเจ้าท่า

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเล (ใบเช็ค sea serv...
27/07/2021

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเล (ใบเช็ค sea service) ที่ออกโดยกรมเจ้าท่า เพื่อนำมาแนบกับการยื่นเอกสารเพื่อขอ CoP/CoE หรือการต่ออายุประกาศนียบัตรแบบ Online ได้ โดยติดต่อผ่าน email : [email protected] ตามขั้นตอนด้านล่างค่ะ
-------------------------
https://drive.google.com/file/d/1v0x8YfjkGPREhjiQcmXuNwzadrjWj56O/view
-------------------------
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจะถูกเรียกเก็บพร้อมกับการทำ CoP/CoE หรือการต่ออายุประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณีในภายหลัง

ขอบคุณค่ะ

กองมาตรฐานคนประจำเรือ
27 ก.ค. 64

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ท่านสามารถติดต่อขอรับใบรับรองระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเล (ใบเช็ค sea service) ที่ออกโดยกรมเจ้าท่า เพื่อนำมาแนบกับการยื่นเอกสารเพื่อขอ CoP/CoE หรือการต่ออายุประกาศนียบัตรแบบ Online ได้ โดยติดต่อผ่าน email : [email protected] ตามขั้นตอนด้านล่างค่ะ
-------------------------
https://drive.google.com/file/d/1v0x8YfjkGPREhjiQcmXuNwzadrjWj56O/view
-------------------------
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการจะถูกเรียกเก็บพร้อมกับการทำ CoP/CoE หรือการต่ออายุประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณีในภายหลัง

ขอบคุณค่ะ

กองมาตรฐานคนประจำเรือ
27 ก.ค. 64

เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้ง ลดความเสี่ยงในการติดโรค Covid-19 ให้กับคนประจำเรือทุกท่าน ท่านสามาร...
27/07/2021

เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้ง ลดความเสี่ยงในการติดโรค Covid-19 ให้กับคนประจำเรือทุกท่าน ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมแนบไฟล์เอกสารเพื่อขอรับ
• ขอรับ CoE/CoP ทุกประเภท
• ต่ออายุประกาศนียบัตร STCW ทุกระดับชั้น หรือ
• ขอใบแทนประกาศนียบัตร
ผ่านระบบ Online ตาม QR Code หรือ ลิงก์ด้านล่าง
ที่แนบในประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
----------------------------
https://docs.google.com/forms/d/1T9c4lrdcZC3n2ejEZAcoIBAWFWuYLCebC2n74r4ib8U/viewform?edit_requested=true
----------------------------
เนื่องจากเป็นช่วงแรก และเป็นช่วงทดลองในการให้บริการ จึงอาจเกิด
ข้อขัดข้องในการให้บริการบ้าง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กองมาตรฐานคนประจำเรือ
26 กรกฎาคม 2564

เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้ง ลดความเสี่ยงในการติดโรค Covid-19 ให้กับคนประจำเรือทุกท่าน ท่านสามารถยื่นคำร้อง พร้อมแนบไฟล์เอกสารเพื่อขอรับ
• ขอรับ CoE/CoP ทุกประเภท
• ต่ออายุประกาศนียบัตร STCW ทุกระดับชั้น หรือ
• ขอใบแทนประกาศนียบัตร
ผ่านระบบ Online ตาม QR Code หรือ ลิงก์ด้านล่าง
ที่แนบในประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
----------------------------
https://docs.google.com/forms/d/1T9c4lrdcZC3n2ejEZAcoIBAWFWuYLCebC2n74r4ib8U/viewform?edit_requested=true
----------------------------
เนื่องจากเป็นช่วงแรก และเป็นช่วงทดลองในการให้บริการ จึงอาจเกิด
ข้อขัดข้องในการให้บริการบ้าง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

กองมาตรฐานคนประจำเรือ
26 กรกฎาคม 2564

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 158/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือโดยสถาน...
20/07/2021
ประกาศกรมเจ้าท่า 158-2564.pdf

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 158/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น) ของคนประจำเรือโดยสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าด้วยการสื่อสารแบบทางไกลหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์
----------------------------
https://drive.google.com/file/d/1KnttRqHGGNEkxdyIBswdvk0OijkKBpkf/view?usp=sharing
----------------------------

🔴ประกาศฉบับต่อเนื่อง🔴กองมาตรฐานคนประจำเรือมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 จนถึงวันที่ 2 ...
18/07/2021

🔴ประกาศฉบับต่อเนื่อง🔴
กองมาตรฐานคนประจำเรือมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 2564 ทั้งนี้
สำหรับการให้บริการ Seaman Book และการเช็ค Sea service ท่านสามารถขอรับบริการได้จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทุกแห่ง**
อนึ่งสำหรับผู้มีกำหนดการสอบในช่วงดังกล่าว (19 ก.ค. - 2 ส.ค.) กองมาตรฐานคนประจำเรือจะติดต่อเพื่อแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 28)
และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ขออภัยในความไม่สะดวก

🔴ประกาศฉบับต่อเนื่อง🔴
กองมาตรฐานคนประจำเรือมีความจำเป็นต้องปิดให้บริการทุกประเภทตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 2564 ทั้งนี้
สำหรับการให้บริการ Seaman Book และการเช็ค Sea service ท่านสามารถขอรับบริการได้จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทุกแห่ง**
อนึ่งสำหรับผู้มีกำหนดการสอบในช่วงดังกล่าว (19 ก.ค. - 2 ส.ค.) กองมาตรฐานคนประจำเรือจะติดต่อเพื่อแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 28)
และ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๑๐/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ขออภัยในความไม่สะดวก

🔴 เรียนทุกท่าน 🔴เนื่องด้วยเมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ 1 คน (ซึ่งไม่ได้ปฏิบัต...
08/07/2021

🔴 เรียนทุกท่าน 🔴

เนื่องด้วยเมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ 1 คน (ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน) มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือมีผลตรวจเป็นลบ

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข กองมาตรฐานคนประจำเรือจึงขอปิดการให้บริการ
1. การยื่นเพื่อขอสมัครสอบความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตร
2. การยื่นคำร้องเพื่อขอรับ CoP / CoE ทุกประเภท
3. การยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานในทะเล (Sea service)
4. การยื่นคำร้องเพื่อขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 และจะให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับการ Check Sea service และการขอ Seaman Book ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทุกแห่ง

ติดต่อ
หัวหน้าฝ่ายสอบความรู้ นายโสภณ ปิยะภาณี
02-2331311-8 ต่อ 230
หัวหน้าฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ นายสุพัฒน์ ศรีนาง
02-2331311-8 ต่อ 320
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานหลักสูตร น.ส.ภัทรานิษฐ์ ธีรพิพัฒน์ธาดา 02-2331311-8 ต่อ 230
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนคนประจำเรือ นายเสวี ทองสว่าง
02-2331311-8 ต่อ 253

อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขออภัยในความไม่สะดวก
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
8 กรกฎาคม 2564

🔴 เรียนทุกท่าน 🔴

เนื่องด้วยเมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ 1 คน (ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน) มีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เหลือมีผลตรวจเป็นลบ

ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข กองมาตรฐานคนประจำเรือจึงขอปิดการให้บริการ
1. การยื่นเพื่อขอสมัครสอบความรู้เพื่อรับประกาศนียบัตร
2. การยื่นคำร้องเพื่อขอรับ CoP / CoE ทุกประเภท
3. การยื่นคำร้องเพื่อขอรับใบรับรองการปฏิบัติงานในทะเล (Sea service)
4. การยื่นคำร้องเพื่อขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book)

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 และจะให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับการให้บริการเกี่ยวกับการ Check Sea service และการขอ Seaman Book ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาทุกแห่ง

ติดต่อ
หัวหน้าฝ่ายสอบความรู้ นายโสภณ ปิยะภาณี
02-2331311-8 ต่อ 230
หัวหน้าฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ นายสุพัฒน์ ศรีนาง
02-2331311-8 ต่อ 320
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานหลักสูตร น.ส.ภัทรานิษฐ์ ธีรพิพัฒน์ธาดา 02-2331311-8 ต่อ 230
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนคนประจำเรือ นายเสวี ทองสว่าง
02-2331311-8 ต่อ 253

อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขออภัยในความไม่สะดวก
กองมาตรฐานคนประจำเรือ
8 กรกฎาคม 2564

08/07/2021

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
รวม 7,058 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 6,990 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 68 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 4,978 ราย
ผู้ป่วยสะสม 279,367 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
เสียชีวิต 75 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

ประกาศผลสอบ นายช่างกลเรือชั้น3 (ชนง)ฝ่ายช่างกล รอบ 3/2564 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2564
01/07/2021

ประกาศผลสอบ นายช่างกลเรือชั้น3 (ชนง)
ฝ่ายช่างกล รอบ 3/2564 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2564

ประกาศผลสอบ นายช่างกลเรือชั้น3 (ชนง)
ฝ่ายช่างกล รอบ 3/2564 วันที่ 14-17 มิถุนายน 2564

📢 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ e-Service ค่ะหากมีปัญหา ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ท...
28/06/2021

📢 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ e-Service ค่ะ

หากมีปัญหา ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 022331311 ถึง 8 ต่อ 320 ในวัน และเวลาราชการค่ะ

ขอบคุณค่ะ

📢 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ e-Service ค่ะ

หากมีปัญหา ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ 022331311 ถึง 8 ต่อ 320 ในวัน และเวลาราชการค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ที่อยู่

กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622331311

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด