Clicky

กรมธนารักษ์ : The Treasury Department

กรมธนารักษ์ : The Treasury Department บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที...
16/03/2023

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ และคณะ ร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ในพื้นที่อำเภอแม่แตง และบริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัดสมบูรณ์ชล ในพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการและการแก้ไขการบุกรุกที่ดินราชพัสดุที่กรมชลประทานจัดซื้อจากราษฎร ตามโครงการการจัดการและการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินราชพัสดุในเขตที่ดินชลประทานที่ได้มาโดยวิธีการจัดซื้อและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น นายคณาวุฒิฯ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่


#กรมธนารักษ์
#โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และคณะ เข้าตรว...
14/03/2023

เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง และคณะ เข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก และเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต เพื่อเตรียมชี้แจงคำของบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงตรวจเยี่ยมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู เพื่อรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค จากการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครง...
13/03/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี และรูปแบบออนไลน์ ณ หน่วยงานที่สังกัด

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย ข้าราชการ ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน สังกัดส่วนกลางและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกอ...
13/03/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ร่วมชี้แจงข้อร้องเรียนกลุ่มผู้คัดค้านโครงการบ้านมั่นคงชุมชนริมคลองเปรมประชากร โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานชี้แจงครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาว่าการ กทม.1


#กรมธนารักษ์

โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ#กรมธนารักษ์
13/03/2023

โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ


#กรมธนารักษ์

13/03/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง - คูเมือง ณ เมืองน่าน จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
พร้อมด้วยนางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
ธนารักษ์พื้นที่น่าน ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดน่าน
เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ
เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานในพื้นที่
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน
สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซูซุน่าน
เมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่าน (Nan Creative) วิทยาลัยชุมชนน่าน กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน (DNYC)
สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และหอภาพถ่ายล้านนา
เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่กำแพงเมือง - คูเมือง
และมุ่งเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้คงสภาพที่ดี
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดน่านต่อไป
โดยภายในงานมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กำแพงเมือง - คูเมือง
ในหัวข้อ ''มนต์รักกำแพงเมือง-คูเมือง ตำนาน สายน้ำ เมืองเก่าที่มีชีวิต"
กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองน่าน กิจกรรม workshop การออกร้านของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้
รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


#กรมธนารักษ์
#กำแพงเมืองคูเมือง
#มนต์รักกำแพงเมืองคูเมืองตำนานสายน้ำเมืองเก่าที่มีชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง 📣ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บ...
10/03/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการคลัง 📣

ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนได้ ณ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ทุกวัน เฉพาะเดือนมีนาคม 2566 ขยายการเปิดให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับสาขาทั่วไป 09.00 - 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้า 11.00 - 16.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 นี้เป็นต้นไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการคัดค้านการดำเนินโครงการ...
09/03/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการคัดค้านการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองในที่ราชพัสดุ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองบร...
08/03/2023

เมื่อวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และคณะ เข้าตรวจติดตามความคืบหน้า
การดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก พร้อมเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต เพื่อเตรียมชี้แจงคำของบประมาณ พ.ศ. 2567 และตรวจเยี่ยมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เพื่อรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณ การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


#กรมธนารักษ์

08/03/2023

การจัดวางลวดลายเหรียญ มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 American Turning ได้แก่ การจัดวางลวดลายด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในทิศตรงกันข้าม เมื่อหมุนเหรียญดูลวดลาย ด้านหลังให้หมุนรอบแกนนอนซึ่งเหรียญกษาปณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของประเทศไทยจัดวางลวดลายวิธีนี้
วิธีที่ 2 European Turning ได้แก่ การวางลวดลายด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในทิศทางเดียวกัน เมื่อหมุนเหรียญดูลวดลายด้านหลังให้หมุนรอบแกนตั้งซึ่งเหรียญยูโรและเหรียญกษาปณ์ของประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นจัดวางลวดลายวิธีนี้ สำหรับประเทศไทยจัดวางลวดลายวิธีนี้ในกรณีที่เป็นเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทน...
08/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

08/03/2023

กรมธนารักษ์ : บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะ เข้าตรว...
07/03/2023

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบนโยบายการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมธนารักษ์ และจัดเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบภาระงานและปริมาณงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กับจำนวนบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลนำไปศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากำลังกรมธนารักษ์ต่อไป


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานเปิดโครงก...
05/03/2023

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2566 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การสร้างความผูกพันและพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัประจวบคีรีขันธ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566  นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหา...
04/03/2023

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ กทม. 2 (ดินแดง)


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาร่วมลงทุน (โดยวิธีการอ...
03/03/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาร่วมลงทุน (โดยวิธีการอนุญาต) โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา

บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สข.1029 และ สข.1030 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เนื้อที่รวม 78 – 2 - 96.2 ไร่ ระหว่าง กระทรวงการคลัง โดย กรมธนารักษ์ กับ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด โดย นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการบริษัทเจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด และนายวัฒนชัย เรืองเลิศปัญญากุล กรรมการบริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์ ซึ่งโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลาเป็นโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องด้วยท่าเรือสงขลาเป็นท่าเรือที่สำคัญของประเทศไทยที่ใช้ในการนำเข้าและส่งออกสินค้าในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งเป็นฐานในการขนส่งสินค้าทางน้ำที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดการค้า การลงทุน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ ในการลงนามสัญญาร่วมลงทุนดังกล่าว กรมธนารักษ์สามารถจัดเก็บรายได้ จำนวน 551,675,828 บาท ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมตอบแทนล่วงหน้า จำนวน 488,888,828 บาท ค่าตอบแทนรายปี ปีที่ 1 จำนวน 58,187,000 บาท และค่าธรรมเนียมการลงนามในสัญญาร่วมลงทุน จำนวน 4,600,000 บาท และบริษัทฯ ได้วางหลักประกันจำนวน 185,400,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาให้กับกรมธนารักษ์ เรียบร้อยแล้ว


#กรมธนารักษ์
#โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
#ที่ราชพัสดุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าสนา...
03/03/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดเก็บค่าเช่าสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายเหรียญสำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เ...
02/03/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายเหรียญสำเร็จรูปโลหะสีแดงไส้เหล็กชุบทองแดง (Copper Plated Steel) ชนิดราคา 25 สตางค์ จำนวน 220,000,000 เหรียญ ระหว่างกรมธนารักษ์ กับ GOZNAK ณ ห้องประชุม 301 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือจัดหางบประมาณส่วนเพิ่มเติมจากงบ...
01/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือจัดหางบประมาณส่วนเพิ่มเติมจากงบประมาณของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครองสูงสุดในพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุม...
01/03/2023

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมธนารักษ์ (Working) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ตัน จังหวัดสมุทรสงคราม


#กรมธนารักษ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ  โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวศุกร์ศิริ  อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริ...
28/02/2023

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นางธาราพร สิงหพันธ์ มหิทราฟองกุล ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาล ในพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 543 แปลง โดยแบ่งเป็นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 339 แปลง และในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจำนวน 204 แปลง ในการนี้ นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาและนางวรินทรา มีชูวาศ ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินฯ
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกำกับติดตามผลการดำเนินงานกับทรัพย์สินฯ ซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และเมื่อดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินฯ เป็นของกระทรวงการคลังแล้ว จึงจะได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการจัดการทรัพย์สินฯ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพรชัย ควรประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ...
28/02/2023

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายพรชัย ควรประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เนื่องในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ 44 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการ Gift to Give เพื่อมูลนิธิ กปภ. โดยมี นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ซอยแจ้งวัฒนะ 1


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่...
28/02/2023

เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกัน 3 ฝ่าย ระหว่าง กรมธนารักษ์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เพื่อกำหนดแนวทาง ขั้นตอนการส่งมอบ - รับมอบทรัพย์สิน ในส่วนของโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล - หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมพิธีลงนามคว...
24/02/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้ “กิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การเคหะแห่งชาติ พร้อมลงนาม
ความร่วมมือกับ 14 หน่วยงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนาม ได้แก่ นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นางบุษกร ปราบนศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดร.กนกศรี ศรินนภากร นักวิจัยและรักษาการหัวหน้างานภูมิอากาศและสภาพอากาศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นายวิชานัน นิวาดจินดา รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นายสุวัชชัย ใจข้อ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การประปานครหลวง นายวิชชา อ้างสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านระบบไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นายวิชัย วิรักพันธุ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 5 (สันทนาการ) การเคหะแห่งชาติ


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แ...
24/02/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมที่ดิน และกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะอนุกรรมการ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ  โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Big Data ...
23/02/2023

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Big Data Analyst เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโครงการดังกล่าวมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายงานด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมธนารักษ์ จำนวน 20 ราย มีระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 10 วัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุม Data Science ชั้น 2 กองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน
ทั้งนี้ อธิบดีกรมธนรักษ์ได้เข้าตรวจเยี่ยมกองประเมินราคาทรัพย์สิน และกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยมีผู้อำนวยกองประเมินราคาทรัพย์สิน และผู้อำนวยการกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ตรวจราชกา...
23/02/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันจัดตั้งบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ครบรอบ 12 ปี พร้อมร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณอรอนงค์ แจ้งพงษ์พันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มสายงานบริหาร ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ชั้น 2


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการปรับปรุงการก...
22/02/2023

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น กระทรวงการคลัง (ชุดที่ 2) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ดำเนินการผ่านระบบ Webex ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

22/02/2023
เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสวัสดิ...
22/02/2023

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าต...
22/02/2023

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม...
22/02/2023

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถนำหลักธรรมทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกรม...
21/02/2023

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุม...
21/02/2023

เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณีการจัดให้เช่าการจัดการเชิงธุรกิจ (ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ระยะที่ 1) จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการกอ...
20/02/2023

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือประเด็นการเข้าใช้พื้นที่บริเวณปากคลองบางละมุง สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ. 341 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประช...
19/02/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมือง - คูเมือง ณ เมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ธนารักษ์พื้นที่น่าน ธนารักษ์พื้นที่แพร่ ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลังในจังหวัดน่าน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยมีนายชลทิตย์ ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอีซูซุน่าน เมืองสร้างสรรค์จังหวัดน่าน (Nan Creative) วิทยาลัยชุมชนน่าน กองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน (DNYC) สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ธัชชา วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ หอภาพถ่ายล้านนา เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่กำแพงเมือง - คูเมือง และมุ่งเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้คงสภาพที่ดี เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดน่านต่อไป
โดยภายในงานมีการจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กำแพงเมือง - คูเมือง ในหัวข้อ ''มนต์รักกำแพงเมือง-คูเมือง ตำนาน สายน้ำ เมืองเก่าที่มีชีวิต" กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองน่าน กิจกรรม workshop การออกร้านของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


#กรมธนารักษ์
#กำแพงเมืองคูเมือง
#มนต์รักกำแพงเมืองคูเมืองตำนานสายน้ำเมืองเก่าที่มีชีวิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กรมธนารักษ์เข้าร่วมงานนิทรรศการเหรียญ ธนบัตร และเงินตราโบราณ THAILAND INTERNATIONAL ...
18/02/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กรมธนารักษ์เข้าร่วมงานนิทรรศการเหรียญ ธนบัตร และเงินตราโบราณ THAILAND INTERNATIONAL NUMISMATIC FAIR 2023 โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายยุทธนา หยิมการุณ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา "สมาคมเหรียญกษาปณ์และเงินพดด้วง" นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการกองบริหารเงินตรา นายวิรัช เกตุนวม ผู้อำนวยการกองกษาปณ์ และนางสาวฐิติรัตน์ อมรวสุธันย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
ในการนี้ กรมธนารักษ์ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐและกองบริหารเงินตรา ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ รวมถึงจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก โดยงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนและนักสะสมเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมกภายในงานต่าง ๆ เช่น การออกร้านจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก ธนบัตร และเงินตราโบราณที่หายากโดยดีลเลอร์จากในประเทศและต่างประเทศ การเสวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสะสมเงินตราในระดับสากล และให้ชาวต่างชาติที่เป็นนักสะสมเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ.สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหา...
17/02/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางวิสากร สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากกลุ่มประชาชนริมคลองเปรมประชากร ซอยงามวงศ์วาน 59 และกลุ่มผู้อาศัยหมู่บ้านเมืองเอก กรณีได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง ณ กองบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

ที่อยู่

กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพัน
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620594999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมธนารักษ์ : The Treasury Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

EIA Monitoring Awards สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุ Ministry of Science and Technology กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร AgTech Connext E-fully manifest_กองบริหารจัดการกากอุต SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Science Library - Department of Science Service กรมวิทยาศาสตร์บริการ DIPROM Station - สถานีดีพร้อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - DIPROM กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม