สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

เปิดเหมือนปกติ

🎉🎉ข่าวดี  3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 🦠COVID-19🦠1. โครงก...
27/08/2021

🎉🎉ข่าวดี 3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 🦠COVID-19🦠

1. โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1-3
❗️❗️(เฉพาะสมาชิกสามัญ)

1.1 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = 15 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 60 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย 4% (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

1.2 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 2

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น เมื่อรวมสัญญาเงินกู้สามัญต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 60 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย 4% (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

1.3 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 3

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = 15 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อรวมสัญญาเงินกู้สามัญต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 96 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-2 = 3.5% ปีที่ 3-8 = ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่ประกาศกำหนด -1%

2. พักชำระหนี้ นาน 3 เดือน (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
✅เฉพาะ สัญญาเงินกู้สามัญ
✅ยื่นคำขอพักชำระหนี้ ภายในวันที่ 16 ส.ค. – 15 ก.ย. 64
✅เริ่มพักชำระหนี้เงินต้น ในเดือน 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64

3. ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน นาน 6 เดือน (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
✅ส่งค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า เดือนละ 100 บาท
✅ยื่นคำขอลดค่าหุ้น ภายในวันที่ 16 ส.ค. – 30 ก.ย. 64
✅เริ่มลดค่าหุ้น ในเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65
หมายเหตุ : เมื่อครบกำหนด สมาชิกจะส่งค่าหุ้นตามเดิมและไม่เกินอัตราการส่งค่าหุ้นตามระเบียบใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ โทร. 02-668-2406

🎉🎉ข่าวดี 3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 🦠COVID-19🦠

1. โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1-3
❗️❗️(เฉพาะสมาชิกสามัญ)

1.1 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = 15 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 60 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย 4% (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

1.2 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 2

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น เมื่อรวมสัญญาเงินกู้สามัญต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 60 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย 4% (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

1.3 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 3

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = 15 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อรวมสัญญาเงินกู้สามัญต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 96 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-2 = 3.5% ปีที่ 3-8 = ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่ประกาศกำหนด -1%

2. พักชำระหนี้ นาน 3 เดือน (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
✅เฉพาะ สัญญาเงินกู้สามัญ
✅ยื่นคำขอพักชำระหนี้ ภายในวันที่ 16 ส.ค. – 15 ก.ย. 64
✅เริ่มพักชำระหนี้เงินต้น ในเดือน 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64

3. ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน นาน 6 เดือน (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
✅ส่งค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า เดือนละ 100 บาท
✅ยื่นคำขอลดค่าหุ้น ภายในวันที่ 16 ส.ค. – 30 ก.ย. 64
✅เริ่มลดค่าหุ้น ในเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65
หมายเหตุ : เมื่อครบกำหนด สมาชิกจะส่งค่าหุ้นตามเดิมและไม่เกินอัตราการส่งค่าหุ้นตามระเบียบใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ โทร. 02-668-2406

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจร...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องผลดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564▶️▶️ รายละเอียดเพิ่...
23/07/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ผลดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210721103027.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์...
23/07/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210723111800.pdf

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุ...
15/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

๑๓ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงพระเจริญควรมิควรแล้ว...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

๑๓ กรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง1.ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์▶️▶️ รายละเอียดเพ...
08/07/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

1.ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210708152624.pdf

2.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210708152455.pdf

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตต...
04/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2564

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรเเล้วเเต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2564

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรเเล้วเเต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 📍ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญ▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถ...
30/06/2021

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

📍ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญ

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210630143050.pdf

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

📍ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญ

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210630143050.pdf

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ เดือนพค.2563 แล...
30/06/2021

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ เดือนพค.2563 และ 2564
📍วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน
📍รายงานการดำรงสินทริพย์สภาพคล่อง เดือนพค. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210623100344.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 1.ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว▶️▶️ รายละเอียดเพิ่ม...
22/06/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

1.ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/News2015JulSat010701.pdf

2.เรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/News2015JulSat010705.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

1.ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/News2015JulSat010701.pdf

2.เรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/News2015JulSat010705.pdf

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี๓ มิถนายน ๒๕๖๔ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเ...
01/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องรายงานผลดำเนินงานสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564▶️▶️ รายละเอ...
21/05/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

รายงานผลดำเนินงานสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210520135557.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสหกรณ์ ประจำปี2564
21/05/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสหกรณ์ ประจำปี2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสาม...
11/05/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

มาตรการเกี่ยวกับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต
จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210507134136.pdf

ทรงพระเจริญเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2564ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออ...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่📍ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกสามัญเเละสมาชิกสมทบ
03/05/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่

📍ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกสามัญเเละสมาชิกสมทบ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย...
29/04/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน 2564

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
29 เมษายน 2564

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อม คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่📍การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน 📍รายงานการจ่าย...
22/04/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่

📍การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน

📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ประจำเดือนมีนาคม 2563 และ 2564

📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ประจำเดือนเมษายน 2564

📍รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣📍📍 รายละเอียด การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2564สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการก...
22/04/2021

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣

📍📍 รายละเอียด การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
ขอเลื่อนการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564
เป็นวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต 🙏🙏

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210422111924.pdf

📣📣สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จัดวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 📣📣📍ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห...
01/04/2021

📣📣สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จัดวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 📣📣

📍ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต ......

📍เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ การรับพนักงานประจำองค์การสุราและพนักงานประจำโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 37

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210401151150.pdf

📣📣สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จัดวันประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 📣📣

📍ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต ......

📍เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ การรับพนักงานประจำองค์การสุราและพนักงานประจำโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มาเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 37

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210401151150.pdf

📣📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด  เรื่อง การให้กู้เงินสามัญเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนในโครงการสวัสดิการกรมก...
31/03/2021

📣📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง การให้กู้เงินสามัญเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนในโครงการสวัสดิการกรมการปกครอง หากสมาชิกท่านใดประสงค์จะสั่งซื้ออาวุธปืน โดยการผ่อนชำระผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
✍️✍️กรอกรายละเอียดในใบสั่งจองอาวุธปืนพร้อมเอกสาร
✍️✍️กรอกคำขอกู้เงินสามัญเพื่อจัดซื้ออาวุธปืนพร้อมเอกสาร
➡️➡️โดยส่งกลับมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-2415600-18 ต่อ 512105 หรือ

http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210330161323.pdf

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่📍การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน 📍รายงานการจ่าย...
23/03/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่

📍การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน

📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และ 2564

📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ประจำเดือนมีนาคม 2564

📍รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

🎉🎉ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด. ในวันนี้ ตั้งแต...
19/02/2021

🎉🎉ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด. ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 🎉🎉

🎉🎉ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด. ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. 🎉🎉

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣📍📍รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ตามมาตรการป้องกันการเเพ...
10/02/2021

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣

📍📍รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ตามมาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) 🙏🙏

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 📍📍
25/01/2021

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣

รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 📍📍

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣

รายละเอียดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 📍📍

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ...
06/01/2021

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564

▶️▶️ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อและหมายเลขผู้ลงสมัคร ได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210106103258.pdf

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ.2564

▶️▶️ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายชื่อและหมายเลขผู้ลงสมัคร ได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210106103258.pdf

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣 เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ เเละผู้ตรวจสอบกิจ...
21/12/2020

📣 📣 📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต 📣 📣 📣

เรื่องการสมัครรับเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ เเละผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564

▶️▶️ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเเละใบรับสมัคร ได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20201221141521.pdf

05/12/2020
📣 📣 📣 สิ่งที่สมาชิกควรรู้📣 📣 📣 ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด▶️▶️ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่...
26/10/2020

📣 📣 📣 สิ่งที่สมาชิกควรรู้📣 📣 📣
ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

▶️▶️ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20201009145706.pdf

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์📆สอบคัดเลือกวั...
01/10/2020

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

📆สอบคัดเลือกวันที่ 28 กันยายน 2563 ✍️

🕐🕐 13.30 น.

📄รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา เเละสถานที่สอบคัดเลือก 👇👇
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20200925170447.pdf

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

📆สอบคัดเลือกวันที่ 28 กันยายน 2563 ✍️

🕐🕐 13.30 น.

📄รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา เเละสถานที่สอบคัดเลือก 👇👇
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20200925170447.pdf

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์📆สอบคัดเลือกวันที่ 23 กันยายน 2563 ...
21/09/2020

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

📆สอบคัดเลือกวันที่ 23 กันยายน 2563 ✍️

🕐🕐 10.00-12.00 น.

📄รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา เเละสถานที่สอบคัดเลือก 👇👇
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20200917171746.pdf

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

📆สอบคัดเลือกวันที่ 23 กันยายน 2563 ✍️

🕐🕐 10.00-12.00 น.

📄รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา เเละสถานที่สอบคัดเลือก 👇👇
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20200917171746.pdf

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิด