งานวิชาการและกิจการนักศึกษ

งานวิชาการและกิจการนักศึกษ ดูแลงานวิชาการและกิจการนักศึกษา อาทิ การเรียนการสอน ทุนการศึกษา วินัยนักศึกษา เป็นต้น

เปิดเหมือนปกติ

📣  ประกาศรายชื่อ นศ.ที่มีสิทธิได้รับ PIN Code อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564 (...
11/09/2021

📣 ประกาศรายชื่อ นศ.ที่มีสิทธิได้รับ PIN Code อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564 (รอบที่ 3) จำนวน 70 คน

📲 นศ.ที่มีรายชื่อ จะได้รับอีเมลจาก [email protected] เรื่อง
"แจ้งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับสิทธิในการขอรับ AIS PIN Code อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564 (รอบที่ 3)"

🔴🔴 เนื่องจาก PIN Code ในรอบที่ 3 มีคงเหลือจำกัด นักศึกษาที่มีรายชื่อในรอบนี้จะไม่ได้ทุกคน ดังนั้น จึงใช้วิธีเป็นการแจกแบบนักศึกษาที่มีชื่อมีสิทธิได้รับในรอบที่ 3 ส่งรายละเอียดมาขอรับก่อนจะได้ก่อน 🔴🔴

⚠ ขอให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบอีเมลของนศ. (s*************@email.kmutnb.ac.th) โดยให้อ่านรายละเอียดในการขอรับให้ละเอียด และกรอกข้อมูลตามฟอร์มในอีเมลฉบับดังกล่าว ตอบกลับ (Reply) กลับมาในอีเมลฉบับดังกล่าว

***โปรดตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งเพื่อป้องการผิดพลาดหากมิได้รับอีเมล หรือตรวจสอบในอีเมลขยะ***

⚠ นศ.ต้องส่งข้อมูลมาเพื่อขอรับ PIN Code /และลงทะเบียนใช้ภายในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2564

⛔️ ขอสงวนสิทธิ์หากมิได้ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มิได้ส่งข้อมูลกลับมาขอ PIN Code มิได้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางคณะฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการจัดส่ง PIN (Passcode) ให้ และตัดสิทธิ์การได้รับดังกล่าว

09/09/2021

❓❓FAQ: ทุน 😊
1️⃣ โอนเงินทุนโควิดรอบที่ 1 ภายใน ต.ค. - พ.ย. 64 (เฉพาะนศ.ส่งเอกสารถูกต้องและจ่ายค่าเทอมแล้ว ณ วันที่ 18/08/64)
2️⃣ ประกาศรายชื่อทุนโควิดรอบที่ 2 วันที่ 15/09/64
3️⃣ กำหนดโอนเงินทุนคณะฯ 1/63 (สมทบ/เรียนดี) รอบนศ.กู้ยืม โอนภายใน ก.ย. 64
4️⃣ กำหนดยื่นเอกสารทุนคณะฯ 1/64 (สมทบ/เรียนดี) รอประกาศทางหน้าเพจ

07/09/2021

📢 ประกาศศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้โควิด-19
มีการปรับตารางการฉีดวัคซีน โดยเพิ่มจำนวนการฉีดแต่ละวัน
เพื่อให้ทุกคนได้รับเข็มสองเร็วขึ้น...
#เพื่อความปลอดภัยของทุกคน....

📢สำหรับผู้ที่กำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 11 ก.ย. 64
ปรับจากเดิมประมาณ 11,000 คน เป็น 13,000 คน
🏨ซึ่งจะเป็นผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่ง💉ในวันที่ 20 มิ.ย. 64 ทั้งหมด
และผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่ง💉 ในวันที่ 26 มิ.ย. 7,000 คน

📲ขณะนี้ ได้ส่ง SMS แจ้งผู้ที่จะได้ฉีดเข็มสอง💉💉 แล้ว
โดยให้ลงทะเบียน และทำแบบคัดกรอง เลือกเวลาเข้าฉีด
ได้ที่ https://h4you.in/vaccination-info/booking
ภายในวันที่ 8 ก.ย. 64 ภายในเวลา 16.00 น.
หากท่านลงทะเบียนไม่ได้ หรือ ลืมยืนยัน ขอให้ท่านมาฉีดวัคซีน
วันที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 17.00 น.

👩‍⚕️สำหรับผู้ที่ฉีดเข็มหนึ่ง💉 ในวันที่ 26 มิ.ย. 64
อีก 1,240 คน ทางศูนย์ฯ ได้แจ้งเตือน SMS
กำหนดรับวัคซีนเข็มที่สองของท่านคือวันที่ 18 ก.ย. 64
กรุณารอ SMS เพื่อลงทะเบียนและทำแบบคัดกรองอีกครั้ง
🙏ขอบคุณทุกคนที่มาฉีดวัคซีนครับ

#เกษตรศาสตร์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#อว.

07/09/2021

มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งผลการโอนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
(สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับสิทธิ์ในระบบฯ ภายในวันที่ 31 สค 64)

**ทั้งนี้กรณีที่นักศึกษารายใดยังไม่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือกรณีอื่นๆ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป

**นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาในแต่ละราย ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการโอนเงินให้กับนักศึกษาดังกล่าว ตามลำดับต่อไป

#มจพใส่ใจห่วงใยพร้อมดูแลและขอส่งกำลังใจให้กับนศทุกคน
#เพื่อเราจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

Photos from กยศ_kmutnb's post
07/09/2021

Photos from กยศ_kmutnb's post

Photos from งานด้านวิชาทหาร  มจพ.กทม.'s post
06/09/2021

Photos from งานด้านวิชาทหาร มจพ.กทม.'s post

ประชาสัมพันธ์ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564*หากนักศึกษามีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ facebook กองกิจการนักศึกษา...
06/09/2021

ประชาสัมพันธ์ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

*หากนักศึกษามีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ เพจ facebook กองกิจการนักศึกษา มจพ. หรือ ติดต่อที่เบอร์ 02-5552000 ต่อ 1150

โครงการรับสมัครทุนการศึกษา ทุนประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)ทุนประเภทที่ 1บริษัทฯคัดเลื...
03/09/2021

โครงการรับสมัครทุนการศึกษา ทุนประเภทที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ทุนประเภทที่ 1
บริษัทฯคัดเลือกและดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา การสมัครขอรับทุนผ่าน QR CODE

ทุนประเภทที่ 2
โดยทุนประเภทที่ 2 จะต้องกรอกใบสมัครและส่งเอกสารแนบ (เอกสารแนบดูได้ในรายละเอียดการรับสมัคร)

**นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯกำหนดสามารถสมัคร สอบถามระยะเวลาการส่งเอกสาร ได้ที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด**

โดยภาควิชาฯส่งรายชือและเอกสารภายในวันที่ 16 กันยายน 2564 ที่งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์ทุน มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแบบต่...
02/09/2021

ประชาสัมพันธ์ทุน มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยมูลนิธิทองพูล หวั่งหลี มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามมูลนิธิกำหนด และสนใจสมัคร สามารถสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด เพื่อให้ภาควิชารวบรวมและพิจารณาคัดเลือก โดยภาควิชาจะต้องส่งที่งานกิจการนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

01/09/2021
01/09/2021
📣 ประกาศ รอบที่ 3 โอกาสสุดท้ายโควต้า PIN Code คงเหลือสำหรับโครงการแจกอินเทอร์เน็ตฟรี!!นศ.วิศวฯ ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตในก...
01/09/2021

📣 ประกาศ รอบที่ 3 โอกาสสุดท้าย
โควต้า PIN Code คงเหลือสำหรับโครงการแจกอินเทอร์เน็ตฟรี!!

นศ.วิศวฯ ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนออนไลน์ทุกชั้นปี ขอให้นศ.กรอกแบบขอรับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 1/2564

**คณะฯ ขอตัดสิทธินศ.ที่มีรายชื่อได้รับในรอบที่ 1 และ 2 แต่ไม่ได้ส่งอีเมลมาขอรับ PIN ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากนศ.ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนมาก ดังนั้น คณะฯ จำเป็นต้องจัดสรรไปให้แก่นศ.ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตจริง ๆ**

🔗 https://forms.gle/EoegUU91LHvZUppL8
📧 นศ.ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัย (เช่น s6101#########@email.kmutnb.ac.th) ในการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น

📆 ระยะเวลาการขอรับ 1-10 ก.ย. 2564
🟢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับภายในวันที่ 11 ก.ย. 2564 ผ่านเพจงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจะ.

📣 ประกาศ รอบที่ 3 โอกาสสุดท้าย
โควต้า PIN Code คงเหลือสำหรับโครงการแจกอินเทอร์เน็ตฟรี!!

นศ.วิศวฯ ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนออนไลน์ทุกชั้นปี ขอให้นศ.กรอกแบบขอรับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 1/2564

**คณะฯ ขอตัดสิทธินศ.ที่มีรายชื่อได้รับในรอบที่ 1 และ 2 แต่ไม่ได้ส่งอีเมลมาขอรับ PIN ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากนศ.ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนมาก ดังนั้น คณะฯ จำเป็นต้องจัดสรรไปให้แก่นศ.ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตจริง ๆ**

🔗 https://forms.gle/EoegUU91LHvZUppL8
📧 นศ.ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัย (เช่น s6101#########@email.kmutnb.ac.th) ในการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น

📆 ระยะเวลาการขอรับ 1-10 ก.ย. 2564
🟢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับภายในวันที่ 11 ก.ย. 2564 ผ่านเพจงานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจะ.

Timeline Photos
31/08/2021

Timeline Photos

Photos from กยศ_kmutnb's post
31/08/2021

Photos from กยศ_kmutnb's post

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post
31/08/2021

Photos from กองกิจการนักศึกษา มจพ.'s post

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2564 (สอบออนไลน์)ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2564เว็บไซต์ : https://bit.ly/3kBw...
31/08/2021

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2564 (สอบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2564 เว็บไซต์ : https://bit.ly/3kBwK1N

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่1/2564 (สอบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2564 เว็บไซต์ : https://bit.ly/3kBwK1N

30/08/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 12

27/08/2021

นศ.ที่มีรายชื่อได้รับ PIN เน็ตเรียนออนไลน์ และยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มาขอรับ PIN เช็คอีเมลนศ.ด่วน!!! วันนี้กำหนดวันสุดท้าย (27/08/64) หากเกินกำหนดจะมอบสิทธิให้กับผู้อื่นต่อ

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
25/08/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

23/08/2021

🔶รายชื่อรับบัตรนักศึกษารอบที่ 2
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 2 ได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1reRiPasUh4YcMN0Ptw76maCZob-oEYtW/edit?usp=sharing&ouid=110335450487885607914&rtpof=true&sd=true
🟢เอกสารที่ต้องใช้วันรับบัตร คือ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
📍จองคิวล่วงหน้าเพื่อรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย https://docs.google.com/forms/d/1bGIWxnRlaDYTjFcv3_XFf5ljrpkigc8RaEek2_Rx2a8/viewform?edit_requested=true

ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1 https://drive.google.com/file/d/1OMRnhjyOMQ8QFdAhBD4-mx4luUWSlnij/view

22/08/2021

นศ.ที่มีรายชื่อได้รับ PIN อินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์ฟรี (รอบ 2) ขอให้เช็คอีเมล/เช็ครายชื่อและส่งข้อมูล
ให้เรียบร้อย ภายใน 27/08/64

📣  ประกาศรายชื่อ นศ.ที่ได้รับสิทธิในการขอรับ PIN Code อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา ...
21/08/2021

📣 ประกาศรายชื่อ นศ.ที่ได้รับสิทธิในการขอรับ PIN Code อินเทอร์เน็ตฟรีเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564 (รอบที่ 2) จำนวน 134 คน

📲 นศ.ที่มีรายชื่อ จะได้รับอีเมลจาก [email protected] เรื่อง
"แจ้งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับสิทธิในการขอรับ AIS PIN Code อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564 (รอบที่ 2)"

ขอให้นศ.ตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบอีเมลของนศ. (s*************@email.kmutnb.ac.th) โดยให้อ่านรายละเอียดในการขอรับให้ละเอียด และกรอกข้อมูลตามฟอร์มในอีเมลฉบับดังกล่าว ตอบกลับ (Reply) กลับมา

***โปรดตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งเพื่อป้องการผิดพลาดหากมิได้รับอีเมล หรือตรวจสอบในอีเมลขยะ***

⚠ นศ.ต้องส่งข้อมูลมาเพื่อขอรับ PIN Code /และลงทะเบียนใช้ภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

⛔️ ขอสงวนสิทธิ์หากมิได้ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษา มิได้ส่งข้อมูลกลับมาขอ PIN Code มิได้ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนด และ/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางคณะฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ดำเนินการจัดส่ง PIN (Passcode) ให้ และตัดสิทธิ์การได้รับดังกล่าว ⛔️

หากมีข้อสงสัย เรื่องคืนค่าเทอม สำหรับนศ.ที่ได้ทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียดตามภาพเลยครับ
19/08/2021

หากมีข้อสงสัย เรื่องคืนค่าเทอม สำหรับนศ.ที่ได้ทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียดตามภาพเลยครับ

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ชี้แจงเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิในการขอรับอินเทอร์เน็ตฟรีในโครงการแจก PIN Code อินเทอร์เน็ตเพ...
17/08/2021

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ชี้แจงเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิในการขอรับอินเทอร์เน็ตฟรีในโครงการแจก PIN Code อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ชี้แจงเกณฑ์ วิธีการ และสิทธิในการขอรับอินเทอร์เน็ตฟรีในโครงการแจก PIN Code อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

17/08/2021
16/08/2021

📲 งานวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มี LINE OF แล้ว!!

😫พลาดข่าวสารจากทางหน้า Feed ไปใช่ไหมหละ?
แม้จะเรียนออนไลน์ ม.จะปิดทำการชั่วคราว เราจะไม่ให้นศ.พลาดทุกการสื่อสารของเราทั้งข้อมูลด้านวิชาการและกิจการนักศึกษาด้วยช่องทางการประชาสัมพันธ์ใหม่อีกช่องทางคือ Line Official Account

✅ เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้วตอนนี้ >> https://lin.ee/C8Q1fHy

📣 ประกาศ รอบที่ 2 โควต้ายังเหลือสำหรับโครงการแจกอินเทอร์เน็ตฟรี!!นศ.วิศวฯ ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนออนไลน์ท...
16/08/2021

📣 ประกาศ รอบที่ 2 โควต้ายังเหลือสำหรับโครงการแจกอินเทอร์เน็ตฟรี!!

นศ.วิศวฯ ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนออนไลน์ทุกชั้นปี ขอให้นศ.กรอกแบบขอรับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 1/2564

**คณะฯ ขอตัดสิทธินศ.ที่มีรายชื่อได้รับในรอบที่ 1 แต่ไม่ได้ส่งอีเมลมาขอรับ PIN ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากนศ.ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนมาก ดังนั้น คณะฯ จำเป็นต้องจัดสรรไปให้แก่นศ.ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตจริง ๆ**

🔗 https://forms.gle/EoegUU91LHvZUppL8

📧 นศ.ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัย (s6101#########@email.kmutnb.ac.th) ในการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น

📆 ระยะเวลาการขอรับ 16-20 ส.ค. 2564 (12.00 น.)
🟢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับภายในวันที่ 21 ส.ค. 2564

📣 ประกาศ รอบที่ 2 โควต้ายังเหลือสำหรับโครงการแจกอินเทอร์เน็ตฟรี!!

นศ.วิศวฯ ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนออนไลน์ทุกชั้นปี ขอให้นศ.กรอกแบบขอรับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 1/2564

**คณะฯ ขอตัดสิทธินศ.ที่มีรายชื่อได้รับในรอบที่ 1 แต่ไม่ได้ส่งอีเมลมาขอรับ PIN ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากนศ.ที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตมีจำนวนมาก ดังนั้น คณะฯ จำเป็นต้องจัดสรรไปให้แก่นศ.ที่ขาดแคลนอินเทอร์เน็ตจริง ๆ**

🔗 https://forms.gle/EoegUU91LHvZUppL8

📧 นศ.ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัย (s6101#########@email.kmutnb.ac.th) ในการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น

📆 ระยะเวลาการขอรับ 16-20 ส.ค. 2564 (12.00 น.)
🟢 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับภายในวันที่ 21 ส.ค. 2564

10/08/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 11

⚠️  แจ้งปัญหาการลงทะเบียนใช้ AIS PIN Code (ไม่สามารถลงใช้งานได้ เช่น EXTERNAL DATA ERROR / EXTERNAL DATA FAIL หรือได้รับ...
09/08/2021

⚠️ แจ้งปัญหาการลงทะเบียนใช้ AIS PIN Code (ไม่สามารถลงใช้งานได้ เช่น EXTERNAL DATA ERROR / EXTERNAL DATA FAIL หรือได้รับ SMS ตอบกลับมาแบบใด ให้นศ.ส่งข้อมูลไปยังอีเมล [email protected] โดยใช้อีเมลของนศ.เท่านั้น ‼️ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ‼️(s############[email protected])
ทางงานกิจการนศ.จะเป็นผู้ประสานงานไปยัง AIS ให้นศ.

ชื่อเรื่อง:
ชื่อ -สกุล ไม่สามารถใช้ PIN Code ได้

ชื่อ - สกุล :
รหัสนักศึกษา :
AIS PIN Code ที่ได้รับ :
ลงทะเบียน PIN ครั้งแรกเมื่อวันที่ :
เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียน PIN :
ปัญหาที่พบ :

📌 หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว หรือมีวิธีการแก้ไข จะตอบกลับไปยังอีเมลฉบับเดิมให้นศ.ทราบ และโปรดลงทะเบียนใช้งานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

⚠️ แจ้งปัญหาการลงทะเบียนใช้ AIS PIN Code (ไม่สามารถลงใช้งานได้ เช่น EXTERNAL DATA ERROR / EXTERNAL DATA FAIL หรือได้รับ SMS ตอบกลับมาแบบใด ให้นศ.ส่งข้อมูลไปยังอีเมล [email protected] โดยใช้อีเมลของนศ.เท่านั้น ‼️ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ‼️(s############[email protected])
ทางงานกิจการนศ.จะเป็นผู้ประสานงานไปยัง AIS ให้นศ.

ชื่อเรื่อง:
ชื่อ -สกุล ไม่สามารถใช้ PIN Code ได้

ชื่อ - สกุล :
รหัสนักศึกษา :
AIS PIN Code ที่ได้รับ :
ลงทะเบียน PIN ครั้งแรกเมื่อวันที่ :
เบอร์ที่ใช้ลงทะเบียน PIN :
ปัญหาที่พบ :

📌 หากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว หรือมีวิธีการแก้ไข จะตอบกลับไปยังอีเมลฉบับเดิมให้นศ.ทราบ และโปรดลงทะเบียนใช้งานภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

09/08/2021

08/08 หมดเขตขอรับ AIS PIN Code เน็ตฟรีใช้เรียนออนไลน์ นศ.ที่ไม่ได้ส่งเมลขอรับทางคณะฯขออนุญาตตัดสิทธิ์ที่จะได้รับในอนาคตด้วย

ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สามารถใช้งานได้แล้ว นักศึกษาสามารถขอเอกสารได้ที่ http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regR...
09/08/2021
ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา สามารถใช้งานได้แล้ว นักศึกษาสามารถขอเอกสารได้ที่ http://e-service.acdserv.kmutnb.ac.th/regReqDoc/login/

นักศึกษาปัจจุบัน (กำลังศึกษาอยู่)/ผู้สำเร็จการศึกษา

07/08/2021

นศ.ที่ยังไม่ได้รับหรือเพิ่งได้รับ AIS PIN CODE อินเทอร์เน็ต ไม่ต้องกังวล เราขยายเวลา ลทบ.ให้ถึง 16/08/64

06/08/2021

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ค่าบำรุงการศึกษาแบบออนไลน์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กองคลัง โทร 02-587-4343 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.)

⚠⚠⚠ เตือน!!! หากนศ.ไม่ดำเนินการส่งอีเมลมาขอ PIN Code ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทางคณะฯ จะติดสิทธิ์นศ.ผู้นั้นที่จะได้รับ...
05/08/2021

⚠⚠⚠ เตือน!!! หากนศ.ไม่ดำเนินการส่งอีเมลมาขอ PIN Code ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทางคณะฯ จะติดสิทธิ์นศ.ผู้นั้นที่จะได้รับจากคณะฯ ในอนาคต

รายละเอียด >>> https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/354131739422680

เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการขอรับเท่านั้น
ย้ำ!!!!!! ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการขอรับเท่านั้น (s############[email protected]) ⚠
ส่งมาที่ [email protected]
“ชื่อ-สกุล ขอรับ PIN (Passcode) AIS Package For University 1/2564”
ชื่อ-สกุล:
รหัสนักศึกษา:
ภาควิชา:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
เครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 เครือข่าย):
PIN (Passcode):

⚠⚠⚠ เตือน!!! หากนศ.ไม่ดำเนินการส่งอีเมลมาขอ PIN Code ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทางคณะฯ จะติดสิทธิ์นศ.ผู้นั้นที่จะได้รับจากคณะฯ ในอนาคต

รายละเอียด >>> https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb/posts/354131739422680

เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ต้องใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการขอรับเท่านั้น
ย้ำ!!!!!! ใช้อีเมลมหาวิทยาลัยในการขอรับเท่านั้น (s############[email protected]) ⚠
ส่งมาที่ [email protected]
“ชื่อ-สกุล ขอรับ PIN (Passcode) AIS Package For University 1/2564”
ชื่อ-สกุล:
รหัสนักศึกษา:
ภาควิชา:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
เครือข่ายที่ใช้งานในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 เครือข่าย):
PIN (Passcode):

ที่อยู่

ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานวิชาการและกิจการนักศึกษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานวิชาการและกิจการนักศึกษ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด