ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

02/03/2021
คอร์สฟรี...สุดปัง ! เบเกอรี่สร้างเงิน

คอร์สฟรี...สุดปัง ! เบเกอรี่สร้างเงิน

https://youtu.be/-C1AfmBsg08

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.)

เปิดอบรมและฝึกทักษะอาชีพ " อาหารและเบเกอรี่ " ฟรี...!

แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะตนเอง หรือ ต่อยอดเป็นอาชีพ

สนใจติดต่อที่ : 0 2583 8350 ต่อ 14

ระหว่างเวลา 08.30 น. 16.30 น.

#ฟรี #อาชีพ #ทักษะอาชีพ #ศูนย์เรียนรู้ #นนทบุรี #ปากเกร็ด #เพิ่มรายได้ #สร้างเงิน #อาหาร #เบเกอรี่ #ทักษะสร้างสุข #นิยม #ยอดนิยม #อบรม #ฝึกทักษะ #ฝึกอาชีพ #เรียน #สุดปัง #คอร์สฟรี

02/03/2021
สถานีโทรทัศน์เด็กไทยทีวี Dekthai-tv

🎯💖ประมวลภาพ : เบื้องหลังการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากร ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔🎥📺📲

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากร
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ดำเนินการตามนโยบาย ...
02/03/2021

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ดำเนินการตามนโยบาย พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้สนใจ เพื่อสร้าง อาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม โดยเปิดฝึกอาชีพระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน) หลักสูตร “กาแฟ & สมูทตี้” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานตัวพร้อมคัดกรองประวัติ ทั้งสิ้นจำนวน ๑๗ ราย โดยดำเนินการอลรมและฝึกทักษะการปฏิบัติ เมนู กาแฟร้อนและเย็น (คาปูชิโน่ มอคค่า) เมนูชา (ชาดำเย็น ชามะนาว ชาเย็น ) และเมนูบ๊วยโซดามะนาว ณ อาคารฝึกทักษะอาชีพ at non Cafe

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโครงการ พม. ส่งความสุข สร...
02/03/2021

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้สนใจ เพื่อสร้าง งานอาชีพหลัก/เสริม เพิ่มรายได้ โดยเปิดฝึกอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ( 5 วัน) หลักสูตร “กาแฟ & สมูทตี้” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานตัวพร้อมคัดกรองประวัติจำนวน 17 ราย วันนี้เป็นฝึกผสมเครื่องดื่มเอสเพสโซร้อน/เย็น/สตรอเบอร์รี่สมูทตี้/โยเกิร์ตสมูทตี้/มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้/มิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พบปะให้กำลังและแนะนำหน่วยงาน พม. ณ อาคารฝึกทักษะอาชีพ at non Cafe

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโครงการ พม. ส่งความสุข สร...
02/03/2021

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโครงการ พม. ส่งความสุข สร้างอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้สนใจ เพื่อสร้าง งานอาชีพหลัก/เสริม เพิ่มรายได้ โดยเปิดฝึกอาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ( 5 วัน) หลักสูตร “กาแฟ & สมูทตี้” มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายงานตัวพร้อมคัดกรองประวัติจำนวน 17 ราย วันนี้เป็นฝึกผสมเครื่องดื่มเอสเพสโซร้อน/เย็น/สตรอเบอร์รี่สมูทตี้/โยเกิร์ตสมูทตี้/มิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้/มิกซ์เบอร์รี่โยเกิร์ตสมูทตี้ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พบปะให้กำลังและแนะนำหน่วยงาน พม. ณ อาคารฝึกทักษะอาชีพ at non Cafe

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดยกลุ่มส่งเสริมการ...
02/03/2021

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว เพื่อนำมาพิจารณาให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการประสานงานจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย
๑) พื้นที่ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒) พื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓) พื้นที่ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเ...
02/03/2021

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมและฝึกทักษะ อาชีพระยะสั้น ๕ วัน (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตร “เค้ก&ขนมปัง” แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘ ราย เมนู “(เค้กกล้วยหอม เค้กผลไม้ และชิฟฟอนแคนเบอรี่” ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งความสุข สร้างอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้สนใจทั่วไป หวังให้นำไปสร้างงานเป็นอาชีพหลัก/เสริม เพิ่มรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาเปราะบางรายครัวเรือน.
#ฟรี #อาชีพ #ทักษะอาชีพ #ศูนย์เรียนรู้ #นนทบุรี #เพิ่มรายได้ #เค้ก #กล้วยหอม #ผลไม้ #ชิฟฟอน #แคนเบอรี่ #หลักสูตร #ระยะสั้น #ทักษะสร้างสุข #เลี้ยงเดี่ยว #ครอบครัว

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเสร...
02/03/2021

วันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมและฝึกทักษะ อาชีพระยะสั้น ๕ วัน (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตร “เค้ก&ขนมปัง” แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘ ราย เมนู “เค้กหน้าท็อฟฟี่ และ เค้กส้ม” ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งความสุข สร้างอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้สนใจทั่วไป หวังให้นำไปสร้างงานเป็นอาชีพหลัก/เสริม เพิ่มรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาเปราะบางรายครัวเรือน.
#ฟรี #อาชีพ #ทักษะอาชีพ #ศูนย์เรียนรู้ #นนทบุรี #เพิ่มรายได้ #เค้ก #ท็อฟฟี่ #ส้ม #หลักสูตร #ระยะสั้น #ทักษะสร้างสุข #เลี้ยงเดี่ยว #ครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
01/03/2021

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สค. ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรด้านเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานในการหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรด้านเสริมสวยสตรีและตัดผมชาย ร่วมกับดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และคณะ เพื่อให้การพัฒนาและยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพด้านเสริมสวยสตรีและตัดผมชายของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

26/02/2021
สค. รวมใจ สร้างครอบครัวเข้มแข็งชุมชนวัดจอมสุดาราม

สค. รวมใจ สร้างครอบครัวเข้มแข็งชุมชนวัดจอมสุดาราม

สค. รวมใจ...สร้างครอบครัวเข้มแข็งชุมชนวัดจอมสุดาราม เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรม 1 กรม 1 พื้นที่พัฒนา ภาย.....

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นางจินตนา  จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบ นางลักษณา  อิศรางกูร...
26/02/2021

วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

การนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ๑๘ องค์กรเข้าร่วม เพื่อมุ่งเน้นในการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนในการรับใช้สังคมมากขึ้นในรูปแบบของ CSR ซึ่งประเทศเราประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักส่งเสริมการจ้างงานกับบุคคลผู้สมควรได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษรวมทั้งการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อม

โดยนายจุรินทร์ ได้กล่าวฝาก ๔ ข้อที่เป็นการบ้านร่วมกัน คือ ๑) เรื่องทุน หลายองค์กรจับมือกันจะช่วยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดใหม่ต่อไป ๒) เรื่องการผลิตทั้งการพัฒนา ออกแบบ ภาคการผลิตสินค้าหรือบริการ ๓) เรื่องการตลาด ทางกระทรวงพาณิชย์จะเข้ามาเป็นหน่วยงานสำคัญอีกอันหนึ่งช่วยส่งเสริมสนับสนุน และ ๔) เรื่องเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมของไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไป.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง  ...
25/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ หารือร่วมกับนายกสมาคมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทย (นายติณณ์ ศุขโกเมศ) และคณะ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือให้ความช่วยเหลือบุคลากรด้านการท่องเที่ยวไทยทั้งที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว/ผู้ประสบปัญหาว่างงาน ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนแลกเปลี่ยนประเด็นการบูรณาการ CSR นันทนาการ เพื่อเสริมพลังการดำเนินชีวิตเพื่อปรับตัวในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศสค.นบ. พร้อมเยี่ยมชมการอบรมและฝึกทักษะอาชีพของแผนกอาหารและเบเกอรี่ด้วย.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ...
25/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom Meeting โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานด้านสื่อสารองค์กรของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนท...
25/02/2021

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทำงานด้านสื่อสารองค์กรของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและเรียนรู้แนวทางวิธีการสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยใช้สื่อยุค 4.0 จัดโดยสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์เด็กไทยทีวี

การนี้ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.ศสค.นบ. และว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ ธงสะอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) เข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตลอดการดำเนินกิจกรรม ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหว...
25/02/2021

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี มอบ น.ส.กัญญรัตน์ เสถียรไทย เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดนนทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมทางวิดีโอ (Videoconference) ผ่านระบบ Web Conference V-CUBE UC Meeting ร่วมกับหัวหน้า/ผู้แทนหน่วยงาน ส่วนราชการภายในจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
- ผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองเชิงรุก จ.นนทบุรี มีแแนวโน้มการพบเชื้อ Covid - 19 จำนวนลดลง เเหล่งที่พบการเเพร่ระบาดของเชื้อมากที่สุดคือ ตลาด
- ขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้มาตราการเดิมอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก
ล้างมือ เเละตรวจวัดอุณหภูมิ
- ขอความร่วมมือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดเสี่ยง เพื่อลดการเเพร่ระบาดในจังหวัดนนทบุรี
- เน้นให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ถ้าจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวเกิน 300 คนขึ้นไป ให้เเจ้งสาธารณสุข
- เปิดสถานบริการ ได้ถึง 5 ทุ่ม หลังจาก 5 ทุ่ม
ร้านยังสามารถเปิดได้ เเต่ให้เป็นการซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านเเทน
- เร่งรัดให้หน่วยราชการ วางเเผนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ทั้งนี้ ผวจ.นนทบุรี กล่าวขอบคุณหน่วยงานราชการ/หน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัด ที่ให้ความร่วมมือเเละช่วยกันเเก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 เป็นอย่างดี.

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
25/02/2021

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

🏡 ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต)

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

25/02/2021
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

👧🏻 การเกล้าผมทรงแฟชั่น
🎈 หลักสูตรช่างผมอุ่นใจ

#ช่างผมอุ่นใจ
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
25/02/2021

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

📢 สค. จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Gender Equality” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 🥰
🤩 พร้อมรับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมากถึง 200,000 บาท 💸

🎈 สามารถเลือกส่งผลงานในรูปแบบ
👉 สปอตโฆษณา
👉 สารคดีสั้น
👉 โปสเตอร์ออนไลน์
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ประกวดตามลิ้งด้านล่างเลยค่ะ 👇
https://drive.google.com/file/d/1n5Nbf1AE8tQI2oNTUgUzth21HZtrr5sY/view?usp=sharing

🌈 คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป
💕 สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท แต่ประเภทเดียวกันสงวนสิทธิ์ส่งได้ 1 ผลงาน
💃 ผู้ที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งนิ้เลยค่ะ 👇
https://docs.google.com/forms/d/1yHvSho22kulefxOshytCunIz21DpvSGmpSgTcJusRIg/viewform?edit_requested=true

📩 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
📧 ทาง E-mail : [email protected]
📬 หรือ บันทึกลงแผ่น CD/DVD ส่งทางไปรษณีย์ มาที่ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
📮 โดยผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาวันที่ส่งผลงานจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

🎊 ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว www.dwf.go.th

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 026427742
กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลา...
23/02/2021

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) มอบหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานเพื่อผู้ใช้บริการ (ทีมสหวิชาชีพ) ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครับครัว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับ และวางแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว พร้อมกับเครือข่าย NGO องค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศสค.นบ.

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเ...
22/02/2021

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมและฝึกทักษะ อาชีพระยะสั้น ๕ วัน (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตร “เค้ก&ขนมปัง” แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘ ราย เมนู “คริสปี้ครีมโดนัท และขนมปังเห็ดหอม” ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งความสุข สร้างอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้สนใจทั่วไป หวังให้นำไปสร้างงานเป็นอาชีพหลัก/เสริม เพิ่มรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาเปราะบางรายครัวเรือน.
#ฟรี #ทักษะอาชีพ #ศูนย์เรียนรู้ #นนทบุรี #เพิ่มรายได้ #เค้ก #ขนมปัง #เห็ดหอม #คริสปี้ครีมโดนัท #คริสปี้ครีม #โดนัท #หลักสูตร #ระยะสั้น #ทักษะสร้างสุข

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดยกลุ่มส่งเส...
22/02/2021

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว จัดกิจกรรมเมนูวันหยุด EP ๓ : ติดอาวุธอาชีพทางปัญญา (การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) ให้แก่ผู้ใช้บริการประเภทประจำและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะอาชีพเสริม โดยสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง.

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเสร...
22/02/2021

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการอบรมและฝึกทักษะ อาชีพระยะสั้น ๕ วัน (เสาร์-อาทิตย์) หลักสูตร “เค้ก&ขนมปัง” แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘ ราย เมนู “ขนมปังแฮมชีส & ขนมปังเนยสด” ตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ส่งความสุข สร้างอาชีพแก่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และผู้สนใจทั่วไป หวังให้นำไปสร้างงานเป็นอาชีพหลัก/เสริม เพิ่มรายได้ ช่วยแก้ไขปัญหาเปราะบางรายครัวเรือน.
#ฟรี #ทักษะอาชีพ #ศูนย์เรียนรู้ #นนทบุรี #เพิ่มรายได้ #เค้ก #ขนมปัง #แฮมชีส #เนยสด #หลักสูตร #ระยะสั้น #ทักษะสร้างสุข

21/02/2021

วันที่1-31 มีนาคม 2564
รับสมัครเรียนวิชาชีพฟรี
หลักสูตรต่างๆดังนี้
720ชม.
-ตัดผมชาย
-เสริมสวย
-อาหารและเบเกอรี่
-ตัดเย็บเสื้อผ้า
-คอมพิวเตอร์

นวดแผนไทย
-นวดเท้า60ชม.
-นวดตัว150ชม.
-นวดน้ำมัน150ชม.

120ชม.
-คลินิคเสื้อผ้า

หลักฐานการสมัครมีดังนี้ค่ะ
1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.วุฒิการศึกษา
4.ใบรับรองแพทย์
5.รูปถ่ายหน้าตรง
ขนาด1นิ้ว3รูป

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0 2583 8350,
0 2961 1882
ต่อ14
สมัครแล้วจะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ทางหน้าเพจเฟสบุ๊ค และกำหนดรายงานตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. หากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ และจะเรียกรายชื่อสำรองต่อไป

ขอบคุณค่ะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง ...
19/02/2021

วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) นำคณะเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง แผนกอาหารและเบเกอรี่ ร่วมสาธิตการทำขนมเมนูโดนัทจิ๋ว และเครื่องดื่มสมุนไพร (ไพลินพิสุทธิ์, มรกตสดใส) หลักสูตร ๓๖๐ ชั่วโมง แผนกนวดแผนไทย ให้บริการนวด คอ บ่า ไหล ในกิจกรรม สค. รวมใจ...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนวัดจอมสุดาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนกิจกรรม ๑ กรม ๑ พื้นที่พัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

การนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (กรม สค.) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมสค. ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมข้างต้น โดยยังมีกิจกรรมการเล่นเกมส์ส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว จากกองส่งเสริมสถาบันครอบครัวบ บริการตัดผมฟรีจากบริษัทมหาคัท พร้อมด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตพื้นที่ดุสิต ร่วมลงพื้นที่สร้างสายสัมพันธ์กับชุมชนวัดจอมสุดารามด้วย.

ที่อยู่

เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
Bangkok
11120

รถโดยสารประจำทางสาย 32, 33, 90, 104, 388, ปอ.104, ปอ.505

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 583 8350

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะ ใครที่ว่างงาน หรือเป็นนักศึกษา แต่อยากมีรายได้ #สามารถทำที่ไหนก็ได้ #ทำงานผ่านมือถือ📲 #งานถูกกฎหมาย100% #ไม่ต้งสต๊อกสินค้า #สอนงานฟรีทางไลน์ 👇🏻สนใจคลิกลิงค์👇🏻 https://lin.ee/BAVDHUf
อยากทำมากนวดแผนไทยค่ะสาธุขอให้ได้ทำด้วยเถิด.
เรียนจบแล้วก็มาเปิดร้านประกอบอาชีพได้เลย
พรุ่งนี้แล้วนะคะ.. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน #การทำอาหารญี่ปุ่น_Japanese food #การจัดดอกไม้DIY_เรียบ หรู ดูดี ปล.อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่หน้างานกันด้วยนะคะ เปิดลงทะเบียน 08.30 น. แล้วพบกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำรวจครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เพื่อขอรับทุนประกอบอาชีพ 20 ครัวเรือน
สนใจค่ะ
ตัดเย็บเจ็บแต่จบค่ะ
รบกวนขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะ รับสมัครพนักงานหญิงอยู่ร้านเล็บประจำคะ # ไม่เป็นงานไม่เป็นไรคะเราสอนงานให้เรื่อยๆ # ขอคนที่สนใจในงานบริการ # เงินเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ # ดีแค่ใหนไม่ต้องเสียเงินเรียนแถมได้เงินเดือนด้วย # เบื้องต้นขอแค่ทำความสะอาดเป็นคะ😁 สนใจติดต่อ0909124368 ร้าน naillady เรวดี
สนใจเรียนตัดผมครับ ช่วงเวลาว่าง เสาร์-อาทิตย์ หรือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17.00ขึ้นไปครับ มีเปิดสอนไหมครับ
หาข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมไม่พบทั้งในเว๊ปและในเฟส ควรต้องมีการเผยแพร่ให้คนทั่วไปทราบ เผื่อสนใจจะได้เข้าอบรมได้ทันเวลา เพื่อศักยภาพให้เขามีรายได้เพิ่ม
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามกำหนดการฝึกอาชีพ รอบใหม่จะมีเมื่อไรค่ะ ขอบคุณค่ะ
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 25 สิงหาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต คุณตู่ ภพธร และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 23 - 27 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศก์ จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle