ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เปิดเหมือนปกติ

09/03/2021

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะแก้ว ILLUMINA โดย รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล และ สวรรยา จันทรสมัย

ผลงานศิลปะและงานออกแบบในนิทรรศการนี้เป็นผลลัพธ์จากการวิจัยเชิงสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมจัดนิทรรศการ

งานออกแบบและศิลปะทั้งหมดใช้เศษแก้วจากโรงงานเป่าแก้วในจังหวัดนครปฐมในการสร้างสรรค์
เป้าหมายของการวิจัยนี้เพื่อค้นหาเทคนิควิธีการที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในด้านการศึกษาและงานสร้างสรรค์อิสระ โดยนำวัสดุที่หาได้ในประเทศ มาทดลองสร้างงานขึ้น

การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้นอกจากได้ผลงานแก้วที่มีสีสันและรูปแบบหลากหลาย และได้ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา ยังหวังกรตุ้นให้เกิดความสนใจงานศิลปะแขนงนี้

จัดแสดง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการ 2
วันที่ 9 - 20 มีนาคม 2564
เวลา 10.00-19.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3“เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน”ลงทะเบียนท...
17/02/2021

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3

“เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน”

ลงทะเบียนทาง QR Code หรือลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuTUcUA7Z7fx-GhrL13cXAEXgB_eUmOII1vluqcYKBjXvi7w/viewform?usp=sf_link ค่ะ

สกสว. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3
“เส้นทางศิลปะในโลกที่แปรเปลี่ยน”
.
ใน วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
.
ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings และถ่ายทอดสดบนเพจ Facebook สกสว.
หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ เเละรหัส Zoom สำหรับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสาธารณะได้ทาง
QR code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuTUcUA7Z7fx-GhrL13cXAEXgB_eUmOII1vluqcYKBjXvi7w/viewform?usp=sf_link

#สกสว
#เวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์

จะถึงกำหนดจัดงานในวันพรุ่งนี้แล้ว ท่านใดสนใจเข้าร่วมการเสวนาผ่านช่องทาง Zoom ขอเชิญลงทะเบียนได้ตาม QR Code (หรือลิ้งค์ใน...
24/01/2021

จะถึงกำหนดจัดงานในวันพรุ่งนี้แล้ว ท่านใดสนใจเข้าร่วมการเสวนาผ่านช่องทาง Zoom ขอเชิญลงทะเบียนได้ตาม QR Code (หรือลิ้งค์ในช่องคอมเม้นต์) ภายในวันนี้นะคะ

(หากไม่ได้ลงทะเบียน สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ทางเพจ Facebook สกสว. ค่ะ)

สกสว. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
“อนาคตตลาดและแรงงานในเศรษฐกิจไทย”
ใวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.20 - 12.00 น.
ผ่านระบบประชุมทางไกล
Zoom Cloud Meetings และถ่ายทอดสดบนเพจ Facebook สกสว.
หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์ Zoom
เเละรหัสสำหรับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสาธารณะได้ทาง
QR code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQXCChJ6bv02UXRwiYwskRugkQsLyqK81lwODjlEASfEAA7Q/viewform?usp=sf_link

#สกสว
#TSRI
#เวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์
#อนาคตตลาดและแรงงานในเศรษฐกิจไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อนาคตตลาดและแรงงานในเศรษฐกิจไทย”ล...
20/01/2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
“อนาคตตลาดและแรงงานในเศรษฐกิจไทย”

ลงทะเบียนได้ทาง QR code หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQXCChJ6bv02UXRwiYwskRugkQsLyqK81lwODjlEASfEAA7Q/viewform

สกสว. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
“อนาคตตลาดและแรงงานในเศรษฐกิจไทย”
ใวันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.20 - 12.00 น.
ผ่านระบบประชุมทางไกล
Zoom Cloud Meetings และถ่ายทอดสดบนเพจ Facebook สกสว.
หมายเหตุ: สามารถลงทะเบียนเพื่อรับลิงก์ Zoom
เเละรหัสสำหรับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสาธารณะได้ทาง
QR code หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQXCChJ6bv02UXRwiYwskRugkQsLyqK81lwODjlEASfEAA7Q/viewform?usp=sf_link

#สกสว
#TSRI
#เวทีสาธารณะด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์
#อนาคตตลาดและแรงงานในเศรษฐกิจไทย

15/11/2020
สกสว.

Facebook live

หัวข้อที่ 3: "คุณค่าพลิกผัน"

เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”

[ Facebook Live ]
.
เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”

⏱ 🌎 👱 👱‍♀‍ 💻
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน นี้ เวลาดี 9.00 – 15.30 น.
👉 Highlight
🗣 AI โลกดิจิทัลกับมนุษยศาสตร์
🗣 สื่อโซเชียล : ข้อมูล ตัวตน อารมณ์
🗣 คุณค่าพลิกผัน
.
#ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
#สกสว
#TSRI

15/11/2020
สกสว.

Facebook live

หัวข้อที่ 2: "สื่อโซเชียล: ข้อมูล ตัวตน อารมณ์"

เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”

[ Facebook Live ]
.
เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”
⏱ 🌎 👱 👱‍♀‍ 💻
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน นี้ เวลาดี 9.00 – 15.30 น.
👉 Highlight
🗣 AI โลกดิจิทัลกับมนุษยศาสตร์
🗣 สื่อโซเชียล : ข้อมูล ตัวตน อารมณ์
🗣 คุณค่าพลิกผัน
.
#ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
#สกสว
#TSRI

15/11/2020
สกสว.

Facebook live

หัวข้อที่ 1: "โลกดิจิทัลกับมนุษยศาสตร์"

เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”

[ Facebook Live ]
.
เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”
⏱ 🌎 👱 👱‍♀‍ 💻
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน นี้ เวลาดี 9.00 – 15.30 น.
👉 Highlight
🗣 AI โลกดิจิทัลกับมนุษยศาสตร์
🗣 สื่อโซเชียล : ข้อมูล ตัวตน อารมณ์
🗣 คุณค่าพลิกผัน
.
#ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
#สกสว
#TSRI

ขอเชิญรับชม Facebook live เวทีสนทนาถกคิด“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล” .ลงทะ...
12/11/2020

ขอเชิญรับชม Facebook live เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”
.
ลงทะเบียนทาง QR Code หรือลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepyG8jDqaWKDW0IY1FFf7xY2bl_FI-HDadw6bKRT56N557WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0IuqSvLjXR1nKzKe-5tOzXzQQVg5JXKZ3qai1OvuNQW88QbgBd6hAmHR8

[ Facebook Live ]

สกสว. ชวนคุณรับชม Facebook live !!!
เวทีสนทนาถกคิด
“เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล”
⏱ 🌎 👱 👱‍♀‍ 💻
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน นี้ เวลาดี 9.00 – 15.30 น.
👉 Highlight
🗣 AI โลกดิจิทัลกับมนุษยศาสตร์
🗣 สื่อโซเชียล : ข้อมูล ตัวตน อารมณ์
🗣 คุณค่าพลิกผัน
.
และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
พร้อมติดตามข้อมูลด้าน แนวทางการผลักดันงานวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม ของประเทศ
ขอเชิญลงร่วมลงทะเบียนได้ที่ QR code หรือ ลิงก์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepyG8jDqaWKDW0IY1FFf7xY2bl_FI-HDadw6bKRT56N557WA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
.
แล้วพบกันผ่านหน้าจอ 💻 📱 😊
#ประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
#สกสว
#TSRI

สกสว.
14/10/2020

สกสว.

📢ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการ สกสว.

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) โดยข้อเสนอของคณะกรรมการอำนวยการ สกสว. ประกาศแต่งตั้ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 วาระ 4 ปี

19/09/2020
Thai Humanities Forum

Thai Humanities Forum

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมถ่ายทอดสดในช่วงบ่ายของ งานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่งานวิจัยจากโครงการ "สุนทรียสหสื่อ" ของรองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19/09/2020
Thai Humanities Forum

Thai Humanities Forum

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ขอเชิญทุกท่านรับชมถ่ายทอดสดงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อเผยแพร่งานวิจัยจากโครงการ "สุนทรียสหสื่อ" ของรองศาสตราจารย์ ดร. นัทธนัย ประสานนาม

ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09/09/2020
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14:The 14th Thai Humanities Research Forum

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 9 กันยายน 2563
9.00 -12.00 น.

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 9 กันยายน 63 (9:00 - 12:00 / ปาฐกถานำ และเสวนากลุ่ม)

สกสว.
09/09/2020

สกสว.

เปิดเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14 :
iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพและชีวิต
.
8 กันยายน 2563
ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ
รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14 หัวข้อ iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพและชีวิต ที่จัดขึ้นโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อนึ่งการจัดงานในวันนี้มีขึ้นเนื่องจากทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ โดยชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วช. และ สกสว. ได้พยายามพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ ให้ร่วมกันตั้งโจทย์วิจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับปัญหาสังคมร่วมสมัย เปิดเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งวิเคราะห์ ตรวจสอบ สร้างสรรค์แนวการวิเคราะห์และทฤษฎีใหม่ ๆ ที่จะช่วยอธิบายโจทย์ทางวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชา อันจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจปัญหาทางสังคมต่าง ๆ
.
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 นี้ ใช้ชื่อหัวข้อว่า “iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” ซึ่งเป็นความพยายามครั้งสำคัญที่จะตอบคำถามว่า มนุษยศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างไรท่ามกลางพัฒนาการอันรวดเร็วของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันเป็นที่ชัดเจนว่ามนุษย์ไม่สามารถพัฒนาและดำรงอยู่ได้โดยปราศจากเทคโนโลยี จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ทำให้ประเด็นทางด้านจริยธรรมและความเท่าเทียมทวีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิต สุขภาวะ และสุขภาพของมนุษย์ อาจมีได้ทั้งด้านบวกและลบ และผลกระทบเหล่านี้มิอาจเข้าใจได้จากมุมมองเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงด้านเดียวเท่านั้น
.
นอกจากนี้การจัดเวทีวิจัยครั้งนี้ ยังมีขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และไตร่ตรองเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าวโดยอาศัยมุมมองจากสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความซับซ้อนและกว้างขวางของผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จุดประกายความร่วมมือแบบสหสาขาวิชาระหว่างมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์ต่อไป

#สกสว.
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#ThailandScienceResearchAndInnovation
#TSRI

08/09/2020
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14:The 14th Thai Humanities Research Forum

(Live) การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 8 กันยายน 63 (8:00 - 12:00 น. / กล่าวเปิดงาน ปาฐกถานำ และเสวนากลุ่ม)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน (จำกัดที่นั่ง) หรือฟังการนำเสนอผ่าน Zoom สามารถดูกำหนดการ รายละเอียดการนำเสนอห้องย่อย และลงทะเบียนที่ล...
02/09/2020

ขอเชิญเข้าร่วมงาน (จำกัดที่นั่ง) หรือฟังการนำเสนอผ่าน Zoom

สามารถดูกำหนดการ รายละเอียดการนำเสนอห้องย่อย และลงทะเบียนที่ลิ้งค์นี้ค่ะ

https://il.mahidol.ac.th/thrf14/registration_update.php

เรียนเชิญ ท่านคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย สื่อมวลชน และท่านผู้สนใจทุกท่าน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต"

ในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ณ อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

ลงทะเบียน https://il.mahidol.ac.th/thrf14/registration_update.php

Thai Humanities Forum
18/07/2020

Thai Humanities Forum

ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมเผยแพร่ผลงาน โครงการพุทธธรรมพหุนิยม ปีที่ 2 หัวข้อ "พุทธธรรมพหุนิยมจีน-อินเดีย : จากความเป็นอื่นสู่ความหลากหลาย" (สุวรรณา สถาอานันท์ หัวหน้าโครงการ)
ในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2563 โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/GHKvdgB2HzkPUH1BA
(ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 3 สิงหาคม 2563)
---------------------------------------

“ดาบส ชฎิล ปริพาชก หงอคง เจ้าแม่หนี่วาห์ สตรีสมัยถัง ภิกษุอานันท์ บัณฑิตราหุล พุทธทาส ฝ่าหลุนกง
นักวิจัยในโครงการเปรียบเหมือนเด็กน้อยวิ่งไล่จับผีเสื้อหลากสีต่างสายพันธุ์ที่โบยบินในทุ่งกว้างแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทั้งในชมพูทวีปและดินแดนอารยธรรมจีน พวกเราได้ชวนผีเสื้อเหล่านี้มาพักสักครู่ในตะกร้าเดียวกัน ประพรมนํ้าเล็กน้อยเป็นคันฉ่องส่องดูว่า แพรไหมแห่งพุทธธรรมได้สัมผัสโอบรัดพวกเขาไว้อย่างไรบ้าง
พวกเราหวังว่าบทสนทนาในหมู่ผีเสื้อนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการใคร่ครวญเรื่องพหุนิยมในพุทธธรรมอย่างมีนัยสำคัญและช่วยเสริมสร้างทรัพยากรทางความคิดแก่การพินิจวิเคราะห์พลวัตการสืบสานอัตลักษณ์ไทยกับพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 21 นี้”
---------------------------------------

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

- เล่าความเป็นมาของโครงการพุทธธรรมพหุนิยม โดย สุวรรณา สถาอานันท์
1.บทวิเคราะห์เรื่องเล่าเกี่ยวกับศาสนาอื่นในพระไตรปิฎก : มโนทัศน์เรื่องพระเจ้ากับแนวคิดพุทธธรรมพหุนิยม โดย เฉลิมวุฒิ วิจิตร
2.แนวคิดพุทธธรรมพหุนิยมในคำสอนของพุทธทาสภิกขุ โดย ชวนนท์ กาญจนสุวรรณ
3.ทัศนะต่อพุทธศาสนาของนักเขียนฮินดีในสังคมพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษาผลงานของพระภิกษุอานันท์ เกาสัลยายัน และมหาบัณฑิตราหุล สางกฤตยายัน โดย กิตติพงศ์ บุญเกิด
(นำอภิปราย 3 บทความ โดย พระราชปริยัติมุนี)

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

1.พุทธศาสนากับการสังเคราะห์ตนเข้ากับพหุวัฒนธรรมในสังคมจีนช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3-6 โดย ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
2.พหุวัฒนธรรมกับการปฏิวัติ : ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับขบวนการทางสังคมแนวพุทธ โดย วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
(นำอภิปราย 2 บทความ โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ)

3.การปะทะสร้างสรรค์ของคติพุทธ เต๋า ขงจื่อ ในตัวละครหงอคงในวรรณกรรมไซอิ๋ว โดย สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
4.“พุทธ” “เต๋า” “ขงจื่อ” เสมือนหนึ่งเดียว? ใน “ห้องสิน” วรรณกรรมเอกสมัยราชวงศ์หมิง โดย บุรินทร์ ศรีสมถวิล
5.พุทธศาสนากับบทบาทสตรีในสังคมพหุวัฒนธรรมสมัยราชวงศ์ถัง โดย ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
(นำอภิปราย 3 บทความ โดย กนกพร นุ่มทอง)

18/07/2020
The Active

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด การประชุมนำเสนอความก้าวหน้า

"โครงการคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง"

โดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ

[LIVE] 09.00 น. เมืองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญรุดหน้าเกินสิ่งใด ยังมี "คนจนเมือง" (18ก.ค.63)

...จากกลุ่มประเทศยากจน สู่ประเทศรายได้ปานกลาง ชุมชนแออัดกลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา ประเทศหายจน แต่คนจนไม่ได้หายไปไหน...
.
แล้วสัมพันธภาพระหว่างคนจนกับเมืองเป็นอย่างไร?
.
.
The Active ร่วมกับ เวทีสาธารณะ ไทยพีบีเอส ถ่ายทอดสด การนำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัย "คนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลง" โดย 7 นักวิชาการ และร่วมให้ความเห็นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

📌 ชมและแชร์ความเห็นพร้อมกัน วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ที่เพจ #TheActive

Youtube Live : http://youtu.be/qrvgWisi5Vg

ขยายเวลารับบทความถึง 15 มิถุนายน 2563 ค่ะ
02/06/2020

ขยายเวลารับบทความถึง 15 มิถุนายน 2563 ค่ะ

#ขยายเวลา ประกาศรับบทความ...ถึง 15 มิถุนายน 2563 นี้

.

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต"

.

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

.

รับบทความ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2563

.

ลงทะเบียนร่วมงานและส่งบทความที่ https://il.mahidol.ac.th/thrf14/registration.php

.

รายละเอียด

- รับบทความวิชาการ/บทความวิจัย (ฉบับเต็ม)

- มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีความยาว 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบรรณานุกรม)

- ใช้ Font Thai Saraban PSK ขนาด 16

- ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบ APA

.

หัวข้อย่อยสำหรับการส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. สังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภาวะข้ามชาติในยุคดิจิทัล (Multicultural Society, Identity and Transnationalism in the Era of Digital Technology)

2. ภาษาและภาษาศาสตร์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Language and Linguistics in the Age of World-disrupting Technology)

3. สุนทรียศาสตร์ อารมณ์ และสุขภาวะของสังคม (Aesthetics, Emotion and Implications on Social Well-Being)

4. iMindfulness: ความตระหนักรู้ในตนสู่หนทางการเปลี่ยนแปลง (iMindfulness: Self-awareness toward Transformation)

5. มนุษย์กับการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี (Humans and their Co-existence with Technology)

6. โลกออนไลน์กับเสถียรภาพของสังคมและความมั่นคงของประเทศ (Online World, Social Stability and National Security)

7. เทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพในสังคมประชาธิปไตย (Technology and Healthcare in Democratic Society)

8. เทคโนโลยีกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (Technologies, Human Rights and Peace)

9. เทคโนโลยีกับความสามารถที่แตกต่างของมนุษย์: แบ่งแยกหรืออยู่ร่วม (Technology and Human (this)Ability: Dividing or Including)

10. เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ กับสังคมผู้สูงอายุ (Technology, Healthcare and Aging Society)

11.เทคโนโลยีและการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Technology and Humanized Medicine)

.

***สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก และอาหารจากทาง สกสว.***

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14:The 14th Thai Humanities Research Forum
14/05/2020

เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 14:The 14th Thai Humanities Research Forum

จัดประชุมตามกำหนดการเดิม

พร้อมเพิ่มช่องทางการประชุมผ่าน Zoom

.

ประกาศรับบทความ...เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 "iHumanities: เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต"

.

วันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

.

รับบทความ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563

.

ลงทะเบียนร่วมงานและส่งบทความที่ https://il.mahidol.ac.th/thrf14/registration.php

.

รายละเอียด

- รับบทความวิชาการ/บทความวิจัย (ฉบับเต็ม)

- มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- มีความยาว 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมบรรณานุกรม)

- ใช้ Font Thai Saraban PSK ขนาด 16

- ใช้วิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมแบบ APA

.

หัวข้อย่อยสำหรับการส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ

1. สังคมพหุวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และภาวะข้ามชาติในยุคดิจิทัล (Multicultural Society, Identity and Transnationalism in the Era of Digital Technology)

2. ภาษาและภาษาศาสตร์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Language and Linguistics in the Age of World-disrupting Technology)

3. สุนทรียศาสตร์ อารมณ์ และสุขภาวะของสังคม (Aesthetics, Emotion and Implications on Social Well-Being)

4. iMindfulness: ความตระหนักรู้ในตนสู่หนทางการเปลี่ยนแปลง (iMindfulness: Self-awareness toward Transformation)

5. มนุษย์กับการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี (Humans and their Co-existence with Technology)

6. โลกออนไลน์กับเสถียรภาพของสังคมและความมั่นคงของประเทศ (Online World, Social Stability and National Security)

7. เทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพในสังคมประชาธิปไตย (Technology and Healthcare in Democratic Society)

8. เทคโนโลยีกับสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (Technologies, Human Rights and Peace)

9. เทคโนโลยีกับความสามารถที่แตกต่างของมนุษย์: แบ่งแยกหรืออยู่ร่วม (Technology and Human (this)Ability: Dividing or Including)

10. เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ กับสังคมผู้สูงอายุ (Technology, Healthcare and Aging Society)

11.เทคโนโลยีและการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Technology and Humanized Medicine)

.

***สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอบทความจะได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง ที่พัก และอาหารจากทาง สกสว.***

ที่อยู่

Phahon Yothin
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-278-8200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด