Dzeipa:tha จิปาถะ

Dzeipa:tha จิปาถะ จิปาถะ เตือนภัย ทันยุค รู้ไว้ใช่ว่า รักษ์เป๋ารักษ์สุขภาพ

เตือนภัย
ทันยุค
รักษ์สิทธิ รักษ์เป๋า รักษ์สุขภาพ
ชีวิตติดโปรสิทธิพิเศษลดแถม
จิปาถะ
แนะนำ HTTPS://bit.ly/กฎหมายสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน

 #บุญกิริยาวัตถุ10  #ทำบุญด้วยแรงกายแรงใจ  #ทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงิน  #อานิสงส์การทำบุญ     https://www.facebook.com/sajja...
23/02/2024

#บุญกิริยาวัตถุ10 #ทำบุญด้วยแรงกายแรงใจ #ทำบุญโดยไม่ต้องใช้เงิน #อานิสงส์การทำบุญ
https://www.facebook.com/sajjatham.song/posts/pfbid02jVxrYPj5njeXtDY44FDHRY8py83LizVy1FnB39wLqALGjy5CHmKVpKCRt9FJDJiEl?__tn__=%2CO*F

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ความดีที่ควรกระทำ คือ
((บุญกริยาวัตถุ ๑๐ เมื่อสงเคราะห์ลงในทาน
ศีล ภาวนา ได้ดังนี้คือ
ทานมัย ปัตติทานมัย ปัตตานุโมทนามัย = ทาน
ศีลมัย อปจายมัย เวยยาวัจจมัย = ศีล
ภาวนามัย ธัมมสวนมัย ธัมมเทสนามัย ทิฏฐุชุกรรรม = ภาวนา ))
๑. ทานมัย การให้สิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ผู้รับ
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑) เป็นที่มาของทรัพย์สมบัติทั้งหลาย
๒) เป็นที่ตั้งของโภคทรัพย์ทั้งปวง
๓) ผู้ให้ย่อมได้รับความสุข
๔) ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก
๕) ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีผู้อื่นไว้ได้
๖) ทำให้เป็นผู้มีเสน่ห์น่านับถือ
๗) ทำให้เป็นที่น่าคบหาของคนดี
๘) ทำให้เข้ากับสังคมอื่นได้คล่องแคล่ว
๙) มีบุคลิกองอาจ สง่าผ่าเผย
๑๐) ทำให้มีชื่อเสียงเกียรติคุณดี
๑๑) ตายแล้วเกิดในสุคติภูมิ
หมายเหตุ : การให้ทานเป็นการช่วยพัฒนาทรัพย์

๒. สีลมัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการรักษาศีล
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑) ทำให้มีความสุขกาย สุขใจ
๒) ทำให้เกิดโภคทรัพย์ได้
๓) ทำให้สามารถใช้สอยทรัพย์นั้นได้เต็มอิ่ม โดยไม่หวาดระแวง
๔) ทำให้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงทรัพย์คืน
๕) ทำให้เกียรติคุณฟุ้งขจรไป ทำให้ผู้อื่นเกิดความเชื่อถือ
๖) ทำให้ชีวิตนั้นแกล้วกล้าองอาจท่ามกลางชุมชน
๗) ทำให้ไม่เป็นคนหลงลืมสติ
๘) ตายแล้วไปเกิดในสุคตภูมิ
หมายเหตุ : การรักษาศีลเป็นการช่วยพัฒนากายและวาจา

๓. ภาวนามัย บุญที่สำเร็จได้ด้วยการเจริญสมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์
๑) มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
๒) มีผิวพรรณผ่องใส
๓) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๔) มีความจำดี และกำลังปัญญาว่องไว
๕) เป็นคนใจคอเยือกเย็น
๖) เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็น
๗) มีบุคลิกอันน่าศรัทธา
๘) เกิดในตระกูลดี
๙) มีบุคลิกสง่างาม
๑๐) มีมิตรสหายมาก
๑๑) เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไป
๑๒) เป็นที่ชื่นชอบของบัณฑิต
๑๓) สมบูรณ์ด้วยปัจจัย ๔
๑๔) ปราศจากอกุศลทั้งปวง
๑๕) ปลอดภัยจากศาสตราวุธ
๑๖) มีอายุยืน
๑๗) ตายแล้วเกิดในสุคติภูมิ
หมายเหตุ : การเจริญภาวนาเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจ
๔. อปจายนะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ที่ควรเคารพนบนอบ (คุณวุฒิ วัยวุฒิ ชาติวุฒิ) ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

๑) เกิดในตระกูลสูง
๒) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
๓) มีมิตรสหายดี
๔) ได้รับคำชมเชยอยู่เสมอ
๕) มีความสมบูรณ์ในทรัพย์
๖) ได้พบเห็นแต่สิ่งที่ตนปรารถนา

๕. เวยยาวัจจะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการช่วยเหลือกิจการงานที่ชอบ
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑) มีความเป็นอยู่ดี สุขกายสุขใจ
๒) มีมิตรสหายมาก
๓) มีไหวพริบความจำดี
๔) มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง

๖. ปัตติทานะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่น (การแผ่เมตตา)
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑) ไม่มีความอดอยาก ยากจน
๒) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
๓) มีบริวารดี
๔) เป็นที่รักของผู้พบเห็น
๕) มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม
๖) มีอายุยืน

๗. ปัตตานุโมทนา บุญที่สำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑) มีสุขภาพสมบูรณ์
๒) มีฐานะดี
๓) มากไปด้วยลาภสักการะ
๔) พบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจ

๘. ธัมมสวนะ บุญที่สำเร็จได้ด้วยการฟังธรรม
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑) เกิดในตระกูลสูง
๒) มีสติปัญญาดี
๓) มีมิตรสหายดี
๔) มีความเชื่อมั่นในตนเอง

๙. ธัมมเทสนา บูญที่สำเร็จได้ด้วยการแสดงธรรม
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้
๑) ไม่มีกลิ่นปาก
๒) มีฟันขาวเรียบ
๓) บุตรบริวารมีความเชื่อฟัง
๔) มีบุคลิกสง่างาม
๕) มีความจำดี
๖) เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้พบเห็น
๑๐. ทิฏฐุชุกรรม บุญที่สำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
ย่อมต้องได้รับอานิสงส์ ดังนี้

๑) มีปัญญาดี
๒) ไม่อดอยาก
๓) ไม่ยากจน
๔) มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
๕) มีบุคลิกสง่างาม
๖) พบเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความสบายใจ
๗) มีฐานะความเป็นอยู่ดี
๘) มีบริวารมาก
๙) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่มีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น
ขอบคุณรูปภาพ : https://mobile.twitter.com/thaiquotes_/status/692228046552723457/photo/1
ขอบคุณข้อมูล : vreply.php@user=dokgaew&topic=6027" rel="ugc" target="_blank">http://webboard.abhidhammaonline.org/old/thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php@user=dokgaew&topic=6027

 #ยันต์ดิจิตอลตรวจสอบมิจฉาชีพ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zViFVV8sZKd7azodYpHMTvyEhFQZcoHxAm...
19/02/2024

#ยันต์ดิจิตอลตรวจสอบมิจฉาชีพ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zViFVV8sZKd7azodYpHMTvyEhFQZcoHxAmpemTwq7QEaCdmQKpL89J2NUjsmbTpol&id=100066908019346

แจกฟรี ไม่จำกัด อย่าได้พลาด
"ยันต์แคล้วคลาด" พกเอาไว้ ใช้ได้ผล
เซฟเอาไว้ และแชร์ต่อ ให้ทุกคน
สงสัยค้น เปิดดู จะรู้จริง

=====================
ยันต์ดิจิตอลผืนนี้ ก็รวบรวม เวบไซต์ แหล่งตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
ที่บรรดาเหล่ามารมิจฉาชีพ มักจะเอาไว้หลอกกับทุกๆ คน
เซฟเก็บใส่มือถือเอาไว้ เวลาสงสัยอะไรไม่ชอบมาพากล เอามาดู ก็พอจะช่วยแก้ปัญหาให้แคล้วคลาดกันอยู่นะคะ

 #ลูกไม่ฟังทำยังดี โดยอาจารย์หมอเด็กhttps://www.facebook.com/PositiveparentingDr.saowapa/posts/pfbid02F4TA3tNWf5QcvM8BVG...
19/02/2024

#ลูกไม่ฟังทำยังดี โดยอาจารย์หมอเด็ก
https://www.facebook.com/PositiveparentingDr.saowapa/posts/pfbid02F4TA3tNWf5QcvM8BVGCm7zXk337Go2btamM17yKk29oWub2dSafbryZJFg4hrQtMl

#ลูกไม่ฟัง พ่อแม่ไม่เด็ดขาด
ลูกไม่ฟัง, ลูกโอ้เอ้ ทั้งตอนเรียกมาอาบน้ำ, เรียกทำการบ้านฯ พ่อแม่ต้องเรียกอยู่หลายครั้ง กว่าจะลุกจากที่พื้นที่เล่น กว่าจะเดินมา... และกว่าจะลงมือทำอีก.. โอ้เอ้ เสียเวลานานมาก เหมือนลูกยั่วให้พ่อแม่โมโห พอโมโห ลูกจะไปทันที ความกลัวทำให้ลูกยอม... และทำให้พ่อแม่ติดใจใช้อารมณ์กับลูกบ่อยๆด้วย😭
หมอขอแนะนำให้พ่อแม่ทำตัวน่าเคารพ ไม่ต้องน่ากลัว ด้วยการฝึกตนเองให้เด็ดขาด...
1.พ่อแม่ต้องเด็ดขาด (ไม่ใช่โกรธ ไม่ใช่ตะคอก)...
ในการสร้างวินัยนั้น ช่วงเวลาที่พ่อแม่บอกกติกา เราสามารถพูดคุยต่อรองกับลูกได้ แต่เมื่อหมดเวลาตามตกลง เราต้องเด็ดขาด ไม่เสียเวลาพูดอีก โดยแบ่งเป็นลำดับดังนี้
🔹 ช่วงต่อรอง เราควรให้ลูกใช้เหตุผลในการต่อรอง เช่น ถ้าลูกบอกว่าอยากเล่นเพิ่มขึ้น 15 นาที พ่อแม่ควรถามเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงต้องการเวลาเพิ่ม ให้ลูกฝึกใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ อย่าให้ชินต่อรองแต่ตัวเลข โดยขาดเหตุผลรองรับ... เช่น ลูกอาจจะมีเหตุผลว่า เพื่อนให้ยืมเล่นแล้วจะเอาคืนพรุ่งนี้ แบบนี้พ่อแม่ยอมให้ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นแค่ความอยากมีเวลาเยอะๆเท่านั้น พ่อแม่ต้องพิจารณาเองว่า ถ้ายอมลูกบ่อยๆ ลูกจะชินกับการต่อรองตัวเลข โดยไม่รู้จักคิดหรือเปล่า..
🔹 ช่วงหมดเวลาตามตกลง พ่อแม่ต้องเด็ดขาด หมดเวลาก็คือหมด ไม่ปล่อยให้ต่อรองอีก น้ำเสียงของพ่อแม่จะเข้มขึ้น หน้าตาจะซีเรียส แต่ไม่ใช่โกรธ นี่คือ จุดเปลี่ยนที่จะทำให้ลูกหายโอ้เอ้ และรู้ว่าพ่อแม่เอาจริง หมอพบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่พลาดตรงนี้...
ความเด็ดขาด จะไม่ใช่น้ำเสียงแบบขอร้อง หรือตะโกนลอยๆ หรือพูดซ้ำๆ หรือตะคอก แต่ความเด็ดขาดคือท่าทางและน้ำเสียงที่เอาจริง (KIND BUT FIRM)... พ่อแม่ต้องเดินไปอยู่ตรงหน้าลูก ย่อตัวลงและสบตา บอกลูกว่า “หมดเวลาแล้ว”..โดยมีเสียงที่จริงจัง ถ้าลูกไม่ฟัง ก็พิจารณาจูงไปเลย (พูดจริง ทำจริง)💪 หรืออาจพิจารณาให้ตัวเลือกก็ได้ “จะเดินไปเองหรือจะให้จูง(อุ้ม)ไป” อย่างน้อยลูกก็ได้ตัดสินใจเองเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งอาจลดแรงต่อต้านได้บ้าง และหากลูกยังโอ้เอ้,ไม่เลือกเลย เราจะตัดสินใจแทน โดยการจูง(อุ้ม)ไป...
🔹 ในการทำจริงคือจูงไปหรืออุ้มไป พ่อแม่จะต้องไม่โกรธ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้นจะมีแรงกระชาก ส่วนใหญ่ลูกจะร้องไห้เมื่อพ่อแม่เอาจริง เมื่อลูกร้องไห้ พิจารณาปล่อยมือลูกก่อน ไม่แนะนำให้คุยหรือดึงไปอาบน้ำตอนเด็กร้องไห้ต่อต้าน เพราะลูกจะโกรธมากขึ้น จะเข้าใจว่าพ่อแม่เอาชนะมากกว่าจริงจังกับกติกา แล้วให้พ่อแม่เปลี่ยนมาทำงานกับอารมณ์ลูกแทน(อ่านข้อ2) ... จนเมื่อลูกสงบลง ให้พูดสั้นๆว่า “ไปอาบน้ำ” และจูงลูกเดินต่อ อย่าพูดเยอะ... ที่ไม่ต้องการให้คุยยาว เพราะจะไม่ชัดเจนว่าพ่อแม่ต้องการให้ลูกไม่โอ้เอ้... หากพ่อแม่ต้องการสอนลูกหรือทำความเข้าใจกัน ให้คุยหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็ได้
2 พ่อแม่ต้องรู้จักทำงานกับอารมณ์ ดังนี้
2.1 เบี่ยงเบนให้สนใจสิ่งอื่น เช่น ชี้ให้ดูนก, ยื่นของเล่นให้, เล่นจ๊ะเอ๋กับลูก เมื่อลูกหยุดร้องก็พูดสั้นๆว่า ไปอาบน้ำและอุ้มไป...

แนะนำให้ใช้ในเด็กที่ฟังไม่เข้าใจ เช่น อายุน้อยกว่า 18-24 เดือน วิธีนี้ช่วยให้เด็กเงียบได้เร็ว แต่ลูกจะไม่ถูกฝึกให้ควบคุมอารมณ์ตนเอง ดังนั้นเมื่อลูกโตขึ้น ควรพิจารณาเทคนิคเพิกเฉยค่ะ
2.2 เทคนิคเพิกเฉย คือ การวางเฉยไม่ให้ความสนใจในช่วงที่เด็กร้องไห้ บอกลูกสั้นๆว่า “แม่จะรอลูกสงบแล้วถึงจะคุยกัน” วิธีนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้การตัดใจและควบคุมอารมณ์ตนเอง มักใช้เวลานานในช่วงแรก แต่เมื่อเด็กเรียนรู้ว่าถึงร้องไห้ก็ไม่ได้รับความสนใจ พ่อแม่ไม่เปลี่ยนใจ... เวลาที่ใช้ร้องไห้จะลดลง เมื่อลูกสงบแล้ว ให้พูดสั้นๆว่า “ไปอาบน้ำ” และจูงต่อไป ...
2.3 สะท้อนความรู้สึก คือ การพูดความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นของลูก เช่น “แม่รู้ว่าหนูโกรธที่แม่เอาจริง ไม่ให้หนูเล่นต่อ” คนพูดจะต้องมีน้ำเสียงและท่าทางที่เข้าใจลูกจริงๆ ลูกถึงจะรู้สึกว่าถูกเข้าใจ

วิธีนี้จะช่วยเด็กสงบใจลงบ้าง เพราะมี “คนเข้าใจ” และยังช่วยให้เด็กได้ “เข้าใจตนเอง” จากประโยคที่พ่อแม่พูด แต่อย่าคาดหวังว่าลูกจะเงียบจากความเข้าใจของพ่อแม่... ถึงแม้ลูกจะไม่สงบลงทันที แต่เชื่อเถอะว่า ลูกรู้สึกดีและรู้สึกตนเองมีคุณค่าอยู่แน่ๆ
โดยทั่วไป พ่อแม่มักพูดสะท้อนความรู้สึกลูกก่อน หากลูกยังไม่สงบ ก็จะตามมาด้วยเทคนิคเพิกเฉยค่ะ
2.4 กอดละลายโกรธ คือ สวมกอดลูกที่กำลังร้องไห้อาลาะวาด เด็กหลายคนสงบลงเมื่อถูกกอด วิธีนี้สามารถช่วยเด็กก้าวร้าว ให้ลดอารมณ์ลงได้ แต่ก็พบว่าเด็กหลายคนกลับโกรธมากขึ้นเมื่อถูกกอด พ่อแม่จึงควรเปลี่ยนมานั่งข้างๆแทน และรอเวลาจนลูกสงบเอง... การที่พ่อแม่ไม่ไปไหน แม้ลูกจะไม่ให้กอด เป็นการบอกลูกทางอ้อมว่า พ่อแม่ไม่ทอดทิ้งเขา แม้ว่าลูกจะมีอารมณ์โกรธจัดแบบนี้

วิธีนี้มีข้อเสียอยู่ เด็กอาจเคยชินกับการถูกปลอบเพื่อสงบลง ไม่สามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ พ่อแม่จึงควรวิเคราะห์ลูกตนเอง และพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีไหน..อย่ากังวลหากใช้ผิด เพราะทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้ค่ะ...
❤️ สุดท้ายนะคะ เวลาคุณภาพยังคงเป็นพระเอกเสมอ หากใครทำตามคำแนะนำหมอได้ถูกเป๊ะ แต่ไม่ค่อยมีเวลาคุณภาพกับลูก ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเชิงลบมากกว่าบวก ลูกจะต่อต้านมากขึ้น โวยวายมากขึ้น ก้าวร้าวมากขึ้น ... ซึ่งจะทำให้การเลี้ยงลูกยุ่งยากมากกว่าเดิม..

ดังนั้น ก่อนเด็ดขาดกับลูก พ่อแม่ต้องมีเวลาคุณภาพเป็นต้นทุนก่อน กาดาวสิบดวง สำคัญมากนะคะ 🥰

#พ่อแม่ต้องเด็ดขาดให้เป็น

หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก

19/02/2024

#ลูกไม่ฟัง พ่อแม่ไม่เด็ดขาด
ลูกไม่ฟัง, ลูกโอ้เอ้ ทั้งตอนเรียกมาอาบน้ำ, เรียกทำการบ้านฯ พ่อแม่ต้องเรียกอยู่หลายครั้ง กว่าจะลุกจากที่พื้นที่เล่น กว่าจะเดินมา... และกว่าจะลงมือทำอีก.. โอ้เอ้ เสียเวลานานมาก เหมือนลูกยั่วให้พ่อแม่โมโห พอโมโห ลูกจะไปทันที ความกลัวทำให้ลูกยอม... และทำให้พ่อแม่ติดใจใช้อารมณ์กับลูกบ่อยๆด้วย😭
หมอขอแนะนำให้พ่อแม่ทำตัวน่าเคารพ ไม่ต้องน่ากลัว ด้วยการฝึกตนเองให้เด็ดขาด...
1.พ่อแม่ต้องเด็ดขาด (ไม่ใช่โกรธ ไม่ใช่ตะคอก)...
ในการสร้างวินัยนั้น ช่วงเวลาที่พ่อแม่บอกกติกา เราสามารถพูดคุยต่อรองกับลูกได้ แต่เมื่อหมดเวลาตามตกลง เราต้องเด็ดขาด ไม่เสียเวลาพูดอีก โดยแบ่งเป็นลำดับดังนี้
🔹 ช่วงต่อรอง เราควรให้ลูกใช้เหตุผลในการต่อรอง เช่น ถ้าลูกบอกว่าอยากเล่นเพิ่มขึ้น 15 นาที พ่อแม่ควรถามเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงต้องการเวลาเพิ่ม ให้ลูกฝึกใช้สมองส่วนคิดวิเคราะห์ อย่าให้ชินต่อรองแต่ตัวเลข โดยขาดเหตุผลรองรับ... เช่น ลูกอาจจะมีเหตุผลว่า เพื่อนให้ยืมเล่นแล้วจะเอาคืนพรุ่งนี้ แบบนี้พ่อแม่ยอมให้ได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นแค่ความอยากมีเวลาเยอะๆเท่านั้น พ่อแม่ต้องพิจารณาเองว่า ถ้ายอมลูกบ่อยๆ ลูกจะชินกับการต่อรองตัวเลข โดยไม่รู้จักคิดหรือเปล่า..
🔹 ช่วงหมดเวลาตามตกลง พ่อแม่ต้องเด็ดขาด หมดเวลาก็คือหมด ไม่ปล่อยให้ต่อรองอีก น้ำเสียงของพ่อแม่จะเข้มขึ้น หน้าตาจะซีเรียส แต่ไม่ใช่โกรธ นี่คือ จุดเปลี่ยนที่จะทำให้ลูกหายโอ้เอ้ และรู้ว่าพ่อแม่เอาจริง หมอพบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่พลาดตรงนี้...
ความเด็ดขาด จะไม่ใช่น้ำเสียงแบบขอร้อง หรือตะโกนลอยๆ หรือพูดซ้ำๆ หรือตะคอก แต่ความเด็ดขาดคือท่าทางและน้ำเสียงที่เอาจริง (KIND BUT FIRM)... พ่อแม่ต้องเดินไปอยู่ตรงหน้าลูก ย่อตัวลงและสบตา บอกลูกว่า “หมดเวลาแล้ว”..โดยมีเสียงที่จริงจัง ถ้าลูกไม่ฟัง ก็พิจารณาจูงไปเลย (พูดจริง ทำจริง)💪 หรืออาจพิจารณาให้ตัวเลือกก็ได้ “จะเดินไปเองหรือจะให้จูง(อุ้ม)ไป” อย่างน้อยลูกก็ได้ตัดสินใจเองเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งอาจลดแรงต่อต้านได้บ้าง และหากลูกยังโอ้เอ้,ไม่เลือกเลย เราจะตัดสินใจแทน โดยการจูง(อุ้ม)ไป...
🔹 ในการทำจริงคือจูงไปหรืออุ้มไป พ่อแม่จะต้องไม่โกรธ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่เช่นนั้นจะมีแรงกระชาก ส่วนใหญ่ลูกจะร้องไห้เมื่อพ่อแม่เอาจริง เมื่อลูกร้องไห้ พิจารณาปล่อยมือลูกก่อน ไม่แนะนำให้คุยหรือดึงไปอาบน้ำตอนเด็กร้องไห้ต่อต้าน เพราะลูกจะโกรธมากขึ้น จะเข้าใจว่าพ่อแม่เอาชนะมากกว่าจริงจังกับกติกา แล้วให้พ่อแม่เปลี่ยนมาทำงานกับอารมณ์ลูกแทน(อ่านข้อ2) ... จนเมื่อลูกสงบลง ให้พูดสั้นๆว่า “ไปอาบน้ำ” และจูงลูกเดินต่อ อย่าพูดเยอะ... ที่ไม่ต้องการให้คุยยาว เพราะจะไม่ชัดเจนว่าพ่อแม่ต้องการให้ลูกไม่โอ้เอ้... หากพ่อแม่ต้องการสอนลูกหรือทำความเข้าใจกัน ให้คุยหลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วก็ได้
2 พ่อแม่ต้องรู้จักทำงานกับอารมณ์ ดังนี้
2.1 เบี่ยงเบนให้สนใจสิ่งอื่น เช่น ชี้ให้ดูนก, ยื่นของเล่นให้, เล่นจ๊ะเอ๋กับลูก เมื่อลูกหยุดร้องก็พูดสั้นๆว่า ไปอาบน้ำและอุ้มไป...

แนะนำให้ใช้ในเด็กที่ฟังไม่เข้าใจ เช่น อายุน้อยกว่า 18-24 เดือน วิธีนี้ช่วยให้เด็กเงียบได้เร็ว แต่ลูกจะไม่ถูกฝึกให้ควบคุมอารมณ์ตนเอง ดังนั้นเมื่อลูกโตขึ้น ควรพิจารณาเทคนิคเพิกเฉยค่ะ
2.2 เทคนิคเพิกเฉย คือ การวางเฉยไม่ให้ความสนใจในช่วงที่เด็กร้องไห้ บอกลูกสั้นๆว่า “แม่จะรอลูกสงบแล้วถึงจะคุยกัน” วิธีนี้ช่วยให้เด็กเรียนรู้การตัดใจและควบคุมอารมณ์ตนเอง มักใช้เวลานานในช่วงแรก แต่เมื่อเด็กเรียนรู้ว่าถึงร้องไห้ก็ไม่ได้รับความสนใจ พ่อแม่ไม่เปลี่ยนใจ... เวลาที่ใช้ร้องไห้จะลดลง เมื่อลูกสงบแล้ว ให้พูดสั้นๆว่า “ไปอาบน้ำ” และจูงต่อไป ...
2.3 สะท้อนความรู้สึก คือ การพูดความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นของลูก เช่น “แม่รู้ว่าหนูโกรธที่แม่เอาจริง ไม่ให้หนูเล่นต่อ” คนพูดจะต้องมีน้ำเสียงและท่าทางที่เข้าใจลูกจริงๆ ลูกถึงจะรู้สึกว่าถูกเข้าใจ

วิธีนี้จะช่วยเด็กสงบใจลงบ้าง เพราะมี “คนเข้าใจ” และยังช่วยให้เด็กได้ “เข้าใจตนเอง” จากประโยคที่พ่อแม่พูด แต่อย่าคาดหวังว่าลูกจะเงียบจากความเข้าใจของพ่อแม่... ถึงแม้ลูกจะไม่สงบลงทันที แต่เชื่อเถอะว่า ลูกรู้สึกดีและรู้สึกตนเองมีคุณค่าอยู่แน่ๆ
โดยทั่วไป พ่อแม่มักพูดสะท้อนความรู้สึกลูกก่อน หากลูกยังไม่สงบ ก็จะตามมาด้วยเทคนิคเพิกเฉยค่ะ
2.4 กอดละลายโกรธ คือ สวมกอดลูกที่กำลังร้องไห้อาลาะวาด เด็กหลายคนสงบลงเมื่อถูกกอด วิธีนี้สามารถช่วยเด็กก้าวร้าว ให้ลดอารมณ์ลงได้ แต่ก็พบว่าเด็กหลายคนกลับโกรธมากขึ้นเมื่อถูกกอด พ่อแม่จึงควรเปลี่ยนมานั่งข้างๆแทน และรอเวลาจนลูกสงบเอง... การที่พ่อแม่ไม่ไปไหน แม้ลูกจะไม่ให้กอด เป็นการบอกลูกทางอ้อมว่า พ่อแม่ไม่ทอดทิ้งเขา แม้ว่าลูกจะมีอารมณ์โกรธจัดแบบนี้

วิธีนี้มีข้อเสียอยู่ เด็กอาจเคยชินกับการถูกปลอบเพื่อสงบลง ไม่สามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้ พ่อแม่จึงควรวิเคราะห์ลูกตนเอง และพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีไหน..อย่ากังวลหากใช้ผิด เพราะทุกความผิดพลาดคือการเรียนรู้ค่ะ...
❤️ สุดท้ายนะคะ เวลาคุณภาพยังคงเป็นพระเอกเสมอ หากใครทำตามคำแนะนำหมอได้ถูกเป๊ะ แต่ไม่ค่อยมีเวลาคุณภาพกับลูก ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเชิงลบมากกว่าบวก ลูกจะต่อต้านมากขึ้น โวยวายมากขึ้น ก้าวร้าวมากขึ้น ... ซึ่งจะทำให้การเลี้ยงลูกยุ่งยากมากกว่าเดิม..

ดังนั้น ก่อนเด็ดขาดกับลูก พ่อแม่ต้องมีเวลาคุณภาพเป็นต้นทุนก่อน กาดาวสิบดวง สำคัญมากนะคะ 🥰

#พ่อแม่ต้องเด็ดขาดให้เป็น

หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก

 #ไม่อยากโดนฮุปบ้านต้องแวะปลูกทำความสะอาดถ่ายรูปทุกปี
14/02/2024

#ไม่อยากโดนฮุปบ้านต้องแวะปลูกทำความสะอาดถ่ายรูปทุกปี

มาร่วมตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคม กับรายการ #โหนกระแส เวลา จันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง3HD กดเลข33กดติดตาม.....

ภาษาหมอเป็นงี้เอง
13/02/2024

ภาษาหมอเป็นงี้เอง

 #อดีตแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แบไต๋คุยแค่2นาทีดูดเงินเกลี้ยงบัญชี
12/02/2024

#อดีตแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์แบไต๋คุยแค่2นาทีดูดเงินเกลี้ยงบัญชี

#ถกไม่เถียง ----------ติดตาม รายการง “ถกไม่เถียง” ดำเนินรายการโดย “ทิน โชคกมลกิจ” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เ....

 #สรุปยังงัยจำนาน
12/02/2024

#สรุปยังงัยจำนาน

ชีววิทยาโอลิมปิกเป็นสนามสอบที่แอบท้าทายนะ แต่สิ่งที่ท้าทายกว่า คือการทำสรุปให้ดีครับ มันฟังเหมือนง่าย .....

อ่านยังงัยจำแม่น
12/02/2024

อ่านยังงัยจำแม่น

จริงๆ แล้วเด็กชีวะโอลิมปิกก็ไม่ได้พิเศษอะไรไปมากกว่าคนอื่นครับ การอ่านให้จำได้นานเกิดจากการทบทวน ซ้ำแล...

11/02/2024

ในคลิปนี้ผมจะอธิบายแบบเอาง่าย ๆ ให้ฟังครับว่า ทำไมหลายคนถึงแม้จะนอนมาเยอะแล้ว แต่ตื่นมาก็ยังง่วงอยู่ใน.....

11/02/2024

การเป็นนักศึกษาแพทย์นั้น สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การสอบเข้าหมอครับ แต่เป็นการเรียนต่างหาก 55555 คลิปนี้จะ...

07/02/2024

#เรื่องลึกลับทางการแพทย์ #ตายแล้วฟื้น #ทำไมต้องเกิด #นรกมีจริงหรือ

#ระลึกชาติได้ #ตายแล้วฟื้น #ตายแล้วไปไหน

 #พระศรีอารยเมตไตรยอุบัติเมื่อใด
13/01/2024

#พระศรีอารยเมตไตรยอุบัติเมื่อใด

          ความในพระไตรปิฎกระบุว่า กัปปัจจุบันนี้ เรียกว่า ภัทรกัป แปลว่า กัปเจริญ มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดถึง ๕ ....

 #บาปบุญชาติหน้าตายแล้วเกิดระลึกชาติมีจริงมั้ย
12/01/2024

#บาปบุญชาติหน้าตายแล้วเกิดระลึกชาติมีจริงมั้ย

00:00 - ครูบัวไข ระลึกชาติได้ตั้งแต่ 3 ขวบ!!! | ทอล์คในตำนาน ซีซั่น 4 https://youtu.be/RLYwjJiGVc835:48 - พิมพวดี วิญญาณระลึกชาติ | Talkในตำนาน .....

เตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์ แสง สี สุดยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่เคย ✨🎉 ‘Vijit Chao Phraya 2023’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตร...
03/12/2023

เตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์ แสง สี สุดยิ่งใหญ่อลังการกว่าที่เคย ✨🎉 ‘Vijit Chao Phraya 2023’ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ตระการตากับการแสดงมากมาย บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดทั้งเดือนธันวาคม ใน 7 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย
1. สะพานพระราม 8 พบกับการแสดงเลเซอร์ 3D ประกอบ Light & Sound วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 วันละ 6 รอบ เวลา 19.00 - 21.35 น.
2. สวนสันติชัยปราการ พบกับการแสดงทางวัฒนธรรม ชุด ‘มหัศจรรย์เมืองไทย’ วันที่ 1 - 2, 7-9, 15-16, 22-23 และ 29-30 ธันวาคม 2566 วันละ 4 รอบ เวลา 19.30 - 21.00 น.
3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พบกับการแสดง Light & Sound พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 วันละ 6 รอบ เวลา 19.00 - 21.35 น. และ การแสดงทางวัฒนธรรม ชุด ‘เล่าขานตำนานยักษ์วัดแจ้ง เทพสถิต วิจิตรคู่สองฝั่งเจ้าพระยา’ วันที่ 1-2, 7-9, 15-16, 22-23 และ 29-30 ธันวาคม 2566 วันละ 3 รอบ เวลา 19.20 - 20.20 น.
4. ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พบกับการแสดง Projection Mapping 3D และม่านน้ำ ประกอบ Light & Sound วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 วันละ 6 รอบ เวลา 19.15 - 21.50 น.
5. สะพานพระพุทธยอดฟ้า การแสดง Illumination ประกอบ Light & Sound วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 วันละ 6 รอบ เวลา 19.00 - 21.35 น. และจุดพลุประกอบการแสดง วันที่ 1-2, 7-9, 15-16, 22-23 และ 29-30 ธันวาคม 2566 วันละ 1 รอบ เวลา 20.45 น.
6. ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก พบกับการแสดง Projection Mapping ประกอบ Light & Sound วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 วันละ 6 รอบ เวลา 19.00 - 21.50 น.
7. ไอคอนสยาม พบการแสดง Light & Sound วันที่ 1-31 ธันวาคม 2566 วันละ 3 รอบ เวลา 18.30 - 21.10 น.
(สามารถติดต่อกองอำนวยการได้ที่บริเวณสวนสันติชัยปราการ)
จัดงานโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ติดตามการจัดกิจกรรมได้ทุกช่องทาง
▪️ Facebook: https://www.facebook.com/vijitchaophraya2023
▪️ Instagram: https://www.instagram.com/vijitchaophraya2023/
▪️ Tiktok: https://www.tiktok.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
▪️ Inbox: m.me/vijitchaophraya2023
Cr. TThailand Update

ไม่จ่ายค่าเซอร์วิสชาร์ทได้มั้ยhttps://urbancreature.co/service-charge/?fbclid=IwAR3h68nm7x4C1w4DIAIB-SBAqrQ_nwmBpp4-dpsk...
17/11/2023

ไม่จ่ายค่าเซอร์วิสชาร์ทได้มั้ย
https://urbancreature.co/service-charge/?fbclid=IwAR3h68nm7x4C1w4DIAIB-SBAqrQ_nwmBpp4-dpskcKZJA1i6Mmwuh90nYHw

หากเราไม่ประทับใจบริการของร้านค้า ขอเลือกไม่จ่ายค่า Service Charge ได้หรือไม่ จากประเด็นสังคมเกี่ยวกับ ‘Service Charge’…

 #ระวังศรีสวัสดิ์https://www.facebook.com/100078652075261/posts/334311065867293/
15/11/2023

#ระวังศรีสวัสดิ์
https://www.facebook.com/100078652075261/posts/334311065867293/

ศาลยกฟ้อง กรณีบริษัทปล่อยเงินกู้ ‘ศรีสวัสดิ์’ ฟ้องผู้บริโภคเรียกเงินกว่า 500,000 บาท หลังพยาน หลักฐาน และผลพิสูจน์ชี้ชัดว่าบริษัทฯ ใช้เอกสารปลอม (อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้เลย)
-----
วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2566) ภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สภาผู้บริโภค กล่าวว่า สภาผู้บริโภคได้ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ประสบปัญหาถูกบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ฟ้องร้องเรื่องผิดสัญญาเงินกู้สินเชื่อจำนำโฉนด แต่จากการตรวจสอบกลับพบว่าเอกสารสัญญาที่บริษัทฯ นำไปเป็นหลักฐานในชั้นศาลมีความผิดปกติหลายประการ ดังนี้ 1) วันที่ไม่ตรงกับวันที่กู้ 2) บริษัทที่ยื่นฟ้องเป็นคนละบริษัทที่ผู้เสียหายยื่นจดจำนอง กล่าวคือ ผู้เสียหายขอกู้เงินกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด แต่กลับถูกบริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องร้อง 3) ลายเซ็นในเอกสารสัญญาเป็นลายเซ็นปลอม และ 4) ดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญาไม่ตรงกับเอกสารจดจำนอง
“สำหรับผู้บริโภคที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน อยากให้เข้ามาร้องเรียนที่สภาผู้บริโภค เนื่องจากปัจจุบัน สภาผู้บริโภคได้ประสานงานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบสำนวนส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ หากคดีดังกล่าวถูกรับเป็นคดีพิเศษก็จะสามารถใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนที่มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นในชั้นศาล สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่ 1) ใบเสร็จรับเงินที่ชำระดอกเบี้ย 2) เอกสารสัญญาการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) และ3) ภาพบทสนทนากับพนักงานของบริษัทฯ” ภัทรกรระบุ
ธรรมณัฐ แก้วบุญส่ง ผู้บริโภคที่เป็นผู้ชนะคดีดังกล่าว เล่าถึงความรู้สึว่า หลังจากได้รับหมายศาล รู้สึกมืดแปดด้านและคิดว่าไม่สามารถสู้กับบริษัทได้แน่นอน ทั้งนี้ สาเหตุที่ยอมเซ็นสัญญาเปล่าเพราะจำเป็นต้องใช้เงิน ประกอบกับเห็นว่าเป็นบริษัทใหญ่จึงไว้วางใจ
ผู้เสียหายเล่าต่ออีกว่า หลังจากโดนฟ้องระยะหนึ่ง เห็นข่าวที่สภาผู้บริโภคออกมาเปิดกลโกงของบริษัทจดจำนองบ้าน ซึ่งตรงกับสิ่งที่กำลังเผชิญทั้งหมด จึงเข้าไปปรึกษาและเจ้าหน้าที่สภาผู้บริโภคให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี รวมทั้งเข้าไปเป็นพยานในชั้นศาลและนำข้อมูลเองร้องเรียนต่าง ๆ มาช่วยยืนยัน สำหรับเรื่องเอกสารปลอม ได้มีการส่งเอกสารไปตรวจสอบที่หน่วยพิสูจน์หลักฐาน ทำให้ท้ายที่สุดศาลวินิจฉัยว่าบริษัทฯ ใช้เอกสารปลอม และพิพากษายกฟ้อง
"อยากฝากถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หากพบว่าหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลทำผิด ควรมีบทลงโทษอย่างถึงที่สุด เช่น กรณีบริษัทศรีสวัสดิ์ ควรยกเลิกใบอนญาตประกอบธุรกิจ เนื่องจากมีพฤติการณ์ที่ไม่สุจริต ประกอบธุรกิจอย่างไม่ซื่อสัตย์ และเอาเปรียบประชาชน หากหน่วยงานที่มีอำนาจไม่จัดการขั้นเด็ดขาดก็จะมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ" ธรรมณัฐกล่าวทิ้งท้าย
#ผู้บริโภค #สภาองค์กรของผู้บริโภค #สภาผู้บริโภค
#คุ้มครองผู้บริโภค #สิทธิผู้บริโภค #เอกสารปลอม
#ศรีสวัสดิ์ #บริษัทสินเชื่อ #สินเชื่อจำนำโฉนด

แสดงความเห็นเสนอกสทชhttps://www.facebook.com/100078652075261/posts/331652479466485/
10/11/2023

แสดงความเห็นเสนอกสทช
https://www.facebook.com/100078652075261/posts/331652479466485/

เน็ตอืด เน็ตกาก จ่ายแพง สวนทางคุณภาพ โปรรายปีหาย ราคาถูกไม่เหลือ มีฮั้วราคาแพง ช่วยกัน แฉ-แชร์ ผลกระทบหลังTRUE ควบ DTAC ! เอาของจริง ไม่มโน กสทช. เขาว่างั้น ผู้ใช้งานทุกเครือข่ายมือถือต้องโชว์หลักฐานมาเลย ได้ที่ https://forms.gle/bwnNQpcYBvtKhao38

อ่านรายละเอียด เชิญชวนผู้ใช้บริการค่ายมือถือมาร่วมตอบแบบสอบถามถึงผลกระทบจากการใช้บริการ ที่ลิงก์
https://ffcthailand.org/news/mobileimpact
#ควบรวม #โทรคมนาคม #มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ที่อยู่

Bangkok
10150

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Dzeipa:tha จิปาถะผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด