AQM GROUP AQUAMARINE GROUP, we are Public Service Firm together with our subsidiary departments

พระราชดำรสของสมเด็จฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพ...
11/08/2023

พระราชดำรสของสมเด็จฯ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2535 ความตอนหนึ่งว่า “ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยดำรงอยู่ได้โดยตลอดมาก็ด้วยความรักของประชาชน ด้วยความพร้อมใจกันปกป้องรักษาของประชาชน

ข้าพเจ้าได้สั่งสอนลูกๆ เสมอว่า ถ้าไม่ใช่เพราะคนไทยผูกใจมั่นอยู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว สถาบันนี้ก็คงจะดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนจึงมีหน้าที่ทำเพื่อประชาชนเสมอ”

#ทรงพระเจริญ
#สมเด็จพระพันปีหลวง
#สถาบันพระมหากษัตริย์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙

๒ เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร...
01/04/2023

๒ เมษายน

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณกรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า AQUAMARINE GROUP

ขอให้สติ ความอดทน ความเมตตา และปัญญาคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกๆ คนตลอดปี ๒๕๖๖พระอาจารย์ชยสาโรปีใหม่ก็วิ่งเข้ามาหาเราอีกแล้ว...
01/01/2023

ขอให้สติ ความอดทน ความเมตตา และปัญญาคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกๆ คนตลอดปี ๒๕๖๖

พระอาจารย์ชยสาโร

ปีใหม่ก็วิ่งเข้ามาหาเราอีกแล้ว อายุมากขึ้น มันก็เร็วมากขึ้นๆ ทำให้นึกถึงคำสอนพระพุทธองค์ว่า “วันคืนล่วงไปๆ เรากำลังทำอะไรอยู่”

ปี ๖๖ ที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไร เราก็รู้ได้อย่างเดียวว่า จะไม่เหมือนที่เราคิด ทีนี้เราทุกคนก็มีความคิดอยู่ในใจ พุทธองค์ให้เรารู้เท่าทันความคิด อย่างในเรื่องของการภาวนา คนมักจะเข้าใจว่าต้องทำจิตให้นิ่ง แต่ความนิ่งไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนา เราต้องการความนิ่งเป็นฐานเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายที่ไม่นิ่ง สิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยง สิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ในปีใหม่นี้ ต้องพยายามให้อยู่ในปัจจุบันให้มาก อยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้ทิ้งอดีต อนาคต เพราะอดีตคือความทรงจำ อนาคตคือความคิด แต่ให้รู้อย่างผู้รู้เท่าทัน นี่คือสิ่งที่เป็นหลักของการปฏิบัติ การรู้เท่าทัน รู้เท่าทันอดีตว่าสักแต่ว่าความจำ ไม่แน่ไม่นอน รู้เท่าทันความคิดว่าเป็นของไม่แน่ไม่นอน รู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่าง ให้รู้เท่า ให้รู้ทัน รู้เท่าต้องรอบคอบ รู้ทันก็ต้องมีสติตั้งไว้อยู่อย่างดี สติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญา ถ้าขาดสติ ปัญญาวิ่งมาไม่ทันเหตุการณ์ รู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควรก่อนที่จะทำ รู้หลังแต่ขณะที่ทำ ขณะที่พูดไม่รู้ก็ขาดสติ

ปีใหม่นี้ก็ขอให้เรารู้เท่าทันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ถ้าไม่รู้เท่าทันจิตก็ตกร่อง วิตกกังวลว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เรื่องวิตกกังวลไม่มีที่สิ้นสุดหรอก แต่ถ้าเรารู้เท่าทัน ตัวกังวลเนอะ กำลังกังวล จิตใจเหมือนท้องฟ้า ความวิตกกังวลเหมือนเมฆที่ลอยไปๆ ในฟ้า เป็นเรื่องความกังวลมาอีกแล้ว อย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปหลงใหลกับมัน ความกลัว ความตื่นเต้น ความรู้สึกทุกอย่าง เราก็รู้เท่าทันอยู่

ฝึกตนเอง ฝึกกาย ฝึกวาจา ฝึกใจ ให้สิ่งเศร้าหมองในจิตใจลดน้อยลงเท่าที่จะเป็นได้ ทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเท่าที่จะเป็นได้ จิตใจก็ได้กำไรทุกวัน ไม่ว่าในสุขภาพ ในคุณภาพ ในสมรรถภาพ พุทธศาสนาสอนให้เรารับผิดชอบชีวิตในส่วนที่รับผิดชอบได้ สิ่งแวดล้อมเรามีอำนาจที่จะบังคับบัญชาจะควบคุมให้เป็นตามใจเราน้อยมาก แต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้ คือจิตใจของเราเอง

ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคน ตั้งสติเรื่องกาย ให้เริ่มต้น ให้กินให้พอดี พักผ่อนให้พอดี ออกกำลังกายให้พอดี ดูแลวาจาของเรา พูดแต่เรื่องจริงที่เป็นประโยชน์ ถูกกาลเทศะ ด้วยความหวังดี ด้วยความสุภาพอ่อนน้อม ฝึกจิตใจให้ชำระจิตใจด้วยการทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ทุกเช้าเย็น ชีวิตประจำวันดูกาย ดูใจ รู้เท่าทัน

ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางกายทางใจตลอดกาลนาน

พระอาจารย์ชยสาโร

I would like to wish everyone a very Happy New Year.

Regards what will occur in this New Year, all that we can know is that it won’t be what we think it would be, it would be something else.

And the Buddha taught us to live in the present moment as much as possible. But that doesn’t mean that we disregard the past and the future. But we know the past as appearing in the present moment as memory, and we know that the future is actually thinking that appears in the present moment.

So the present includes the past and the future. And to act wisely, we need to be in the present, but being aware of understanding the nature of past and future, and to have a mind fully established in the Dhamma.

For this purpose, mindfulness is extremely important, because when we are mindful, we have many choices. When we are mindful, we're in contact; we have access to our principles, to our ideals, to our sense of right and wrong. We can act well, speak well, and use our minds well because we have mindfulness as a foundation.

So, in this New Year, I would encourage everyone to firmly establish themselves in kind action and generosity, and helping others in whatever small way you can, or whenever way you can because that’s the most immediate source of well-being for everyone, and for a hand to help create harmonious families and communities.

And ask you to be firmly established in precepts because in this way you’re giving the gift of safety and trust to those around you, and helping to contribute to healthy families and communities.

And most important is learning about your mind, learning how to train your mind, and to gradually let go of all that disturbs and sullies the mind. And learning the skills and the techniques necessary to encourage and to grow and nurture all that’s good and wholesome in our hearts and minds.

And so wishing you all the best, and be patient, and kind, and honest, and generous. And may the Buddha, Dhamma, Sangha guide and protect you all.

Ajahn Jayasāro

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ขออัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...
31/12/2022

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ขออัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูป กระต่าย และสุนัขเพื่อนรักที่ชอบแหงนหน้ามอง “จันทร์ฉาย” ด้วยกันในคืนวันเพ็ญอย่างมีความสุข

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าเรื่องราวว่า ...

“ครูของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ด้วยกัน เวลาพระจันทร์เต็มดวง กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์ สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน”

และพระองค์ได้พระราชทานพรปีใหม่เป็นบทกวี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตตลอดทั้งปี 2566 ใจความว่า ...

กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น
ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย
ลมพัดเอื่อยเย็นอุราน่าสบาย
ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา

ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ
สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา
จงมาพร้อมดังดวงจิตเจตนา
สองสหายและจันทรามาอวยชัย

--------------------

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน AQM GROUP
The Elements of Life

“อนาคตของสังคมและชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ด...
19/12/2022

“อนาคตของสังคมและชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางหรืออนาคตให้แก่บ้านเมือง จึงทำได้โดยสร้างเยาวชนให้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นกำลังในการสร้างสรรค์ความเจริญ และความมั่นคงให้แก่สังคมส่วนรวมได้อย่างแท้จริง”

พระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งเสด็จเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร เยาวชนภิวัฒน์ รุ่นที่ 3 โดยคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่นที่ 16) และ สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558

พระองค์ภาฯ ท่านทรงงานเพื่อคนไทยมาอย่างสม่ำเสมอ มาโดยตลอด เพื่อให้ความช่วยเหลือได้เข้าถึงคนไทยทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้การเรียนรู้ได้เข้าถึงเด็กและเยาวชน จะเห็นได้ว่า หลายโครงการของท่านเกิดขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้กับเยาวชน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความคิด และสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กๆ เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังที่สำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงาน AQM GROUP
(Credit รูปภาพจากเพจ ฤๅ - Lue History)

✨๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ 👸🏻สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร...
07/12/2022

✨๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ 👸🏻
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

🙏🏻ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน🙏

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า เอความารีน กรุ๊ป โดย บ้านผากาเกตุและบ้านเบิกบานดี

AQM GROUP
Elements of Life...
www.aqmgroup-th.com

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ...
05/12/2022

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า จักขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี และจักมุ่งมั่นเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

เอความารีน กรุ๊ป
AQM GROUP
www.aqmgroup-th.com

พระราชาของฉัน เขาบอกพระราชา นั่งอยู่บนบังลังก์ ใส่เสื้อคลุมหนัง บนยอดปราสาทเสียดฟ้า แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเดินอยู่บนผืนหญ้...
04/12/2022

พระราชาของฉัน เขาบอกพระราชา นั่งอยู่บนบังลังก์ ใส่เสื้อคลุมหนัง บนยอดปราสาทเสียดฟ้า แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเดินอยู่บนผืนหญ้า เก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดิน

เครดิตภาพเพจ Mom&Me Happiness inside

#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9

#สืบสานรักษาต่อยอด

#ทำดีเพื่อพ่อ

#วันพ่อ

07/11/2022
“ วันปิยมหาราช ” 23 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์มีพระราชสม...
23/10/2022

“ วันปิยมหาราช ” 23 ตุลาคม

เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) พระองค์มีพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช ที่แปลว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันปิยมหาราช" ถือเป็นวันสำคัญของชาติและรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามพระองค์ว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” ที่มีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”
พระราชประวัติของพระองค์

รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชสมภพในปี พ.ศ.2396
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) กับสมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี

พระองค์ทรงได้รับการศึกษาขั้นแรก จากสำนักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุตรี โดยทรงศึกษาด้านวิชาการและโบราณราชประเพณีต่างๆ
หลังจากนั้น พระบรมชนกนาถทรงจ้างครูชาวต่างประเทศโดยตรง ให้มาสอนภาษาอังกฤษ เนื่องจากทรงเห็นว่าต่อไปในอนาคตจะจำเป็นอย่างมาก และพระบรมชนกนาถทรงฝึกสอนวิชาการในด้านต่างๆ อาทิ วิชารัฐศาสตร์ด้วยพระองค์เองด้วย

เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ในพระชนมายุเพียง 16 พรรษา
หลังจากที่รัชกาลที่ 4 เสด็จสวรรคต พระองค์ก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2411 ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 16 พรรษา
ขุนนางผู้ใหญ่จึงแต่งตั้งเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ระหว่างนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสต่างประเทศ เพื่อทอดพระเนตรการบริหารบ้านเมืองและวิทยาการสมัยใหม่จากประเทศแถบยุโรป เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชกาลที่ 5

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างยิ่งของพระองค์ ก็คือ การเลิกทาส ตั้งแต่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ด้วยทรงไม่ต้องการให้มีการกดขี่เหยียดหยามคนไทยด้วยกันเอง และทรงเห็นว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ไม่เหมาะกับประเทศที่เจริญแล้ว โดยในปี พ.ศ. 2416 พระองค์ได้ทรงตราพระราชบัญญัติทาส ห้ามคนที่เกิดในรัชกาลปัจจุบันเป็นทาส

ด้านการทหารและการปกครองประเทศ : ทรงนำแบบอย่างทางทหารของประเทศแถบยุโรปมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย มีการจัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบกขึ้นเป็นครั้งแรก และทรงตั้งโรงเรียนนายร้อยทหารบกและทหารเรือ ตลอดจนส่งพระราชโอรสไปศึกษาวิชาการทหารในทวีปยุโรป
ด้านการปกครองประเทศ : ทรงให้ตราระเบียบการปกครองขึ้นใหม่ แยกหน่วยราชการออกเป็นกรมกองต่างๆ จากเดิมมี 6 กระทรวง และได้เพิ่มอีก 4 กระทรวง ในส่วนภูมิภาคทรงให้จัดตั้ง "มณฑลเทศาภิบาล" ขึ้นเป็นครั้งแรก อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย

ด้านเศรษฐกิจและการคลัง : ทรงให้มีการจัดทำงบประมาณแผ่นดินขึ้น โดยทรงให้แยกเงินแผ่นดินและเงินส่วนพระองค์ออกจากกัน และทรงให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก คือ แบงก์สยามกัมมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน

ด้านการศึกษา : ทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกขึ้นในพระบรมมหาราชวังจัดการเรียนการสอน แล้วขยายออกไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ทั่วถึงประชาชน ทำให้การศึกษาของไทยได้รับการพัฒนา
ด้านการต่างประเทศ : พระองค์ได้เห็นถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ในรัชสมัยของพระองค์จึงมีการส่งเอกอัครราชทูตไปประจำในต่างประเทศเป็นครั้งแรก และพระองค์ยังทรงเสด็จประพาสประเทศต่างๆ เพื่อนำวิทยาการสมัยใหม่มาพัฒนาประเทศ
ด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค : ทรงให้สร้างถนนขึ้นหลายสายและทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างสะพานข้ามคลองและทางรถไฟหลายแห่ง อาทิ สะพานเฉลิมสวรรค์เฉลิมศรี ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ เป็นต้น

ด้านสาธารณูปโภค : ทรงมีพระราชดำริว่าประชาชนควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค พระองค์จึงทรงให้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำประปาขึ้น นอกจากนี้ พระองค์ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโรงพยาบาลวังหลัง (ซึ่งปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราช) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน เอ คิว เอ็ม กรุ๊ป
ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕...
12/10/2022

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และพนักงาน เอ คิว เอ็ม กรุ๊ป ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ทั่วราชอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม โครงการในพระราชดำริและพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่ทรงทุ่มเทกำลังพระสติปัญญาและพระวรกาย ทรงออกเดินทางไปทั่วผืนแผ่นดินไทยอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายไปทั่วทิศานุทิศ นับเป็นบุญของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนำเสนอบทความจากนิตยสาร "คิด" Creative Thailand ที่ได้ศึกษาและค้นคว้า เพื่อถอดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่พระองค์ใช้ทรงงานผ่านโครงการพระราชดำริ ๒ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการฝนหลวง และโครงการกังหันนํ้าชัยพัฒนา ซึ่งเป็นการนำเนื้อหาบางส่วนมาจากบทความของนิตยสาร "คิด" Creative Thailand ฉบับธันวาคม ปี ๒๕๕๙

"จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ"
การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุการณ์กราดยิง ศูนย์เด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง ...
06/10/2022

ขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุการณ์กราดยิง ศูนย์เด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู

ตอนนี้ทางโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ยังต้องการ
เลือดด่วน โดยขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ป สำหรับผู้ที่มีความพร้อม สามารถบริจาคได้ที่ ห้องบริจาคเลือด ชั้น 2 อาคารวินิจฉัย โรงพยาบาลหนองบัวลำภู
#กราดยิงหนองบัวลําภู

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕เมื่อวั...
05/08/2022

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ ความว่า

"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ
จะหาใครมาเทียบยากจักหา
ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา
ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

Cr: พระลาน

#ทรงพระเจริญ #แม่แห่งชาติ #คำขวัญวันแม่๒๕๖๕
#๙๐พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง

โดยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ
ข้าพพุทธเจ้า เอ คิว เอ็ม กรุ๊ป
(โดยครอบครัว เบิกบานดี และ ผากาเกตุ)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดช...
28/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดเพจ เอ คิว เอ็ม กรุ๊ป
(โดยครอบครัว เบิกบานดี และ ผากาเกตุ)

ยิ้มให้ชีวิตของขวัญล้ำค่าอย่างหนึ่งที่เรามีกันทุกคนก็คือ “ชีวิต”   ชีวิตทำให้เรามีทุกอย่างที่ทรงคุณค่า  ได้พบทุกคนที่มีค...
21/06/2022

ยิ้มให้ชีวิต

ของขวัญล้ำค่าอย่างหนึ่งที่เรามีกันทุกคนก็คือ “ชีวิต” ชีวิตทำให้เรามีทุกอย่างที่ทรงคุณค่า ได้พบทุกคนที่มีความหมายต่อเรา มีโอกาสทำความดี ได้พบพระธรรม และได้สัมผัสกับความสุข ปราศจากชีวิต ทุกอย่างที่เรามี ทุกคนที่เราพบ และทุกสิ่งที่เราเป็น ก็จะสูญสิ้นไป แต่ในเวลาเดียวกัน ชีวิตก็ทำให้เราต้องเจอกับความเจ็บปวด ความพลัดพราก ความสูญเสีย ต้องพบกับสิ่งไม่พึงประสงค์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ชีวิตนำมาซึ่งความทุกข์

แม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยทุกข์ แต่ชีวิตก็สามารถให้สิ่งดี ๆ แก่เราได้มากมาย แม้กระทั่งความทุกข์ที่เราเจอะเจอ ก็สามารถเป็นประโยชน์แก่เรา หากเรารู้จักเรียนรู้จากชีวิตที่ผ่านมา ประสบการณ์ชีวิตสามารถสอนเราให้รู้จักเปลี่ยนทุกข์เป็นสุข อีกทั้งโอกาสต่าง ๆ ที่ชีวิตมอบให้แก่เรา ก็สามารถทำให้เราพบประโยชน์สูงสุดของชีวิต นั่นคือ อิสรภาพจากทุกข์ อันเป็นสุขที่ประเสริฐยิ่ง

