Msc_sdt หลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลย?

นักศึกษาปริญญาโท 📌 สัมมนา 
03/08/2023

นักศึกษาปริญญาโท 📌 สัมมนา 

📣 3 2 1 ... เตรียมพบกับการเสวนาประสบการณ์ระดับบัณฑิตศึกษาจากรุ่นพี่ SCI-TU ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง S-106 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

—————————

1️⃣ นางสาวเจนจิรา พกาวัลย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.รชา เทพษร)
📌 รุ่นพี่ศิษย์เก่าระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เจ้าของรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง "Bioefficiency of Amaryllidaceae Extracts and their Applications on Liposome-Nanofiber Mats for Quality Improvement of Fresh-Cut Yacon Tubers"

—————————

2️⃣ นางสาวภาวรินทร์ บลทอง (อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.หทัยกาญจน์ เลกากาญจน์, อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข จาก สวทช.)
📌 รุ่นพี่จากระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เจ้าของร่วมผลงาน “รี-มอส: มอลโตโอลิโกแซคคาไรด์ (MOS) จากกากมันสำปะหลังโดยกระบวนการทางเอนไซม์ที่ไม่ใช้ความร้อน” ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา จากมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Thailand Research Expo 2022) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

—————————

🌐 Website : https://sci.tu.ac.th
📲 Facebook : Science & Technology Thammasat University Official
📱Instagram : https://www.instagram.com/scithammasat/
⏯️ Youtube : Science and Technology Thammasat University

📣📣 พรุ่งนี้ (31 ก.ค. 66) วันสุดท้ายสำหรับการแจ้งความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับบัณฑิต มห...
30/07/2023

📣📣 พรุ่งนี้ (31 ก.ค. 66) วันสุดท้ายสำหรับการแจ้งความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ✍️ แจ้งความจำนงได้ที่ https://forms.gle/PuAx5Wczzychnie1A

ตามที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดการฝึกซ้อม และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และรับจริง วันพุธที่ 29 และวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นั้น

สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมงาน เช่น ที่นั่งสำหรับบัณฑิตในหอประชุม จุดรวมพลบัณฑิตของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่นั่งพักคอยสำหรับผู้ปกครอง จุดจอดรถ ห้องสุขา รวมทั้งการบริหารจราจรในมหาวิทยาลัย ฯลฯ

สำนักงานทะเบียนนักศึกษาขอขอบคุณล่วงหน้าที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 🙏

หมายเหตุ เปิดรับแจ้งความจำนง ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Note Please reply until 31th of July 2023 at the latest

สิ่งที่รอมานาน และแล้วมันก็มาถึง คือ มนุษย์แค่พิมพ์คำสั่ง 1 ย่อหน้า (3 ชุด) เพื่อให้ AI ประมวล แล้วสั่ง chatGPT ดึงไฟล์ข...
17/07/2023

สิ่งที่รอมานาน และแล้วมันก็มาถึง คือ มนุษย์แค่พิมพ์คำสั่ง 1 ย่อหน้า (3 ชุด) เพื่อให้ AI ประมวล แล้วสั่ง chatGPT ดึงไฟล์ข้อมูล มาประมวลผลภาพ และแสดงแผนที่จากการ Interpolation และสั่ง plot Statistic Graph ในรูปแบบต่างๆ ให้เลย นี้มัน Disruption วงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ GIS Analysis แล้วครับ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=761354839324810&set=pcb.761355129324781

สคช. ชวนผู้ที่สนใจ เรียนรู้เก็บชั่วโมงรูปแบบ E-Trainingเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา✅เรียนแล้วได้รับวุฒิบัตร จากสถาบันคุณวุฒิวิ...
15/07/2023

สคช. ชวนผู้ที่สนใจ เรียนรู้เก็บชั่วโมงรูปแบบ E-Training
เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

✅เรียนแล้วได้รับวุฒิบัตร จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
✅มีหลักสูตรให้เลือกเรียนรู้มากมาย กว่า 500 หลักสูตร
✅เรียนรู้สะดวก เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
✅สามารถเรียนรู้ได้บนหลายอุปกรณ์ ทั้งคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

พร้อมเรียนเมื่อไหร่ คลิ๊กเลือกหลักสูตรได้เลยที่ e-training.tpqi.go.th

#มืออาชีพ #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #คุณวุฒิวิชาชีพ #คุณวุฒิของคนทำมาหากิน #สื่อคุณธรรม

เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 89 ปี ธรรมศาสตร์  ศิษย์เก่าปริญญาโท คุณจิตติพัฒน์ สงวนสิน ได้รับโล่บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลั...
27/06/2023

เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 89 ปี ธรรมศาสตร์ ศิษย์เก่าปริญญาโท คุณจิตติพัฒน์ สงวนสิน ได้รับโล่บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีนี้ ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท เหลือเพียง 5 ที่นั่งเท่านั้น...ค่าสมัครเพียง 35...
26/06/2023

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท เหลือเพียง 5 ที่นั่งเท่านั้น...
ค่าสมัครเพียง 350 บาท มีทุนการศึกษาอีกมากมาย..

📢📢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🖊เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
🗓เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม จนถึง 3 กรกฎาคม 2566
💻สมัครได้ที http://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/
—————————————————————–
📌📃📌รายละเอียดแต่ละสาขาวิชาคลิ๊กเลย
ปริญญาโท - https://sci.tu.ac.th/all-master-programs-th/
ปริญญาเอก - https://sci.tu.ac.th/all-phd-th/
—————————————————————–
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมวดบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
📞โทร 0-2564-4440-59 ต่อ 2056
📱 086-7790508 คุณรุ่งทิพย์
____________________________________
#37ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


🌐 Website : https://sci.tu.ac.th
📲 Facebook : Science & Technology Thammasat University Official
⏯️ Youtube : Science and Technology Thammasat University

21/06/2023

📌ขอเชิญร่วมรับชมรับฟัง เสวนาวิชาการ
เรื่อง "การรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว"
โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.เปรมปรียา มณเฑียรทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
2. อาจารย์ ดร.อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
ณ ห้องกระจก อาคาร บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.รังสิต
🎥 ถ่ายทอดสดทาง FB: Science & Technology Thammasat University Official
🗓️วันที่ 21 มิถุนายน 2566
🕝 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

📌ขอเชิญร่วมรับชมรับฟัง เสวนาวิชาการเรื่อง "การรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว"โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท...
20/06/2023

📌ขอเชิญร่วมรับชมรับฟัง เสวนาวิชาการ
เรื่อง "การรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว"
โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.เปรมปรียา มณเฑียรทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
2. อาจารย์ ดร.อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
ณ ห้องกระจก อาคาร บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.รังสิต
🎥 ถ่ายทอดสดทาง FB: Science & Technology Thammasat University Official
🗓️วันที่ 21 มิถุนายน 2566
🕝 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

📌ขอเชิญร่วมรับชมรับฟัง เสวนาวิชาการ
เรื่อง "การรับมือกับภัยพิบัติแผ่นดินไหว"
โดยคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.เปรมปรียา มณเฑียรทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
2. อาจารย์ ดร.อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
ณ ห้องกระจก อาคาร บร.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.รังสิต
🎥 ถ่ายทอดสดทาง FB: Science & Technology Thammasat University Official
🗓️วันที่ 21 มิถุนายน 2566
🕝 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
____________________________________
#37ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


🌐 https://sci.tu.ac.th
📲 FB : Science & Technology Thammasat University Official
⏯️ YT : Science and Technology Thammasat University

09/06/2023

หอสมุดฯ ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ในหัวข้อ
"Copyleaks โปรแกรมออนไลน์เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงานเขียน"

📅 วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น.
วิทยากรโดยคุณศุทธภา ธามไกวัล (จู) Sales Manager จากบริษัท โอเพ่น เซอร์วิส ดาต้า จำกัด"ผู้ให้บริการทรัพยากรและโซลูชั่นด้านวิชาการที่ดีที่สุด” ตัวแทนอย่างเป็นทางการโปรแกรม Copyleaks ในประเทศไทย บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาที่สำคัญ รวมทั้งฐานข้อมูลและทรัพยากรหนังสือห้องสมุดในระดับสากล
:: เนื้อหาการอบรม ::
📌 คุณสมบัติโปรแกรม Copyleaks (Features)
📌 ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงคุณสมบัติ ระหว่าง Copyleaks VS. Other Plagiarism Checker Tools
📌 สาธิตการใช้งานโปรแกรม
ลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/CZZNpZ4BS1DjRzYZ8
----------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
LINE:

23/04/2023

หอสมุดฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Endnote 20 💛❤️
📁 โปรแกรมจัดการรายการอ้างอิง Endnote20 📁
📣 วิทยากรโดย : คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
✅ อบรมวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
🚩 ช่องทางการอบรม: ออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom
✏️ลงทะเบียนที่: https://forms.gle/wJfdm3tRFW4eBmBj7
:: เนื้อหาการอบรม ::
📌 การสร้างคลังเก็บข้อมูลใหม่ ( New Library) ใน Endnote หรือการเปิดคลังเก็บข้อมูลเดิม ( Existing library) EndNote X9.1 ลงไป
📌 การนำข้อมูลบรรณานุกรมเข้าใน EndNote
📌 การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาสร้างรูปแบบบรรณานุกรม (Bibliography Style)
หมายเหตุ: การอบรม Online หอสมุดฯ จะนำส่งลิงก์ก่อนวันอบรม 1 วันทำการทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียน
และจะมีไลฟ์สดผ่าน TULIB Workshops & Trainings รวมทั้งมีคลิปย้อนหลังทาง Youtube

มาแล้ว วิชาใหม่ เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพรุ่นใหม่ New Media – New Gen Course จาก TU NEXT หมวด Reskill & Upskill ครับสื่อมวล...
29/03/2023

มาแล้ว วิชาใหม่ เส้นทางสู่สื่อมืออาชีพรุ่นใหม่ New Media – New Gen Course จาก TU NEXT หมวด Reskill & Upskill ครับ

สื่อมวลชนยุคนี้ต้องเพิ่มทักษะใหม่หลายด้านให้เป็น Multi Skill ครบเครื่องในตัวเอง รู้จักกับเครื่องมือที่จะช่วยให้งานของคุณมีคุณภาพและอยู่ในกรอบจริยธรรมจรรยาบรรณสื่อ และมีความรู้ด้านกฎหมายการสร้างเนื้อหาบนโลกดิจิทัล เรียนจบแล้วพร้อมรับ Certificate จาก มธ. ทันที
สามารถเข้าเรียนได้ที่ https://tunext.com/course-category/reskill-upskill

- เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- ได้เครือข่ายจากการเรียนรู้
- เข้าเรียนจนจบหลักสูตร ได้รับใบ Certificate จาก มธ.
- ระบบใช้งานง่าย สะดวกรองรับทุกอุปกรณ์

มาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเรา ชอบหลักสูตรไหน Upskill ตามสไตล์คุณได้เลยครับ

ติดตามพวกเราได้ที่
Facebook: https://shorturl.asia/gC59q
Line: https://shorturl.asia/4aF6U
Tiktok : https://shorturl.asia/6LSn1
Youtube : https://shorturl.asia/eRyjL
Website: www.tunext.com
Tel: 093-7568318
#สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #ฝึกอบรม #ธรรมศาสตร์และการฝึกอบรม #อบรมออนไลน์

ปัญหาการเขียนบทคัดย่อจะหมดไป ถ้าคุณมาดูคลิปนี้ด้วยกัน! 💜❤หอสมุดฯ ชวนดู "อบรมเทคนิคในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับงานว...
19/03/2023

ปัญหาการเขียนบทคัดย่อจะหมดไป ถ้าคุณมาดูคลิปนี้ด้วยกัน! 💜❤

หอสมุดฯ ชวนดู "อบรมเทคนิคในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (How to Write an English Abstract for an Academic Research Paper or Thesis) โดยคุณ Benjamin Ivry ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษของหอสมุดฯ

💚รับชมได้ที่ YouTube Thammasat University Library >> https://bit.ly/3YKWdJ9

💛ใช้บริการ English Abstract Editing (บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ) ของหอสมุดฯ ได้ที่นี่ >> https://bit.ly/3xEf64y

-----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
09/03/2023

การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

📣 9 มีนาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมชลประทาน, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา, กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว., นายขจร เราประเสริฐ ผู้ตรวจยราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

🤝 ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในภาคการเกษตร ภัยพิบัติ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากดาวเทียม ในการเตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง อีกทั้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านนโยบาย ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยแล้ง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่อยู่ภายใต้การประเมินความเสียหายด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

🛰 ที่ผ่านมา การประกาศภัยแล้ง อาศัยข้อมูลปริมาณน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีการรายงานสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก เพื่อประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งในระดับจังหวัด โดยให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขอรับเงินชดเชยผู้ประสบภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบและยืนยันความเสียหายก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรได้ ทำให้ต้องใช้บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย

🍂 การร่วมมือในครั้งนี้จะเริ่มดำเนินการให้พื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สกลนคร ร้อยเอ็ด สุรินทร์ กำแพงเพชร และอุทัยธานี ซึ่งจะเป็นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง แบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย ได้นำไปใช้ในการวางแผนและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเครื่องมือให้กับภาคประชาชนได้เข้าถึงเพื่อการรับรู้และการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศต่อไป

#จิสด้า #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #กรมส่งเสริมการเกษตร #กรมชลประทาน #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม #กรมอุตุนิยมวิทยา #กระทรวงมหาดไทย #กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย #สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ #ภัยแล้ง #นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ #เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ #เทคโนโลยีอวกาศ #ข้อมูลจากดาวเทียม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอกเล่าถึงการนำองค์ความรู้เข้าไปให้ความรู้กับชุมชนรอบ...
01/03/2023

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บอกเล่าถึงการนำองค์ความรู้เข้าไปให้ความรู้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

𝐋𝐢𝐟𝐞 @𝐓𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐬𝐢𝐭 𝐱 𝐓𝐡𝐚𝐦𝐦𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝟐𝟎𝟑𝟎
“เราอยู่ใกล้จังหวัดไหน เราก็ต้องให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณนั้น อย่างศูนย์รังสิต พื้นที่ของเราก็คือจังหวัดปทุมธนี เราก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนในชุมชนรอบ ๆ ทั้งนี้เรายังได้เชิญชวนคณาจารย์ไปร่วมวิจัยกับชาวบ้าน ด้วยการร่วมมือกับเกษตรจังหวัดเพื่อไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน เราพยายามไม่ให้นักศึกษาเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว แต่ต้องนำความรู้ไปร่วมพัฒนานวัตกรรมกับชุมชน รวมทั้งลดช่องว่างทางความรู้ระหว่างชนบทกับเมือง ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิชาการไปช่วยเหลือชุมชนและสังคม”
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บอกเล่าถึงการนำองค์ความรู้เข้าไปให้ความรู้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
___________________________________________
อย่าลืมกดติดตามกันไว้ เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดี ๆ จากเรานะ 📌นัก GIS จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน ต้องศึกษา เรื่องเอกสารสิทธิแบบต่างๆ
12/02/2023

นัก GIS จัดทำฐานข้อมูลแผนที่แปลงที่ดิน ต้องศึกษา เรื่องเอกสารสิทธิแบบต่างๆ

🖌📜 #สีตราครุฑ บนโฉนดที่ดิน ต่างกันอย่างไร? วันนี้ Baan888 จะพาไปทำความรู้จักสัญลักษณ์ และความหมายกันคร้า 👩‍💼
"การซื้อที่ดิน" เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก เพราะที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาขึ้นตลอด ซึ่งบางที่ดินบางแห่งอาจมีราคาสูงขึ้นเป็น 10 เท่า ภายในระยะเวลาไม่กี่ปี
🏡🌥
จึงทำให้การซื้อที่ดินกลายเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจมาก
ซึ่งถ้าคุณอยากลงทุนซื้อที่ดิน
คุณจำเป็นต้องรู้จักโฉนด 4 แบบนี้ค่ะ
🔴📜 โฉนดที่ดิน นส.4
เป็นโฉนดที่ดินที่เรารู้จักกันทั่วไป ซึ่งเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ โดยจะมีสัญลักษณ์ #ครุฑแดง อยู่ด้านบนของเอกสาร

ซึ่งโฉนดประเภทนี้ สามารถซื้อขาย ทำประโยชน์ นำไปจำนอง และโอนกรรมสิทธิ์ได้ ถือว่าเป็นเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของได้ชัดเจนที่สุด
🟢📜 นส.3 ก
เอกสารนี้จะมีตรา #ครุฑเขียว ซึ่งจะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ ขอย้ำว่า "ไม่ใช่โฉนดที่ดิน" และไม่มี "กรรมสิทธิ์" นะคะ แต่จะแสดงถึงสิทธิในการครอบครอง

