BEDO Thailand "เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน"
(8)

เปิดเหมือนปกติ

📣 สพภ. แวะมาให้ความรู้ สิทธิ...ของประชาชนที่จะได้รับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
11/05/2021
สิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

📣 สพภ. แวะมาให้ความรู้ สิทธิ...ของประชาชนที่จะได้รับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

สพภ. แวะมาให้ความรู้ สิทธิ...ของประชาชนที่จะได้รับในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ...

🌱🥰 ขอมอบกิจกรรมดีๆ ลุ้นรับของรางวัลจาก BEDO 🌱💞🥰 วันนี้ แอดมิน อยากเชิญชวนทุกคน มาเป็นเพื่อนกับ Line BOT @thaibiodiversit...
11/05/2021

🌱🥰 ขอมอบกิจกรรมดีๆ ลุ้นรับของรางวัลจาก BEDO 🌱💞

🥰 วันนี้ แอดมิน อยากเชิญชวนทุกคน มาเป็นเพื่อนกับ Line BOT @thaibiodiversity ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพได้ค่ะ 🤩

—————————
🎁 กติการ่วมกิจกรรม 🎁
1. แอดไลน์ @thaibiodiversity หรือสแกน QR Code
2. ที่เมนูหลัก คลิกเลือก “ข้อมูลของฉัน”
3. กรอกอีเมล์ของคุณ จากนั้น คลิก “ตรวจสอบ”
4. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่ให้ครบถ้วน จากนั้นกด “บันทึก” ระบบจะปรากฏภาพ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ” แล้วบันทึกภาพหน้าจอ
5. คอมเมนท์ภาพยืนยันตัวตนของคุณใต้โพสต์กิจกรรมนี้

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

🎀 ของรางวัล 🎀

🍱 กล่องข้าวจากฟางข้าวสาลี 10 รางวัล
📒 สมุดโน๊ต 20 รางวัล

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

🎉 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 17 พ.ค. 2564
🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 18 พ.ค. 2564

#BEDOThailand #Thaibiodiversity #ความหลากหลายทางชีวภาพ #แจกของรางวัล #กิจกรรม

🌱🥰 ขอมอบกิจกรรมดีๆ ลุ้นรับของรางวัลจาก BEDO 🌱💞

🥰 วันนี้ แอดมิน อยากเชิญชวนทุกคน มาเป็นเพื่อนกับ Line BOT @thaibiodiversity ที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพได้ค่ะ 🤩

—————————
🎁 กติการ่วมกิจกรรม 🎁
1. แอดไลน์ @thaibiodiversity หรือสแกน QR Code
2. ที่เมนูหลัก คลิกเลือก “ข้อมูลของฉัน”
3. กรอกอีเมล์ของคุณ จากนั้น คลิก “ตรวจสอบ”
4. กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่ให้ครบถ้วน จากนั้นกด “บันทึก” ระบบจะปรากฏภาพ “ยืนยันตัวตนสำเร็จ” แล้วบันทึกภาพหน้าจอ
5. คอมเมนท์ภาพยืนยันตัวตนของคุณใต้โพสต์กิจกรรมนี้

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

🎀 ของรางวัล 🎀

🍱 กล่องข้าวจากฟางข้าวสาลี 10 รางวัล
📒 สมุดโน๊ต 20 รางวัล

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

🎉 ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 17 พ.ค. 2564
🎉 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 18 พ.ค. 2564

#BEDOThailand #Thaibiodiversity #ความหลากหลายทางชีวภาพ #แจกของรางวัล #กิจกรรม

🌸 สมุนไพรใกล้ตัว : ลั่นทมขาวชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.ชื่อพื้นเมือง : จุ่มปะลาว ลีลาวดี ลั่นทม ลั่นทมขาว(ภาคกล...
09/05/2021

🌸 สมุนไพรใกล้ตัว : ลั่นทมขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
ชื่อพื้นเมือง : จุ่มปะลาว ลีลาวดี ลั่นทม ลั่นทมขาว(ภาคกลาง), Singapore Plumeria, Temple tree