ชีวิตเป็นมิตรที่ดีที่สุดของเรา จึงควรยิ้มให้กับชีวิต อย่าโกรธเกลียดเคียดแค้นชีวิตที่นำความทุกข์หรือความผิดหวังมาให้ อย่าคิดว่าทำไมชีวิตจึงโหดร้ายกับฉันนัก มองให้ดีนั่นอาจเป็นโชคที่มาในรูปของเคราะห์ มันคือสิ่งที่เตรียมเราให้พบกับสิ่งวิเศษสุดที่รอคอยอยู่ข้างหน้า

พระไพศาล วิสาโล

สวัสดีปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ เดิมถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งคนไทยมีความผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ดังนั้นวัดจึง...
13/04/2022

สวัสดีปีใหม่ไทย

วันสงกรานต์ เดิมถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งคนไทยมีความผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา

ดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์รวมจัดกิจกรรมต่างๆ
โดยจะมีการทำบุญตักบาตร บังสุกุลอัฐิ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับ และเป็นการทำบุญเพื่อเริ่มต้นปีใหม่, การก่อพระเจดีย์ทราย เป็นการขนทรายเข้าถวายวัดและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์, การสรงน้ำพระ เป็นการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านและที่วัด รวมถึงสรงน้ำพระสงฆ์, การรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่, และการรดน้ำอวยพรปีใหม่ให้กันและกัน

#น้ำ จึงเป็นสัญลักษณ์องค์ประกอบหลักของพิธีต่างๆ ในวันสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความชุ่มชื่นคล้ายร้อน ในช่วงฤดูร้อน

#วันสงกรานต์
GROUP

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษา...
02/04/2022

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๕
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า เพจ AQM GROUP
l AQM PROPERTY l AQM EDU & PEOPLE CULTURE l AQM MR.O FIXIT l AQM CLEANING SERVICE l AQM ECO MARKET l AQM นอนนา l
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
เนื่องในโอกาสนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
#สมเด็จพระเทพ

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนปี พ.ศ. ๒๕๖๕✨พรพระราชทานที่ปรา...
31/01/2022

✨สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนปี พ.ศ. ๒๕๖๕

✨พรพระราชทานที่ปรากฏนี้ คือของขวัญพระราชทานจากพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีขาล ๒๕๖๕ นี้

✨พรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คือ 如虎添翼 อ่านว่า หรู หู่ เทียน อี้ พระองค์พระราชทานความหมายดังลายพระหัตถ์ว่า เหมือนเสือมีปีก (มีอำนาจเก่งกล้าอยู่แล้ว เสริมความสามารถให้มากขึ้น) ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้นั้น จะเป็นเสือที่ทรงพลังมีอำนาจที่มีอยู่เดิมแล้ว ปีนี้จะเก่งกล้าสามารถ จะมีพลังและมีอำนาจมากขึ้น

📍ข้อมูลจาก phufa
Cr. มูลนิธิชัยพัฒนา
#พสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมี

#เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
#ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม

บางขยะ Bangkaya 3 Jt0Saa7nmnuaory riaat 1e8f:1381d  · 📣ตารางจัดกิจกรรมรับขยะกำพร้าสัญจร มกราคม 2022⭐️เสาร์  8 มกราคม ⭐️🗓...
06/01/2022

บางขยะ Bangkaya

3 Jt0Saa7nmnuaory riaat 1e8f:1381d ·
📣ตารางจัดกิจกรรมรับขยะกำพร้าสัญจร มกราคม 2022
⭐️เสาร์ 8 มกราคม ⭐️
🗓เสาร์ 8 ม.ค. 10:00-14:00
📍สยามพารากอน ลานจอดรถทัวร์ฝัง NORTH
ตรงข้ามโรงเรียนวัดปทุมวนาราม
📍ปั๊มน้ำมันบางจาก ซอยพหลโยธิน 73
🗓เสาร์ 8 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/FTpUzy8piGx5h5gK8
📍วัดพระรามเก้า ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9
🗓เสาร์ 8 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/QkLQhiSrosM6mwV7A
⭐️เสาร์ 15 มกราคม ⭐️
📍ปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนราชพฤกษ์ 2
🗓เสาร์ 15 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/o39YmtA8aAyPZSaD8
📍กฟผ. สำนักงานใหญ่ บางกรวย
🗓เสาร์ 15 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/R3yefsvocJr88tAS6
⭐️เสาร์ 22 มกราคม ⭐️
📍ปั๊มน้ำมันบางจาก ถนนพระราม 2
🗓เสาร์ 22 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/p9EduAtH47R6hCTVA
📍ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
🗓เสาร์ 22 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/RjJCbWMRRC77doP9A
⭐️เสาร์ 29 มกราคม ⭐️
📍กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เทคโนธานี คลอง5 ปทุมธานี
🗓เสาร์ 29 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/BWD5xC4oWQ7f5JVQ9
📍เทศบาลนนทบุรี อาคาร 2
🗓เสาร์ 29 ม.ค. 9:00-12:00
🚘แผนที่ https://goo.gl/maps/U8WbYneDBhrykGc78
จุดรับประจำอื่นๆ
📍วงษ์พาณิชย์ ฉลองกรุง (โรงอัดกระดาษ วงษ์พาณิชย์ฉลองกรุง)
ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
8:00 - 17:00
https://goo.gl/maps/7vwWJ2pxhGW1gu368
📍วงษ์พาณิชย์ สุวรรณภูมิ
ทุกวัน ยกเว้นวันพุธ
8:00 - 17:00
https://goo.gl/maps/bawFBWS7kn6qYDvD7
📍Better World Green
นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง อยุธยา
ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
8:00 - 17:00
https://goo.gl/maps/XvAqNhaXJEcanPSm9
📍N15 Technology
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี
ทุกวัน
8:00 - 17:00
https://goo.gl/maps/iFXpM2HxssYWrZ5
#ขยะกำพร้า #บางขยะ #บางขยะรีไซเคิลไม่ได้

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นับได้ ๑๙๐๓ วัน นับแต่วันสวรรคตพรรับปีใหม่ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นป...
30/12/2021

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
นับได้ ๑๙๐๓ วัน นับแต่วันสวรรคต

พรรับปีใหม่
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านทุกๆ คน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกคนคงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น

ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้ คือให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตน แก่ประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผล ได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีความสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
#พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกรานต์ กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
______________________________

#สมเด็จพระภัทรมหาราช
#รักในหลวงคิดถึงในหลวงสุดหัวใจ
#ฉันรักพระองค์มาตั้งแต่จำความได้
#ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
#ฉันเกิดในรัชกาลที่๙
#นั่งนับวันที่พ่อจาก
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 #พรจากฟ้า 🙏🙏🙏รำลึก ส.ค.ส. พระราชทาน-พรปีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9ความทรงจำอันทรงคุณค่า 💛💛💛ทุกๆ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ป...
30/12/2021

#พรจากฟ้า 🙏🙏🙏
รำลึก ส.ค.ส. พระราชทาน-พรปีใหม่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
ความทรงจำอันทรงคุณค่า 💛💛💛

ทุกๆ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ประชาชนชาวไทยต่างเฝ้ารอหน้าจอโทรทัศน์เพื่อรับ "พระราชทานพรปีใหม่" พร้อม "ส.ค.ส. พระราชทาน" จาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิต เพื่อจะได้ฝ่าฟันกับอุปสรรคขวากหนามต่างๆ รวมถึงทรงให้สติและหลักคิดแก่พสกนิกรให้มีความรู้รักสามัคคี และร่วมกันรักษาบ้านเมืองให้มีความสงบร่มเย็น

นอกจากนี้ "ส.ค.ส. พระราชทาน" หรือบัตรส่งความสุขนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง โดยมีบทพระราชนิพนธ์สั้นๆ ที่ทรงให้กำลังใจ ให้ข้อคิด และหลักในการดำเนินชีวิต เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ของทุกปี ยกเว้นปี พ.ศ. 2548 เนื่องด้วยเหตุธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิเข้าชายฝั่งทะเลอันดามัน

โดย ส.ค.ส. พระราชทานฉบับแรกเริ่มขึ้นในปี 2529 โดยทรงปรุแถบโทรพิมพ์พระราชทานพรปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่ถวายงาน ทรงใช้รหัสแทนพระองค์ว่า "กส. 9 ปรุ" ส.ค.ส.พระราชทานที่เป็นโทรพิมพ์เหล่านี้เริ่มเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อปี 2530

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ทรงเริ่มต้นประดิษฐ์ ส.ค.ส. พระราชทานด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เมื่อปี 2531 โดยทรงเปลี่ยนแปลงคำลงท้ายของ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็น "ก.ส. 9 ปรุง" เนื่องจากทรงเปลี่ยนจากการ "ปรุ" ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ "ปรุง" ด้วยคอมพิวเตอร์ ถัดจากนั้น จะทรงระบุวันและเวลาที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นรูปแบบเฉพาะ

ปี 2549 นับเป็นปีแรกที่ ส.ค.ส. พระราชทาน เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายร่วมกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง และในปีต่อๆ มา เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายกับคุณทองแดง คุณทองแท้ คุณทองหลาง และคุณมะลิ โดยข้อความใน ส.ค.ส. พระราชทานแต่ละปีจะประมวลขึ้นจากเหตุการณ์บ้านเมืองเพื่อสะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ประเทศไทยต้องประสบในรอบปีที่ผ่านมา ทรงแนะแนวทางการแก้ปัญหา เตือนสติ ให้ขวัญกำลังใจ และพระราชทานหลักคำสอนในการดำเนินชีวิตให้มีความสามัคคี มีความเพียร มีความเมตตา และมีความกตัญญู

ส.ค.ส. พระราชทาน ปี 2559 เป็นฉบับสุดท้าย ที่ได้พระราชทานไว้ให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกับข้อความอำนวยพรว่า "ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year"

**********************************

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

#พรปีใหม่ #บัตรส่งความสุขพระราชทาน
#ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

27/12/2021
☀️✨ 'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพรปีใหม่ ๒๕๖๕ ✨☀️เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวง...
26/12/2021

☀️✨ 'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพรปีใหม่ ๒๕๖๕ ✨☀️
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความว่า

“ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอท่านจงเจริญเมตตาจิต แบ่งปัน เพื่อความผาสุกร่วมกันของประชาชาติไทย เทอญ.
ขออำนวยพร

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
🙏 สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ 🙏

พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพร ส.ค.ส. ๒๕๖๕"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร...
25/12/2021

พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์
"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระราชทานพร ส.ค.ส. ๒๕๖๕"

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์
“รูปเสือสีเหลืองมีลายพาดกลอนสีน้ำตาล นอนฝันหวานว่าคงจะได้รับประทานไอศกรีมของโปรดในไม่ช้า
จึงนอนรออย่างมีความหวัง และอดทนยิ่ง” แก่ร้านภูฟ้า เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพร ส.ค.ส. ๒๕๖๕
สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”
แก่ปวงชนชาวไทยให้มีความสุขใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ความว่า

ส.ค.ส ๒๕๖๕ สวัสดีปีขาลเสือ “ปีเสือต้องขวนขวายและอดทน”
อันปีขาลนี่หรือคือปีเสือ ทำอะไรต้องไม่เบื่อรีบขวนขวาย
จะมีบททดสอบทั้งใจกาย อดทนไว้จะสบายกว่าใครใคร
ถึงโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่ ถ้าเรารู้การป้องกันก็อยู่ได้
ใส่หน้ากากอยู่เสมอโรคห่างไกล มีน้ำใจอารีดียิ่งเอย

💜🇹🇭💜 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 💜🇹🇭💜
🌷💦🌷 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 🌷💦🌷

เนื่องในโอกาสคล้าย  #วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๙๔ ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ ๕ ธ...
05/12/2021

เนื่องในโอกาสคล้าย #วันพระบรมราชสมภพ ครบ ๙๔ ปี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
และในโอกาส #วันชาติไทย และ #วันพ่อแห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
#สมเด็จพระนวมินทกษัตริยาธิราชบรมราชสมภพสดุดี

◎ เจ็ดสิบปีที่ครองหล้าสยามรัฐ
ทรงขจัดขุกเข็ญมลายสูญ
ครานิราศลับครรไลไทยอาดูร
เทวษพูนทูลกระหม่อมนิราไกล

◎ คราคล้ายวันบรมราชสมภพ
ทวยราษฎร์นบเทิดบูชามิลืมได้
ถวายบังคมก้มกราบพระทรงชัย
สำนึกน้อมมโนมัยเทิดไท้ ชโย ๚ะ๛
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า AQM GROUP
l AQM Proeperty l AQM Mr.O-FixiT l AQM Cleaning Service l
l AQM Eco Market l AQM Edu & People Culture l AQM นอนนา l
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

Element of life
01/12/2021

Element of life

01/12/2021
01/12/2021
ลอยกระทงปีนี้ อยากให้เป็นเวลาดี ๆ ของคนรักษ์โลก โครงการหลวงจัดเต็ม ใช้ผักสดหลากสีสัน เช่น แรดิช มันเทศญี่ปุ่นสีม่วง ฟักท...
19/11/2021

ลอยกระทงปีนี้ อยากให้เป็นเวลาดี ๆ ของคนรักษ์โลก โครงการหลวงจัดเต็ม ใช้ผักสดหลากสีสัน เช่น แรดิช มันเทศญี่ปุ่นสีม่วง ฟักทองญี่ปุ่น มาแต่งกระทงให้สวยงาม นอกจากได้ใช้เวลาว่างกับครอบครัวแล้ว ยังได้ความภาคภูมิใจด้วยนะคะ
🤩แอดฝากไอเดียดี ๆ ไว้เป็นแนวทางทำกระทง นอกจากจะได้กระทงสวย ๆ ในแบบประหยัดไม่เหมือนใครแล้ว ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะผักย่อยสลายง่ายอีกด้วยค่ะ
**ใครทำแล้วเอากระทงผักมาอวดกันด้วยนะคะ**
*จาก Pages โครงการหลวงดีอร่อย
#กระทงผัก #กระทงผักโครงการหลวง #จัดกระทงจากผัก #กระทงรักษ์โลก #ลอยกระทง #วันลอยกระทง

 Baan Siri Sukhumvit 10 - [ ] 1 bedroom for RENT.- [ ] Immaculate one bedroom condo 60 SQM.-high floor with garden view ...
17/11/2021


Baan Siri Sukhumvit 10
- [ ] 1 bedroom for RENT.
- [ ] Immaculate one bedroom condo 60 SQM.-high floor with garden view for rent in a quiet residential Soi that connects to Lake Ratchada, yet short walk to BTS and MRT and close to Terminal 21, restaurants and nightlife. Fully furnished to a high standard.
- [ ] Facilities include covered parking, swimming pool and gym.
- [ ] RENT: 27,000THB/month, READY to move-in!

————————————————————
ค่าเช่า: 27,000 บาท/เดือน (มัดจำ 2 เดือน และค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน)
Rental Price: 27,000 THB/month (2 month-deposit + 1 month advance)
—————————————————————

AQM PROPERTY
Your agent for all types property in Thailand
ยินดีรับฝากทรัพย์ และ รับจัดหาทรัพย์ทั่วประเทศไทย

ผู้เช่า หรือ ผู้ซื้อ สนใจดูทรัพย์ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
For Buyers or Renters, to view OR leave the properties, 
please contact AQM PROPERTY

TEL. 092 768 4191, 065 238 9284
ADD LINE OFFICIAL: https://lin.ee/dZmCx5C
EMAIL: [email protected]
WEBSITE: www.aqmproperty.com
WHATSAPP: 092 768 4191

ดูผลงานการโพสต์และแชร์ของเราได้ที่ (Visit our FB Page) 
Check out other properties here:
https://web.facebook.com/AQMPropertyTH

สำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท สนใจให้เรา AQM PROPERTY ทำการตลาดหาลูกค้า
ทั้งเช่า ขาย ขายฝาก อสังหาฯ ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย
We can help you to get BUYERS / RENTERS for all types of your properties.

เรามีทีมงานที่สื่อสารภาษาอังกฤษ (ทั้งเจ้าของทรัพย์ และ ลูกค้า)
Our Sales speak both Thai & English

ยินดีต้อนรับ โค เอเจ้นท์ ทุกๆ ท่าน ทุกๆ โพสต์, โปรดแจ้ง AQM Property ก่อนทุกโพสต์
Co-Agencies are welcomed, please inform us before posting.

OUR SERVICES l บริการของเรา AQM GROUP
_________________ ___________________ ____________
l AQM Property l AQM EcoMarket l AQM Cleaning Service l
l AQM Mr.O-FixiT l AQM Edu & People Culture l AQM นอนนา l

12/11/2021
Something Worth Living for... with us. The AQM GROUPยินดีเข้าสู่เพจของเรา เอ คิว เอ็ม กรุ๊ป พบกับบริการต่าง ๆ ของเราได้ท...
12/11/2021

Something Worth Living for... with us. The AQM GROUP
ยินดีเข้าสู่เพจของเรา เอ คิว เอ็ม กรุ๊ป พบกับบริการต่าง ๆ ของเราได้ที่เว็บไซต์ Visit our website: www.aqmgroup-th.com

ที่อยู่

58/656 Soi Ramkhamhaeng 3/1 Suanluang
Bangkok
10250

เบอร์โทรศัพท์

+66652389284

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ AQM GROUPผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง AQM GROUP:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}