Clicky

สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 KHz กรุงเทพมห

สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 KHz กรุงเทพมห สถานีวิทยุเพื่อนำเสนอข่าวสาร บันเทิง สาระและความมั่นคง

เปิดเหมือนปกติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ...
06/12/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
#ทรงพระเจริญ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  น้อมรำลึกในพระมหากรุ...
04/12/2022

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 KHz.

#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ

ขอเรียนเชิญทุกท่านและครอบครัว ร่วม💛กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" 💛ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565เวลา 08.00 น...
04/12/2022

ขอเรียนเชิญทุกท่านและครอบครัว ร่วม
💛กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" 💛
ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ณ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญทุกท่านและครอบครัว ร่วม
💛กิจกรรมจิตอาสา พระราชทาน "วันพ่อแห่งชาติ" 💛
ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2565
เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
ณ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กิจกรรมภายในงาน
- การแสดงดนตรี จากกรมดุริยางทหารบก เริ่มการแสดง 09.00 น.
- บริการทางการแพทย์ และชุดเแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน
- การแสดงจาก ชุดขุนศึก โดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เพื่อปลุกจิตสำนึกความรักความสามัคคี ตั้งแต่เวลา 11.00-12.00 ของวันที่ 3-5 ธ.ค.65
- โรงครัวพระราชทาน ประกองเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ประชาชน
- จัดการฝึกวิชาชีพ บริการซ่อมรถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัว ที่พักอาศัยในอาคารบ้านพักสวัสดิการ ทบ.ในบริกเวณโดยรอบ มาเข้าร่วมกิจกรรม
🚗โดยการเดินทางร่วมงาน มีบริการ รถรับ-ส่ง ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมฯ

สามารถ ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมทั้ง 9 แห่งได้ที่ จิตอาสาพระราชทาน
https://www.facebook.com/royaljitarsa/posts/914248353319945

04/12/2022

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#วันพ่อแห่งชาติ
#วันชาติ

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชา...
02/12/2022

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย) ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดเดือนธันวาคม
#วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแ...
02/12/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

รัฐบาล ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
• เวลา ๐๗.๓๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
หรือวัดใกล้บ้าน
• เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ผู้ประสงค์วางพานพุ่มสอบถามได้ที่กองทัพภาคที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๓๓๙ ๙๓๘๗
• เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พบกับจิตอาสาบริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน อาทิ
ศูนย์รับร้องเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย บริการตัดผม การประกอบอาชีพ บริการรถชมเมืองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสม
#กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ๒๕๖๕

สถานีวิทยุจส.1 AM 657 KHz. กรุงเทพมหานคร ออกกอากาศทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชม. สามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง ต...
30/11/2022

สถานีวิทยุจส.1 AM 657 KHz. กรุงเทพมหานคร ออกกอากาศทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชม. สามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง ต่างๆของทางสถานี
Facebook : สถานีวิทยุจส.1 AM 657 KHz. กรุงเทพมหานคร
TEL : 02-2411254
รับฟังผ่านออนไลน์ ได้ที่ : js1.wwwsmile.com

26/11/2022

📣📣ถาม ตอบปัญหาเรื่องดวงชะตา ราศี
📣📣 ทุกท่านสามารถกดเข้าไปรับฟังได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ เสียงดัง ฟังชัด ไร้คลื่นแทรก

http://sv1.nakhonradio.com/9205/

☎️☎️ ติดต่อ ทีมงานได้ที่ 061-656-5996
หรือที่ ID Line : 0616565996

📣ประกาศ การคัดเลือกผู้จัดรายการร่วมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการทหารสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗
24/11/2022

📣ประกาศ การคัดเลือกผู้จัดรายการร่วมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมการทหารสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗

ที่อยู่

กรมการทหารสื่อสาร 149 ถนนพระรา
Bangkok
10300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 KHz กรุงเทพมหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีวิทยุ จส.1 AM 657 KHz กรุงเทพมห:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้เสียหาย กองการเงินและบัญชี กรมชลประ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร กรมสรรพสามิต :: Excise Department ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย สํานักหวยดัง ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชล Bang Sue District Sapan Kwai กรมธนารักษ์ : The Treasury Department ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย คลินิกกระดูกเด็ก งานวิชาการและกิจการนักศึกษ Ceflic