ทหารรับจ้างฝรั่งเศส

ทหารรับจ้างฝรั่งเศส รับส่ง ทหาร ตำรวจ พลเรือน ไปเป็นทหารรับจ้างฝรั่งเศส เดินทางดูแลรับส่ง จนจบภารกิจ id line:krissinator เดินทาง รับ ส่ง ผู้ที่ต้องการเข้าเทส ที่กองพันทหารรับจ้างฝรั่งเศส ดูแล จัดเตรียมเอกสารขอ visa แนะแนว ขั้นตอนการเทสอย่างละเอียด พร้อมเดินทางดูแลรับส่งจนจบภารกิจภายในระยะเวลาจำนวน 15 วันทำการ ID LINE: COMMANDO48
(451)

เปิดเหมือนปกติ

04/05/2021

ต้องขออภัยแฟนเพจทุกๆท่าน ที่ตอบไม่หมดทุกข้อความที่ถามกันเข้ามานะครับ ส่วนใหญ่จะถามคำถามเดิมๆ ที่เคยได้ลงรายละเอียด ไว้ในโพสต์แล้ว รบกวนอ่านตามรายละเอียดที่ได้ลงไว้ในเพจเลยนะครับ แอดงานยุ่ง มีคำถามมาเยอะมากๆ วันละหลายร้อยข้อความ จึงไม่สามารถตอบได้ทันทุกข้อความ จึงขออภัยทุกๆท่านด้วยนะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามกันเสมอมาครับผม.

กองทัพฝรั่งเศสเปิดรับสมัครทหารรับจ้างคุณสมบัติชายอายุ 18-40 ปี บริบูรณ์- ส่วนสูงไม่จำกัด- ร่างกายแข็งแรง- สายตาไม่บอดสี ...
03/05/2021

กองทัพฝรั่งเศสเปิดรับสมัครทหารรับจ้าง

คุณสมบัติชายอายุ 18-40 ปี บริบูรณ์

- ส่วนสูงไม่จำกัด
- ร่างกายแข็งแรง
- สายตาไม่บอดสี และไม่สั้นจนเกินไป
- ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง
- ไม่มีคดีร้ายแรงและเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจ
สากล และ ตำรวจฝรั่งเศส
- ข้อต่อส่วนกระดูกต่างๆในร่างกาย ไม่มีปัญหา
- นิ้วมือ นิ้วเท้า ในร่างกายต้องปกติ ไม่ขาด หรือกุด
- ร่างกายแข็งแรง เหมาะสมแก่การฝึก
- ไม่จำเป็นต้องได้ภาษา (ถ้าได้พื้นฐานบ้างจะดีมาก)

เอกสารในการยื่นสมัคร

- บุคคลทั่วไปต่างสัญชาติใช้พาสปอร์ตที่ยังไม่หมด
อายุ และไม่มีการปลอมแปลง เอกสาร ยื่นสมัคร
- กรณีเป็นชาวฝรั่งเศส ให้ใช้ บัตรประชาชนสมัคร
- การเดินทาง ผู้อาสาสมัคร ต้องเดินทางเองเตรียม
เอกสารให้ถูกต้องเอง โดยกองทัพฝรั่งเศส ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้สมัครที่
จะต้องเดินทางไปให้ถึง หน่วยรับสมัครเอง

สิทธิสวัสดิการ

- ได้รับเงินเดือน 50000 - 150000 บาทไทย
- ค่าปีกร่มพิเศษ สำหรับทหารรับจ้างฝรั่งเศสที่
สังกัด กองพันพลร่ม
- ไม่เสียภาษี อาหารฟรี ที่พักฟรี
- เลื่อนชั้นยศตามความสามารถ
- เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามชั้นยศ
- กรณีเสียชีวิตมีเงินชดเชยให้ตามเอกสารสัญญา
จ้าง รวมเงินสมทบทุนพิเศษ และเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รับราชการยาวนานมีสิทธิขอรับสัญชาติฝรั่งเศสได้
- ทหารรับจ้างทุกนายมีสิทธิเท่าเทียมกับทหารกอง
ประจำการในฝรั่งเศส ทุกนาย
- ได้รับบัตรประจำตัวทหาร สามารถเที่ยวในฝรั่งเศส
หรือ 24 ประเทศ กลุ่มเซงเก้น
- ได้รับส่วนลดค่าเดินทาง จากพาหนะต่างๆ
- มีวันหยุด และ วันชดเชย เทียบเท่าทหารฝรั่งเศส
- ครอบครัวสามารถเดินทางเข้าเยี่ยมได้
- สามารถใช้อินเทอเน็ตได้
- มีของใช้ราคาถูก ยิม คอมพิวเตอร์ กีฬาฯลฯ ให้เล่น
- ระหว่างทำการฝึก 4 เดือน มีเงินเดือนให้รับเป็น
เงินสด หน่วยเก็บสะสมให้ตอนฝึกจบ
- กรณีที่สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ จะได้รับ
การฝึกอีก 6 เดือนที่ รร นายสิบฝรั่งเศส เมื่อศึกษา
จบจะได้รับการประดับยศสิบตรี
- เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามชั้นยศ
- มีเงินบำนาญตลอดชีพสำหรับการรับราชการจนเกษียน (50,000) บาทไทย รับเป็นเดือน
- ทางหน่วยดำเนินการเปิดบัตร ATM สำหรับทหารทุกนาย

สัญญาจ้าง

- สัญญาจ้าง 5 ปี (สามารถลากลับมาเยี่ยมบ้านได้)
หลังจากครบกำหนด จะเลือกอยู่ต่อ หรือ กลับประ
เทศตนเองก็ได้
- มีความอาสาสมัครใจเข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศส โดย
ไม่ถูกบังคับใดๆ
- มีความสมัครใจเมื่อกองทัพฝรั่งเศสส่งไปภารกิจใดๆ

การเทส และ การฝึก

- การเทสมี การดึงข้อ วิ่งตามเสียงสัญญาน ไอคิวเทส
- มีการตรวจสอบประวัติ อย่างละเอียด
- ระยะการฝึก 4 เดือน ขึ้นกองพันอีก 2 เดือน
- ระยะเวลาการเทส 2-3 อาทิตย์ เนื่องจากต้องคัด
กรองคน ให้ครบจำนวนการฝึก ต่อ รุ่น

สถานที่รับสมัคร

- ศูนย์รับสมัครปารีส
- ศูนย์รับสมัครใหญ่ เมือง โอบาญ
- ศูนย์รับสมัครย่อย ทั่วฝรั่งเศส นีช ลียง ตูลง ฯลฯ

สามารถโทรติดต่อ จนท หรือค้นหาข้อมูลศูนย์รับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่

: https://www.legion-etrangere.com/

การสมัคร

- ท่านสามารถเดินทางเข้ารับสมัครเองได้ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยต้องใช้วีซ่าอย่างถูกกฎหมาย
- ท่านสามารถจ้างทีมงาน ดูแลรับส่ง แนะแนวเทรน
นิ่ง ทดสอบก่อนเดินทาง ดูแลรับส่งจนจบภารกิจ
- สอนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
- สามารถเดินทางไปสอบเอง โดยไม่ต้องจ้างครูฝึก

ข้อมูลสำคัญ

- การเดินทางเข้าเทสเป็นความอาสาสมัครใจของ
บุคคลนั้นๆ กองทัพฝรั่งเศสไม่ได้บังคับใดๆ
- หน่วยทหารรับจ้างฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานลับ ซึ่ง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานทูต ตำรวจฝรั่งเศส
เป็นการรับสมัครโดยตรงจากหน่วย
- ห้ามถ่ายภาพ หรือวีดีโอ ในเขตที่กำหนดไว้
- ผู้เข้าเทสต้องเปลี่ยนชื่อ ตัวตน ใหม่หมด
- ในระหว่างการคัดตัว หรือการฝึก สามารถลาออก
ได้ตลอดเวลา หลังจากขึ้นกองพัน 4 เดือน ถ้าอยู่
ไม่ได้สามารถลาออกได้ทันที
- หลักสูตรใดๆจากกองทัพตนเอง ไม่สามารถ เพิ่ม
คะแนนพิเศษ หรือ พิจารณาพิเศษ
- ทุกคนต้องเริ่ม จาก พลอาสาสมัครฯ
- ได้รับชั้นยศสูงสุด จ่าสิบเอก เว้นเสียจากได้รับ
สัญชาติฝรั่งเศส ถึงมีสิทธิเลื่อนเป็นนายทหารได้
- ระบบการสื่อสาร การออกคำสั่ง ใช้ภาษามือ และ
การออกลักษณะ ท่าทาง ให้ผู้ฝึกได้จดจำ
- มีการสอนภาษาระหว่างการฝึกเบื้องต้น

ข้อมูลอ้างอิงหลัก จากเวปไซต์หลักกองทัพฝรั่งเศส

: http://legion-recrute

ข้อมูลติดต่อประสานทีมงาน BKW

: Tel: 0959521654 ครูเยล

: Tel : 0949298949 ครูก้อง

Id line : krissinator

: งบประมาณโดยรวมในการจ้างครูฝึกประกอบค่าใช้จ่ายเดินทาง อยู่ที่ประมาณ 8-9 หมื่นบาท (รวมทุกอย่าง)

Credit photo : Legion etrangere

ข้อแนะนำพิเศษ

(คิดให้ดี ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ก่อนตัดสินใจ เดินทางเข้าสมัครสอบ)

01/05/2021

คลิปจริงจากกล้องใน “รถขนเงิน” ขณะโดนปล้น คนร้ายยิงใส่รถขนเงิน คนขับรถและบัดดี้ (ทั้งคู่เป็นอดีตทหาร) ใช้สกิลหนี จนหยุดรถเอาปืนมายิงต่อสู้กับคนร้าย จนถอยร่นไปในที่สุด !!

ที่มา : catdumb

Cr : Funker530

พร้อมบวก !!!!Cr : Marlin
28/04/2021

พร้อมบวก !!!!

Cr : Marlin

พร้อมบวก !!!!

Cr : Marlin

ห้องเก็บอาวุธ และอุปกรณ์ ทีม US NAVY SEAL.Cr : NSWDG GEAR
27/04/2021

ห้องเก็บอาวุธ และอุปกรณ์ ทีม US NAVY SEAL.

Cr : NSWDG GEAR

ช่างกล้าเรียกกลุ่มตัวเองว่านักรบ (รบพิเศษ) “คุณจะไปรบกับใคร” นักรบตัวจริง ทหาร ตำรวจ อส ที่เขาทำงานเสี่ยงตาย ตามชายแดน ป...
26/04/2021
'นักรบองค์ดำฯ' ยันกรณีบุกบ้านผู้เห็นต่าง เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

ช่างกล้าเรียกกลุ่มตัวเองว่านักรบ (รบพิเศษ) “คุณจะไปรบกับใคร”

นักรบตัวจริง ทหาร ตำรวจ อส ที่เขาทำงานเสี่ยงตาย ตามชายแดน ปกป้องอธิปไตยให้ชาติ พวกเขายังไม่ออกมาโชว์สกิลกันเลย คนไทยเขารักชาติกันทุกคน ไม่ใช่แค่กลุ่มคุณคนเดียวหรอกนะ ผิด หรือ ถูก ว่ากันตามกฎหมาย ไม่ใช่ตั้งกลุ่มไปคุกคามเขา แล้วอ้างสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นสิทธิของคนไทยทุกๆคนเหมือนกัน.

กลุ่ม 'นักรับองค์ดำฯ' แถลงการณ์ชี้แจงกรณีบุกบ้านผู้เห็นต่างเพราะเห็นใจและทำเพื่อมนุษยธรรม ยืนยันทำหน้าท....

“ไม่มีความสำเร็จใด ที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลา”เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในทุกๆความสำเร็จของคุณ ให้เราดูแลคุณ ทุกขั้นตอนจนถ...
24/04/2021

“ไม่มีความสำเร็จใด ที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลา”

เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง ในทุกๆความสำเร็จของคุณ ให้เราดูแลคุณ ทุกขั้นตอนจนถึงสนามสอบ !!

: ประสบการณ์ การฝึกมากกว่า 5 ปี

#เพจทหารรับจ้างฝรั่งเศส

แอดมินก้อง

22/04/2021

สภาพผู้เข้ารับการทดสอบเข้าหน่วยรบพิเศษ เดินทางไกลในระยะเวลาที่กำหนด ระยะทาง 64 km แบกเป้ 27 kg พร้อมอาวุธ และสัมภาระต่างๆ.

Cr : miltary sp

21/04/2021

นิ่งสยบความเคลื่อนไหว !!!

Cr : Army DR

ประสบการณ์ชีวิต “เงินซื้อไม่ได้”Cr : Lopez
17/04/2021

ประสบการณ์ชีวิต “เงินซื้อไม่ได้”

Cr : Lopez

SECURITY “โคตรยามอันตราย”พระเอกเป็นอดีตนายทหารผ่านศึก ไปรบมาหลายสมรภูมิ สุดท้ายปลดทหารออกมาไม่มีงานทำ ไปสมัครงานที่ไหนก็...
11/04/2021

SECURITY “โคตรยามอันตราย”

พระเอกเป็นอดีตนายทหารผ่านศึก ไปรบมาหลายสมรภูมิ สุดท้ายปลดทหารออกมาไม่มีงานทำ ไปสมัครงานที่ไหนก็หางานเหมาะสมกับตำแหน่งตัวเองไม่ได้ เนื่องจากตัวพระเอกเองภาระเยอะ เขาจึงจำยอมไปทำงานเป็น รปภ ประจำห้างแห่งหนึ่ง และสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น !!!

#วันหยุดหาหนังสนุกๆสักเรื่องดูกันนะครับ

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ว่าที่พลร่มฝรั่งเศส ทั้งสองนายครับ !!วันนี้ TEST - IQ Test- Luce Leger- ดึงข้อ#เพจทหารรับจ้างฝรั่...
11/04/2021

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ ว่าที่พลร่มฝรั่งเศส ทั้งสองนายครับ !!

วันนี้ TEST

- IQ Test

- Luce Leger

- ดึงข้อ

#เพจทหารรับจ้างฝรั่งเศส

รวมภาพภารกิจ หน่วยทหารรับจ้างฝรั่งเศส กองพันพลร่ม 2e REP Cr : 2e REP
10/04/2021

รวมภาพภารกิจ หน่วยทหารรับจ้างฝรั่งเศส กองพันพลร่ม 2e REP

Cr : 2e REP

พิธีมอบ สายดิ่งพลร่ม จาก ผบ.พัน (กองพันพลร่ม 2e REP) ให้กับพลอาสาสมัครใหม่ทุกนาย. กองพันพลร่ม 2e REP เป็นกองพันรบพิเศษ 1...
08/04/2021

พิธีมอบ สายดิ่งพลร่ม จาก ผบ.พัน (กองพันพลร่ม 2e REP) ให้กับพลอาสาสมัครใหม่ทุกนาย.

กองพันพลร่ม 2e REP เป็นกองพันรบพิเศษ 1 ใน 12 กองพัน ที่สังกัดหน่วยทหารรับจ้างฝรั่งเศส มีเงิน และค่าปีกสูงที่สุด ณ ปัจจุบัน ไม่รวมภารกิจนอกประเทศ.

Cr Photo : 2e REP

พิธีมอบ สายดิ่งพลร่ม จาก ผบ.พัน (กองพันพลร่ม 2e REP) ให้กับพลอาสาสมัครใหม่ทุกนาย.

กองพันพลร่ม 2e REP เป็นกองพันรบพิเศษ 1 ใน 12 กองพัน ที่สังกัดหน่วยทหารรับจ้างฝรั่งเศส มีเงิน และค่าปีกสูงที่สุด ณ ปัจจุบัน ไม่รวมภารกิจนอกประเทศ.

Cr Photo : 2e REP

สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำ ไม่เท่าคลำเอง Cr : จ่าบิ๊ก
07/04/2021

สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น

สิบตาเห็น ไม่เท่ามือคลำ

สิบมือคลำ ไม่เท่าคลำเอง

Cr : จ่าบิ๊ก

ฝนจะตก พายุจะเข้า เราก็ยังฝึกความพร้อมกันเหมือนเดิม เพราะเส้นทาง และ อนาคตของนักเรียนทุกคน คือสิ่งสำคัญที่สุด  ฝึกเตรียม...
04/04/2021

ฝนจะตก พายุจะเข้า เราก็ยังฝึกความพร้อมกันเหมือนเดิม เพราะเส้นทาง และ อนาคตของนักเรียนทุกคน คือสิ่งสำคัญที่สุด ฝึกเตรียมความพร้อมทุกๆด้าน จนกว่าประเทศฝรั่งเศสจะเปิด เปิดเมื่อไหร่ ก็ลุยเมื่อนั้น !!!!

- วิ่ง Luc Leger

- ดึงข้อ

- IQ Test

: TEST ความพร้อมประจำเดือน

ถ้าวันนี้ คุณกำลังมี "ฝันใหญ่"แล้วเจอคนรอบข้างต่างบอกว่า  คุณกำลังฝันสูงเกินไป   มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอก ควรอยู่กับ “คว...
12/03/2021

ถ้าวันนี้ คุณกำลังมี "ฝันใหญ่"

แล้วเจอคนรอบข้างต่างบอกว่า
คุณกำลังฝันสูงเกินไป มันไม่มีทางเป็น
ไปได้หรอก ควรอยู่กับ “ความจริง” บ้าง

จงรู้ไว้ว่า เขาไม่ได้พูดถึงตัวคุณ
แต่เขาพูดถึง “ตัวเอง” ต่างหาก

เพราะเขาเอง “ไม่เคย” ไปถึงตรงนั้นได้
จึงไม่มี "วิสัยทัศน์" พอ ที่จะมองเห็นมัน

เขียนโดย: สมองไหล

ถ้าวันนี้ คุณกำลังมี "ฝันใหญ่"

แล้วเจอคนรอบข้างต่างบอกว่า
คุณกำลังฝันสูงเกินไป มันไม่มีทางเป็น
ไปได้หรอก ควรอยู่กับ “ความจริง” บ้าง

จงรู้ไว้ว่า เขาไม่ได้พูดถึงตัวคุณ
แต่เขาพูดถึง “ตัวเอง” ต่างหาก

เพราะเขาเอง “ไม่เคย” ไปถึงตรงนั้นได้
จึงไม่มี "วิสัยทัศน์" พอ ที่จะมองเห็นมัน

เขียนโดย: สมองไหล

ขั้นตอนการเป็น Army National Guard กองทัพสหรัฐ เปิดรับสมัครผู้ที่ฝันอยากรับราชการทหารสหรัฐ พร้อมรับสวัสดิการมากมาย !!อาช...
10/03/2021

ขั้นตอนการเป็น Army National Guard

กองทัพสหรัฐ เปิดรับสมัครผู้ที่ฝันอยากรับราชการทหารสหรัฐ พร้อมรับสวัสดิการมากมาย !!

อาชีพทหารเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่ายกย่อง ถือเป็นรั้วของชาติในการปกป้องให้คนในประเทศอยู่อย่างสงบ เชื่อว่าอาชีพทหารคงเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของผู้ชายทุกยุคทุกสมัย หากเป็นเมืองไทยที่การเกณฑ์ทหารในทุกปี คงไม่ใช่เรื่องยากหากรักที่จะเป็น แต่ในประเทศที่เราอาศัยกันอยู่อย่างสหรัฐฯที่ไม่มีระบบเกณฑ์ทหาร จะทำอย่างไร? เราขอแนะนำ จ่าสิบเอก กิตติกรณ์ กลีบการะเกตุ หรือ “จ่าป๋อม” ทหารสหรัฐฯชาวไทยที่ประจำการอยู่ที่หน่วยรับสมัครทหาร ผู้ซึ่งจะอธิบายถึงขั้นตอนการสมัคร เกณฑ์ในการรับสมัคร รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้สมัครจะได้รับ

การสมัครทหาร ในหน่วยงานของ Army National Guard นั้น จะมีทั้งแบบ พาร์ทไทม์ และ เต็มเวลา คือเซ็นสัญญา 8 ปี แล้วสามารถเลือกได้ว่าจะทำงาน 3 ปี แล้วอยู่สแตนบายอีก 5 ปี หรือต้องการทำพาร์ทไทม์แบบทำงาน 6 ปี และสแตนบาย 2 ปี เมื่อสัญญาใกล้จะหมดทางหน่วยงานจะติดต่อเพื่อจะสอบถามผู้สมัครว่าต้องการต่อสัญญาทหารหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สมัคร

ในส่วนของงานจะมีให้เลือกทำหลากหลายแบบ เช่น ทหารหน่วยรบและหน่วยรบพิเศษ , งานแพทย์และพยาบาลต่างๆ , แผนกอาหารและโภชนาการ , แผนกกฎหมาย, ติดต่อสื่อสาร , ตำรวจ , วิศวกรและเคมี , นักวิเคราะห์และด้านภาษา , ช่างไฟฟ้าและช่างยนต์ , ขนส่งและคมนาคม ,งานบริหารและบัญชี และอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับเกณฑ์ ในการสมัครนั้น ผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีอายุตั้งแต่ 17-35 ปี
- เป็น U.S. Citizen หรือมี Greencard เท่านั้น ทั้งนี้ความแตกต่างระหว่างผู้ที่เป็น U.S. Citizen และ ผู้ถือ Greencard คือ ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมายจะต่างกัน ผู้ถือ Green card จะไม่มีสิทธิ์เข้าไปทำงานเกี่ยวกับหน่วยความลับต่าง ๆ ของสหรัฐฯ
- ศึกษาอยู่ในระดับไฮสคูลเกรด 11-12
- มี High School Diplpma / GED , จบปริญญาหรือกำลังเรียนต่อมหวิทยาลัย
- สุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัว
- ไม่เคยมีคดีความด้านกฎหมายมาก่อน

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติผ่านแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนในการสอบ โดยการสอบเข้ารับราชการทหารนั้นผู้สมัครจะต้องทำการทดสอบความสามารถ ซึ่งจะได้ลงมือทำแบบทดสอบก่อน หากไม่ผ่านในครั้งแรกที่ทำการทดสอบ คุณสามารถกลับไปอ่านทบทวนแล้วทำการสอบใหม่ได้ หลังจากผ่านการทดสอบความสามารถแล้ว ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสุขภาพร่างกาย และสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนการดูงาน และเซ็นสัญญา ( งานที่ได้รับมอบหมายจะขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ)

เป็นที่รู้กันว่ารัฐบาลสหรัฐฯดูแลเจ้าหน้าที่ข้าราชการของเขาเป็นอย่างดี ในส่วนของงานทหารเช่นกัน ทางรัฐบาลให้การช่วยเหลือมากมาย เริ่มตั้งแต่เงินเดือนที่คุณจะได้รับในทุกๆเดือน อีกทั้งยังมีทุนให้คุณได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยไปจนจบระดับปริญญาโทอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกันชีวิตให้แก่คุณและครอบครัว (ในกรณีที่แต่งงานจะรวมไปถึงคู่สมรส และลูก) สวัสดิการด้านสุขภาพระหว่างทำงาน ถือบัตรทหาร การใช้สิทธิ์ในค่ายทหารอเมริกาทั่วโลก เงินโบนัสอีก $20,000 สำหรับคนถือ Green card ได้เป็น U.S. Citizen ทันที และอื่นๆ อีกมากมาย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 626-905-1797 และ 323-447-8639 ติอต่อ “จ่าป๋อม” U.S. ARMY CALIFORNIA ARMY NATIONAL GUARD

***** การรับราชการทหาร ได้ให้อะไรหลาย ๆ อย่าง นอกจากความภูมิใจในอาชีพแล้ว สิ่งที่จะได้รับตามมาอย่างแน่นอน คือ เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และทำให้คุณได้มีมุมมองความคิดที่ต่างออกไปอย่างแน่นอน *****

Cr : http://live.siammedia.org/index.php/business/pr-business/41033

กองทัพฝรั่งเศสเปิดรับสมัครทหารรับจ้างคุณสมบัติชายอายุ 18-40 ปี บริบูรณ์- ส่วนสูงไม่จำกัด- ร่างกายแข็งแรง- สายตาไม่บอดสี ...
10/03/2021

กองทัพฝรั่งเศสเปิดรับสมัครทหารรับจ้าง

คุณสมบัติชายอายุ 18-40 ปี บริบูรณ์

- ส่วนสูงไม่จำกัด
- ร่างกายแข็งแรง
- สายตาไม่บอดสี และไม่สั้นจนเกินไป
- ไม่เป็นโรคประจำตัวร้ายแรง
- ไม่มีคดีร้ายแรงและเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจ
สากล และ ตำรวจฝรั่งเศส
- ข้อต่อส่วนกระดูกต่างๆในร่างกาย ไม่มีปัญหา
- นิ้วมือ นิ้วเท้า ในร่างกายต้องปกติ ไม่ขาด หรือกุด
- ร่างกายแข็งแรง เหมาะสมแก่การฝึก
- ไม่จำเป็นต้องได้ภาษา (ถ้าได้พื้นฐานบ้างจะดีมาก)

เอกสารในการยื่นสมัคร

- บุคคลทั่วไปต่างสัญชาติใช้พาสปอร์ตที่ยังไม่หมด
อายุ และไม่มีการปลอมแปลง เอกสาร ยื่นสมัคร
- กรณีเป็นชาวฝรั่งเศส ให้ใช้ บัตรประชาชนสมัคร
- การเดินทาง ผู้อาสาสมัคร ต้องเดินทางเองเตรียม
เอกสารให้ถูกต้องเอง โดยกองทัพฝรั่งเศส ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้สมัครที่
จะต้องเดินทางไปให้ถึง หน่วยรับสมัครเอง

สิทธิสวัสดิการ

- ได้รับเงินเดือน 50000 - 150000 บาทไทย
- ค่าปีกร่มพิเศษ สำหรับทหารรับจ้างฝรั่งเศสที่
สังกัด กองพันพลร่ม
- ไม่เสียภาษี อาหารฟรี ที่พักฟรี
- เลื่อนชั้นยศตามความสามารถ
- เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามชั้นยศ
- กรณีเสียชีวิตมีเงินชดเชยให้ตามเอกสารสัญญา
จ้าง รวมเงินสมทบทุนพิเศษ และเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- รับราชการยาวนานมีสิทธิขอรับสัญชาติฝรั่งเศสได้
- ทหารรับจ้างทุกนายมีสิทธิเท่าเทียมกับทหารกอง
ประจำการในฝรั่งเศส ทุกนาย
- ได้รับบัตรประจำตัวทหาร สามารถเที่ยวในฝรั่งเศส
หรือ 24 ประเทศ กลุ่มเซงเก้น
- ได้รับส่วนลดค่าเดินทาง จากพาหนะต่างๆ
- มีวันหยุด และ วันชดเชย เทียบเท่าทหารฝรั่งเศส
- ครอบครัวสามารถเดินทางเข้าเยี่ยมได้
- สามารถใช้อินเทอเน็ตได้
- มีของใช้ราคาถูก ยิม คอมพิวเตอร์ กีฬาฯลฯ ให้เล่น
- ระหว่างทำการฝึก 4 เดือน มีเงินเดือนให้รับเป็น
เงินสด หน่วยเก็บสะสมให้ตอนฝึกจบ
- กรณีที่สามารถสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ จะได้รับ
การฝึกอีก 6 เดือนที่ รร นายสิบฝรั่งเศส เมื่อศึกษา
จบจะได้รับการประดับยศสิบตรี
- เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามชั้นยศ
- มีเงินบำนาญตลอดชีพสำหรับการรับราชการจนเกษียน (50,000) บาทไทย รับเป็นเดือน
- ทางหน่วยดำเนินการเปิดบัตร ATM สำหรับทหารทุกนาย

สัญญาจ้าง

- สัญญาจ้าง 5 ปี (สามารถลากลับมาเยี่ยมบ้านได้)
หลังจากครบกำหนด จะเลือกอยู่ต่อ หรือ กลับประ
เทศตนเองก็ได้
- มีความอาสาสมัครใจเข้าร่วมกองทัพฝรั่งเศส โดย
ไม่ถูกบังคับใดๆ
- มีความสมัครใจเมื่อกองทัพฝรั่งเศสส่งไปภารกิจใดๆ

การเทส และ การฝึก

- การเทสมี การดึงข้อ วิ่งตามเสียงสัญญาน ไอคิวเทส
- มีการตรวจสอบประวัติ อย่างละเอียด
- ระยะการฝึก 4 เดือน ขึ้นกองพันอีก 2 เดือน
- ระยะเวลาการเทส 2-3 อาทิตย์ เนื่องจากต้องคัด
กรองคน ให้ครบจำนวนการฝึก ต่อ รุ่น

สถานที่รับสมัคร

- ศูนย์รับสมัครปารีส
- ศูนย์รับสมัครใหญ่ เมือง โอบาญ
- ศูนย์รับสมัครย่อย ทั่วฝรั่งเศส นีช ลียง ตูลง ฯลฯ

สามารถโทรติดต่อ จนท หรือค้นหาข้อมูลศูนย์รับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่

: https://www.legion-etrangere.com/

การสมัคร

- ท่านสามารถเดินทางเข้ารับสมัครเองได้ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส โดยต้องใช้วีซ่าอย่างถูกกฎหมาย
- ท่านสามารถจ้างทีมงาน ดูแลรับส่ง แนะแนวเทรน
นิ่ง ทดสอบก่อนเดินทาง ดูแลรับส่งจนจบภารกิจ
- สอนภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน
- สามารถเดินทางไปสอบเอง โดยไม่ต้องจ้างครูฝึก

ข้อมูลสำคัญ

- การเดินทางเข้าเทสเป็นความอาสาสมัครใจของ
บุคคลนั้นๆ กองทัพฝรั่งเศสไม่ได้บังคับใดๆ
- หน่วยทหารรับจ้างฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานลับ ซึ่ง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ สถานทูต ตำรวจฝรั่งเศส
เป็นการรับสมัครโดยตรงจากหน่วย
- ห้ามถ่ายภาพ หรือวีดีโอ ในเขตที่กำหนดไว้
- ผู้เข้าเทสต้องเปลี่ยนชื่อ ตัวตน ใหม่หมด
- ในระหว่างการคัดตัว หรือการฝึก สามารถลาออก
ได้ตลอดเวลา หลังจากขึ้นกองพัน 4 เดือน ถ้าอยู่
ไม่ได้สามารถลาออกได้ทันที
- หลักสูตรใดๆจากกองทัพตนเอง ไม่สามารถ เพิ่ม
คะแนนพิเศษ หรือ พิจารณาพิเศษ
- ทุกคนต้องเริ่ม จาก พลอาสาสมัครฯ
- ได้รับชั้นยศสูงสุด จ่าสิบเอก เว้นเสียจากได้รับ
สัญชาติฝรั่งเศส ถึงมีสิทธิเลื่อนเป็นนายทหารได้
- ระบบการสื่อสาร การออกคำสั่ง ใช้ภาษามือ และ
การออกลักษณะ ท่าทาง ให้ผู้ฝึกได้จดจำ
- มีการสอนภาษาระหว่างการฝึกเบื้องต้น

ข้อมูลอ้างอิงหลัก จากเวปไซต์หลักกองทัพฝรั่งเศส

: http://legion-recrute

ข้อมูลติดต่อประสานทีมงาน BKW

: Tel: 0959521654

Id line : krissinator

: งบประมาณโดยรวมในการจ้างครูฝึกประกอบค่าใช้จ่ายเดินทาง อยู่ที่ประมาณ 8-9 หมื่นบาท (รวมทุกอย่าง)

ครูเยล

Credit photo : Legion etrangere

ข้อแนะนำพิเศษ

(คิดให้ดี ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด ก่อนตัดสินใจ เดินทางเข้าสมัครสอบ)

หน่วยทหารรับจ้างกองทัพฝรั่งเศส กำเนิดมานานหลายร้อยปี เป็นหน่วยทหารเก่าแก่ของฝรั่งเศส ที่รับสมัครชาวต่างชาติ เข้ามาเป็นทห...
03/03/2021

หน่วยทหารรับจ้างกองทัพฝรั่งเศส กำเนิดมานานหลายร้อยปี เป็นหน่วยทหารเก่าแก่ของฝรั่งเศส ที่รับสมัครชาวต่างชาติ เข้ามาเป็นทหารในกองทัพ (ทุกเชื้อชาติ) รูปที่เห็นคือคนไทย ที่อยู่และใช้ชีวิตในหน่วย ณ ปัจจุบัน นั้นเอง

Cr : หมู่บาส

ทหารอเมริกา ทหารฝรั่งเศส ทหารรับจ้าง คืออาชีพที่คนไทยสามารถเป็นกันได้ครับ อยากให้คุณครูเปิดมุมมอง ให้กว้างกว่านี้.
03/03/2021
ดราม่า เด็กอยากเป็น 'ทหารอเมริกา' ครูดับฝัน ขออาชีพที่เป็นไปได้ วอนหยุดดูถูก

ทหารอเมริกา ทหารฝรั่งเศส ทหารรับจ้าง คืออาชีพที่คนไทยสามารถเป็นกันได้ครับ อยากให้คุณครูเปิดมุมมอง ให้กว้างกว่านี้.

ในวัยเด็กเราทุกคนล้วนมีความฝันที่อยากจะเป็นหรือทำอาชีพเหมือนตัวการ์ตูน บุคคล หรือฮีโร่ที่เราชื่นชอบ แม...

บางคนพูดลับหลังผมว่า ไม่ได้เป็นมาจริงบ้าง, ไม่เคยออกรบ, อยู่ไม่ครบสัญญาบ้าง โกหกคนอื่นบ้าง ผมไม่เถียงหรอกครับ ปล่อยให้เข...
02/03/2021

บางคนพูดลับหลังผมว่า ไม่ได้เป็นมาจริงบ้าง, ไม่เคยออกรบ, อยู่ไม่ครบสัญญาบ้าง โกหกคนอื่นบ้าง ผมไม่เถียงหรอกครับ ปล่อยให้เขาพูดกันไป ความจริงมันอยู่ที่เรา และมีแค่เราที่รู้ดีที่สุด.

ปล: ในรูปคืองานเลี้ยงทหารผ่านศึก ของกองทัพฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

#แอดมินเยล

บางคนพูดลับหลังผมว่า ไม่ได้เป็นมาจริงบ้าง, ไม่เคยออกรบ, อยู่ไม่ครบสัญญาบ้าง โกหกคนอื่นบ้าง ผมไม่เถียงหรอกครับ ปล่อยให้เขาพูดกันไป ความจริงมันอยู่ที่เรา และมีแค่เราที่รู้ดีที่สุด.

ปล: ในรูปคืองานเลี้ยงทหารผ่านศึก ของกองทัพฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

#แอดมินเยล

10 วิธีคิด 'ไม่แคร์' แบบ 'คนสำเร็จ' !1.ถ้าคนที่มึงไม่รู้จัก 'เกลียดมึง’ แปลว่ามึงต้อง 'เจ๋ง' มาก2.คนที่ 'นินทา' มึงลับหล...
02/03/2021

10 วิธีคิด 'ไม่แคร์' แบบ 'คนสำเร็จ' !

1.ถ้าคนที่มึงไม่รู้จัก 'เกลียดมึง’ แปลว่ามึงต้อง 'เจ๋ง' มาก

2.คนที่ 'นินทา' มึงลับหลังก็เพราะเขาอยู่ได้แค่ 'ข้างหลัง' มึงก็แค่นั้น

3.ใครจะ 'ยุ่ง' อยู่กับชีวิตมึงก็ช่างแต่มึงจะไม่ 'ยุ่ง' กับชีวิตใคร

4.อย่าให้ 'คำดูถูก' ของคนอื่นกลายเป็น 'ขีดจำกัด' ของมึงเอง

5.ไม่มี 'อะไร' ในโลกนี้ที่มึง 'ทำ' แล้วจะไม่ถูก 'วิจารณ์'

6.ใครก็ตามที่ 'ริเริ่ม' ไอเดียใหม่ๆจะมีคนบอกว่า 'บ้า'

7.อย่าให้ 'คนขี้ขลาด'มาทำให้มึง 'กลัว’

8.วันที่มึง 'ได้ดี' พวกที่ 'ด่า' ก็จะ 'ชื่นชม' มึง

9.อย่าล้มเหลวเพราะคนอื่น 'ขวางทาง' ถ้าจะล้มเหลว ก็เพราะมึง 'ทำ' เอง

10.การ 'แก้แค้น' ที่สะใจที่สุดคือมึง ‘มีทุกอย่าง' ที่คนพวกนั้น 'ไม่มี'

อย่างน้อยจำ 1 ข้อที่ 'ถูกใจ' มึงที่สุดให้ 'ขึ้นใจ' ก็พอ..

Cr : ไอ้บ่าว หนุ่มแดนใต้

10 วิธีคิด 'ไม่แคร์' แบบ 'คนสำเร็จ' !

1.ถ้าคนที่มึงไม่รู้จัก 'เกลียดมึง’ แปลว่ามึงต้อง 'เจ๋ง' มาก

2.คนที่ 'นินทา' มึงลับหลังก็เพราะเขาอยู่ได้แค่ 'ข้างหลัง' มึงก็แค่นั้น

3.ใครจะ 'ยุ่ง' อยู่กับชีวิตมึงก็ช่างแต่มึงจะไม่ 'ยุ่ง' กับชีวิตใคร

4.อย่าให้ 'คำดูถูก' ของคนอื่นกลายเป็น 'ขีดจำกัด' ของมึงเอง

5.ไม่มี 'อะไร' ในโลกนี้ที่มึง 'ทำ' แล้วจะไม่ถูก 'วิจารณ์'

6.ใครก็ตามที่ 'ริเริ่ม' ไอเดียใหม่ๆจะมีคนบอกว่า 'บ้า'

7.อย่าให้ 'คนขี้ขลาด'มาทำให้มึง 'กลัว’

8.วันที่มึง 'ได้ดี' พวกที่ 'ด่า' ก็จะ 'ชื่นชม' มึง

9.อย่าล้มเหลวเพราะคนอื่น 'ขวางทาง' ถ้าจะล้มเหลว ก็เพราะมึง 'ทำ' เอง

10.การ 'แก้แค้น' ที่สะใจที่สุดคือมึง ‘มีทุกอย่าง' ที่คนพวกนั้น 'ไม่มี'

อย่างน้อยจำ 1 ข้อที่ 'ถูกใจ' มึงที่สุดให้ 'ขึ้นใจ' ก็พอ..

Cr : ไอ้บ่าว หนุ่มแดนใต้

ที่อยู่

ซอย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 23:00
อังคาร 08:00 - 23:00
พุธ 08:00 - 23:00
พฤหัสบดี 08:00 - 23:00
ศุกร์ 08:00 - 23:00
เสาร์ 08:00 - 23:00
อาทิตย์ 08:00 - 23:00

เบอร์โทรศัพท์

+66949298949

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทหารรับจ้างฝรั่งเศสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทหารรับจ้างฝรั่งเศส:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

"แชร์รูปของทางเราพร้อมแคปชั่น* เว็ปนี้กำลังแจก พึ่งมีคนในกลุ่มบวกไป เป็นแสนกว่า รีบกดไปลุยที่ลิงค์ >>>> https://lin.ee/bpAv8Bz
อันนี้คือหัวกระสุนใช่มั้ยครับ
เป็นหน่วยสวาทโลกมหาลัยแห่งคลิ๊สตันมหาลัยพระเจ้ายมมราชเจ้าที่เมืองนครแห่งคลิ๊สตั่นที่รัฐสถาบันแห่งคลิ๊สตั่นเทคโนโลยีอุเทนคลิ๊สตั่นประจำพระราชวังแห่งคลิ๊สตั่นที่พระนครกลางบางกอกกรุงเทพ
คุ้นๆกับฉากยิงกัน 5555
ผมชอบมีความฝันอยากเป็นทหารนะ แต่ไม่อยากเป็นทหารยุในไทยเพราะมันไม่มีเกียรติ ไม่มีศักศรี ค่อยรับใช้นาย เกลียดความเหลี่ยมล้ำ ความการถูกกดขี่ เกลียดความไม่ยุติธรรม ยิ่งดูข่าวยิ่งมีแต่เรื่องน้ำเน่า ผมอายุ 23ย่าง24 พอเป็นทหารรับจ้างได้มั้ยครับ ต้องมีคุณสมบัติไรบ้าง ครับ