สรรพคุณสมุนไพร
▶ รากและกิ่ง : บดเป็นผงละเอียดรับประทาน ใช้ในการรักษาหูเป็นหนอง
▶ ดอก แก่น เปลือกต้น ราก : ใช้รักษาไข้หวัด แก้ไอ ขับพยาธิ ขับระดู รักษาหิด
▶ เปลือกต้นและราก : มีสาร Plumeried ใช้เป็นยาถ่าย ขับปัสสาวะ รักษางูกัด กามโรค รสตัวยาสมุนไพรเมาเบื่อ
▶ เปลือกต้นและน้ำยาง : ใช้เป็นยาถูนวดให้ร้อนแดง ในโรคที่ปวดตามข้อ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์
▶ ด้านเกษตร : เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับและไม้ยืนต้นในสวน
▶ ด้านอื่น ๆ : รากมี Fulvoplumierin ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาวพบสารกลุ่ม Triterpenoidc และ Eridoid จากส่วนต่าง ๆ ของต้นลั่นทม

💢 โครงการความหลากหลายและภุมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่านและลำปาง, 2561

🌸 สมุนไพรใกล้ตัว : ลั่นทมขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumeria obtusa L.
ชื่อพื้นเมือง : จุ่มปะลาว ลีลาวดี ลั่นทม ลั่นทมขาว(ภาคกลาง), Singapore Plumeria, Temple tree

สรรพคุณสมุนไพร
▶ รากและกิ่ง : บดเป็นผงละเอียดรับประทาน ใช้ในการรักษาหูเป็นหนอง
▶ ดอก แก่น เปลือกต้น ราก : ใช้รักษาไข้หวัด แก้ไอ ขับพยาธิ ขับระดู รักษาหิด
▶ เปลือกต้นและราก : มีสาร Plumeried ใช้เป็นยาถ่าย ขับปัสสาวะ รักษางูกัด กามโรค รสตัวยาสมุนไพรเมาเบื่อ
▶ เปลือกต้นและน้ำยาง : ใช้เป็นยาถูนวดให้ร้อนแดง ในโรคที่ปวดตามข้อ

ข้อมูลการใช้ประโยชน์
▶ ด้านเกษตร : เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับและไม้ยืนต้นในสวน
▶ ด้านอื่น ๆ : รากมี Fulvoplumierin ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาวพบสารกลุ่ม Triterpenoidc และ Eridoid จากส่วนต่าง ๆ ของต้นลั่นทม

💢 โครงการความหลากหลายและภุมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่านและลำปาง, 2561

สพภ. เล็งเห็นความสำคัญด้าน “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน 🌄🍃     สพภ. มีอีกภารกิจที่เพิ่มความ...
08/05/2021

สพภ. เล็งเห็นความสำคัญด้าน “ท่องเที่ยวชีวภาพ” ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน 🌄🍃

สพภ. มีอีกภารกิจที่เพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มรายได้ โดยใช้ “ท่องเที่ยวชีวภาพ” เคลื่อนเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน โดยวันนี้ สพภ. ขอนำเสนอภารกิจสำคัญที่เรียกว่า "ท่องเที่ยวชีวภาพ" หรือ "BioTourism" เป็นเครื่องมือการตลาดที่นำทุนธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างคุณค่าและรายได้ให้กับกลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/ชุมชน เป็นสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมาก ตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงามของพื้นที่ วิว ทิวทัศน์ สัตว์หายาก รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในปัจจุบัน สพภ. ได้ใช้เครื่องมือ "ท่องเที่ยวชีวภาพ" สร้างคุณค่าและรายได้ให้กับชุมชน 4 พื้นที่ 1) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี บ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดกิจกรรมให้ชุมชนเครือข่ายสพภ. ศึกษาดูงานเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาช้างป่าออกหากินนอกเขตอนุรักษ์ ทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากช้าง 2) กลุ่มเกษตรยั่งยืน ชุมชนบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยในพื้นที่ เลยวังไสย์ มีความโดดเด่นที่ฝ้ายตุ่ยอินทรีย์ จึงได้จัดกิจกรรม "เทศกาลอาหารพื้นบ้าน ดอกฝ้ายบาน @ ขุนเลย 3) กลุ่มโหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีอัตลักษณ์ ของการดำรงชีพที่พึ่งพาตาลโตนดและทะเลสาบสงขลา จึงจัดกิจกรรม "เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด" 4) กลุ่มพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ (ส้มมะปี๊ด) ตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนชายฝั่งป่าชายเลน จึงจัดกิจกรรม "ปลูกป่า กินหอย ปล่อยปู ดูเหยี่ยว เที่ยววันยาว" โดยข้อมูลเศรษฐกิจของทั้ง 4 แห่ง รอบปีงบประมาณ พ.ศ 2563 มีรายได้รวม 8,986,256 บาท คิดเป็น 8.64 เท่าของงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (2.08 ล้านบาท)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือถอดบทเรียน ท่องเที่ยวชีวภาพ หรือ "BioTourism" http://online.anyflip.com/ykkws/thnf/mobile/index.html

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม สำน...
05/05/2021

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

๔ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันฉัตรมงคล"เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี...
04/05/2021

๔ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันฉัตรมงคล"

เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า "เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

๔ พฤษภาคม ของทุกปีเป็น "วันฉัตรมงคล"

เพื่อรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า "เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

🌏 20 วิธีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 🍀1. พูดคุยถึงความจำเป็นในการปกป้องธรรมชาติกับคนใกล้ตัว2. ไม่สนับสนุนการกินอาหารที...
02/05/2021

🌏 20 วิธีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 🍀

1. พูดคุยถึงความจำเป็นในการปกป้องธรรมชาติกับคนใกล้ตัว
2. ไม่สนับสนุนการกินอาหารที่ทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
3. สร้างแหล่งอาศัยขนาดเล็กในสวนหลังบ้าน
4. ปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้สัตว์
5. ใส่สายจูงสนัขและเลี้ยงแมวในบ้่าน
6. ออกไปเรียนรู้ธรรมชาติ
7. ร่วมเป็นอาสาสมัครขององค์การอนุรักษ์ธรรมชาติ
8. ไม่ซื้อหรือสนับสนุนการซื้อขายสัตว์ป่า
9. ไม่ปล่อย หรือนำสัตว์ต่างถิ่นสู่ธรรมชาติ
10. เลือกของขวัญให้กัน ที่อิงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
12. ตระหนักรู้คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
13. จัดกิจกรรมเก็บขยะ
14. การท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ
15. ลดการใช้พลาสติก "หากใช้ซ้ำไม่ได้ให้ปฏิเสธการรับ"
16. เลือกซื้อสิ่งของที่มีอายุการใช้งานยาวนานหรือซ่อมแซมได้
17. เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากนิเวศ (Ecolabel)
18. เลือกใช้ครีมกันแดดที่ปลอดภัยต่อปะการัง
19. ลดการใช้กระดาษ
20. ลดการใช้ การรับกระดาษใบเสร็จรับเงินแบบย่อ

🎯 แหล่งข้อมูล : หนังสือ 20 วิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)

🌏 20 วิธีอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 🍀

1. พูดคุยถึงความจำเป็นในการปกป้องธรรมชาติกับคนใกล้ตัว
2. ไม่สนับสนุนการกินอาหารที่ทำให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ
3. สร้างแหล่งอาศัยขนาดเล็กในสวนหลังบ้าน
4. ปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยให้สัตว์
5. ใส่สายจูงสนัขและเลี้ยงแมวในบ้่าน
6. ออกไปเรียนรู้ธรรมชาติ
7. ร่วมเป็นอาสาสมัครขององค์การอนุรักษ์ธรรมชาติ
8. ไม่ซื้อหรือสนับสนุนการซื้อขายสัตว์ป่า
9. ไม่ปล่อย หรือนำสัตว์ต่างถิ่นสู่ธรรมชาติ
10. เลือกของขวัญให้กัน ที่อิงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
12. ตระหนักรู้คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
13. จัดกิจกรรมเก็บขยะ
14. การท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ
15. ลดการใช้พลาสติก "หากใช้ซ้ำไม่ได้ให้ปฏิเสธการรับ"
16. เลือกซื้อสิ่งของที่มีอายุการใช้งานยาวนานหรือซ่อมแซมได้
17. เลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากนิเวศ (Ecolabel)
18. เลือกใช้ครีมกันแดดที่ปลอดภัยต่อปะการัง
19. ลดการใช้กระดาษ
20. ลดการใช้ การรับกระดาษใบเสร็จรับเงินแบบย่อ

🎯 แหล่งข้อมูล : หนังสือ 20 วิธีการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)

📋การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ📌     ปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งถูกทำลายด้วยอัตราเร่งที่สู...
30/04/2021

📋การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ📌

ปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งถูกทำลายด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่าอัตราการสูญเสียจากธรรมชาติมีสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น (ทั้งเชิงการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมเกินกำลังผลิตตามธรรมชาติ และการบุกรุกทำลายนิเวศธรรมชาติ) ด้วยความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากร จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา Natural Capital Protocol ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจำแนก ตรวจวัด และประเมินผลกระทบของการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรง-ทางอ้อม จากการพึ่งพาต้นทุนทางธรรมชาติซึ่งนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable) เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถประเมินมูลค่าของต้นทุนทางธรรมชาติที่ถูกนำมา
ใช้ประโยชน์ พร้อมประเมินว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการนั้นส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางธรรมชาติในรูปแบบของมูลค่าทางต้นทุนทางธรรมชาติหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือการวางแผนในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

BEDO เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการศึกษาเรื่องการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting: NCA) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ไม่ได้คำนึงถึงการเสื่อมค่าของทุนธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาระบบบัญชีที่รวบรวมข้อมูลทางบัญชีสิ่งแวดล้อมและบัญชีทางเศรษฐกิจเข้าไว้ในบัญชีเดียว ที่เรียกว่า System of Integrated Environment and Economics Accounting (SEEA) ซึ่งหากมีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จะสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนนโยบายหรือการวางแผนงานโครงการของภาครัฐเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำองค์ประกอบของ SEEA นั่นคือ บัญชีบันทึกการไหลเวียนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ (Physical Flow Accounts) ซึ่งข้อมูลของระบบบัญชีนี้จะต้องมีการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างทุนธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการทั้งในหน่วยกายภาพ (Physical Unit) และหน่วยที่เป็นตัวเงิน (Monetary Unit) โดย BEDO ได้ดำเนินการนำร่องประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการใน 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจไก่ไข่

แหล่งที่มา : กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

📋การประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการธุรกิจ📌

ปัจจุบัน ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งถูกทำลายด้วยอัตราเร่งที่สูงกว่าอัตราการสูญเสียจากธรรมชาติมีสาเหตุมาจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น (ทั้งเชิงการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมเกินกำลังผลิตตามธรรมชาติ และการบุกรุกทำลายนิเวศธรรมชาติ) ด้วยความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากร จึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนา Natural Capital Protocol ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจำแนก ตรวจวัด และประเมินผลกระทบของการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรง-ทางอ้อม จากการพึ่งพาต้นทุนทางธรรมชาติซึ่งนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable) เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดยเครื่องมือดังกล่าวสามารถประเมินมูลค่าของต้นทุนทางธรรมชาติที่ถูกนำมา
ใช้ประโยชน์ พร้อมประเมินว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการนั้นส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทางธรรมชาติในรูปแบบของมูลค่าทางต้นทุนทางธรรมชาติหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือการวางแผนในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

BEDO เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้ดำเนินการศึกษาเรื่องการประเมินต้นทุนทางธรรมชาติ (Natural Capital Accounting: NCA) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ไม่ได้คำนึงถึงการเสื่อมค่าของทุนธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงนำไปสู่แนวคิดในการพัฒนาระบบบัญชีที่รวบรวมข้อมูลทางบัญชีสิ่งแวดล้อมและบัญชีทางเศรษฐกิจเข้าไว้ในบัญชีเดียว ที่เรียกว่า System of Integrated Environment and Economics Accounting (SEEA) ซึ่งหากมีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จะสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนนโยบายหรือการวางแผนงานโครงการของภาครัฐเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทุนธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำองค์ประกอบของ SEEA นั่นคือ บัญชีบันทึกการไหลเวียนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจ (Physical Flow Accounts) ซึ่งข้อมูลของระบบบัญชีนี้จะต้องมีการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างทุนธรรมชาติและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการทั้งในหน่วยกายภาพ (Physical Unit) และหน่วยที่เป็นตัวเงิน (Monetary Unit) โดย BEDO ได้ดำเนินการนำร่องประเมินต้นทุนทางธรรมชาติกับผู้ประกอบการใน 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจไก่ไข่

แหล่งที่มา : กลุ่มกิจการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรม

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้า...
28/04/2021

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

🎯 ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คร...
28/04/2021

🎯 ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00–16.00 น. นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (อพ.สธ.–สพภ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปีติพงศ์พึ่งบุญ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาทบทวนแผนแม่บท อพ.สธ.-สพภ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569) และแผนการปฏิบัติงาน อพ.สธ.-สพภ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. โดยดำเนินการส่งให้ อพ.สธ. รับทราบต่อไป

BEDO เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” พื้นที่ สุพรรณบุรี นครปฐม     วันที่ 23 เมษายน​ 2...
23/04/2021

BEDO เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อน “ไทยไปด้วยกัน” พื้นที่ สุพรรณบุรี นครปฐม

วันที่ 23 เมษายน​ 2564 นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​​ (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม)โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ นายจตุพร​ บุรุษพัฒน์​ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นางสาวชัชชญา บุณย์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการอำนวยการ สพภ. และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ คณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

ในการประชุมได้มีการนำเสนอแผนงานพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ของ จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายชูชีพ พงษ์ไชย) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์) และในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานดังกล่าว โดยขอให้ทั้ง 2 จังหวัดพิจารณาแผนงานโครงการที่สามารถทำได้จริง เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ และคุ้มค่ากับงบประมาณของแผ่นดิน

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานที่จะนำเสนอขอให้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การส่งเสริมให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ความเป็นมา และความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัด เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และต่อยอดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับเกษตรได้เท่าทันความรู้ใหม่ ๆ และเกิดการจ้างงานแรงงานจบใหม่ เช่น อาสาสมัครภาคประชาชน ให้เข้ามาช่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันของรัฐบาล

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

0 2141 7800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ BEDO Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Please can someone from Bedo explain me what is really happened with the Kalij Pheasants in Kaeng Krachan National Park. I want to know if we had some reintroduction programms from DNP there in the past. The Kalij Pheasants which I saw looks not like pure Crawfurd Kalijs. More like a mix between Crawfurd and Lineata Kalij. Please let me know the truth
ได้รับรางวัลสุดพิเศษ หน้ากากอนามัยผ้าหม้อห้อมย้อมโบราณ และน้ำผึ้งธรรมชาติ จากกิจกรรมตอบคำถาม ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ สำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่มีให้ร่วมสนุกค่ะ แจกจริงส่งไว
ได้รับรางวัลแล้วจร้า แมสสวย น่าใช้มากค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
ติดตามเพจนี้เลยค่ะ ได้ความรู้และได้รางวัลด้วย #นวัตกรรมใหม่เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ขอบคุณมากค่ะ แอดมิน ได้รับรางวัลเรียบร้อยค่ะ
อยากชวนไปกด like ให้พี่ๆจากชุมชนที่มีใจรักทรัพยากรในท้องถิ่น โครงการประกวดภาพถ่ายจาก Community Biobank หลงรักชุมชนไหน กดให้กำลังใจกันด่วนๆ ส่วนใครสนใจโครงการดีแบบนี้ต้อง www.bedo.or.th #Community Biobank# bedo thailand
กิจกรรมที่สวน
มีประกาศรับข้อเสนองานวิจัย ปี 2563 ไหมคะ เห็น สวก. ประกาศแล้วคะ
เป็นคนรักธรรมชาติ #BEDO กาชาด 2561
#BEDO กาชาด 2561
#bedo กาชาด2561
#BEDOกาชาด2561