จปฐ. Smart BMN

จปฐ. Smart BMN โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จปฐ.ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

เปิดเหมือนปกติ

ทีมภาคตะวันออก จัดเวทีรับรองตำบล ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
08/09/2020

ทีมภาคตะวันออก จัดเวทีรับรองตำบล ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

ทีมภาคเหนือลงพื้นที่จัดเก็บ จปฐ.ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
07/09/2020

ทีมภาคเหนือลงพื้นที่จัดเก็บ จปฐ.ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
07/09/2020

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.ช้างขวาอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
07/09/2020

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.ช้างขวาอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.ทุ่งรังอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
07/09/2020

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.ทุ่งรังอ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
07/09/2020

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ร.ต.สุชาติ กมุทชาติ ผญบ.ม.3 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ชูโครงการ Smart survey จัดเก็บข้อมูลจริ...
06/09/2020
ผู้ใหญ่ สุชาติ หนุน Smart Survey

สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ร.ต.สุชาติ กมุทชาติ ผญบ.ม.3 ต.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ชูโครงการ Smart survey จัดเก็บข้อมูลจริง

https://youtu.be/kzWexMkA7VY

สัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่บ้าน ร.ต.สุชาติ กมุทชาติ ผญบ.ม.3 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ทีมภาคเหนือลงพื้นที่จัดเก็บ จปฐ. ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
05/09/2020

ทีมภาคเหนือลงพื้นที่จัดเก็บ จปฐ. ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

ทีมสำรวจจปฐส่วนกลางระดับภาคเหนือโดยทีมน้องๆและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานจังหวัดทุกจังหวัดได้ลงพื้นที่เก็บตกของจังหวัดพิจิตร
05/09/2020

ทีมสำรวจจปฐส่วนกลางระดับภาคเหนือโดยทีมน้องๆและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานจังหวัดทุกจังหวัดได้ลงพื้นที่เก็บตกของจังหวัดพิจิตร

ทีมส่วนกลางจาก ม.รภ.สวนสุนันทาภาคเหนือ และจนท.ผู้ประสานระดับจังหวัดลงพื้นที่เก็บตกจปฐ.และสร้างการรับรู้แก่ประขาชน จ.พิษณ...
05/09/2020

ทีมส่วนกลางจาก ม.รภ.สวนสุนันทาภาคเหนือ และจนท.ผู้ประสานระดับจังหวัดลงพื้นที่เก็บตกจปฐ.และสร้างการรับรู้แก่ประขาชน จ.พิษณุโลก

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จปฐ. ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี
05/09/2020

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จปฐ. ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จปฐ. ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
05/09/2020

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จปฐ. ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ตำบลผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
04/09/2020

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

ทีมผู้ประสานงานภาคเหนือ นำโดย นายทองวาส หมุดนันใจ  ผู้ประสานงานจังหวัดเชียงราย นายอนันตรักษ์  สลีสองสม ลงพื้นที่ให้ความร...
04/09/2020

ทีมผู้ประสานงานภาคเหนือ นำโดย นายทองวาส หมุดนันใจ ผู้ประสานงานจังหวัดเชียงราย นายอนันตรักษ์ สลีสองสม ลงพื้นที่ให้ความรู้แกนนำผู้จัดเก็บข้อมูล พื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย อำเภอแม่สรวย ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอแม่สรวย ท่านพัฒนาการอำเภอแม่สรวย ที่ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนให้เต็มพื้นที่

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ตำบล ธาตุหินแกง อ.จุน จ.พะเยา
03/09/2020

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบล ธาตุหินแกง อ.จุน จ.พะเยา

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.ตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา
03/09/2020

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา

จัดเก็ษข้อมูล จปฐ.เก็ษข้อมูลล ตำบลนาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
03/09/2020

จัดเก็ษข้อมูล จปฐ.เก็ษข้อมูลล ตำบลนาปรัง อ.ปง จ.พะเยา

ทีมภาคเหนือลงพื้นที่จัดเก็ษข้อมูล จปฐ.ตำบลมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
03/09/2020

ทีมภาคเหนือลงพื้นที่จัดเก็ษข้อมูล จปฐ.ตำบลมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา
03/09/2020

ทีมภาคเหนือลงจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จ.พะเยา

ทีมภาคใต้จัดรับรองข้อมูล จปฐ. ต.ตะโหนอ อ.ตะโหด จ.พัทลุง
01/09/2020

ทีมภาคใต้จัดรับรองข้อมูล จปฐ. ต.ตะโหนอ อ.ตะโหด จ.พัทลุง

ทีมเยาวชนลง​พื้นที่ตำบลเลม็ด​ อำเภอไชยา​ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
30/08/2020

ทีมเยาวชนลง​พื้นที่ตำบลเลม็ด​ อำเภอไชยา​ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทีมเยาวชนลงพื้นที่ตำบลพุมเรียง​ อำเภอไชยา​ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
30/08/2020

ทีมเยาวชนลงพื้นที่ตำบลพุมเรียง​ อำเภอไชยา​ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทีมเยาวชนลงจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/08/2020

ทีมเยาวชนลงจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทีมน้องๆ เยาวชนลงพื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
29/08/2020

ทีมน้องๆ เยาวชนลงพื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี

ทีมภาคใต้ลงจัดเก็บ จปฐ. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
29/08/2020

ทีมภาคใต้ลงจัดเก็บ จปฐ. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บ จปฐ. ต.นาหลวงแสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
29/08/2020

ทีมภาคใต้ลงพื้นที่จัดเก็บ จปฐ. ต.นาหลวงแสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ทีมภาคใต้ลงเก็บ จปฐ. ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
29/08/2020

ทีมภาคใต้ลงเก็บ จปฐ. ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
28/08/2020

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
28/08/2020

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ทีมภาคเหนือจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
28/08/2020

ทีมภาคเหนือจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ทีมภาคเหนือจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
28/08/2020

ทีมภาคเหนือจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ทีมภาคตะวันออกลงเก็บจปฐ. บ้านเขาขาด ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
28/08/2020

ทีมภาคตะวันออกลงเก็บจปฐ. บ้านเขาขาด ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ทีมเยาวชนภาคใต้ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
28/08/2020

ทีมเยาวชนภาคใต้ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
27/08/2020

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอเมืองพะเยา
27/08/2020

ทีมภาคเหนือจัดประชุมแกนนำการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.อำเภอเมืองพะเยา

ที่อยู่

Bangkok

เบอร์โทรศัพท์

+66919493261

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จปฐ. Smart BMNผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

“โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563”

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ มรภ.สวนสุนันทา ดูแลรับผิดชอบในการออกแบบแอปพลิเคชั่น เพื่อจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ภายใต้ชื่อ “โครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทั่วประเทศ ไปถึงไหนแล้วครับ
สรุปว่าใครจะให้คำตอบได้มั่งคะว่าข้อมูลรอส่งหายต้องทำยังไง
อยากติดตั้งในคอม PC โปรแกรม Smart Survey ใครมีวิธีช่วยบอกด้วยครับ
เราต้องเข้าประชาชนผู้จนจริง