โดย นส.3 ก จะมีความใกล้เคียงโฉนดที่ดินมากที่สุด เพราะมีรังวัดชัดเจน และมีระวางภาพถ่ายทางอากาศ จึงทำให้ ซื้อขาย จำนอง และสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้
⚫️📜 นส.3
เอกสารนี้จะแทนด้วย #ครุฑดำ โดยเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน จะคล้ายกับ นส.3 ก แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ นส.3 จะมีการรังวัดที่ไม่ค่อยละเอียด และไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ

เนื่องจากความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน จึงทำให้ ถ้าอยากจะซื้อขาย หรือจำนองที่ดินประเภทนี้ จะต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน
👨‍🌾📜 สปก.
ที่ดิน สปก. จะเป็นที่ดินที่ “สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” จัดสรรให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นที่ดินทำกิน ซึ่งเอกสารนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นครุฑแดง เช่นเดียวกันกับโฉนด นส. 4
แต่❗️ จะมีเขียนล่างครุฑไว้ว่า #หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และที่มุมขวาบนจะเขียน (ส.ป.ก 4-01) ไว้ด้วยค่ะ
หลายคนมักโดนหลอกให้ซื้อที่ดินประเภทนี้ เลยอยากจะขอย้ำว่า ที่ดินแบบนี้ "ซื้อขายไม่ได้" นะคะ เพราะเป็นที่ดินของรัฐ แต่สามารถสืบทอดให้ทายาทได้ค่ะ
✅️ เมื่อรู้สัญลักษณ์และความหมายของโฉนดต่างๆ แล้ว ดังนั้นก่อนซื้อที่ดินทุกครั้ง อย่าลืมดูกันด้วยนะคะ 🧐📜🔍
-------------------

#ซื้อขายบ้านนครปฐม
#ซื้อบ้านได้ปลดหนี้มีเงินเหลือ
#ยื่นกู้ให้ไม่ต้องวางดาวน์
#รับซื้อบ้านทุกประเภททุกสภาพ
#รับซื้อบ้านที่ผ่อนธนาคารไม่ไหว

✍️เชิญสมัครอบรมฟรี รับจำนวนจำกัด
07/02/2023

✍️เชิญสมัครอบรมฟรี รับจำนวนจำกัด

📣📣ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย

⭐️⭐️ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วม Workshop หัวข้อ "Enhancing GIS Course with ArcGIS Pro" (มีที่นั่งจำกัด)

โดยผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้

https://forms.gle/WnZ2juW32sys6F599

ในงานนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองใช้งานโปรแกรม ArcGIS Pro และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยด้าน GIS โดยจะแบ่งเป็น 3 Series

⭐️Series 1 Introduction to ArcGIS Pro (อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566)

⭐️⭐️Series 2 Spatial Analysis in ArcGIS Pro (ศุกร์ 3 มีนาคม 2566)

⭐️⭐️⭐️Series 3 3D Visualization in ArcGIS Pro (กำหนดร่วมกันในวันอบรมคอร์สที่ 1+2)

📌สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ S101 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เวลา 09.00 - 16.00 น.
————-
💻💻ผู้สนใจสามารถนำ notebook ส่วนตัวมาติดตั้งโปรแกรมได้ เพื่อนำไปทดลองใช้ และเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้ GIS สำหรับด้านการศึกษาด้วย ArcGIS Pro

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่email 💻💻 [email protected]

02/02/2023
📢หลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศ🚀🚀 เรียนฟรี ที่ GISTDA👍สมัครด่วน  รับจำนวนจำกัด🎯คลิกเลย http://training.gistda.or.thℹ️ รายละเ...
20/01/2023

📢หลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศ🚀🚀 เรียนฟรี ที่ GISTDA👍
สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด
🎯คลิกเลย http://training.gistda.or.th
ℹ️ รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม http://training.gistda.or.th/courses/courses.php?courseid=150
#หลักสูตรประจำปี2566 #การพัฒนาดาวเทียม

08/01/2023

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย TGO ร่วมกับ กรมป่าไม้ ผลักดันให้กรมสรรพากรออกประกาศพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 688) พ.ศ. 2562 (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน) มีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อนมีสิทธินำเงินบริจาคมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ การบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งบัดนี้มาตราการดังกล่าวหมดอายุแล้ว
เพราะเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของมาตราการดังกล่าว TGO ได้ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับกรมสรรพากรเพื่อขอปรับปรุงและขยายระยะเวลาบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งนำมาซึ่งร่างประกาศพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่....) พ.ศ.......... โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาของมาตราการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนป่าชุมชนจำนวน 10,246 แห่ง อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของป่าชุมชนในการกักเก็บคาร์บอน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการเพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 120 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี ค.ศ. 2037 และกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาสนับสนุนชุมชนที่ดูแลรักษาป่าชุมชนให้มากขึ้น จึงได้มีการปรับหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ใหม่ดังนี้
1. บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้เท่าจำนวนที่บริจาค โดยไม่มีขั้นต่ำในการบริจาค
2. บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการบริจาคเงินผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่กรมป่าไม้ เพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
3. สามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570
#อบก #องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) #กรมสรรพากร #มาตรการภาษี #ภาษี #ลดโลกร้อน #ลดภาษี #ป่าชุมชน

ระวางที่ดินแล้วได้อะไร? 📍เพื่อการซื้อง่าย ขายคล่อง และสร้างความเข้าใจเรื่องการซื้อ-ขายที่ดิน  #สาระอสังหา ยกหัวข้อการระว...
30/12/2022

ระวางที่ดินแล้วได้อะไร? 📍
เพื่อการซื้อง่าย ขายคล่อง และสร้างความเข้าใจเรื่องการซื้อ-ขายที่ดิน #สาระอสังหา ยกหัวข้อการระวางที่ดิน พร้อมบทความที่อธิบายขั้นตอนการขอคัดระวาง ณ กรมที่ดิน อ่านเพิ่มเติม : http://bit.ly/3hrYIzN
เพราะเมื่อไรที่ต้องการซื้อ-ขายที่ดินแปลงใหญ่ การระวางที่ดินก็ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องใช้ประกอบการพิจารณา ควรทำการระวางทิ้งไว้ เผื่อจะซื้อจะขายเอกสารนี้จะมีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจในตัวผู้ขายมากขึ้น ถือว่าสร้างความอุ่นใจให้ทั้งสองฝ่าย หรือแม้กระทั่งนายหน้า ก็สามารถนำที่ดินไปขายให้กับลูกค้าด้วยรายละเอียดที่แน่น แม่น ชัวร์และน่าเชื่อถือ
IG : https://instagram.com/estatebysara.co
#สาระอสังหา #อสังหาริมทรัพย์ #การลงทุน #ข่าว #ระวางที่ดิน #คัดระวางที่ดิน #ที่ดิน

นำเสนอวิชาการชาติ ที่น่าสนใจ : ที่มาเพจจาก : งานประชุมวิชาการการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที...
14/12/2022

นำเสนอวิชาการชาติ ที่น่าสนใจ : ที่มาเพจจาก : งานประชุมวิชาการ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที่ 13
The 1st National Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13th International Conference of Buddhist Research Institute of MCU
หัวข้อ: "สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์
Deadline submission: 31 ธันวาคม 2565
Website: https://mcuconference.com/
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
2. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและเชิงพื้นที่
5. องค์ความรู้ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
=========================
ติดต่อสอบถาม:
ผู้ประสานงานระดับชาติ;
ผศ.ดร.อัครเดช พรมกัลป์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-945-9584
E-mail: [email protected]
-----
ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 099-296-9229
E-mail: [email protected]
-------------------------------------------
ผู้ประสานงานระดับนานาชาติ;
ดร.ภัคภพิไผทท์ ภคสกุลวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 099-493-9159
-----
อ.ภาวิณี บุญจินดา
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 098-664-5150
=========================
Line ID: Scan QR Code ในรูป

12/12/2022

สถานที่รับปริญญาที่ชาวธรรมศาสตร์กำหนดได้!

ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมกำหนดสถานที่รับปริญญา มธ. สำหรับรุ่นที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 และรุ่นต่อไปในอนาคต

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดงานรับปริญญาบัตร ซึ่งทุกปีจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่ในปัจจุบัน หอประชุมใหญ่ อาคารกิติยาคาร มีความพร้อมรองรับการจัดงานรับปริญญา

มหาวิทยาลัยจึงต้องการสำรวจความคิดเห็นของประชาคมธรรมศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่จัดงานรับปริญญาบัตร เพื่อใช้กำหนดแนวทางจัดงานรับปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ต้องการเข้ารับปริญญาบัตร รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นล่าสุดที่จบการศึกษา) รวมถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง bit.ly/3URI3D8 หรือ Scan Qr Code ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.

#รับปริญญามธ

วารสาร Scopus รับพิจารณาตีพิมพ์รวดเร็วสุด ๆ ๆ ๆ....1. Annals of the Romanian Society for Cell Biology...ISSN 1583-6258 ก...
10/12/2022

วารสาร Scopus รับพิจารณาตีพิมพ์รวดเร็วสุด ๆ ๆ ๆ....
1. Annals of the Romanian Society for Cell Biology...
ISSN 1583-6258
กำหนดออกปีละ 12 ฉบับ ...
Scope: วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังดมศาสตร์ การศึกษา ฯลฯ
Webpage: https://www.annalsofrscb.ro....
2. The Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology ...
ISSN 1587-214X
กำหนดออกปีละ 12 ฉบับ ..
Scope: วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังดมศาสตร์ การศึกษา ศิลปะ การจัดการ ฯลฯ..
Webpage: https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae...
3.Walailak Journal of Science and Technology
ISSN 2228-835X
กำหนดออกปีละ 24 ฉบับ
Scope: วิทยาศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง
Webpage: https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst...
4.Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
ISSN 1309-4653
Scope: วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การศึกษา
Webpage: https://turcomat.org/index.php/turkbilmal...
5.Indian Journal of Forensic Medicine and Texicology
ISSN 09739122
กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ
Scope: วิทยาศาสตร์การแพทย์ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Webpage: https://www.ijfmt.com...
ที่มา ScholarGate
โดย รศ.ดร.ประสาท เนื่องเฉลิม

หลักสูตรเรียนฟรี จาก สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)-Climate Finance-Mitegation Mechanism and Decarb...
10/12/2022

หลักสูตรเรียนฟรี จาก สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)
-Climate Finance
-Mitegation Mechanism and Decarbonization
-โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
-Climate Adataion
-Climate Action 101
-Climate Change and Sustainable Development
สนใจ ลงทะเบียนกันได้.....(hand pointing down)

หากคุณยังไม่มีบัญชีให้คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อสร้างบัญชีของคุณ

ทบทวนให้นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ลงการบินสำรวจและจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน ในสนามจริง ทุกๆ คนได้ล...
04/12/2022

ทบทวนให้นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ลงการบินสำรวจและจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน ในสนามจริง ทุกๆ คนได้ลองปฎิบัติควบคุมอากาศยานพื้นฐานจริงๆ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยา...
02/12/2022

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1
โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง 7 สถาบัน
The 8th National Conference on Science and Technology 2023 and The 1st International Conferecen on Science and Technology 2023 (8th # NSCIC2023 & 1st # INSCIC2023)
หัวข้อ: "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ("Science and Technology for Sustainable Community Development")
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา, จังหวัดยะลา
Deadline submission: 15 ธันวาคม 2565
Website: https://eservice.yru.ac.th/inscic/
=========================
ขอบเขตเนื้อหาการนำเสนอ:
1. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง
3. สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. การศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย
6. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์
=========================
ติดต่อสอบถาม:
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์: 073-299-628 หรือ 073-227-151 ต่อ 70000
หมายเลขโทรสาร: 073-299-629
------------------------------------------
งานประชุมระดับชาติ: อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 090-925-4699
E-mail: [email protected]
------------------------------------------
งานประชุมระดับนานาชาติ: ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-652-4664
E-mail: [email protected]
------------------------------------------
หรือ E-mail: [email protected]

ที่มา : งานประชุมวิชาการ

30/11/2022

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25/11/2022

เตรียมพบกับงาน ‘Thailand Travelution 2022’ งานเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
🌟 29 – 30 พ.ย. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ครั้งแรก! ที่รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำกว่า 70 รายจากทั่วประเทศ พร้อมอัพเดทเทรนด์อนาคตกับ speaker ชั้นนำ อาทิ Google, Airbnb, MasterCard, Grab, Trip. com, Booking. com
ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ
29 – 30 พ.ย. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 9.00 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเข้างานฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/3GmZJDc

25/11/2022

การมาถึงของ ‘เมืองอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart City’ ช่วยลดความแออัดของประชากรในเขตเมืองใหญ่ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองมีความน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการในการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงไม่ควรพลาดงาน Thailand Smart City Expo 2022

งานนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ NCC ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จะรวบรวมนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรมมาจัดแสดง พร้อมกิจกรรมและโซนแสดงพิเศษให้เราเห็นภาพอย่างง่ายว่าเมืองแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร

ไม่ว่าจะเป็น Smart Technologies : เทคโนโลยีและโซลูชันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากกว่า 150 แบรนด์

Smart City Insights : เวทีสัมมนามากกว่า 20 หัวข้อจากผู้นำเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม

Smart Cities Showcase : การจัดแสดงโครงการเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองกว่า 30 เมืองของประเทศไทย การจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Metaverse กับเทคโนโลยี AR และ 3D Interactive

ไปจนถึง Smart Competition : การแข่งขัน Drone Soccer 2022 ครั้งแรกในไทย เพื่อจุดประกายแนวคิดด้านการขนส่งและความปลอดภัยสำหรับเมืองในอนาคต

งาน Thailand Smart City Expo 2022 จัดขึ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3 - 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3M1DZ0z หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://thailandsmartcityexpo.com/

📅 วันนี้! 11 พย 2566 เวลา 13.00-16.00 น.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์และก...
11/11/2022

📅 วันนี้! 11 พย 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์และกลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์"
โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
:: เนื้อหาการอบรม ::
📌 การคัดเลือกและประเมินวารสารเพื่อการตีพิมพ์
📌 ข้อควรระวังในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://us02web.zoom.us/j/5745511388

📅 วันนี้! 11 พย 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์และกลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์"
โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์ เซอร์วิส จำกัด

:: เนื้อหาการอบรม ::
📌 การคัดเลือกและประเมินวารสารเพื่อการตีพิมพ์
📌 ข้อควรระวังในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://us02web.zoom.us/j/5745511388

ห้อง Podcast Studio ใน Multimedia Lab ให้บริการสำหรับนักศึกษา
07/11/2022

ห้อง Podcast Studio ใน Multimedia Lab ให้บริการสำหรับนักศึกษา

ใครเหงาๆ ก็ชวนเพื่อนๆ มาจัด Podcast ที่ห้อง Podcast Studio ใน Multimedia Lab ได้นะ! 😍😍😍 นอกจากห้อง Podcast แล้ว เรายังมี Broadcast Studio สำหรับถ่ายทำรายการต่างๆ และมีห้อง Post-Production Studio สำหรับตัดต่อวิดิโอ/รูป ด้วยน้าาาา

📌สามารถจองห้องได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์หอสมุดฯ library.tu.ac.th
2. ไปที่เมนู "สิ่งอำนวยความสะดวก/Facilities"
3. เลือก "ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและห้องมัลติมีเดีย แลป/Group Study Room & Multimedia Lab"
4. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสชุดเดียวกับ TU Wi-Fi
5. เลือกห้องและช่วงเวลาที่ต้องการ

• ยืนยันการใช้งานได้ในรัศมี 1 กิโลเมตร (ต้องยืนยันการจองผ่านโทรศัพท์เท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถยืนยันการจองห้องได้ก่อน 30 นาที หรือหลังเวลาจองไม่เกิน 5 นาที โดยหากไม่ยืนยันการจองห้อง 2 ครั้ง จะถูกพักการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน

หมายเหตุ : ภาพนี้ได้รับการยินยอมจากนักศึกษาในภาพเพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์บริการของหอสมุดฯ แล้ว

----------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
LINE:

31/10/2022

เปิดเทอมใหม่ เลือกเครื่องมือสร้าง Mind Map ด้วย Popplet กระตุ้นทักษะการคิดของผู้เรียนกัน!!

💡มาส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆด้วย Popplet แอปฯสุดเจ๋งและง่ายที่สุดในการทำ Mindmap หรือแผนผังความคิด
ต้องไปเรียนที่นี่ https://bit.ly/3sVsYmY

#เรียนออนไลน์ #คอร์สเรียนออนไลน์ #สื่อการสอน

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Bangkok
12120

เบอร์โทรศัพท์

+6625644482

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Msc_sdtผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Msc_sdt:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}