ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

✋🏼 หยุด!! คุกคามทางเพศทุกรูปแบบ📣 พบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว  ☎️ โทร. สายด่วน พม. 1300 (ศูนย...
10/11/2020

✋🏼 หยุด!! คุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

📣 พบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

☎️ โทร. สายด่วน พม. 1300 (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)

✅ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

✋🏼 หยุด!! คุกคามทางเพศทุกรูปแบบ

🎯 คุกคามทางเพศ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว 🎯📣 พบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว☎️ โทร. สายด่วน พม. 1300 (ศ...
10/11/2020

🎯 คุกคามทางเพศ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว 🎯

📣 พบเห็นการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

☎️ โทร. สายด่วน พม. 1300 (ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ)

✅ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

🌈 คุกคามทางเพศ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว

09/11/2020
การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9

(ช่วงเช้า) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9 พ.ย.2563) ช่วงเช้า ณ โร....

09/11/2020
“เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ” โดยท่านสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบ

สัมภาษณ์บันทึกเสียงประเด็น“เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ” โดยท่านสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดี สค.
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท) ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 – 08.00 น. https://www.youtube.com/watch?v=BSXXStefuZY&feature=youtu.be

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้สัมภาษณ์บันทึกเสียงประเด็น “.....

09/11/2020
การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564”

การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564 (9 พ.ย.2563) ช่วงเช้า ณ โร....

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี's cover photo
09/11/2020

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี's cover photo

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวร...
09/11/2020

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๖ ราย ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๑๐ วัน) ต่อไป.

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพในเขตพื้นที่ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๖ ราย ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๑๐ วัน) ต่อไป.

📣 คลินิกเสื้อผ้า รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครแล้วจร้า...าาา ✂️🧵🎯 รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2563✅ รายงานตัว : วั...
09/11/2020

📣 คลินิกเสื้อผ้า รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครแล้วจร้า...าาา ✂️🧵

🎯 รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2563

✅ รายงานตัว : วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

👨‍🏫 เรียน : 30 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2563

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : โทร. 0 2583 8350 ต่อ 14

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (...
09/11/2020

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ในตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน ๖ ราย พื้นที่ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๕ ราย พื้นที่ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๕ ราย และพื้นที่ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๕ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ ราย โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ร่วมลงพื้นที่ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๑๐ วัน) ต่อไป.

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสมาชิกกลุ่มอาชีพเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ในตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท จำนวน ๖ ราย พื้นที่ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๕ ราย พื้นที่ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๕ ราย และพื้นที่ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๕ ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ ราย โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ ร่วมลงพื้นที่ในการพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ (๑๑๐ วัน) ต่อไป.

ความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นสื่อลามก.ในยุคสมัยที่ใคร ๆ ก็มีสื่ออยู่ในมือ จึงส่งผลทั้งเรื่องดีและไม่ดี...
09/11/2020

ความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นสื่อลามก
.
ในยุคสมัยที่ใคร ๆ ก็มีสื่ออยู่ในมือ จึงส่งผลทั้งเรื่องดีและไม่ดีได้ในพริบตาเดียว อย่างกรณีหากผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ใดที่มีการเผยแพร่ เพื่อแจกจ่าย ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอนาจาร
.
ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็น
-ภาพนิ่ง
-ภาพเคลื่อนไหว
-เสียง
.
ถือว่าได้กระทำความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ความผิดออนไลน์ #ออนไลน์ #คลิปวิดีโอ #สื่อลามก

ความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นสื่อลามก
.
ในยุคสมัยที่ใคร ๆ ก็มีสื่ออยู่ในมือ จึงส่งผลทั้งเรื่องดีและไม่ดีได้ในพริบตาเดียว อย่างกรณีหากผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์ใดที่มีการเผยแพร่ เพื่อแจกจ่าย ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลที่เป็นสื่อลามกอนาจาร
.
ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็น
-ภาพนิ่ง
-ภาพเคลื่อนไหว
-เสียง
.
ถือว่าได้กระทำความผิดตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ความผิดออนไลน์ #ออนไลน์ #คลิปวิดีโอ #สื่อลามก

3 สาเหตุที่ทำให้สูญเสียข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล.1. ให้ข้อมูลตอบกลับอีเมลหลอกลวง- คำแนะนำ : ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับให้รอบคอบเสี...
09/11/2020

3 สาเหตุที่ทำให้สูญเสียข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล
.
1. ให้ข้อมูลตอบกลับอีเมลหลอกลวง
- คำแนะนำ : ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับให้รอบคอบเสียก่อน และไม่ควรคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลสำคัญกับอีเมลที่เราไม่รู้จัก
.
2. แชร์พาสเวิร์ดให้คนอื่นใช้ หรือตั้งพาสเวิร์ดไม่แข็งแรง
- คำแนะนำ : ควรตั้งพาสเวิร์ดให้มีตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาด
.
3. ทำคอมพิวเตอร์ มือถือหาย หรือถูกขโมย
- คำแนะนำ ตั้งรหัสล็อกเครื่องเพื่อป้องกันคนอื่นเข้าถึงข้อมูลในเครื่อง
.
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ข้อมูลส่วนบุคคล #ข้อมูลส่วนตัว #อีเมลหลอกลวง #พาสเวิร์ด

3 สาเหตุที่ทำให้สูญเสียข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล
.
1. ให้ข้อมูลตอบกลับอีเมลหลอกลวง
- คำแนะนำ : ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับให้รอบคอบเสียก่อน และไม่ควรคลิกลิงก์หรือให้ข้อมูลสำคัญกับอีเมลที่เราไม่รู้จัก
.
2. แชร์พาสเวิร์ดให้คนอื่นใช้ หรือตั้งพาสเวิร์ดไม่แข็งแรง
- คำแนะนำ : ควรตั้งพาสเวิร์ดให้มีตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร และห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาด
.
3. ทำคอมพิวเตอร์ มือถือหาย หรือถูกขโมย
- คำแนะนำ ตั้งรหัสล็อกเครื่องเพื่อป้องกันคนอื่นเข้าถึงข้อมูลในเครื่อง
.
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ข้อมูลส่วนบุคคล #ข้อมูลส่วนตัว #อีเมลหลอกลวง #พาสเวิร์ด

🌈 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้เท่านั้นน้าาา#รณรงค์ยุติความรุนแรง2563 #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอ...
09/11/2020

🌈 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้เท่านั้นน้าาา

#รณรงค์ยุติความรุนแรง2563 #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #คำดีที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน💖🏡💖🎯💖👨‍👩‍👧‍👦💖

🎉 โพสนี้มีของมาแจกด้วย
🎈 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม “ช่วยกันหาคำดีๆ ที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน” ใครที่หาคำดีได้เยอะมากที่สุดรับไปเลย “ปิ่นโตครอบครัว” เรามีแจกถึง 10 รางวัลด้วยกันนะ
.
👉🏻 กติกาการร่วมสนุก 👇🏻
1️⃣ กดไลค์ กดแชร์เพจกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2️⃣ กดแชร์โพสนี้ ที่สำคัญอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะจ๊ะ
3️⃣ หา "คำดีๆ ที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน" แคปหน้าจอหรือเซฟเป็นรูปภาพ แล้วส่งคำตอบมาในคอมเมนต์นี้ได้เลย 👇🏻
.
🥰 และสำหรับใครที่ไม่ได้ “ปิ่นโตครอบครัว” ก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะเรามีรางวัลปลอบใจให้ด้วยเป็น
📖 “สมุดบันทึก สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค” ไปเลยคนละ 1 เล่ม
❤️ ที่สำคัญต้องทำให้ครบตามกติกาข้างบนด้วยด้วยน้า
.
🌈 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน นี้เท่านั้นน้าาา

#รณรงค์ยุติความรุนแรง2563 #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #คำดีที่คนในครอบครัวอยากได้ยิน

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการ...
09/11/2020

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสุขภาพดีไม่มีขาย ให้แก่ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่และประชาชนนทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑ คน.

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสุขภาพดีไม่มีขาย ให้แก่ผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่และประชาชนนทั่วไป ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑ คน.

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวรรณ ...
09/11/2020

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี.

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) นำโดย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี.

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนน...
04/11/2020

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากคอลัมน์ “ตีตรงจุด” ในรายการ “ห้องข่าวภาคเที่ยง” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ (ช่อง ๗ HD) เพื่อสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการในซีรีส์ชุด สวัสดิการภาครัฐที่คนไทยจะได้รับตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งเสียชีวิต โดย นางสาวฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์ ผู้สื่อข่าว ได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ถึงกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจ พร้อมสัมภาษณ์ นางสาวณปภัช บรรดาศักดิ์ ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ ๖๕ (๑/๒๕๖๔) หลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง แผนกเสริมสวยสตรี กรณีแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ชีวิตผลิกผันเนื่องจากสามีเสียชีวิตอย่างกระทันหัน ตนเองไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ และมีภาระในการเลี้ยงดูบุตร จำนวน ๒ คน จึงต้องแสวงหาทักษะด้านอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน จากนั้น คณะได้เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนแผนกต่างๆ ด้วย.

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้สื่อข่าวจากคอลัมน์ “ตีตรงจุด” ในรายการ “ห้องข่าวภาคเที่ยง” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ (ช่อง ๗ HD) เพื่อสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการในซีรีส์ชุด สวัสดิการภาครัฐที่คนไทยจะได้รับตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งเสียชีวิต โดย นางสาวฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์ ผู้สื่อข่าว ได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ถึงกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจ พร้อมสัมภาษณ์ นางสาวณปภัช บรรดาศักดิ์ ผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ รุ่นที่ ๖๕ (๑/๒๕๖๔) หลักสูตร ๗๒๐ ชั่วโมง แผนกเสริมสวยสตรี กรณีแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ชีวิตผลิกผันเนื่องจากสามีเสียชีวิตอย่างกระทันหัน ตนเองไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ และมีภาระในการเลี้ยงดูบุตร จำนวน ๒ คน จึงต้องแสวงหาทักษะด้านอาชีพ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน จากนั้น คณะได้เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนแผนกต่างๆ ด้วย.

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางเอวิกา สุดเสียง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมจิตอาสา ...
04/11/2020

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางเอวิกา สุดเสียง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ รุ่นที่ ๕/๖๓ ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงาน ตามกระทรวงต่างๆ จำนวน ๕๗๐ ราย โดยศูนย์ฯ ได้รับหน้าที่ฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ ใน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหารไทย หลักสูตรขนมไทย และหลักสูตรศาสตร์ในการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การนี้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในการปฐมนอเทศในครั้งนี้.

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นางเอวิกา สุดเสียง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ รุ่นที่ ๕/๖๓ ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงาน ตามกระทรวงต่างๆ จำนวน ๕๗๐ ราย โดยศูนย์ฯ ได้รับหน้าที่ฝึกอบรมจิตอาสา ๙๐๔ ใน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรอาหารไทย หลักสูตรขนมไทย และหลักสูตรศาสตร์ในการถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร การนี้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บัญชาการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานในการปฐมนอเทศในครั้งนี้.

03/11/2020
จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 1 ปี

(กรกฎาคม 2562 - กรกฎาคม 2563)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ
03/11/2020

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2563

เงินออกวันที่ 9 ตุลาคม 2563 / (600 บาทต่อเดือน)

ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,827,303 ราย

เป็นจำนวนเงิน 1,291,540,000 ล้านบาท

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครั...
02/11/2020

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง (ศสค.นบ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ V-CUBE Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง (ศปก.ศสค.นบ.)

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง (ศสค.นบ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ V-CUBE Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคกลาง (ศปก.ศสค.นบ.)

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จัง...
02/11/2020

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมและฝึกทักษะอาชีพตามบริบท กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเอื้ออาทร วัดกู้ ๒ จังหวัดนนทบุรี.

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมและฝึกทักษะอาชีพตามบริบท กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเอื้ออาทร วัดกู้ ๒ จังหวัดนนทบุรี.

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางลักษณา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จัง...
02/11/2020

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมและฝึกทักษะอาชีพตามบริบท กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเอื้ออาทร วัดกู้ ๒ จังหวัดนนทบุรี.

วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และคณะเจ้าหน้ที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนการอบรมและฝึกทักษะอาชีพตามบริบท กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเอื้ออาทร วัดกู้ ๒ จังหวัดนนทบุรี.

ที่อยู่

เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
Bangkok
11120

รถโดยสารประจำทางสาย 32, 33, 90, 104, 388, ปอ.104, ปอ.505

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 583 8350

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะ ใครที่ว่างงาน หรือเป็นนักศึกษา แต่อยากมีรายได้ #สามารถทำที่ไหนก็ได้ #ทำงานผ่านมือถือ📲 #งานถูกกฎหมาย100% #ไม่ต้งสต๊อกสินค้า #สอนงานฟรีทางไลน์ 👇🏻สนใจคลิกลิงค์👇🏻 https://lin.ee/BAVDHUf
อยากทำมากนวดแผนไทยค่ะสาธุขอให้ได้ทำด้วยเถิด.
เรียนจบแล้วก็มาเปิดร้านประกอบอาชีพได้เลย
พรุ่งนี้แล้วนะคะ.. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน #การทำอาหารญี่ปุ่น_Japanese food #การจัดดอกไม้DIY_เรียบ หรู ดูดี ปล.อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่หน้างานกันด้วยนะคะ เปิดลงทะเบียน 08.30 น. แล้วพบกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำรวจครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เพื่อขอรับทุนประกอบอาชีพ 20 ครัวเรือน
สนใจค่ะ
ตัดเย็บเจ็บแต่จบค่ะ
รบกวนขอฝากประชาสัมพันธ์นะคะ รับสมัครพนักงานหญิงอยู่ร้านเล็บประจำคะ # ไม่เป็นงานไม่เป็นไรคะเราสอนงานให้เรื่อยๆ # ขอคนที่สนใจในงานบริการ # เงินเดือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามประสบการณ์ # ดีแค่ใหนไม่ต้องเสียเงินเรียนแถมได้เงินเดือนด้วย # เบื้องต้นขอแค่ทำความสะอาดเป็นคะ😁 สนใจติดต่อ0909124368 ร้าน naillady เรวดี
สนใจเรียนตัดผมครับ ช่วงเวลาว่าง เสาร์-อาทิตย์ หรือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17.00ขึ้นไปครับ มีเปิดสอนไหมครับ
หาข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการอบรมไม่พบทั้งในเว๊ปและในเฟส ควรต้องมีการเผยแพร่ให้คนทั่วไปทราบ เผื่อสนใจจะได้เข้าอบรมได้ทันเวลา เพื่อศักยภาพให้เขามีรายได้เพิ่ม
สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามกำหนดการฝึกอาชีพ รอบใหม่จะมีเมื่อไรค่ะ ขอบคุณค่ะ
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE อลังการงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พบกับผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดอลังการ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตทำเครื่องประดับและผ้าทอ พิเศษ!!! 23 สิงหาคม 2561 พิธีเปิดงานและการแสดง Fashion Show สุดตระการตา นำโดย คุณน้ำตาล ชลิตา ส่วนเสน่ห์ Miss Universe Thailand และ 25 สิงหาคม 2561 ชมมินิคอนเสิร์ต คุณตู่ ภพธร และทุกๆวันสัมผัสการแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมการขับร้องเพลงโดยศิลปินล้านนา อ้อม รัตนัง ผู้ขับร้องเพลงรากรักนครา พลาดไม่ได้ 23 - 27 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศก์ จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle