งานวิชาการและกิจการนักศึกษ

งานวิชาการและกิจการนักศึกษ ดูแลงานวิชาการและกิจการนักศึกษา อาทิ การเรียนการสอน ทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา เป็นต้น

เปิดเหมือนปกติ

28/12/2021

📣 ทุนช่วยเหลือนศ.ที่ได้รับผล
กระทบจาก COVID-19/ทุนสมทบ/เรียนดี 1/64 ประมาณการโอนเงินเข้าบัญชีของนศ.
ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2565

28/12/2021
27/12/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
ขอเชิญนักศึกษา มจพ. แจ้งความประส่งขอรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
หรือเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
📌 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3p1xb81
ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 📌
🟠โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนประมาณปลายเดือนมกราคม 2565
(กำหนดวันรับวัคซีนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)🟠
🏢 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ. กรุงเทพฯ

🌐หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
สอบถามผ่านทาง เพจกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.
https://www.facebook.com/HCkmutnb
#มจพ #KMUTNB

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) 📌โครงการ 20 โครงการรับนักเรียนมัธยมศึก...
24/12/2021

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)

📌โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (รหัสสาขาที่เลือกอันดับ2 และอันดับ 3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ให้ดำเนินการ ดังนี้
📍ตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการตามสาขาวิชาที่มีรายชื่อ
🔗ตามลิงค์นี้ : https://drive.google.com/file/d/15_O9xfKIxXIg08htI08axlK1tf4ZTrf4/view?usp=drivesdk

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา
Line : https://lin.ee/rullWJe หรือทาง E-mail : [email protected]

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
หรือ เว็บไซต์ : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)

📌โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) (รหัสสาขาที่เลือกอันดับ2 และอันดับ 3)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ให้ดำเนินการ ดังนี้
📍ตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการตามสาขาวิชาที่มีรายชื่อ
🔗ตามลิงค์นี้ : https://drive.google.com/file/d/15_O9xfKIxXIg08htI08axlK1tf4ZTrf4/view?usp=drivesdk

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา
Line : https://lin.ee/rullWJe หรือทาง E-mail : [email protected]

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
หรือ เว็บไซต์ : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565* มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด...
23/12/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
* มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม
* มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
* มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์
* ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
https://www.admission.kmutnb.ac.th/announce/list-eligible-candidates/799

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
* มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม
* มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
* มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์
* ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
https://www.admission.kmutnb.ac.th/announce/list-eligible-candidates/799

📍 เกณฑ์การลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนตอนวิชาเรียน ปีการศึกษา 2/2564📆 กำหนดระยะเวลา 4 - 24 ม.ค. 2565🔥🔥ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน...
22/12/2021

📍 เกณฑ์การลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนตอนวิชาเรียน ปีการศึกษา 2/2564

📆 กำหนดระยะเวลา 4 - 24 ม.ค. 2565
🔥🔥ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน 🔥🔥
ได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/342WX4W
🟢 สำหรับที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนวิชาเรียน นศ.สามารถลองเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนได้ด้วยตนเองผ่าน
เว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th
🔴 หากไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ https://ops.kmutnb.ac.th เท่านั้น

⚠️ สำหรับการเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 1 คำร้อง ต่อ 1 วิชาเรียน เท่านั้น ⚠️

🔗 บัตรเพิ่มวิชาเรียน >>https://ops.kmutnb.ac.th/web/fileattachtype/id10_th.pdf
🔗 บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน >>https://ops.kmutnb.ac.th/web/fileattachtype/id11_th.pdf
🔗 เทียบโอนรายวิชา >>https://ops.kmutnb.ac.th/web/fileattachtype/id27_th.pdf

📍 เกณฑ์การลงทะเบียนเพิ่ม-เปลี่ยนตอนวิชาเรียน ปีการศึกษา 2/2564

📆 กำหนดระยะเวลา 4 - 24 ม.ค. 2565
🔥🔥ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน 🔥🔥
ได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/342WX4W
🟢 สำหรับที่ต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนวิชาเรียน นศ.สามารถลองเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนได้ด้วยตนเองผ่าน
เว็บไซต์ http://klogic.kmutnb.ac.th
🔴 หากไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากติดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบคำร้องออนไลน์ https://ops.kmutnb.ac.th เท่านั้น

⚠️ สำหรับการเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนวิชาเรียน 1 คำร้อง ต่อ 1 วิชาเรียน เท่านั้น ⚠️

🔗 บัตรเพิ่มวิชาเรียน >>https://ops.kmutnb.ac.th/web/fileattachtype/id10_th.pdf
🔗 บัตรเปลี่ยนตอนวิชาเรียน >>https://ops.kmutnb.ac.th/web/fileattachtype/id11_th.pdf
🔗 เทียบโอนรายวิชา >>https://ops.kmutnb.ac.th/web/fileattachtype/id27_th.pdf

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์โค...
22/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)
📌โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🔗ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/15R66FfsW4RXIvkZ9ZJTP9TnxQJSEta7X/view?usp=drivesdk

📌โครงการ 42
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
🔗ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/15_EOpx4bciRLzST_ByzlC8l5pTBPFptd/view?usp=drivesdk

📌โครงการ 43
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
🔗ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/15W9YQznZ8Id0D3Zs4Jw7BUYgMKX_HtMb/view?usp=drivesdk

🔥ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน🔥

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้จาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
หรือ เว็บไซต์ : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุกคน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)
📌โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🔗ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/15R66FfsW4RXIvkZ9ZJTP9TnxQJSEta7X/view?usp=drivesdk

📌โครงการ 42
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
🔗ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/15_EOpx4bciRLzST_ByzlC8l5pTBPFptd/view?usp=drivesdk

📌โครงการ 43
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
🔗ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/file/d/15W9YQznZ8Id0D3Zs4Jw7BUYgMKX_HtMb/view?usp=drivesdk

🔥ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน🔥

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้จาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
หรือ เว็บไซต์ : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/

⁉️ อย่าลืมนะครับ สำหรับนศ.ที่ได้รับทุนขาดแคลน 2/2564
20/12/2021

⁉️ อย่าลืมนะครับ สำหรับนศ.ที่ได้รับทุนขาดแคลน 2/2564

⚠️⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน 2/2564 ⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) เข้าใช้งานโดยอีเมลมหาวิทยาลัย (เช่น 6301#########@email.kmutnb.ac.th) โดยด่วนที่สุด เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกัน ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ)
🟢 ลิงค์ 🔗 shorturl.at/glGS9
🔴 ทั้งนี้ หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
🔴 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง inbox หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

Photos from กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.'s post
16/12/2021

Photos from กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา มจพ.'s post

⚠️⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน 2/2564 ⚠️⚠️ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้อ...
16/12/2021

⚠️⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน 2/2564 ⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) เข้าใช้งานโดยอีเมลมหาวิทยาลัย (เช่น 6301#########@email.kmutnb.ac.th) โดยด่วนที่สุด เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกัน ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ)
🟢 ลิงค์ 🔗 shorturl.at/glGS9
🔴 ทั้งนี้ หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
🔴 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง inbox หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

⚠️⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน 2/2564 ⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) เข้าใช้งานโดยอีเมลมหาวิทยาลัย (เช่น 6301#########@email.kmutnb.ac.th) โดยด่วนที่สุด เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกัน ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ)
🟢 ลิงค์ 🔗 shorturl.at/glGS9
🔴 ทั้งนี้ หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
🔴 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง inbox หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้1....
16/12/2021

🎉 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1. ประเภททุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ จำนวน 18 ทุน ทุนละ 21,000.00 บาท
2. ทุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนเรียนดี) จำนวน 61 ทุน ทุนละ 7,000.00 บาท
3. ประเภททุนพัฒนาวิชาการ หลักสูตรปกติ (ทุนขาดแคลน) จำนวน 57 ทุน มอบทุนตามจำนวนเงินในใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษาและไม่เกินจำนวนเงินค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระให้มหาวิทยาลัย

**เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเอง นศ.ต้องอ่านประกาศให้ถี่ถ้วนและเข้าใจ**
⚠️⚠️เฉพาะนักศึกษาทุนขาดแคลน⚠️⚠️
ภายหลังการลงทะเบียนในช่วงวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้กับมหาวิทยาลัย ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) เข้าใช้งานโดยอีเมลมหาวิทยาลัย (เช่น 6301#########@email.kmutnb.ac.th) โดยด่วนที่สุด เพื่อที่นักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการลงทะเบียนเรียน (ยกเว้นค่าประกัน ค่าธรรมเนียม หรือค่าปรับ)
🟢 ลิงค์ 🔗 shorturl.at/glGS9

🔴 ทั้งนี้ หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์ในการขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
🔴 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง inbox หรือโทร 0 2555 2000 ต่อ 8113 หรือเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

📍 รายละเอียดการส่งเอกสารขอเบิกทุน 2/2564 >>
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/440970817405438

📣 ประกาศสำคัญ ⚠️ (โปรดอ่านคำแนะนำให้ละเอียดและครบถ้วนทุกโพสท์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง)🟢 💻 วิธีการและขั้นตอนการส่ง...
16/12/2021

📣 ประกาศสำคัญ ⚠️ (โปรดอ่านคำแนะนำให้ละเอียดและครบถ้วนทุกโพสท์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของตนเอง)

🟢 💻 วิธีการและขั้นตอนการส่งเอกสารขอเบิกทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ 2/2564
📍ทุนที่สามารถยื่นขอเบิกได้📍
1) ทุนอุดหนุนวิชาการ หลักสูตรโครงการสมทบพิเศษ 2/2564 ทุนละ 21,000.00 บาท
2) ทุนพัฒนาวิชาการ ทุนเรียนดี 2/2564 ทุนละ 7,000.00 บาท

📃 ดาวน์โหลดเอกสารขอเบิกทุน >>https://www.eng.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2021/12/FN-KMUTNB-2564-2forms.pdf
🗓 ระยะเวลาการส่งเอกสารรอบที่ 1 >> วันที่ 4-31ม.ค. 2565 เท่านั้น

📨 ช่องทางการจัดส่งผ่านอีเมลเท่านั้น
MAE ➡️ [email protected]
ECE ➡️ [email protected]
PE ➡️ [email protected]
Ch.E ➡️ [email protected]
MHLE ➡️ [email protected]
MPTE ➡️ [email protected]
IEE ➡️ [email protected]
CE ➡️ [email protected]
IE ➡️ [email protected]

😄 เงินทุนจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขา มจพ. หรือ ปราจีนบุรี ที่นศ.กรอกและแนบหลักฐานไว้

🔴 หมายเหตุ 🔴
1) หากนศ.ทุนสมทบพิเศษ/ทุนเรียนดี ไม่ได้ส่งเอกสารขอเบิกทุนในรอบที่ 1 ให้นศ.รอส่งเอกสารขอเบิกทุนในรอบที่ 2 ได้
2) นศ.จะต้องอ่านวิธีการ/ขั้นตอนการยื่นเอกสารขอเบิกทุนให้ละเอียด
หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเพื่อความถูกต้องและไม่ให้เกิดความล่า
3) นศ.สามารถติดตามการจัดส่งเอกสารผ่านทางอีเมลได้ที่ภาควิชาของนศ.

Photos from กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.'s post
15/12/2021

Photos from กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ.'s post

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) 📌โครงการ 20 โครงการรับนักเรียนมัธยมศึก...
14/12/2021

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)

📌โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ให้ดำเนินการ ดังนี้
📍ตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการตามสาขาวิชาที่มีรายชื่อ
🔗ตามลิงค์นี้ : https://drive.google.com/file/d/1hvMCnRuYhEgJWW5ERbnvJjjr7wOapLCI/view?usp=drivesdk

ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน
เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
🔥แบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564🔥

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8147,8110 หรือทาง E-mail : [email protected]

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
หรือ เว็บไซต์ : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)

📌โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ให้ดำเนินการ ดังนี้
📍ตรวจสอบรายชื่อ และดำเนินการตามสาขาวิชาที่มีรายชื่อ
🔗ตามลิงค์นี้ : https://drive.google.com/file/d/1hvMCnRuYhEgJWW5ERbnvJjjr7wOapLCI/view?usp=drivesdk

ให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามรายละเอียดให้ครบถ้วน
เพื่อเตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ
🔥แบบออนไลน์ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564🔥

*หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือปัญหาที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 8147,8110 หรือทาง E-mail : [email protected]

*หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้นักศึกษาทราบและให้นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จาก ชื่อเพจ : งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เท่านั้น
ที่ Link : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
หรือ เว็บไซต์ : https://www.eng.kmutnb.ac.th/web/

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของบริษัท มิตซูบ...
13/12/2021

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของบริษัท มิตซูบิชิ
มอเตอร์ส ประเทศไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 นอกจากนี้ยังเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในอนาคตอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
· นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4
· ทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะฯ ในประเทศไทย
· เกรดเฉลี่ยสะสมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
· เกรดเฉลี่ยสะสมสาขาอื่น ไม่ต่ำกว่า 2.75
· การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับบริษัท

ระยะเวลาการฝึกงาน
· ภาคฤดูร้อน 2 เดือน (มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2565)
· สหกิจศึกษา 4 เดือน (สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2565)

รายละเอียดการสมัคร
· ระยะเวลาสมัคร : ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเลย คลิก! https://forms.gle/5wEP4a6vF4LiCMT4A

ผู้ประสานงาน:
คุณปริษา เปลี่ยนใจสุข : [email protected] เบอร์ติดต่อ 038-498000 ต่อ 8261
คุณศศิวิมล สิงห์โตทอง : [email protected] เบอร์ติดต่อ 038-498000 ต่อ 8270

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ในการประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานของบริษัท มิตซูบิชิ
มอเตอร์ส ประเทศไทย ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริงให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 นอกจากนี้ยังเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ในอนาคตอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
· นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4
· ทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะฯ ในประเทศไทย
· เกรดเฉลี่ยสะสมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
· เกรดเฉลี่ยสะสมสาขาอื่น ไม่ต่ำกว่า 2.75
· การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับบริษัท

ระยะเวลาการฝึกงาน
· ภาคฤดูร้อน 2 เดือน (มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2565)
· สหกิจศึกษา 4 เดือน (สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2565)

รายละเอียดการสมัคร
· ระยะเวลาสมัคร : ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเลย คลิก! https://forms.gle/5wEP4a6vF4LiCMT4A

ผู้ประสานงาน:
คุณปริษา เปลี่ยนใจสุข : [email protected] เบอร์ติดต่อ 038-498000 ต่อ 8261
คุณศศิวิมล สิงห์โตทอง : [email protected] เบอร์ติดต่อ 038-498000 ต่อ 8270

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โครงการ 42โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวก...
08/12/2021

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการ 42
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
Link : https://bit.ly/3DDuIFU


โครงการ 43
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
Link : https://bit.ly/3IvUOyj

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

🔈ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โครงการ 42
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
Link : https://bit.ly/3DDuIFU


โครงการ 43
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
Link : https://bit.ly/3IvUOyj

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) โครงการ 20 โครงการรับนักเรียนมั...
02/12/2021

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)

โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


โครงการ 42
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์


โครงการ 43
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร

ให้ดำเนินการ ดังนี้

📌ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกข้อมูลและแนบลิงค์วีดีโอการนำเสนอแนะนำตนเองและผลงานที่โดดเด่น (ไม่เกิน 5 นาที) ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงวีดีโอได้ให้เขียนเรียงความมาอย่างน้อย 20 บรรทัด โดยดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ตามลิ้งค์ https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6

🔈สำหรับนักศึกษาที่สมัครโควตาเรียนดีเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี)

โครงการ 20
โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯและปราจีนบุรี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


โครงการ 42
โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์


โครงการ 43
โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร

ให้ดำเนินการ ดังนี้

📌ผู้สมัครทุกคนต้องกรอกข้อมูลและแนบลิงค์วีดีโอการนำเสนอแนะนำตนเองและผลงานที่โดดเด่น (ไม่เกิน 5 นาที) ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงวีดีโอได้ให้เขียนเรียงความมาอย่างน้อย 20 บรรทัด โดยดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 ตามลิ้งค์ https://forms.gle/eZGN2jej6qHD8YnF6

ที่อยู่

ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

https://www.eng.kmutnb.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานวิชาการและกิจการนักศึกษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานวิชาการและกิจการนักศึกษ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด